Jobmonitor. Search results for Opole

38 Jobs found

Used filters:
 • Opolex
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie usug opiekuczych polegajcych na zapewnieniu osobom w podeszym wieku i niepenosprawnym pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i pomocy przy innych czynnociach ycia codziennego, w miejscu zamieszkania tych osób.wiadczenie usug rekrutacyjnych polegajcych na pozyskiwaniu osób zainteresowanych wspóprac ze Spók.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Inne] : liczba godzin pracy w miesicu: 100liczba godzin pracy w tygodniu: 24Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Prace przy obróbce i pozyskiwaniu drewna.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad praca grupy pracowników, kontrola nad prawidowym przebiegiem procesów produkcyjnych na wyznaczonym odcinku,Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: [Inne] : umiejtno zarzdzania, wspópracy i podejmowania decyzji, odporno na stresSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: pracy przy produkcji elementów metalowych / praca trzyzmianowa i w dni wolne, 40 godzin tygodniowoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Komunikatywno - konieczne; Umiejtno organizacji na stanowisku pracy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : mile widziane: dokadno, zrczno, umijtno pracy w grupie, sumienno, odpowiedzialno za powierzone obowizki, terminowo, dobra organizacjaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Rozkadanie towaru na pókach, pakowanie produkcji, komplektowanie zamówie, obsuga specjalistycznego spszentudo pakowania/ praca trzyzmianowa i w dni wolne, 40 godzin tygodniowo.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno organizacji na stanowisku pracy - konieczne; Komunikatywno - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : mile widziane:Umiejtno pracy w grupie ,zdolno manualne, dokadnoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Tworzenie standardów i procedur zwizanych z zakupami, rozpoznanie rynku dostawców produktów i usug, nawizywanie kontaktów z dostawcami, negocjacje i zawieranie umów, ocena dostawców, analizy i raportowanie, a take administrowanie, wspópraca z innymi dziaami firmy, monitorowanie procesu zakupów oraz optymalizacja kosztów.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Planowanie produkcji, zarzdzanie produkcj - konieczne; Prowadzenie negocjacji i mediacji handlowych i biznesowych - konieczne; Podstawowa obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: koreaski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.-...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie odpowiednich instrukcji, oraz standardów, które stanowi gówny element kontroli wytwarzanych dóbr.  Gromadzenie informacji na temat surowców biorcych udzia w procesie wytwarzania produktów. Ustalanie gównych metod, za pomoc których mona kontrolowa oraz mierzy jako produktów. Opracowywanie dokumentacji jakociowej, oraz prowadzenie zapisów na poszczególnych etapach produkcji. Nadzór nad sprztem pomiarowo-kontrolnym. Nadzór nad zgodnoci wytwarzanych produktów z okrelon specyfik techniczn oraz z wymaganiami klienta.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Zarzdzanie projektami - konieczne; Planowanie produkcji, zarzdzanie produkcj - konieczne; Podstawowa obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: koreaski - w mowie: C2 - biegy, ...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie usug opiekuczych polegajcych na zapewnieniu osobom w podeszym wieku i niepenosprawnym pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i pomocy przy innych czynnociach ycia codziennego, w miejscu zamieszkania tych osób.wiadczenie usug rekrutacyjnych polegajcych na pozyskiwaniu osób zainteresowanych wspóprac ze SpókWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Inne] : liczba godzin pracy w miesicu: 62liczba godzin pracy w tygodniu: 15Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: PRACE OGÓLNOBUDOWLANEWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: PRACE NA HALI PRODUKCYJNEJWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: PRACE PORZDKOWEWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: rozkadanie towarów na pókach magazynowych;kompletowanie zamówie klientów zgodnie z zamówieniem / specyfikacj;pakowanie towarów i przygotowywanie do wysyki;dokonywanie wizualnej kontroli jakoci towaru przed przygotowaniem wysyki;zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem;Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: bieca obsuga recepcji oraz baru w obiekcie Pod Kominem. Wydawanie posików/ napojów. Obsuga systemu hotelowego Chart oraz gastronomicznego Pos. Dbanie o czysto recepcji oraz baru. Przygotowywanie koktajli. Obsuga imprez cateringowych. Obsuga goci zagranicznych (w szczególnoci z Ukrainy bd krajów rosyjskojzycznych oraz krajów Europy zachodniej).Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Obsuga oprogramowania MS EXCEL - konieczne; Obsuga kas fiskalnych - konieczne; Obsuga oprogramowania MS WORD - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; angielski - w mowie: ...

 • Company PUP in Opole
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Zajmuje si identyfikowaniem wymogów, ogranicze i przesanekrekrutacji ze strony podmiotu zatrudniajcego, rynku pracy,uregulowa prawnych, ocen przydatnoci róde wiedzy okandydatach, kanaów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych itp.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Podstawowa obsuga oprogramowania Office, Internetu, kserokopiarki, drukarek, faksu i sprzetu biurowego - konieczne; Rekrutacja i selekcja pracowników - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Monta paneli fotowoltaicznych, praca powyej 3 m.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: sprztanie, mycie, czyszczenie, dezynfekowanie hal produkcyjnych, korytarzy, sanitariatów, ogólne prac porzdkowe. Praca w ruchu cigym.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Zbiór jaj, inseminacja indyków. Praca od poniedziaku do niedzieli na 2 zmiany: 7-14 i 12-19.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: brak wymagaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Aktualna ksieczka zdrowia.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Opole
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z zawodemPraca na dwie zmiany: 06:00-14:00, 14:00-22:00.Miejsce wykonywania pracy: Opole,, ul. Owicimska 122HWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagane dowiadczenie w zawodzie.Poziom wyksztacenia bez znaczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Opole
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z zawodemPraca na dwie zmiany: 6-14, 14-22Miejsce wykonywania pracy Opole ul. Owicimska 122 HWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - dodatkowe- pozostae: Wymagane dowiadczenie w zawodzie. Poziom wyksztacenia bez znaczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Opole
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z zawodemPraca w systemie dwuzmianowym: 06:00-14:00, 14:00-22:00.Miejsce wykonywania pracy: Opole. ul. Owicimska 122HWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Osoby z dowiadczeniem zawodowym.Pozuiom wyksztacenia bez znaczenia.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Miejsce wykonywani pracy:Zdzieszowice, Rozwadza, Modernizacja lini kolejowej 136 Opole KdzierzynWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: uprawnienia SEP "E" - konieczne- umiejtnoci: sta pracy 0,5 roku - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KrapkowicachKiliskiego 1AKrapkowice 47303- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Miejsce wykonywania pracy:Zdzieszowice, Rozwadza, Modernizacja lini kolejowej 136 Opole Kdzierzyn Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KrapkowicachKiliskiego 1AKrapkowice 47303- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny 781 283 781- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: ogólne prace budowlane, budowy wg. zlece, praca 7-15Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie bez znaczeniaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: ogólne prace budowlane, budowy wg. zlece, praca na 1 zmian: 7-11Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe - bez znaczeniaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Opole
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona obiektuWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- pozostae: Wyk. brak, mile widziane dowiadczenie, obowizkowe posiadanie wpisu na list kwalifikowanych pracowników ochrony dyspozycyjnoPraca na II zmiany po 12 godzin zgodnie z grafikiem do ustalenia podczas rozmowy z pracodawcMiejsce pracy: dworzec PKP Kdzierzyn-Kole  5 stanowisk, dworzec PKP Opole  10 stanowiskSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny w celu umówienia si na spotkanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POLREGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Opolski Zakład w Opolu in Opole
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Dbanie o bezpieczestwo podrónych, prowadzenie kontroli i sprzeday biletów w pocigach, udzielanie podrónym informacji o rozkadzie jazdy pocigów, udzielanie w razie potrzeby pomocy podrónymWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- pozostae: Wyk. min. redniego, uprawnienia na stanowisko kierownika pocigu, umiejtno pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odpowiedzialno,rzetelno, punktualno, zaangaowanie w prac.Miejsce pracy: ul. Krakowska 48, 45-075 Opole  siedziba Sekcji Przewozów Pasaerskich w OpoluSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + LIST MOTYWACYJNY- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Prace magazynowe, rozadunek towaru, udzia w inwentaryzacjach, praca na produkcji, praca na 2 zmiany: 6-14, 14-22Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe bez znaczeniaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Cicie, gicie, toczenie i pakowanie rur aluminiowych. Prace zaadowczo - wyadowcze oraz transport wewntrzny wyrobów i komponentów do produkcji przy uyciu rcznych wózków. Praca na 2 zmiany: 10.30-22.30, 22.30-10.30.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: ogóem min. 2 mce w wyej wymienionym zawodzie, sprawno fizyczna, obsuga wózka widowego, posugiwanie si narzdziami kontrolno - pomiarowymi, brak przeciwskaza zdrowotnych - haas, wymuszona pozycja ciaaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: ogólne prace budowlane, budowy wg. zlece, praca 7-15Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe - bez znaczeniaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie obróbki recznej i mechanicznej blachy, cicie i ksztatowanie blachy, wykonywanie pocze blach, monta blach na dachu. Praca na terenie caego kraju wg zlece.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: [Inne] : praca w wymiarze 20 godzin tygodniowo na terenie caego kraju wg zleceSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: sprztanie pokojów oraz czci wspólnych obiektu. Dbanie o dobre relacje z gomi hotelowymi. Obsuga programu dla PokojówekWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Obsuga kas fiskalnych - konieczne; Obsuga klienta - konieczne; Zarzdzanie zasobami ludzkimi - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: sprztanie pokojów oraz czci wspólnych obiektu. Dbanie o dobre relacje z gomi hotelowymi. Obsuga programu dlaPokojówekWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Operator koparkoadowarki - konieczne- umiejtnoci: Obsuga klienta - konieczne; Zarzdzanie zasobami ludzkimi - konieczne; Obsuga kas fiskalnych - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania:...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 09.07.2020

  Zakres obowizków: zbiór i klasyfikowanie, sortowanie pieczarek, praca w grupie cudzoziemców z UkrainyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: zrczno manualna, dowiadczenie zawodowe przy zbiorze pieczarek, predyspozycje do pracy na wysokoci do 3m.znajomo j. ukraiskiego w celu porozumiewania si z innymi pracownikami z Ukrainy (indywidualna grupa pracowników z Ukrainy)Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Opolu LubelskimStary Rynek 14/16Opole Lubelskie 24300- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 09.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na produkcji przetwórczej i obróbce misa wieego drobiowego. Praca przy pakowaniu wyrobów garmaeryjnych i wyrobów misa wieego.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 09.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na produkcji przetwórczej i obróbce misa wieego drobiowego. Praca przy pakowaniu wyrobów garmaeryjnych i wyrobów misa wieego.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na produkcji przetwórczej i obróbce misa wieego drobiowego. Praca przy pakowaniu wyrobów garmaeryjnych i wyrobów misa wieego.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: praca przy linii produkcyjnej, obsuga maszyn i urzdze do rozbioru i przetwórstwa drobiu w zakresie ustawie parametrów technicznych i technologicznychWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Usług Wspólnych w Opolu in Opole
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z ogoszeniem: :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Opole Edit filters