Jobmonitor. Search results for Dobra

523 Jobs found

Used filters:
 • Dobrax
Displaying 1-50 of 523 results.
 • Company Systemy i Technologie Sp. z o.o. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - Koordynacj prac pionu technicznego w zakresie realizacji zada zwizanych z produkcj oraz sprzeda prefabrykatów budowlanych,- Wspóprac z klientami wewntrznymi i zewntrznymi w zakresie technicznym na etapie przygotowania oferty handlowej i realizacji projektu, jak równie na etapie wdraania projektu do produkcji,- Penienie wsparcia technicznego pionu produkcji w zakresie technologii produkcji istniejcych oraz nowych rozwiza technicznych,- Przygotowanie i nadzór nad dokumentacj techniczn pionu technicznego oraz dokumentacj zwizan z wdroeniami oraz badaniami materiaów oraz prefabrykatów budowlanych,- Sporzdzanie rysunków oraz dokumentacji ofertowej (w rodowisku CAD)-Sporzdzanie analiz kosztowych prefabrykatów i innych zada produkcyjnych,Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym ...

 • Company M.S. Szymon Zieliński Transport i Spedycja in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Spedytor midzynarodowy.Praca zdalna w domu lub w Katowicach. W przypadku pracy w domu wymagany jest wasny komputer/laptop oraz dostp do Internetu. Mile widziana osoba prowadzca wasn dziaalno gospodarcz.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- inne zawody: Spedytor, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie bez znaczenia, komunikatywno, PUNKTUALNO, odporno na stres, obsuga komputera, dobra znajomo jzyka angielskiego i niemieckiego, dowiadczenie w zawodzie - moliwo przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:...

 • Company AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga Goci orodka podczas wydawania posików, przygotowywanie sali, wymiana obrusów, itp.  Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie zawodowe, mile widziane dowiadczenie zawodowe, dobra organizacja pracy, dyspozycyjno, elastyczno, brak naogów , ksieczka zdrowia do celów sanitarno -epidemiologicznychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -dodatkowe informacje: istnieje moliwo zakwaterowania- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: przygotowywanie i sporzdzanie niada, obiadów, kolacji, prace porzdkowe oraz inne zlecone przez Szefa Kuchni itp. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - dodatkowe- pozostae: wyksztacenie min. zawodowe, dowiadczenie zawodowe 1 rok, dobra organizacja pracy, dyspozycyjno, elastyczno, osoba bez naogów, mile widziani emeryci Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FSC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Aktywne pozyskiwanie klientów z segmentu klienta indywidualnego,kompleksowa obsuga w zakresie produktów depozytowych, kredytowych i ubezpieczeniowych,sprzeda produktów bankowych,analizowanie potrzeb klientów i dobór oczekiwanego produktu,realizacja zaoonych planów sprzedaowych,realizacj transakcji kasowych zlecanych przez klientów, rozliczanie kasy,zapewnienie wysokiego poziomu jakoci obsugi klientów,prowadzenie ewidencji realizowanych operacji w odpowiednich systemach informatycznych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: minimum roczne dowiadczenie w aktywnym pozyskiwaniu i obsudze klienta, bardzo dobra znajomo produktów bankowych i lokalnej konkurencji, umiejtno budowania dugofalowych relacji, wysoko rozwinite zdolnoci sprzedaowe, umiejt...

 • Company Garada Metal Works Polska in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy kontraktach zwizanych z projektowaniem i realizacj pokry dachowych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: AutoCAD kurs podstawowy - konieczne; Prawo jazdy KAT. B - konieczne; znajomo jzyka angielskiego-komunikatywna - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : znajomo MS Office, w tym dobra znajomo Excel[Inne] : Inynier budowy lub Inynier górnictwaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company KANCELARIA RADCY PRAWNEGO I DORADCY PODATKOWEGO in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - OBSUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE KSIGOWO - PODATKOWYM, W TYM EWIDENCJONOWANIE ZDARZE GOSPODARCZYCH, SPORZDZANIE  DEKLARACJI, INFORMACJI, SPRAWOZDA, - WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW KSIGOWYCH, - SPORZDZANIE ZEZNA PODATKOWYCH,Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci: znajomo przepisów podatkowych - konieczne; Obsuga programu finansowo-ksigowego INSERT GT - konieczne; dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : PRACA W ZESPOLESposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Pprowadzenie prac konserwacyjno-remontowych: blacharsko - dekarskich zwizanych z utrzymaniem sprawnoci technicznej obiektów subowych i urzdze, a take drobne roboty budowlane i porzdkowe.        Dokonywanie biecych napraw i konserwacji wszelkich pokry dachowych, obróbek blacharskich obiektów subowych KWP w Gdasku. Prowadzenie ewidencji wykonywanych robót i zuycia materiaów w dzienniku pracy konserwatora. Wspomaganie innych pracowników przy pracach, które powinny by wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Iinne czynnoci wynikajce z doranych potrzeb, zlecone przez przeoonego, niezbde do prawidowej realizacji zada Wydziau Gospodarki Materiaowo - Technicznej KWP w Gdasku.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: dobra organizacja pracy wasnej, dokadno,...

 • Company AGENCJA OCHRONY "JUWENTUS" SP. Z O.O. SP.K. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona obiektu na terenie Siemianowic lskich. Praca w godzinach 7.00-19.00 oraz 19.00- 7.00 wg grafiku. Praca przy monitoringu.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: odpowiedzialno, dobra organizacja pracy, niekaralno - konieczne; znajomo obsugi komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 17 Terenowy Oddział Lotniskowy in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie obsugi kancelaryjnej orodka dokumentowania budownictwa wojskowego. rejastrowanie wchodzcej i wychodzcej dokumentacji techniczno-budowlanej. Przyjmowanie korespondencji od wykonawców i sprawdzanie jej pod wzgldem merytorycznym. Gromadzenie i archiwizacja materiaów niejawnych i jawnych. Udostpnienie materiaów upowanionym wykonawcom. Prowadzenie dodatkowych ewidencji w ODBW.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Powiadczenie bezpieczestwa – dostp do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe: z  wyksztaceniu wyszym 2 lata, z wyksztaceniem rednim 4 lata. Bardzo dobra znajomo obsugi komputera. Powiadczenie bezpieczestwa tajne.Szczegóowe informacje na stronie internetowej .plSposób aplikow...

 • Company Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Planowanie i koordynowanie dziaa promocyjnych szkoy,w tym przygotowywanie  materiaow reklamowych.    Wyszukiwanie i obsuga projektów, prowadzenie rejestrów finansowych i statystycznych.        Wspopraca z kontrahentami szkoy,  w tym aktualizacja strony internetowej oraz kontakt z mediami.    Organizowanie oraz wspóorganizowanie imprez szkolnych, szkole dla nauczycieli. Planowanie i realizowanie zaopatrzenia szkoy.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: bardzo dobra znajomo obsugi komputera, szczególnie arkusza kalkulacyjnego. Znajomo narzdzi marketingu on-line i portali/mediów spoecznociowych. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 8.00-16.00.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp. k. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: •Prowadzenie spraw handlowych: aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów, sporzdzanie wycen handlowych na sprzt i oprogramowanie komputerowe, przygotowywanie kompleksowych ofert handlowych dla klientów, utrzymywanie dobrych relacji z klientami, identyfikowanie potrzeb klientów, dobór optymalnych rozwiza, sprzeda produktów i usug, opieka posprzedaowa; •Prowadzenie spraw dotyczcych zamówie publicznych na sprzt i oprogramowanie komputerowe: wyszukiwanie przetargów, sporzdzanie wycen zgodnie z wymaganiami przetargowymi, sporzdzanie ofert przetargowych, prowadzenie dokumentacji przetargowej (uzupenienia dokumentów, wyjanienia).•Sporzdzanie miesicznych zestawie z wykonanej sprzeday stanowicych podstaw do wyliczania premii. Praca w Koobrzegu w godz. 7:30-15:30 (po okre...

 • Company ŻELMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: frezowanie i toczenie elementów stalowych na frezarkach i tokarkach konwencjonalnych zgodnie z rysunkiem technicznymWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Obsuga wózków jezdniowych podnonikowych z mechanicznym napdem podnoszenia z wysignikiem oraz wózków jezdniowych podnonikowych z mechanicznym napdem podnoszenia z osob obsugujc podnoszon wraz z adunkiem - dodatkowe- umiejtnoci: czytanie rysunków technicznych - konieczne- inne zawody: Tokarz w metalu, sta: 10 lat - konieczne; Frezer, sta: 10 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie zasadnicze zawodowe, bardzo dobra znajomo rysunku technicznego, obsuga wózków widowych (niekoniecznie), umiejetno obsugi szlifierki ktowej i wiertarki, samodzielno , doswiadczenie 10 lat -  Sposób aplikowania:- b...

 • Company TRADE & TRAVEL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - obsuga systemu rezerwacyjnego Amadeus: zakadanie rezerwacji, kontrola rezerwacji, wystawianie biletów lotniczych, wymiany, zwroty, obsuga pasaerów przy nieregularnociach, obsuga rezerwacji grupowychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - podane- pozostae: - wymagany 2-3 letni sta pracy- warunkiem koniecznym zatrudnienia jest posiadanie dowiadczenia na w/w stanowisku- potrzebna bardzo dobra znajomoci systemu rezerwacyjnego Amadeus: zakadanie rezerwacji, kontrola rezerwacji, wystawianie biletów lotniczych, wymiany, zwroty, obsuga pasaerów przy nieregularnociach, znajomo procedur i obsuga rezerwacji grupowych- kurs AmadeusSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVPracodawca prosi  o dopisanie nastpujcej kla...

 • Company Bart-Service Bojarscy sp.j in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - monta konstrukcji stalowych, przygotowanie narzdzi oraz potrzebnego sprztu- kontrolowanie jakoci prac- szlifowanie i obróbka metalu- prowadzenie samochodu subowegoWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: - dokadno- dobra kondycja fizyczna- komunikatywno- chci do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DANCOAL SP. Z O.O. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: terminowe realizowanie powierzonych planów produkcyjnych, raportowanie przeprowadzonych czynnoci ( wypenianie raportów produkcyjnych/ konfekcyjnych/ higienicznych/ przyjciowych i pozostaych powierzonych), nadzór w tym zwalnianie produktu realizowanego procesu na zgodno w wymaganiami specyfikacji oraz bezpieczestwa produktu, Nadzór/Kontrola warunków magazynowania/ przechowywania surowców i produktów gotowych, nadzór nad waciwym znakowaniem produktów, kontrola pakowanego produktu, nadzór nad zgodnoci danych zawartych w etykietach/ oznaczeniach partii, nadzór nad prawidowoci zabezpieczenia produktu przed zanieczyszczeniem ciaami,  obcymi, obsuga maszyn w obszarach produkcji grilli, instantów, podpaek oraz pakowania wgla i brykietu, regulacje, zmiana ich parametrów.Wymagania:...

 • Company Clean Masters Kacper Szczepański in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Mycie okien, mechaniczne mycie posadzek, pranie wykadzinWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dokadno - konieczne; dobra organizacja czasu pracy  - konieczne; obsuga maszyn sprztajcych - konieczne- pozostae: praca na terenie WielkopolskiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "KANCELARIA K & W" SP. Z O. O. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie rozmów z klientami, obsuga biura, zarzdzanie dokumentacj klientów, utrzymywanie kontaktu z instytucjami w Niemczech i Austrii.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - dodatkowe; angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - dodatkowe- inne zawody: Ksigowy, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Pracodawca przeszkoli pracownika na potrzeby firmy; bardzo dobra organizacja pracy wasnej, terminowo, wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dyplomy, certyfikaty, uprawnienia- jzyki aplikowani...

 • Company BARLINEK INWESTYCJE SP. Z O.O. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga maszyn i urzdzeWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: mile widziane uprawnienia na wózek widowy, samodzielno, dobra organizacja pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie+cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BARLINEK INWESTYCJE SP. Z O.O. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga wózka widowegoWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: OBSUGA WÓZKA WIDOWEGO - konieczne- pozostae: samodzielno, dobra organizacja pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie+cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polski Komitet Normalizacyjny in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Sprawdzanie zgodnoci dokumentacji projektów norm.2. Analizowanie przydatnoci danych w systemie informatycznym dedykowanym pracom normalizacyjnym. 3. Monitorowanie terminowoci prac normalizacyjnych.4. Wsparcie metodyczne administratora systemu informatycznego dedykowanego pracom normalizacyjnym.5. Monitorowanie i analizowanie procesów, mierników i wskaników nadzorowanych przez WME.6. Tworzenie bazy danych dedykowanej tumaczeniom norm.7. Nadzór nad utrzymaniem aktualnoci strony internetowej w zakresie zada Wydziau Metodyki.8. Przygotowywanie biecych raportów, zestawie i prezentacji z zakresu dziaania WME na zlecenie przeoonych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Pakiet MS Office - konieczne; Obsuga komputera - konieczne- jzyki obce:...

 • Company Polski Komitet Normalizacyjny in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Przygotowywanie procedur dotyczcych opracowania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, majc na uwadze utrzymywanie zsynchronizowania procedur opracowania norm z zasadami normalizacji europejskiej2. Sprawdzanie zgodnoci opracowania projektów Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych z obowizujcymi zasadami. 3. Interpretowanie Przepisów wewntrznych PKN dotyczcych opracowania PN oraz udzielanie konsultacji metodycznych pracownikom komórek organizacyjnych PKN i reprezentantom czonków Organów Technicznych.4. Udzia w midzynarodowych i europejskich pracach dotyczcych metodyki prac normalizacyjnych oraz uzgadnianie i opiniowanie projektów dokumentów metodycznych.5. Udzia w pracach sprawozdawczych i organizacyjnych prowadzonych przez Wydzia Metodyki, w tym...

 • Company Forest Style Industry Bolesławiec Sp. z o.o. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Skadanie, podawanie i monta elementów drewnianych , pakowanie wyrobów gotowych, prace pomocnicze. Praca wykonywana w systemie dwuzmianowym w godz 06:00-14:00 i 14:00-22:00. Wysokoc wynagrodzenia 3000,00 z brutto. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe, 1 rok dowiadczenia, dyspozycyjno, dobra kondycja fizyczna, rzetelno, dokadno, umiejtno pracy samodzielnej i zespoowej. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty po wczeniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 607167773 lub mail: martyna.kopiec@forest- - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie projektów, udzia w pracach projektowych oraz uzupeniajcych projekt zgodnie z obowizujcymi przepisami- koordynacja i wspópraca z projektantami innych bran- wspópraca z podwykonawcami oraz innymi biurami projektowymi - organizacja i nadzór pracy asystentów- nadzór nad kosztami oraz terminow realizacj projektówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania –  bez ogranicze - konieczne- umiejtnoci: Program AutoCad - konieczne- inne zawody: Inynier budowy mostów, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, 5 lat dowiadczenia zawodowego, bardzo dobra znajomo programu AutoCAD, programy do oblicze - Sofistik lub Robot, dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zaangaowani...

 • Company Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie projektów, udzia w pracach projektowych oraz uzupeniajcych projekt zgodnie z obowizujcymi przepisami- koordynacja i wspópraca z projektantami innych bran- wspópraca z podwykonawcami oraz innymi biurami projektowymi - organizacja i nadzór pracy asystentów- nadzór nad kosztami oraz terminow realizacj projektówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania –  bez ogranicze - konieczne- inne zawody: Inynier budowy dróg, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, 5 lat dowiadczenia zawodowego, bardzo dobra znajomo programu InRoads, dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku, dowiadczenie w projektowaniu dróg, znajomo OpenRoads bdzie dodatkowym atutem, zaangaowanie i odp...

 • Company Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie projektów, udzia w pracach projektowych oraz uzupeniajcych projekt zgodnie z obowizujcymi przepisami- opracowywanie dokumentacji projektowych na kadym etapie projektowania- wsparcie administracyjne w realizacji projektów - wspópraca z podwykonawcami oraz innymi biurami projektowymi - systematyzowanie, prowadzenie, archiwizacji dokumentacji projektów- udzia w spotkaniach oraz sporzdzanie i archiwizowanie notatek ze spotka, raportów i innych materiaówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Inynier budowy dróg, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, 2 lata dowiadczenia zawodowego, znajomo OpenRoads bdzie dodatkowym atutem, zaangaowanie i odpowiedzialno za realizowane dziaania, umiejtno pracy zesp...

 • Company P.T.H. PESTAR EUGNIUSZ PIECHOWSKI in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Selekcja i segregacja odpadów tworzyw sztucznych wraz z ich oczyszczaniem.Obsuga maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych lub demonta elektroodpadów na czci pierwsze.Prace pomocnicze, takie jak rozadunki samochodów z odpadami (np. odpadów styropianu).Dbanie o powierzony materia i mienie firmy.    Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: wymagania konieczne: wyksztacenie zawodowe, sumienno, dokadno, dobra organizacja pracy wasnej, samodzielno w dziaaniuwymagania podane: dowiadczenie na podobnym stanowisku, zmys technicznySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PWP NIAGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: 1) organizowanie i koordynowanie spraw zwizanych z administracyjnym i logistycznym funkcjonowaniem stanowiska dyrektora w organizacji;2) organizowanie podróy subowych dyrektora, 3) zapewnianie obiegu dokumentów zgodnego z procedurami i dekretacj. Praca w godz.: 9:00-17:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Asystent dyrektora - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze,sta pracy: minimum 6 miesiicy pracy w biurze w firmie sprztajcej, umiejtno organizacji czasu pracy,dob...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO ,,ROLMECH'' SP. Z O.O. in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: NAPRAWA, SERWIS I KONSERWACJA MASZYN ROLNICZYCHWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne; znajomo budowy pojazdów i umiejtno naprawy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : znajomo brany rolniczejSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkól Samorządowych w Komarówce Podlaskiej - Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: 17 godzin tygodniowo zaj jzyka niemieckiego (11 godzin w liceum ogólnoksztaccym w zakresie podstawowym i rozszerzonym i 6 godzin w szkole podstawowej), dyury podczas przerw midzylekcyjnych, zadania wynikajce z pracy na stanowisku nauczyciela zawarte w Statucie Zespou Szkó Samorzdowych w Komarówce Podlaskiej. 17/18 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: Komunikatywno - konieczne; Kreatywno - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne; umiejtno pracy z uczniem - konieczne; dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: Wyksztacenie:- tytu zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek - jzyk niemiecki lub mgr filologii lub lingwistyki stosowanej w zakresie jzyka ni...

 • Company AMAZON DEVELOPMENT CENTER POLAND SPÓŁKA Z O.O. in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Zarzdzanie biecym importem w Unii Europejskiej, w tym codzienna wspópraca z agentami celnymi Amazon, spedytorami i innymi podmiotami,2. Rozwijanie i utrzymywanie miar zgodnoci dot. importu/eksportu, a take raportowania,3. Przegld i akceptowanie dokumentacji midzynarodowych adunków.4. Wspieranie programów i inicjatyw ds. zgodnoci w zakresie importu/eksportu,5. Rozwój i implementacja procesu mentoringu w celu podnoszenia umiejtnoci pracowników Amazon.6. Penienie roli punktu kontaktowego dla interesariuszy Amazon poprzez zapewnianie wytycznych, wyjanie i rozwiza problemów dot. importu/eksportu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  obsuga komputera MS Ofice - konieczne; cierpliwo , opanowanie, sumienno  - konieczne; dobra organizacja p...

 • Company PEMUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - Przyjmowanie dokumentów ksigowych, ich segregacja , kontrola formalna i rachunkowa. Dekretacja oraz ksigowanie dowodów ksigowych. Archiwizacja dokumentów ksigowych. Uzgadnianie sald na wskazanych kontach ksigowych. Fakturowanie. Pomoc przy sporzdzaniu deklaracji VAT ( uzgadnianie rejestrów , ustalanie momentu podatkowego). Ksigowanie dokumentów magazynowych. Sprawdzanie zgodnoci stanów magazynowych w ewidencji ksigowej z ewidencja magazynow. Ksigowanie rozlicze midzyokresowych , uzgadnianie poprawnoci sald. Inne zadania niezbdne do realizacji celów zespou. Przygotowanie danych do zamknicia okresów. Wspópraca z instytucjami zewntrznymi GUS.- Godziny pracy: 7:00-15:00.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksz...

 • Company HALANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: min. rednie; dowiadczenie w sprzeday produktów tekstylnych; bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego i hiszpaskiego; zdolno prowadzenia negocjacji handlowych; zakres obowizków: sprzeda produktów tekstylnych (rczniki, pociele) na licencji , zdobywanie nowych klientów w kraju i zagranic; praca w biurze od pon. do pt.; jedna zmiana; miejsce pracy: Przyszowice;Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Sprzedawca*, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace na magazynie przy pakowaniu towarów oraz sortowaniu towarów, przenoszenie cikich paczek, praca w pozycji stojcej przy. Praca ze skanerami marek: symbol nr mc3090; symbol LS2208.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: PRACY W ZESPOLE - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : praca w haasie i zapyleniu, praca w pozycji stojcej i cigym ruchu[Inne] : Mie widziany jzyk ukraiski lub rosyjski wymagamy dobra zdolno fizyczn.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GoleniowieZakadowa 3Goleniów 72100- wymagane dokumenty: informacja starosty- zatrudnienie cudzoziemca- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: pracownik gospodarczy na terenie kpieliska i terenów rekreacyjnych, konserwacja i naprawa urzdze technicznych (place zabaw, urzdzenia rekreacyjne i sportowe, ogrodzenia, place naprawcze i konserwatorskie w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonywanie oznakowa, ogrodze, drobnych konstrukcji wg potrzeby (np. kosze do grilla)Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: samodzielno - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: "zota rczka", umiejtno spawania, wykonywanie prac budowlanych i wykoczeniowych, mile widziane - dyspozycyjno (praca równie w godzinach wczesnorannych oraz w...

 • Company PUP in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: kierowanie samochodem dostawczym, zaadunek i wyadunek towarów, prowadzenie dokumentacji transportowej.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie zasadnicze zawodowe, 3 miesice dowiadczenia w prowadzeniu samochodu, prawo jazdy kat. B, znajomo jzyka angielskiego w mowie i w pimie w stopniu pocztkujcym (A1), znajomo jzyka ukraiskiego w mowie i w pimie w stopniu rednio zaawansowanym (B1), dobra organizacja czasu pracy. Praca na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej wg czasu pracy kierowców; wynagrodzenie: 3 000 z brutto.Sposób aplikowania:- kont...

 • Company PUP in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Rozadunek i zaadunek towarów, wykonywanie prac konserwacyjnych (malowanie drzwi, okien) oraz czynnoci pomocniczych, usuwanie awarii, drobne prace remontowe oraz drobne naprawy, monitorowanie stanu instalacji technicznych w budynku.Praca od pn-pt w godzinach 6:00-21:00, równie w wolne dni 6-18. Godziny pracy do ustalenia. Praca w trudnych warunkach atmosferycznych. Praca na umow zlecenie, wynagrodzenie 17 z/h, 100h miesicznie.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Robotnik gospodarczy, sta: 1 miesicy - konieczne- pozostae: Wyksztacenie dowolne.  Dowiadczenie min. 1 m-c, umiejtno pracy pod presj czasu, dobra kondycja fizyczna, moliwo dwigania powyej 12 kg.Umiejtno wykonywania prac konserwacyjnych, usuwania awarii, drobnych prac remon...

 • Company ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI" in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie postpowa administracyjnych, sprawozdawczoci zwizanej z gospodark odpadami, prowadzenie baz danych, obsugi mieszkaców, wprowadzanie do systemu deklaracji . Umowa o prac na zastpstwo  pierwsza umowa bdzie podpisana na okres 3 m-cy. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wyksztacenie rednie lub wysze, dobra organizacja pracy wasnej, umiejtno pracy w zespole w zespole, dyspozycyjno, min. 2 lata dowiadczenie zawodowego w zakresie prowadzenia postpowa administracyjnychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV przes na email- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Mebgroup Sp. z o.o. in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: przygotowanie materiau,obsuga elektronarzdzimonta mebli na stolarni jak i u klientadbanie o jako i terminowo zleceWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: 2 lata dowiadczenia zawodowego. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: angielski; polskiDodatkowy opis: Wymagana znajomo j. polskiego: w mowie: podstawowy, w pimie: saby...

 • Company Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wspópraca z instytucjami pomocy spoecznej w zakresie rekrutacji uczestników do projektu, wspópraca z innymi specjalistami cieki reintegracji zgodnie z zaoeniami projektu ZAZ, rozpoznanie i diagnozowanie potrzeb bio-psych-spoecznych osób niepenosprawnych (ON), wspópraca z zespoem w zakresie opracowywania diagnoz oraz indywidualnego programu rehabilitacyjnego, wspomaganie niepenosprawnych pracowników ZAZ w rehabilitacji spoeczno-zawodowej, wspomaganie ON w rozwoju sprawnoci psychofizycznych niezbdnych . do podjcia pracy, planowanie grupowego i indywidualnego planu dziaania terapeutycznego w oparciu o diagnoz, zainteresowania i potrzeby ON, prowadzenie zaj indywidualnych i grupowych, dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego, kontrola przestrzegania p...

 • Company FUNDACJA ZAWODOWO POMAGAMY in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Dowóz posików na terenie Rybnika. Praca do godz. 13:00. Kontakt z pracodawca telefoniczny lub e-mailowy :- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat B - konieczne; dobra organizacja pracy i samodzielno, komunikatywno, rzetelno, uczciwo - konieczne; punktualno - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ENERGOMONTAŻ- PÓŁNOC BEŁCHATÓW Sp z o.o. in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Kierowanie prac pracowników produkcji i brygadzistów (organizowanie pracy, wyznaczanie i delegowanie obowizków itp.) na wydziale montaowo-spawalniczym oraz wydziale antykorozji; nadzorowanie procesów produkcyjnych, troska o jako i terminowo; dziaanie na rzecz obnienia kosztów produkcji i podwyszenia wydajnoci;  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem norm BHP;  prowadzenie szkole stanowiskowych dla nowo przyjtych pracowników; motywowanie podwadnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  rozwizywanie problemów wystpujcych podczas produkcji (chodzi o trudnoci organizacyjne, techniczne itp.); wspópraca z przedstawicielami rónych dziaów funkcjonujcych w ramach przedsibiorstwa produkcyjnego, np. utrzymania ruchu, jakoci czy logistyki; przygotowywanie harmonogramów pracy w op...

 • Company by Machnice Emilia Ptak in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie potraw. Prowadzenie szkole dla zatrudnionych osób oraz kontrola jakoci wydawanych daWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Efektywne budowanie i zarzdzanie zespoem - konieczne; kucharz - konieczne; bardzo dobra organizacja czasu - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : uprawnienia: ksieczka do celów sanitarno-epidemiologicznychy z chwil podpisania umowy o pracSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Podstawowe obowizki: -  aktywne pozyskiwanie nowych klientów na nowych rynkach- organizowanie, nadzorowanie i bieca obsuga zlece; - utrzymywanie pozytywnych relacji z dotychczasowymi Klientami oraz Przewonikami; - przygotowywanie ofert oraz prowadzenie negocjacji; - obsuga gied transportowych; Firma oferuje: - umow o prac w penym wymiarze czasu; - atrakcyjne wynagrodzenie; - prac w modym i dynamicznym zespole; - niezbdne narzdzia pracy; - moliwo podnoszenia kwalifikacji. Miejsce pracy biuro firmy w Mikoowie lub we wasnym domu system Home Office Godziny pracy: 8:00-16:00. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno pracy w zespole - konieczne; Umiejtno podejmowania decyzji pod presj czasu - konieczne; Dobra organizacja pracy - konieczn...

 • Company SolarX Krzysztof Szymański Paweł Rusek s.c. in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - Czynna sprzeda produktów i usug firmy (instalacje fotowoltaiczne)- Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów z klientem.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- inne zawody: Pozostali przedstawiciele handlowi, sta: 1 lat - podane- pozostae: Komunikatywno, dobra organizacja pracy, motywacja do wykonywania dziaa. Minimum roczne dowiadczenie w sprzeday.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BRAGER SP. Z O.O. in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Od idealnego kandydata oczekujemy:•    wyksztacenie rednie lub wysze bd studenci ostatniego roku studiów •    znajomo JavaScript, HTML5, CSS, Jquery, ES6•    znajomo j. angielskiego w stopniu umoliwiajcym  czytanie dokumentacji technicznych •    bardzo dobra organizacja pracy i zaangaowanie w realizacj wyznaczonych celów•    umiejtno pracy w zespoleDo Twoich obowizków nalee bdzie:•    projektowanie i rozwój aplikacji mobilnych dla IOT•    projektowanie i rozwój aplikacji webowychMile widziane:•    zdolnoci w zakresie grafiki komputerowej i User Experience•    znajomo funkcjonowania Framework np. Vuejs, React, Angular (najlepiej Vuejs)•    przyda si znajomo Cordov-y,  struktury Android i programu Xcode dla IOS•    mile widziana znajomo system kontroli wersji GIT•    znajom...

 • Company FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA VALVO-TEC DARIUSZ FRONC in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie i wydawanie towarów.  Prace porzdkowe.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podane- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - podane- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne- inne zawody: Magazynier - konieczne- pozostae: niekaralnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków:  w/g potrzeb Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne; prawo jazdy kat.B - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Umiejtno nawizywania kontaktów w celu pozyskiwania kontrahentów, obsuga pakietu Office, min. 2 letnie dowiadczenie na podobnym stanowisku, samodzielno, dyspozycyjno. Biega znajomo j. niemieckiego-warunek konieczny.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INSTYTUT OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: W/g zawodu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- pozostae: Opis stanowiska pracy: opracowywanie projektów koncepcyjnych, udzia w sporzdzaniu dokumentacji architektoniczno-budowlanych, uzgodnienia rozwiza z Inwestorami na etapie projektowania, wykonywanie prac projektowych zgodnie z przyjtymi przez firm standardami oraz ogóln koncepcj projektu, wspópraca z zespoem oraz pozostaymi pracownikami firmy,pomoc w rozwijaniu i zarzdzaniu projektami z zakresu budownictwa przemysowego. Wymagania: wyksztacenie techniczne na kierunku Architektura i budownictwo, min. rok dowiadczenia w pracy w biurze projektowym przy projektowaniu i przygotowywaniu dokumentacji technicznej, w tym pozwolenia na budow, mile widziane uprawnienia budowlane do projekto...

 • Company AUTO CENTRUM LIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Mycie aut po usudze serwisowej i przygotowanie do wydania, czyszczenie i odkurzanie wntrza pojazdu . tapicerki, kokpitu,     opieka nad samochodami ekspozycyjnymi. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: Dokadno w realizacji powierzonych zada, bardzo dobra komunikatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc lub o przesanie aplikacji na e-mail- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dobra Edit filters