Jobmonitor. Search results.

12917 Jobs found

Displaying 1-50 of 12917 results.
 • Company PUP in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: PAKOWANIE TOWARÓW WEDUG USTALONYCH ZASAD JAKOCIOWYCH I ILOCIOWYCH, RCZNE PRZENOSZENIE SKRZYNEK DO MAGAZYNU.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; dokadno, sumienno - konieczne; dobry stan zdrowia - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; ukraiski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Inne] : BRAK NAOGÓW (NIE PIJCY, NIE PALCY) Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GrójcuLaskowa 4aGrójec 05600- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: SORTOWANIE OWOCÓW WEDUG USTALONYCH ZASAD, UKADANIE TOWARU W SKRZYNKACH, PRACA PRZY TAMIE.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; dyspozycyjno - konieczne; dobry stan zdrowia - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; ukraiski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Inne] : BRAK NAOGÓW (NIE PALCY, NIE PIJCY, NIE ZAYWAJCY NARKOTYKÓW), ZNAJOMO ODMIAN OWOCÓW I WARZYW. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GrójcuLaskowa 4aGrójec 05600- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: SORTOWANIE OWOCÓW / WARZYW WEDUG USTALONYCH ZASAD, UKADANIE TOWARU W SKRZYNKACH, PRACA PRZY TAMIE.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; dobry stan zdrowia - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; ukraiski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Inne] : BRAK NAOGÓW (NIE PALCY, NIE PIJCY), ZNAJOMO ODMIAN OWOCÓW I WARZYW. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GrójcuLaskowa 4aGrójec 05600- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: PRZYJMOWANIE DOSTAW TOWARÓW, WYDAWANIE PRODUKTÓW Z MAGAZYNU, DBANIE O PORZDEK NA TERENIE MAGAZYNU.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dokadno, sumienno - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; dobry stan zdrowia - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; rosyjski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Inne] : ZNAJMO ODMIAN OWOCÓW I WARZYW, BRAK NAOGÓW (NIE PIJCY, NIE PALCY) Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GrójcuLaskowa 4aGrójec 05600- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: opieka nad podopiecznymi ( kobiety z dziemi) w placówce Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno - konieczne; praca w zespole - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze pedagogika, psycholog, resocjalizacja, dowiadczenie w orodkach opiekuczych ( mile widziane), opanowanie, umiejtno mediacjiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 7:00 -19:00, 19:00 -7:00, pierwsza umowa na okres próbny 3 miesice z moliwoci przeduenia - jzyki aplikowania: polski...

 • Company D&K Technology Sp. z o.o. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: wymagania: wyksztacenie bez znaczenia, dowiadczenie na podobnym stanowisku, uprawnienia zakres obowizków: wykonywanie operacji spawania na podstawie dokumentacji technicznej spawanego elementu, spawanie metod MIG-MAGWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: kurs spawacza MIG i MAG - konieczne- pozostae: dow. na podobnym stanowiskuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV i podanie wysa e-mailem lub zoy w siedzibie firmy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Sea Life sp. z o.o. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: dozór na terenie zakadu, obsuga pieców na drewno, prace porzdkowe na terenie zakaduWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie w zawodzie - konieczne; Ch do pracy - konieczne; pracowito - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : kurs palacza mile widziany Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HBU AGROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Handel midzynarodowy o specjalnoci artykuy chemiczne. Znajomo jzyka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HBU AGROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Prace biurowe. Znajomo jzyka angielskiego lub rosyjskiego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Leadec Industrial Services Sp. z o.o in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: SPECJALISTYCZNE I KOMPLEKSOWE CZYSZCZENIE RÓNYCH ELEMENTÓW LINII PRODUKCYJNEJ ORAZ HAL I POMIESZCZE SOCJALNYCHWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: * UMIEJTNO PRACY W ZESPOLE * PRACOWITO, UCZCIWO, LOJALNO, GOTOWO DO PRACY W NOCY, W WEEKENDY ORAZ NA 3 ZMIANYSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na adres e-mail pracodawcy Apply Now- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DREWEXIM Sp. z o.o. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: prace porzdkowe, prace naprawcze w Biurowcu i wokó, utrzymanie porzdku i czystoci w wyznaczonych pomieszczeniach, pielgnacja trawnika, odnieanie, drobne konserwacje i naprawy, malowanie cian i inne prace budowlane, palenie w piecu COWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga wózków jezdniowych z napdem silnikowym - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HBU AGROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Handel midzynarodowy o specjalnoci oleje/glikole/granulaty. Biega znajomo jzyka angielskiego lub rosyjskiego, umiejtno prowadzenia negocjacji biznesowych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GNOJNIKU in Dobra
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Objcie obowizków nauczyciela wspomagajcego oligofrenopedagoga. Praca z dzieckiem autystycznym, prowadzenie terapii z dzieckiem, prowadzenie dokumentacji. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: uprawnienia pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagany dobry kontakt z dziemi i dorosymi, dobra organizacja pracy i zaj, dowiadczenie w realizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ksztacenia specjalnego. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv, list motywacyjny, kopia dokumentów potwierdzajcych kwalifikacje - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PHU OLIMPEK Sp. z o.o. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Zarzdzanie podlegym zespoem Kontrola stanów magazynowych hurtowni Sporzdzanie raportów z dziaalnoci hurtowniWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company RECREW HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Gdańsk
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: - Obsuga kasy i terminalan patniczego, - Obsuga dziau miso, wdliny, sery, ryby, wykadanie towaru, - Miejsce pracy Tczew, praca dwuzmianowa - Kontakt telefoniczny: 601-885-483; e-mail: Apply Now:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: Ksieczka sanitarno-epidemiologiczna - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: *- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Graving Władysław Jarosławski in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Prace ogólnobudowlane na terenie powiatu mieleckiegoWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: DyspozycyjnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane ofert proszone s o kontakt telefoniczny z pracodawc lub przesyanie Cv za porednictwem poczty elektronicznej- jzyki aplikowania: polski...

 • Company RECREW HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Gdańsk
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: - Naklejanie etykiet na ramy okien, -Skadanie profili PCV, -Przenoszenie ram spod maszyn na linie produkcyjne i na odwrót, - Miejsce pracy Tczew, praca dwuzmianowa - Kontakt telefoniczny: 601-885-483; e-mail: Apply Now:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: *- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TAKAS Sp. z o. o. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: sprzeda hurtowa odziey i obuwia, zamawianie towarów od dostawców z Wietnamu, prowadzenie negocjacji z kontrahentami pochodzenia wietnamskiego.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: wietnamski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: sprzeda hurtowa odziey i obuwia, zamawianie towarów od dostawców z Wietnamu, prowadzenie negocjacji z kontrahentami pochodzenia wietnamskiego....

 • Company IDES Consultants Polska Sp. z o.o. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: - wykonywanie prostych prac konserwatorskich - dbanie o porzdek i czysto na terenie obiektu - koszenie trawy - odnieanieWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Dowiadczenie zawodowe, sta: 6 miesicy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUNDACJA TABLON in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: nauczanie wykonywania zabiegów kosmetycznych w technikum usug kosmetycznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze, ukoczone studia magisterskie o specjalizacji kosmetolog bd podobne, przygotowanie pedagogiczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w zakresie godzin 8:00 -16:00 zgodnie z planem lekcji tylko w soboty i niedziele, wymiar czasu pracy uzaleniony bdzie od planu zaj- jzyki aplikowania: polski...

 • Company D&K Technology Sp. z o.o. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: wymagania: wyksztacenie bez znaczenia, dowiadczenie na podobnym stanowisku, dokadno zakres obowizków: skadanie elementów metalowych, monta mebli metalowychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV i podanie wysa e-mailem lub zoy w siedzibie firmy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "QUYEN - THANH" THANH LE THI in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: sprzeda hurtowa towarów, zamawianie towarów od dostawców z Wietnamu, prowadzenie negocjacji z kontrahentami pochodzenia wietnamskiego.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: wietnamski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: sprzeda hurtowa towarów, zamawianie towarów od dostawców z Wietnamu, prowadzenie negocjacji z kontrahentami pochodzenia wietnamskiego....

 • Company TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: a) sporzdzanie list pac pracowników zgodnie z obowizujcymi przepisami, b) sporzdzanie list innych wypat na rzecz pracowników oraz osób fizycznych niebdcych pracownikami, c) dokonywanie stosownych, terminowych potrce z wynagrodzenia pracowników i innych wypat, d) prowadzenie ewidencji analitycznej wynagrodze pracowników, e) wydawanie zawiadcze dotyczcych wynagrodze, w tym do celów emerytalno-rentowych, f) terminowe zgaszanie pracowników do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, przekazywanie skadek oraz wystawianie stosownych zawiadcze pracownikom, g) potrcanie, przekazywanie i rozliczanie podatku od osób fizycznych z tytuu zatrudnienia oraz innych wypat zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami, h) dokonywanie wypat i prowadzenie ewidencji analitycznej ZFSWymagania:- wykszt...

 • Company HURTOWNIA BUDOWLANA "AGAD" SP.Z O.O in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: ZARZDZANIE SPRZEDA, KIEROWANIE PODLEGYM ZESPOEM, ZAMAWIANIE TOWARÓWWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : OBSUGA KASY FIDKALNEJ Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Mechaniki Precyzyjnej "KRYZBYT" Sp. z o.o in Dobra
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: naprawa i remont maych maszyn posiadajcych silniki spalinoweWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: mechaniczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: mechaniczne - podane- pozostae: wyksztacenie zawodowe/rednie techniczne, dowiadczenie na podobnym stanowisku pracy min. 3 lata, dobra znajomo wykonywania proc lusarskich, znajomo rysunku technicznego, sumienno, rzetelno, zdyscyplinowanieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: yciorys zawodowy (CV).- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: OfPr/18/1801 | wyksztacenie zawodowe/rednie techniczne, dowiadczenie na podobnym stanowisku pracy min. 3 lata, dobra znajomo wykonywania proc lusarskich, znajomo rysunku technicznego, sumienno, rzetelno, zdyscyplinowanie...

 • Company ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWY " JAR" S.C. JAN SYNOŚ RYSZARD RZĄSA in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: do uzgodnienia Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: OPERATOR KOPARKO-ADOWARKI III KL. I KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ III KL. - konieczne- umiejtnoci: PRAWO JAZDY KAT. B - podane- pozostae: mile widziane dowiadczenie, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company A-Z SERWIS Andrzej Zakrzewski in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Przyjmowanie urzdze do naprawy, naprawa urzdze. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne; prawo jazdy B - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. rednie (mile widziane elektryczne - nie jest to wymóg konieczny), biega znajomo obsugi komputera oraz prawo jazdy kat. B.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Naley zgasza si osobicie do pracodawcy z CV lub przesa dokumenty na adres: Apply Now- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BYDGOSZCZDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Bydgoszcz
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Obsuga klienta, przyjmowanie nalenoci za towar, wydawanie reszty, obsuga terminala patniczego. Rozliczanie si z utargu [System czasu pracy] : I zmiana 5:45 - 14; II zmiana 14-22:00 i miedzyzam [Praca na czas okrelony] : Pierwsza umowa jest na 3mc, druga na1- 3 lata, [Godzina zakoczenia pracy] : 22:15 Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: odpornoc na stres - konieczne; sprzeday i obsugi klienta - konieczne; Umiejtno pracy w grupie - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: e-mail: Apply Now kontakt osobisty: ul. Marii Curie Skodowskiej 26 85-094 Bydgoszcz - jzyki aplikowania: polski...

 • Company BYDGOSZCZDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Bydgoszcz
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Obsuga klienta, dbao o ekspozycj i prawidow rotacj towaru, przyjmowanie towaru.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtnoci w zakresie sprzeday - konieczne; praca w zespole - konieczne; odpornoc na stres - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : sumienno, uczciwo, rzetelno Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: e-mail: Apply Now kontakt osobisty: ul. Marii Curie Skodowskiej 26 85-094 Bydgoszcz- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Sowada S.J. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: - naprawa, przekadanie, wywaanie opon; - sprawdzanie bienika; - wymiana kó. Praca od poniedziaku do pitku w godz. od 8:00 do 16:00 lub od 10:00 do 18:00. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: punktualno, obowizkowo. Pracodawca oferuje przyczucenie do wykonywanej pracy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Mechaniki Precyzyjnej "KRYZBYT" Sp. z o.o in Dobra
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: pozyskiwanie nowych klientów, tworzenie oraz monitoring ofertWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze, dowiadczenie zawodowe, mile widziane w pracy sprzedaowej, znajomo brany metalowej (obróbka skrawaniem, frezowanie, CNC), znajomo zagadnie dot. narzdzi oraz maszyn kolejowych, pozyskiwanie nowych klientów, tworzenie oraz monitoring ofert, dobra obsuga komputera (MS Office), sumienno, rzetelno, zdyscyplinowanieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: yciorys zawodowy (CV).- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: OfPr/18/1802 | wyksztacenie wysze, dowiadczenie zawodowe, mile widziane w pracy sprzedaowej, znajomo brany metalowej (obróbka skrawaniem, frezowanie, CNC), znajomo zagadnie dot. narzdzi...

 • Company ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWY " JAR" S.C. JAN SYNOŚ RYSZARD RZĄSA in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: do uzgodnieniaWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PIRAMIDA sp. z o.o. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Obsuga goci restauracji i ogródku.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: ksieczka sanepidu - konieczne- pozostae: wyksztacenie zawodowe, mile widziane dowiadczenie zawodowe, ksieczka Sanepid,Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- yciorys zawodowy- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: ofpr/18/1804 | wyksztacenie zawodowe lub rednie, mile widziane dowiadczenie zawodowe, ksieczka sanepidowska,...

 • Company Zakład Mechaniki Precyzyjnej "KRYZBYT" Sp. z o.o in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: naprawa i remont maych maszyn posiadajcych silniki spalinoweWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: mechaniczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: mechaniczne - podane- pozostae: wyksztacenie zawodowe/rednie techniczne, dowiadczenie na podobnym stanowisku pracy min. 3 lata, znajomo naprawy urzdze z silnikiem spalinowym, znajomo budowy i remontów silników spalinowych, znajomo napraw maych maszyn, znajomo rysunku technicznego, sumienno, rzetelno i zdecydowanieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: yciorys zawodowy (CV).- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: OfPr/18/1784| wyksztacenie zawodowe/rednie techniczne, dowiadczenie na podobnym stanowisku pracy min. 3 lata, znajomo naprawy urzdze z silnikiem spalinowym, znajomo budowy i r...

 • Company BYDGOSZCZDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Bydgoszcz
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Obsuga klienta, przyjmowanie nalenoci za towar, wydawanie reszty, obsuga terminala patniczego. Rozliczanie si z utargu [System czasu pracy] : I zmiana 5:45 - 14; II zmiana 14-22:00 i miedzyzam [Praca na czas okrelony] : Pierwsza umowa jest na 3mc, druga na1- 3 lata, [Godzina zakoczenia pracy] : 22:15 Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno pracy w grupie - konieczne; odpornoc na stres - konieczne; sprzeday i obsugi klienta - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: e-mail: Apply Now kontakt osobisty: ul. Marii Curie Skodowskiej 26 85-094 Bydgoszcz - jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "ZET" JAROSŁAW ZYBURA in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: PROJEKTOWANIE I PRZYGOTOWYWANIE MATERIAÓW DO DRUKUWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: UMIEJTNO OBSUGI PROGRAMÓW GRAFICZNYCH - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA EMAIL: Apply Now- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWY " JAR" S.C. JAN SYNOŚ RYSZARD RZĄSA in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: do uzgodnienia Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: OPERATOR WALCÓW DROGOWYCH DO 18T KL. III - konieczne- umiejtnoci: PRAWO JAZDY KAT. B - podane- pozostae: mile widziane dowiadczenie, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ERPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Bydgoszcz
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: - znajomo zagadnie wytrzymaoci materiaów, konstrukcji maszyn; - wykonywanie projektów budowlanych konstrukcji stalowych; - przygotowanie koncepcyjne i dokumentacyjne wdroenia nowych wyrobów w zakresie konstrukcji stalowych; - przygotowywanie dokumentacji na potrzeby ofertowania wyrobów i wykonawstwa usug drogowych system wynagrodzenia ryczatowy + premia Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- pozostae: - wymagane roczne dowiadczenie zawodowe, - znajomo programów 2D typu Autocad, oraz programów 3D (Autodesk Inventor lub Solidworks, - otwarto na nowe technologie i rozwizania technologiczne, mile widziane równie osoby posiadajce stopie niepenosprawnoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty...

 • Company PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM.CONSTANTINA BRANCUSI W SZCZECINIE in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: SPRZTANIE BUDYNKÓW SZKOY, WYKONYWANIE PRAC PROSTYCH, WYMAGANIA: BRAK PRZECIWWSKAZA ZDROWOTNYCH, GODZINY PRACY 16.00-20.00Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: BRAK PRZECIWWSKAZA ZDROWOTNYCH - konieczne- inne zawody: Pozostae pomoce i sprztaczki biurowe, hotelowe i podobne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: BRAK- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWA "KANWIL" SP. Z O.O. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: WYKRAWANIE ELEMENTÓW Z MISA, ROZBIÓR KRÓLIKÓW I DZICZYZNY.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: KSIECZKA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA - konieczne- pozostae: MILE WIDZIANE DOWIADCZENIE W ZAWODZIESposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA MAIL: Apply Now ,SKIEROWANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole "Słoneczny Zakatek" Ewelina Mokrzycka in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Nauczyciele w oddziaach przedszkolnym dla dzieci 3/4 l i 4/5 letnich. Etat w naszym przedszkolu to 32 h tygodniowo.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - konieczne; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWY " JAR" S.C. JAN SYNOŚ RYSZARD RZĄSA in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: do uzgodnienia Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Kulik M. Kempa Sp. j. in Dobra
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Zarzdzanie zespoem handlowym. Tworzenie ogólnej strategii oraz planów sprzedaowych i kontrola ich realizacji. Rozwój standardów sprzeday. Skuteczne zarzdzanie relacjami handlowymi z dotychczasowymi klientami. Nawizanie kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami. Monitorowanie rynku i dziaa konkurencji.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: PRAWO JAZDY B - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : Dobra znajomo programów Excel, PowerPoint [Umiejtno 1] : Ogólna wiedza z zakresu marketingu i reklamy [Inne] : Dodatkowym atutem bdzie znajomo Comarch CDN/ERP XL. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty...

 • Company TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: a) wstpne kontrolowanie dowodów ksigowych pod wzgldem formalnym i rachunkowym, b) kwalifikowanie dowodów ksigowych wedug waciwych podziaów klasyfikacji budetowej pod nadzorem pracownika zespou sprawozdawczoci, c) wprowadzanie dokumentów ródowych do systemu finansowo – ksigowego TCUW, wprowadzenie do systemu bankowego przelewów oraz elektronicznych wypat gotówkowych. d) gromadzenie i przechowywanie dowodów ksigowych potwierdzajcych zaistnienie operacji gospodarczych obsugiwanych jednostek oraz pozostaej dokumentacji w zakresie realizowanych zada, zgodnie z obowizujcymi aktami prawnymi.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : 3-letni sta pracy w tym 1 rok w dziale ksigowoci Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane...

 • Company EMOTIVO Sp. z o.o. in Marki
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: kontakty z mediami, kontakty z markami zewn., przygotowywanie kampanii reklamowych, bieca analiza oraz wdraanie najnowszych trendow w marketingu, wspótworzenie oraz koordynacja wdrazania strategii komunikacji marki Prezent MarzeWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera, pakiet MS Office - konieczne- pozostae: umowa o prac na okres próbny z moliwocia przeduzenia, peny wymiar czasu pracy , godziny pracy 9-17, wynagrodzenie od 2 100z Cv na e-mail:Apply Now wyksztacenie min. rednie, obsuga komputera, SWOBODNE KORZYSTANIE Z INTERNETU, atwo nawizywania kontaktów, samodzielno, mile widziane doswiadczenie w brany Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: Sprzeda ubezpiecze , utrzymywanie dobrych relacji z klientami przez cay okres polisy, poznawanie potrzeb klientów i dobór najlepsze dla nich ubezpieczenia. Umowa agencyjna. Wynagrodzenie prowizyjne+ wsparcie finansowe przez 24 miesice. Nienormowany czas pracy. Kandydat chccy podj wspóprac musi mie zaoon wasn dziaalno oraz musi posiada swój telefon, laptop i drukark. Firma zapewnia bezpatne przygotowani i szkolenie wraz z uzyskaniem licencji. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Prawo jazdy kat. B - konieczne; obsuga komputera - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. rednie, obsuga komputera, prawo jazdy kat. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV Wysyajc CV naley doczy klauzul: Wyraam zgod na przetwarzan...

 • Company Akademia Morska in Szczecin
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: PENIENIE DYURU RATOWNIKA WODNEGO NA WYZNACZONYM STANOWISKU PRACY RATOWNIKÓW. UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. PROWADZENIE EWIDENCJI ZUYTYCH RODKÓW MEDYCZNYCH . BIECE PROWADZENIE DZIENNIKA PRACY RATOWNIKA. PROWADZENIE DZIENNIKA PUNKTU SANITARNEGO. WYKONYWANIE CZYNNOCI ZWIZANYCH Z UTRZYMANIEM SANITARNYM BASENU. WYMAGANE WYKSZTACENIE ZAWODOWE LUB REDNIE ZAWODOWE. UMIEJTNO PRACY W ZESPOLE . POSIADANIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY, UPRAWNIENIA RATOWNIKA WODNEGO ZGODNIE Z OBOWIZUJCYMI PRZEPISAMI. PRACA W GODZINACH OD 06:00 DO 14:00 ; OD 14:00 DO 22:00. CV na adres email : Apply Now Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY - konieczne; PRACA W ZESPOLE - konieczne; TYTU RATOWNIKA - k...

 • Company GRUPA LP ŁUKASZ PISAREK in Wysoka
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: WYMAGANIA: - UMIEJTNO POSUGIWANIA SI ELEKTRONARZDZIAMI, - BRAK LKU WYSOKOCI, - WYSOKA KULTURA OSOBISTA, - DOKADNO, PRECYZJA, ESTETYKA WYKONYWANYCH PRAC, - UMIEJTNO PRACY W ZESPOLE. MILE WIDZIANE: - ZNAJOMO METOD I TECHNIK STOSOWANYCH W PRACACH OGÓLNOBUDOWLANYCH I WYKOCZENIOWYCH, - ZDOLNOCI MANUALNE. OFERUJEMY: - STABILNE ZATRUDNIENIE W PENYM WYMIARZE GODZIN NA UMOW O PRAC, - SAMODZIELNO W RAMACH WYKONYWANYCH OBOWIZKÓW, - MOLIWO ROZWOJU, - SZANS NA REALIZOWANIE WASNYCH POMYSÓW I WPYW NA RODOWISKO PRACY, - PRAC W MIEJ ATMOSFERZE I ZGRANYM ZESPOLE, - ODPOWIEDNIE DO STANOWISKA NARZDZIA PRACY, - ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWE. OSOBY SPENIAJCE POWYSZE WYMAGANIA PROSZONE S O PRZESYANIE SWOJE CV NA ADRES EMAIL: Apply Now Z DOPISKIEM NAZWY STANOWISKAWymagania:- wyksztacenie: podstaw...

 • Company COMBINATH SPÓŁKA JAWNA M. I E. NATH in Other
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: obsuga maszyn tncych paierWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Pracodawca przyuczy do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv mozna wysa na email: Apply Now- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA USŁUGOWA "ALEX-POL" S.C. JANINA BACZA, ADAM BACZA, BEATA BACZA in Radymno
  21.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Zakres obowizków: WYMAGANIA: Wydawanie posików, przyjmowanie zamówie, obsuga sali, rozliczanie patnoci. Miejsce wykonywania pracy: Dwór Kresowy, 37-550 Radymno, ul. Sowackiego 36 Godziny wykonywania pracy: od 07:00 do 19:00 od 19:00 do 07:00 Kontakt do pracodawacy: Agnieszka Drostek - meneder tel. 16 623 60 00 e-mail Apply Now Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

Please select filters to subscribe to Job Alerts