Jobmonitor. Search results for Civil engineers

57 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-50 of 57 results.
 • Company ERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Bydgoszcz
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: - PRZYGOTOWANIE PROCESU ROZPOCZCIA BUDOWY, - PRZYGOTOWANIE PLANU ZAMÓWIE MATERIAÓW, URZADZE I INNYCH ZWIZANYCH Z BUDOW, - PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU PRAC, - KIEROWANIE REALIZACJ BUDOWY I NADZÓR NAD JAKOCI ROBÓT ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, - WYPENIANIE OBOWIZKÓW WYNIKAJCYCH Z PRAWIDOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI, - KOORDYNACJA PRAC PODWYKONAWCÓW I SI WASNYCH NA BUDOWIE, - CISA WSPÓPRACA Z KIEROWNIKIEM WYDZIAU DROGOWEGO, - ZAKOCZENIE BUDOWY, ODDANIE DO EKSPLOATACJI, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- pozostae: - WYKSZTACENIE WYSZE BUDOWLANE (DROGI, ULICE, LOTNISKA)- 1 ROK DOWIADCZENIA- DOWIADCZENIE W NADZOROWANIU I KOORDYNACJI ROBÓT DROGOWYCH, - ZNAJOMO OBSUGI KOMPUTERA, - ZNAJOMO PRAWA BUDOWLANE...

 • Company REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: CZYNNOCI ZWIZANE Z USTAW PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:-SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKRELONYM PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07 LIPCA 1994 Z PÓNIEJSZYMI ZMIANAMI,-SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO, PRZYPADAJCEGO NA ROK BUDETOWY, POSZCZEGÓLNYCH ZADA,-SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA,-ROZLICZANIE ZADA.-------------------------------------WYMAGANE UPRAWNIENIA: BUDOWLANE W SPECJALNOCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZDZE CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BEZ OGRANICZE, PRZYNALENO DO OKRGOWEJ IZBY IN...

 • Company Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST L. Kaczmarczyk spółka jawna in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Inynier budownictwa - budownictwo ogólneWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- pozostae: Mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane dowiadczenie, mile widziane uprawnienia budowlaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane ofert pracy proszone s o przesyanie Cv za porednictwem poczty elektronicznej na adres - jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W DOBRYSZYCACH in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: wg zakresu czynnociWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: mechaniczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TECHMEKO SP. Z O.O. in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: Wymagane wyksztacenie wysze - kierunki budowlane, min. rok  dowiadczenia na podobnym stanowisku. Wynagrodzenie do uzgodnienia. Praca na terenie Rybnika. Kontakt z pracodawc e-mailowy: lub techniczny.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zarząd Dróg Powiatowych in Stronie
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie:  rednie z dowiadczeniem - 5 lat lub wysze z dowiadczeniem - 3 lata, pref. techniczne; zakres obowizków: szczegóy oferty pracy na stronie ; jedna zmiana; miejsce pracy:  Gliwice i powiatWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt z pracodawc osobisty po uzgodnieniu telefonicznym - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Szczecin
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: 1. SPORZDZANIE WYCEN INWESTORSKICH, OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, OPRACOWANIE HARMONOGRAMÓW, PLANÓW REALIZACJI ZADA,2. PRZYGOTOWYWANIE, OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UYTKOWYCH, DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWA DOKUMENTACYJNYCH, A TAKE ROBÓT BUDOWLANYCH,3. CISA WSPÓPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE, A TAKE Z UYTKOWNIKAMI, ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADA, RÓWNIE W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO,4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UYTKOWYCH, DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM ...

 • Company TERRA MOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad pracami budowlanymi (koordynacja robót) nadzór nad podlegymi pracownikami. Praca terenie powiatu gorlickiego oraz poudniowej polskiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: sta pracy w zawodzie - dod. atut,osoba dyspozycyjna, zgoda na prac w delegacjiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Garada Metal Works Polska in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy kontraktach zwizanych z projektowaniem i realizacj pokry dachowych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: AutoCAD kurs podstawowy - konieczne; Prawo jazdy KAT. B - konieczne; znajomo jzyka angielskiego-komunikatywna - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : znajomo MS Office, w tym dobra znajomo Excel[Inne] : Inynier budowy lub Inynier górnictwaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: - penienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi zgodnie z zasadami prawa budowlanegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat B  - konieczne- pozostae: - sta pracy: 4 lata - ogólny, 2 lata branowy- uprawnienia budowlaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie projektów, udzia w pracach projektowych oraz uzupeniajcych projekt zgodnie z obowizujcymi przepisami- koordynacja i wspópraca z projektantami innych bran- wspópraca z podwykonawcami oraz innymi biurami projektowymi - organizacja i nadzór pracy asystentów- nadzór nad kosztami oraz terminow realizacj projektówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania –  bez ogranicze - konieczne- umiejtnoci: Program AutoCad - konieczne- inne zawody: Inynier budowy mostów, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, 5 lat dowiadczenia zawodowego, bardzo dobra znajomo programu AutoCAD, programy do oblicze - Sofistik lub Robot, dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zaangaowani...

 • Company Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie projektów, udzia w pracach projektowych oraz uzupeniajcych projekt zgodnie z obowizujcymi przepisami- koordynacja i wspópraca z projektantami innych bran- wspópraca z podwykonawcami oraz innymi biurami projektowymi - organizacja i nadzór pracy asystentów- nadzór nad kosztami oraz terminow realizacj projektówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania –  bez ogranicze - konieczne- inne zawody: Inynier budowy dróg, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, 5 lat dowiadczenia zawodowego, bardzo dobra znajomo programu InRoads, dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku, dowiadczenie w projektowaniu dróg, znajomo OpenRoads bdzie dodatkowym atutem, zaangaowanie i odp...

 • Company Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie projektów, udzia w pracach projektowych oraz uzupeniajcych projekt zgodnie z obowizujcymi przepisami- opracowywanie dokumentacji projektowych na kadym etapie projektowania- wsparcie administracyjne w realizacji projektów - wspópraca z podwykonawcami oraz innymi biurami projektowymi - systematyzowanie, prowadzenie, archiwizacji dokumentacji projektów- udzia w spotkaniach oraz sporzdzanie i archiwizowanie notatek ze spotka, raportów i innych materiaówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Inynier budowy dróg, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, 2 lata dowiadczenia zawodowego, znajomo OpenRoads bdzie dodatkowym atutem, zaangaowanie i odpowiedzialno za realizowane dziaania, umiejtno pracy zesp...

 • Company INSTYTUT OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: w/g zawodu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- pozostae: Opis stanowiska pracy: tworzenie rysunków budowlanych i wykonawczych, przygotowywanie koncepcji technicznych, pomoc w realizacji projektów wg. opracowanych kryteriów, przyjtych norm technicznych i zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi i budetem, przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie decyzji administracyjnych. Wymagania: wyksztacenie techniczne na kierunku: konstrukcje budowlane lub studenci studiów magisterskich, min. roczne dowiadczenie w przygotowywaniu projektów budowlanych., znajomo programu AutoCad i dowiadczenie w przygotowywaniu rysunków, znajomo procesu inwestycyjnego, zaangaowanie i odpowiedzialno, kreatywno oraz ch cigego rozwoju i zdobywania wiedzy, orientacja ...

 • Company INSTYTUT OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: W/g zawodu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- pozostae: Opis stanowiska pracy: opracowywanie projektów koncepcyjnych, udzia w sporzdzaniu dokumentacji architektoniczno-budowlanych, uzgodnienia rozwiza z Inwestorami na etapie projektowania, wykonywanie prac projektowych zgodnie z przyjtymi przez firm standardami oraz ogóln koncepcj projektu, wspópraca z zespoem oraz pozostaymi pracownikami firmy,pomoc w rozwijaniu i zarzdzaniu projektami z zakresu budownictwa przemysowego. Wymagania: wyksztacenie techniczne na kierunku Architektura i budownictwo, min. rok dowiadczenia w pracy w biurze projektowym przy projektowaniu i przygotowywaniu dokumentacji technicznej, w tym pozwolenia na budow, mile widziane uprawnienia budowlane do projekto...

 • Company BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Gdynia
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - Przygotowanie projektu z zakresu brany budowlanej. Sporzdzanie dokumentacji projektowej, koncepcyjnej oraz warsztatowej. Nadzór nad prac asystentów. - Praca w godzinach: 6:30-14:30 lub 7:00-15:00. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze o profilu budowlanym. Wymagane 3 letnie dowiadczenie na podobnym stanowisku pracy. Wymagane uprawnienia do projektowania. Wymagana umiejtno sporzdzania dokumentacji projektowej, koncepcyjnej oraz warsztatowej.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt telefoniczny (7:00-15:00) (Tel. 781-660-306, 32-705-57-00) lub e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Gdynia
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - Sporzdzanie dokumentacji projektowej, koncepcyjnej oraz warsztatowej w brany budowlanej.- Praca w godzinach: 6:30-14:30 lub 7:00-15:00.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze o profilu budowlanym lub pokrewne. Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku pracy. Wymagana umiejtno sporzdzania dokumentacji projektowej, koncepcyjnej oraz warsztatowej.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt telefoniczny (7:00-15:00) (Tel. 781-660-306, 32-705-57-00) lub e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Rzetelne i staranne wykonywanie obowizków, posugiwanie si dokumentacj techniczn, wykonywanie szkiców roboczych rysunków budowlanych, przeprowadzanie inwentaryzacji istniejcych obiektów, projetkowanie elementów konstrukcyjnych budowli, dobieranie materiaów, sprztu i imaszyn do wykonania okreslonych prac, kierowanie gospodark materiaowo-sprztow w procesie budowlanym.  praca w Gorlicach oraz budowy u inwestorów na terenie caego kraju Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: sta pracy w zawodzie - 2 lata, uprawnienia do kierowania robotami budowlanyi lub elektrycznymi, swobodne poruszanie si w rodowisku Windows, znajomo programu pakietu Micros...

 • Company PUP in Zielona Góra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie procesu budowlanego Kosztorysowanie, wyszukiwanie przetargów, wysyanie i odbieranie poczty elektronicznej. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Zielonej GórzeBatorego 126AZielona Góra 65-735- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Sejny
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Projektowanie obiektów budowlanych pod urzdzenia chodnicze i technologiczne, przygotowanie dokumentacji budowlanejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: projektowanie komputerowe z wykorzystaniem AUTOCAD  - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Sejnachkowa 26Sejny 16500- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY "ZELTECH" STANISŁAW PRZESMYCKI in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Wsparcie dziau technicznego w biecej pracy obejmuje : wsparcie obsugi realizowanych budów, kosztorysowanie, przygotowywanie dokumentacji powykonawczej. Praca na terenie Polski - w szczególnoci teren województwa mazowieckiego. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera (znajomo programu MS-Office) - konieczne- inne zawody: Inynier budownictwa - budownictwo ogólne - konieczne- pozostae: Moe by kandydat w trakcie studiów kierunkowych. Dobra organizacja pracy oraz zaangaowanie w wykonywan prac, odpowiedzialno, systematyczno, rzetelno. Umiejtno analitycznego mylenia, ch do nauki oraz atwo uczenia si nowych rzeczy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane...

 • Company ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY "ZELTECH" STANISŁAW PRZESMYCKI in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Wsparcie dziau technicznego w biecej pracy obejmuje : wsparcie obsugi realizowanych budów, kosztorysowanie, przygotowywanie dokumentacji powykonawczej. Praca na terenie Polski - w szczególnoci teren województwa mazowieckiego. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera (znajomo programu MS-Office) - konieczne- inne zawody: Pozostali inynierowie budownictwa - konieczne- pozostae: Moe by kandydat w trakcie studiów kierunkowych. Dobra organizacja pracy oraz zaangaowanie w wykonywan prac, odpowiedzialno, systematyczno, rzetelno. Umiejtno analitycznego mylenia, ch do nauki oraz atwo uczenia si nowych rzeczy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokume...

 • Company "TRANSKOP " FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STEFAN CZEREP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie  - 1 rok - konieczne- pozostae: umiejtno przedmianowania i ycenSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, wiadectwo pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company OŚRODEK MASZYNOWY W STRZYŻOWIE SP. Z O.O. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Projektowanie konstrukcji stalowych, wykonywanie dokumentacji technicznej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – bez ogranicze - konieczne- pozostae: Kreatywno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Goldbeck Comfort Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nadzór nad prawidowoci wykonania elementów prefabrykowanych, odbiór jakociowy wykonanych elementów, egzekwowanie wykonania zada od podlegych pracowników, prowadzenie sprawozdawczoci dziennej. Proponowane wynagrodzenie 4500 z - 5500 z - wynagrodzenie podlega negocjacji w zalenoci od kwalifikacji kandydata.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- pozostae: Wyksztacenie wysze - inynier budownictwa lub rednie zawodowe budowlane, dowiadczenie zawodowe wymagane w przypadku technika budownictwa.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt z pracodawc osobisty lub telefoniczny w godzinach 07.30-15.00, tel. 75-7840300, e-mail - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Goldbeck Comfort Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Analizowanie i przygotowanie dokumentacji technicznej (sprawdzanie i korygowanie, uzgadanianie zmian), sporzdzanie dziennych harmonogramów produkcji, przygotowywanie planów zakupowych niezbdnych materiaów i akcesoriów do produkcji elementów, monitoring realizacji dziennych planów produkcji z uwzgldnieniem wprowadzonych zmian, rozliczanie zuytych materiaów, cisa wspópraca z innymi komórkami organizacjami w zakresie realizacji zlece.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- inne zawody: Inynier budownictwa - budownictwo ogólne - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze - inynier budownictwa.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt z pracodawc osobisty lub telefoniczny w godzinach 07.30-15.00, tel. 75-784...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Bydgoszcz
  10.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Ogólny zakres obowizków: - bieca analiza dokumentacji technicznej,- organizowanie i nadzorowanie podlegych pracowników, brygad,- praca wg okrelonego harmonogramu,- wspópraca z Zamawiajcym i firmami podwykonawczymi,- koordynacja prac podwykonawców oraz pracy sprztu,- zarzdzanie materiaami i sprztem w procesie budowy,-= kontrola postpu i jakoci prac,- przygotowanie raportów i sprawozda oraz materiaów odbiorowych budów,- zapewnienie przestrzegania przepisów1) BHP i PPO na budowie Oferujemy: - umow o prac,- wynagrodzenie adekwatne do zdobytego dowiadczenia i posiadanych kompetencji, - praca nad ciekawymi projektami oraz wyzwania umoliwiajce rozwój wasnych kompetencji,- zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,- pakiet wiadcze takich jak prywatna opieka medyczna,  ubezpiec...

 • Company Kachel Marcin KONSTRUPROJEKT in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc przy sporzdzaniu projektów konstrukcji budowlanych. Praca w biurze konstrukcyjnym w Wadowicach.Praca na umow o prac na okres próbny 3 m-ce z moliwoci przeduenia. Praca jednozmianowa w godz. 8:00-16:00.Kontakt osobisty poprzedzony tel.505820246 lub e-mail: . Wynagrodzenie od 2600z do 6000z brutto uzalenione od wyksztacenia, uprawnie, umiejtnoci. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: znajomo programu AutoCad - konieczne; Znajomo rysunku technicznego  - konieczne; Znajomo programów inynierskich (np. Specbud, ABC, BOCAD) - podane- pozostae: Wyksztacenie wysze, kierunek budownictwo (moe by student), znajomoci i obsuga programu AutoCAD, mile widziana znajomo programów inynierskich (np. Specbud, ABC, BOCAD), umiejtno pra...

 • Company Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych "Fabet" S.A. w Kielcach in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: w/g stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: czytania rysunku technicznego - konieczne; znajomo programu Excel - konieczne; AUTO-CAD - konieczne- pozostae: Dowiadczenie na w/w stanowisku, praca w zakadzie produkcyjnym w Kielcach.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe Ósemka Kinga Zawistowska in Other
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Praca zdalna, opracowywanie rysunków budowlanych i wykonawczych w brany architektonicznej i konstrukcyjnej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: CAD - projektowanie wspomagane komputerowo - konieczne; szkol.Obsuga programu AutoCAD - konieczne;  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: Wymagania: Dowiadczenie na stanowisku min. 1 rok., sumienno, rzetelno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TIGMA - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie dokumentów i materiaów potrzebnych do prawidowej pracy budowy, prowadzenie rejestru umów, zlece oraz monitorowanie dostaw urzdze i materiaów. Koordynowanie prac na budowie oraz nadzór nad prac podwykonawców.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: obsuga programu AutoCad - konieczne; znajomo programu Norma Pro - konieczne; znajomo dokumentacji technicznej - konieczne; znajomo pakietu MS Office - konieczne; Prawo jazdy kat. B - konieczne- inne zawody: Inynier budownictwa - budownictwo ogólne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie, kontakt tel.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PNOL Sp.z o.o. w Łomży in Other
  10.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Praca w zespole przy opracowaniu dokumentacji.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne; rednie branowe, typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: Obsuga programu komputerowego AutoCad - konieczne; prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : znajomo pakietu OfficeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontak telefoniczny - jzyki aplikowania: polski...

 • Company KOSSEL Sp. z o.o. in Dobra
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie i nadzór nad dokumentacj techniczn, wspópraca z kierownikiem kontraktu i innymi czonkami zespou w poszczególnych fazach realizacji projektu. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- pozostae: Posugiwanie si dokumentacj projektowo-budowlan, znajomo przepisów prawa budowlanego, uprawnienia SEP E+D, uprawnienia budowlane mile widziane, dowiadczenie zawodowe w brany energetycznej w pracy na budowie, dobra organizacja pracy, prawo jazdy kat.B, odpowiedzialno, samodzielno. Zakres obowizków: przygotowanie i nadzór nad dokumentacja techniczn, wspópraca z kierownikiem kontraktu i innymi czonkami zespou w poszczególnych fazach realizacji projektu.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikow...

 • Company Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - dziaania zmierzajce do utrzymania i poprawy procesów eneretycznych- sporzdzanie bilansów- wykonywanie analiz- nadzór nad gospodark energetyczn- obsuga narzdzi wspomagajcych zarzdzanie instalacjami energetycznymiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: Zamówienia publiczne - konieczne; Prawo budowlane - konieczne; Czytanie dokumentacji i rysunków technicznych - konieczne- inne zawody: Inynier budownictwa - urzdzenia, instalacje i sieci energetyczne, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze techniczne - energetyka cieplna, znajomo ustawy Prawo budowlane, Prawo energetyczne, ustawy Prawo zamówie publicznych, dowiadczenie w zakresie obsugi automatyki wzów cieplnych i innych urzdze wspópracujcych, mechanizmów aut...

 • Company PROMAG MAGDALENA WIECIECH in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie rysunków wykonawczych konstrukcji elbetowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GARDA METAL WORKS POLSKA in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy kontrakcie zwizanym z projektowaniem i realizacj budowy wielkopowierzchniowego pokrycia dachowego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - konieczne; obsuga komputera- program MS Office (Word, Excel) - konieczne; Znajomo Autocad - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Inynier budownictwa - budownictwo ogólne, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Komunikatywna znajomo jzyka angielskiego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PAWEŁ PROTASIEWICZ INSTALL CENTERE in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad przebiegiem, jakoci i terminowoci prac, nadzór nad dokumentacj techniczn, udzia w procesie przygotowania wycen instalacji sanitarnych -  miejsce wykonywania pracy Zawiercie oraz teren caego kraju zgodnie z wygranymi przetargami oraz wg zlece gównego inwestora/klienta, zakwaterowanie i dojazd po stronie pracodawcyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: wyksztacenie wysze, mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVna rozmow z pracodawca prosz umawia si telefonicznie pod nr tel. 791 115 552 lub CV kierowa na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Rybnik
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie wysze techniczne lub rednie techniczne, kierunek/specjalno:  in. budownictwa lub technik budownictwa, sta pracy minimum 5 lat w eksploatacji lub nadzorze, uprawnienia/umiejtnoci: uprawnienia budowlane w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych. Ogólny zakres obowizków: monitorowanie i analiza zuycie mediów, nadzór na gospodark ciepln, wodno- kanalizacyjn, ciepej wody uytkowej, ciepa technologicznego, wentylacji, klimatyzacji, gazami medycznymi. Kontakt z pracodawc telefoniczny. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Technik budownictwa* - konieczne; Inynier budownictwa - budownictwo ogólne - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez P...

 • Company PUP in Siemiatycze
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie bada przemyslowych planowanego nowego innowacyjnego wyrobu betonowego, badanie wyrobów produkcyjnych przez zakad, prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: znajomo przepisów budowlanych , sta: 1 lat - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SiemiatyczachLegionów Pisudskiego 3Siemiatycze 17300- wymagane dokumenty: skiweowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Rybnik
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny skontaktowa si ze swoim doradc klienta. Oferta pracy w ramach refundacji prac interwencyjnych. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: obsuga urzdze biurowych - konieczne; obsuga komputera i pakietu Office - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RybnikuJankowicka 1Rybnik 44200- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Kierownik budowy lub majster.Praca w delegacji ód, Pozna nastpnie wg zlece.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- pozostae: wyksztacenie wysze lub techniczne budowlane, uprawnienia budowlane, dowiadczenie na w/w stanowiskuSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: CVkontakt telefoniczny z pracodawc w godz. 08.00-14.00 numer telefonu 604 908 300- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: • Nadzór nad realizacj prac na budowie • Wspópraca z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego, podwykonawcami i dostawcami,• Organizowanie i koordynowanie pracy poszczególnych zespoów (brygad),• Kontrolowanie stanów ilociowych oraz jakoci materiaów,• Opracowywanie zamówie na materiay budowlane,• Nadzór nad pracami zwizanymi z prawidowym zabezpieczeniem terenu budowy,• Raportowanie z postpów prac na budowie.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: KURS PRAWA JAZDY B - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót montaowych, potrzebnych materiaów pomocniczych oraz narzdzi, sprztu i maszyn, ocenianie jakoci elementów montaowych, pr...

 • Company Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Ostrzeszów in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Organizowanie i prowadzenie prac remontowych, sprawowanie nadzoru nad prac podlegych pracowników, opracowywanie planów remontów i konserwacjiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie, typ: techniczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- umiejtnoci: znajomo pakietu MS Office - konieczne; komunikatywno - konieczne;  prawo jazdy kat B - konieczne; asertywno - konieczne- inne zawody: Inynier budownictwa - budownictwo ogólne, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Umiejtno wspópracy z zespoami ludzkimiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, LM- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "IGLOOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Inynier budownictwaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company UNION INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: NADZÓR I ZARZDZANIE PROCESEM BUDOWY ZGODNIE Z PROCEDURAMI, ODBIÓR I KONTROLA ROBÓT, ROZLICZANIE INWESTYCJI, SPORZDZANIE RAPORTÓW, WSPÓPRACA Z KIEROWNIKIEM BUDOWY.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: - MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE- DOWIADCZENIE MIN. 1 ROKSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HATEK SP.ZO.O in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH NA SPECJALISTYCZNYM OPROGRAMOWANIU, ZAPEWNIAMY SZKOLENIEWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Znajomo obsugi komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Inżynieria Polska Sp. z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: -bieca analiza dokumentacji technicznej,   - wspópraca z zamawiajcym i firmami podwykonawczymi,   - koordynacja prac podwykonawców oraz pracy sprztu,   - przygotowywanie zamówie na materiay, sprzt i usugi oraz przyjmowanie dostaw   - kontrola postpu i jakoci prac,   - przygotowanie raportów i sprawozda oraz materiaów odbiorowych budów,   - zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i PPO na budowie   - sporzdzanie i kontrola obmiarów do rozlicze powykonawczych   - obsuga biecych potrzeb budowy   - przygotowywanie dokumentacji powykonawczejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno - konieczne; zaangaowanie do pracy - konieczne; dowiadczenie w zawodzie - konieczne; sumienno - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : umiejtno analityczn...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH FART SP. Z O.O. in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Dowiadczenie zawodoweWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, umiejtno kosztorysowania, rozliczania robót budowlanych. Miejsce pracy-woj. witokrzyskie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski...

 • Company CZECHANOWICZ EKOLOGIA I ZIELEŃ SP. Z O.O in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: NADZÓR NAD REALIZACJ ROBÓT POD WZGLDEM JAKOCI,TERMINOWOCI I KOSZTÓW, KOORDYNACJA PRACY PODWYKONAWCÓW,ZAOPATRZENIE W POTRZEBNE MATERIAY,SUROWCE I SPRZT,KONTROLA I ROZLICZENIE WYKONYWANYCH ROBÓT ORAZ DOSTARCZONYCH NA BUDOW MATERIAÓW,BIECA ANALIZA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ,EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA ZASAD BHP.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: A/B) dobra organizacja pracy - konieczne; Obsuga komputera (znajomo programu MS-Office) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie budowy pod nadzorem kierownika, koordynowanie prac przy realizowanych inwestycjach: budowa zakadów utylizacji, rekultywacje zdegradowanych terenów, makroniwelacja terenów, platformy inwestycyjne z penym uzbrojeniem podziemnym.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : Umiejtno posugiwania si urzdzeniami geodezyjnymi[Umiejtno 1] : Umiejetno odczytywania rysunków technicznych[Inne] : Wyksztacenie wysze-budowlane, umiejtno odczytywania rysunków technicznych, umiejtno posugiwania si urzdzeniami geodezyjnymi, umiejtno kontroli nad pracownikami, umiejtno zarzdzania kadr ludzi.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: pol...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters