Jobmonitor. Search results for Zachodniopomorskie, Personnel and careers professionals

15 Jobs found

Used filters:
 • Zachodniopomorskiex
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company KONO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: W Kono bdziesz zajmowa si :Sporzdzanie dokumentów legalizujcych zatrudnienie i pobyt cudzoziemców w Polsce (owiadczenia, zezwolenia, karty pobytu, wojewody)prowadzeniem dokumentacji personalnej zatrudnionych pracowników oraz zakadanie teczek osobowych dla nowych osób,sporzdzaniem wymaganych przepisami sprawozda, zestawie i raportów,monitorowaniem zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpiecze spoecznych,wspóprac z Ksigowoci oraz Kadrami,reprezentowaniem firmy w kontaktach z pracownikami oraz Urzdami,Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: W Kono mamy dla ciebie: prac w inspirujcym midzynarodowym rodowisku, otwartym na ludzi kreatywnych, atrakcyjne a przede wszystkim stabilne warunki zatrudnienia, dynamiczn, zrónicowan i ci...

 • Company Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: 1.    Caociowe przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw pracowniczych zwizanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników oraz dokonywaniem zmian                    w trakcie trwania stosunku pracy (oddelegowania, przeniesienia, aneksowanie umów, zmiany warunków umów itp.),2.    Zakadanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowizujcymi przepisami i standardami,3.    Ustalanie na podstawie posiadanej dokumentacji, zgodnie z obowizujcymi przepisami, uprawnie pracowniczych dot. m. in. wysugi lat, gratyfikacji jubileuszowych, urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych,4.    Obsuga pracowników w zakresie ubezpiecze spoecznych, sporzdzanie i przekazywanie dokumentacji elektronicznej do ZUS,5.    Obsuga systemu informatycznego kadrowego.Wymagania:- wyksztacenie:...

 • Company Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP in
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod wzgldem potrzeb edukacyjno - zawodowych, pomoc przy okrelaniu predyspozycji zawodowych klientów, badanie preferencji zawodowych, analiza mocnych i sabych stron klientów, udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych uatwiajcych wybór zawodu, zmian kwalifikacji, podjcie zatrudnienia, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o moliwociach szkolenia i ksztacenia oraz o zawodach i rynku pracy, w tym prowadzenie zaj z zakresu przedsibiorczoci i promowania samozatrudnienia, opracowywanie rocznego planu pracy jednostki w zakresie realizacji zada, dbanie o promocj usug wród klientów, rozpowszechnianie informacji o prowadzonych dziaaniach na lokalnym rynkuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat)...

 • Company SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA in
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie obowiazków w Dziale Sub Pracowniczych.Umowa na 12 m-cy z moliwocia przeduenia.Oferty naley skada w kancelarii Szpitala Specjalistycznego w Pile pok. D14 lub przesa elektronicznie.Szczegóy oferty na stronie internetowej Szpitala.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: - wyksztacenie wysze magisterskie, kierunkowe,- min. 3 lata dowiadczenia na podobnym stanowisku,- biega obsuga komputera, programów kadrowych, patnika, - bardzo dobra znajomo przepisów prawa pracy,- umiejtnoc redagowania pism,- odpowiedzialno, sumienno, dokadno, samodzielno, dyspozycyjnoc i odporno na stres,- bardzo dobra organizacja pracy i umiejtno waciwego ustalania priorytetów,- wysoko rozwiniete kompetencje interpersonalne,- wysoka kultura osobista,Sposób apli...

 • Company ONE PLUS SP. Z O.O. in
  27.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Zakres obowizków: rekrutacja pracowników,zatrudnianie i obsuga administracyjna pracowników tymczasowych,wprowadzanie nowych pracowników,zarzdzanie i codzienny kontakt z pracownikami tymczasowymi,zarzdzanie i ukadanie grafikami,wsparcie administrowanie dokumentacj personaln oraz rozliczanie czasu pracy pracowników tymczasowych,utrzymywanie dobrych relacji z klientem.Okoo 160 godzin pracy miesicznie, dyspozycyjno w godzinach: 8:00-17:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: DOBRA ORGANIZACJA PRACY - konieczne;  prawo jazdy kategoria - B - konieczne; aktywna obsuga klienta - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: A...

 • Company KANCELARIA KSIĘGOWO PODATKOWA EWA SIEWIERSKA in
  27.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - Obsuga kadrowo - pacowa pracowników, klientów. Naliczanie wynagrodze. Sporzdzanie listy pac oraz rachunków do umów. Ewidencja czasu pracy, naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecnoci w pracy. Prowadzenie akt osobowych w tym przygotowywanie umów o prace, zlece itp. Przygotowywanie owiadcze, zezwole i kart pobytów dla cudzoziemców. Archiwizacja dokumentów. Wspópraca z instytucjami zewntrznymi i urzdami.- Godziny pracy: 9:00-17:00.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno obsugi internetu - konieczne; Ch do pracy - konieczne; Umiejtno obsugi pakietu biurowego MsOffice - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie min. rednie (kierunek dowolny). Wymagane dowiadczenie zawodowe min. 2 lata w zakresie kadr i pac. Wymagana dobra znajomo ...

 • Company PUP in
  23.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: rekrutacja pracowników,zatrudnianie i obsuga administracyjna pracowników tymczasowych,wprowadzanie nowych pracowników,zarzdzanie i codzienny kontakt z pracownikami tymczasowymi,zarzdzanie i ukadanie grafikami,wsparcie administrowanie dokumentacj personaln oraz rozliczanie czasu pracy pracowników tymczasowych,utrzymywanie dobrych relacji z klientem.Okoo 160 godzin pracy miesicznie, dyspozycyjno w godzinach: 8:00-17:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: DOBRA ORGANIZACJA PRACY - konieczne;  prawo jazdy kategoria - B - konieczne; aktywna obsuga klienta - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: A...

 • Company GKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: wysze; bardzo dobra znajomo jzyka niemieckiego; prawo jazdy kat.B; zakres obowizków: spotkania i rozmowy z kandydatami na opiekunów osób starszych w Niemczech; kontakt z obecnymi opiekunkami, proponowanie zlece, uzgadnianie szczegóów wyjazdów; reprezentowanie firmy na zewntrz; obsuga CRM w jzyku niemieckim; jedna zmiana; miejsce pracy: GliwiceWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZE in
  20.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Zakres obowizków: kompleksowa obsuga kadrowa ;wsparcie w procesie naliczania wynagrodze i przygotowywania danych do pac, w tym zgaszanieprzyj i zwolnie pracowników;kierowanie zatrudnianych pracowników na badania wstpne, okresowe i kontrolne oraz bieca aktualizacja bada okresowych;organizacja obowizkowych szkole BHP i PPOdla pracowników oraz prowadzenie ewidencji ww. szkole;aktywne wsparcie w rozwizywaniu problemów pracowników w parciu o Kodeks Pracy i Kart Nauczyciela;prowadzenie spraw socjalnych,wystawianie i rozliczanie polece wyjazdów subowych;uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych nowych pracowników;przygotowywanie sprawozda na potrzeby wewntrzne szkoy i organów nadrzdnych;praca w systemie SIO, PFRON, GUS oraz SEW on-line;wspópraca z zewntrznymi instytucjami MON w zakresie powierzonyc...

 • Company PUP in
  20.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Zakres obowizków: rekrutacja pracowników ze Wschodu (Ukraina, Biaoru, Rosja); napisanie ofert pracy w jzyku ukraiskim lub rosyjskim, poszukiwanie ludzi, kontakt z potencjalnym pracownikiem mailowy, telefoniczny lub w messengerach Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra organizacja pracy - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników, sta: 3 miesicy - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe 3 miesice, brak wymaga wzgldem wyksztacenia, znajomo jzyka ukraiskiego w mowie i pimie na poziomie A2-niszy rednio zaawansowany, bardzo dobra organizacja pracy, atwe nawizywanie kontaktówSposób aplikowania:- kont...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "ZAGRODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  19.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie dokumentacji kadrowo-pacowej, rozliczanie czasu pracy pracowników, sporzdzanie listy pac, sporzdzanie wykazu zatrudnienia, kontrola wanoci bada lekarskich i szkole BHP, prowadzenie zaopatrzenia, ewidencji odziey i przydziaów pracowniczych, sporzdzanie sprawozda GUS w zakresie kadr oraz inne prace zlecone w zakresie kadr.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie. Znajomo prawa pracy, przepisów prawnych dotyczcych wynagrodze i ubezpiecze spoecznych. Dobra znajomo MS Office.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, LM- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TECHMEN INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in
  18.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Zakres obowizków: * Prowadzenie dokumentów kadrowych i pacowych w Agencji Pacy Tymczasowej* Kontakt z zagranicznymi kontrahentami* Dowiadczenie w rozliczaniu pracowników delegowanych do pracy za granic (Holandia, Belgia).Kompleksowa obsuga kadrowo-pacowa dedykowanych klientów, Naliczanie wynagrodze i rozliczanie czasu pracy dla ok.100-150 pracowników, Obsuga umów cywilnoprawnych, Sporzdzanie deklaracji i sprawozda do instytucji zewntrznych(GUS, ZUS, US, PFRON), Obsuga dokumentacji pracowniczej (umowy, porozumienia, zawiadczenia), Wprowadzaniedanych do systemu kadrowo-pacowego OPTIMA, SUBIEKT, GRATYFIKANT, Przygotowywanie raportów na potrzebyklientów.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: ZNAJOMO PROGRAMU PATNIK - konieczne; BARDZO DOBRA ZNAJOMO MS OFFICE...

 • Company BIURO RACHUNKOWE HOSSA BARBARA GRACA-CWYNAR in
  18.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Zakres obowizków: Mile widziana znajomo aktualnych przepisów kadrowo pacowych, moliwo doksztacenia si na tym stanowisku. Kontakt z pracodawc telefoniczny lub e-mailowy: :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: bardzo dobra obsuga komputera - konieczne; atwo nawizywania kontaktów z klientami - konieczne; bardzo dobre umiejtnoci komunikacyjne  - konieczne; zaangaowanie - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : dowiadczenie w dziale kadr[Inne] : Znajomo zagadnie zwizanych z prac w dziale kadrSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company JS FABRYKA PRZEKŁADNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in
  18.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Zakres obowizków: Opis stanowiska:•    prowadzenie penej dokumentacji kadrowo – pacowej,•    naliczanie wynagrodze ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych,•    rozliczanie czasu pracy,•    prowadzenie penych rozlicze i raportowania do ZUS, US, PPK, GUS i PFRON,•    sporzdzenie deklaracji zgoszeniowych i rozliczeniowych do odpowiednich urzdów,•    obsuga pracowników w zakresie biecych spraw pacowych,•    przygotowywanie zestawie, analiz i raportów dotyczcych kwestii kadrowo – pacowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: •    min. 2 letnie dowiadczenie zawodowe w zakresie obsugi kadrowo – pacowej,•    bardzo dobra znajomo zagadnie i przepisów z zakresu prawa pracy, podatków, ubezpiecze spoecznych i rozliczania pac,•    dobra znajomoci pakietu MS Office, w ...

 • Company REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO in
  15.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Zakres obowizków: Gówne obowizki:- Bieca obsuga spraw kadrowo - pacowych, w tym .: prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowizujcymi przepisami;  sporzdzanie umów o prac, informacji dodatkowych, wiadectw pracy itp.; prowadzenie i przygotowywanie caoci dokumentacji dotyczcej umów staowych, praktyk, wolontariatu, prac interwencyjnych; sporzdzanie sprawozdawczoci GUS w zakresie kadr i pac; sporzdzanie list pac; sporzdzanie deklaracji: ZUS, PIT oraz PFRON; prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników; obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz sporzdzanie rocznych planów urlopów; przygotowywanie projektów wewntrznych regulaminów dotyczcych spraw kadrowych i pacowych; zakadanie kartotek oraz przetwarzanie danych osobowych pracowników i zleceniobiorców; zgaszanie i wyrejestrowanie...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Zachodniopomorskie; Personnel and careers professionals Edit filters