Jobmonitor. Search results for Wrocław

128 Jobs found

Used filters:
 • Wrocławx
Displaying 1-50 of 128 results.
 • Company POLAND WORK CONSULT NATALIA JARUSZ in Wrocław
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Sprztanie biura, mycie okien, odkurzanie pomieszcze , zamiatanie , wycieranie kurzy, parapetów okiennych , mycie naczy, mycie glazury i posadzek w azienkach. Miejsce pracy: 50-506 Wrocw ul. Pikna 23a/7Forma umowy: umowa o prac na czas okrelony, praca na 1/2 etatu 12-16Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy zajmujcy si sprztaniem gdzie indziej niesklasyfikowani - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe, uczciwo, pracowito, brak p/w zdrowotnych Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ELDEETEPRA SP. Z O.O. in Wrocław
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Prawnik - Wykonuje obsug prawn jednostek organizacyjnych, w tym podmiotów gospodarczych, ze starannoci wynikajc z wiedzy prawniczej oraz etyki zawodowej, udzielajc porad i przygotowujc opinie prawne, wystpujc jako penomocnik stron w postpowaniu cywilnym lub administracyjnym.Miejsce pracy: ul. Rynek 31/32 m. 39, 50-114 Wrocaw,Forma umowy: zlecenie ok 160 godzin miesicznie  na 3 lata dyspozycyjnos w godzinach od 10-18 sal E Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: asertywno, umiejtno pracy w zespole, umiejtno koordynacji dziaa w firmie - konieczne; Kurs projektowania i aranacji wntrz - konieczne; Analiza sprawozda finansowych i kosztów dziaalnoci - konieczne; asystent menadera do spraw mediów i reklamy - konieczne- jzyki obce: angielski - w...

 • Company PUP in Wrocław
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: sprztanie klatek schodowych oraz terenów zielonych, plewienie bylin i rabatek, grabienie lici. Miejsce pracy: ul. B. Krzywoustego 9-31, 51-165 Wrocawforma umowy: zlecenie na 3 lata,3 zmiany 6:00-17:00; praca w soboty (te same godziny pracy);  ok 19 godzin tygodniowo. Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe MILE WIDZIANE: sumienno, dyspozycyjno, punktualno, zdolno samoorganizacji stanowiska pracy;Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów,sprawdzanie towarów pod wzgldem ilociowym i jakociowym,uiszczanie nalenoci za dostarczone produkty;przygotowywanie produktów do sprzeday (czyszczenie, sortowanieitp.) i ich wyeksponowanie;informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;pomoc nabywcy przy wyborze produktu;sprawna realizacja zamówie skadanych przez nabywców(demonstrowanie, waenie, mierzenie, paczkowanie);inkasowanie nalenoci za sprzedane produkty;dbanie o czysto i estetyk miejsca sprzeday;zaatwianie reklamacji zakupionych towarów;przyjmowanie i rejestrowanie zamówie na towary w hurtowniach;wspópraca w przygotowaniu oferty sprzeday (oferty towarowe,cenniki, katalogi itp.);wspópraca w badaniu sytuacji rynkowej i okrelaniu potrzeb Miejsce pracy: ...

 • Company PUP in Wrocław
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków:  Pomoc przy przygotowywaniupotraw wg receptur, brak przeciwskaza do pracy stojcej, brak przeciwskaza do podnoszenia ciarów powyej 15 kg, dyspozycyjno, umiejtno pracy w zespole. Miejsce pracy: ul. Zwycieska 14 m. c/D, 53-033 WrocawForma umowy: umowa o prace na czas nieokrelony, praca w godzinach od 6-21Sala G Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie brak lub niepene podsatawowe ksieczka sanitarna aktualna sta pracy 1 miesiac na w/w stanowisku Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Prace porzdkowe w Hostelu, sprztanie pokoi i czci wspólnych. Forma umowy: zlecenie  na 3 lata ok 120 godzin miesicznie, dyspozycyjno w godzinach 6-18Miejsce pracy: ul. Komuny Paryskiej 19, 50-451 Wrocaw, Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: DYSPOZYCYJNO - konieczne; Sprawno fizyczna - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: Wyksztacenie brak lub niepene podstawowe pracowito, starnno, sprawno fizyczna pracowito ,staranno . umiejtno pracy w zespole. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: prace porzdkowe w Hostelu, sprztanie pokoi i czci wspólnych. Miejsce pracy: ul. Komuny Paryskiej 19, 50-451 Wrocaw, Forma umowy: zlecenie na 3 lata ok 120 godzin miesicznie, dyspozycyjnos w godzinach od Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: DYSPOZYCYJNO - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; Sprawno fizyczna - konieczne- pozostae: Wyksztacenie brak lub niepene podstawowe pracowitos, sataranno , sprawno fizyczna dyspozycyjno Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Preparowanie da , utrzymanie porzdku w miejscu pracy, drobne prace pomocnicze na kuchni. Miejsce pracy: ul. Ostrowskiego 7, 53-238 WrocawForma umowy: zlecenie  ok 120 godzin miesicznie , dyspozycyjnos w godz 7-15.Termin umowy: 3 lata Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- umiejtnoci: przygotowywanie posików - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe przygtowywanie posików ksiaeczka aktualna Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: sprztanie pomieszcze salonu fryzjerskiego i pozostaych pomieszcze znajdujcych si w obiekcieutrzymywanie w czystoci pomieszcze higieniczno-sanitarnychusuwanie zgromadzonych odpadków i oprónianie koszy na mieci. Miejsce pracy: ul. Poranna 50B, 53-026 WrocawForma umowy: zlecenie ok 80 godzin miesiecznie ,dyspozycyjno w godzinach od 7-10-20-23oraz  praca w soboty (7:00-21:00, 16:00-19:00);Termin umowy: 3 lata Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe MILE WIDZIANE: sumienno, dyspozycyjno, punktualno, zdolno samoorganizacji stanowiska pracy;Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Rozwizywanie potencjalnych konfliktów i problemów zwizanych z implementacj projektu. Kierowanie zespoem projektowym. Analiza danych, przygotowywanie cyklicznych raportów. Biega znajomo j. angielskiego i j.francuskiego jest wymagana do codziennego kontaktu z klientem wewntrznym, zewntrznym (zagranicznym).Miejsce pracy: ul. Muchoborska 8, 54-424 WrocawForma umowy: umowa o prac na czas nieokreslony w godzinach od 8-16Oferta w sali: C Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; francuski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae:  Wyksztacenie wysze staz pracy 4 lata znajomo jzyka angielskiego na poziomie C2 w mowie i pismie znajomos jzyka francuskiego na po...

 • Company DREMAN SP. Z O.O. in Wrocław
  20.10.2020

  Zakres obowizków: pakowanie i rozpakowywanie paczek/ kontrola stanów magazynowych/ obsuga czytników kodów kreskowych. Miejsce pracy: ul. Bierutowska 81, 51-317 Wrocawforma umowy: umowa zlecenie od 02.11.2020-01.11.2023  dyspozycyjno w godzinach 5-13/13-21 + soboty 5-15,  praca wg zlece 40 h tygodniowo,Oferta w sali: D Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Cu Wyksztacenie brak lub niepene podstawowe mile widziane dowiadczenie 2 miesice na tym stanowisku w ostatnim roku, mile widziana umiejtno obsugi czytników kodów kreskowych, dobry stan zdrowia, sia fizyczna mile widziana, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: proste prace produkcyjne.Forma umowy : zlecenie ok 180 godzin miesiecznie, dyspozycyjno 24 na dob. Termin umowy: 18 miesiecy Oferta w ramach pracy tymczasowej. Miejsce pracy: ul. Kwiatkowskiego 12, 52-407 Wrocawsala B Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie  podstawowe sta pracy 1 miesicSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: OBSUGA BIURA, drobne prace administracyjne, ukadanie dokumentów, archiwizacja, umawianie spotka. Miejsce pracy: ul. Ksicia Witolda 49 m. 14, 50-202 WrocawForma umowy: umowa o prac na czas okrelony na 1/2 etatu, praca w godzinach od 8-12. Oferta w sali: E Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie ogólnoksztacce sta pracy mile widziany znajomo jzyka ukraiskiego w stopniu komunikatywnym do kontaktów z pracownikami oraz czci klientów  z klientami ze wschodu Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dok...

 • Company PUP in Wrocław
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: •Znajomo konserwacji drukarki, wykonywanie jej pod nadzorem lidera•Pomoc przy obsudze drukarki•Znajomo BHP przy maszynie•Realizacja typowe zadania do druku, proste materiay•Kontrola jakoci - ocena jakoci nadruków•Skanowanie POD•Obsuga prasy termotransferowej•Obsuga stacji pakujcejMiejsce pracy: ul. TARGOWA 4, 52-326 WROCAWForma umowy: umowa o prac na czas nieokrelony, praca w godzinach od 6-6 na trzy zmiany. Oferta w sali: H Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zasadnicze zawodowe znajomos angielsiego na poziomie A2 w mowie i pimie Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we Wr...

 • Company PUP in Wrocław
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: 1.Nadzór nad przebiegiem procesu produkcji 2.Produkcja zdobie zgodnie z dokumentacj produkcyjn  3.Dbanie o dostosowanie odpowiednich parametrów podczas produkcji4.Kontrola wyrobów w trakcie produkcji 5.Udzia w przezbrajaniu maszyn pod zapotrzebowania produkcyjne6.Dbanie o porzdek na stanowisku pracyMiejsce pracy: ul. TARGOWA 4, 52-326 WROCAWForma umowy: umowa o prac na czas  okrelony tj: 3 lata Oferta w sali: H Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zasadnicze zawodowe sta pracy na w/w stanowisku ok 6 miesicy znajomo angielskiego mile widziana na poziomie A1 w mowie i pimie Sposób aplikowania:- kontakt przez Powia...

 • Company PUP in Wrocław
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: 1.Kontrola jakoci produktów dostarczonych przez dziay produkcyjne 2.Kontrola zgodnoci produktów z dokumentacj produkcyjn 3.Liczenie i pomoc przy pakowaniu produktów 4.Wykaczanie produktów zgodnie z przyjtymi standardami 5.Przestrzeganie wewntrznych procedur pozwalajcych na realizacje zamówie6.Dbanie o porzdek na stanowisku pracy7.Przygotowywanie zlece do wysykiMiejsce pracy: ul. TARGOWA 4, 52-326 WROCAWUmowa o prac na czas okreslony tj: 3 lata, praca na 3 zmiany w godz 6-6Oferta w sali: F Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: CU Wyksztacenie zasadnicze zawodowe znajomo angielskiego na poziomie A1 w mowie i pimie  do czytania ...

 • Company PUP in Wrocław
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: 1.Udzia w tworzeniu, doskonaleniu i rozwoju Systemu Zarzdzania Jakoci zgodnego z norm PN EN ISO 134852.Nadzór i monitorowanie biecej sytuacji jakociowej,3.Czynny udzia w procesie tworzenia, weryfikacji i nadzorowania procedur z obszaru kontroli jakoci4.Nadzorowanie sprztu, urzdze pomiarowych (legalizacja),5.Wspóprca z pozostaymi dziaami firmy w celu uzyskania optymalnego produktu6.Nadzór nad kontrol procesów produkcyjnych, doskonalenie i podnoszenie standardów racy oraz procesów7.Nadzór nad procesem zwalniania wyrobu medycznego gotowego do Klienta8.Nadzór nad procesem przyjcia surowców i materiaów opakowaniowychMiejsce pracy: ul. TARGOWA 4, 52-326 WROCAWForma umowy: umowa o prac na czas okreslony, praca w godz 8-16Termin umowy: 3 lata Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogól...

 • Company KENDROMED Sp. z o.o. in Wrocław
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: praca przy produkcji sprztu medycznego - monta elementów elektrycznych w panelach i kolumnach medycznych. Miejsce pracy: ul. Sotysowicka 25a, 51-168 Wrocaw, Forma umowy: umowa o prac na okres próbny tj: 3 miesiace z moliwosci przeduzenia na stae. Praca w godzinach od 7-15 Kontakt kandydatów pracodawc: 607-238-426.Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: PRACA W ZESPOLE, DYSPOZYCYJNO, UCZCIWO,KULTURA OSOBISTA - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie staz pracy  1 rok uprawnienia sep do 1 kv praca w zespole Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: 1.   Przyjmowanie towaru.2.    Rozmieszczanie towaru.3.    Wydawanie towaru.4.    Sporzdzanie dokumentacji magazynowej.Miejsce pracy: ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocaw,Forma umowy: umowa o prac na czas okreslony  , praca w godzinach od  6-22Termin umowy: 3 lata. Oferta w sali: D Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae:  Dowiadczenie i wyksztacenie nie jest wymagane.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Sprztanie biura i innych pomieszcze. Miejsce pracy: ul. Dubois 33-35, 50-207 WrocawForma umowy: zlecenie na 3 lata , ok 160 godzin miesicznie, dyspozycyjno w godzinach 8-16. Termin: 3 lataOferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: CU Wyksztacenie brak lub niepene podstawowe Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: wykadanie towaru, prace porzdkowe w sklepie oraz obsuga klienta. Miejsce pracy: ul. Komuny Paryskiej 72, 50-452 Wrocaw,Forma umowy: umowa o prac na czas okrelony tj: 1 rok, praca w godz 10-14. Oferta w sali: G Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga kasy fiskalnej - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zasadnicze zawodowe sta pracy na w/w stanowisku 1 miesic, ksieczka sanitarna Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: pomocnicze prace w kuchni, wstpna obróbka ywnoci, praca na zmywaku i obieraku, utrzymywanie czystoci na terenie kuchni i pomieszcze przylegychMiejsce pracy: ul. Kwidzyska 8, 51-416 WrocawForma umowy: zlecenie od 15.10.2020-31.10.2023 ok 94 godziny w miesicu, dyspozycyjnos w godzinach : 5-17wynagrodzenie brutto 17 z/godz., praca nie mniej ni 94 godz. w miesicuWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie brak lub niepene podstawowe wymagana aktualna ksieczka zdrowia san-epid.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: 1. Opieka nad sekretariatem w obrbie spóek.    2. Praca przy komputerze w tym w programie Microsoft Office, Comarch ERP XL.3. Obsuga poczty przychodzcej i wychodzcej.4. Wydawanie towaru.5. Obsuga urzdze wielofunkcyjnych.Miejsce pracy: ul. Krakowska 119, 50-428 WrocawForma umowy: umowa o prace na czas okreslony tj: 2 lata, praca na dwie zmiany w godzinach od 6-22. Oferta w sali: E Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga programu Microsoft Office * - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae:  Wyksztacenie rednie sta pracy nie wymagany obsuga programu Microsof Office znajomo jzykaów ukraiskiego i rosyjskiego na pozio...

 • Company Restauracja Agawa Agata Kaleniak in Wrocław
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: przygotowanie pizzy. Miejsce pracy: ul. WALIGÓRSKIEGO 1, 53-141 WrocawForma umowy: umowa o prac na czas okreslony tj: 3 lata, praca w godzinach od 12-20.Oferta w sali: G Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: CU Wyksztacenie podstawowe sta pracy ok 1 roku na w/w stanowisku ksieczka sanitarna Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Archiwum Państwowe we Wrocławiu in Wrocław
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: 1. wykonywanie  prac introligatorskich, typu fascykua, obwoluta, koperty, przeszywanie kart.2. Czyszczenie i rozklejanie kart w aktach popowodziowych.Miejsce pracy: ul. Pomorska 2, 50-215 WrocawForma umowy: umowa o prac w zastpstwie  do 09.01.2021 z mozliwoci przeduenia Praca w godz 7.30-15.30Kontakt z pracodawc:  tel.: 329-81-51 Oferta w sali: C, H, A Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zasadnicze zawodowestaz pracy 4 lata Cierpliwo, systematyczno, zdolnoci manualne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "GOLDEN VERTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Wrocław
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Sprztanie biurMiejsce pracy: ul. Szpilkowa 6 m. 8, 54-074 Wrocaw, tel.: 786834296Form a umowy: umowa  o prac na czas nieokreslony na 1/4 etatu w godz 8-10 Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - podane- pozostae: Wyksztacenie bez znaczenia sta pracy bez znaczenia ukraiski mile widziany Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy in Wrocław
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Dekretowanie i wprowadzenie danych oraz dokumentów do systemu ksigowego.W ramach wykonywanych zada zapewnione jest wsparcie dowiadczonego zespou ksigowego. Miejsce pracy: ul. Wybrzee Juliusza Sowackiego 9, 50-413 WrocawForma umowy: umowa o prace na czas nieokreslony, praca w godzinach osd 7:45-15:45Kontakt kandydatów z pracodawc: lub telefoniczny: 71 798 59 42Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  MS OFFICE - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze lub rednie,- znajomo obsugi komputera (Word, Excel)- dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku bdzie dodatkowym atutem- dokadno, obowizkowo, zdolnoci komunikacyjne i kultura osobista- pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych.Sposób aplikowania:- bezporedn...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Utrzymywanie w naleytej czystoci przydzielonych do sprztania pomieszcze, najbliszego otoczenia przed wejciem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urzdze i rodków przeznaczonych do sprztania.Miejsce pracy: ul. Grabiszyska 204D m. 225, 53-234 Wrocaw oraz ulica buforowa wg zlece na terenie Wrocawia Forma umowy: umowa o prace na czas okrelony  to jest 1/2 etatu tj: 3 lata, praca w godzinach od 8-16Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: Wyksztacenie bez znaczenia sta pracy bez znaczenia znajomo ukraiskiego na poziomie A1 mile widziana Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywania zabiegów pielgnacyjnych doni, stóp i paznokci, zdobienie paznokci, 40 godzin w miesicu, dyspozycyjno od 8:00 do 19:00 na yczenie klienta. Miejsce pracy: ul. Odrzaska 9, 50-113 WrocawForma umowy: zlecenie  na 3 lata. Oferta w sali: H Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Dowiadczenie na podobnym stanowisku - konieczne; RZETELNO I ODPOWIEDZIALNO - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe sta pracy 3 miesice dowiadczenie na podobnym stanowisku rzetelno i odpowiedzialno Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY PRZED ROZPOCZCIEM WYDAWANIA POTRAW PRZEZ KUCHNI ; OBIERANIE, KROJENIE, SZATKOWANIE I SIEKANIE PRODUKTÓW NA PÓNIEJSZE POTRAWY; UTRZYMYWANIE CZYSTOCI W OBRBIE KUCHNI I ZAPLECZA SANITARNEGO; DBANIE O DOSTPNO SRODKÓW CZYSTOCI W KUCHNI I NA ZAPLECZU SANITARNYM; CZYSCZENIE SPRZTU KUCHENNEGO, POWIERZCHNI STOOW, PODOG I MASZYN, ORAZ ZMYWANIE NACZY PO ZAPOKOWANYM DNIU PRACY; DORANA POMOC SZEFOWI KUCHNI ORAZ POZOSTAYM KUCHARZAM; POZOSTAE PRACE PORZDKOWE, MAJCE NA CALE UTRZYMANIE KUCHNI W CZYSTOCI, ORAZ UATWIENIE PRACY CAEJ OBSUDZE LOKALU.Miejsce pracy: ul. Graniczna 190, 54-530 WrocawForma umowy: umowa o prac na czas okrelony do 18 miesiecy  w godzinach od 6-6Oferta w sali: G Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae:  W...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: przygotowywanie miejsca pracy przed rozpoczciem wydawania potraw przez kuchni; utrzymywanie czystoci w obrbie kuchni i zaplecza sanitarnego; dbanie o dostpno rodków w kuchni i na zaopleczu sanitarnym; czysczenie sprztu kuchennego, powierzchni stoow, podóg i maszyn, oraz zmywanie naczy ppo zakonczonym dniu pracy; pozostae prace porzdkowe, majce na cale utrzymanie kuchni w czystoci, oraz uatwienie pracy caej obsudze lokalu .Miejsce pracy: ul. Graniczna 190, 54-530 WrocawFORMA UMOWY: ZLECENIE OK 40 GODZIN TYGODNIOWO, DYSPOZYCJNOS W GODZ 6-6 . Terrmin umowy: 18 miesicy Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Sprawno fizyczna - konieczne; SUMIENNO - konieczne; Dokadno - konieczne- pozostae: CU Wyksztacenie brak lub niepene podstawowe sta ...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: praca jako introligator w wymiarze okoo 60 godzin miesicznie. Miejsce pracy: ul. Mioszycka 33, 51-502 WrocawForma umowy: zlecenie ok 60 godzin miesiecznie, dyspozycyjno  godzinowa : Termin umowy: 3 lata? Oferta w sali: H Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga maszyn introligatorskich - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie zawodowe obsuga maszyn introligatorskich Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: SPRZTNIE POMIESZCZE BIUROWYCH, MAGAZYNU, SZATNI PRACOWNIKÓW I POMIESZCZE SANITARNYCH. Miejsce pracy: ul. Sulmierzycka 9, 51-152 Wrocaw, tel.: 783-299-467Forma umowy: zlecenie ok 02.11.2020-31.12.2020Termin umowy: Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: CU Wyksztacenie zasadnicze zawodowe Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: OBSUGA AUTOMATYZOWANYCH SITODRUKAREK PRZEMYSOWYCH–REALIZACJA HARMONOGRAMU PRODUKCJI – CZYTANIE I ANALIZA DOKUMENTÓW PRODUKCYJNYCH W JZYKU ANGIELSKIM IPOLSKIM – DBANIE O JAKO WYTWARZANYCH NADRUKÓW WG PRZYJTYCHSTANDARDÓW W ZAKADZIE PRACY – OBSUGA KOMPUTERÓW AUTOMATÓW SITODRUKARSKICH-NADZOROWANIE PRACY ZESPOU SITODRUKARZY- WSPARCIE KIEROWNIKA DZIAU W ZARZDZNIU ZESPOEM- PLANOWANIE PRACY- WPROWADZANIE USPRAWNIE W DZIAANIU DZIAU.Miejsce pracy: ul. TARGOWA 4, 52-326 WROCAWForma umowy: kontrakt menaderski , praca w godzinach 6-6 na 3 zmiany. Czas nieokrelony Oferta w sali: H Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: zdolnoci manualne, dyspozycyjno, umiejtno pracy w zespole, komunikatywno - konieczne; jzyk angielski - poziom redniozaawansowany - ko...

 • Company Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych zakadach pracy,- sporzdzanie dokumentacji kontrolnej (protokoy kontroli) i pokontrolnej  (. decyzje administracyjne) oraz prowadzenie postpowania administracyjnego,- prowadzenie rejestrów obowizujcych w komórce organizacyjnej,- sporzdzanie obowizujcych sprawozda, harmonogramów itp.Praca na jedn lub dwie zmiany. Oferta dostpna w sali H. Kontakt kandydatów z pracodawc: (osobicie lub listownie w zaklejonych kopertach):Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocawiu, 50-227 Wrocaw, ulica Kleczkowska 20, zaklejona koperta z dopiskiem oferta pracy - Staysta/Modszy asystent/Asystent w Oddz. Bezpieczestwa ywnoci, ywienia i Produktów Kosmetycznych.Drog elektroniczn na adres: Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - kon...

 • Company CHERRY CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - zamiatanie i mycie podóg, - mycie drzwi - wycieranie kurzu z mebli - mycie i czyszczenie urzadze sanitarnych w toaletach,- mycie glazury i posadzek w toaletach. -dezinfekcija wszystkich powierzchnie.Umowa o prace na czas okrelony  tj 1 rok , praca w godzinach 11-15 Miejsce pracy: ul. Szwedzka 17D, 54-401 Wrocaw, tel.: 786133976Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie brak lub niepene podstawowe Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GEORGE&COMPANY SP. Z O.O. in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Prace pomocnicze, prace porzdkowe, adunek i rozadunek czci aluminiowych.Miejsce pracy: ul. Krakowska 92, 50-427 WrocawForma umowy: zlecenie w ramach pracy tymczasowej  od 20.10.2020-01.03.2022, ok 36 godzin tygodniowo, dyspozycyjnoc 24 na dob.Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie brak lub niepene podstawowe Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CAR-REPAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: NAPRAWA SAMOCHODÓW, MONTARZ I OBSLUGA INSTALACJI LPGRMiejsce pracy: ul. KORZESKA 31, 51-126 WROCAWForma umowy: umowa o prac na czas niokrelony, praca w godzinach od 8-16 Kontakt: Oferta w sali: F Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kategoria - B - konieczne; MINIMUM 6- MIESICZNE DOWIADCZENIE W PROWADZENIU POJAZDÓW - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie sta pracy minimum  6 miesicy w prowadzeniu pojazdów UMIEJTNO OBSLUGI I MONTAU INSTALACJI LPGbiega obsuga komputera i interntu Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: prace ogólnobudowlane. Miejsce pracy: ul. GRANICZNA 22, 54-530 WrocawForma umowy: umowa o prac na czas okrelony do 31.01.20201Praca w godzinach od 6-14. kontakt z pracodawc: 71 363 66 88Oferta w sali: D Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: CU Wyksztacenie podstawowe Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Rczne sortowanie odpadów na linii sortowniczej. Utrzymanie porzdku na stanowisku pracy.Miejsce pracy: ul. Szczeciska 5, 54-517 WrocawForma umowy: zlecenie od 1 roku do 3 lat, minimum 160 godzin miesicznie, dyspozycyjno w godzinach od 6-14,14-22,22-6Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: Wyksztacenie brak lub niepene podstawowe znajomo ukraiskiego na poziomie A2 w mowie i pimie Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Kierowaniem wózkiem widowym, Wykonywanie rozadunków i zaadunków aut wózkiem widowym, Umiejscowienie palet na regaach wysokiego skadowaniaMiejsce pracy: ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 WrocawForm a umowy: umowa o prac w ramach pracy tymczasowej tj do 18 miesicy  , praca na 3 zmiany w godzinach od 6-6 Oferta w sali: D Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Sprawno fizyczna - konieczne; SUMIENNO - konieczne; Dokadno - konieczne- pozostae: Wyksztacenie brak lub niepene podstawowe dokadnos ,sumienno , sprawnos fizyczna AKTUALNE UDT GOTOWNO DO PRACY ZMIANOWEJUprawnienia:  UDT na wózki widoweSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzy...

 • Company Kell sp. z o.o.sp. k. in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: zaadunki, przeadunki, rozadunki towarów i zwizane z tym czynnoci np wypenienie dokumentów, odbiór dokumentów i inne. Miejsce pracy: ul. Swojczycka 32, 51-502 WrocawForma umowy: umowa o prac na czas nieokrelony, praca w godzinach od 8-22Kontakt kandydatów z pracodawc: 508240667 lub: Oferta w sali: D Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Witold Młynarz Doradca Finansowy in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prace pomocnicze w sklepie spoywcznym. Praca dwuzmianowa w godz.: 6-23, umowa zlecenie lub umowa o prac na okres próbny. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, ul. Kukuczki 5/2 / Opolska 121/U1, 50-570 WrocawOferta dostpna w sali G. Kontakt z pracodawc - tel.: 735 936 909. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Kasjer handlowy - konieczne- pozostae: wyksztacenie i sta pracy - brak wymagaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company ARNIS ČERNAVSKIS in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Naprawa samochodów osobowych. Miejsce pracy: ul. Olsztyska 47A 47A, 51-423 WrocawForma umowy: umowa o prac na czas nieokrelony, praca w godzinach od 7- 18. Kontakt z pracodawc: osobisty. Oferta w sali: F Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kategoria - B - konieczne;  MINIMUM 6 MIESICY DOWIADCZENIA W PROWADZENIU POJAZDÓW - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe staz pracy 2,6 miesiecy obsuga komputera i internetu obsluga diagnosnyki CDF, prawo jazdy kat. B Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: pol...

 • Company PUP in Wrocław
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Utrzymanie porzadku na posesji, drobne prace remontowe.Miejsce pracy: ul. Swojczycka 150, 51-502 WrocawForma umowy: umowa o prac na 1/2 etatu w godz 8-12Kontakt z pracodawc: 501663209Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company VAIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Wrocław
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: poszukiwanie pracowników do pracy w IT.Miejsce pracy: ul. Rynek 39 m. 40, 50-102 WrocawForma umowy: umowa o prace na czas okrelony, praca w godzinach 8-16,termin umowy 3 lata. Oferta w sali: C Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: ODPORNO NA STRES - konieczne; RZETELNO I ODPOWIEDZIALNO - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze sta pracy na w/w stanowisku ok 1 roku i wicej rzetelno, odrpowiedzialno odporno na stres znajomo jezyka angielskiego na poziomie B2 w mowie i pimie znajomo jzyka ukraiskiego  na poziomie B2 w m...

 • Company PUP in Wrocław
  15.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: CZYNNA POMOC DLA LEKARZA STOMATOLOGA W CZASIE ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH;DEZYNFEKCJA ORAZ STERYLIZACJA URZDZE I NARZDZI ;DBANIE O PORZDEK W GABINECIE;Miejsce pracy: ul. Ksicia Witolda 49 m. 28, 50-202 Wrocaw dodatkowe miejsce wykonywania pracy: ul. Energetyczna 10A, 53-330 WrocawForma umowy: umowa o prac na czas nieokrelony, praca w godzinach od 9-20. Oferta w sali: C Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie branowe sta pracy 10 miesicy Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w montau instalacji elektrycznych. Prace przygotowawcze i inne prace zwiazane z montaem.Miejsce pracy: ul. Opolska 140, 54-512 WrocawForma umowy: zlecenie od 10.11.2020-09.11.2021  Praca min 100 godz/mies. Praca w systemie zmianowym (6:00 - 14:00, 14:00 - 22:00). Przewidywana praca w soboty. System opaty - godzinowy.Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: samodzielno, dokadno, odporno na stres - konieczne- pozostae: Wyksztacenie bez znaczenia. Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie da zgodnie z obowizujcymi standardami, racjonalne gospodarowanie towarem, minimalizowanie strat, dbanie o odpowiedni estetyk potraw, utrzymywanie porzdku i higieny w miejscu pracy.Zlecenie ok 160 godzin miesiecznie, dyspozycyjno w godz 10-18. Termin umowy: 5 lat. Miejsce pracy: ul. Zwyciska 16-23 m. 16, 53-034 Wrocaw.Oferta w sali: G Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie sta pracy 6 miesicy ksieczka  sanitarno-epidemiologicznychSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wrocław
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: • rozkadanie towarów na pókach magazynowych;• kompletowanie zamówie klientów zgodnie z zamówieniem /specyfikacj;• pakowanie towarów i przygotowywanie do wysyki;• zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem;• obsugiwanie specjalistycznego sprztu do pakowaniatowarów;• obsuga skanera magazynowego.Miejsce pracy: ul. Kwidzyska 6, 51-416 Wrocaw oraz praca wykonywana wedug zlece pracodawcy - teren caego kraju. Forma umowy: umowa o prac na czas okrelony tj: 2 lata, praca w godzinach od 6-6 na 3 zmiany. Oferta w sali: B Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe umiejtno pracy pod presj czasu; Komunikatywno i umiejtno pracy w z...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Wrocław Edit filters