Jobmonitor. Search results for Wysoka

102 Jobs found

Used filters:
 • Wysokax
Displaying 1-50 of 102 results.
 • Company Ośrodek Wypoczynkowy Bursztyn/GOSPODARSTWO ROLNE in Wysoka
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Meldowanie goci orodka, przyjmowanie wpat, wystawianie faktur vat, obsuga systemu rezerwacyjnego, przyjmowanie rezerwacji drog telefoniczn, mailow oraz bezporedni, kompleksowa obsuga goci orodka, udzielanie gociom informacji dot. orodka, wyliczanie kosztów pobytu goci, obsuga kasy fiskalnej i terminala patniczego.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie, 2 lata dowiadczenia w pracy na stanowisku recepcjonisty, biega obsuga komputera, wysoka kultura osobista, komunikatywna znajomo j. angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego, umiejtno radzenia sobie ze stresem, komunikatywno. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 7-15...

 • Company KRESOWA CHATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Wysoka
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Zajmowanie si gomi lokalu (powitanie, wskazanie stolika, podanie menu itp.) Przynoszenie zamówionych potraw i napoi gociom. Budowanie pozytywnego wizerunku lokalu. Dbanie o porzdek na sali gocinnej. Sprztanie sali na zakoczenie dnia.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : szybkie tempo pracy[Umiejtno 1] : wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w AugustowieMickiewicza 2Augustów 16300- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LINDSTROM Sp. z o.o. in Wysoka
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: - sortowanie mat zgodnie z wytycznymi- obsuga maszyn pralniczych- wykonywanie wymaganych napraw mat- inspekcja i weryfikacja jakoci i iloci mat- przygotowanie mat zgodnie z listami przewozowymi- dbao o czysto i porzdek swojego stanowiska pracy- dbao o bezpieczestwo pracy wasnej i innychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze branowe - konieczne- inne zawody: Pracownik pralni chemicznej - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie co najmniej zawodowe, mile widziane dowiadczenie w dziale produkcyjnym, umiejtno organizacji pracy wasnej, umiejtno czytania instrukcji, wysoka kultura osobista.Obowizki:- sortowanie mat zgodnie z wytycznymi- obsuga maszyn pralniczych- wykonywanie wymaganych napraw mat- inspekcja i weryfikacja jakoci i iloci mat- przygotowanie mat zgodnie z listam...

 • Company ULTRO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Wysoka
  14.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga sekretariatu, organizacja i obsuga spotka zarzdu, organizacja zamówie biura zarzdu, weryfikacja, archiwizacja i rejestracja dokumentów spóki, prowadzenie korespondencji przychodzcej i wychodzcej, inne prace biurowe.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne; Komputer - obsuga komputera - konieczne; Kompleksowa obsuga biura - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : Wysoka kultura osobista oraz kompetencje spoeczne, odporno na stresSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. in Wysoka
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: • codzienna obsuga pojazdu, praca przy robotach drogowych . tj. asfaltowanie, brukowanie, • przestrzeganie przepisów BHP i ppo.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: Kwalifikacja wstpna kat. C - konieczne; Prawo jazdy kat. C + E - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. C - konieczne- pozostae: [Inne] : • Prawo jazdy kat. C + E • Podstawowa znajomo z zakresu mechaniki i obsugi technicznej pojazdu • wiadectwo kwalifikacji zawodowej, karta kierowcy,• Uczciwo i sumienno •Wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, rozmowa kwalifikacyjna, kontakt tel:768566350 i e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dyczkowski Mariusz Kancelaria Prawno - Podatkowa in Wysoka
  14.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie podatkowej ksigi przychodów i rozchodów.Praca na peny etat w godzinach 7-15. Okres próbny 3 miesice z moliwoci przeduenia. Kontakt osobisty, telefoniczny 33 870 38 44, mailowy :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: znajomo podatku VAT - konieczne; znajomo ustaw podatkowych - konieczne- inne zawody: Asystent do spraw ksigowoci, sta: 2 lat - podane- pozostae: Wyksztacenie min. rednie, dowiadczenie zawodowe min. 2 lata - mile widziane. Znajomo podatku VAT oraz bieca znajomo ustaw podatkowych. Samodzielno, uczciwo, rzetelno, pracowito, lojalno, wysoka kultura osobista, ch podjcia zatrudnienia na stae.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, moe by skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich in Wysoka
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie kancelarii, akt osobowych pracowników, zaatwianie wszystkich spraw zwizanych z ich zatrudnieniem, biece zaatwianie spraw, a w szczególnoci: wykonywanie prac kancelaryjnych i  biurowych, obsuga urzdze biurowych i poligraficznych, prowadzenie biecej obsugi korespondencji, udzielanie informacji interesantom, obsuga goci i interesantów, wprowadzanie danych do systemu SIO, Vulcan, opisywanie faktur budetowych, przygotowywanie zawiadcze na potrzeby rónych instytucji, sporzdzanie sprawozda dla GUS, owiatowych itp., ewidencja czasu pracy pracowników , kontrola wanoci ksieczek zdrowia, prowadzenie ewidencji druków cisego zarachowania, prowadzenie na bieco ksig inwentarzowych, zabezpieczenie i przechowywanie pieczci urzdowych, prowadzenie skadnicy akt itp.Wymagania:- wy...

 • Company PUP in Wysoka
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z dziemi.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: wysoka sprawno fizyczna - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Jastrzbiu-ZdrojuPszczyska 134Jastrzbie-Zdrój 44335- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wysoka
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie toarów, metkowanie, ukadanie, wieszanie, obsuga klienta, rejestracja sprzeday na kasie fiskalnejWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: wysoka kultura osobista - konieczne- inne zawody: Sprzedawca* - konieczne- pozostae: Umiejtno obsugi klienta-konieczne; preferowane dowiadczenie zawodowe-konieczneOferta pracy w ramach umowy UMPI/20/0026Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowej SoliStaszica 1cNowa Sól 67100- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wysoka
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc kuchennaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- pozostae: wysoka kultura osobista, zaangaowanie, umiejtno pracy w zespoleSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SokóceKryska 40Sokóka 16100- wymagane dokumenty: skier. z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Kompleks Opiekuńczy u Stępniów" Renata Chwaścińska in Wysoka
  13.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: ratownik medyczny / ratowniczka medycznaWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- uprawnienia: Ratownik – uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - konieczne- pozostae: wysoka kultura osobista, empatia do ludzi chorych, starszych, uczciwo sumienno, odpowiedzialno; mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Kompleks Opiekuńczy u Stępniów" Renata Chwaścińska in Wysoka
  13.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: rozkadanie i wydawanie leków, zmiana opatrunków, opieka pielgniarska nad mieszkacami orodka w Koziej WoliWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - konieczne- pozostae: wysoka kultura osobista, empatia do ludzi chorych, starszych, uczciwo sumienno, odpowiedzialno; mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - okresowa kontrola i ogldziny urzdze elektrycznych- aktywne usuwanie awarii sieci i urzdze- raportowanie zdarze wynikych z utrzymania ruchu oraz wykonanych prac- zgaszanie potrzeby zakupu materiaów i czci- diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn i urzdze- wykonywanie zada w ramach okresowych przegldów i remontów- udzia w montau nowych urzdze- wykonywanie oraz naprawa instalacji elektrycznych- wdraanie usprawnie i innowacji- prowadzenie eksploatacji i wprowadzenie nowych urzdze zgodnie z instrukcjami- cisa wspópraca z innymi dziaami- przestrzeganie zasad BHPWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: elektryczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: elektryczne - podane- uprawnienia: wiadectwo kwalfikacyjne E (eksploatacja urzdze, instalacji i sieci w  zakresie grupy ...

 • Company UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: 1.Prowadzanie pacjentów niepenosprawnych na zabiegi , pomoc w rozbieraniu i ubieraniu si. 2.Czuwanie nad bezpieczestwem pacjentów niepenosprawnych a take nadzorowanie mienia kuracjuszy.3.Udzielanie pomocy chorym  lecym:a)w zaspokojeniu potrzeb fizjologicznychb)w utrzymaniu czystocic)dostarczanie posików do pokoi , zmywanie naczyd)zawiadamianie pielgniarek o wydarzeniach istotnych , jakie miay miejsce w czasie wykonywania prac  przy chorych.4.Dbanie o naleyty stan sprztu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie ,chodziki).Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Orzeczenie  lekarskie  dla  celów  sanitarno – epidemiologicznych - konieczne- pozostae:  dobry stan zdrowia, wysoka kultura osobista, komunikatywno, empatiaSposób aplikowania:- bezporedn...

 • Company 1.Trendy DANCE Katarzyna Skiba 2.SK CONSULTING Katarzyna Skiba in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie przeróbek oraz przyjmowaniu zlece od klientów.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie zasadnicze zawodowe, 2-letnie dowiadczenie na stanowisku krawieckim, umiejtno obsugi maszyn szwalniczych, wysoka motywacja do podjcia pracy, odpowiedzialno i uczciwo, moe by osoba z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci. Praca w abnie od pon. do pt. na jedn zmian w przedziale godz.: 9.00-18.00 co drugi dzie do uzgodnienia; praca na 3/4 etatu lub moliwo zatrudnienia na 1/2 etatu; wynagrodzenie: 1 950 z brutto przy umowie o prac na 3/4 etatu + premia. Kontakt: 1.Trendy DANCE Katarzyna Skiba 2.SK CONSULTING Katarzyna Skiba; wczeniejszy kontakt tel.: 606 944 699; CV prosz wysya na adres e-mail: ób aplikowania:- bezporednio do ...

 • Company AMREST SP. Z O.O in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie posików typu fast food, obsuga klientów, dbanie o czysto w restauracji, praca wedug standardów oraz przestrzeganie zasad BHP. Praca w godz.: 07-01, praca w dni wolne oraz weekendy. 3/4 etatu. Pzewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Grunwaldzki 25-27 oraz inne lokalizacje wskazane przez Amrest Sp. z o.o.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne- inne zawody: Pracownik przygotowujcy posiki typu fast food - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe, mile widziane zasadnicze zawodowe, staz pracy: mile widziany na podobnym stanowisku,wysoka kultura osobista, praca stojca, obsuga kasy fiskalnej.w...

 • Company AMREST SP. Z O.O in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie posików typu fast food, obsuga klientów, dbanie o czysto w restauracji, praca wedug standardów oraz przestrzeganie zasad BHP. Praca w godz.: 07-01, praca w dni wolne oraz weekendy. Pzewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Grunwaldzki 25-27 oraz inne lokalizacje wskazane przez Amrest Sp. z o.o.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne- inne zawody: Pracownik przygotowujcy posiki typu fast food - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe, mile widziane zasadnicze zawodowe, staz pracy: mile widziany na podobnym stanowisku,wysoka kultura osobista, praca stojca, obsuga kasy fiskalnej.wymagana akt...

 • Company AMREST SP. Z O.O in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie posików typu fast food, obsuga klientów, dbanie o czysto w restauracji, praca wedug standardów oraz przestrzeganie zasad BHP. Praca w godz.: 07-01, praca w dni wolne oraz weekendy. 1/2 etatu. Pzewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Grunwaldzki 25-27 oraz inne lokalizacje wskazane przez Amrest Sp. z o.o.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne- inne zawody: Pracownik przygotowujcy posiki typu fast food - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe, mile widziane zasadnicze zawodowe, staz pracy: mile widziany na podobnym stanowisku,wysoka kultura osobista, praca stojca, obsuga kasy fiskalnej.w...

 • Company AMREST SP. Z O.O in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie posików typu fast food, obsuga klientów, dbanie o czysto w restauracji, praca wedug standardów oraz przestrzeganie zasad BHP. Praca w godz.: 07-01, praca w dni wolne oraz weekendy. Pzewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Grunwaldzki 25-27 oraz inne lokalizacje wskazane przez Amrest Sp. z o.o.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne- inne zawody: Pracownik przygotowujcy posiki typu fast food - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe, mile widziane zasadnicze zawodowe, staz pracy: mile widziany na podobnym stanowisku,wysoka kultura osobista, praca stojca, obsuga kasy fiskalnej.wymagana akt...

 • Company AMREST SP. Z O.O in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie posików typu fast food, obsuga klientów, dbanie o czysto w restauracji, praca wedug standardów oraz przestrzeganie zasad BHP. Praca w godz.: 07-01, praca w dni wolne oraz weekendy. 3/4 etatu. Pzewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Grunwaldzki 25-27 oraz inne lokalizacje wskazane przez Amrest Sp. z o.o.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne- inne zawody: Pracownik przygotowujcy posiki typu fast food - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe, mile widziane zasadnicze zawodowe, staz pracy: mile widziany na podobnym stanowisku,wysoka kultura osobista, praca stojca, obsuga kasy fiskalnej.w...

 • Company AMREST SP. Z O.O in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie posików typu fast food, obsuga klientów, dbanie o czysto w restauracji, praca wedug standardów oraz przestrzeganie zasad BHP. Okoo 120 godzin pracy miesicznie, dyspozycyjno w godz.: 07-01, praca w dni wolne oraz weekendy. Pzewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Grunwaldzki 25-27 oraz inne lokalizacje wskazane przez Amrest Sp. z o.o.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne- inne zawody: Pracownik przygotowujcy posiki typu fast food - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe, mile widziane zasadnicze zawodowe, staz pracy: mile widziany na podobnym stanowisku,wysoka kultura osobista, pr...

 • Company AMREST SP. Z O.O in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie posików typu fast food, obsuga klientów, dbanie o czysto w restauracji, praca wedug standardów oraz przestrzeganie zasad BHP. Okoo 160 godzin pracy miesicznie, dyspozycyjno w godz.: 07-01, praca w dni wolne oraz weekendy. Pzewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Grunwaldzki 25-27 oraz inne lokalizacje wskazane przez Amrest Sp. z o.o.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne- inne zawody: Pracownik przygotowujcy posiki typu fast food - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe, mile widziane zasadnicze zawodowe, staz pracy: mile widziany na podobnym stanowisku,wysoka kultura osobista, pr...

 • Company CREDIT SUISSE (POLAND) Sp. z o.o. in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - Zarzdzanie zespoem: organizacja spotkan 1: 1 / zespolowych, zarzdzanie nisk wydajnoci, kontrola wskanikow KPI procesow I kontrola jakoci produkcji;- Weryfikacja dziennych rachunków zysków i strat poprzez porównywanie i rozliczanie bilansów;- Reprezentacja funkcji PC w kontaktach z innymi dzialami;- Przeprowadzanie analitycznych przegldow rachunku zysków i strat oraz bilansu;- Przeprowadzanie analitycznych przegldow rachunku zysków i strat dla nowych instrumentow oraz ich bilansu;- Raportowanie kontroli, w tym odpowiedniej eskalacji problemów, punktow audytowych, poprawy kontroli, raportowanie zdarze i dokumentacji SOX. Praca w godz.: 8-16. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - ko...

 • Company "NATALIA" Sp z o.o. in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: pracownik produkcji, pakowacz, kontroler jakociWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie na stanowisku pracownik produkcji, zdolno szybkiego uczenia si, wysoka motywacja do pracy, zaangaowanieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, przygotowywanie, prowadzenie zaj z plastyki w klasach IV-VIII szkoy podstawowej, dbanie o dobry wizerunek szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne; Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: wysoka kultura osobista - konieczne; kreatywno - konieczne- inne zawody: Nauczyciel plastyki, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, przygotowywanie, prowadzenie zaj z muzyki w klasach IV-VIII szkoy podstawowej, dbanie o dobry wizerunek szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: wysoka kultura osobista - konieczne; kreatywno - konieczne- inne zawody: Nauczyciel muzyki, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, przygotowywanie, prowadzenie zaj z informatyki w klasach IV-VIII szkoy podstawowej, dbanie o dobry wizerunek szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne; Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: kreatywno - konieczne; wysoka kultura osobista - konieczne- inne zawody: Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, przygotowywanie, prowadzenie zaj z chemii w klasach IV-VIII szkoy podstawowej, dbanie o dobry wizerunek szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: wysoka kultura osobista - konieczne; kreatywno - konieczne- inne zawody: Nauczyciel chemii, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, przygotowywanie, prowadzenie zaj z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoy podstawowej, dbanie o dobry wizerunek szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: wysoka kultura osobista - konieczne; kreatywno - konieczne- inne zawody: Nauczyciel wychowania fizycznego, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Sąd Rejonowy w Gliwicach in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Rejestrowanie i prowadzenie akt (dokumentacji) spraw podlegajcych waciwoci Wydziau. Wykonywanie prac biurowych - sporzdzanie pism, czynnoci zwizane z prowadzeniem w systemie informatycznym, obsuga programu SAWA. Protokoowanie na rozprawach, posiedzeniach. Sporzdzanie korespondencji zwizanej z biegiem spraw. Obsuga urzdze biurowych. Doczanie do akt pism procesowych i dowodów dorczenia korespondencji sdowej. Archiwizowanie akt, przygotowywanie spisów zbiorczych do archiwum. Wykonywanie  innych czynnoci  przewidzianych w regulaminie urzdowania sdów powszechnych. Data zatrudnienia: sierpie 2020r.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga programu WORD - konieczne; obsuga komputera i komputerowych programów biurowych - konieczne; biego w pi...

 • Company PUP in Wysoka
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie posików, wdraanie receptur kuchni ukraiskiej- gotowanie potraw typu pielmieni, czebureki i inne wg oryginalnych recepturWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno - konieczne- pozostae: - znajomo kuchni ukraiskiej- umiejtno gotowania potraw w/w kuchni- umiejtno gotowania: pielmieni, czebureki, barszcz ukraiski i inne- cierpliwo- wysoka higiena osobistaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Ewidencja korespondencji, segregowanie i przekazywanie korespondencji, obsuga poczty elektronicznej, redagowanie pism, obsuga urzdze biurowych, obsuga centrali telefonicznej, zamawianie artykuów biurowych, przygotowywanie spotka i obsuga uczestników, pomoc w organizacji podróy subowych, dokumenty- NIP, ZUS, US, serwowanie poczstunku dla goci,Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: A/B) znajomo programu MS Office - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Umiejtnoc efektywnego komunikowania si i budowania relacji, wysoka kultura osobista, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Szpiczakowski in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc nauczycielowi w realizacji zada opiekuczo- wychowawczych i dydaktycznych w grupie ogólonodostpnej z dziemi niepenosprawnymi. Praca w godznach od 8:30- 16:30Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: kreatywno, obowizkowo, wysoka kultura osobista, mile widziane dowiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + skierowanie do pracodawcy ( w przypadku osób zarejestrowanych w PUP)- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków zgodnie ze stanowiskiem na podstawie obowizujcych przepisów owiatowych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: mile widziane: dowiadczenie, umiejtno gry na instrumencie, zdolnoci manualne, wokalne, animacja pracy z dziemi. Wyksztacenie kierunkowe, predyspozycje do pracy z dziemi, komunikatywno, sumienno, odpowiedzialno, wspódziaanie, wysoka kultura osobista. Wymagane: ksieczka do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz aktualne zawiadczenie o niekaralnoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie ze stanowiskiem, w tym . pomoc w opiece nad dziemi, w organizacji zabaw, czynnoci higieniczno-sanitarne przy dzieciach, dbanie o czysto powierzonych pomieszcze oraz dbanie o ziele na terenie posesj.iWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- pozostae: Predyspozycje do pracy z dziemi, zdolnoci plastyczne, muzyczne, animacje zabaw. Umiejtno wspópracy w zespole, komunikatywno, sumienno, odpowiedzialno, wysoka kultura osobista. Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku. Wymagana ksieczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Gen. Władysława Andersa w Złocieńcu in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie sekretariatu szkoy, redagowanie pism, prowadzenie spraw uczniowskich, prace kancelaryjno-biurowe, prowadzenie korespondencji z placówkami, sprawozdawczo, obsuga SIO, zadania dorane zlecone przez Dyrektora.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: Obsuga urzdze biurowych - konieczne- pozostae: Wyksztacenie: preferowane wysze.Umiejtnoci: znajomo prawa owiatowego i kodeksu pracy, przepisów o pracownikach samorzdowych. Znajomo obsugi systemu informacji owiatowej.Wysoka kultura osobista.Znajomo jzyków obcych: mile widziane.Dowiadczenie zawodowe: mile widziane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV bezporednio do pracodawcyWymagane dokumenty: yciorys CV, dokumenty potwie...

 • Company VIVASANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIVASANIT HOME SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga klienta detalicznegoWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe mile widzianezdolno sprzedaowe, wysoka kultura osobista, samodzielnopodstawowa znajomo komputera, komunikatywno, dokadnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CZA-TA" NICIAK SPÓŁKA JAWNA in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: sprztanie pomieszcze biurowych, sanitarnych, socjalnych, ciagów komunikacyjnychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podane- inne zawody: Sprztaczka biurowa, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: min. 6 m-cy dowiadczenia, wysoka kultura osobista, dokadno, punktualno, niekaralonoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv, orzeczenie o niepenosprawnoci, wiadectwa pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji klientów osrodka, prowadzenie pracy socjalnej z nimi, w przypadku niezaspokojonych potrzeb socjalno – bytowych podejmowanie dziaa majcych na celu udzielenie odpowiedniej pomocy, wsparcie w adaptacji w  nowym rodowisku, towarzyszenie w drodze do samodzielnoci, wsparcie w  zaatwianiu spraw urzdowych, wspópraca z sdami, kuratorami i opiekunami.Praca dwuzmianowa na terenie gminy Andrychów, w godzinach: 07:00-15:00, 12:00-20:00, na cay etat, na czas okrelony 6 m-cy. Kontakt osobisty lub telefoniczny 338708981Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: biega obsuga komputera i urzdze biurowych - konieczne- inne zawody: Pracow...

 • Company Centrum Budowlane "SIRBUD" Daniel Sip, Dorota Barańska Spółka Jawna in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie sali do obsugi kelnerskiej i dbanie o porzdek, doskonaa znajomo i bieca aktualizacja menu, wprowadzanie goci do restauracji i wskazywanie wolnych miejsc, udzielanie informacji na temat skadu potraw i sposobu ich przyrzdzania, przyjmowanie zamówie i przekazywanie ich na kuchni lub bar, pobieranie zamówionych potraw i napojów oraz serwowanie ich gociom, w miar koniecznoci zmiana nakry, naczy itp. w obecnoci goci, sprztanie stoów przy zachowaniu odpowiedniej kolejnoci i warunków higienicznych, sporzdzanie rachunków, inkasowanie nalenoci. Zachowywanie nienagannego wygldu i wysokiej kultury osobistej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: **Ksieczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - konieczne- jzyki obce: niemiecki ...

 • Company Centrum Budowlane "SIRBUD" Daniel Sip, Dorota Barańska Spółka Jawna in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie sali do obsugi kelnerskiej i dbanie o porzdek, doskonaa znajomo i bieca aktualizacja menu, wprowadzanie goci do restauracji i wskazywanie wolnych miejsc, udzielanie informacji na temat skadu potraw i sposobu ich przyrzdzania, przyjmowanie zamówie i przekazywanie ich na kuchni lub bar, pobieranie zamówionych potraw i napojów oraz serwowanie ich gociom, w miar koniecznoci zmiana nakry, naczy itp. w obecnoci goci, sprztanie stoów przy zachowaniu odpowiedniej kolejnoci i warunków higienicznych, sporzdzanie rachunków, inkasowanie nalenoci. Zachowywanie nienagannego wygldu i wysokiej kultury osobistej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: **Ksieczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - konieczne- jzyki obce: niemiecki ...

 • Company PUP in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: SPRZTANIE WSKAZANYCH POWIERZCHNIWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: wysoka kultura osobista, brak naogówSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LubinieJana Kiliskiego 12BLubin 59300- wymagane dokumenty: ---- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie zamówie, przygotowanie i obsuga stoow, sporzadzanie rachunków, przyjmowanie patnoci, dbanie o porzadek na sali.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wysoka kultura osobista, umiejetno pracy w zespole.Dowiadczenie zawodowe mile widziane.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WodawieNiecaa 2Wodawa 22200- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Zajmowanie si gomi lokalu (powitanie, wskazanie stolika, podanie menu itp.) Przynoszenie zamówionych potraw i napoi gociom. Budowanie pozytywnego wizerunku lokalu. Dbanie o porzdek na sali gocinnej. Sprztanie sali na zakoczenie dnia.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : szybkie tempo pracy[Umiejtno 1] : wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w AugustowieMickiewicza 2Augustów 16300- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga maszyn, usuwanie drobnych awarii, wspópraca z mechanikami i pracownikami produkcji, przestrzeganie zasad BHP, utrzymanie w naleytej czystoci miejsca pracy, wysoka dbao o higien osobist (praca w sterylnych warunkach).Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wysoka dbao o higien osobist - praca w sterylnych warunkach, spostrzegawczoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LubaniuLwówecka 10Luba 59800- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WAWRZYNIAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie min. zawodowe, dowiadczenie mile widziane, moliwo przyuczenia, znajomo j. angielskiego i niemieckiego w stopniu podstawowym mile widziana, wysoka kultura osobista, mia aparycjaZakres obowizków: obsuga kelnersko - barmaska goci, serwowanie da,  przyrzdzanie i podawanie koktajli, drinków i napojów bezalkoholowych, dbanie o porzdek w miejscu pracyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: wysoka kultura osobista - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - podane; angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - podane- pozostae: dowiadczenie mile widziane, moliwo przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny l...

 • Company MD Partner Ubezpieczenia Sp. z o. o in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: wyksztacenie minimum rednie,dowiadczenie w pracy i obsudze klienta (mile widziana znajomo brany ubezpiecze)uczciwo, sumienno, kreatywno, wysoka kultura osobista1 zmiana: 9-17wynagrodzenie: 5000 z brutto +premiaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga klienta, sta: 1 lat - konieczne; dowiadczenie zawodowe, sta: 1 lat - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw ubezpiecze majtkowych i osobowych - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV i LM prosimy przesa na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company AMREST SP. Z O.O in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zmian w restauracji. Kontrolowanie kosztów sprzeday. Kontrolowanie waciwego poziomu zapasów i dbanie o dostpno produktów. Motywacja i docenianie pracowników, aby osigali jak najlepsze wyniki. Analiza wyników oraz wybranych kategorii kosztowych, zwizanych z produktami oraz prawidowym funkcjonowaniem restauracji. Praca w godz.: 07-01, praca w dni wolne oraz weekendy.  Pzewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Grunwaldzki 25-27 oraz inne lokalizacje wskazane przez Amrest Sp. z o.o.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne- inne zawody: Pozostali kierownicy w gastronomii - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak lub ni...

 • Company AMREST SP. Z O.O in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie  posików typu fast food, obsuga klientów, dbanie o czysto w restauracji, praca wedug standardów oraz przestrzeganie zasad BHP. Praca w godz.: 07-01, praca w dni wolne oraz weekendy.  Pzewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. 1/2 etatu. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Grunwaldzki 25-27 oraz inne lokalizacje wskazane przez Amrest Sp. z o.o.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne- inne zawody: Pracownik przygotowujcy posiki typu fast food - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe, mile widziane zasadnicze zawodowe, staz pracy: mile widziany na podobnym stanowisku,wysoka kultura osobista, praca stojca, obsuga kasy fiskalnej...

 • Company AMREST SP. Z O.O in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowwywanie posików typu fast food zgodnie ze standardami firmy, przestrzeganie przepisów BHP, koordynowanie zadania i organizowanie pracy zmiany. Okoo 168 godzin pracy miesicznie, dyspozycyjno w godzinach: 00-00, praca w dni wolne.Przewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, pl. Grunwaldzki 25-27 oraz inne lokalizacje wskazane przez Amrest Sp. z o.o.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne- inne zawody: Pracownik przygotowujcy posiki typu fast food - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe, mile widziane zasadnicze zawodowe, staz pracy: mile widziany na podobnym stanowisku,wysoka kultura osobista, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Wysoka Edit filters