Jobmonitor. Search results for Podkarpackie, Accountants

1 Jobs found

Used filters:
  • Podkarpackiex
  • Accountantsx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. in
    12.05.2020 Updated on: 18.05.2020

    Zakres obowizków: - analiza umów zawieranych z Inwestorami i zleceniodawcami pod katem warunków kontraktowych i wymaga odnonie podwykonawców, - opracowanie wzorów umów z Podwykonawcami, dostawcami i usugodawcami, - opracowywanie zlece na dostawy, usugi i roboty budowlane, aneksów do umów i zmian do zlecenia, - negocjacje zapisów w umowach z Podwykonawcami, dostawcami lub usugodawcami, - prowadzenie procedury zawierania zlece i umów j.w. - prowadzenie ewidencji zlece i umów, aneksów i zmian, - opracowanie innych umów dotyczcych biecej dziaalnoci firmy, - analiza materiaów przetargowych pod ktem  ryzyka dla potencjalnego Wykonawcy, - prowadzenie innych spraw zleconych przez Kierownika dziau.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : umiejtno myle...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Podkarpackie; Accountants Edit filters