Jobmonitor. Search results.

28786 Jobs found

Displaying 1-50 of 28786 results.
 • Company Breitenfellner Personal in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: - zapewnienie porzdku, czystoci i waciwego stanu sanitarno-higienicznego  oraz dbanie o wygld pomieszcze Orodka medycznego DMPWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Dokadno - konieczne; Sumienno - konieczne- inne zawody: Pozostae pomoce i sprztaczki biurowe, hotelowe i podobne, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv na adres e-mail: Apply Now- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DUOJOB in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Pozyskiwanie nowych klientów. Prowadzenie negocjacji, przygotowywanie ofert.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- pozostae: Wymagania: min. 2-letnie dowiadczenie zawodowe w handlu lub usugach w brany elektrycznej, umiejtnoc nawizywania kontaktów, otwarto, asertywno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne naley kierow na adres: Apply Now- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BauMut Schinagl in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Obsuga klientów na stanowisku pracy, sprawdzanie terminu wanoci produktów, dbanie o ekspozycje i zatowarowanie produktów.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: ksieczka zdrowia sanitarno epidemiologiczna - podane- inne zawody: Sprzedawca w brany misnej, sta: 1 miesicy - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company UMR Personalmanagement in Altwaidhofen
  22.03.2019

  Zakres obowizków: wyrób ciast i ciastekWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Ksieczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GorlicachMichalusa 18Gorlice 38300- wymagane dokumenty: SKIEROWANIE  + cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: dozorca w szzkole, kontrola obiektu, obchody placówki, dyur na portierni, wydawanie kluczy, prowadzenie ksigi wej i wyj, wykonywanie prac porzdkowych przed budynkiem, praca na okres próbny w godzinach od 12:30 do 20:30, kontakt kandydatów z pracodawc nr tel. 71-783-14-65, oferta dostepna w sali BWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Dozorca - konieczne- pozostae: wyksztacenie zasadnicze, sta pracy bez znaczenia, umiejtno wykonywania drobnych prac remontowych, dobry stan zdrowiaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Sprztanie na budowie. Praca na terenie Miska Maz. i okolic, WarszawaMile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku.Pracodawca dowozi do miejsca pracy.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: - obsuga klienta- zarzdzanie zespoem- realizacja celów- prace magazynowe- praca z towarem - praca na wys 3 mWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Dowiadczenie zawodowe. - konieczne; Obsuga komputera (znajomo programu MS-Office) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Drawsku PomorskimStarogrodzka 9Drawsko Pomorskie 78500- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: - obsuga klienta- prace magazynowe- prace z towarem- prace na wys. do 3 mWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Drawsku PomorskimStarogrodzka 9Drawsko Pomorskie 78500- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: prace pomocnicze przy obróbce elementów meblowychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie .Kontakt osobisty, telefoniczny lub email: Apply Nowób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Hallstatt
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Obsuga wózków widowych, kompletacja towaru, waciwe rozmieszczanie towaru w celu, wykorzystania w jak najwikszym stopniu dostpn powierzchni magazynow, odpowiednie zabezpieczanie wyrobów gotowych skadowanych w magazynie w celu zachowania najwyszych standardów jakociowych, dbao o porzdek i czysto w obszarze gospodarki magazynowej. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Uprawnienia do obsugi wózków widowych, dowiadczenie na podobnym stanowisku (min. 6 miesicy), aktualna ksieczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, dbao o porzdek i higien, gotowo do pracy zmianowej.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NysieSowiaska 19Nysa 48300- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Samodzielny Publiczny ZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: naprawa pojazdów samochodowychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: mechaniczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: mechaniczne - podane- pozostae: Umiejtno naprawy pojazdów samochodowych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Leszek Kursadowicz in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: prace ogólnobudowlaneWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Ch i gotowo do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KAJ Jarosław Stakuć in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: obsuga magazynu zwizana z przygotowaniem, wydawaniem i przyjmowaniem towarów, obsuga klientaWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Kierowca wózków jezdniowych z wymian butli gazowych - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HYDRO-MARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: monta konstrukcji stalowych, orurowania, monta wyposaenia technologicznego, monta armaturyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Usługi Sprzętem Budowlanym Usługi Transportowe Ksel Jan in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Obsuga koparki wg potrzeb pracodawcy.Pracodawca zapewnia zakwaterowanie.Wynagrodzenie 3 500z brutto.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: uprawnienia na koparki jednonaczyniowe - konieczne- umiejtnoci: mile widziane dowiadczenie zawodowe - konieczne- pozostae: mile widziane inne uprawnienia np. koparko-adowarka, adowarka, prawo jazdy kat. B.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: praca terapeutyczna z grup podopiecznych z obowizujcym na danym stanowisku zakresem obowizkówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company IMMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Kierowca samochodu ciarowegoTEREN KRAJUWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. C+E - konieczne; 95 - POTWIERDZENIE POSIADANIA WIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: BRAK DANYCH- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM"w Lubsku in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: biecy kontakt z klientami,przygotowywanie zlece produkcji pieczywa, administrowanie dystrybucj pieczywa Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "SCANWIR" S.C. ŁUKASZ WOJTKUN, RAFAŁ PANKOWSKI in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Remonty maszyn, prace lusarskie, spawalnicze i konserwacyjneWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kategorii A - konieczne; prawo jazdy kategorii C - konieczne- umiejtnoci: sumienno i odpowiedzialno - konieczne; rzetelno - konieczne; prawo jazdy  kat. B - konieczne; samodzielno w wykonywaniu obowizków - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne; dyspozycyjno - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: gotowo o kilkunastudniowych wyjazdów. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: p...

 • Company Fundacja ARGENTA in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Prowadzenie biura, proste czynnoci kancelaryjne, odbieranie i wysyka poczty tradycyjnej i elektronicznej, obsuga interesantów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; Obsuga urzdze biurowych - konieczne- pozostae: Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DREWMAX Spółka Cywilna Janusz Zawadzki, Karolina Niziałek in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: -OKLEJANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH-PODSTAWOWE PRACE STOLARSKIE PRZY OBRÓBCE DREWNAWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY KAT. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV,SKIEROWANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Marinex International Sp. z o.o. in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Praca fizyczna, pracownik porzdkowy.Praca na okres próbny : 1 miesicWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA HANDLOWA "KOL-POL" KOLEBUK WOJCIECH in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: WYSYKA ZAMÓWIE INTERNETOWYCHWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. B - konieczne- umiejtnoci: OBSUGA KOMPUTERA - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA MAIL: Apply Now- jzyki aplikowania: polski...

 • Company RTDELTA Marek Misiuda in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: SPRZEDA URZDZE OBROTOWYCH DO SUSZENIA TROCIN, PIASKU, BIOMASY, PRZYGOTOWYWANIE OFERT HANDLOWYCH, PROMOCJA, SPRZEDAZ, PREZENTACJE W FIRMIE I U KLIENTÓW, OPIEKA POSPRZEDAOWA, Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. B - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: DYSPOZYCYJNO, SUMIENNOSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA MAIL: Apply Now, - jzyki aplikowania: polski...

 • Company HYDRO-MARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: przygotowywanie elementów do spawania, spasowywanie elementów do spawania, czyszczenie materiau do spoinWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CERAMIKA COLOR Sp. z o.o. in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: obsuga kontrahentów zagranicznych, wystawianie dokumentów sprzedaowych, korespondencjaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera  - konieczne; umiejtno obsugi programu Symfonia - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodowe w dziale sprzedaySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company F.U.H. LAPIS PIOTR BURDA in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Miejsce pracy: Gogów MaopolskiWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: PRAWO JAZDY KAT. B  - dodatkowe- pozostae: chci do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "MARIO" TYNKOWANIE I PRACE WYKOŃCZENIOWE MAREK SZYJA in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Wedug stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - dodatkowe- pozostae: Wyksztacenie bez znaczenia, mile widziany sta pracy na podobnym stanowisku. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PAWEŁ SKULICH in Katowice
  22.03.2019

  Zakres obowizków: - Koszenie trawników kosiark oraz kos spalinow, cicie ywopotów noycami mechanicznymi lub kosiark, grabienie lici, strzyenie ywopotów, przycinanie krzewów.- Miejsce pracy: Katowice- Wynagrodzenie: od 15 z/brutto/godzina. Praca na umow zlecenie na 6 miesice, z moliwoci podpisania kolejnej umowy.- Zlecenie wykonywane jest w godzinach: 9:00-17:00. Wyksztacenie BEZ znaczenia. Dowiadczenie NIE jest wymagane -> istnieje moliwo przyuczenia. Kontakt telefoniczny (Tel.: 573-416-305) w godzinach 9:00-17:00 lub e-mail: Apply Now:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie BEZ znaczenia. Dowiadczenie NIE jest wymagane -> istnieje moliwo przyuczenia.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt telefoniczny (Tel.: 5...

 • Company Małgorzata Kościuszko Uprawa Pieczarek in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: zbiór rczny grzybów, selekcja klasowa i jakociowa oraz ukadanie pieczarek w opakowaniachWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company IGOPAK SP. Z O.O. SK in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: monta elementów i detali zgodnie z dokumentacj technicznwykonywanie prac lusarskichWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : znajomo rysunku technicznego;praktycznea umiejtnoci obsugi narzdzi warsztatowych[Uprawnienie 1] : uprawnienia do obsugi suwnicy mile widziane[Umiejtno 1] : odpowiedzialno, punktualno,sumienno,dokadno, umiejtno pracy w zespole[Inne] : dowiadczenie na stanowisku lusarz /monterSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH BYTOM Sp. z o. o. in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: wykonywanie robót elektrycznych pod ziemiWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: uprawnienia SEP do 1 KV - konieczne; uprawnienia elektromontera maszyn i urzdze górnictwa podziemnego - konieczne- inne zawody: Elektromonter maszyn i urzdze górnictwa podziemnego - konieczne- pozostae: z, bony na posiek regeneracyjny w wysokoci 15 z/zjazd, dofinansowanie do wczasów, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i modziey, bony witeczne, ubezpieczenie, ubranie robocze, moliwo podwyszenia kwalifikacji zawodowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, uprawnienia- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CERAMIKA COLOR Sp. z o.o. in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: ustalanie planu dostaw, wspópraca i rozliczanie z firmami transportowymiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera  - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - podane- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodowe w dziale logistykiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company EUROPLAST Radosław Skrzecz in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: monta profili, monta pyt GK, nakadanie gadzi, szlifowanieWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Pomocniczy robotnik budowlany - konieczne- pozostae: umiejtno wykonywania zabudowy z pyt GK, pracy w zespole, pracowito, dyscyplina. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv - umawia si teleonicznie !!! póniej kontakt ososbity- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DPFA EUROPRYMUS SP. Z O.O. in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: sprztanie pomieszcze biurowych, szkolnych; umowaz-zlecenie 4h/dzie;Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BIURO PROJEKTOWO HANDLOWO USŁUGOWE INŻ.BUD. ADELA PRZĄDKA in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: prace ciesielskieWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: budowlane - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "NOTÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Obsuga goci w restauracji orodkaWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Prosimy nie przesya dokumentów aplikacyjnych do PUP. - jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPÓŁDZIELNIA PRACY in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: montowanie kondensatorów, praca w godz. 6.00-14.00Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: zdolnoci manualneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BIURO PROJEKTOWO HANDLOWO USŁUGOWE INŻ.BUD. ADELA PRZĄDKA in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: prace ciesielskie, drobne prace budowlaneWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAR-POL Hanna Dobies in Osielsko
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Obsuga wycinarki laserowej, projektowanie wzorów, precyzyjne wycinanie elementów z materiaów, inne prace gospodarczeWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne; znajiomo programów graficznych - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Operator urzdze wykrawajcych i nawarstwiajcych, sta: 3 miesicy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: MAR-POL ul. Wiatrakowa 6, 86-031 Osielskokontakt telefoniczny 52 320 30 56- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAR-POL Hanna Dobies in Osielsko
  22.03.2019

  Zakres obowizków: szycie umundurowania oraz nakry gowy dla sub mundurowychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: odzieowe - konieczne- umiejtnoci: krój i szycie - konieczne- inne zawody: Szwaczka maszynowa, sta: 3 miesicy - konieczne- pozostae: Dowaidczenie na stanowisku szwaczki, umiejtno obsugi maszyn szwalniczych (overlock, stbnówka), dowiadczenie w krawiectwie cikim, odpowiedzialno, rzetelno, dokadnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: MAR-POL ul. Wiatrakowa 6, 86-031 Osielsko,kontakt telefoniczny 52 320 30 56- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PROJEKT PARKING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Kontrolowanie wnoszenia opat przez kierowców parkujcych na patnych miejscach parkingowych na terenie remu. Praca w godzinach 8.00-12.00 i 14.00-18.00.Wymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. gimnazjalneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "NOTÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Utrzymanie czystoci w pomieszczeniach Orodka.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Prosimy nie przesya dokumentów aplikacyjnych do PUP. - jzyki aplikowania: polski...

 • Company " M S J " PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE SŁAWOMIR GŁOWACKI in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: serwis kas, wag, komputerów itp.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podane- pozostae: wyksztacenie rednie lub zasadnicze elektroniczne, teleinformatyczne kierunek elektronikaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt tel. 609-828-004 - p. Sawomir Gowacki w godz. 10:00-15:00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA Skład Jastrzębie in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Prowadzenie magazynu z czciami zamiennymi do sprztu wojskowego oraz z wyposaeniem wojskowymWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia na wózki widowe, podnoszce - mile widziane. - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku np. hurtownia, praca w sklepie motoryzacyjnym - konieczne; Przeszkolenie woskowe lub suba wojskowa w strukturach logistycznych, znajomo sprztu i wyposaenia wojskowego - mile widziane. - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INTERTEK Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Wykonywanie analiz ywnoci, wody i artykuów przemysowych.Firma oferuje pakiet szkole: pakiet medyczny oraz pakiet MULTI SPORT.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wymagane minimum 2 lata pracy w akredytowanym laboratorium chemicznymSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wiadectwa szkolne, pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PIEKARNIA - CUKIERNIA Paweł Kropidłowski in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Sanpro Consulting BPO sp. z o. o. sp. k. in Szczecin
  22.03.2019

  Zakres obowizków: PATROLOWANIE SKLEPU, ZAPEWNIENIE BEZPIECZESTWA OSÓB I MIENIA, OCHRONA PRZED ZAKÓCANIEM PORZDKU PUBLICZNEGO, OCHRONA PRZED KRADZIE.WYMAGANE: WYKSZTACENIE MINIMUM GIMNAZJALNE, WYSOKA KULTURA OSOBISTA, ORZECZENIE  O STOPNIU NIEPENOSPRAWNOCI, DOWIADCZENIE MILE WIDZIANE. MIEJSCE PRACY - DYSKONTY SPOYWCZE NETTO NA TERENIE SZCZECINAPRACA W GODZINACH 06:00-14:00, 14:00-22:00.KONTAKT OSOBISTY - SZCZECIN UL. MIESZKA I 73 C.H. MOLO (II pitro), TELEFONICZNY - 727 003 748, CV NA EMAIL - Apply NowWymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - konieczne- umiejtnoci: WYSOKA KULTURA OSOBISTA - konieczne; DOWIADCZENIE MILE WIDZIANE - podane- inne zawody: Pracownik ochrony fizycznej - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA EMAIL -- Apply NowKSIECZKA ZDRO...

 • Company RESTAURACJA "CHATA MYŚLIWSKA" S.C. MICHAŁ MIGAŁA KAMIL MIGAŁA in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Przygotowywanie potraw, przygotowywanie menuWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: gastronomiczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: gastronomiczne - podane- uprawnienia: ksieczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - konieczne- inne zawody: Kucharz*, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: wymagana umiejtno przygotowywania potraw z dziczyznySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV przesya na adres: Apply Now- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA KONSULTACYJNO-PROJEKTOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "WADIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN in Other
  22.03.2019

  Zakres obowizków: Asystent projektanta oczyszczalni ciekó i sieci wod.kan.Oferujemy:Moliwo zdobycia praktyki zawodowej w celu uzyskania uprawnie budowlanych (projektowych)Zatrudnienie w formie umowy o prac na peen etatPrac w 5-osobowym zespoleTwórcz prac i moliwo wpywu na ksztat koncepcji i projektówPraca stacjonarna w biurzeMoliwo rozwoju i samorealizacjiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze techniczne w specjalnoci inynieria rodowiskaMile widziani absolwenci bd studenci studiów magisterskich (inynier) bez koniecznoci wykazywania si doswiadczeniem zawodowymSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: 605 107 762605 107 034- jzyki aplikowania: polski...

Please select filters to subscribe to Job Alerts