Jobmonitor. Search results for Accounting and bookkeeping clerks

102 Jobs found

Used filters:
 • Accounting and bookkeeping clerksx
Displaying 1-50 of 102 results.
 • Company SYLAN. SP. Z O.O. in Dobra
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: przygotowywanie dokumentów do ksigowania, segregowanie i wpinanie dokumentów, numerowanie,opisywanie, wprowadzanie danych, zakadanie kontrahentów w bazieWymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- umiejtnoci: Dowiadczenie w pracy biurowej - konieczne; bardzo dobra organizacja pracy wasnej - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Zielonej GórzeBatorego 126AZielona Góra 65-735- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Ksigowanie dokumentów, weryfikowanie poprawnoci wystawianych dokumentów, deklaracji i sprawozda,przygotowywanie dowodów ksigowych do zapaty,prowadzenie ewidencji kasowej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: zanajomo zasad fakturowania - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w JarosawiuSowackiego 2Jarosaw 37500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Anna Bednarz Biuro Rachunkowe Alfabet Biznesu in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: przygotowywanie dokumentów do ksigowania, ksigowanie dokumentacjiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wymagania: wyksztacenie min. rednie preferowane wysze, znajomo podstaw ksigowoci, znajomo progarmu Word,Excell, mile widziane dowiadczenie zawodowe w ksigowoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV prosz przesa na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: przygotowywanie dokumentów do ksigowania, segregowanie i wpinanie dokumentów, numerowanie,opisywanie, wprowadzanie danych, zakadanie kontrahentów w bazieWymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- umiejtnoci: Dowiadczenie w pracy biurowej - konieczne; bardzo dobra organizacja pracy wasnej - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Zielonej GórzeBatorego 126AZielona Góra 65-735- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Surmiak Mateusz MADE OF WOOD GROUP in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: rozliczanie zapisów kasowo/bankowych, wystawianie dokumentów sprzedaowych, wprowadzanie danych do systemu finansowo-ksigowego, wsparcie dziau ksigowoci w jego biecych dziaaniach, sprawdzanie poprawnoci dokumentów ksigowych. Praca na jedn zmian w godz. 8:00-16:00. Umowa o prac na czas okrelony- 1 rok z moliwoci przeduenia. Wynagrodzenie od 3000 z brutto do 4000 z brutto. Kontakt z pracodawc: CV przesa na e-mail: .Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- inne zawody: Asystent do spraw ksigowoci - podane- pozostae: wyksztacenie wysze (lub w trakcie studiów), mile widziane dowiadczenie na stanowisku, umiejtno dobrej organizacji pracy, skrupulatno, dokadno, znajomo programu Comarch Optima bdzie dodatkowym atutemSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy-...

 • Company KJM BUDOWNICTWO SP. Z O.O. in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie korespondencji- porzdkowanie dokumentacji- obsuga biuraWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne- inne zawody: Asystent do spraw ksigowoci, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie zawodowe (ekonomiczne), znajomo kodeksu pracy, 3 lata dowiadczenia zawodowego.Obowizki:- przygotowywanie korespondencji- porzdkowanie dokumentacji- obsuga biura[Zgoszenia osobiste, 880 400 501]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PIEKARNIA-CUKIERNIA SP.C. PIOTR I KATARZYNA LIPOWICZ,WONIEŚĆ in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: wystawianie faktur, wystawianie dowodu dostaw, sprzeda towaru, obsuga klienta, dbanie o zaopatrzenie sklepówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: aktualna ksieczka Sanepid - konieczne; biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; bardzo dobry stan zdrowia,kondycja i sprawno fizyczna - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fabryka Mebli DREWNOPOL Sp. z o.o. in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga prac biurowych i administracyjnych, podstawy ksigowoci, fakturowanie i sprzeda, prowadzenie dokumentów magazynowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; niemiecki - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: oferta pracy równie dla osoby z orzeczeniem o  niepenosprawnoci, umowa o prac na okres próbny: 3 miesice,praca w dniach: poniedziaek-pitek w godz. 07.00-15.00,znajomo jz. angielskiego lub niemieckiego w stopniu: podstawowymSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Handlowa WIELPOL - Jerzy Wielgopolan in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: wystawianie fakturSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "MIRO" Mirosław Korus in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: praca na stanowisku ksigowo kadrowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane; rednie ogólnoksztacce - podane- pozostae: wyksztacenie srednie lub wysze, wymagane dowiadczenie zawodowe.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Bader Polska Spółka z o.o. in Other
  17.10.2020

  Zakres obowizków: Planowanie, wprowadzanie, weryfikacja i nadzorowanie zamówie; nadzorowanie terminów dostaw i iloci materiaów; utrzymywanie staego kontaktu z dostawcami; bezporednia wspópraca z central oraz z krajowymi i zagranicznymi oddziaami produkcji; nadzorowanie i korekta stanów minimalnych w magazynach B- Parts. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie lub wysze. Sta pracy na podobnym stanowisku. Znajomo jzyka niemieckiego lub anielskiego; znajomo Excela i SAPa.; umiejtno szybkiego uczenia si, umiejtno ...

 • Company HBU AGROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: praca w biurze, przy komputerzeWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Rozliczanie faktur za dostarczony materia, rozliczenie materiaów dostarczonych na plac, rozliczenie godzin pracy, kart pracy usugodawcyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane; wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - podane- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w aganiuDworcowa 9aga 68100- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company BIURO RACHUNKOWE & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Asystent/ka ksigowego- prace ksiegowe- prace pomocnicze w sekretariacieWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Poadana znajomo zagadnie dotyczcych ksigowoci, osob sumienna, dotrzymujca terminowoci prac, zaangaowana , odpowiedzialna, cechujca sie profesjonalizmem w dziaaniu i dobr organizacj pracy, mile widziane dowiadczenie w ksigowociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Cukiernia Mazowiecka Łukasz Stryjewski in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Wystawianie FV, Dokumentów powizanych z FV, rozliczanie pracowników oraz ewidencjonowanie ich czasu pracy, wnioski urlopowe itp.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZYTNIE in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: 1.Kompletowanie dokumentów ksigowych pod wzgldem ich rodzaju.2.Kompletowanie i sprawdzanie dokumentów rónych pod wzgldem formalno-rachunkowym.3.Ksigowanie dokumentów w programie finansowo-ksigowym.4.Analiza stanu kosztów i zobowiza z dostawcami pod ktem terminowoci wpat i zobowiza.5.Kompletowanie i sprawdzanie dokumentów ksigowych bdcych dowodem poniesienia kosztów.6.Analiza stanu rozrachunków z dostawcami pod ktem terminowoci wpati zobowiza.7.Sporzdzanie zestawie nalenoci i zobowiza do sprawozda kwartalnych8.Rb-N, Rb-Z.9.Terminowe sporzdzanie i dekretowanie dokumentów ksigowych w sposób zapewniajcy waciwy przebieg operacji ksigowych.10.Wprowadzanie dokumentów ksigowych w obowizujcym systemie komputerowym "PUMA".11.Sporzdzanie potwierdze sald i ich uzgadnianie z kontrahen...

 • Company PUP in Wysoka
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Kompleksowe prowadzenie sekretariatu, obsuga obiegu dokumentów, skanowanie dokumentów, wprowadzanie dokumentów, korespondencji przychodzcej/wychodzcej, odbieranie telefonów.Dbao o porzdek w biurze, obsuga spotka biznesowych, archiwizacja dokumentów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- umiejtnoci: Sumienno, uczciwo. - konieczne; bardzo wysoka kultura osobista - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MrgowieKopernika 1Mrgowo 11700- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: przyjmowanie dokumentów od klientów, przygotowanie dokumentów do ksigowania, ksigowanie dokumentów, obsuga urzdze biurowych, dojazd do klienta i obsuga w siedzibie klienta (na terenie powiatu)Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Osoby bezrobotne poniej 30-go roku ycia, speniajce wymagania projektu POWER.Skierowanie do doradcy zawodowego oraz do p. 9 st. 3.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Busku-ZdrojuRóana 2Busko-Zdrój 28100- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Szczytno
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne, typ: administracyjne - konieczne- pozostae: kurs pracownika ds. Rachunkowoci i KsigowociSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SzczytnieWincentego Pola 4Szczytno 12100- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: wg stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WoominieWarszawska 5aWoomin 05200- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: wg stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WoominieWarszawska 5aWoomin 05200- wymagane dokumenty: Osoby zarejestrowane  w Powiatowym Urzdzie Pracy w Woominie / PUP Filia w Radzyminie / PUP Filia w Tuszczu. Skierowanie do pracy.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gryfino
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie egzekucji administracyjnejwystpowanie do Urzdu Skarbowego z wnioskami o udostpnienie danych osobowychaktualizacja tytuów wykonawczychprowadzenie biecej analizy poprawnoci wpatWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GryfinieSprzymierzonych 1Gryfino 74100- wymagane dokumenty: skierowanie z urzdu pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Piekarnia Zygmunt & Krzysztof Oleś s. c. in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: FakturzystkaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie branowe - konieczne; rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: dowiadczenie wymagane, jedna zmiana od 7.00-15.00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - Ksigowanie w systemie finansowo-ksigowym faktur, wycigów bankowych, transakcji kart podarunkowych - bieca kontrola finansowo-ksigowa- weryfikacja i rozliczenie sald kontrahentów  Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - dodatkowe- pozostae: WYMAGANIA:-STA PRACY min. 3 LATA W DZIALE KSIGOWOCI-ZNAJOMO PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOCI ORAZ USTAWY O PODATKU CIT,  USTAWY O VAT.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV  NA MAIL: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company FPHU JERZY GOCEK in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: prace biurowe obsuga komputera, drukarki, skanera, poczty tradycyjnej i poczty elektronicznej e-mail, wprowadzanie dostaw, obieg i archiwizacja dokumentów dostaw WZ, dokumentów faktur,Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Wprowadzanie dokumentów ksigowych, prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy, wystawianie faktur sprzeday.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: min. 6 miesicy dowiadczenia w zawodzieSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy z PUP w Zabrzu- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Analizowanie sytuacji i potrzeb finansowych spóki.Prace administracyjne na rzecz Spólki. Miejsce pracy: ul. Hallera 92/6 Wrocaw Forma umowy: umowa o prace na czas nieokreslony w godz 8-16 Oferta w sali: E Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie sta pracy na podobnym stanowisku Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Chorzów
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie ewidencji VAT; prowadzenie ewidencji kosztów, przychodów, rozrachunków przy uyciu programów komputerowych, wystawianie faktur, dowodów PK, dekretowanie dokumentów, sporzadzanie raportów kasowych; prowadznie windykacji, opracowywanie analiz finansowych, opracowywanie danych do planów finansowych w zakresie zajmowanego stanopwska; przygotowywanie przelewów w bankowoi elektronicznej, naliczanie opat za lokale i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji; rozliczanie mediów, sporzdzanie kalkulacji Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: znajomo programu patnik,przepisów kadrowo -pacowych - konieczne; dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowsku 2 lata , sta: 2 lat - konieczne; szybkie pisanie na komputerze - konieczne; znajomo bankowoc...

 • Company PUP in Pszczyna
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: segregowanie i ksigowanie dokumentów, sprawdzanie akt osobowych, sprawdzanie rejestrów VAT z zapisami i dokumentami, prowadzenie uproszczonej ksigowociWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: Obsuga komputera - podane- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PszczynieDworcowa 23Pszczyna 43200- wymagane dokumenty: Skierowanie z Powiatowego Urzdu Pracy w Pszczynie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: wprowadzanie dokumentów do syetmu finansowo ksiegowego, sporzadzanie dokumentów kadrowych i pacowych, wystawianie faktur sprzeday.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Asystent do spraw ksigowoci, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie rednie, 6 miesicy dowiadczenia zawodowego.Obowizki: wprowadzanie dokumentów do syetmu finansowo ksiegowego, sporzadzanie dokumentów kadrowych i pacowych, wystawianie faktur sprzeday.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyUrzd Pracy Miasta Stoecznego WarszawyGrochowska 171bWarszawa 04111- wymagane dokumenty: skierowanie - oferta przeznaczona wyacznie dla zarejestrowanych osób bezrobotnych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Kartuzy
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: praca biurowa, obsuga biura, korespondencji, fakturowanie, ewidencja faktur w systemie ksigowania, archiwizacja. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KartuzachMciwoja II 4Kartuzy 83300- wymagane dokumenty: skierowanie na refundowane stanowisko pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie penej ksigowoci.Prowadzenie magazynów.Sporzdzanie przelewów.Praca na czas okrelony : 3 m-ce z moliwoci przeduenia.Godz. pracy 7-15.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; administracja i finanse - konieczne; ksigowanie przychodów i rozchodów - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : Komputerowe programy ksigowe- mile widziana obsuga programu ZETO[Umiejtno 1] : znajomo ustawy o rachunkowociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Kancelaria Podatkowo Finansowa, Elżbieta Lichowska in Other
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: usprawnienie pracy ksigowych, wprowadzanie dokumentów do systemu ksigowego, dekretacja i numeracja dokumentów, rozliczenia kadrowo-pacowe i rozliczenia podatkowe firm (pod nadzorem ksigowych)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne- pozostae: [Inne] : wyksztacenie wysze ekonomiczne (najlepiej rachunkowo), dowiadczenie zawodowe lub odbyty sta mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POLI MARIAN HOLZ in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: biece i terminowe wprowadzanie i dekretowanie dokumentów ksigowych, monitorowanie rozrachunków, rozliczanie zakupów kosztowych, sporzdzanie sprawozda GUS, biecy monitoring zmian w przepisach podatkowych, przygotowanie danych do sporzdzania deklaracji CIT, VAT, PITWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywno, umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: wyksztacenie minimum rednie, znajomo zagadnie ustawy o rachunkowoci oraz obowizujcych przepisów podatkowych oraz umiejtno stosowania ich w praktyce, dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widzianeorzeczenie o stopniu niepenosprawnociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty apli...

 • Company BIURO RACHUNKOWE TAX-BONUS MAGDALENA GENDEK in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - wprowadzanie dokumentów do systemu ksigowego- wspópraca i pomoc ksigowej- wystawianie fakturWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie w ksigowoci - konieczne; bardzo dobra obsuga komputera - konieczne; ksigowo maych firm z elementami kadr i pac - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WA-NA TRANSPORT & LOGISTIK SP.ZO.O. in Wysoka
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - realizowanie prac wspomagajcych biece funkcjonowanie firmy;- wspópraca z rónymi dziaami firmy;- przygotowywanie i aktualizowanie zestawie wg zapotrzebowania kierownictwa;- porzdkowanie dokumentacji, organizowanie korespondencji i pozostae zadania administracyjno-biurowe;- dbanie o waciwy obieg dokumentów oraz ich archiwizacj;- tworzenie oraz uzupenianie raportów. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: biega obsuga komputera - umiejtno obsugi programów MsOffice - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: umiejtnoci organizacji pracy wasnej; wysoka kultura osobista;komunikatywno; uUmiejtno posugiwania si urzdzeniami biurowymi; znajomo pakietu M.Office.Mile widz...

 • Company MIESZAŁA MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIESZAŁA MIROSŁAW in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie dowolne. Mile widziane dowiadczenie. Kontakt z pracodawc telefoniczny.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wymagania:     wyksztacenie i dowiadczenie bez znaczenia, bardzo dobra organizacja pracy, precyzja i terminowo w wykonywaniu obowizków, wysokie poczucie odpowiedzialnoci, otwarto na nowe wyzwania.Zakres obowizków: - rozliczanie marketów (faktury, raporty kasowe),- kontrola wpat utargów sklepowych i poprawnoci sald kasowych,- wystawianie faktur korygujcych i duplikatów dostawcom,- weryfikacja rónic cenowych,- weryfikacja wypat wynagrodze w sklepach i kosztów bada lekarskich,- weryfikacj rónic ilociowych midzy PZ a dostaw towaru.Pracodawca oferuje:- prac w renomowanej firmie notowanej na Giedzie Papierów Wartociowych w Warszawie,- atrakcyjne wynagrodzenie,- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o prac,- moliwo proponowania i wdraania rozwiza biznesowych,- ciekaw prac w d...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: pomocnicze prace ksigoweWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: PODSTAWY KSIGOWOCI Z OBSUG PROGRAMÓW KSIGOWYCH - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Tomaszowie Mazowieckimw. Antoniego 41Tomaszów Mazowiecki 97200- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Ksigowanie: faktur zakupowych i sprzedaowych, dekretowanie i ksigowanie WR i RK, rejestrowanie w systemie danych kadrowo-pacowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera Word, Excel - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: Skierowanie s. 100- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gdynia
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - Przygotowywanie i wprowadzanie danych do systemu,- Porzdkowanie i archiwizowanie dokumentów ksigowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - podane- pozostae: Wymagana  odpowiedzialno, rzetelno, dyskrecja, dokadno. Umiejtno obsugi komputera (EXCEL, WORD), znajomo programów finansowo-ksigowych. Praca w godzinach od 08:00 do 16:00.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GdyniKotaja 8Gdynia 81332- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAZOWIECKIE CENTRUM SPAWALNICZE IZABELA TUCHOLSKA-OLESZCZUK, IZZY MARKETING SOLUTIONS IZABELA TUCHOL in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klienta, wystawianie faktur. Praca w Pocku w godz. 8-16.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne; obsuga Internetu - konieczne; fakturowanie - konieczne; znajomo rachunkowoci - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TELE-HURT JACEK MĘŻYDŁO in Other
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie zamówie, wypisywanie faktur, praca w programach sprzedaowychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne- inne zawody: Fakturzystka - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. zawodowe, obsuga komputera, umiejetno szybkiego pisania na klawiaturze, mile  widziane doswiadczenie,  jedna zmiana 8-16Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO "TOMTEX" SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga programu magazynowego, obsuga fakturWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Piekarnia-Cukiernia"SMOLEŃ" Sprzedaż art. spożywczych - Urszula Smoleń in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Wystawianie   dokumentów  sprzeday  tj. dowody dostawy ,   wz ,  faktury  vat  ,  obsuga     zamówie  elektronicznych i  telefonicznychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FENIX W ŁOMŻY in Other
  15.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga komputera – programy MS Word, MS Excel, sporzdzanie i uzupenianie podstawowych dokumentów kadrowych tj. KW, umowy wspópracy, listy obecnoci, rachunki itp.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat.B - konieczne; Pomoc w ksigowoci - konieczne; znajomo podstaw ksigowoci - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: Prowadzenie poczty internetowej, rzetelno, dokadno i cierpliwo, utrzymywanie porzdku w archiwach, pismach i dokumentach.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BIURO RACHUNKOWE "TWÓJ PARTNER"RENATA KLEINA in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc ksigowej w biecych obowizkach. Przygotowywanie dokumentów, obsuga komputera i urzdze biurowych. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 8-16. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera i urzdze biurowych - podane- pozostae: staranno i dokadno w pracy z dokumentami, zaangaowanie, umiejtno pracy w zespole, samodzielno i kreatywno, dyspozycyjno, znajomo podstaw ksigowoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Prosimy o dodanie klauzuli: Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych osobowych; ( tekst jednolity: DZ.U. 2016 r. poz. 922).- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FELIN" in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Ksigowanie dokumentów w systemie FK (PK, noty ksigowe i odsetkowe, nakazy zapaty i pozostae sprawy sdowe), ksigowanie faktur zakupu i sprzeday oraz ich wystawianie, rozliczanie zaliczek pracowniczych, windykacja nalenoci i terminowe regulowanie zobowiza, wspópraca z Radc prawnym, wyliczanie podatku od nieruchomoci i sporzdzanie deklaracji, kontrola dokumentów pod wzgldem formalno-rachunkowym, rozliczenia z ZUS, rozliczenia wkadów budowlanych i mieszkaniowych, nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych i ksigowych, obsuga interesantów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Obsuga programów pakietu MS OFFICE - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy do spraw rachunkowoci i ksigowoc...

 • Company "PRYWATNE BIURO KSIĘGOWOŚCI EWA BRZYSKA" in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: mile widziane 3 lata dowiadczenia zawodowegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt tel. 668-448-073- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o. in Wysoka
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w dziale ksigowoci, tworzenie dokumentacji ksigowej, obsuga programów ksigowych. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat B  - konieczne- umiejtnoci: biega obsuga programów komputerowych - konieczne- pozostae: Umiejtnoci interpersonalne, wysoka kultura osobista, odpowiedzialno za powierzone zadania, komunikatywno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting and bookkeeping clerks Edit filters