Jobmonitor. Search results for Zachodniopomorskie, Civil engineers

14 Jobs found

Used filters:
 • Zachodniopomorskiex
 • Civil engineersx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - dziaania zmierzajce do utrzymania i poprawy procesów eneretycznych- sporzdzanie bilansów- wykonywanie analiz- nadzór nad gospodark energetyczn- obsuga narzdzi wspomagajcych zarzdzanie instalacjami energetycznymiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: Zamówienia publiczne - konieczne; Prawo budowlane - konieczne; Czytanie dokumentacji i rysunków technicznych - konieczne- inne zawody: Inynier budownictwa - urzdzenia, instalacje i sieci energetyczne, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze techniczne - energetyka cieplna, znajomo ustawy Prawo budowlane, Prawo energetyczne, ustawy Prawo zamówie publicznych, dowiadczenie w zakresie obsugi automatyki wzów cieplnych i innych urzdze wspópracujcych, mechanizmów aut...

 • Company Strand Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością in
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Zakres obowizków: kierowanie brygadami budowlanymi,Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra znajomo pakietu MS Office ( szczególnie Excel) - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Strand sp. z o.o. in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: kierowanie brygadami budowlanymi,Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra znajomo pakietu MS Office ( szczególnie Excel) - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. in
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Zakres obowizków: • Sporzdzanie dokumentacji kosztorysowej planowanych prac i kosztorysów powykonawczych.• Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentacji techn., zwizanej z zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi, sprawdzanie jej pod wzgldem merytorycznym.• Kompletowanie dokumentacji technicznej do przedoenia do zatwierdzenia.• Wspópraca w planowaniu zada remontowych i inwestycyjnych,• Prowadzenie oficjalnej korespondencji z jednostkami wewntrznymi i zewntrznymi, które bior udzia w procesie inwestycyjnym,• cisa wspópraca z organami administracji pastwowej i samorzdowej, projektantami, inspektorami i wykonawcami,• Sporzdzanie rozlicze inwestycji, sprawozda, raportów itp.,Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno kosztorysowania w programie Norma Pro - kon...

 • Company Biuro Projektów "Świątczak & Świątczak" Grażyna Grządka in
  28.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Zakres obowizków: - wykonywanie projektów wielobranowych dla podmiotów rynku petrochemiczno- rafineryjnego, chemicznego, magazynowania, dystybucji i logistyki paliw oraz produktów naftowych,- inwentaryzowanie terenowe i pomiary obiektów dla potrzeb dokumentacji projektowej, - wykonywanie projektów,- analiza zapyta ofertowych i dokumentacji przetargowej, - pozyskiwanie ofert od podwykonawców,- opracowywanie ofert.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Obsuga programu AutoCAD - konieczne- inne zawody: Pozostali inynierowie budownictwa - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze techniczne min. licencjat, dobra znajomo programu AutoCAD, prawo jazdy kat. B, mile widziane dowiadczenie w projektowaniu, dobra organ...

 • Company S&I Poland Sp. z o.o. in
  25.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Zakres obowizków: - przygotowanie przedmiarów i obmiarów do wyceny,- obsuga dokumentacji technicznej budowy,- pilnowanie terminowoci wykonywanych prac zgodnie z narzuconym harmonogramem,- monitorowanie dostaw materiaów i sprztu.Praca w godz.: 8:00-16:00. Przewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra komunikacja interpersonalna - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; SUMIENNO - konieczne- jzyki obce: koreaski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- inne zawody: Inynier budownictwa - budownictwo ogólne, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze kierunkowe, sta pracy: 2 lata na podobnym stanowisku,biega znajomo jzyka koreaskiego, bardzo...

 • Company PETROTECH A ADAM PAKULSKI in
  23.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Zakres obowizków: umiejtnoci i uprawnienia: uprawnienia budowlane,nadzór i koordynowanie robót budowlanych,kontrola oraz prowadzenie rozlicze inwestycji, 1 rok dowiadczenia w brany budowlanej, odpowiedzialno,zaangaowanieWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ogranicze - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: [Inne] : praca w delegacjiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TOMASZ RYTTER in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie budowy, nadzór nad pracownikamiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dobra obsuga komputera - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : mile widziane uprawnienia budowlane[Umiejtno 1] : dowiadczenie na stanowisku[Inne] : Budowy prowadzone s na terenie Karpacza, Wrocawia.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie oblicze konstrukcyjnych w zakresie budynków. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: AutoCad - tworzenie kompletnego projektu technicznego na paszczynie i w przestrzeni - konieczne; Bardzo dobra znajomo Word i Excel - konieczne; znajomo programu Revit - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  19.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Zakres obowizków: Wsparcie dziau technicznego w biecej pracy obejmuje : wsparcie obsugi realizowanych budów, kosztorysowanie, przygotowywanie dokumentacji powykonawczej. Praca na terenie Polski - w szczególnoci teren województwa mazowieckiego. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera (znajomo programu MS-Office) - konieczne- inne zawody: Pozostali inynierowie budownictwa - konieczne- pozostae: Moe by kandydat w trakcie studiów kierunkowych. Dobra organizacja pracy oraz zaangaowanie w wykonywan prac, odpowiedzialno, systematyczno, rzetelno. Umiejtno analitycznego mylenia, ch do nauki oraz atwo uczenia si nowych rzeczy.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatow...

 • Company PUP in
  19.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Zakres obowizków: Wsparcie dziau technicznego w biecej pracy obejmuje : wsparcie obsugi realizowanych budów, kosztorysowanie, przygotowywanie dokumentacji powykonawczej. Praca na terenie Polski - w szczególnoci teren województwa mazowieckiego. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera (znajomo programu MS-Office) - konieczne- inne zawody: Inynier budownictwa - budownictwo ogólne - konieczne- pozostae: Moe by kandydat w trakcie studiów kierunkowych. Dobra organizacja pracy oraz zaangaowanie w wykonywan prac, odpowiedzialno, systematyczno, rzetelno. Umiejtno analitycznego mylenia, ch do nauki oraz atwo uczenia si nowych rzeczy.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyP...

 • Company SML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  18.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Zakres obowizków: Nadzorowanie postpów i prawidowoci prac wykoczeniowych prowadzonych na mieszkaniach, sprawdzanie projektów technicznych, kontakty z Klientami i podwykonawcami, zamawianie materiaów, przekazywanie wykoczonych mieszka klientom, raportowanie prac.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie na budowie, dokadno i systematyczno, umiejtno samodzielnej organizacji pracy i podzielno uwagi, dobra organizacja pracy i zaangaowanie w wykonywanie zadania, zdolnoci interpersonalne i komunikacyjne. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 9-17. Wynagrodzenie do ustalenia z pracodawc.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - CV na e-maila, w temacie nazwa stanow...

 • Company ERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  18.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Zakres obowizków: - PRZYGOTOWANIE PROCESU ROZPOCZCIA BUDOWY, - PRZYGOTOWANIE PLANU ZAMÓWIE MATERIAÓW, URZADZE I INNYCH ZWIZANYCH Z BUDOW, - PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU PRAC, - KIEROWANIE REALIZACJ BUDOWY I NADZÓR NAD JAKOCI ROBÓT ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, - WYPENIANIE OBOWIZKÓW WYNIKAJCYCH Z PRAWIDOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI, - KOORDYNACJA PRAC PODWYKONAWCÓW I SI WASNYCH NA BUDOWIE, - CISA WSPÓPRACA Z KIEROWNIKIEM WYDZIAU DROGOWEGO, - ZAKOCZENIE BUDOWY, ODDANIE DO EKSPLOATACJI, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- pozostae: - WYKSZTACENIE WYSZE BUDOWLANE (DROGI, ULICE, LOTNISKA)- 1 ROK DOWIADCZENIA- DOWIADCZENIE W NADZOROWANIU I KOORDYNACJI ROBÓT DROGOWYCH, - ZNAJOMO OBSUGI KOMPUTERA, - ZNAJOMO PRAWA BUDOWLANE...

 • Company KOSSEL Sp. z o.o. in
  15.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie i nadzór nad dokumentacj techniczn, wspópraca z kierownikiem kontraktu i innymi czonkami zespou w poszczególnych fazach realizacji projektu. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- pozostae: Posugiwanie si dokumentacj projektowo-budowlan, znajomo przepisów prawa budowlanego, uprawnienia SEP E+D, uprawnienia budowlane mile widziane, dowiadczenie zawodowe w brany energetycznej w pracy na budowie, dobra organizacja pracy, prawo jazdy kat.B, odpowiedzialno, samodzielno. Zakres obowizków: przygotowanie i nadzór nad dokumentacja techniczn, wspópraca z kierownikiem kontraktu i innymi czonkami zespou w poszczególnych fazach realizacji projektu.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikow...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Zachodniopomorskie; Civil engineers Edit filters