Jobmonitor. Search results for Other

9629 Jobs found

Used filters:
 • Otherx
Displaying 1-50 of 9629 results.
 • Company PPHU EUROWOLLE Wiesław Rozynek in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: szycie wyrobów pocielowych, koder, poduszek lub odzieowych, materiaów wokienniczych, za pomoc maszyn szwalniczych, takich jak: stbnówki, overocki, podszywarki, pikówki, dziurkarkiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie w szyciu wyrobów pocielowych, koder, poduszek lub odzieowych, materiaów wókienniczych lub do przyuczeniaumowa na okres próbny od dnia zatrudnienia do 3 m-cypraca w godzinach 6:00-14:00; 14:00-22:00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Greek Trade Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Sprztanie hali produkcyjnej, uzupenianie rodków czystoci, szykowanie odziey roboczej do prania, sprztanie pomieszcze socjalnych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: wymagana: ksieczka sanepidowska,dowiadczenie na podobnym stanowisku pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SINOHYDRO CORPORATION LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace budowlane przy budowie waów przeciwpowodziowych, roboty ziemne.Obsuga prostego sprztu budowlanego.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- pozostae: dowiadczenie budowlane- kade, nawet minimalneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, umówi si telefonicznie na rozmow- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BIURO RACHUNKOWE ARCADIO SP. Z O.O. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Obliczanie rozlicze podatkowych, prowadzenie ksig rachunkowych. stay kontakt z klientami.Praca na czas okrelony: 3 lataGodziny pracy 8:00 - 14:00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: DOWIADCZENIE W  KSIGOWOCI - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; obsuga programu Rewizor - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze, sta pracy 1 rok w ksigowoci,  biega obsuga komputera z obsug internetu, obsuga programu Rewizor, Obsuga pakietu MS Office, znajomo jz. ukraiskiego C1 i rosyjskiego C1obsuga programu Maa Ksigowo RzeczpospolitejSposób aplikowania:- b...

 • Company "DPJ" Jakubowski Spółka Jawna in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klienta, dbanie o poziom oraz ekspozycj towaru, zamawianie towaruWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne; minimum rok pracy na stanowisku sprzedawca - konieczne; Obsuga kasy fiskalnej - dodatkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ANDRZEJ GOŁUCHOWSKI PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNO-BUDOWLANE in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: wznoszenie budynków, praca na terenie województwa lskiego, pracodawca zapewnia dojazdWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: wymagane dowiadczenie  na wskazanym stanowisku min. 1 rokSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVna rozmow z pracodawc prosz umawia si telefonicznie pod nr 692 650 455- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ANDRE P.U.H. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie usug w zakresie: strzyenia, modelowania, farbowania...Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: Wymagana znajomo j. polskiego: w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy...

 • Company ARKA NORBERT KAMIŃSKI in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków:  ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - dodatkowe- pozostae: UMIEJTNO PRACY W ZESPOLE, KULTURA OSOBISTA, ZDOWIE FIZYCZNE, MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY KAT. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Intermarche Baszta Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Osoba zatrudniona na powyszym stanowisku odpowiedzialna bdzie . za: zapewnienie profesjonalnej obsugi klienta zgodnie ze standardami firmy, obsug kasy fiskalnej, przyjcie dostaw towarów, dbanie o estetyczny wygld i waciwy sposób ekspozycji towarów oraz o czysto w sklepie.Nasze wymagania:• gotowo do pracy w rónych porach dnia oraz w róne dni tygodnia (take w soboty i niedziele)• gotowo do pracy fizycznej• rzetelno i uczciwo• atwo nawizywania kontaktów, umiejtno pracy w zespole- ksizeczka sanepidowskaWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Aquapark Polkowice- Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne Spółka Akcyjna in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: 1.Prowadzenie kasy zgodnie z przepisami obrotu pieninego i zasadami gospodarki kasowej. 2.Wystawianie faktur VAT zgodnie z zasadami podatkowymi. 3.Rozliczanie klientów z pobytu na hali basenowej, z uwzgldnieniem: czasu pobytu, zakresu usug z jakich korzystali zgodnie z aktualnie obowizujcym cennikiem. 4.Przygotowywanie posików, prowadzenie sprzeday towarów oraz artykuów spoywczych w wyznaczonych przez pracodawcmiejscach oraz obsuga gastronomiczna. 5.Obsuga klienta w zakresie sprzeday usug basenowych oraz rekreacyjnych. 6.Pomoc klientomw prawidowym poruszaniu si po obiekcie oraz nadzorowanie prawidowego korzystania przez klientów i urzdze znajdujcych si naobiekcie. 7.Budowanie dobrych relacji z klientami 8.Udzielanie klientom informacji zwizanych z usugamiWymagania:- wyksz...

 • Company Aquapark Polkowice- Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne Spółka Akcyjna in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: 1.Nadzór nad urzdzeniami w obiekcie i obrbie budynku. 2.Prowadzenie dokumentacji obowizujcej na stanowisku pracy. 3.Monta i demontaelektrycznych urzdze technicznych stanowicych wyposaenie zakadu. 4.Wykonywanie zacze maszyn i urzdze. 5.Wykonywanie pomiarówwynikajcych z przepisów. 6.Nadzór nad prawidowym funkcjonowaniem instalacji i urzdze elektrycznych na terenie obiektu, w tym: rozdzielni gównej,rozdzielnic, okablowania, urzdze siowych, sterowniczych, instalacji owietlenia. 7.Wykonywanie wszystkich niezbdnych napraw i modernizacjiinstalacji elektrycznych zmierzajcych do przywrócenia lub poprawienia jej funkcjonalnoci. 8.Wykonywanie innych polece przeoonych zwizanych zzakresem obowizków.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : mile wi...

 • Company Aquapark Polkowice- Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne Spółka Akcyjna in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Penienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego. 2. Sprawowanie kontroli technicznej obiektu. 3. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi i remontami. 4. Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi i remontami we wszystkich branach robót wynikajcych z opracowanych projektów budowlanych oraz wszystkich czynnoci wynikajcych z prawa budowlanego, rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umów zawartych pomidzy inwestorem a wykonawc robót budowlanych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: prz...

 • Company "EPIROC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: ROZADUNEK ZAADUEK TOWARU,PRZYGOTOWANIE DO WYSYKI,WERYFIKACJA DOKUMENTÓW POD WZGL.ILOCIOWYM I JAKOCIOWYM,PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO ZWROTU REKLAMACJI.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: praca na magazynie, uprawnienia na wózek widowy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, PODANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Systemy i Technologie Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy linii produkcyjnej – produkcja pófabrykatów odwodnieniowych do mostów, wiaduktów i dróg oraz produkcja wanien dla huty do elektrolizy. Zapewniamy przyuczenie do wykonywanej pracy na stanowisku. CV prosimy przesya droga mailow.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtnoci manualne i estetyczne - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : owarto na prac w trudnych warunkach[Umiejtno 1] : otwarto na podnoszenie kwalifikcji i rozwój wasnySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Systemy i Technologie Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna bdzie za:-wspóprac pionu technicznego z pionem produkcji,-udzia w przygotowaniu technicznym nowych prefabrykatów,-analiz kosztów produkcji nowych prefabrykatów,-udzia w przygotowaniu infrastruktury technicznej do zada produkcyjnych w szczególnoci form do produkcji wyrobów,-nadzór nad realizowan produkcj w zakresie zgodnoci wyrobów z dokumentacj techniczn,-wspóprac z klientami w zakresie technicznym na etapie przygotowania oferty handlowej i realizacji projektu, jak równie na etapie wdraania projektu do produkcji.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole - konieczne; znajomo rysunku technicznego - konieczne; odporno na stres oraz umiejtno dziaania pod presj czasu -...

 • Company A-Z DWOJAK S.C. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca jako barman/kucharz/pomoc kuchenna.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - dodatkowe; zasadnicze zawodowe - dodatkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, podanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company M.S. Szymon Zieliński Transport i Spedycja in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Spedytor krajowy.Praca zdalna w domu lub w Katowicach. W przypadku pracy w domu wymagany jest wasny komputer/laptop oraz dostp do Internetu. Mile widziana osoba prowadzca wasn dziaalno gospodarcz.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- inne zawody: Spedytor, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie bez znaczenia, komunikatywno, PUNKTUALNO, odporno na stres, obsuga komputera, dowiadczenie w zawodzie - moliwo przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company M.S. Szymon Zieliński Transport i Spedycja in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad kierowcami, opieka nad powierzonym taborem, planowanie tras, pilnowanie obiegu dokumentów.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: wyksztacenie bez znaczenia, niekaralno, podstawowa obsuga komputera, odpowiedzialno, punktualnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company M.S. Szymon Zieliński Transport i Spedycja in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Handlowiec. Kontakt z klientem telefoniczny, mailowy oraz bezporedni(wizyty u klientów).Moliwo rozwoju stanowiska.Miejsce pracy: Katowice-Centrum lub zdalnie w domu oraz na terenie caej Polski.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: wyksztacenie bez znaczenia, odpowiedzialno, punktualno, zaangaowanie, kultura osobista, ch do pracy, prawo jazdy kat. B, moliwo przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SKB SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: NAPRAWA ORAZ BIECE SERWISOWANIE I KONSERWACJA MOSTÓW NAPDOWYCH STOSOWANYCH W MASZYNACH GÓRNICZYCH, DORADZTWO SERWISOWE, MONTA PODZESPOÓW MECHANICZNYCH URZDZE, OBSUGA REKLAMACJI, SERWIS POGWARANCYJNY. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: , PRACODAWCA PRZYUCZA ORAZ ZAPEWNIA PENE SZKOLENIA I UPRAWNIENIA DO WYKONYWANEJ PRACYSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SKB SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: NAPRAWA ORAZ BIECE SERWISOWANIE I KONSERWACJA MOSTÓW NAPDOWYCH STOSOWANYCH W MASZYNACH GÓRNICZYCH, DORADZTWO SERWISOWE, MONTA PODZESPOÓW MECHANICZNYCH URZDZE, OBSUGA REKLAMACJI, SERWIS POGWARANCYJNY. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - podane- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: DOWIADCZENIE MECHANICZNE LUB GÓRNICZE EWENTUALNIE OSOBY DO PRZYUCZENIA, MILE WIDZIANA ZNAJOMO ZAGADNIE MECHANIKI MASZYN GÓRNICZYCH, UMIEJTNO DOBREJ ORGANIZACJI PRACY WASNEJ, DYSPOZYCYJNO, DOKADNO, ZDOLNO PRACY POD PRESJ CZASU, KONSEKWENCJA W DZIAANIU, UMIEJTNO POSUGIWANIA SI SCHEMATAMI TECHNICZNYMI ORAZ DOKUMENTACJ SERIWSOW, KULTURA OSOBISTA, BRAK PRZECIWSKAZA DO PRACY POD ZIEMI.Sposób aplikowania:- bezporedn...

 • Company F.H.U."P.POMYKAŁA" PAWEŁ POMYKAŁA in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Mechanik pojazdów samochodowychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc w przygotowywaniu i sporzdzaniu niada, obiadów, kolacji, prace porzdkowe oraz inne zlecone przez Szefa Kuchni itp. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. zawodowe, mile widziani emeryci, ksieczka zdrowia do celów sanitarno -epidemiologicznychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -istnieje molwo zakwaterowania- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Meden-Inmed Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku bdzie odpowiedzialna za: spawanie elementów zgodnie z podanymi wytycznymi metodami MIG TIG. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia do spawania metod TIG - konieczne; Uprawnienia do spawania metod MIG - konieczne- pozostae:  umiejtno spawania MIG TIG, umiejtno pracy w zespole, dokadno, rzetelno, uczciwoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dodatkowe informacje: praca w godz. 07:00- 15:00, pracodawca oferuje: zatrudnienie w oparciu o umow o prac w stabilnej firmie, wynagrodzenie adekwatne do powierzonych obowizków, moliwo zdobycia cennego dowiadczenia zawodowego, prac w systemie jednozmianowym, z moliwoci modyfikacji na 2 zmiany, grupowe ubezpieczenie zdrowotne,pak...

 • Company Przewiert Technologie Bezwykopowe sp. z o.o. sp. k. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: konserwacja sprztów, drobne naprawy, nadzór nad baz sprztow, spawanieWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Kurs: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metod MAG - 135 oraz metod TIG - 141 - konieczne;  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: [Inne] : dyspozycyjno, sumienno, chci do pracy,  uczciwoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Work Service S.A. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: OBSUGA WÓZKÓW WIDOWYCH, ZAADUNEK ROZADUNEK WYROBÓW GOTOWYCH.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: obsuga wózka widowego - konieczne- pozostae: uprawnienia na wózki widowe(UDT), mile widziane wyszktacenie rednie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Green Art Architektura Krajobrazu Anna Rokosz in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Sprzeda detaliczna, dekoracje okolicznociowe, prace ogrodnicze.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: zdolnoci manualne, obsuga kasy fiskalnej, terminalaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Promax Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na hali produkcyjnejWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: MOLIWO PRZYUCZENIA DO ZAWODUSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAX TB SP. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: malowanie, szpachlowanie, wymiana wykadzinWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PS&MS Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Koordynowanie i organizacja obsugi najmu i sprzeday.Przygotowywanie ofert oraz zamówie.Organizacja transportów i dostaw,Przygotowanie dokumentacji zwizanej z zawarciem umowyRejestrowanie zdarze w systemie informatycznymOpieka po sprzedaowa nad klientemWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: Znajomo obsugi komputaraSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PHU M-R-B Therm Mateusz Budziński in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga minikoparki, pomoc przy wznoszeniu ogrodzeWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Operator koparki jednonaczyniowej kl. III - konieczne- umiejtnoci: PRAWO JAZDY KAT.B - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : OBSUGA MINIKOPARKISposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Pollux Accountant Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Czynnoci zwizane z pakowaniem obuwiaWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: zdolnoci manualne - konieczne- pozostae: [Inne] : Wymagania :- Dyspozycyjno do pracy w nocySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company K5 Kornel Szatkowski in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: MONTA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH NA OBIEKTACH BUDOWLANYCHWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - podane- pozostae: - umiejtno ogólnobudowlanych prac wykoczeniowych,- dowiadczenie,- dyspozycyjno.- prawo jazdy kat. B  mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, PODANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company K5 Kornel Szatkowski in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Kompleksowe prace wykoczeniowe, w tym:- prace murarskie,- tynkowanie - monta pyt kartonowo - gipsowych, - pytki cienne i podogowe- szpachlowanie, malowanieWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - podane- pozostae: - umiejtno ogólnobudowlanych prac wykoczeniowych,- dowiadczenie,- dyspozycyjno.- prawo jazdy kat. B  mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, PODANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company KB ONE SP. Z O.O. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: PAKOWANIE TOWARU -TEKTURYWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: [Inne] : WYMAGANA RZETELNO W WYKONYWANIU POWIERZONYCH ZADASposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company JANICKI TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OSCAR" in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Sprzatanie, utrzymanie czystoci, kontrolowanie i koordynowanie pracy pracowników. Miejsce wykonywania pracy: . obiekty uytecznoci publicznej, galerie handlowe na terenie Wrocawia.Oferta dostpna w sali B i A. Kontakt z pracodawc - tel. 602 445 434 lub 781 445 434. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Sprztaczka biurowa - konieczne- pozostae: wyksztacenie i sta: brak wymagaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Inne] : wymagane:-  wyksztacenie wysze magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub  -  wyksztacenie wysze magisterskie na innym kierunku oraz studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Zapewnienie opieki i bezpieczestwa dzieciom do lat 3, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, wykonywanie codziennych czynnoci zwizanych z pielgnacj dzieci, karmienie dzieci, wyrabianie nawyków prawidowego i samodzielnego jedzenia. Praca 8 godzin dziennie w tym moliwe róne godziny rozpoczynania (6:00 a 9:15) i koczenia pracy  (14:00 a 17:15).Praca na czas okrelony: 24 MIESICE Z MOLIWOCI PRZEDUENIAGodziny pracy: 6:00 - 17:15Kontakt z pracodawc: osobisty, lub 71 718 62 50Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne - konieczne; zawiadczenie o niekaralnoci - konieczne- umiejtnoci: Udzielanie pomocy przedmedycznej - konieczne- pozostae: Wyksztacenie: wysze pedagogiczne lub rednie i co najmniej roczne dowia...

 • Company WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Utrzymywanie czystoci w pomieszczeniach obka (odkurzanie, mycie podogi, cieranie kurzy, sprztanie azienki), mycie okien, wymiana bielizny i pocieli dzieci. Roznoszenie posików, nakrywanie do stoów, zmywanie i wyparzanie naczy.praca w godz. 6-17:15Praca na czas okrelony: 24 MIESICE Z MOLIWOCI PRZEDUENIAKontakt z pracodawc: osobisty, lub 71 718 62 50Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: zawiadczenie o niekaralnoci - konieczne; orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie podstawowe, sta pracy bez znaczenia, orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne, zawiadczenie o niekaralnociUmiejtno wykonywania czynnoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PERSAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - obsugiwanie maszyn produkcyjnych,- utrzymywanie miejsa pracy zgodnie z przyjtymi standardami,- przestrzeganie zasad bezpieczestwa oraz norm jakociowych.Umowa o prac na czas próbny (3 miesice), kolejna na rok i na czas nieokrelony. Oferta dostpna w sali B, D, F. Kontakt z pracodawc - tel.: 887 550 489, e-mail: :- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: PRACA W ZESPOLE, DYSPOZYCYJNO, UCZCIWO,KULTURA OSOBISTA - konieczne; dowiadczenie na produkcji - konieczne- inne zawody: Operator urzdze do produkcji rodków piorcych i myjcych, sta: 3 miesicy - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak wymaga, sta pracy: 3 miesice w pracy na produkcji, praca w zespole, dyspozycyjno, uczciwo, kultura osobistaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane d...

 • Company BENEFIT MROCZEK-TRUSKOWSKA BEATA in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Szycie bielizny damskiej. Praca w godz.: 7-15. Oferta dostpna w sali G. Kontakt z pracodawc - tel.: 609 130 083Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Szwaczka maszynowa - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak wymaga, sta pracy: dowiadczenie na podobnym stanowisku, umiejtno szycia na maszynie: stbnówka, overlock, trójskok, ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BENEFIT MROCZEK-TRUSKOWSKA BEATA in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie rysunków wedug gotowych szablonów na materiaach, ukadanie wartsw materiaów, cicie (krojenie). Praca w godz.: 7-15. Oferta dostpna w sali G. Kontakt z pracodawc - tel.: 609 130 083Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Krojczy - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak wymaga, sta pracy: dowiadczenie na podobnym stanowisku, ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Surfland Sp. z o.o. Sp. k. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Mile widziani byli pracownicy sub mundurowych.Konserwator budynków biurowych: drobne prace techniczne w budynkach. Praca w godz. 7-15Na okres próbny umowa zlecenie (okoo 160 w m-cu), nastpnie umowa o prac.Kontakt z pracodawc: tel. 603 808 393Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- uprawnienia: Eksploatacja urzdze, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napiciu nie wyszym ni 1 kV - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Myślibórz ZHP in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc kuchennaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: Ksieczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - konieczne- pozostae: W trakie zatrudnienia pracodawca zapewnia transport, zakwatareowanie i wyywienie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty lub kontakt telefoniczny.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie  biologii w klasach VII - VIIIWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe mile widziane, uprawnienia do nauczania bilogiiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIKLAB s.c. E. Głowacka J. Kowalska J. Potera in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Diagnostyka laboratoryjnaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- pozostae: - uprawnienia do pobierania krwi Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "MIR-BUD" Mirosław Haładyn in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prace ogólnobudowlane - docieplenia elewacji, wykoczenia, remontypraca na terenie powiatu zawierciaskiego i woj. lskiego, pracodawca zapewnia dowóz z siedziby firmyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: budowlane - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w zakresie budowlanymSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVkontakt osobisty lub telefoniczny pod nr 608 394 729 - jzyki aplikowania: polski...

 • Company GREAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: SZALOWANIEWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  Dobre zdolnoci interpersonalne oraz komunikacyjne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Skilled Staff Solution Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: -sporzdzanie dokumentacji do zatrudnienia,-sporzdzanie umów o prac, -kontrola przebiegu procesu zatrudnienia, -kontakt z biurem rachunkowym i instytucjami publiczno-prawnymi;Docelowo osoba w przypadku adaptacji i akceptacji mogaby przej rol Rekrutera;Zaproponowane wynagrodzenie jest jedynie propozycj, za finalna warto uwarunkowana bdzie posiadanymi kompetencjami Kandydata;Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatyw - konieczne; znajomo jzyków obcych - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: C...

 • Company FIRMA USŁUGOWO-SZKOLENIOWA TOMASZ KUCIŃSKI in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga klienta, obsuga strony internetowej i sklepu internetowego, obsuga social mediaWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other Edit filters