Jobmonitor. Search results for eta-solutions-maciej-fraczek

6611 Jobs found

Used filters:
 • eta-solutions-maciej-fraczekx
Displaying 1-50 of 6611 results.
 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: przewóz osób, wymiar czasu pracy 20h/tydzieWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: skierowanie z pok. 103A- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie kosztorysu, organizowanie procesów technicznych, zarzdzanie procesami produkcyjnymi, nadzór nad biec produkcj. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: mechaniczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemysowej, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze - inynier mechanik (ewentualnie wyksztacenie rednie z wikszym dowiadczeniem), 5 lat dowiadczenia, znajomo jzyka angielskiego w stopniu dobrymSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: CV przesa na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Recenzja treci internetowych w jzyku rosyjskim; obsuga systemu klienta w jzyku angielskimWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: mile widziane wyksztacenie wysze; znajomo jzyka angielskiego umoliwiajca swobodn komunikacje sprawdzana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnejSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: skierowanie z pok. 103A- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie posików, kontrola stanu skadników, rzetelne gospodarowanie nimi oraz organizacja zaopatrzenia restauracji, utrzymanie czystoci swojego miejsca pracy, caej kuchni oraz lokalu, wspópraca z innymi dziaami restauracji.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe 4 miesicy w zawodzieSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: Skierowanie z pok. 103A- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Zapoznanie si z przepisami i regulaminami obowizujcymi w przedszkolu. Wspópraca z nauczycielem, pomoc w opiece nad dziemi, dbanie o bezpieczestwo dzieci w przedszkolu.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: empatia, cierpliwo - konieczne; Umiejtno nawizywania bliskich serdecznych relacji z dziemi w wieku przedszkolnym. - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MyliborzuPónocna 15Mylibórz 74300- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Marki
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Ogólny zakres obowizków:a) Zorientowanie w zakresie trendów i rozwoju na poszczególnych rynkach, na których marka FIRMY jest obecna jak i na rynkach midzynarodowych rozwijajcych si;b) Polecania nowych i ulepszonych sposobów badania i analizowania kanaów biznesowych i nowych moliwoci;c) Pozyskiwania dokadnych i aktualnych danych dotyczcych ruchów konkurentów na rynku wiatowym i usug dostarczanych globalnie;d) Zbierania i uytkowania informacji i danych krytycznych w celu przygotowania pisemnych raportów szacujcych potencja sprzedaowy poszczególnych lokalizacji i rynków;e) Generowania potencjalnych klientów poprzez wprowadzanie ich do Systemu Zarzdzania Klientami oraz kierowanie zlece do menederów sprzeday w poszczególnych krajach, aby skontaktowali si z wybranymi klientami;...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: zgodnie z ofert pracyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BytowieWojska Polskiego 6Bytów 77100- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Braniewo
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prac porzdkowych na terenie gminy, pielgnacja zieleni miejskiej, wykonywanie prac remontowych na obiektach gminyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BraniewieKociuszki 118Braniewo 14500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: obsuga rynków azjatyckichWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; chiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Golubiu-DobrzyniuSzosa Rypiska 26Golub-Dobrzy 87400- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Czarnków
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w organizacji zaj terapeutycznychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzarnkowieOrowskiego 1Czarnków 64-700- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wysoka
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Pomoc kuchennaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- pozostae: wysoka kultura osobista, zaangaowanie, umiejtno pracy w zespoleSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SokóceKryska 40Sokóka 16100- wymagane dokumenty: skier. z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie, przebudowa, konserwacja, naprawa rónego typu instalacji elektrycznych jedno i trójfazowych, instalacja dodatkowych punktów zasilania, diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodze w instalacjach elektrycznych, dobór odpowiednich zabezpiecze w obwodach siowych i owietleniowych, montowanie rozdzielnic niskiego napicia, montowanie, instalacja oraz konserwacja opraw owietleniowych, diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodze silników elektrycznych, wykonywanie pomiarów diagnostycznych instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemie, instalacja i demontowanie prostych urzdze elektrycznych maej i redniej mocy do 1 Kv.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: uprawnienia SEP dla grupy 1 do 20KV - konieczne- inne zawody: Elektromonter...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: naprawa usterek, drobne prace konserwatorskie i porzdkowe.Zlecenie  ok 80 godzin miesiecznie, dyspozycyjno w godzinach od 11-20Termin umowy: 1 rok. Wynagrodzenie uzaleznione od kwalifikacji kandydata. Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: konserwowanie i nieskomplikowane naprawy sprzetu elektrycznego - konieczne; DOWIADCZENIE I UMIEJTNO PRACY W ZESPOLE,  - konieczne; Monta i naprawa instalacji i i urzdze sanitarnych - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: Wyksztacenie bez znaczenia, sta pracy min. pó roku, umiejtnoci techniczne " zota rczka"drobne naprawyprace konserwacyjneukraiski komunikatywny w celu porozumiewania si ze wspópracownika...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Robotnik gospodarczySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w rodzie WielkopolskiejKosynierów 46roda Wielkopolska 63000- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Lidzbark
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Prace porzdkowe przy drogach gminnych: wycinka zakrzacze i zakrzewie przy drogach gminnych, czyszczenie rowów i przepustów, prace przy utrzymaniu pobocza i odwodnieniu jezdni.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: odpowiedzialno - konieczne; umiejtno pracy w zespole (zdolnoci interpersonalne) - konieczne; Dobry stan zdrowia - konieczne; sumienno - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Lidzbarku WarmiskimDbowa 8Lidzbark Warmiski 11100- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: osoba zajmuje si wyszukiwaniem poredników.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: osoba zajmuje si wyszukiwaniem potencjalnych kandydatów z Ukrainy, Litwy,  do pracy, a nastpnie ocen ich predyspozycji oraz stopnia zgodnoci prezentowanego przez nich dowiadczenia i umiejtnoci z wymaganiami stawianymi przez firmWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Sprztanie pokoi hotelowych i pomieszcze ogólnodostpnych. Realizowanie ycze goci hotelu zwaszcza rosyjsko- i ukraiskojzycznych np. prasowanie, wskazanie atrakcji hotelu i okolicy.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: pedicure, manicure,stylizacja paznokci elowych i hybrydowych, henne regulacja brwi i rzs, depilacja ciaa,wsika,parafinowanie stóp i doniWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: 2 lata dowiadczenia w zawodzie kosmetyczkaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: pakowanie produktów, klastrowanie kartonów, utrzymywanie czystoci na produkcji, dodatkowe prace na produkcji, praca od godz 6-14.14-22Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: sprawno fizycznaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Kutno
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Administrowanie oraz caociowa obsuga biura, prowadzenie dokumentacji i akt zatrudnionych pracowników, gównie pochodzenia ukraiskiego, komunikowanie si z w/w, obsuga urzdze biurowych.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KutnieWyszyskiego 11Kutno 99300- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: RPOWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SawnieSempoowskiej 2aSawno 76100- wymagane dokumenty: skier- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Konserwacja i napraw klimatyzacji, diagnostyka, samoochodu, naprawa zespoów i ukadów mechanicznych, dokonywanie wymiany pynów, usawianie zbierznoci kó, naprawa sprztu rolniczego.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: mechaniczne - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: Obsuga komputera diagnostycznego, klimatyzacji samochodowejSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SawnieSempoowskiej 2aSawno 76100- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP,- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Spawanie, szlifowanie.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NiskuSandomierska 6aNisko 37400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Sprztanie pomieszcze biurowych, tj. odkurzanie, wycieranie kurzu, mycie podóg i okien, sprztanie toalet.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno, dokadno, dobry stan zdrowia - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w winoujciuWojska Polskiego 1/2awinoujcie 72600- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: elektryk. Praca na terenie Zabrza i okolic.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: elektryczne - konieczne- inne zawody: Elektryk*, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie zawodowe elektryczne, uprawnienia SEP do 1kV, wymagane  dowiadczenie w zawodzie.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 - 17.00 tel. 501794609 lub przesa CV na adres e-mail : - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: instalacje wod.-kan., c.o., gaz. Praca na terenie Zabrza i okolic.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie zawodowe, umiejtnoci w zawodzie, uprawnienia, wymagane  dowiadczenie w zawodzie.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 - 17.00 tel. 501794609 lub przesa CV na adres e-mail : - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: murarz. Praca na terenie Zabrza i okolic.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: budowlane - konieczne- inne zawody: Murarz, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie zawodowe, umiejtno murowania, wymagane  dowiadczenie w zawodzie.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 - 17.00 tel. 501 794 609 lub przesa CV na adres e-mail : - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: transport midzynarodowyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: ADR – przewóz towarów niebezpiecznych - konieczne; prawo jazdy kat. B - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Kierowca samochodu dostawczego, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: obsuga windy zaadowczej.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RawiczuKamiskiego 19aRawicz 63900- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: WYSZUKIWANIE I PRZYJMOWANIE ZLECE TRANSPORTOWYCH, OBSUGA GIEDY TRANSPORTOWEJ, NADZÓR NAD CZASEM PRACY KIEROWCY, KORESPONDENCJA/ROZMOWY TELEFONICZNE Z KLIENTAMI ZAGRANICZNYMI W JZYKU NIEMIECKIM ORAZ ANGIELSKIM, WYDAWANIE DYSPOZYCJI KIEROWCOM W JZYKU UKRAISKIMWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne; obsuga urzdze biurowych (faks,ksero itp.) - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Mycie wosów klientów, wykonywanie masau gowy i stosowanie rodków pielgnacyjnych;Doradzanie w wyborze odpowiedniej fryzury/ uczesania, a take pielgnacji;Strzyenie i modelowanie wosów;Koloryzacja wosów, rozjanianie, baleja, dekoloryzacja.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kategoria - B - konieczne; Kurs barberski - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: Techniki "Fade" oraz cieniowanie  mskich wosów , komunikatywno.Praca w godzinach 10-14Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RzeszowiePartyzantów 1ARzeszów 35242- wymagane dokumenty: Cv  przesy...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: prace ogólnobudowlane - murowanie,tynkowanie, ukadanie kostki, szalowanie cian i stropów, prace posadzkarskieWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae:  nie wymagane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MawieWyspiaskiego 7Mawa 06500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: KonserwatorSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MokachWyzwolenia 22Moki 19100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zakopane
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie posików.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZakopanemKs. Stolarczyka 14Zakopane 34500- wymagane dokumenty: nie wymagane- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Mogilno
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Dbanie o pozytywny wizerunek firmy. Pozyskiwanie klientów. Negocjowanie warunków wspopracy z klientami. Przygotowywanie planów sprzedaowych. Utrzymywanie kontaktów z istniejcymi klientami. Przedstawiwanie ofert klientom. Przygotowywanie ofert klientom. Przygotoywanie ofert, cenników. Monitorowanie dziaa konkurencji. Realizacja okrelonych i zatwierdzonych przez bezporedniego przeoonego dziaa marketingowych i promocyjnych na okrelonym terenie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MogilnieObroców Mogilna 1Mogilno 88300- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Mogilno
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klientów, samodzielna obsuga kasy fiskalnej. Sprzeda towarów. Przyjmowanie dostaw towarów w punkcie sprzeday. Przygotowywanie produktów do sprzeday oraz ich wyeksponowanie. Udzia w inwentaryzacji. Dbanie o wizerunek punktu sprzeday oraz jako obsugi klienta. Utrzymanie czystoci na stanowisku pracy. Przestrzeganie warunków sanitarnych sprzeday. Przyjmowanie reklamacji i skarg klientów.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MogilnieObroców Mogilna 1Mogilno 88300- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Mogilno
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Zatrudniona osoba bdzie prowadzia samochód do cznej masy 3,5 tony na terenie Unii Europejskiej. Przewóz towaru od klienta do klienta.Obsuga samochodu, drobne naprawy, rozliczanie dokumentacji kierowcy.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy min. 1 rokSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MogilnieObroców Mogilna 1Mogilno 88300- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Płońsk
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: robotnik gospodarczyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoskuWolnoci 12Posk 09-100- wymagane dokumenty: CV , skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: - pomoc w procesie ksigowania- rozwizywanie problemów- kontakt z innymi dziaami- zarzdzanie zalegymi problemami- zarzdzanie niewykorzystan gotówk- wnioskowanie o porady dotyczce przekazów pieninych- usuwanie rozbienoci (bank, biznes, kontakt z klientem)- przygotowanie i wysyka sprawozda- zapewnianie pomocy liderowi BTC- eskalacja i podanie za problemami- zapewnienie zgodnoci z polityk operacyjn- minimalizacja negatywnych dugów- wsparcie rozwoju i usprawnienia procesów- obowizek doranej pomocy (zapewnienie pynnoci operacji, odpowiadanie na zapytania kadry kierowniczej)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Komunikatywno - konieczne- pozostae: - sta pracy 2 lata- bardzo dobra znajomo programów SAP, EXCEL,- umiejtno zarzdzania- znajomo jzy...

 • Company PUP in Łódź
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: utrzymanie w naleytej czystoci wszystkich pomieszcze higieniczno-sanitarnych oraz toalet z umywalkami; wyposaanie pomieszcze sanitarnych w niezbdne rodki higieny; wysprztanie cigów komunikacyjnych; usuwanie zgromadzonych odpadków i oprónienia koszów na mieci; mycie przeszklemiejsce wykonania pracy: 94-104 ód ul. Traktorowa 126 oraz na terenie krajuWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Punktualno - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: predyspozycje do pracy fizycznej odpowiedzialno w zakresie powierzonych zada;Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Kolbuszowa
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: oferta pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kolbuszowa , obsuga klientów placówki bankowejWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: dowiadczenie : minimum 1 rok pracy w banku, tworzenie dobrych relacji z klientamiSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KolbuszowejPisudskiego 59AKolbuszowa 36100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Kolbuszowa
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: oferta pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kolbuszowa, pomoc w organizowaniu imprez,przedsiwi i zaj kulturalnych dla mieszkaców, inspirowanie dziaa kulturalnych w zakresie rónych dziedzin kultury i turystyki,prowadzenie dokumentacji wykonywanie czynnoi zwianych z prac merytoryczn  w zakresie dziaalnoci centrum kulturalno-turystycznego, utrzymywanie adu i czystoci w pomieszczeniach, wykonywanie innych zada zleconych przez pracodawce.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KolbuszowejPisudskiego 59AKolbuszowa 36100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: kontrola jakoci surowców rybnychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae:  umiejtno klasyfikacji ryb ze wzgldu na rodzaje i gatunki, umiejtno dostosowania si do zasad i przepisów bezpieczestwa i higieny pracySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Biaej PodlaskiejBrzeska 101Biaa Podlaska 21500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Przeworsk
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Szycie pokrowcówWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenieSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PrzeworskuJagielloska 10Przeworsk 37200- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klientów, obsuga kasy fiskalnej, przyjcie dostaw towaru, wycena, wystawianie towaruWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KtrzyniePocztowa 11Ktrzyn 11400- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gdynia
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: wprowadzanie danych ksiegowych do komputeraWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GdyniKotaja 8Gdynia 81332- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gdynia
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Reprezentowanie spóki, prowadzenie spraw spóki, dbanie o jej cigy rozwój, koordynowanie oraz nadzorowanie gównych funkcji firmy, finansów i pracowników.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne; obsuga komputera w stopniu dobrym - konieczne- pozostae: wymagany minimum rok dowiadczenia [Umiejtno 2] : strategiczne mylenie, operatywno i przedsibiorczo[Umiejtno 1] : dokadna znajomo brany, w której firma prowadzi dziaalnoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GdyniKotaja 8Gdynia 81332- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Bartoszyce
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: prace porzdkowe w budynkach stanowiacych mienie gminy oraz najbliszym ich otoczeniu, prace przy biecym utrzymaniu dróg gminnych/ uzupenienia ubytków, plantowanie, odkrzaczanie, odwo0dnienia, remonty kapitalne, odnieanie, koszenie trawWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; rednie zawodowe - dodatkoweSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BartoszycachGrota Roweckiego 1Bartoszyce 11200- wymagane dokumenty: wniosek w ramach prac interwencdyjnych - Art. 51 ust. 1- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: - kompletowanie i przygotowanie potraw do wysyki- zabezpieczenie przygotowanych potraw przed uszkodzeniem w transporcie- kompletowanie zamówie klientów zgodnie z zamówieniem- umowa zlecenie na okres 3 latWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtno lompletowania i przygotowania potraw do wysyki, zabezpieczenia przed uszkodzeniem, kompletowania zamówiedyspozycyjno, dobry wzrokSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: - obsuga komputera MS Office- dbao o klientów (szczególnie z Ukrainy)- prowadzenie reklamacji do dostawców ze stosowaniem metod jakociowych: 8D, PDCA, FAI, CP, SPC- obsuga programu Excel oraz SAP- koordynowanie funkcjonowania acucha dostaw przy wykorzystaniu narzdzi i systemy logistyczne- obsuga portalów klientaUmowa zlecenie na okres: 36 miesicy.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Dbao o klienta - konieczne; obsuga komputera - Ms Office - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: - znajomo zagadnie z obszaru funkcjonowania acucha dostaw, znajomo narzdzi i systemów logistycznych, umitno obsugi portali klienta- znajomo programu Excel oraz znajomo SAP- znajomoci z zakresu stosowania narzdzi ja...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
eta-solutions-maciej-fraczek Edit filters