Jobmonitor. Search results for Zachodniopomorskie, General office clerks

41 Jobs found

Used filters:
 • Zachodniopomorskiex
 • General office clerksx
Displaying 1-41 of 41 results.
 • Company 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie ewidencji obrotów sprztowych i materiaowych, terminowe wystawianie, ksigowanie i wysyanie dokumentów, weryfikowanie i sprawdzanie dokumentacji finansowej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe 4-letnie - podane- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne- inne zawody: Technik prac biurowych*, sta: 3 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company P.P.H.U. KAMPOL Krzysztof Łuźniak in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Bieca obsuga firmy pod wzgldem administracyjnym-biurowym. Wsparcie obsugi klientów. Prowadzenie zapyta ofertowych. Przygotowywanie ofert handlowych. Wprowadzanie danych do systemu. Koordynacja procesu zamówie.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: umiejtno pracy w zespole, samodzielno, dobra znajomo i obsuga programów pakietu MS Office Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Konsultacje telefoniczne.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Bardzo dobra znajomo Word i Excel - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: min. rednie; dobrze widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku przy administrowaniu obiekatmi mieszkalnymi i usugowymi, obsuga komputera; dyspozycyjno i zaangaowanie, dobra organizacja pracy; zakres obowizków: dokonywanie systematycznych przegldów administrowanych posesji i skadanie sprawozda z tych czynnoci bezporedniemu przeoonemu; sprawozdanie nadzoru nad prac firm wykonujcych usugi oraz pracownikami na administrowanych obiektach w szczególnoci w zakresie utrzymania czystoci i porzdku ochrony obiektów; przyjmowanie zgosze o uszkodzeniach i usterkach w administrowanych zasobach; przyjmowanie interesantów, kompleksowa pomoc oraz udzielanie wszelkich informacji dot.eksploatacji, konserwacji napraw i remontów; prowadzenie i aktualizacja dok.dot.wszystkich l...

 • Company INDIGO Spółka z o.o in
  02.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Zakres obowizków: zajmowanie si dokumentacj oraz prowadzenie terminarza spotka;bezporedni kontakt z klientami;porzdkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji;udzielanie informacji na temat ofert firmy lub profilu jej dziaalnoci;prowadzenie korespondencji, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: BARDZO DOBRA ZNAJOMO OBSUGI KOMPUTERA - konieczne; PRACA W ZESPOLE - konieczne; DOWIADCZENIE W PRACY BIUROWEJ LUB OBSUDZE KLIENTA - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biurowej - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy sp. j. in
  02.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  Zakres obowizków: Obsuga e-maila,obsuga klientów, podstawowe prace biurowe. Wymagana znajomo jzyka niemieckiego.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: Bardzo dobra znajomo jzyka niemieckiego - konieczne- inne zawody: Technik prac biurowych* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy sp. j. in
  02.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  Zakres obowizków: Obsuga e-maila,obsuga klientów, podstawowe prace biurowe. Wymagana znajomo jzyka angielskiego.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: Bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego - konieczne- inne zawody: Technik prac biurowych* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUMAR Techniki Bezwykopowe Wojciech Furtak in
  02.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  Zakres obowizków: Organizacja i obsuga biura, fakturowanie (SUBIEKT GT), monitoring zobowiza, nalenoci, obsuga korespondencji, sporzdzanie pism, zamówie. Weryfikacja faktur i dokumentów ksigowych, wprowadzanie dokumentów do programu ksigowego, wspópraca z firmami i instytucjami zewntrznymi oraz biurem podatkowym.Praca od poniedziaku do pitku w godz. 7.00-15.00 w Bielsku-Biaej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Obsuga programu Subiekt - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie, kierunek b/z, wymagana dobra znajomo programu Subiekt GT, samodzielno w planowaniu i organizowaniu czasu pracu, umiejtno pracy pod presj czasu.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt mailowy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company KONO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in
  02.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Zakres obowizków: W Kono bdziesz zajmowa si :przygotowywaniem dokumentów kadrowych zwizanych z zatrudnieniem cudzoziemców,sporzdzaniem deklaracji ZUS, PFRON, PIT, zestawie na potrzeby GUS,prowadzeniem dokumentacji personalnej zatrudnionych pracowników oraz zakadanie teczek osobowych dla nowych osób,sporzdzaniem wymaganych przepisami sprawozda, zestawie i raportów, monitorowaniem zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpiecze spoecznych, wspóprac z Ksigowoci oraz Kadrami,reprezentowaniem firmy w kontaktach z pracownikami oraz Urzdami,Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: W Kono mamy dla ciebie: prac w inspirujcym midzynarodowym rodowisku, otwartym na ludzi kreatywnych, atrakcyjne a przede wszystkim stabilne warunki zatrudnienia, dynamiczn,...

 • Company BRUK SPÓŁKA AKCYJNA in
  02.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  Zakres obowizków: Samodzielne prowadzenie sekretariatu. Dobra znajomo obsugi komputera i urzdze biurowych. Umiejtno planowania priorytetów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - dodatkowe- umiejtnoci: obsuga urzdze biurowych - konieczne; obsuga komputera - konieczne; planowania i ustalania priorytetów - konieczne; dowiadczenie zawodowe  - dodatkowe- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Znajomo jzyka angielskiego w stopniu podstawowym lub rednie zaawansowanymSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GOLDEN LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  31.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Zakres obowizków: zdolno szybkiego uczenia si, komunikatywnosc, dobra znajomoc obsugi komputeraoraz pakietu Microsoft Office, umiejtno redagowania tekstów, opracowywania zestawie, dokadeno i zaangazowanie w realizacj powierzonych zada, wysoka kultura osobista.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego in
  31.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - obsuga administracyjna projektów- spópraca z pracownikami Instytutu w zakresie przygotowywania wniosków na dofinansowanie projektów- prowadzenie biecej dokumentacji projektów- rozliczanie finansowe oraz opieka nad budetami i harmonogramami projektów- analiza i kalkulacja kosztów projektów- wspópraca z przedsibiorcami, jednostkami naukowymi, i innymi podmiotami w zakresie rozliczania projektówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga MS Office - konieczne; Obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biurowej - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze (mile widziane w zakresie ekonomii, admin...

 • Company PUP in
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie dokumentacji zwizanej z profilaktyk zdrowotn mieszkaców ZDPS w Wieleniu.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wymagana dobra znajomo obsugi komputeraSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzarnkowieOrowskiego 1Czarnków 64-700- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  30.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Zakres obowizków: WYKONYWANIE PRAC BIUROWYCH W URZDZIEWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra znajomo obsugi komputera - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NiskuSandomierska 6aNisko 37400- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Urząd Gminy w Pszczółkach in
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: -przygotowanie, nadzór nad realizacj i rozliczenie gminnych inwestycji i remontów drogowych oraz owietlenia dróg i placów,-prowadzenie spraw zwizanych z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej, oznakowania drogowego, owietlenia dróg i placów, przystanków autobusowych i kanalizacji deszczowej,-prowadzenie spraw zwizanych z zajciem pasa drogowego dróg publicznych i dróg wewntrznych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dobra znajomo pakietu MS Office  - konieczne; bardzo dobra znajomo obsugi komputera w tym programu Excel - konieczne; Kosztorysant - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Elektryka Morska in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Zakres obowizków: - OBSUGA ADMINISTRACYJNA BIURA FIRMY- PRZYGOTOWANIE PISM I AKTÓW WG WYTYCZNYCH PRZEOONYCH- WSPÓPRACA PRZY REALIZACJI STRATEGII MARKETINGOWEJ- OBSUGA STRONY INTERNETOWEJ- DBANIE O WIZERUNEK FIRMYREKRUTACJA CV NA EMAIL: :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: UMIEJTNO PRACY W ZESPOLE - konieczne; JZYK ANGIELSKI W STOPNIU KOMUNIKATYWNYM - konieczne; DOBRA OBSUGA KOMPUTERA - konieczne; DOWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU, sta: 1 lat - konieczne; KULTURA OSOBISTA - konieczne; SAMODZIELNO - konieczne; JZYK NIEMIECKI - podane- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biurowej - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA EMAIL- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: PRACA W ZAKRESIE DZIAALNOCI OPERACYJNEJ (S-3, P-3) PLANOWANIA, SZKOLENIA I GOTOWOCI MOBILIZACYJNEJ I BOJOWEJpraca na 1/2 lub peen etatWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne; Komputer - obsuga programu Excel - konieczne; bardzo dobra znajomo pakietu MS Office - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: oferty przesya na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy in
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Zakres obowizków: - nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod wzgldem jakoci ich wykonania i rozlicze finansowych;- sporzdzanie protokoów typowania kwalifikujcych roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozlicze finansowych;- przygotowywanie materiaów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, zaoe projektowych;- uczestniczenie w komisjach, przegldach, dokonywania pomiarów lokali, ocenianie lokali pod wzgldem technicznym, wykonywanie protokoów zdawczo - odbiorczych lokali. Przygotowywanie dokumentów do wykupów lokali.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; wysze (w ty...

 • Company Akademia Pomorska w Słupsku in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: Akademia Pomorska w Supsku ogasza konkurs na stanowisko administracyjne : referent w Biurze ds. Ksztacenia Miejsce pracy:  Akademia Pomorska w Supsku Biuro ds. Ksztacenia Zadania:     obsuga studentów zagranicznych ze wschodnich uczelni partnerskich (prowadzenie naboru, dokumentacji, organizacja pobytu)     wspópraca z koordynatorami uczelni partnerskich     przygotowywanie umów bilateralnych, protokoów uzgodnie i innych dokumentów w jzyku polskim, ukraiskim i rosyjskim     tumaczenia programów studiów na potrzeby wspópracy z uczelniami wschodnimi     koordynowanie przyjazdu goci zagranicznych ze wschodnich uczelni partnerskich     zbieranie, opracowanie i przekazywanie informacji przyczyniajcych si  do promocji i budowania marki Akademii.Oferowane warunki pracy:    1. 2...

 • Company GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ GLIWICKIEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. M in
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: rednie; redniozaawansowana znajomo jzyka angielskiego; obsuga pakietu Office, dobra organizacja pracy; zakres obowizków: obsuga biura fundacji, rejestracja korespondencji, koordynacja obiegu informacji i dokumentów, przygotowywanie projektów pism, archiwizowanie dokumentów, obsuga skrzynki e-mailowej; 1/2 etatu; jedna zmiana; miejsce pracy: GliwiceWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biurowej - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in
  26.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Zakres obowizków: Naliczanie i sporzdzanie list pac, zakadanie i prowadzenie teczek osobowych, wspópraca z ZUS i US. Praca w godz. 8.00-16.00 w BB.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; praca w zespole - konieczne; dobra organizacja pracy, odpowiedzialno , dokadno - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie. Mile widziane dowiadczenie w pracy na stanowisku kadrowo-pacowym, praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, znajomo programów Panik, Gratyfikant. Oferta skierowana jest równie do osób z orzeczeniem o niepenosprawnoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub mailowy.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "VITAL MEDIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  25.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Rozliczanie wiadcze medycznych w ramach umów z NFZ. Obsuga kontraktów z NFZ. Obsuga portalu wiadczeniodawcy.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku; dobra organizacja pracy wasnej; interpretacja aktów prawnych; znajomo systemu rozlicze NFZ; znajomo systemu informatycznego w szpitaluSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOŹLIK-CHUDZIA NOTARIUSZ in
  23.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie ksig, rejestrów, repertorium elektronicznego,     obsuga kalendarza biurowego, sporzdzanie sprawozda,     sporzdzanie projektów aktów notarialnych, przygotowywanie odpisów, wypisów, powiadcze, projektów, przygotowywanie oraz wysyka korespondencji, przyjmowanie klientów oraz kontakt telefoniczny i mailowy z klientem, biecy kontakt z sdami i urzdami, pozostaa bieca obsuga sekretariatu, wykonywanie innych zleconych czynnoci. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: PRAWO JAZDY KAT. B - konieczne; BIEGA ZNAJOMO OBSUGI KOMPUTERA - PAKIET MS OFFICE - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie, preferowana osoba studiujca w systemie zaocznym,  znajomo pakietu MS Office oraz obsugi sprztu biurowego, wysoka kultura osobista, komunikatywno,...

 • Company WINIARCZYK S.C. Waldemar Winiarczyk, Karol Winiarczyk in
  23.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: - realizacja biecych zamówie- kontakt z producentami, hurtowniami- sporzdzanie zestawieWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - konieczne; bardzo dobra znajomo pakietu MS Office - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie lub wysze (mile widziane budowlane), obsuga MS Office (w szczególnoci Excel) i Subiekt (mile widziane), prawo jazdy kat. B, dowiadczenie w sprzeday, znajomo brany budowlanej, dokadno, sumienno, dobra organizacja pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt tel. w godz. 7.00-15.00: 570 560 250e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company WOLF-TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. in
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Zakres obowizków: Obsuga telefoniczna firm dystrybucyjnych i serwisowych w ramach realizowanych zamówie. Przygotowywanie oferty handlowych. Wystawianie dokumentów sprzeday. Koordynacja dziaa magazynowych i logistycznych. Praca od poniedziaku do pitku w godz. 8-16. Umowa o prac na okres próbny. Docelowo na czas okrelony. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia - min. rednie. Sta pracy - nie wymagany. Uprawnienia / umiejtnoci - dobra dykcja, logiczna komunikacja znajomo pakietu Office, zaangaowanie, umiejtno obsugi urzdze biurowych. Znajomoc j. obcych - mile widziana.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv lub skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ICE- TRADE PRODUCTION Sp. z o.o in
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Zakres obowizków: wsparcie dziau administracji i logistyki , przygotowywanie zestawie i raportów, kompletowanie wymaganej dokumentacji, wsparcie przy organizacji transportu , wystawianie dokumentów przewozowych, bieca wspópraca z wszystkimi dziaami firmy, inne prace zlecone w zakresie prac administracyjnych    Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Oczekujemy: wyksztacenie wysze ekonomiczne, dowiadczenie w pracy biurowej , dobra znajomo pakietu Microsoft Office (koniecznie), bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego (koniecznie), bardzo dobra organizacja pracy wasnej, rzetelno, zaangaowanie, samodzielno i odpowiedzialno za powierzone zadania, dokadno i sumienno. O...

 • Company Ista Shared Services Polska Sp. z o.o. in
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Zakres obowizków: Ocenianie poprawnoci i kompletnoci oraz uzupenianie i korygowanie danych znajdujcych si w programie rozliczeniowym oraz programie SAP, analizowanie i uwzgldnianie indywidualnych wymaga klientów zawartych w nadesanych zaleceniach, zakadanie w systemie SAP zlece dla podwykonawców firmy, monitorowanie zlece, prowadzenie korespondencji mailowej z oddziaami w Niemczech. Praca w elastycznym czasie pracy. Rozpoczcie pracy pomidzy godz. 6.00, a 9.00Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: dobra znajomoci jzyka niemieckiego - wyksztacenia min redniego, znajomoci rodowiska Windows i MS Office, dokadno, wytrwao, gotowo do uczenia si, zorientowanie s...

 • Company PUP in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Zakres obowizków: telefoniczna obsuga klientów, obsuga urzdze biurowychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie - 2 lata, sta: 2 lat - konieczne; Biega znajomo MS Office - konieczne; bardzo dobra obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: dowiadczenie 2 letnie na podobnym stanowisku, skrupulatno, sumienno, terminowo, komunikatywno, zaangaowanie, praca w zespoleSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoznaniuCzarnieckiego 9Pozna 61538- wymagane dokumenty: cv- jzyki apl...

 • Company SABA Sp. z o.o. in
  19.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Porzdkowanie i archiwizacja dokumentów, obsuga telefoniczna i mailowa biura, wspópraca z poszczególnymi dziaami firmy.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: administracyjne - konieczne- umiejtnoci: obsuga pakietu MS OFFICE - konieczne; obsuga urzdze biurowych - konieczne; obsuga komputera - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie, bardzo dobra organizacja pracy, wysoko rozwinita kultura osobista, otwarto, komunikatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv - w temacie maila prosz wpisa: Rekrutacja pracownik administracyjno - biurowy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zegrze in
  19.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Zakres obowizków: sporzdzanie dokumentów w sprach organizacyjno-kadrowych, rozliczenie pracy pracowników,przyjmowanie korespondencjiWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: umiejtno biegej obsugi komputera,dobra organizacja pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv,swiadectwa pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ETIOA Tomasz Barski in
  18.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Zakres obowizków: - nadzór nad obiegiem zamówie- rozliczenie kart pracy Doradców Techniczno - Handlowych- nadzorowanie sprzeday towaru- wystawianie faktur- wspópraca z Doradcami Techniczno - HandlowymiWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Dowiadczenie zawodowe 2 lata - konieczne; Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno pracy w grupie - konieczne; dobra organizacja czasu pracy - konieczne; Znajomo obsugi komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PURECO BOŻENA SITAREK in
  18.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klienta poprzez mail i telefon,  przyjmowanie zamówie i ich realizacja, redagowanie i aktualizowanie oferty w sklepie internetowym jak i na stronach internetowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra obsuga komputera - konieczne; Kompleksowa obsuga biura z obsug pakietu Ms Office i Internetu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV przesya na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAREK NACZK "TRUCK & TRAILERS" in
  18.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: KONTAKT Z KLIENEM TELEFONICZNY I BEZPOREDNI, WYSTAWIANIE FAKTUR ORAZ LISTÓW PRZEWOZOWYCH, WSTAWIANIE OGOSZE NA PORTALE INTERNETOWE-- BRANZA SAMOCHODOWAWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywno, umiejtno pracy w zespole - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne;  prawo jazdy kat B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  18.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie obowizków powierzonych przez pracodawce w terminie z zachowaniem odpowiedniej jakoci wiadczonych usug na rzecz klientów. Obsuga urzdze snajdujcych si w biurzetakich jak komputer, telefon, drukarka. Odbieranie pocze telefonicznych wraz z rozmow i kierowanie ich do odpowiednich organów w firmie. Przekazywanie przeoonemu lub pracodawcy wyników z prowadzonej przez siebie pracy. Budowanie odpowiedniego wizerunku firmy podczas kontaktu z klientami. Praca z obywatelami Ukrainy.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kategoria - B - konieczne; bardzo dobra znajomo pakietu MS Office - konieczne;  obsuga komputera MS Ofice - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; ukraiski -...

 • Company PUP in
  15.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - koordynacja biura- prowadzenie dokumentacji szkoleniowej- rozliczanie faktur- pozyskiwanie nowych zleceWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Obsuga urzdze biurowych - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, umiejtnoc obslugi urzdze biurowych, prawo jazdy kat. B, bardzo dobra znajomo przepisów ruchu drogowego, w tym ustaw: prawo ruchu drogowym, o kierujcych pojazdami, o transporcie drogowym. Obowizki:- koordynacja biura- prowadzenie dokumentacji szkoleniowej- rozliczanie faktur- pozyskiwanie nowych zleceSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyUrzd Pracy Miasta...

 • Company FEROCITY Ewelina Kampik-Nowak in
  15.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Zakres obowizków: OPIS STANOWISKA-  Obsuga sprzeday w kanaach sprzedaowych - Przygotowywanie produktów do sprzeday i wysyki-  Przyjmowanie zamówie od klientów skadanych drog telefoniczn i elektroniczn-  Udzielanie wszelkich informacji dotyczcych oferty, dostpnoci produktów oraz wyjanianie wszelkich kwestii zwizanych z realizacj zamówie - Obsuga systemu sprzedayWYMAGANIA-  Znajomo jzyka obcego w stopniu podstawowym - Min. wyksztacenie rednie - Biega obsuga MS Office, Internet -  Komunikatywno i dobra organizacjaOFERUJEMY-  Pen wyzna i ciekaw prac w modym, przyjaznym zespole-  Zatrudnienie na podstawie umowy o prac-  Niezbdne narzdzia pracy-  Moliwo codziennego kontaktu zawodowego w jzykach obcychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Zainteresowanych prosimy o ...

 • Company CHOJMEX ROMAN MOŚ in
  12.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Zakres obowizków: Praca w biurze, obsuga e-maila, sprzeda internetowa. Wymagana znajomo jzyka niemieckiego. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: Bardzo dobra znajomo jzyka niemieckiego - konieczne- inne zawody: Technik prac biurowych* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o in
  12.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Bieca obsuga kancelarii, rejestracja faktur przychodowych i kosztowych, wspópraca z firm prowadzc ksigowo, zaopatrzenie biura - wspópraca z dostawcami, wspópraca ze wszystkimi dziaalmi firmy, obsuga p[oczty przychodzcej i wychodzcej, kjoordynacja przepywu dokumentów i archiwizacja. Prztyjmowanie i obsuga goci i spotka subowych. Praca od poniedziaku do pitku w godz.  8-16. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia- rednie. Uprawnienia/ umiejtnoci- Znajomo podstaw rachunkowoci, samodzielno i dobra organizacja pracy, pozytywne nastawienie i komunikatywno, umiejtno pracy w zespole. Wysoka motywacja do pracy oraz zaangaowanie, wysoka kultura osobista. Znajomo i bezwzgldne przestrzeganie zasad etyki. Znajomo pakietu MS Office ora...

 • Company Zakład Rolno-Produkcyjno Handlowy "EKO-ROL" Waldemar Toczek in
  12.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Zakres obowizków: Pracownik biurowyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - dodatkowe- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie bez znaczenia, bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego i obsugi komputera. Praca w gu Tarnowskim od poniedziaku do pitku w godz. od 8.00- 16.00. Wynagrodzenie 2600 z brutto + premia uznaniowa. Kontakt: Zakad Rolno-Produkcyjno Handlowy "EKO-ROL" Waldemar Toczek, g Tarnowski, ul. Pawzowska 68, 33-131 g Tarnowski, tel.: 146451271. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie ;ub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MODRZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  12.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Zakres obowizków: prace administracyjneWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - podane- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: *Wyksztacenie rednie ekonomiczne, *Dobra znajomo pakietu MS Office, *Zdolno analitycznego mylenia,*Samodzielno, dokadno, zaangaowanie,*Bardzo dobra organizacja pracy wasnej,*Mile widziane dowiadczenie w pracy w dziale ksigowoci lub kadr.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Oferty prosz kierowa na adres do dnia 20.05.2020 roku. CV musi zawiera klauzul: "Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".- jzyki aplikowa...

 • Company PUP in
  12.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prac biurowych, sporzdzanie korespondencji, obsuga sprztu biurowego, archiwizacja dokumentówWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Dobra organizacja pracy, mile widziane dowiadczenie zawodowe. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RykachRynek Stary 50/55Ryki 08500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Zachodniopomorskie; General office clerks Edit filters