Jobmonitor. Search results for Zachodniopomorskie, Metal working machine tool setters and operators

14 Jobs found

Used filters:
 • Zachodniopomorskiex
 • Metal working machine tool setters and operatorsx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company SĘKPOL JAN KOWAL SPÓŁKA JAWNA in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: Praca w nowoczesnej fabryce produkujcej drzwi wewntrzne. Obsuga obrabiarek CNC- oprogramowanie w jzyku polskim i angielskim.Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- umiejtnoci: dobra znajomo obsugi komputera - konieczne; znajomo programowania obrabiarek sterowanych CNC - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Dobór narzdzi niezbdnych do wykonywania prac, ustawianie parametrów maszyny poprzez programowanie, obsuga i kontrola pracy maszyny, kontrola wykonywanych detali (wymiarowa i jakociowa), podstawowa konserwacja maszyny i przyrzdówWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Korzystanie z rónorodnych narzdzi pomiarowych  - konieczne; rysunek techniczny - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. zawodowe, umiejtno obsugi prasy krawdziowej oraz oprogramowania, umiejtno dokonywania pomiarów kontrolnych, bardzo dobra znajomo rysunku technicznegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Spółdzielnia Inwalidów "Inprodus" - Zakład Pracy Chronionej in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Wymagania:1) dobra znajomo rysunku technicznego,2) umiejtno posugiwania si przyrzdami pomiarowymi,3) przygotowanie zawodowe w frezowaniu ksztatów po obwodzie i grawur.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GRUPA POWEN-WAFAPOMP S.A. in
  29.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Zakres obowizków: ustawianie maszyny, dobór narzdzi na podstawie rysunków i dokumentacji technologicznej, uzbrajanie maszyn w narzdzia, dobór parametrów do skrawania, prawidowa realizacja procesu na obrabiarkach, samodzielna obsuga konwencjonalnej tokarki uniwersalnej poziomej lub pionowejWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: dobra znajomo rysunku technicznego - konieczne; planowania technologii wykonania oraz dobór narzdzi i parametrów skrawania - konieczne; umiejtno posugiwania si przyrzdami i narzdziami pomiarowymi - konieczne- inne zawody: Tokarz w metalu, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: z, gotowo do pracy w systemie zmianowym, wsparcie we wdroeniu do pracy, interesujc, pen wyzwa prac w stabilnej i rozwijajcej si firmie, wsparcie we wdroeniu do pracy,...

 • Company KOFAMA KOŹLE SPÓŁKA AKCYJNA in
  29.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie podstawowych operacji skrawaniem - toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie itp. Dobieranie i ustawianie parametrów obróbki prostych detali. Obsugiwanie i nadzorowanie pracy obrabiarek. Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej. Stosowanie narzdzi i przyrzdów pomiarowych. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: mechaniczne - podane- inne zawody: Operator maszyn do obróbki skrawaniem - konieczne- pozostae: Wyk. min. zawodowe o profilu mechanicznym, wymagane dowiadczenie, wymagana umiejtno obsugi tokarki konwencjonalnej, dobra znajomo czytania rysunku technicznego, umiejtno posugiwania si narzdziami pomiarowymi Praca pon.-pt. 7-15Miejsce pracy: ul. Portowa 47, 47-205 Kdzierzyn-KoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dok...

 • Company P.P.H.U. STAL-SERWIS S.C. J.STRUSIŃSKI R.STRUSIŃSKI in
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: Obsuga maszyn CNC-frezarka Ustawianie maszyn; Zmiana ustawie maszyny; Praca ze sterownikami Simensa/ FANUC; Czytanie rysunku technicznego; Pisanie programów na maszyny Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtno posugiwania si instrumentami pomiarowymi - konieczne; bardzo dobra znajomo rysunku technicznego - konieczne- inne zawody: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: Znajomo serowników Simensa/ FanucSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company P.P.H.U. STAL-SERWIS S.C. J.STRUSIŃSKI R.STRUSIŃSKI in
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: - Wykonywanie elementów do maszyn wg rysunków technicznych- Obróbka elementów metalowych i z tworzyw sztucznych zgodnie z dokumentacj- Optymalizacja czasu wykonywania elementów powtarzalnychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra znajomo rysunku technicznego - konieczne; umiejtno posugiwania si instrumentami pomiarowymi - konieczne- inne zawody: Tokarz w metalu, sta: 5 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company P.P.H.U. STAL-SERWIS S.C. J.STRUSIŃSKI R.STRUSIŃSKI in
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: - Wykonywanie elementów do maszyn wg rysunków technicznych; - Obróbka elementów metalowych i z tworzyw sztucznych zgodnie z dokumentacj; - Optymalizacja czasu wykonywania elementów powtarzalnych; Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra znajomo rysunku technicznego - konieczne; umiejtno posugiwania si instrumentami pomiarowymi - konieczne- inne zawody: Frezer, sta: 5 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Maciej Stachlewski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUD-MASZ" in
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: obsuga obrabiarek skrawajcych tokarek 3 osiowych plus narzdzia obrotowe, czyszczenie i konserwowanie obsugiwanych maszyn, urzdze i przyrzdów, odpowiedni dobór narzdzi skrawajcych do obrabiarki i prawidowe zastosowanie w procesie obróbki, pisanie prostych programów na obrabiarce CNC SINUMERIK 810 i 840 D, uzbrajanie obrabiarki w narzdzia, dbao o prawidow realizacj caego procesu oraz stan techniczny obrabiarki i narzdzi, kontrola jakici wykonanych detali, realizowanie zada w oparciu o wysokie standarty jakoci, ergonomi i bezpieczestwo pracy.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: wyksztacenie min. zawodowe mechaniczne, znajomo nakadki Siemens ShopMill, umiejtno programowania w kodach maszynowych, bardzo dobra znajomo rysunku technicznego, umiejtno ...

 • Company "AQUER" Maciej Dyba, Jarosław Kram, Spółka jawna in
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Zakres obowizków: - Samodzielna praca na tokarce, frezarce konwencjonalnej- przygotowanie materiaów,- samodzielne przygotowanie technologii - dobór narzdzi do parametrów obróbki, - wykonywanie detali wg rysunku technicznego,- samokontrola wykonywanej pracyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane; rednie zawodowe - podane- pozostae: Dowiadczenie minimum  2 lata  pracy w firmie produkcyjnej na wydziale mechanicznym na stanowisku operator tokarek/frezarek konwencjonalnych jako samodzielny pracownik, dowiadczenie przy produkcji jednostkowej w narzdziowni. Umiejtnoci - znajomo konstrukcji form wtryskowych wykrojników i toczników,  bardzo dobra znajomo rysunku technicznego, umiejtno posugiwania si prostymi narzdziami, typu suwmiarka mikromierz, oraz umiejtno podstaw materiaoznawstw...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "ENERGOTECHNIK"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Zakres obowizków: - przygotowanie procesów obróbki skrawaniem, - wykonywanie na maszynach skrawajcych rónorodnych prac tokarskich i frezarskich np. toczenie powierzchni, roztaczanie otworów, przecinanie, nacinanie gwintów, frezowanie powierzchni,- wykonywanie podstawowych prac lusarskichWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: mechaniczne - konieczne- pozostae: dobra znajomo  rysunku technicznego, wyksztacenie zawodowe mechaniczne, min. 3 lata dowiadczenia w pracy na uniwersalnych maszynach do obróbki skrawaniem, znajomo metod i umiejtno wykonywania prac lusarskich, stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o prac, dodatkowe szkolenia i moliwo rozwoju, Pakiet socjalny, pakiet ubezpiecze grupowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki apl...

 • Company Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej in
  22.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Zakres obowizków: obsuga wycinarki laserowej TRULASER 3030, operator wózka widowegoWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - podane- umiejtnoci: Rysunek techniczny  - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie techniczne lub zawodowe w obszarze mechaniki, dobra znajomo rysunku technicznego, pracodawca skieruje na kurs operatora wózka widowego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Mechaniki Usługi - Handel J.Niski, W.Korol in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Zakres obowizków: Obsugiwanie tokarki mechanicznej (nie cyfrowej) wytaczanie i obrabianie materiaów stalowych oraz eliwnych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie z obróbki metali na szlifierkach bd tokarkach; dobra znajomo instrumentów pomiarowych tj. mikrometrSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FPM SPÓŁKA AKCYJNA in
  18.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Zakres obowizków: FPM S. A. to polska firma z wieloletnimi tradycjami przemysowymi i nowoczesnym wyposaeniem techniczno-produkcyjnym, specjalizujca si w produkcji maszyn i urzdze dla brany energetycznej i ciepowniczej. Od 2015 roku funkcjonuje w ramach grupy TDJ i dostarcza wysokiej jakoci produkty na rynek krajowy i zagraniczny.Zakres podstawowych obowizków - praca w charakterze tokarz/ frezerOKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:Umowa o prac na czas nieokrelonyMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:MikoówPRACA W DNIACH I GODZINACH:Pn - pt, godz. 6.00-14.00Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: pracy w zespole - konieczne; znajomo rysunku technicznego - konieczne; posugiwania si urzdzeniami pomiarowymi - konieczne- pozostae: Wyksztacenie min. zawodowe ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Zachodniopomorskie; Metal working machine tool setters and operators Edit filters