Jobmonitor. Search results for Dobra, Zachodniopomorskie

809 Jobs found

Used filters:
 • Dobrax
 • Zachodniopomorskiex
Displaying 1-50 of 809 results.
 • Company POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE in
  06.06.2020

  Zakres obowizków: pomoc osobom niepenosprawnym w codziennych czynnociach yciowychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: dokadno, sumienno i odpowiedzialno - konieczne; dobra organizacja pracy wasnej - konieczne; predyspozycje osobowociowe i fizyczne do pracy z osobami niepenosprawnymi - konieczne; pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystania z peni praw publicznych - konieczne; znajomo ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnieniu osób niepenosprawnych - konieczne; obsuga komputera MS Ofice - konieczne- inne zawody: Specjalista administracji publicznej, sta: 2 lat - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki apliko...

 • Company Kociołek Justyna Paszkot in
  06.06.2020

  Zakres obowizków: Pomoc kucharzowi w przygotowywaniu potraw, utrzymanie porzdku.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Bezpieczestwo i higiena pracy  - konieczne; bardzo dobra organizacja czasu - konieczne; KOMUNIKATYWNO, DOBRA ORGANIZACJA PRACY - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cna adres e-maila:- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: obsuga klienta w biurze i w terenie,przygotowanie ofert i umów z klientami,wykonywanie pomiarów stolarki budowlanej u klientaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: dowiadczenie w handlu,bardzo dobra znajomo komputera,komunikatywno, ,atwo nawizywania kontaktówSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzstochowieSzymanowskiego 15Czstochowa 42217- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie warzyw i owoców - obieranie, krojenie. Wykonywanie rónego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: ksieczka do celów sanitarno epidemiologicznych - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie jako pomoc kuchenna. Dobra organizacja pracy wasnej.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: skierowanie z pokoju 103A- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: -poszukiwanie nowego rynku zbytu,-obsuga klienta ukraisko- i rosyjsko-jzycznegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Umiejtnoci: dyspozycyjnoc, atwo nawizywnia kontaktów.Bradzo dobra znajomo jzyka ukraiskiego i rosyjskiego.Praca w Rzeszowie + terytorium RPSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RzeszowiePartyzantów 1ARzeszów 35242- wymagane dokumenty: Cv  przesya na adres mail z dopiskiem zgody. Nie bd rozpatrywane cv bez  umieszczonej klauzuli zgodyKlauzula zgody Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Urzd Pracy w Rzeszowie w celu ni...

 • Company PUP in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zada produkcyjnych zgodnie z zaleceniami i wymogami technologicznymi. Prowadzenie biecej kontroli jakoci w trakcie wykonywania zada produkcyjnych, wykonywanie innych czynnoci zleconych przez przeloonego. Praca z maszynami Wlrth,Clmotec.Raportowanie wyników. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy z maszynami Wlrth , Clmotec - konieczne; zdolno fizyczna, dobra organizacja pracy wasnej - konieczne; praca pod presj czasu, praca w halasie i zapyleniu. - konieczne; dyspozycyjno do pracy w systemie 3 zmianowym, odpowiedzialno,praca manualna - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzarnkowieOrowskiego 1Czarnków 64-700- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP , CV- jzy...

 • Company PUP in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie potraw kuchni bliskowschodniej. Przyrzdzanie dipów i sosów. Posugiwanie si podstawowymi narzdziami w kuchni: noe, obieraczki, miksery, blendery. Sprztanie w lokalu na zakoczenie pracy.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : znajomo kuchni orientalnej, bliskowschodniej, tureckiej.[Umiejtno 1] : umiejtno posugiwania si narzdziami wykorzystywanymi w kuchni: noe, obieraczki, miksery, blendery itd. Umiejtno obsugi grilla pionowego.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w StaszowieSzkolna 4Staszów 28200- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: czynnoci kancelaryjne, monitorowanie czasu pracy, prowadzenie spraw pracowniczych, kadrowychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne- pozostae: bardzo dobra znajomo komputera oraz programów komputerowych; przede wszystkim pakiet Office; poszukiwana osoba kontaktowa, sumiennaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w TucholiPl.Wolnoci 23Tuchola 89500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "ALLMIZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Obsuga maszynowni chodniczej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: obsuga przemysowych instalacji chodniczych i energetycznych - konieczne; dobra znajomo obsugi maszyn - konieczne- pozostae: Wymagane dowiadczenie zawodowe 2-3 lata przy obsudze maszyn chodniczych. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ. in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: - ustalanie i weryfikacja awarii pojazdów- dokonywanie napraw pojazdów- konserwacja i naprawa pojazdów- wymiana olejów, pynów eksploatacyjnych, filtrów- wymiana ogumienia Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: Wymagania konieczne :poziom wyksztaceni : zawodowe, techniczne z zakresu mechaniki pojazdowejdowiadczenie zawodowe : udokumentowane dwuletnie dowiadczenie zawodowe w zakresie napraw pojazdówznajomo budowy i zasad dziaania wszystkich zespoów i ukadów pojazduUprawnienia : prawo jazdy kat. BUmiejtno diagnozownaia usterek w pojazdachDobra organizacja pracy, precyzja i samodzielnocUmiejtno wspópracy , kreatywnoWymagania podane :- umiejtno naprawy i wymiany ogumienia- znajomo elektromechaniki pojaz...

 • Company S&I Poland Sp. z o.o. in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Koordynowanie prac ekip budowlanych na poszczególnych etapach budowy hal produkcyjnych, sporzdzanie sprawozda dla firmy macierzystej w Korei Poudniowej, nadzór nad realizacj projektu.Praca w godz.: 8:00-18:00.Przewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: DOBRA ORGANIZACJA PRACY - konieczne; SUMIENNO - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne- jzyki obce: koreaski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali kierownicy do spraw budownictwa, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze,sta pracy: min. rok na podobnym stanowisku,biega znajomo jzyka koreaskiego (potrzeba jzyka koreaskiego zwizana z...

 • Company BATMAN PREMIUM SERVICE PAWEŁ MIELEWSKI in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Praca przy pojazdach marki Porsche. Obsuga urzdze diagnostycznych w jzyku angielskim. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: mechaniczne - konieczne- inne zawody: Mechanik pojazdów samochodowych* - konieczne- pozostae: wyksztacenie: zasadnicze zawodowe mechaniczne, sta pracy: bez znaczenia, umiejtno-specjalno: baradzo dobra znajomo pojazdów marki Porsche, diagnostyka komputerowa, napraw silników Porsche, jzyka angielskie techniczny - poziom A2, inne:bez naogów,punktualno,wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SĘKPOL JAN KOWAL SPÓŁKA JAWNA in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Praca w nowoczesnej fabryce produkujcej drzwi wewntrzne. Obsuga obrabiarek CNC- oprogramowanie w jzyku polskim i angielskim.Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- umiejtnoci: dobra znajomo obsugi komputera - konieczne; znajomo programowania obrabiarek sterowanych CNC - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company S&I CM POLAND SP. Z O.O. in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Koordynowanie prac ekip budowlanych na poszczególnych etapach budowy hal produkcyjnych, sporzdzanie sprawozda dla firmy macierzystej w Korei Poudniowej, nadzór nad realizacj projektu.Praca w godz.: 8:00-18:00. Przewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: DOBRA ORGANIZACJA PRACY - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; SUMIENNO - konieczne- jzyki obce: koreaski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- inne zawody: Pozostali kierownicy do spraw budownictwa, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze,sta pracy: min. rok na podobnym stanowisku,biega znajomo jzyka koreaskiego (potrzeba jzyka koreaskiego zwizana z komunikacj z wyszymi rag pracownikami,...

 • Company Santander Global Operations S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Obsuga zagranicznych klientów banku grupy kapitalowej Santander w zakresie otwierania/zamykania kont bankowych  dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, aktywowanie kart kredytowych i reklamacji zwizanych z patnociami kartami. Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych klientów. Obsuga procesów zwizanych z udzielaniem poyczek krótkoterminowych oraz obsug pozostaych produktów bankowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wymagana bardzo dobra znajomo obsugi komputera (MS Office). Praca na II zmiany : 08:00 do 16:00, od 10:00 do 18:00.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polsk...

 • Company KONO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: W Kono bdziesz zajmowa si :Sporzdzanie dokumentów legalizujcych zatrudnienie i pobyt cudzoziemców w Polsce (owiadczenia, zezwolenia, karty pobytu, wojewody)prowadzeniem dokumentacji personalnej zatrudnionych pracowników oraz zakadanie teczek osobowych dla nowych osób,sporzdzaniem wymaganych przepisami sprawozda, zestawie i raportów,monitorowaniem zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpiecze spoecznych,wspóprac z Ksigowoci oraz Kadrami,reprezentowaniem firmy w kontaktach z pracownikami oraz Urzdami,Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: W Kono mamy dla ciebie: prac w inspirujcym midzynarodowym rodowisku, otwartym na ludzi kreatywnych, atrakcyjne a przede wszystkim stabilne warunki zatrudnienia, dynamiczn, zrónicowan i ci...

 • Company 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie ewidencji obrotów sprztowych i materiaowych, terminowe wystawianie, ksigowanie i wysyanie dokumentów, weryfikowanie i sprawdzanie dokumentacji finansowej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe 4-letnie - podane- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne- inne zawody: Technik prac biurowych*, sta: 3 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "COMPUTER GROUP PAKT - WITECKI, MARCINIAK" SPÓŁKA JAWNA in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - serwisowanie sprztu ITWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Sie WLAN - konieczne; Sie LAN - konieczne; Pakiet MS Office - konieczne; System operacyjny Windows - konieczne- inne zawody: Administrator systemów komputerowych, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie zawodowe, 2 lata dowiadczenia zawodowego, komunikatywna znajomo jzyka angielskiego, dobra znajomo rodowiska Windows oraz pakietu MS Office na poziomie pozwalajcym na pomoc zaawansowanym uytkownikom, znajomo systemu Windows Server na poziomie umoliwiajcym sprawn instalacj i administracj, znajomo zasad projektowania i konfiguracji sieci komputerowych LAN i WAN, znajomo sprztowych technologii serwerowych, znajomo zagadnie i technologii sieciowych w zakresie konf...

 • Company KANCELARIA PODATKOWA UFIKS - KATARZYNA BIAŁECKA-REDKIE I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - dekretowanie i ksigowanie dokumentów ródowych- wspópraca w ramach zespou ksigowego- ksigowanie wynagrodze, wycigów bankowych i raportow kasowychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne- inne zawody: Ksigowy - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie (ksigowo), dokadno, sumienno, samodzielno, dobra organizacja pracy, znajomo komputera, mile widziane dowiadczenie zawodowe. Obowizki:- dekretowanie i ksigowanie dokumentów ródowych- wspópraca w ramach zespou ksigowego- ksigowanie wynagrodze, wycigów bankowych i raportow kasowych[Zgoszenia: lub osobicie]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "UNI-RACH PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie ksig rachunkowych, sporzdzanie deklaracji podatkowychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: 3 lata dowiadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, dobra znajomo przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowoci, samodzielna organizacja pracy, dokadno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV przesya na adres: " target="_blank" rel="nofollow">UNI-RACH PLUS Sp. z o.o. ul. Gdaska 62, 85-021 Bydgoszcz- jzyki aplikowania: polski...

 • Company P.P.H.U. KAMPOL Krzysztof Łuźniak in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Bieca obsuga firmy pod wzgldem administracyjnym-biurowym. Wsparcie obsugi klientów. Prowadzenie zapyta ofertowych. Przygotowywanie ofert handlowych. Wprowadzanie danych do systemu. Koordynacja procesu zamówie.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: umiejtno pracy w zespole, samodzielno, dobra znajomo i obsuga programów pakietu MS Office Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Studio Mebli VESTIGIO Mirosław Molas in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie mebli do montau, monta mebli u klienta,  dopasowanie mebli do pomieszczenia, produkcja.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: nie wymagane - konieczne- umiejtnoci: umiejtnoci manualne - konieczne; dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie w brany meblarskiejSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV/Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polski Związek Działkowców Pomorski Okręg w Gdańsku in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie penej ksigowoci. Prowadzenie spraw kadrowych. Obliczanie i odprowadzanie skadek ZUS, podatku PIT. Prowadzenie rejestró: NIP, REGON, kont bankowych. Biece ciganie i rozliczanie nalenoci i terminowe realizowanie zobowiza.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne- pozostae: znajomo programów ksigowych oraz pakietu MS Office, praktyczna znajomo ustawy o rachunkowoci, prawa podatkowego, ubezpiecze spoecznych, umiejtno analitycznego mylenia, efektywnej pracy pod presj czasu, identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiza, samodzielno, komunikatywno, skrupulatno, sumienno, inicjatywa w dziaaniu oraz dobra organizacja pracy. Godziny pracy: 8-16.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowa...

 • Company KOFAMA KOŹLE SPÓŁKA AKCYJNA in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Rozadunek dostarczanych towarów i sprawdzanie zgodnoci dostawy, rejestracja przyjmowanych towarów w systemie, zaadunek, wystawianie dokumentów, wydawanie materiaów na produkcj, weryfikacja i sprawdzanie powierzonych materiaów na potrzeby inwentaryzacji, drobne zakupy w miar biecych potrzebWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane- inne zawody: Magazynier - dodatkowe- pozostae: Wyk. min. zawodowe, mile widziane dowiadczenie, dobra znajomo komputera, obsuga pakietu MS Office, mile widziane uprawnienia na wózek widowy, uprawnienia do obsugi suwnic z poziomu 0, znajomo systemu SIMPLEPraca pon.-pt. 7-15 tejSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty, telefoniczny i e-mail: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: bieca obsuga recepcji, czenie rozmów, udzielanie i przekazywanie informacji na temat standardu i dostpnoci pokoi oraz pozostaych usug hotelowychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Recepcjonista, sta: 1 lat - podane- pozostae: Bardzo dobra znajomo obsugi komputera i urzdze biurowych, wysoka kultura osobista i zaangaowanie w prac, gotowo do pracy w systemie zmianowym. Kontakt osobisty lub e-mail: Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Urząd Gminy Pęcław in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: 1.Realizacja zasad ochrony rodowiska i warunków korzystania z jego zasobów.2.Nadzór nad gospodark odpadami.3.Realizacja zada zwizanych z utrzymaniem czystoci i porzdku w Gminie.4.Wspódziaanie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków.5.Prowadzenie spraw zwizanych z melioracj, korzystaniem z wód oraz zarzdzaniem zasobami wodnymi.6.Zadania z zakresu ochrony przyrody.7.Realizacja zada wynikajcych z przepisów o gospodarce nieruchomociami.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera MS OFFICE - konieczne; Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: Wymagania niezbdne: 1) obywatelstwo polskie,2) wyksztacenie minimum rednie 3) sta pracy   niewymagany4) ukoczony 18 ty rok ycia i pena zdolno do czynnoci prawnych oraz...

 • Company Gold Star Antoni Podgórski in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: TWORZENIE I OBSUGA STRON INTERNETOWYCHWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: dobra obsuga komputera - konieczne; DOWIADCZENIE W ZAWODZIE - konieczne; administracja sieciami komputerowymi - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MONOSUISSE SP. Z O.O. in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Zakres zada:•Biecy kontakt z klientem, pena obsuga realizacji zamówie•Uzgadnianie z Klientami warunków sprzeday B2B, przekazywanie prognoz•Monitorowanie patnoci odbiorców oraz zwrotów opakowa•Prowadzenie dokumentacji sprzeday, •Zlecanie usug logistycznych i celno-spedycyjnych•Sporzdzanie analiz i raportów sprzedaowychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: bardzo wysoka komunikatywno- rozmowy handlowe przez telefon z klientami biznesowymi - konieczne; dobra organizacja , samodzielno , operatywnoc - konieczne; biega obsuga MS OFFICE - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski -...

 • Company Zespół Szkół w Nowych Piekutach in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie sekretariatu szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Dobra organizacja pracy - konieczne; obsuga komputera i podstawowych aplikacji biurowych - konieczne; **Obsuga komputera - konieczne- pozostae: Znajomo pakietu MS Office, swobodna obsuga urzdze biurowych, wysoka kultura osobista, predyspozycje osobowociowe, odpowiedzialno, rzetelno, sumienno, odporno na stres, kreatywno, komunikatywno, perfekcyjna umiejtno organizacji czasu pracy, wymagane dowiadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku administracyjnym. Okres zatrudnienia: okres próbny - 3 miesice, a póniej praca na stae.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Sp. z o. o. in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Utrzymywanie w staej sprawnoci instalacji elektrycznej i osprztu, w tym min: kontrola instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, konserwacja tablic elektrycznych, wymiana róde wiata, demonta, monta i naprawa opraw, naprawa instalacji i czciowa jej wymiana, wymiana zuytego osprztu elektrycznego, okresowe pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, monta owietlenia witecznego, okresowe przegldy owietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynkach, fachowe i terminowe wykonywanie powierzonych robót, udzia w pracach zwizanych z biecymi zadaniami Zakadu RemontowegoWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: elektryczne - konieczne- umiejtnoci: zdolno do pracy na wysokoci - konieczne- inne zawody: Elektryk*, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: z, Uprawnienia do zajm...

 • Company MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Sp. z o. o. in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Kierowanie pojazdem dostawczym, kierowanie i obsuga pojazdu z podnonikiem koszowymiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. C - konieczne- umiejtnoci: zdolno do pracy na wysokoci - konieczne- inne zawody: Operator przenoników, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: p, uprawnienia UDT 1P Operatora Podnoników Koszowych, badania wysokociowe, dowiadczenie w obsudze podnoników koszowych, samodzielno, dobra organizacja pracy, umiejtno podejmowania prawidowych dziaa logistycznych, rzetelno, odpowiedzialno za powierzone zadania, umiejtno pracy w zespoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dostarczanie aplikacji:   lub do siedziby Zarzdu Spóki Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Lokalowej w witochowi...

 • Company METBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Transport towarów, prace adunkowe za pomoc urawiaWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat. CE - konieczne; operator urawi przenonych HDS - konieczne- umiejtnoci: dobra orientacja w terenie - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO PKS GRYFICE SP. Z O.O. in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Koordynowanie wykorzystania taboru, utrzymywanie regularnoci, punktualnoci oraz cigoci w przewozach.Ewidencjonowanie pracy pojazdów, kierowców oraz cigoci w przewozach.Nadzorowanie terminowoci kierowania autobusów na naprawy biece oraz naprawy okresowe.Planowanie staych i doranych obsad pojazdów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra obsuga komputera - konieczne; CZYTANIE I ANALIZA DOKUMENTÓW TECHNICZNYCH - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Inne] : DyspozycyjnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Naliczanie wynagrodze, rejestracja zdarze gospodarczych w zakresie dochodów i wydatków budetowych, naliczanie i rozliczanie zobowiza podatkowych i z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne, dokonywanie kontroli wstpnej dokumentów ksigowych, sporzdzanie przelewów rodków pieninych  (w systemie bankowym jednostki)  w zakresie dochodów i wydatków PUP. Sporzdzanie sprawozda  i deklaracji wynikajcych z przepisów (. US, ZUS, GUS), archiwizowanie dokumentów ksigowych.Pierwsz umowa na czas okrelony - 6 miesicy.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne- pozostae:  Niezbdne wymagania: Wyksztacenie wysze ekonomiczne o kierunku rachunkowo, minimalny sta pracy  1 rok, biega obsuga komputera w zakresie systemu Patnik, pakietu Office w szczególnoci MS...

 • Company Zakład Handlowo Usługowy L.B.O. Elektronik Bazyl Oniskiewicz in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Sprzeda elektroniki, oprogramowania, komputerów, kas fiskalnych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagane min. rednie wyksztacenie, bardzo dobra obsuga komputera i znajomo jego budowy, komunikatywno, zdolno szybkiej nauki nowych rozwiza, mile widziane zainteresowania tematem IT.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "CS NATURA TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ / "CS NATURA TOUR" SP. Z O.O. in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Sprztanie pokoi i holi w OW Zota Rybka, dbanie o wygld orodka. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja czasu pracy - konieczne- pozostae: umiejtno zachowania czystoci, dbao o ad i porzdek, mile widziane dowiadczenie zawodowe Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Bart-Service Bojarscy sp.j in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - monta konstrukcji stalowych, przygotowanie narzdzi oraz potrzebnego sprztu- kontrolowanie jakoci prac- szlifowanie i obróbka metalu- prowadzenie samochodu subowegoWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: - dokadno- dobra kondycja fizyczna- komunikatywno- chci do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Progres HR International Sp. z o.o. in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Rozkadanie towarów na pókach magazynowych;  kompletowanie zamówie klientów zgodnie z zamówieniem/specyfikacj;  pakowanie towarów i przygotowywanie do wysyki;  dokonywanie wizualnej kontroli jakoci towaru przed przygotowaniem wysyki;  zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem;  obsugiwanie specjalistycznego sprztu do pakowania towarów;  obsuga skanera magazynowegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagania: dobra organizacja pracy, zdolnoci fizyczne. Miejsce pracy: ul. Kwarcowa 3, 83-031 Cieplewo; ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdask Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AVIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Sprzeda produktów ubezpieczeniowych i finansowych, aktywne pozyskiwanie klientów, budowanie relacji z klientem, cige doskonalenie wiedzy produktowej i sprzedaowej, ch zostania przedsibiorc i otworzenie dziaalnoci gospodarczej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w sprzeday, komunikatywno, dobra organizacjia pracy, nastawienie na rozwój i szkolenia. Praca w godzinach i dniach ustalonych z pracodawc, podstaw wykonywania pracy jest wasna dziaalno gospodarcza.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ALDORA Waldemar Gliński in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Praca Grochotów (3km od wiebodzic).praca przy produkcji  balustrad i konstrukcji stalowych; trasowanie i wierceni.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- uprawnienia: spawanie elektryczne metod MIG i MAG - konieczne- umiejtnoci: **Rysunek techniczny - konieczne- inne zawody: Spawacz, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie techniczne kierunkowe, uprawnienia spawalnicze metod MIG-MAG i  TIG,  bardzo dobra znajomo rysunku technicznego!, dowiadczenie spawalnicze- 2 lata,  dokadne wykonywanie pracy, zaangaowanie. Wasny samochód, prawo jazdy kat. B- zwrot kosztów za dojazd).  Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Piątek Dorota Biuro rachunkowe K&D in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - odbieranie telefonów, - umawianie spotka,- sporzdzanie dokumentów dla nowych klientów biura (umowy, penomocnictwa),- przyjmowanie dokumentów od klientów biura,- skanowanie dokumentów do programu ksigowego,- wprowadzanie danych osobowych nowych klientów do programu,- wysyanie skanów dokumentów na prob klienta biura,- przygotowywanie skierowa na badania lekarskie dla pracowników,- pilnowanie terminów bada lekarskich i szkole BHP,- utrzymywanie porzdku w pomieszczeniach biurowych.Praca obejmuje wycznie prac w sekretariacie, pozostae obowizki po przygotowaniu dokumentów przez asystentk przejmuj ksigowe.Praca w godzinach od 7.30 do 15.30Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra znajomo obsugi komputera - konieczne- pozostae: - dobra orga...

 • Company Piątek Dorota Biuro rachunkowe K&D in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - weryfikacja dokumentów ksigowych wprowadzonych do programu ksigowego,- sporzdzanie deklaracji podatkowych,- obliczanie zobowiza podatkowych,- prowadzenie dokumentacji kadrowej i pacowej,- naliczanie list pac,- sporzdzanie deklaracji ZUS.Praca w godzinach od 7.30 do 15.30.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga programu PATNIK ZUS - konieczne; bardzo dobra znajomo obsugi komputera - konieczne- pozostae: obsuga programów ksigowych Insert (Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MERKURY MARKET SP. Z O.O. Sp. K. in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: w/g stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku, sumienno odpowiedzialno. Wymagane orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ERA PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Koordynator  ekipy montaowejWykonywanie pomiarów elektrycznychMontowanie urzdze elektrycznychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: biega znajomo obsugi komputera - konieczne; abstynencja - konieczne; bardzo dobra organizacja pracy - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - kontakty mailowe i telefoniczne z przedstawicielem producenta- zapewnienie realizacji dostaw z zagranicy- przygotowanie dokumentacji dopuszczenia dostaw do obrotu- monitorowanie stanów magazynowych- sporzdzanie raportów- przyjmowanie i procedowanie reklamacji- inne zlecone zadania zwizane z powyszymi obszarami dziaa.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - konieczne- umiejtnoci: Prawo farmaceutyczne - konieczne; Zamówienia publiczne - konieczne; Oprogramowanie SAP - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw zamówie publicznych, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze (administracja/ekonomia/fina...

 • Company PUP in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - kontakty mailowe i telefoniczne z przedstawicielem producenta- zapewnienie realizacji dostaw z zagranicy- przygotowanie dokumentacji dopuszczenia dostaw do obrotu- monitorowanie stanów magazynowych- sporzdzanie raportów- przyjmowanie i procedowanie reklamacji- inne zlecone zadania zwizane z powyszymi obszarami dziaa.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - konieczne- umiejtnoci: Oprogramowanie SAP - konieczne; Prawo farmaceutyczne - konieczne; Zamówienia publiczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw zamówie publicznych, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze (administracja/ekonomia/fina...

 • Company PUP in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: praca w gospodarstwie rolnym przy uprawie pól, uprawnienia do jazdy cignikiem z cikimi przyczepamiWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. T - konieczne; Prawo jazdy kat. B + E - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja czasu pracy - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : Obsuga maszyn rolniczychSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: Cv- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: praca w gospodarstwie rolnym przy uprawie pól, uprawnienia do jazdy cignikiem z cikimi przyczepami...

 • Company PUP in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie potraw kuchni regionalnej - bengalskiej wg. oryginalnych przepisów- waciwy dobór i obróbka surowców Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtno sporzdzania potraw kuchni regionalnej - bengalskiejznajomo oryginalnych przepisów tej kuchnidobra organizacja pracySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Konsultacje telefoniczne.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Bardzo dobra znajomo Word i Excel - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: -Organizowanie i prowadzenie prac biurowych-Kontakt z kontrahentami z Ukrainy-Odpowiadanie na e-maile oraz telefony-Pilnowanie terminarza spotka biurowychumowa zlecenie na okres 3 latWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Organizowanie i prowadzenie prac biurowych - konieczne; bardzo dobra obsuga komputera i internetu - konieczne; Analiza i interpretacja danych statystycznych - konieczne; obsuga pakietu MS OFFICE - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki apliko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dobra; Zachodniopomorskie Edit filters