Jobmonitor. Search results for Dobra

143 Jobs found

Used filters:
 • Dobrax
Displaying 1-50 of 143 results.
 • Company Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni in Dobra
  21.02.2024

  Zakres obowizków: - obsuga uytkowników biblioteki w zakresie udostpniania zbiorów, informowania o nich oraz udostpniania zbiorów elektronicznych dostpnych w Internecie- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej- przygotowywanie i organizowanie wydarze promujcych kultur literack oraz aktywizujcych spoeczno lokaln- wspópraca z gdyskimi instytucjami kultury i edukacji - wspótworzenie dobrej atmosfery w pracyWymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze humanistyczne, mile widziane bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska, pedagogika lub pokrewne. Oczekiwania: bardzo dobra znajomo obsugi komputera; umiejtno pracy z dziemi, modzie oraz dorosymi; zdolnoci animacyjne; umiejtno dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole;...

 • Company FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, ODLEWNIA ŻELIWA NOTEĆ BERNARD URBANIAK - skrót - in Dobra
  21.02.2024

  Zakres obowizków: - odbiory i sprawdzanie biecej produkcji- prowadzenie dokumentacji jakociowej                                      Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane; rednie zawodowe, typ: techniczne - podane; wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane - umiejtnoci: rysunek techniczny - podane - pozostae: minimum pórocznego dowiadczenia na podobnym stanowisku, dobra znajomo rysunku technicznego, dobra umiejtno posugiwania si przyrzdami pomiarowymi Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company AQUA HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Przygotowywanie da zgodnie z obowizujcymi standardami, przyrzdzanie/ wydawanie da a'la carte, organizacja niada i obiadokolacji, dbanie o porzdek na stanowisku pracy. Praca od poniedziaku do niedzieli, zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: dowiadczenie na stanowisku kucharza, dobra znajomo kuchni polskiej i sezonowoci w kuchni, gotowo do pracy w zwikszonym reimie sanitarnym. Dbao o produkty, oszczdno (zasady zero waste), wysoki poziom kultury osobistej, umiejtno samodzielnego przygotowywania i obsugi stanowisk pracy, planowania produkcji oraz dobra organizacja czasu pracy. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla ...

 • Company Jan Kozioł Firma Usługowa "DAGA" in Dobra
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Monta kocowy elementów konstrukcji.• Gotowo do pracy w zespole.• Praca zgodnie z dokumentacj techniczn.• Prace zwizane z pakowaniem gotowych elementów oraz kontrol jakoci.Godziny pracy: 6:00-14:00, 14:00-22:00Kontakt z pracodawc: daga.rekrutacja@gmail.com lub 603 709 286.Oferta dostpna w sali F Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze branowe - konieczne - umiejtnoci: bardzo dobra znajomo rysunku technicznego - konieczne; Obsuga przyrzdów pomiarowych - konieczne; Obsuga elektronarzdzi - konieczne - pozostae: wyksztacenie zas. branowe, sta pracy na stanowisku lusarza 2 lata.Mile widziane dowiadczenie w branach: energetycznej, automotive lub pokrewnych.Znajomo podstawowych narzdzi lusarskich.Bardzo dobra znajomo rysunku technicznego. Obsuga elektronarzdzi. Obsuga przyrzdów pom...

 • Company ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO in Dobra
  21.02.2024

  Zakres obowizków: - administrowanie jawnymi i niejawnymi systemami teleinformatycznymi oraz systemami informatycznym,- zapewnienie pierwszej linii wsparcia merytorycznego i funkcjonalnego dla uytkowania kocowego pod wzgldem informatycznym,- konfigurowanie urzdze kocowych i doczanie ich do sieci teleinformatycznych,- prowadzenie dokumentacji administrowanych systemów teleinformatycznych.Pierwsza umowa na okres próbny, kolejna na czas okrelony, nastpnie na czas nieokrelony.Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne - pozostae: - dobra znajomo obsugi systemów operacyjnych MS Windows,- znajomo jzyka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Preferowany A2/ST...

 • Company OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. in Dobra
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Monitorowanie, analizowanie i identyfikowanie potrzeb inwestycyjno-remontowych spóek Grupy OPEC w kontekcie moliwoci uzyskania dofinansowania projektów z dostpnych programów pomocowych. Koordynowanie dziaa i wspóudzia w opracowywaniu danych, koniecznych do przygotowania wniosków o udzielenie dofinansowania projektów.Nadzorowanie dziaa w zakresie prawidowego i zgodnego z wytycznymi wydatkowania rodków kwalifikowalnych. Weryfikowanie wniosków o patno i kocowych pod ktem ich zgodnoci z ustaw Prawo zamówie publicznych oraz z regulaminami wewntrznymi.Zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postpowa w zakresie dofinansowanych projektów i jej archiwizowanie po zakoczonym postpowaniu. Koordynowanie dziaa w przypadku kontroli dofinansowanych projektów prowadzonych przez uprawnion...

 • Company KORAL SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Utrzymanie w ruchu cigym maszyn i instalacji w halach produkcyjnych, zapewnienie penej sprawnoci technicznej urzdze technologicznych, monitorowanie poprawnociich dziaania i reagowania na awarie, naprawa usterek. Praca w godz. 7-19, 19,7.Dodatkowo: wiadczenia dla pracowników, wiadczenia medyczne i ubezpieczenia grupowe na preferencyjnych warunkach, program polece pracowniczych, dobre warunki pracy i moliwo rozwoju zawodowego. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze branowe, typ: techniczne - konieczne - pozostae: Mile widziane dowiadczenie w podobnej dziedzinie, umiejtno rozwizywania problemów i pracy zespoowej, sumienno, dobra organizacja pracy wlasnej, gotowo do pracyz mianowej. Mile widziane uprawnienia SEP do 1 kVSposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane...

 • Company KORAL SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Zapewnia prawidowy stan maszyn i urzdze, dokonuje napraw interwencyjnych w powierzonym zakresie, dokonuje przegldów maszyn i urzdze, przezbraja linie produkcyjne, modernizuje urzdzenia technologiczne, instaluje nowe maszyny, wykonuje prace dodatkowe zwizane z utrzymaniem ruchu.Praca w godz. 7-19, 19,7.Dodatkowo: wiadczenia dla pracowników, wiadczenia medyczne i ubezpieczenia grupowe na preferencyjnych warunkach, program polece pracowniczych, dobre warunki pracy i moliwo rozwoju zawodowego. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze branowe, typ: techniczne - konieczne - pozostae: Mile widziane dowiadczenie w podobnej dziedzinie, umiejtno rozwizywania problemów i pracy zespoowej, sumienno, dobra organizacja pracy wlasnej, gotowo do pracyz mianowej. Mile widziane uprawnienia SEP...

 • Company MDECO KAMIL JANISZEWSKI in Dobra
  21.02.2024

  Zakres obowizków: - obsuga panelu e-sklepu - aktualizacja stron i informacji o stronach- tworzenie angaujcych treci i opracowywanie materiaów marketingowych- opracowywanie opisów produktów i zarzdzanie ofert sklepu- tworzenie kampanii social media, SEO, SEM- staa wspópraca z zespoem marketingu, grafikami i dziaem sprzeday Wymagania: - wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne - umiejtnoci: Obsuga komputera i pakietu Microsoft Office - konieczne - inne zawody: Specjalista do spraw marketingu i handlu - podane - pozostae: wyksztacenie min. rednie; kreatywno, komunikatywno, zaangaowanie do wykonywanych zada; dobra znajomo pakietu MS Office (Word, Excel); dowiadczenie w obsudze sklepu internetowego, np. Prestashop / IdoSell / Allegro. Mile widziane: znajomo jednego z programów graficznyc...

 • Company PPUH Zakład Ślusarski Andrzej Bijak in Dobra
  21.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Dobór odpowiedniej technologii - tj. maszyn, narzdzi, procesów celem wykonania detali. Programowanie detali. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Ocena moliwoci technicznych wykonywania detalu tzn. okrelenie moliwych narzdzi i procedur, czasu niezbdnego do wykonania oraz pozostaych usug kooperacyjnych niezbdnych do stworzenia oferty.Praca na jedn zmian w godz. 06.00-14.00 Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane; rednie zawodowe - podane - inne zawody: Inynier mechanik - technologia mechaniczna, sta: 6 miesicy - podane - pozostae: Wyksztacenie zawodowe/rednie/wysze (kierunki techniczne, mechanika), dowiadczenie w zawodzie - 6 miesicy,  znajomo rysunku technicznego i procesów obróbki spawaniem, dobra znajomo ...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "POŻ-PLISZKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Monta instalacji elektrycznych niskoprdowych, monta okablowania i tras kablowych, Podczanie i uruchamianie urzdze / wspópraca z projektantami instalacji oraz dziaem technicznym. Praca w delegacji, od poniedziaku do pitku. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: gotowo do wyjazdów na terenie Polski, umiejtno czytania rysunków technicznych, wyksztacenie zawodowe lub rednie techniczne, komunikatywno i umiejtno pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokadno, rzetelno i uczciwo. Mile widziane: prawo jazdy kat. B oraz osoby z dowiadczeniem jak i mode osoby po szkole technicznej o specjalnoci sanitarnej lub pokrewnej, którym pracodawca zapewni cykl szkole. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: . - jzyki aplikowani...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "POŻ-PLISZKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Przegldy podrcznego sprztu ppo, wykonywanie prób instalacji hydraulicznych oraz weryfikacja zabezpieczenia obiektu pod ktem obowizujcych przepisów. Praca w delegacji, od poniedziaku do pitku. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: gotowo do wyjazdów subowych na terenie Polski, dokadno i rzetelno wykonywanych zada, dobra organizacja pracy, umiejtnoci analityczne i logicznego mylenia, komunikatywno i umiejtnoci pracy w zespole, prawo jazdy kat. B. Mile widziane:  osoby z dowiadczeniem jak i mode osoby po szkole technicznej o specjalnoci sanitarnej lub pokrewnej, którym pracodawca zapewni cykl szkole oraz referencje z pracy na podobnym stanowisku Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: Prosimy o przesanie CV na ad...

 • Company Piekarnia Karpińscy s.c. Agnieszka Karpińska Andrzej Karpiński in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Konserwacja maszyn i urzdze w piekarni. Praca w godzinach 6-14, zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - konieczne; elektryk - konieczne; instalatorstwo elektryczne - konieczne - pozostae: gotowo do podjcia pracy od zaraz, dobra organizacja pracy. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Sunreef Venture S.A. in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Dokonywanie pomiarów wielkoci elektrycznych, wykonywanie instalacji elektrycznych, ukadanie przewodów oraz przeprowadzanie bada eksploatacyjnych tych instalacji, diagnozowanie stanu elementów, ukadów i urzdze elektrycznych. Instalowanie, uytkowanie i obsugiwanie ukadów oraz dokonywanie prostych napraw. Praca od poniedziaku do pitku oraz w wybrane soboty i niedziele w godzinach 6:00-14:15, 13:30-21:45, w tym 30 minutowa przerwa. Wymagania: - wyksztacenie: rednie zawodowe - podane - pozostae: dobra znajomo instalacji elektrycznych, dowiadczenie w pracy na stanowisku elektryka/elektromontera, dyspozycyjno do pracy 2-zmianowej, umiejtno czytania schematów elektrycznych. Mile widziane: uprawnienia SEP do 1 kV. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokument...

 • Company TAK-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Wykonywanie przegldów i napraw obrabiarek oraz oprzyrzdowania. Drobne prace lusarskie. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 6:30-14:30. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze branowe - konieczne - umiejtnoci: bardzo dobra organizacja pracy, samodzielno, sumienno, dokadno, zaangaowanie - konieczne - pozostae: mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci (stopie umiarkowany). Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BAŁTYK" W GDYNI in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Naprawa i konserwacja przypisanych obiektów: altan mietnikowych. Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów w urzdzeniach zabawowych, awkach ogrodniczych na placu zabaw. Wymiana urzdze pomiarowych. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: budowlane - podane - pozostae: Wymagania: wiedza techniczna dot. robót ogólnobudowlanych, umiejtno obsugi komputera, dobra organizacja pracy oraz rzetelno w jej wykonywaniu. Mile widziane dowiadczenie zawodowe na ww. stanowisku.   Umowa na okres próbny do 3 miesicy. Praca w systemie równowanym. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - cv+list motywacyjny + klauzula dot ochrony danych osobowych dostpna na stronie https://www.smbaltyk.pl/wp-content/uploads/2019/12/2.pdf - jzyki aplikowania: polski...

 • Company HF INVERTER POLSKA SPÓŁKA CYWILNA in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: - serwisowanie urzdze z zakresu energoelektroniki i elektroniki;- wsparcie merytoryczne produktu u naszych klientów w zakresie parametryzacji, obsugioraz praktycznego doradztwa;- sporadyczna instalacja produktu u klienta.Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - uprawnienia: uprawnienia elektryczne do 1 kv - konieczne - umiejtnoci: prawo jazdy  kat. B - konieczne - pozostae: wyksztacenie: zawodowe, rednie lub wysze; sta pracy: ogóem: 3 lata, w zawodzie 1rok; uprawnienia SEP do 1kV, dobra znajomo podstaw elektroniki, energoelektroniki, miernictwa elektrycznego i elektronicznego; umiejtno diagnozowania i serwisowania urzdze elektronicznych; praktyczna umiejtno obsugi elementów automatyki wystpujcych w przemyle; praktyczne umiejtnoci pracy z lutownic i ods...

 • Company KDT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024

  Zakres obowizków: Prace biurowe, obsuga klientów, obsuga komputera, wystawianie faktur. Wymagania: - wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - dodatkowe - jzyki obce: angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne - pozostae: Wymagana jest dobra organizacja pracy, wysokie umiejetnoci interpersonalne. Podstawowa wiedza z zakresu rozlicze, wystawiania faktur. CV ze zdjciem na adres - fabian@kdteurope.com Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: 1)Utrzymywanie kontaktów z rodzicami wychowanków, w tym opracowywanie i realizacja planu pracy z rodzin biologiczn oraz udzielanie informacji o przysugujcych wiadczeniach i dostpnych formach pomocy. 2)Rozpoznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. 3)Utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierajcymi rodzin. 4)Inicjowanie i podejmowanie dziaa niezbdnych do unormowania sytuacji rodzinnej i majtkowej wychowanków. 5)Podejmowanie dziaa majcych na celu powrót dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w zastpczej formie opieki rodzinnej. 6)Udzia w opracowywaniu planu pomocy dziecku. 7)Tworzenie i monitorowanie indywidualnych programów usamodzielnienia oraz wspópraca z instytucjami wspierajcymi proces. 8)Uczestnictwo w posiedzeniach zespou ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. W...

 • Company "FCG" FISCAL CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024

  Zakres obowizków: • Dokonywanie zapisów ksigowych, tzn. ewidencjonowanie w Ksigach i ewidencjach poszczególnych zdarze gospodarczych zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa tj. prowadzenie na podstawie dowodów ksigowych, ksig ujmujcych zapisy zdarze w porzdku chronologicznym i systematycznym.•Dekretowanie i ocena dokumentów ksigowych w wietle prawa podatkowego i podejmowanie decyzji o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w Ksidze i Ewidencjach.•Ustalanie wysokoci zaliczek na podatek dochodowy i rozlicze podatku VAT oraz wypenianie miesicznych deklaracji na te zaliczki oraz deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usug, JPK, a take zezna rocznych na podstawie danych wynikajcych z zapisów z Ksigi i innych niezbdnych informacji.Godziny pracy 8:00 - 16:00Praca na...

 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie in Dobra
  20.02.2024

  Zakres obowizków: Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych, dokonywanie analizy i oceny zjawisk które powoduj zapotrzebowanie na wiadczenia z pomocy spoecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych wiadcze, skuteczne posugiwanie si przepisami prawa, opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych. Wynagrodzenie zasadnicze 4600,00 + dodatki(wysuga lat + dodatek za prac w terenie);umowa o prac na czas nieokrelony,jedna zmiana - praca od 07.15 do 15.15; Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - umiejtnoci: praca w zespole - konieczne; biega obsuga komputera (internet, Microsoft Office) - konieczne; komunikatywno - konieczne - pozostae: wyksztacenie wysze (w tym licencjat)- praca socjalna lub dyplom ukoczenia Kolegium Pracowników Sub Sp...

 • Company TORITE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - TORITE Spóka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. oferuje usugi zwizane z doradztwem prawnym i podatkowym dla podmiotów gospodarczych w Polsce i w Czechach.- W zwizku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do wspópracy w zakresie organizacji stau / aplikacji etatu dla osób wicych swoj przyszo z prawem gospodarczym, prawem podatkowym, rachunkowoci.- Firma oferuje: Konkurencyjne wynagrodzenie; Staa moliwo nauki i rozwoju oraz udzia w szkoleniach; Stabilne zatrudnienie i warunki pracy; Forma wspópracy do uzgodnienia; Ciekawe i innowacyjne projekty; Wsparcie kolegów i przeoonych; ZFS i opieka medyczna.- Godziny pracy: 7:00-15:00 lub do uzgodnienia. Wymagania: - wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne - pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze prawnicze lub w trakcie stud...

 • Company TORITE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - TORITE Spóka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. oferuje usugi zwizane z doradztwem prawnym i podatkowym dla podmiotów gospodarczych w Polsce i w Czechach.- W zwizku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do wspópracy w zakresie organizacji stau / aplikacji etatu dla osób wicych swoj przyszo z prawem gospodarczym, prawem podatkowym, rachunkowoci.- Firma oferuje: Konkurencyjne wynagrodzenie; Staa moliwo nauki i rozwoju oraz udzia w szkoleniach; Stabilne zatrudnienie i warunki pracy; Forma wspópracy do uzgodnienia; Ciekawe i innowacyjne projekty; Wsparcie kolegów i przeoonych; ZFS i opieka medyczna.- Godziny pracy: 7:00-15:00 lub do uzgodnienia. Wymagania: - wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne - pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze prawnicze lub w trakcie stud...

 • Company E-WORK HR COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Przeprowadzanie operacji oraz udzielanie profesjonalnej opieki pacjentom.cisa wspópraca z innymi specjalistami medycznymi.Prowadzenie dokumentacji medycznej i utrzymanie wysokie standardu.Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: Wyksztacenie kierunkowe oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu.Ch podjcia pracy w penym wymiarze godzin  oraz penienie co najmniej 2 dyurów medycznych w miesicu.Umiejtno przeprowadzenia penej diagnostyki i interpretacji bada.yczliwe podejcie do ludzi oraz zaangaowanie w powierzone obowizki.Bardzo dobra organizacja pracy i umiejtne radzenie sobie w sytuacjach stresowych.Doskonae umiejtnoci komunikacyjne i interpersonalne, umiejtno pracy w zespole.Znajomo obsugi komputera.Sposób aplikowania: - bezporednio do prac...

 • Company E-WORK HR COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Diagnozowanie, leczenie i monitorowanie pacjentów z rónymi chorobami wewntrznymi.Wykonywanie penej gamy bada diagnostycznych.Przepisywanie leków i opracowywanie planów terapeutycznych.cisa wspópraca z innymi specjalistami medycznymi.Prowadzenie dokumentacji medycznej i utrzymanie wysokie standardu.Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: Wyksztacenie kierunkowe oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu.Ch podjcia pracy w penym wymiarze godzin  oraz penienie co najmniej 2 dyurów medycznych w miesicu.Umiejtno przeprowadzenia penej diagnostyki i interpretacji bada.yczliwe podejcie do ludzi oraz zaangaowanie w powierzone obowizki.Bardzo dobra organizacja pracy i umiejtne radzenie sobie w sytuacjach stresowych.Doskonae umiejtnoci komunikacyjne...

 • Company E-WORK HR COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Zapewnienie wysokiej jakoci opieki medycznej noworodkom i wczeniakom.Diagnozowanie i leczenie rónych stanów medycznych.Koordynowanie zespou pielgniarskiego i personelu medycznego.Monitorowanie i interpretowanie wyników laboratoryjnych oraz bada obrazowych.Prowadzenie dokumentacji medycznej.cisa wspópraca z innymi specjalistami medycznymi.Prowadzenie dokumentacji medycznej i utrzymanie wysokie standardu.Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: Wyksztacenie kierunkowe oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu.Ch podjcia pracy w penym wymiarze godzin  oraz penienie co najmniej 2 dyurów medycznych w miesicu.Umiejtno przeprowadzenia penej diagnostyki i interpretacji bada.yczliwe podejcie do ludzi oraz zaangaowanie w powierzone obowizki.Bardzo ...

 • Company E-WORK HR COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Przeprowadzanie bada i diagnostyka chorób u dzieci w rónych grupach wiekowych.Prowadzenie profilaktycznych bada i szczepie.Wspópraca z innymi specjalistami medycznymi.Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: Wyksztacenie kierunkowe oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu.Ch podjcia pracy w penym wymiarze godzin  oraz penienie co najmniej 2 dyurów medycznych w miesicu.Umiejtno przeprowadzenia penej diagnostyki i interpretacji bada.yczliwe podejcie do ludzi oraz zaangaowanie w powierzone obowizki.Bardzo dobra organizacja pracy i umiejtne radzenie sobie w sytuacjach stresowych.Doskonae umiejtnoci komunikacyjne i interpersonalne, umiejtno pracy w zespole.Znajomo obsugi komputera.Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dok...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi z ksztaceniem specjalnym z pomp insulinow * praca w godzinach popoudniowych od 11:30Wymagania: - wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne - umiejtnoci: Dobra komunikacja werbalna - konieczne - pozostae: Wyksztacenie rednie, ksieczka do celów sanitarna - epidemiologicznych, umiejtno i atwo komunikacji z uczniem i rodzicem, empatia Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - yciorys zawodowy wraz ze zgod na przetwarzanie danych osobowych - jzyki aplikowania: polski Dodatkowy opis:  OfPr/24/0251 | Wyksztacenie rednie, ksieczka do celów sanitarna - epidemiologicznych, umiejtno i atwo komunikacji z uczniem i rodzicem, empatia Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company "HUTA POKÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Optymalizacja i automatyzacja procesów kontrolingowych w Spóce,Kierowanie zespoem 2 osobowym,Lider/ka procesu opracowania planów wieloletnich,Lider/ka procesu opracowania budetu rocznego,Opracowanie krótkookresowych prognoz finansowych,Aktywne uczestnictwo w procesie planowania oraz ocen inwestycji,Rozwój raportowania (finansowego i biznesowego),Ciga analiza rozwoju biznesu obejmujca identyfikacj i analiz odchyle (plany wieloletnie, budety, prognozy),Opracowanie analiz ad hoc (odpowied na biece potrzeby menederów obszarów),Umiejtno prezentacji danych ekonomicznych,Opracowywanie rekomendacji dla Zarzdu,Partner dla wszystkich menaderów obszarów (informacyjne wsparcie w zarzdzaniu),Wprowadzenie rekomendowanych dziaa we wspópracy z menederami obszarów,Wspópraca w zakresie dzi...

 • Company FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER" SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - opracowywanie dokumentacji technologicznej, nadzór nad jej stanem i udzia we wdraaniu opracowanej technologii na wydziaach produkcyjnych,- monitorowanie prawidowego funkcjonowania procesów technologicznych produkowanych wyrobów,- opracowywanie rozwiza w zakresie optymalizacji ju istniejcych procesów technologicznych, ze szczególnym uwzgldnieniem podnoszenia jakoci wyrobów oraz obniania kosztów produkcji,- opracowywanie procesów technologicznych dla nowych produktów,- biece ledzenie najnowszych rozwiza technologicznych, analizowanie zasadnoci ich wdraania i inicjowanie dziaa zmierzajcych do wdroenia wybranych rozwiza,- bieca wspópraca z rónymi dziaami firmy,- sporzdzanie raportów i analiz. Wymagania: - wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; wysze (w ...

 • Company FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER" SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - konstruowanie nowych wyrobów oraz doskonalenie produkowanych wyrobów w zakresie istniejcego asortymentu produkcji, opracowywanie ich dokumentacji 3D i 2D z wykorzystaniem programów komputerowych,- opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów produkowanych przez firm,- nadzór konstrukcyjny nad realizacj wykonania oraz badaniami modeli i prototypów,- uczestnictwo w procesie bada i certyfikacji wyrobów produkowanych przez firm,- wprowadzanie do rozwiza konstrukcyjnych najnowszych osigni techniki,- wspópraca z komórkami produkcyjnymi w zakresie nadzoru konstrukcyjnego nad realizacj produkcji,- wspópraca z innymi dziaami, uczestnikami procesów wytwarzania w firmie,- uczestniczenie w procesie wprowadzania danych do komputerowego systemu informatycznego w o...

 • Company Dokrol Sp. z o.o. in Dobra
  19.02.2024 Updated on: 19.02.2024

  Zakres obowizków:     - spawanie konstrukcji stalowych na podstawie rysunkutechnicznego oraz instrukcji wizualnej,- realizacja zlece zgodnie z planem produkcji,- dbanie o wysok jako produktów, kontrola pomiarowa,- wspópraca z dziaem technicznym,Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe jako spawacz MAG/TIG min. 1 rok - konieczne; dobra znajomo rysunku technicznego - konieczne; umiejetno obsugi narzdzi pomiarowych - konieczne - pozostae: - wyksztacenie min. zawodowe zasadnicze,- mile widziane uprawnienia do obsugi wózka widowego,- pozostae warunki pracy do uzgodnienia w zaleoci od kwalifikacji oraz dowiadczenia zawodowego kandydata,FIRMA OFERUJE:- stabilne warunki zatrudnienia - umowa o prac na peny etat,        - praca dwuzmianowa,- prac...

 • Company GUMAR Ostrzeszów Tomasz Bierski in Dobra
  19.02.2024 Updated on: 19.02.2024

  Zakres obowizków: Naprawa pojazdów samochodowych.Diagnostyka usterek oraz ustalanie przyczyn awarii.Zakres napraw - naprawy biece, ukadów hamulcowych, pneumatycznych etc.Wymiana olejów, filtrów etc. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane - inne zawody: Mechanik samochodów osobowych - podane - pozostae: Mile widziane dowiadczenie na w/w stanowisku.Znajomo podstaw elektryki oraz wulkanizacji bedzie dodatkowym atutem.Dobra organizacja pracy.Umiejetno pracy w zespole.Komunikatywno.Zaangaowanie w wykonywanie powierzonych zada. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o przesanie aplikacji na adres: biuro@gumar.pl lub kontakt telefoniczny - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzd...

 • Company Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa in Dobra
  19.02.2024 Updated on: 19.02.2024

  Zakres obowizków: Naprawa, konserwacja i remonty nastpujcych systemów instalacji: kotownie gazowe, grupowe wzy ciepownicze, stacje uzdatniania wody i innych elementów instalacji w kotowni i wzach ciepowniczych. Zabezpieczenie cigoci dostaw energii cieplnej do zasobów mieszkalnych oraz w zasobach mieszkaniowych. Kierowanie samochodem w ramach obowizków subowych. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: Prawo jazdy kat. B, samodzielno przy wykonywaniu powierzonych zada, dobra organizacja pracy i dokadno, umiejtno pracy pod presj czasu, umiejtno analitycznego mylenia.Dowiadczenie na podobnym stanowisku mile widziane. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób...

 • Company Powiatowy Urząd Pracy in Dobra
  19.02.2024 Updated on: 19.02.2024

  Zakres obowizków: diagnozowanie i wyszukiwanie usterek rónego rodzaju maszyn elektrycznych na podstawie ogldzin i pomiarów elektrycznych, prace instalacyjne podzespoów elektrycznych, monitorowanie prawidowego dziaania urzdze elektrycznych, naprawa usterek, a w razie potrzeby take przebudowa systemu instalacyjnego, miejsce pracy Biskupice oraz inne miejsca ustalone z podmiotem powierzajcym zatrudnienie, gotowo do pracy w nienormowanych godz. pracy 4,8 lub 12h , 06-14, 14-22, Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - umiejtnoci: odpowiedzialno, sumienno, terminowo, umiejtno organizacji pracy, zdolnoci analityczne - konieczne; dokadno, zaangaowanie, komunikatywno, nastawienie na cel, dobra organizacja pracy wasnej, terminowo - konieczne; dowiadczenie zawodowe, sta: 1 miesic...

 • Company HOTEL GDAŃSK BROVARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Pomoc w przygotowywaniu potraw zgodnie z recepturami szefa kuchni, dbanie o wysok jako i estetyk wydawanych da. Mycie naczy, obróbka warzyw, pomoc przy wydawaniu potraw oraz utrzymywanie czystoci w miejscu pracy. Praca od poniedziaku do niedzieli, w godzinach 12-21 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc). Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: samodzielno, dobra organizacja pracy, dyspozycyjno, punktualno, uczciwo, odpowiedzialno, pozytywne nastawienie do pracy i energia. Mile widziane aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV.Aplikujc, naley doda klauzul:Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ro...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Utrzymywanie czystoci w szkole, w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych, korytarzach. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach: 13-21. Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: minimum rok dowiadczenia w pracy na podobnym stanowisku, dobra organizacja pracy, zaangaowanie, dokadno, sumienno, punktualno. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company HR PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Utrzymywanie czystoci w galerii handlowej (obsuga maszyny czyszczcej) oraz sprztanie terenu zewntrznego (wymiana worków, chodniki, parkingi, awki). Praca od poniedziaku do soboty, w godzinach: 6-14,14-22 (zgodnie z ustalonym grafikiem). Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: dokadno, energiczno, dobra kondycja. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company HR PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Utrzymywanie czystoci wewntrz pasau (mycie przeszkle, wymiana worków, pozostae prace sprztajce). Praca od poniedziaku do soboty, w godzinach 7-14 oraz 13-21 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc). Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: dokadno, energiczno, dobra kondycja, orzeczenie o niepenosprawnoci. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company HR PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Sprztanie wewntrz magazynu logistycznego, cieranie kurzy, mycie podóg, segregacja folii oraz obsuga maszyny czyszczcej. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 6-13 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc). Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: dokadno, energiczno, dobra kondycja, orzeczenie o niepenosprawnoci. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company HR PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Sprztanie terenów magazynu (cieranie kurzy, segregacja folii oraz kartonów), utrzymywanie porzdku przy rampie oraz sprztanie maszynowe. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 7-14 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc). Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: dokadno, energiczno, dobra kondycja, orzeczenie o niepenosprawnoci. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company HR PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Sprztanie czci wspólnych w biurowcu (windy, korytarze, aneks kuchenny oraz lustra). Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 10-17 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc). Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: dokadno, energiczno, dobra kondycja, orzeczenie o niepenosprawnoci. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company HOTEL OLIWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: - Sprztanie pokoi hotelowych i azienek.- Sprztanie czci wspólnych - korytarze, klatki schodowe, lobby hotelowe, sale konferencyjne, toalety ogólnodostpne, pomieszczenia subowe.- Dezynfekcja pomieszcze oraz wyposaenia hotelu.- Dbanie o powierzone sprzty (odkurzacze, parownice, wózki itp.).- Utrzymywanie porzdku w magazynach oraz uzupenianie rodków czystoci, papierów toaletowych, kosmetyków dla goci.- Wspópraca i komunikacja z Recepcj Hotelu oraz innymi dziaami hotelowymi.- Dbanie o nienaganny wizerunek firmy. Godziny i wymiar czasu pracy wedug ustale z pracodawc. Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: dokadno, sumienno i dobra organizacja pracy. Pozytywne nastawienie i dbao o dobr atmosfer w codziennej pracy. Umiejtno pracy w zespole. Dyspozycyjno, g...

 • Company "OMEGA PILZNO" INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION GODAWSKI & GODAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Rozadunek i zaadunek towarów. Przyjmowanie, rozkadanie towaru w magazynie. Kompletowanie oraz przepakowywanie zamówie dla klientów. Dbanie o czysto na terenie magazynu. Paca od poniedziaku do pitku, w godzinach 6-14, 14-22 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc). Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - umiejtnoci: Operator wózka widowego z uprawnieniami UDT - konieczne - pozostae: uprawnienia do obsugi wózków widowych UDT, dobra organizacja pracy, odpowiedzialno, wysoki poziom kultury osobistej, gotowo do podjcia pracy zmianowej. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company GEOPROGRAM Sp. z o.o. in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: praca przy prowadzeniu bada geotektonicznych i geologicznych w terenie (wiercenia, sondowania, pobór prób gruntów i wody gruntowej), dbao o sprzt wykorzystywany do pracy, przestrzeganie zasad BHP, praca w zespole.Umowa o prac, dodatkowe ubazpieczenie, odzie robocza, stabilno zatrudnienia. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - umiejtnoci: dobra organizacja pracy i samodzielno, komunikatywno, rzetelno, uczciwo - konieczne; prawo jazdy kat - konieczne - pozostae: prawo jazdy kat. B (B+E lub C mile widziane) Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: telefon kontaktowy: 602322297e-mail: office@geoprogram.pl - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company CUIAVIA OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W INOWROCŁAWIU in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Umiejtno posugiwania si dokumentacj techniczn, kontrola stanu technicznego oraz remont maszyn i urzdze produkcyjnych, wdroenie pod nadzorem dowiadczonego pracownika Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane - umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole (zdolnoci interpersonalne) - konieczne; kreatywno - konieczne; dobra organizacja , samodzielno , operatywnoc - konieczne - pozostae: zaangaowanie i ch nauki, Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku.Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company "WARS" SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: - Sprawowanie kontroli nad gospodark wagonow,- Nadzorowanie przebiegu wszystkich prac eksploatacyjnych zwizanych z prawidowym przygotowaniem i obsug wagonów do wyjazdu w drog w Oddziale Pónoc,- Wspópraca ze subami PKP w zakresie wagonów wyczonych, wczonych do ruchu,- Koordynacja dziaa firm i podmiotów wiadczcych usugi na rzecz WARS S.A. O/Pónoc i zlecanie im konkretnych zada, m.in. dotyczcych napraw, zbrojenia wagonów,- Sprawowanie nadzoru nad realizacj planu kursowania wagonów zgodnie z rozkadem jazdy pocigów oraz kursów dodatkowych realizowanych przez Oddzia Pónoc,- Prowadzenie dokumentacji zwizanej z eksploatacj wagonów. Wymagania: - wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne - pozostae: Wymagania: Wyksztacenie minimum rednie,- Dyspozycyjno - gotowo do pracy w sys...

 • Company Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Praca na systemie hotelowym Fidelio 8. Meldowanie i wymeldowywanie goci, wystawienie faktur VAT. Udzielenie informacji Gociom hotelowym, drukowanie i sprawdzanie raportów. Wspópraca z pozostaymi dziaami w Domu Muzyka, który jest wasnoci Akademii Muzycznej w Gdasku. Praca od poniedziaku do niedzieli, w godzinach 7-19, 19-7 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc). Wymagania: - wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne - pozostae: umiejtno pracy w zespole, atwo w nawizywaniu kontaktów, dobra znajomo angielskiego oraz znajomo pakietu MS Office. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company INTERNET MEDIA POLSKA PLISKOWSKI SPÓŁKA JAWNA in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Wsparcie administracyjne i kontrola procesu sprzedaowego. Weryfikacja kontraktów. Organizacja procesu windykacyjnego i spraw sdowych. Kontakt z firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi. Wysyanie monitów z krajowych rejestrów duników. Obsuga programu Subiekt GT. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 8-16.     Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: umiejtno obsugi programu MS Excel, skrupulatno, asertywno. Umiejtno pracy w zespole, komunikatywno, zaangaowanie. Dobra organizacja pracy. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company "KOMTECH" Piotr Martuszewski in Dobra
  18.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Zadania:- monta i budowa linii NN , SN,- monta tras kablowych i okablowania,- praca na wysokociach. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: elektryczne - konieczne - umiejtnoci: uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i konserwacji maszyn i urzdze do 1 kV - konieczne - pozostae: Sumienno i zaangaowanie w  wykonywaniu prac ,Umiejtno pracy w zespole, rzetelno, odpowiedzialno, sumienno, odporno na stres i kultura osobista,Dobra organizacja pracyZnajomo przepisów bhp i ppo,Dbao o narzdzia pracy Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV. - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dobra Edit filters