Jobmonitor. Search results for Zachodniopomorskie, Secretaries (general)

14 Jobs found

Used filters:
 • Zachodniopomorskiex
 • Secretaries (general)x
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company PUP in
  05.06.2020

  Zakres obowizków: czynnoci kancelaryjne, monitorowanie czasu pracy, prowadzenie spraw pracowniczych, kadrowychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne- pozostae: bardzo dobra znajomo komputera oraz programów komputerowych; przede wszystkim pakiet Office; poszukiwana osoba kontaktowa, sumiennaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w TucholiPl.Wolnoci 23Tuchola 89500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół w Nowych Piekutach in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie sekretariatu szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Dobra organizacja pracy - konieczne; obsuga komputera i podstawowych aplikacji biurowych - konieczne; **Obsuga komputera - konieczne- pozostae: Znajomo pakietu MS Office, swobodna obsuga urzdze biurowych, wysoka kultura osobista, predyspozycje osobowociowe, odpowiedzialno, rzetelno, sumienno, odporno na stres, kreatywno, komunikatywno, perfekcyjna umiejtno organizacji czasu pracy, wymagane dowiadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku administracyjnym. Okres zatrudnienia: okres próbny - 3 miesice, a póniej praca na stae.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: -Organizowanie i prowadzenie prac biurowych-Kontakt z kontrahentami z Ukrainy-Odpowiadanie na e-maile oraz telefony-Pilnowanie terminarza spotka biurowychumowa zlecenie na okres 3 latWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Organizowanie i prowadzenie prac biurowych - konieczne; bardzo dobra obsuga komputera i internetu - konieczne; Analiza i interpretacja danych statystycznych - konieczne; obsuga pakietu MS OFFICE - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki apliko...

 • Company PUP in
  02.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Zakres obowizków: odbieranie telefonów, przyjmowanie i wysyanie korespondencji firmowej, prowadzenie kalendarza spotka, przygotowanie pism,Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Powiadczenie bezpieczestwa – dostp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - konieczne- umiejtnoci: Obsuga urzdze biurowych (drukarka, ksero, skaner, faks) - konieczne; bardzo dobra obsuga komputera i Internetu - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; francuski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy ...

 • Company PUP in
  02.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Zakres obowizków: Obsuga urzdze biurowych. Prace kancelaryjne. Obsuga interesantów. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera i urzdze biurowych - konieczne- pozostae: komunikatywna znajomo j. angielskiego, dobra organizacja pracy.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGdaski Urzd Pracy3 Maja 9Gdask 80802- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA in
  02.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - Bieca obsuga administracyjna sekretariatu. Obsuga centrali telefonicznej, obsuga spotka. Wprowadzenie dokumentów do systemu. Bieca pomoc pozostaym pracownikom dziau administracji.- Godziny pracy: 7:00-15:00.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Bardzo dobra obsuga komputera - konieczne; Zaangaowanie - konieczne; Umiejtno pracy pod presj czasu - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. rednie. Mile widziane roczne dowiadczenie w obsudze sekretariatu. Mile widziaen Prawo jazdy kat. B.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - Kontakt WYCZNIE e-mail: - UWAGA: prosz wysa CV na adres w temacie wiadomoci wpisujc nazw stanowiska tj. REFERENT DS. ADMINISTRACJI- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie in
  31.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Zakres obowizków: - reprezentowanie organizacji na zewntrz, dbanie o dobry wizerunek organizacji, obsuga urzdze biurowych, organizacja pracy sekretariatu, realizacja zamówie, wspópraca i z podlegymi jednostkami, obsuga korespondencji przychodzcej i wychodzcej, obsuga biecych sprawy adaministracyjno-biurowych, przyjmowanie i obsuga interesantów, nadzór nad efektywnym przepywem informacji i dokumentów,Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga urzdze biurowych - konieczne; obsuga komputera i pakietów oprogramowania biurowego MS Office( Word, Excel) - konieczne; sporzdzanie pism - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae:  dokadno, rzetelno, uczciwo, odpowied...

 • Company WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI, GRUPA CODEX in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Zakres obowizków: - bieca obsuga administracyjna biura- dbanie o prawidowy obieg dokumentów- prowadzenie archiwum Agencji- obsuga korespondencji pocztowej, e-mailowej oraz kurierów- organizacja zaopatrzenia i rozliczenie kosztów dziaalnoci biura- formuowanie zapyta ofertowych dla dostawców i pisanie prostych pism - obsuga korespondencji przychodzcej i wychodzcej- wspópraca z Gównym Ksigowym- udzia w realizacji dziaa dla Klientów Agencji- dbanie o pozytywny wizerunek firmy- research internetowy na zadane tematy- korekta pism i materiaów Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Pakiet MS Office - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - podane- inne zawody: Sekr...

 • Company eSzydłowski Łukasz Szydłowski in
  29.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Zakres obowizków: - przyjmowanie korespondencji, paczek, faktur,- koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie waciwego przepywu informacji,- porzdkowanie, kopiowanie, skanowanie i archiwizacja dokumentów i faktur,- przygotowanie, redagowanie pism, kart katalogowych i innych dokumentów zwizanych z prowadzon dziaalnoi, - wprowadzenie danych do komputeraWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie, typ: administracyjne - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy pod presj czasu - konieczne; dobra organizacja pracy - konieczne; umiejtno obsugi komputera  - konieczne; odpowiedzialno  i rzetelno: sumienno i obowizkowo w wykonywaniu zleconych zada - konieczne; obsuga oprogramowania: MS Office (Word: prawidowe redagowanie pism urzdowych z zachowaniem formatowania, Excel: rednio zaawansowana znaj...

 • Company NIDEC MOTORS & ACTUATORS (Poland) Sp.z.o.o in
  25.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: ?wiatowe trendy takie jak elektryfikacja, pojazdy autonomiczne czy redukcja emisji CO2 to domena NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp z o.o. Przy wsparciu naszego japo?skiego koncernu macierzystego stale umacniamy swoj? pozycj? jednego z najbardziej innowacyjnych przedsi?biorstw w segmencie silników elektrycznych. Pracuj?c w naszej firmie, mo?esz uczestniczy? w realizacji innowacyjnych projektów i wiele dokona?. Zosta? cz?onkiem naszego zespo?u w Niepo?omicach po?o?onych zaledwie 25 km od Krakowa jako Konstruktor Obowi?zki: Odpowiedzialny za konstrukcj? silników i nap?dów elektrycznych oraz ich komponentów, Tworzenie modeli 3D, Przygotowywanie listy materia?owej wyrobów prototypowych i seryjnych, Przygotowywanie dokumentacji 2D, Sprawdzanie zgodno?ci kompletnej...

 • Company NIDEC MOTORS & ACTUATORS (Poland) Sp.z.o.o in
  25.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: ?wiatowe trendy takie jak elektryfikacja, pojazdy autonomiczne czy redukcja emisji CO2 to domena NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp z o.o. Przy wsparciu naszego japo?skiego koncernu macierzystego stale umacniamy swoj? pozycj? jednego z najbardziej innowacyjnych przedsi?biorstw w segmencie silników elektrycznych. Pracuj?c w naszej firmie, mo?esz uczestniczy? w realizacji innowacyjnych projektów i wiele dokona?. Zosta? cz?onkiem naszego zespo?u w Niepo?omicach po?o?onych zaledwie 25 km od Krakowa jako Specjalista ds. Zakupów Obowi?zki: Proaktywnie uczestniczy we wdra?aniu dzia?a? oszcz?dno?ciowych w zak?adzie, zgodnie z ustalonymi wymaganiami bud?etowymi, we wspó?pracy ze wszystkimi dzia?ami, Prowadzi proces zmiany dostawców dla komponentów bezpo?rednio produkc...

 • Company NIDEC MOTORS & ACTUATORS (Poland) Sp.z.o.o in
  25.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: ?wiatowe trendy takie jak elektryfikacja, pojazdy autonomiczne czy redukcja emisji CO2 to domena NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp z o.o. Przy wsparciu naszego japo?skiego koncernu macierzystego stale umacniamy swoj? pozycj? jednego z najbardziej innowacyjnych przedsi?biorstw w segmencie silników elektrycznych. Pracuj?c w naszej firmie, mo?esz uczestniczy? w realizacji innowacyjnych projektów i wiele dokona?. Zosta? cz?onkiem naszego zespo?u w Niepo?omicach po?o?onych zaledwie 25 km od Krakowa jako In?ynier ds. Bada? i Rozwoju Obowi?zki: Przygotowywanie dokumentacji dla projektu; analizy specyfikacji klienta, mo?liwo?ci produkcyjnej, FMEA, Przegl?d projektów oraz wsparcie w przegl?dach faz projektowych dla procesów powi?zanych z R&D, Wdra?anie nowych produkt...

 • Company Madosi Kebap Food Sp. z o.o. in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Zakres obowizków: ewidencja poczty przychodzcej i wychodzcej, obsuga urzdze biurowych, kontrola obiegu korespondencji, zaatwianie spraw w Urzdach, dbanie o zaopatrzenie biura w art. biurowe.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; dobra obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NZOZ SilesiaMED Mariola DZIAŁAS in
  15.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Zakres obowizków: obsuga poczty, wykonywanie zada w zakresie administracyjnym, sprawozda, raportów, zestawie w zalenoci od potrzeb, nadzór nad obiegiem dokumentów, zarzdzanie personelemWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: mile widziane dowiadczenie medyczne, umiejtno planowania, zarzdzania zespoem, dobra znajomo komputera, urzdze biurowych, samodzielno, obowizkowo, rzetelno, wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Zachodniopomorskie; Secretaries (general) Edit filters