Jobmonitor. Search results for Health care assistants

117 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 117 results.
 • Company OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ in Stronie
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb yciowych,    • opieka higieniczna, zalecona przez lekarza pielgnacja,    • zapewnienie kontaktów z otoczeniem,    • waciwe zagospodarowanie czasu wolnego tj. rozbudzenie zainteresowa, pasji, hobby u osób niesamodzielnych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : wymagane kwalifikacje i szczegóy oferty na stronie internetowej Bip Orodka Pomocy Spoecznej w Psarach: [Inne] : wymagane kwalifikacje i szczegóy oferty na stronie internetowej Bip Orodka Pomocy Spoecznej w Psarach: Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków:  UTRZYMANIE CZYSTOCI W POMIESZCZENIACH SZPITALA,ZMIANA POCIELI, ROZDAWANIE POSIKÓW PACJENTOM, POMOC PERSONELOWI PIELGNIARSKIEMU W CZYNNOCIACH HIGIENICZNYCH PRZY PACJENTACHWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: AKTUALNA KSIECZKA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVOsoby zainteresowane prac proszone s o kontakt osobisty z dziaem administracyjnym szpitala- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Lesznie in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie czynnoci opiekuczych w czasie porannej i wieczornej toalety, w trakcie spoywania posików; dbanie o prawidowe zaspokajanie potrzeb mieszkaców; nadzorowanie i pomoc mieszkacom przy czynnociach zwizanych z samoobsug oraz podstsawowych pracach porzdkowych; uaktywnianie umiejtnoci mieszkaców; stwarzanie warunków do samorealizacji mieszkacówWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; pomaturalne/policealne - podane- pozostae: komunikatywno, umiejtno pracy w zespole, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ TURSK in Dobra
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Opiekun - wykonywanie czynnoci zwizanych z towarzyszeniem mieszkacom w czynnociach bytowych dnia codziennego, pomoc w utrzymaniu czystoci estetyki najbliszego otoczenia. Wymagane: wyksztacenie min. rednie, umiejtno pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku. Peen etat, praca zmianowa po 12 godzin, rednio 168 godzin miesicznie. System pracy III zmianowy: 7-19, 19-7, 7-15. Tel.: 95 755 32 85 Ewa Rybicka,Magorzata Herman .Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: WSPÓPRACA W ZESPOLE - konieczne- pozostae: umiejtno pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, mile widziene dowiadczenie na podobnym stanowiskuSposób aplikowa...

 • Company NAPRZÓD HOSPITAL SP. Z. O. O in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Sprztanie i dezynfekcja oddziaów szpitalnych, przychodni.Praca tylko dla osób z orzeczeniem o niepenosprawnoci.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stowarzyszenie "Nie lękaj się" in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi w DPSgodziny pracy 7-15; 7-19; 19-7Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad chorymWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne, typ: medyczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuczych i pielgnacyjnych mieszkaców placówkiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: czynnoci opiekuczo-pielgnacyjne mieszkacówWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: praca w zespole - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie ogólne lub rednie zawodowe umoliwiajce wykonywanie zada na stanowisku- kierunki: opiekun medyczny, opiekun w DPD, opiekun osoby starszej, opiekun osoby niepenosprawnejSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dodatkowe informacje: praca w godzinach: 7:00-19:00, 19:00-7:00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka i pielgnacja pensjonariuszy DPS.Organizacja czasu wolnego mieszkacom.  Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne; pomaturalne/policealne, typ: medyczne - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Moryniu in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie czynnoci opekuczo-wychowawczych nad powierzon grup osób niepenosprawnychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - dodatkowe- uprawnienia: KSIECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH - dodatkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków:  toaleta poranna i wieczorna, pomoc przy spoywaniu posików przez mieszkaców, utrzymywanie w czystoci pomieszcze mieszkacówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane; pomaturalne/policealne - podane; rednie ogólnoksztacce - podane- pozostae: Ksieczka sanitarno-epidemiologicznaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzstochowieSzymanowskiego 15Czstochowa 42217- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Lidzbark
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnociach z zakresu samoobsugi i higieny osobistej osób starszych, dbanie o utrzymanie odpowiednich warunków higienicznych Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Lidzbarku WarmiskimDbowa 8Lidzbark Warmiski 11100- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: caodobowa opieka nad niepenosprawnymi mieszkacami DPSWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Jeleniej GórzePodchorych 15Jelenia Góra 58508- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: czynnoci opiekucze, terapeutyczne i pielgnacyjne dla mieszkacówWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: cierpliwo, yczliwo, dyspozycyjno, mile widziane dowiadczenieSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LubinieJana Kiliskiego 12BLubin 59300- wymagane dokumenty: ---- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami niepenosprawnymi, kierowanie pojazdem i przewóz osób niepenosprawnych Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Prawo jazdy kat.B - konieczne- pozostae: sta mile widziany Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: asystowanie i pomoc pielgniarce lub innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów, wspópraca z zespoem terapetycznym, pomoc i przekadanie/przenoszenie pacjentów na wózek transportowy/óko, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywnoci spoecznej, zapewnienie chorym higienicznych warunków otoczenia, pomoc przy karmieniu chorych, pomoc przy ubieraniu/rozbieraniu chorychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Gościnie in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie opieki nad mieszkacami DPS Gocino w godz. 7-19, 19-7, równie w soboty, niedziela i wita.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: dowiaczenie mile widziane, umiejtno pracy w zespoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie staej bezporedniej opieki nad przydzielonymi mieszkacami.Wykonywanie czynnosci higieniczno-pielgnacyjnych. Dbao o estetyczny wygld mieszkaców. Roznoszenie posików chorym po pokojach. Karmienie lecych i niepenosprawnych. Aktywizacja do wzajemniej opieki i wsparcie lecych. Wykonywanie polece pielgniarki w zakresie opieki, pielgnacji osób lecych, niepenosprawnych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PockuKostrogaj 1Pock 09400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: pomoc przy toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy ubieraniu mieszkacom, karmienie, wietrzenie salWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - podane; pomaturalne/policealne - podane; rednie zawodowe - podane; rednie ogólnoksztacce - podane- pozostae: porzdany kierunek/specjalno OPIEKUNSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzstochowieSzymanowskiego 15Czstochowa 42217- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBKOWIE in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad Mieszkacami DPS w LubkowieWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TCZEWIE in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Do podstawowych obowizków zleceniobiorcy nale: czynnoci higieniczne, pomoc osobom niepenosprawnym, dozowanie lekarstw, przecieanie óka, zapobieganie powstawaniu odleyn i odparze, karmienie, pielgnacja wspierajca proces leczenia, usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii.-Kontakt telefoniczny 58-777-00-20Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; pomaturalne/policealne - podane- inne zawody: Opiekun osoby starszej* - podane; Opiekun medyczny* - podane; Pielgniarka - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - realizacja usug opiekuczych dla mieszkaców w zakresie pomocy w czynnociach opiekuczo-pielgnacyjnych i higieniczno-pielgnacyjnych- wspópraca z pielgniarkami/pielgniarzmi- utrzymanie w czystoci pokoi, szafek, azienki, kuchenki i innych pomieszcze pomocniczych na oddzialeWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Opiekun w domu pomocy spoecznej*, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie zawodowe, 1 rok dowiadczenia zawodowego.Obowizki:- realizacja usug opiekuczych dla mieszkaców w zakresie pomocy w czynnociach opiekuczo-pielgnacyjnych i higieniczno-pielgnacyjnych- wspópraca z pielgniarkami/pielgniarzmi- utrzymanie w czystoci pokoi, szafek, azienki, kuchenki i innych pomieszcze pomocniczych na oddzialeSposób aplikowania:- kon...

 • Company STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE "NADZIEJA" in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - ksztatowanie umiejtnoci zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych i umiejtnoci spoecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywnoci, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejtnoci samoobsugi i umiejtnoci spoecznych oraz wspieranie, take w formie asystowania w codziennych czynnociach yciowych, w szczególnoci takich jak: samoobsuga, zwaszcza wykonywanie czynnoci gospodarczych i porzdkowych, w tym umiejtno utrzymania i prowadzenia domu, dbao o higien i wygld, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówienikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze spoecznoci lokaln, wspólne organizowanie i spdzanie czasu wolnego (. wyjcie na spacer), korzystanie z usug rónych instytucji; ksztatowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi; wspópraca z rodzin - ksztato...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami starszymi i niepenosprawnymiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wyksztacenie minimum rednie ogólne lub zawodowe.Umiejtno pracy w zespole.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company IMPEL FACILITY SERVICE Sp. zo.o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc przy pacjencie, sprztanie.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Szczepienie WZW. Niekaralno. Ksieczka sanitarna.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: utrzymywanie czystoci w oddziaach szpitalaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MEDICARE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: sprztanie pomieszcze szpitalnychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagana ksieczka sanepidowska, orzeczenie o stopniepenosprawnociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, ksieczka sanepidowska- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PUSTKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: OPIEKUN MEDYCZNYWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- pozostae: WYMAGANE WYKSZTACENIE KIERUNKOWESposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: BRAK DANYCH- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Jovimed Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Sp. z o.o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: opiekun/opiekunka osób w rónym wieku: po udarze, po wylewie, po wypadku.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNO-SOCJALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Prace porzdkowe zwizane z otoczeniem pacjenta wykonywane na slach chorych, dezynfekcja pomieszcze/ sprztu, prace porzdkowe, sanitarne równie innych pomieszcze szpitalnych.. Praca równie w nocy, oraz w dni wolne. Godziny pracy 07:00-19:00; 19:00-07:00.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, skierowanie do pracodawcy ( w przypadku osób zarejestrowanych w PUP)- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: wynikajcy ze stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUB in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: -utrzymywanie w czystoci pomieszcze znajdujcych si w powierzonych odcinkach pracy zgodnie z procedur;-pakowanie brudnej bielizny i przygotowanie jej do transportu do miejsca przechowywania,-segregacja, pakowanie, oznakowanie odpadów szpitalnych do przekazania do miejsca przechowywania zgodnie z harmonogramem,- usuwanie brudnych naczy stoowych z sal chorych po posikach,- okresowe mycie okien, kaloryferów, lamp zawieszonych w wysokoci powuyej 2 metrów,- zmiana bielizny pocielowej, dezynfekcja i mycie óka oraz sprztu po wypisie choregoWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Salowa - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad pensjonariuszami, pomoc w codziennych czynnociachWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w zawodzieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej  zaspokoi jej  podstawowe potrzeby yciowe, rozpoznawanie i rozwizywanie problemów opiekuczych osoby chorej i niesamodzielnej,Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; rednie zawodowe - konieczne; pomaturalne/policealne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae:  wymagany dyplom potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny. Praca w systemie równowanym , zmiany 6.00-14.00 lub 6.00-18.00 pon.-nd. Miejsce wykonywania pracy Dbrowa Tarnowska ZOL.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy in Bydgoszcz
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Opiekun medyczny planuje, organizuje i wykonuje czynnoci:·       higieniczne i pielgnacyjne,·       opiekucze,Wymagania:·       wyksztacenie w zawodzie opiekun medyczny·       mile widziane dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,·       umiejtno pracy w zespole oraz organizacji pracy wasnej,·       dyspozycyjno,·       samodzielno.Prosimy o przesanie CV wraz z klauzul dot. RODO .Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dokumenty naely przesa na adrese-mail: lubkontakt tel. 606-941-151 - p. Izabela onierek- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad mieszkacami Domu- czuwanie nad higien osobista mieszkaców oraz naleytym stanem sanitarno-higienicznym pokoi mieszkalnych, pomoc mieszkacom podczas spoywania przez nich posikówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  nawizywanie kontaktów - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : Umiejtno pracy w zespole, dobry kontakt z osobami starszymi, cierpliwo, empatiaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. Szpital św. Jerzego in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga sal chorych, azienek, brudogników, stoówki, kuchenki oddziaowej, wymiana bielizny, podawanie posików pacjentom itp.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fundacja Diakonii im. Matki Ewy in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami starszymi, pomoc w czynnociach pielgnacyjnych, w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w spoywaniu posikówWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagania: mile widziany ukoczony kurs opiekuna osób starszych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dok. aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Rozpoznawanie i rzwizywanie problemów opiekuczych osób chorych i niesamodzielnych, pomoc podopiecznym w zaspokajaniu ich potrzeb biologicznych, psychologicznych i spoecznych, pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej, wiadczenie usug opiekuczych pielgnacyjnych i higienicznych wobec chorych, asystowanie  personelowi medycznemu podczas przeprowadzania zabiegów pielgnacyjnych, podejmowanie wspópracy z zespoem opiekuczym i terapeutycznymWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, podanie, dokumenty ze strony- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Wysoka
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Realizacja wiadcze pielgnacyjno-opiekuczych za wiedz i pod nadzorem pielgniarki.- Pomoc pacjentom w zaatwianiu drobnych spraw. - Dbanie o higien osobist oraz czysto bielizny i pocieli pacjentów, karmienie pacjentów. - Utrzymanie naleytego stanu sanitarnego pomieszcze, w których przebywaj pacjenci.- Zapewnienie bezpieczestwa pacjentom,Miejsce pracy: NZOZ MARIMED w Powakowicach, 88-220 Osiciny.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Opiekun medyczny*, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: wyksztacenie - opiekun medyczny; dowiadczenie w pracy z osobami starszymi; wysoka kultura osobista i odpowiednie podejcie do pacjenta; umiejtno komunikowania si, wspópracy i pracy zespoowej; miejsce pracy: NZOZ MARIMED w Powakowicach 16A, 88-220 Osiciny; umowa...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Salowa - utrzymanie porzdku na stanowisku pracy Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w AugustowieMickiewicza 2Augustów 16300- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Clar System in Other
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: dbanie o czysto na danym oddziale, mycie i dezynfekcjaWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - dodatkowe- uprawnienia: badania sanepidowskie - podane- pozostae: Mile widziane orzeczenie o niepenosprawnociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej "Chemik" in Other
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: - pomoc mieszkacom w czynnociach pielgnacyjnych np. zmiana pieluchomajtek, kpiele, pomoc w ubieraniu- karmienie bd udzielanie pomocy podczas posików- asystowanie mieszkacowi podczas spacerówWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Opiekun medyczny*, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie (opiekun medyczny), 1 rok dowiadczenia zawodowego, umiejtno pracy w zespole, atwo nawizywania kontaktów. Obowizki:- pomoc mieszkacom w czynnociach pielgnacyjnych np. zmiana pieluchomajtek, kpiele, pomoc w ubieraniu- karmienie bd udzielanie pomocy podczas posików- asystowanie mieszkacowi podczas spacerów[Zgloszenia: osobiste lub 22 823 50 12]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracod...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE in Other
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: - opieka nad mieszkacami DPS- wspópraca z pielgniark w zakresie planowania i realizowania planu opiekiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Opiekun w domu pomocy spoecznej* - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie zawodowe.Obowizki: - opieka nad mieszkacami DPS- wspópraca z pielgniark w zakresie planowania i realizowania planu opieki[Zgoszenia: , telefonicznie: 22 831 52 51]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi. Praca w pralni. Praca w godz. 7-19  - 3 dni pracy - 3 dni wolne. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: mile widziane szkolenia w zawodzie opiekunkiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: min. rednie, dyplom lub kurs w zawodzie opiekun medyczny; prawo jazdy; brak wymaga; zakres obowizków: usugi opiekucze w miejscu zamieszkania chorego; miejsce pracy: Wielowie;Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Opiekun medyczny* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej "Krokus" in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osob przewlekle chor i niepenosprawn[Praca na czas okrelony] : 01.11.2020- 31.01.2020[Godziny pracy] 7:00 - 19:00Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze branowe - konieczne- umiejtnoci: Opieka nad osob przewlekle chor i niepenosprawn - konieczne; wspópraca z osoba niepenosprawn - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zawodowe branowe (dyplom w zawodzie opiekun kwalifikowany lub opiekun medyczny), wymagane dowiadczenie w pracy z osobami niepenosprawnymi, umiejtno wspópracy z osob niepenosprawn i opieki nad osob przewlekle chor i niepenosprawn,    orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno  epidemiologicznych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Szczecinek
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wspópraca z pielgniark w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad mieszkacami. Wykonywanie zabiegów higienicznych u mieszkaców.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie w pracy z osobami niepenosprawnymi, umiejtnoci interpersonalne: empatia, cierpliwoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SzczecinkuKoszaliska 91Szczecinek 78400- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: OPIEKA NAD OSOBAMI NIEPENOSPRAWNYMIWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters