Jobmonitor. Search results for Building caretakers

298 Jobs found

Used filters:
 • Building caretakersx
Displaying 1-50 of 298 results.
 • Company Systemy i Technologie Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy linii produkcyjnej – produkcja pófabrykatów odwodnieniowych do mostów, wiaduktów i dróg oraz produkcja wanien dla huty do elektrolizy. Zapewniamy przyuczenie do wykonywanej pracy na stanowisku. CV prosimy przesya droga mailow.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtnoci manualne i estetyczne - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : owarto na prac w trudnych warunkach[Umiejtno 1] : otwarto na podnoszenie kwalifikcji i rozwój wasnySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ROBERT JANICKI in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Naprawa drzwi, okien, drobne malowanie, drobne szpachlowanie.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie na ww. stanowisku pracy, prawo jazdy kat. B, gotowo do podjcia pracy od zaraz. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 8.00-16.00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TELMEX Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prac porzdkowych na hali produkcyjnej oraz wokó budynków firmy, usuwanie i segregacja odpadów komunalnychWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - dodatkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AGRO GRUPA BONAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie, konfekcjonowanie warzyw i owocówWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: ksieczka do celów sanitarno - epidemiologicznychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WAR-PRO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: "Utrzymanie porzdku i czystoci wewntrz budynku i w jego otoczeniu,"Obsugiwanie i konserwacja sprztu technicznego wykorzystywanego do pracy,Dozorowanie instalacji dostarczajcych media do obiektu,"Wykonywanie prostych prac naprawczych wewntrz i na zewntrz obiektu."Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Minimum 6 miesicy dowiadczenia, umiejtno obsugi typu Numatic oraz karcher. Miejsce pracy: GdaskSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie prac naprawczo-remontowych oraz podstawowych prac ogrodniczych na terenie obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Rolin i Nasiennictwa w Opolu oraz Oddziaów. Dokonywanie zakupu materiaów zleconych przez kierownika dziau. Dostarczanie korespondencji miedzy urzdami. Prowadzenie samochodu subowego kategorii B.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Dozór nad eksploatacj urzdze, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napiciu nie wyszym ni 1 kV - konieczne- umiejtnoci: Podstawowa znajomo prac budowlanych, remontowych i wykaczania wntrz - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I JĘZYKOWEGO KADR W LEGNICY in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: 1.    Wykonuje prace konserwacyjne, naprawy biece i monitoring stanu technicznego elementów budynków, instalacji wewntrznych, urzdze oraz infrastruktury zewntrznej. 2.    Celem pracy jest utrzymanie waciwego stanu technicznego budynków, instalacji wewntrznych i infrastruktury zewntrznej poprzez wykonywanie biecej kontroli oraz usuwania stwierdzonych lub zgoszonych nieprawidowoci funkcjonalnych i technicznych.3.    Rezultatem pracy jest estetyczny wygld obiektu Zamku Piastowskiego w Legnicy oraz prawidowo funkcjonujce wszystkie elementy budynków, instalacje wewntrzne, urzdzenia oraz infrastruktura techniczna ich otoczenia.4.    Posiada niezbdn wiedz i umiejtnoci do wykonywania zakresu prac konserwacyjnych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ekonomiczn...

 • Company FIRMA HANDLOWA JAKUBOWSCY SPÓŁKA JAWNA in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: WYKONYWANIE DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: ZDOLNOCI MANUALNE, MILE WIDZIANE DOWIADCZENIE W PRACACH BUDOWLANYCH.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: SKIEROWANIE DO PRACY, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ANDRZEJ BRYL DBS-DELTA BUSINESS SERVICE in Błotnica Strzelecka
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Utrzymanie czystoci na obiekcie: mycie podóg, blatów, dezynfekcja powierzchni paskich.Okoo 153 godziny pracy miesicznie, dyspozycyjno caodobowa. Przewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Strzelecki 24 + teren miasta Wrocaw oraz teren powiatu wrocawskiego. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Robotnik gospodarczy - konieczne- pozostae: wyksztacenie i sta pracy: brak wymagaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma PHU "SOBET" Sobieraj Andrzej in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Zbiórka odpadów segregowanych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA USŁUGOWA "PERFEKT" EWA ZROBEK in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: sprzatanie terenu zewntrznegoWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAGŁĘBIE LUBIN S.A. in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -bieca pielgnacja boisk i przygotowywanie boisk i stadionu do meczów, prace ogrodnicze,-prace porzdkowe na terenach zewntrznych oraz trybunach stadionu,-obsuga maszyn i urzdze do pielgnacji boisk,-naprawy lusarskie i stolarskie oraz prace remontowe.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: -wykszt. zawodowe, preferowane kierunki wyksztacenia: rolnicze/ogrodnicze, budowlane, mechaniczne, lusarskie/ spawalnicze, instalacje elektryczne lub sanitarne itp.-w przypadku osób z wyksztaceniem innym ni preferowane, wymagany sta pracy na podobnym stanowisku min. 12 m-cy,-dokadno, rzetelno, samodzielno, -dyspozycyjno (wymagana praca w weekendy i do pónych godzin wieczornych),-zdolno do pracy na wysokoci powyej 3 m...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prace gospodarcze, porzdkoweWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w aganiuDworcowa 9aga 68100- wymagane dokumenty: Skierowanie z Urzedu Pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nysa
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie prac porzdkowych oraz prac naprawczych na terenie orodka. Równowany czas pracy 12h/24hWymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - podane- pozostae: Dowiadczenie na ww. stanowisku, mile widziane uprawnienia palacza CO.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NysieSowiaska 19Nysa 48300- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Chojnice
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc w realizacji zada wydziauWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - dodatkowe- pozostae: "zota rczka"BRAK (38.2020.MK)Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ChojnicachLichnowska 5Chojnice 89620- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Bytom
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prace gospodarcze, obsuga portierni, otwieranie bram, wystawianie pojazdów, wydawanie rzeczy z magazynuWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: ch do pracy, sumienno, organizowanie zadaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Bytomiuagiewnicka 15Bytom 41902- wymagane dokumenty: skierowanie+dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: zgodnie ze stanowiskiemWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OstródzieJana III Sobieskiego 5Ostróda 14100- wymagane dokumenty: skierowanie z  PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie rónego typu prac porzdkowych, pomoc przy pracach budowlanych wykonywanych na poziomie "O"Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w StaszowieSzkolna 4Staszów 28200- wymagane dokumenty: dowód osobisty- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace porzdkowe- gospodarcze, wykonywane przy budynkach komunalnych gminy, plachc zabaw, cmentarzach, boiskach, parkingach, chodnikach.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GogowiePiaskowa 1Gogów 67200- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Utrzymywanie porzdku i czystoci wewntrz budynku.Utrzymywanie porzdku i czystoci w otoczeniu budynku. Pielgnowanie zieleni na terenie nieruchomoci. Organizowanie stanowiska pracy. Prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony poarowej oraz ochrony srodowiska.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Robotnik gospodarczy, sta: 5 miesicy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Grodzisku MazowieckimDaleka 11AGrodzisk Mazowiecki 05825- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Sejny
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wg stanowiskaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Sejnachkowa 26Sejny 16500- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace porzdkowe, koszenie, grabienie Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym Dworze MazowieckimJuliusza Sowackiego 6Nowy Dwór Maz. 05100- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: pracownik gospodarczy na terenie kpieliska i terenów rekreacyjnych, konserwacja i naprawa urzdze technicznych (place zabaw, urzdzenia rekreacyjne i sportowe, ogrodzenia, place naprawcze i konserwatorskie w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonywanie oznakowa, ogrodze, drobnych konstrukcji wg potrzeby (np. kosze do grilla)Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: samodzielno - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: "zota rczka", umiejtno spawania, wykonywanie prac budowlanych i wykoczeniowych, mile widziane - dyspozycyjno (praca równie w godzinach wczesnorannych oraz w...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: .Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZwoleniuLudowa 7Zwole 26700- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prace porzdkowe, pielgnacyjne przy zieleni, koszenie trawyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nakle nad NoteciDbrowskiego 46Nako nad Noteci 89100- wymagane dokumenty: cv+ skierowanie do pracy wystawione przez PUP w Nakle - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Ewidencjonowanie odpadów w Gminnym /punkcie /obsugi Selektywnej Zbiórki Odpadów (GPSZOK), dbanie o porzdek na terenie i wokó GPSZOK, informowanie o zasadach dziaania GPSZOK, nadzór nad sprawn wymian zapenionych kontenerów.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera (znajomo programu MS-Office) - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Powiatu Warszawskiego ZachodniegoPoznaska 131AOarów Mazowiecki 05850- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace porzdkowe, konserwatorskie, remontowe.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Zaangaowanie w pracSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym Dworze MazowieckimJuliusza Sowackiego 6Nowy Dwór Maz. 05100- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Rozadunek i zaadunek towarów, wykonywanie prac konserwacyjnych (malowanie drzwi, okien) oraz czynnoci pomocniczych, usuwanie awarii, drobne prace remontowe oraz drobne naprawy, monitorowanie stanu instalacji technicznych w budynku.Praca od pn-pt w godzinach 6:00-21:00, równie w wolne dni 6-18. Godziny pracy do ustalenia. Praca w trudnych warunkach atmosferycznych. Praca na umow zlecenie, wynagrodzenie 17 z/h, 100h miesicznie.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Robotnik gospodarczy, sta: 1 miesicy - konieczne- pozostae: Wyksztacenie dowolne.  Dowiadczenie min. 1 m-c, umiejtno pracy pod presj czasu, dobra kondycja fizyczna, moliwo dwigania powyej 12 kg.Umiejtno wykonywania prac konserwacyjnych, usuwania awarii, drobnych prac remon...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - rozadowywanie towaru wykonywanie podstawowych prac porzdkowych czynnoci na hali produkcyjnej zbieraniezamówie prace magazynowe realizowanie polece przeoonego pakowanie produktówWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dokadno, sumienno - konieczne; dyspozycyjno - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GrójcuLaskowa 4aGrójec 05600- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nysa
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Drobne prace remontowe, utrzymywanie czystoci, prace w ogrodzie. Zatrudnienie na 1/2 etatu.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- pozostae: Wyksztacenie bez znaczenia, chci do pracy.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NysieSowiaska 19Nysa 48300- wymagane dokumenty: CV.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Ruda
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: koszenie trawników i zaroli, wygrabianie trawników, lici, zamiatanie i odchwaszczanie alejek, zimowe utrzymanie alejek, pielgnacja ywopotów, krzewów i innych rolin, malowanie, naprawa awek, siedzisk, przegld, konserwacja i naprawa urzdze zabawowychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Rudzie lskiejBallestremów 16Ruda lska 41700- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Transportowo - Usługowa Ryszard Wojtiuk in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Utrzymanie porzdku na haliObsugiwanie i konserwacja sprztu,Pielgnowanie zieleni,Utrzymanie porzdku w otoczeniu budynku.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Robotnik gospodarczy, sta: 1 miesicy - podane- pozostae: Obsuga kosiarkiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie lub CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PORTOS TR7 Sp. z o.o., S.K. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: zgodny z charakterystyk pracyWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SENDRA Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: mycie zakadu spoywczego, praca dla kobiet i mczyznWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAR - ROM MARIUSZ JANISZEK in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: sprzatanie boksów, wyprowadzanie i karmienie koni, dbanie o porzadek na terenie stajni i w obejciu, drobne prace naprawczeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZPHU DPR RUNOWSKI PRZEMYSŁAW in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - DBANIE O PORZDEK NA TERENIE FIRMY   (koszenie trawy, przycinanie drzewek itp.),Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy T - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - OSOBY ZAINTERESOWANE WW OFERT PRACY PROSZONE   S O BEZPOREDNI KONTAKT Z PRACODAWC !!!- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Hoffmann Transport sp.zo.o in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: prace porzdkowe na terenie warsztatu i myjni, na terenie przylegym do firmy, utrzymanie porzdku na chodnikach, dbanie o ogólny wygld terenu wokó obiektu, odniezanie zima, naprawianie ogrodzenia, czynnoci konserwujce (naprawianie zamków, wymiana arówek, wymiana urzdze sanitarnych)Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- pozostae: wyksztacenie bez znaczenia,dokadno , sumiennoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne mona przesa na e-mail - jzyki aplikowania: polski...

 • Company AMLUX SP. Z O. O. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: UTRZYMANIE CZYSTOCI NA OBIEKCIEWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae:  mile widziane  orzeczenie o stopniu niepenosprawnosci, mile widziane prawo jazdy kat. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA PRODUKCYJNO_HANDLOWO_USŁUGOWA WOJCIECH BOGUCKI in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace porzdkowe, pakowanieWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH I LICEALNYCH IM. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - prace porzdkowe- przenoszenie i ustawianie awek, krzese uczniowskich - umiejtno pracy w grupie- wzajemne zastpstwa- obsuga urzdze- nadzór nad eksploatacj szafek uczniowskich- dyury na portierni, mycie okien- utrzymywanie czystoci toalet- dodatkowe zadania wg zlece pracodawcyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Robotnik gospodarczy, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie podstawowe, 2 lata dowiadczenia zawodowego.Obowizki:- prace porzdkowe- przenoszenie i ustawianie awek, krzese uczniowskich - umiejtno pracy w grupie- wzajemne zastpstwa- obsuga urzdze- nadzór nad eksploatacj szafek uczniowskich- dyury na portierni, mycie okien- utrzymywanie czystoci toalet- dodatkowe zadania wg zlece pracodawcy[Zgoszenia: , 22 831 06 96]Sposób...

 • Company PHGT Pod Omegą Kasprzak Stanislaw in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga przystani, wypoyczalni sprztu wodnego, prace przy budowie jachtów aglowychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Istnieje moliwo przyuczenia do zawodu szkutnika. Praca dla osób majcych chci do pracy. Mile widziane dowiadczenie w brany wodniackiej. Kontakt osobisty lub telefoniczny.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: brak wymaga; mile widziane - uprawnienia spawacza, palacza CO, pilarza, prace przy utrzymaniu zieleni lub do prac budowlano - wykoczeniowych; jedna zmiana; miejsce pracy: SonicowiceWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: [Inne] : mile widziane - uprawnienia spawacza, palacza CO, pilarza, prace przy utrzymaniu zieleni lub do prac budowlano - wykoczeniowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Spółdzielnia Socjalna Baza Wąbrzeźno in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: pracownik gospodarczy-plaowy-nadzór i prace porzdkowe, koszenie trawyWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ARKA BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: DOKONYWANIE DROBNYCH NAPRAW KONSERWACJI SPRZETÓW,PRACE PORZDKOWE NA TERENIE PRZYLEGAJCYM DO OBIEKTU.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: godziny pracy wczesne poranne do uzgodnieniawymagana dobra organizacja pracy24 godziny tygodniowoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV,DOWÓD OSOBISTY- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AM UNI-MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: -utrzymanie naleytego porzdku na terenie przylegym do budynku biurowego; -zagospodarowanie i pielgnacja terenów zielonych; -wykonywanie prostych prac naprawczych wewntrz i na zewntrz obiektu; -obsuga i konserwacja sprztu technicznego wykorzystywanego do pracy.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: POCZUCIE ESTETYKI - konieczne; UMIEJTNO ORGANIZACJI PRACY - konieczne; ZAANGAOWANIE - konieczne- inne zawody: Robotnik gospodarczy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: BRAK- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ulan" Adrian Ulanowski in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prace porzdkowe. Praca na terenie pow. zamojskiegoWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: umiejetno obsugi  kosy spalinowej  - konieczne; dobra organizacja pracy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CLEAN WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: prace porzdkowe w róznych czciach Torunia na rónych obiektach, czyszczenie maszynowe podóg, prace wewnatrz i na zewntrz budynków (na pocztek umowa zlecenie, póniej umowa na okres próbny)Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prace porzdkowe na terenie zakadu pracyWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BytowieWojska Polskiego 6Bytów 77100- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prace porzdkowe, sprztanie w objektach gminnych, konserwacje terenów zielonychWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KtrzyniePocztowa 11Ktrzyn 11400- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Utrzymanie czystoci i porzdku w budynkach gminnych oraz ich otoczenia. Prace remontowe, rozbiórkowe i naprawcze w budynkach, prace na wysokoci do 3 m. Prace porzdkowe na terenie gminy. Utrzymanie zieleni gminnej.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Mile widziane umiejtnoci z zakresu prac budowlanych.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w osicachNarutowicza 6osice 08200- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building caretakers Edit filters