Jobmonitor. Search results for Zachodniopomorskie, Manufacturing managers

8 Jobs found

Used filters:
 • Zachodniopomorskiex
 • Manufacturing managersx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company PUP in
  02.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad podleg ekip mechaników, nadzór nad naprawami maszyn oraz naprawa maszyn cnc, rozwizywanie problemów natury technicznej, nadzór nad pracami realizowanymi przez zewntrzne firmy serwisowe, prowadzenie dokumentacji serwisowejWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: umiejtnoci manualne,  dyspozycyjno, ch zdobywania nowych dowiadcze, umiejtno pracy w zespole, sumienno w wykonywaniu obowizków, mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku lub jako mechanik maszyn, znajomo budowy maszyn cnc, mile widziane wyksztacenie wysze (inynier), uczciwo, dokadno, rzetelno, dobra organizacja pracy, samodzielno, umiejtno korzystania z komputera, dokadno, umiejtnoci manualne,  dyspozycyjno, ch zdobywania nowych dowiadcze, umiejtno pracy w zespole, s...

 • Company VEGGIEFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  31.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: Zapewnienie waciwego poziomu jakoci warzyw, kierowanie prac podlegego zespou, cisa wspópraca z produkcj, nadzór nad prawidowym przebiegiem procesów produkcyjnych oraz zaadunkiem i rozadunkiemWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat. B - konieczne; Aktualna ksieczka zdrowia- badania SANEPID - konieczne- umiejtnoci: organizacja pracy - konieczne; biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; Dobra organizacja pracy, komunikatywno, otwarto, samodzielno, umiejtno wspópracy i pracy zespoowej. - konieczne; Kierowanie zespoem ludzkim - konieczne; planowanie produkcji, praca w zespole,dyspozycyjno i odpowiedzialno, obszerna znajomo wszelkich zagadnie zwizanych z produkcj roln - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracoda...

 • Company POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - gotowo do cigego uczenia si i podnoszenia kwalifikacjiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: Punktualno, sumienno - konieczne; Znajomo programu AutoCad - konieczne; Dyspozycyjno - konieczne; Znajomo pakietu MS Office - konieczne; precyzja - konieczne; umiejtno pracy w zespole (zdolnoci interpersonalne) - konieczne; Dokadno - konieczne; Dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: - wyksztacenie rednie techniczne i dowiadczenie w pracy w rodowisku technicznym- mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku- uprawnienia bd dodatkowym atutem- gotowo do pracy w godzinach nadliczbowych- gotowo do cigego uczenia si i podnoszenia kwalifikacji- dbao o szczegóy- umiejtno wspópracy z innymi, logicznego mylenia oraz rozwizywania pr...

 • Company PUP in
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Zakres obowizków: Praca zwizana z nadzorem i koordynacja procesu produkcyjnego w zakadzie kamieniarski.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra organizacja pracy wasnej - konieczne; DOBRA ORGANIZACJA PRACY - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w widnicySkodowskiej 5widnica 58-100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Handlowo Usługowa "Oknolux" S.C. in
  20.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Zakres obowizków: - Planowanie i koordynowanie prac serwisowych i gwarancyjnych- Organizowanie pracy zespoów serwisowych – definiowanie oraz przydzielanie zada midzy poszczególne zespoy- Kontakt z klientem w zakresie prowadzenia prac- Rozliczanie wykonanych prac serwisowych zgodnie ze zleceniami i zawartymi umowami serwisowymi,- Dbao o wysoki poziom obsugi klienta zgodnie ze standardami firmy, - Organizacja pracy dziau serwisu- Nadzór nad prac biura obsugi posprzedaowej klientów oraz bieca obsuga klientów.- Zlecanie, nadzór oraz kontrola jakoci prowadzonych przez techników prac serwisowych.- Opracowywanie kalkulacji cenowych oraz kosztorysowanie napraw.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: biega obsuga komputera - ko...

 • Company PUP in
  20.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Zakres obowizków: •    zarzdzanie i koordynowanie zespoem produkcyjnym (ok 50 osób) w systemie 1 zmianowym•    zapewnienie odpowiedniego przepywu póproduktu midzy kolejnymi etapami produkcji•    kontrola parametrów efektywnoci i wydajnoci produkcji•    realizacja planów produkcyjnych z zapewnieniem przestrzegania zasad BHP, norm jakociowych, terminowoci, efektywnoci oraz obowizujcych w firmie procedur, instrukcji i standardów•    wspópraca z dziaem handlowym w zakresie terminowej realizacji zamówie•    motywowanie pracowników do podnoszenia efektywnociWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : umiejtno zarzdzania zespoem, bardzo dobra organizacja pracy, orientacja na cel, znajomo rysunku technicznegoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy ...

 • Company PUP in
  19.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Zakres obowizków: praca przy linii produkcyjnej, obsuga wtryskarek do tworzyw sztuczntch, raportowaniewyników, wdraanie do pracy nowych osób, odpowiedzialno za bezpieczestwo i higien pracy, Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dobra organizacja czasu pracy, dobra kondycja fizyczna na podobnym stanowisku, brak przeciwskaza do dwigania, jeden miesic dowiadczeniaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WoominieWarszawska 5aWoomin 05200- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Nawi Solutions sp. z o.o. sp. kom. in
  18.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Zakres obowizków: - nadzór nad procesem produkcji laminatu,- podejmowanie dziaa majcych na celu optymalizacj i usprawnienie realizacji produkcji, - analizowanie i wyjanianie szczegóowych kwestii technologicznych zwizanych z produkcj i jakoci,- wspópraca z dziaami produkcyjnymi i magazynem w zakresie realizacji planów  produkcyjnych,- przygotowanie oraz aktualizacja dokumentacji technicznej i technologicznej,- przyjmowanie zamówie i planowanie wysyek,- tworzenie krótko i dugoterminowych planów produkcyjnych,- zarzdzanie zespoem produkcyjnym,Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- pozostae: [Inne] : - preferowane wyksztacenie min. rednie techniczne,- min. 3 letnie dowiadczenie w obszarze zarzdzania produkcj,- efektywna organizacja pracy wasnej i podlegego zespou praco...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Zachodniopomorskie; Manufacturing managers Edit filters