Jobmonitor. Search results for Zachodniopomorskie, Industrial and production engineers

8 Jobs found

Used filters:
 • Zachodniopomorskiex
 • Industrial and production engineersx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Rozwizywanie biecych problemówprodukcyjnych zwizanych z technologi wytw. wyrobów, dokonywanie uzgodnie konstrukcyjnych z konstruktorem wyrobu, sporzdzanie dokumentacji technologicznej na produkowane wyroby, ustalanie norm zuycia surowców i materiaów, kalkulacja procesów produkcyjnych oraz wyceny wykonywanych wyrobów.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno opracowywania procesów technologicznych obróbki skrawaniem, oraz prac lusarsko - montaowych, w tym konstrukcje stalowe spawane, umiejtno kalkulacji w/w procesów - konieczne; dobra znajomo rysunku technicznego - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INLETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Kontrola i nadzór nad jakoci produkcji. Kontrolowanie wysyanego i odbieranego towaru. Nadzór nad dokumentacj. Prowadzenie ksig HACCP GMP GHP. Aktualizacja procedur, instrukcji , specyfikacji wyrobów, surowców i opakowa. Planowanie i realizowanie dziaa korygujcych. Reprezentowanie zakadu pracy przed komisj weterynaryjn i inspekcj sanitarn (sanepid). Udzia w audytach wewntrznych i zewntrznych. Odpowiedzialno za przestrzeganie procedur panujcych w strefie produkcyjno - magazynowej. Prowadzenie rzetelnej dokumentacji . Szkolenie pracowników produkcyjnych. Godz. pracy 7-15.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Inne] : Wyksztacenie wysze kierunkowe ( technologia ywnoci, biotechnologia lub pokrewne). Umiejtno wspópracy z pracownikami i klienta...

 • Company LIMATHERM COMPONENTS sp. z o.o. in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Technolog procesu produkcjiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Znajomo narzdzi do obróbki skrawaniem - konieczne; Dowiadczenie w optymalizacji technologii produkcji - konieczne; Znajomo procesów odlewania cinieniowego aluminiu, odlewania kokilowego stali nierdzewnej, odlewanie z tworzyw sztucznych - konieczne; Umiejtno projektowania przyrzdów pomocniczych - konieczne; bardzo dobra znajomo rysunku technicznego - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: Projektowanie maszyn oraz linii produkcyjnychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- pozostae: innowacyjno, nowe rozwizania, bardzo dobra znajomo ACAD, SOLIDWORKSSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Drawsku PomorskimStarogrodzka 9Drawsko Pomorskie 78500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie rysunków dla dziau produkcji- optymalizacja procesów produkcyjnych- programowanie CNC- organizacja procesu produkcji- kontrola zlece produkcyjnych pod wzgldem merytorycznym- uczestniczenie w badaniach i rozwoju produktówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: Samodzielno w dziaaniu - konieczne; Punktualno, sumienno - konieczne; Dyspozycyjno - konieczne; Znajomo programu AutoCad - konieczne; Umiejtno pracy w zespole - konieczne; Dobra organizacja pracy - konieczne; Dokadno - konieczne; precyzja - konieczne- pozostae: - min. 3 letnie dowiadczenie w przemyle drzewnym- dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku- kreatywno i zdolno do twórczych dziaa- analityczne mylenie i samodzielno w dziaaniu- uprawnieni...

 • Company LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. in
  26.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Zakres obowizków: Projektowanie organizacji procesów pomocniczych, obsugowych i produkcyjnych;- projektowanie organizacji gniazd i linii produkcyjnych; opracowywanie cyklogramów wyrobów i schematów montau; opracowywanie harmonogramów i koordynowanie spywu czci i wyrobów; uzupenianie i doskonalenie bazy normatywnej do celów organizacji produkcji; prowadzenie prac zwizanych z wykorzystaniem metod matematycznych i mikro- komputerów do organizowania produkcji; badanie wpywu warunków zewntrznych (a szczególnie sytuacji rynkowej) na sposób organizowania produkcji; badanie skutecznoci stosowanych form organizacji produkcji i opracowywanie informacji (sprawozda) w tym zakresie; ledzenie i badanie tendencji i kierunków roprowadzenie dokumentacji technicznej; raportowanie w jzyku koreaskim. Praca w ...

 • Company LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. in
  26.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Zakres obowizków: Biece monitorowanie pracy i stanu technicznego urzdze wykorzystywanych w danej dziaalnoci produkcyjnej; rozwizywanie problemów technicznych w sytuacjach awaryjnych; biece monitorowanie pracy i stanu technicznego urzdze wykorzystywanych w danej dziaalnoci produkcyjnej; rozwizywanie problemów technicznych w sytuacjach awaryjnych; inicjowanie usprawnie procesu produkcji, udzia w realizacji projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych; prowadzenie dokumentacji technicznej; raportowanie w jzyku koreaskim. Praca w godz.: 8:00-16:15. Przewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: samodzielno, dokadno, odporno na stres - konieczne; praca w grupie, dobra organizacja czasu pracy, samodzielno - konieczne;  biega obs...

 • Company "SDL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  18.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: OPIS WYKONYWANYCH ZADA:-   odpowiedzialno za pozyskiwanie danych dotyczcych jakoci-   odpowiedzialno za analizowanie danych dotyczcych jakoci pod wzgldem zmian, trendów i wyszukiwania zagroe-   odpowiedzialno za raportowani wyników comiesicznej analizyOBOWIZKI:-    kontrola comiesicznych danych wynikajca z oceny jakoci projektów tworzonych przez dzia tumaczeniowy i DTPowy firmy-    regularne obserwowanie trendów i zmian na danych pochodzcych z comiesicznych ewaluacji-    przygotowywanie raportów i prezentacji-    formuowanie wniosków i rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz -   prezentowanie pomysów na popraw jakoci (praca dla konkretnego klienta)-    optymalizacja oraz automatyzacja narzdzi sucych do raportowania i analizy danychOFERUJEMY:-    prac na podstawi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Zachodniopomorskie; Industrial and production engineers Edit filters