Jobmonitor. Search results.

19012 Jobs found

Displaying 1-50 of 19012 results.
 • Company Kracun Milan in Other
  22.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Zakres obowizków: obsuga klientów w restauracji, przyjmowanie zamówie, obsuga pokoi gocicaWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: DYSPOZYCYJNO - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GryficachKoszarowa 4Gryfice 72300- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  21.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Zakres obowizków: Przygotowywanie posików zgodnie z kart menu. Wymagane minimalne dowiadczenie zawodowe.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  17.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Zakres obowizków: Opieka i wychowanie dzieci w placówce opiekuczo - wychowawczejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodowe oraz mile widziane prawo jazdy kat. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  17.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj terapeutycznych w pracowni oraz prowadzenie rehabilitacji spoecznej i zawodowej dla uczestników WTZ.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Baden
  17.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Zakres obowizków: - Prace pomocnicze przygotowawczo-porzdkowe. Prace pomocnicze pod produkcje spryn. Praca fizyczna - zwijanie spryn oraz produkcja resorów.-Wynagrodzenie: od 2500 z/brutto + premia uznaniowa. Praca na umow o prac na pocztek na okres próbny do trzech miesicy, nastpca umowa na czas okrelony do 33 miesicy. Docelowo praca na stae. Praca w penym wymiarze czasu pracy.- Praca: 7:00-15:00. Wymagane wyksztacenie min. zawodowe. Dowiadczenie nie jest wymagane.  Kontakt  osobisty (ul. Modelarska 7, 40-142 Katowice) lub telefoniczny (tel.: 32/251-19-01) w godzinach: 8:00-14:00 lub e-mail: :- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Samodzielno - konieczne; Punktualno - konieczne; Sumienno - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. zawodowe. Dowiadczenie nie jes...

 • Company Camso Austria in Other
  16.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Zakres obowizków: PRACA W RESTAURACJI, OBSUGA GOCI W RESTAURACJI.WYMAGANE: WYKSZTACENIE MINIMUM ZAWODOWE, PRACA W ZESPOLE, KREATYWNO, ZNAJOMO KASY FISKALNEJ, ROK DOWIADCZENIA, PODSTAWOWA ZNAJOMO JZYKA NIEMIECKIEGO.KONTAKT OSOBISTY, TELEFONICZNY 91 466 89 30Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: KASA FISKALNA - konieczne- umiejtnoci: PODSTAWOWA ZNAJOMO J.NIEMIECKIEGO - konieczne; KOMUNIKATYWNO - konieczne; PRACA W ZESPOLE - konieczne- inne zawody: Kelner*, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: BRAK- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  16.08.2019 Updated on: 21.08.2019

  Zakres obowizków: Monta rurocigów, instalacji wod-kan, C.O. i ppo, wykonywanie izolacji rurocigów, monta armatury i urzdze.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyMiejski Urzd Pracy w Pocku3 Maja 16Pock 09400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LANDZEIT in Gerlosberg
  15.08.2019 Updated on: 21.08.2019

  Zakres obowizków: Osuga klienta, sprzeda towaru.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukoczy 50 rok yciaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KaliszuStaszica 47aKalisz 62800- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracy. Osoby zarejestrowane w tut. Urzdzie zainteresowane ww. ofert pracy proszone s o zgoszenie si do doradcy klienta celem uzyskania skierowania do pracy.  - jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  15.08.2019 Updated on: 21.08.2019

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: elektryczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: elektryczne - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie w zawodzie  - podane- pozostae: UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNESposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Bad Gastein
  15.08.2019 Updated on: 21.08.2019

  Zakres obowizków: praca na tokarce, obróbka narzdzi, czciWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: lusarz*, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OlenicyWojska Polskiego 13Olenica 56400- wymagane dokumenty: wyksztacenie minimum zawodowe, min. 1 rok dowiadczenia- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Rosen Waibel Handelsgesellschaft m.b.H. in Other
  15.08.2019 Updated on: 20.08.2019

  Zakres obowizków: Praca z dziemi i modzie z rodzin dysfunkcyjnych. Praca w zespole wychowawców ukierunkowana na wychowanie.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: komunikatywno - konieczne- pozostae: kreatywno, otwarto na prac z dziemi i modzie, mile widziane dowiadczenie oraz dodatkowe kursy zawodowe. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company jodo Tischlerei Gebr. Dorner in Other
  15.08.2019 Updated on: 20.08.2019

  Zakres obowizków: Zakres gównych obowizków w szczególnoci:sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpoarowymi oraz sztuk budowlan oraz finansowego rozliczania robót remontowych.uczestnictwo w zarzdzaniu nieruchomociami, proponowanie przedsiwzi i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postpowa udzielania zamówie publicznych, pomoc w organizowaniu postpowa o udzielenie zamówie publicznych, nadzorowanie biece, odbiór kocowy i rozliczanie robót budowlanych,nadzór nad organizacj i realizacj okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowizujcymi przepisami niezbdnej do...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  14.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Zakres obowizków: warsztatowy monta konstrukcji na podstawie dokumentacji technicznejWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtno czytania rysunków technicznych - konieczne- pozostae: kilkuletnie dowiadczenie lub osoba do przyuczenia, umiejtno szczepiania konstrukcjiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny, osobisty- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Point
  14.08.2019 Updated on: 20.08.2019

  Zakres obowizków: Obsuga sklepu internetowego aukcji internetowej ,ofertowanie Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: OBSUGA PROGRAMU Power Point - konieczne; OBSUGA PROGRAMU Excell - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WieruszowieWaryskiego 15Wieruszów 98400- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  14.08.2019 Updated on: 17.08.2019

  Zakres obowizków: Oferowanie usug i produktów Orange Polska.Realizowanie wyznaczonych planów.Dbanie o standard obsugi klienta.Obsuga posprzedaowa.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: znajomo obsugi komputera  - konieczne- pozostae: Konieczne: dowiadczenie w sprzeday,chc do nauki i motywacj do pracyPodane: odporno na stres,prac pod presj czasuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV,skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Mail
  14.08.2019 Updated on: 16.08.2019

  Zakres obowizków: 1. Prowadzenie rejestru zamówie publicznych na podstawie wniosków poszczególnych komórek.        2. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zwizanej z postpowaniem w sprawie zamówie publicznych, poczwszy od momentu wystpienia komórki organizacyjnej z wnioskiem o uruchomienie postpowania do momentu jego zakoczenia, czyli zawarcia umowy.        3. Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej. Udzielanie wyjanie formalnych prowadzonego postpowania        4. Wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich ewidencja.        5. Udzielanie porad komórkom organizacyjnym szpitala w zakresie udzielania zamówie publicznych oraz realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postpowania            6. Przygotowywanie wniosków do Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych.   ...

 • Company siehe Beschreibung in Bergwerksgraben
  14.08.2019 Updated on: 20.08.2019

  Zakres obowizków: Przygotowywanie napojów ciepych, zimnych, drinkówWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: SKIEROWANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  13.08.2019 Updated on: 14.08.2019

  Zakres obowizków: pomoc kucharzowi przy przygotowaniu posików zgodnie z kanonami kuchni wietnamskiej, krojenie misa, warzyw, znajomo przypraw orientalnych, dbao o czysto na kuchni i zapleczuWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  13.08.2019 Updated on: 14.08.2019

  Zakres obowizków: Zadaniem zatrudnionej osoby bdzie fachowa pomoc i kompleksowa obsuga klienta.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Novotec in Other
  11.08.2019 Updated on: 14.08.2019

  Zakres obowizków: Lakierowanie hemów na linii lakierniczej. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: UMIEJTNOCI MANUALNE - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company REIN BAU in Other
  11.08.2019 Updated on: 13.08.2019

  Zakres obowizków: Rejestratorka medyczna Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie, dowiadczenie w zawodzie, znajomo obsugi programu komputerowego KS SOMET. Praca w Tarnowie od pon. do pt. na dwie zmiany w godz.: 7.00-14.35, 11.25-19.00; moliwa praca w sobot; praca na umow zlecenie na ok. 2 miesice; wynagrodzenie: 14,70 z/h brutto. Kontakt: Centrum Medyczne "KOL-MED" SPZOZ, Pl. Dworcowy 6, 33-100 Tarnów, wczeniejszy kontakt tel.: 14 688 60 13; CV przesya na adres e-mail: ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie, CV lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Hauptmann . in Other
  10.08.2019 Updated on: 16.08.2019

  Zakres obowizków: praca w warunkach biurowych na terenie 31 BLT Krzesiny w pomieszczeniu symulatora lotu samolotu F-16Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: dowiadczenie jako instruktor/pilot, umiejtno przygotowania dokumentacji szkoleniowej w ramach wsparcia eskadr lotniczych, wsparcie procesów logistycznych i obsugowych symulatora lotu F-16, uprawnienia do nadzorowania i prowadzenia szkolenia lotniczego, dostp do informacji niejawnych - NATO SECRET, mile widziane dowiadczenie w szkoleniu pilotów samolotu F-16Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoznaniuCzarnieckiego 9Pozna 61538- wymagane dokumenty: CV, LM, powiadczenie ...

 • Company Büroring Personalmanagement in Other
  10.08.2019 Updated on: 13.08.2019

  Zakres obowizków: Zakres obowizków :Obsuga nowoczesnego cigu produkcyjnego.Obsuga linii technologicznej.Praca w oparciu o zasady i instrukcje funkcjonujce na zakadzie produkcji.Nadzór jakociowy nad finalnym produktem.Dbanie o funkcjonalno swojego miejsca pracy.Przestrzeganie zasad BHP.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: OBSUGA PROGRAMU MS OFFICE - konieczne- pozostae: Wymagania: - Wyksztacenie minimalnie zawodowe, mile widziane rednie techniczne- Motywacja do pracy, zaangaowanie- Chci do nauki, rozwijania swojej wiedzy i umiejtnoci- Orientacji na jako i terminowo realizacji zamówie- Zdolnoci techniczne i manualne- Nastawienia na wspóprac, otwartoci w komunikacji- Wysoka dyspozycyjno- Elastycznoci i gotowoci do pracy w systemie 3-zmianowym  4 brygadowym- O...

 • Company siehe Beschreibung in Frastanz
  09.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi do lat 3; realizacja zaj dydaktycznych; rozwijanie zdolnoci i zainteresowa dzieciWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Oferta prac interwencyjnych dla wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w arachMieszka I 15ary 68200- wymagane dokumenty: skierowanie, cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Schwarzach im Pongau
  09.08.2019 Updated on: 20.08.2019

  Zakres obowizków: Zbijanie i przygotowanie palet. Cicie desek na poszczególne rozmiary.Wymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - podane; zasadnicze zawodowe - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GórzePoznaska 4Góra 56200- wymagane dokumenty: skierowanie PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  09.08.2019 Updated on: 14.08.2019

  Zakres obowizków: - wprowadzanie danych z dokumentów,- przyjmowanie dostaw dokumentów,- skanowanie i indeksowanie dokumentów,- rejestrowanie dokumentów w systemach informatycznych,- przygotowywanie treci dokumentów do klientów,- tworzenie podstawowych zestawie i raportów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ChorzowieOpolska 19Chorzów 41-500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  09.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Zakres obowizków: realizacja planów postpowania wspierajco  aktywizujcego dla podopiecznych, organizowanie i prowadzenie zaj terapeutycznych,prowadzenie treningów umiejtnoci spdzania czasu w ramach terapii zajciowej,prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym yciu,organizowanie rónych form rekreacji dla podopiecznych,aktywizowanie podopiecznych poprzez róne formy przekazu: wykady, warsztaty, pokazy 2.470,00z + 5% premii + dodatek staowyWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- inne zawody: Terapeuta zajciowy* - konieczne- pozostae: wyksztacenie: policealna szkoa odpowiedniej specjalnocikierunek/specjalno: tytu zawodowy lub dyplom w zawodzie terapeuta zajciowyrzetelno, odpowiedzialno, uczciwo, terminowoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokume...

 • Company Jauk in Other
  09.08.2019 Updated on: 11.08.2019

  Zakres obowizków: obsuga administracyjna sekretariatu, sporzdzanie zestawie dowodów ksigowych; praca w godzinach od 08:00 do 16:00Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - podane- umiejtnoci: samodzielno - konieczne; obsuga komputera ( Microsoft Office) - konieczne- inne zawody: Pracownik kancelaryjny, sta: 2 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WIGENA in Other
  09.08.2019 Updated on: 10.08.2019

  Zakres obowizków: Strzyenie, modelowanie, malowanieWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtnoci fryzjerskie - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  09.08.2019 Updated on: 10.08.2019

  Zakres obowizków: Pomoc przy zawieszaniu i ciganiu detali oraz obróbka gotowych elementów, pomoc przy piaskowaniu detali, spawanie detali przy uyciu automatów.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Mile widziane uprawnienia spawalnicze, umiejtno posugiwania si narzdziami pomiarowymi, szlifierk ktow i pilnikiem.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Gorzowie WielkopolskimWalczaka 110Gorzów Wielkopolski 66400- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Tischlerei Tischlerei Paul WARUM in Other
  09.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Zakres obowizków: Telefoniczny kontakt z maymi przedsibiorcami w celu przedstawienia oferty terminala patniczego na rok za darmo w ramach kampanii "Polska Bezgotówkowa".Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Reitstall Roscher KG in Other
  09.08.2019 Updated on: 20.08.2019

  Zakres obowizków: WG. STANOWISKASposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Woowiepl. Piastowski 2Woów 56100- wymagane dokumenty: - SKIEROWANIE DO PRACY- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Straż Miejska m.st. Warszawy in Other
  09.08.2019 Updated on: 10.08.2019

  Zakres obowizków: Do zada osoby zatrudnionej na tym stanowisku nalee bdzie ochrona porzdku publicznego zgodnie z ustaw o straach gminnych (miejskich) w tym m.in. podejmowanie interwencji zwizanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, ochrona zgromadze i imprez publicznych oraz obiektów uytecznoci publicznej, dziaania w zakresie ratowania ycia i zdrowia obywateli. W pracy na tym stanowisku wystpuje zarówno wysiek fizyczny jak i umysowy; praca wykonywana jest w penym wymiarze czasu pracy, równie w systemie równowanym czasu pracy (obejmujcym godziny nocne i dni witeczne); praca samodzielna, naraona na szczególne obcienia psychiczne, wymagajca szczególnej koncentracji, dobrego suchu i ostroci wzroku; praca na terenie caej Warszawy, wykonywana wewntrz i na zewntrz pomieszcze, równie w obiektac...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach-Sokalach in Other
  09.08.2019 Updated on: 10.08.2019

  Zakres obowizków: Nauczanie chemii w kl VII i VIII, 4/22 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA "KONFEX" WOJCIECH TOMASZEWSKI in Other
  09.08.2019 Updated on: 10.08.2019

  Zakres obowizków: wg zakresuWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Lagowacz, sta: 6 miesicy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ARKADIA KORZEC RYSZARD in Other
  09.08.2019 Updated on: 16.08.2019

  Zakres obowizków: Prace wykoczeniowe + stolarka budowlana na terenie Szwecji od poniedziaku do soboty, godziny do ustalenia (np. 8.00-16.00). Umowa o prac na okres próbny 3 m-cy z moliwoci przeduenia na czas nieokrelony.Wyjazdy 6 tygodniowe. Pracodawca zapewnia dojazd i zakwaterowanie.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kategorii B - podane- pozostae: Wyksztacenie podstawowe, wymagane dowiadczenie w wykaczaniu wntrz, ukadaniu kostki brukowej, elewacji, przy fasadach i dachach, brak naogów. Mile widziane prawo jazdy kat. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub mailowy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.08.2019 Updated on: 10.08.2019

  Zakres obowizków: zgodnyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: zob po RP Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GrudzidzuParkowa 22Grudzidz 86300- wymagane dokumenty: skierowanie PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company hairbeermann in Other
  09.08.2019 Updated on: 21.08.2019

  Zakres obowizków: ogólny zakres prac wulkanizacyjnych, monta, obsuga maszynWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: - mile widziane w zawodzie wulkanizatora- praca w godz. 09.00 - 17.00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company METRO Cash & Carry Österreich in Other
  09.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Zakres obowizków: - Prace przy zaadunku i rozadunku na magazynie- Przewoenie palet- Prowadzenie wózków widowychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Operator wózków widowych z egzaminem UDT - konieczne- inne zawody: Magazynier - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyMiejski Urzd Pracy w LublinieNiecaa 14Lublin 20080- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  08.08.2019 Updated on: 16.08.2019

  Zakres obowizków: wg stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie, umiejtnoci, uprawnienia na  stanowiskuSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy LimanowaJ.Marka 9Limanowa 34-600- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stahlhochbau u. GÜ-Bau Unger Stahlbau Ges.m.b.H. in Altenmarkt im Thale
  08.08.2019 Updated on: 13.08.2019

  Zakres obowizków: prace fizyczne lub obsuga urzdze mechanicznych-wtryskarek, miejsce pracy: Wocawek, ul. Gobia 5 lub Bogucin 141CWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; rednie zawodowe - podane; zasadnicze zawodowe - podane- inne zawody: Operator urzdze do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych - podane- pozostae: nie jest wymagane dowiadczenie, miejsce pracy: Wocawek, ul. Gobia 5 lub Bogucin 141CSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Bauxberg
  08.08.2019 Updated on: 16.08.2019

  Zakres obowizków: Przyjmowanie komponentów na magazyn, obsuga wózka widowego, zabezpieczanie i wysyka wyrobów gotowych.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Mile widziane uprawnienia na wózki widowe.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ChrzanowieSowackiego 8Chrzanów 32500- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Steineck - KFZ-Werkstätte u Kraftfahrzeuge in Other
  08.08.2019 Updated on: 09.08.2019

  Zakres obowizków: Konserwacja,usuwanie usterek i awarii, przegldy i ogldziny szaf sterowniczych i urzdze owietle.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - dodatkowe- uprawnienia: uprawnienia elektryczne 1kV - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Purkersdorf
  08.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Zakres obowizków: Murarz-tynkarzWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: 1 rok dowiadczenia na stanowiku murarza - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KtrzyniePocztowa 11Ktrzyn 11400- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Other
  08.08.2019 Updated on: 21.08.2019

  Zakres obowizków: MONTOWANIE KONSTRUKCJI WG. RYSUNKU, CICIE BLACH, SZLIFOWANIE I OCZYSZCZANIE ELEMENTÓWWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: SKIEROWANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Dobra
  08.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Zakres obowizków: Utrzymywanie czystocibufetu kawowego, rozdawanie posików, sprztanie po spoyciu posików przez kursantów Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: aktualna ksieczka sanitarno-epidemiologiczna - konieczne- umiejtnoci: Punktualno, dobra organizacja pracy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KielcachKolberga 4Kielce 25620- wymagane dokumenty: ofpr/19/1745- jzyki aplikowania: polski...

 • Company siehe Beschreibung in Bauxberg
  08.08.2019 Updated on: 14.08.2019

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi w wieku 13 m-cy do 13 latWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ChrzanowieSowackiego 8Chrzanów 32500- wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Neuhauser Kulinarium in Other
  08.08.2019 Updated on: 21.08.2019

  Zakres obowizków: wykonywanie zabiegów kosmetycznychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Technik usug kosmetycznych*, sta: 1 lat - podane- pozostae: dowiadczenie mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Brauner Bär Gastro e.U. in Dobra
  08.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie bez znaczenia, dowiadczenie bez znaczenia, umiejtno pracy w zespole, dobra organizacja pracy wasnej, dokadno, sumiennozakres obowizków: sprztanie pomieszcze biurowych, utrzymanie czystoci w obiekciePraca w renomowanej firmie notowanej na giedzie papierów wartociowych w Warszawie, atrakcyjne wynagrodzenie, stabilne zatrudnienia na podstawie umowy o prac, ciekawa praca w dowidczonym zespole.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt przez stron marketu (zakadka kariera), telefoniczny - jzyki aplikowania: polski...

 • Company TRENO Restaurant- in Other
  08.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Zakres obowizków: Transport komponentów na lini produkcyjn.Obsuga maszyn produkcyjnych.Kontrola jakoci produktów.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno - konieczne; motywacja do pracy i zaangaowanie w wykonywane obowizki - konieczne; mile widziane dowiadczenie w pracy na magazynie - podane; Mile widziane dowiadczenie na produkcji  - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie, po ustaleniu terminu spotkania informacyjnego skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

Please select filters to subscribe to Job Alerts