Jobmonitor. Search results for Accounting and bookkeeping clerks

49 Jobs found

Used filters:
 • Accounting and bookkeeping clerksx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company KANCELARIA RADCY PRAWNEGO I DORADCY PODATKOWEGO in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - OBSUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE KSIGOWO - PODATKOWYM, W TYM EWIDENCJONOWANIE ZDARZE GOSPODARCZYCH, SPORZDZANIE  DEKLARACJI, INFORMACJI, SPRAWOZDA, - WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW KSIGOWYCH, - SPORZDZANIE ZEZNA PODATKOWYCH,Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci: znajomo przepisów podatkowych - konieczne; Obsuga programu finansowo-ksigowego INSERT GT - konieczne; dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : PRACA W ZESPOLESposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie dokumentacji spraw sdowych, bieca wspópraca z kancelari radców prawnych, prowadzenie zestawie odpisów aktualizujcych nalenoci oraz ich rozliczenie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane; rednie ogólnoksztacce - podane- pozostae: wyksztacenie minimum rednie, co najmniej 2 letni sta pracy w obszarze ksigowoci, znajomo przepisów ustawy z dn. 29.09.1994r. o rachunkowoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zgierz
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: PRACA Z GÓWN KSIGOW, KSIGOWANIE DOKUMENTÓW KOSZTOWYCH, WYCIGÓW BANKOWYCH, DOKUMENTÓW SPRZEDAY.MOZLIWO ZDOBYCIA DOWIADCZENIA U BOKU OSOBY Z OGROMN WIEDZ I PRAKTYKOFERUJEMY CIEKAW PRAC W MIEJ ATMOSFERZE Z MOLIWOCI AWANSU.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne- pozostae: DOWIADCZENIE W PRACY NA PENEJ KSIGOWOCIZNAJOMO PRAWA PODATKOWEGO,Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZgierzuBarona 10/10Zgierz 95100- wymagane dokumenty: skierowanie+cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: praca ksigowejWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Kamiennej GórzeSienkiewicza 6aKamienna Góra 58400- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP po odbyciu stau- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Drawsko
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga sekretariatu, obsuga programu pacowego ZUS i ksigowociWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Obsuga urzdze biurowych - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe mile widziane, ch do pracySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Drawsku PomorskimStarogrodzka 9Drawsko Pomorskie 78500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Chorzów
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie ewidencji VAT; prowadzenie ewidencji kosztów, przychodów, rozrachunków przy uyciu programów komputerowych, wystawianie faktur, dowodów PK, dekretowanie dokumentów, sporzadzanie raportów kasowych; prowadznie windykacji, opracowywanie analiz finansowych, opracowywanie danych do planów finansowych w zakresie zajmowanego stanopwska; przygotowywanie przelewów w bankowoi elektronicznej, naliczanie opat za lokale i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji; rozliczanie mediów, sporzdzanie kalkulacji Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy samodzielnej i zespoowej, dokadno, sumienno, uczciwo, odpornosc na stres, szybkie pisanie na komputerze - konieczne; dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowsku 2 lata  - konieczne; znaj...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - Przygotowanie dokumentów dla dziau ksigowoci- Sprawdzanie dokumentów ksigowych pod wzgldem poprawnoci danych- Proste, pomocnicze prace zwizane z ksigowoci.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: SKIEROWANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Kancelaria Doradców Podatkowych "ABAKUS" s.c. Kamińska & Cech in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Ksigowanie, obsuga kadrowa, naliczanie list poac i ZUS, sporzdzanie sprawozda statystycznych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; niemiecki - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie co najmniej rednie specjalistyczne z zakresu rachunkowoci i naliczania pac.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI "KAROL" AGNIESZKA LIGĘZA, in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie biura, fakturowanie, nadzór nad obiegiem dokumentów, obsuga dokumentacji kadrowo-pacowej; godziny pracy: 8.00- 16.00 Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: kadry i pace - konieczne;  obsuga komputera MS Ofice - konieczne; obsuga programu Patnik - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SupskuLeszczyskiego 8Supsk 76200- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Biuro Rachunkowe Joanna Błocka in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga komputera i innych urzdze biurowych, nanoszenie i ksigowanie dokumentów, sporzdzanie deklaracji podatkowych, sporzdzanie deklaracji kadrowych itp.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: certyfikat ksigowy - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; certyfikat specjalisty ds. rachunkowoci - konieczne; Prawo jazdy kat B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company XXLGastro International Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - ledzenie przesyek - otrzymywanie informacji od firmy logistycznej i dostawców- umawianie logistyki z dostawcami- obsuga dokumentów logistycznych- wydawanie zamówie firmie logistycznej- ustalanie i zamawianie przesyek bezporednich a przesyek crossdock  - umawianie logistyki z dostawcami  - obsuga dokumentów wysykowych  - otrzymywanie informacji od firmy logistycznej i dostawców  - analizowanie zamówie  - generowanie faktur i ich wieloetapowa weryfikacja  - weryfikacja programy rozrachunkowego patnoci i przypisanie niezweryfikowanych patnoci- scalanie dokumentów PZ z fakturami zakupu i ich weryfikacj  - zgaszanie bdów automatyzacji systemu  - generowanie korekty faktur  - wystawianie faktur zaliczkowych do otrzymanych wpat  - weryfikacja poprawnoci rozliczenia faktur zali...

 • Company Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - wprowadzanie dekretów i ksigowanie dokumentów ksigowych, - analiza sald ksigowych i rozrachunków z kontrahentami, - kontrola kompletnoci i poprawnoci otrzymywanych faktur, - wspópraca przy tworzeniu sprawozda finansowych, - przygotowanie list pac i rozlicze ZUS, - sporzdzanie raportów i analiz, - ksigowanie i rozliczanie wycigów bankowych, - kontrola rozrachunków z kontrahentami oraz analiza nalenoci i zobowiza, - przygotowywanie potwierdze sald z kontrahentami. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne- umiejtnoci: Program Excel - konieczne; Program Patnik - konieczne- inne zawody: Asystent do spraw ksigowoci, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze (rachunkowo, finanse), minimum 1 rok dowiadczenia w ksigowo...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków:  - wprowadzanie faktur, marowanie i wycena towaru, ustawianie cen artykuów gazetkowych i promocyjnych, sporzdzanie raportów i zestawie, rozliczenie kas, przygotowywanie dokumentów do ksigowociWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w JarosawiuSowackiego 2Jarosaw 37500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Lipsko
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: w/g stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LipskuRynek 29Lipsko 27300- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: dekretacja dokumentacji ksiegowej,opis dokumentacji,prowadzenie rachunkowociWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - dodatkowe- inne zawody: Asystent do spraw ksigowoci, sta: 6 miesicy - konieczne; Pozostali pracownicy do spraw rachunkowoci i ksigowoci, sta: 1 lat & 6 miesicy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LubartowieSowackiego 8Lubartów 21100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nysa
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Fakturowanie, obsuga klientów.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zawodowe, sta pracy mile widziany, ksieczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejtno fakturowania.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NysieSowiaska 19Nysa 48300- wymagane dokumenty: CV+ skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -prowadzenie rejestru kontrahentów;-wystawianie faktur sprzeday;-wystawianie faktur korygujcych;-weryfikowanie i akceptowanie not korygujcych;-archiwizowanie kopii dokumentów sprzeday;-sporzdzanie rejestrów sprzeday;-organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppo. ochrony rodowiska i wymaganiami ergonomii.- obsuga klientów-przekazywanie informacji ukraiskojzycznym pracownikom o wymaganiach klientaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Znajomo obsugi komputera - konieczne;  prawo jazdy kat B - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: wymagana znajomo programów do fakturowania (w szczególnoci programu Intaxo)Sposób aplikowania:- kontakt przez Po...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Rozliczanie kierowców, wystawianie faktur, dokumentów magazynowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Fakturowanie - konieczne; Obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LublinieMegiewska 11cLublin 20209- wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BIURO PRAWNO PODATKOWE PIETROWICZ SIKORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOW in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Ksigowanie dokumentów w ksigach rachunkowych lub pkpir. Przygotowywanie deklaracji podatkowych. Weryfikacja stanu rozrachunków. Umiejtno pracy w specyficznej konfiguracji, jak jest biuro rachunkowe, tzn. równolega obsuga wielu podmiotów gospodarczych. Kontakt z urzdami i instytucjami. Sporzdzanie zestawie.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: ch do pracy, istnieje moliwo przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Biuro Rachunkowe Marek Ćwikłowski in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: •Przyjmowanie, rejestrowanie i kontrolowanie dokumentów ródowych finansowo-ksigowych•Sprawdzanie poprawnoci formalnej otrzymywanych dokumentów•Wprowadzanie dokumentów do systemu ksigowego•Wsparcie w prowadzeniu podatkowych ksig przychodów i rozchodów•Przygotowywanie zestawie i raportów ksigowych•Archiwizacja dokumentów ksigowych•Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Inne] : •    Wyksztacenie branowe lub dowiadczenie na podobnym stanowisku•    Umiejtno obsugi pakietu MS Office•    Umiejtno szybkiego pisania na klawiaturze•    Bardzo dobra organizacja pracy•    Dua samodzielno, dokadno i odpowiedzialno•    Umiejtnoci komunikacyjne•    Wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- bezporednio ...

 • Company "FLOTA GLASSERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: przyjmowanie faktur do systemu, wystawianie faktur, przygotowywanie wewntrznych raportów,Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: umiejtno obsugi komputera  - konieczne- inne zawody: Fakturzystka - dodatkowe- pozostae: obsuga komputera (MS Office), zaangaowanie w wykonywn prac,Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Grupa Producentów Warzyw Primavega in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Terminowe wystawianie dokumentów dotyczcych obrotu krajowego i miedzynarodowego. Terminowe przesyanie faktur do kontarahentów poczta elektroniczn i tradycyjn. Wprowadzanie do systemu faktur zakupu, archiwizacja dokumentów.Praca w godzinach 08:00-16:00Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wymagane mylenie analityczne, organizacja pracy wasnej, dokadno, rzetelno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INTER-MAG" Barbara Batko in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wprowadzanie danych do systemu (faktury vat), obsluga klienta, odpowiedzialno za pienidze, wystawianie faktur, dbanie o dokumentacjeWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- umiejtnoci: Sprzedawca - fakturzysta z osug kas fiskalnych i komputera - konieczne; komputerowa obsuga biura - konieczne; Bezporednia obsuga klienta - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "SLAWEX" JANUSZ SŁAWIŃSKI in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wystawianie FV i innych dokumentów w magazynie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga Microsoft Windows i Office - konieczne- pozostae: Praca w zespoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Biuro Usług Podatkowych ELDENA in Warszawa
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: kontakt z klientem, przyjmowanie dokumentów, ksigowanie KPiR, VATWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV przesya na adres: tel. kontaktowy: 602-655-935- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAGDALENA SZMIDT BIURO KSIEGOWE in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie dokumentów do ksigowania- obsuga biura ksigowego oraz inne praceWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne, typ: ekonomiczne - konieczne- umiejtnoci: Obsuga urzdze biurowych - konieczne; Obsuga komputera - konieczne- inne zawody: Asystent do spraw ksigowoci, sta: 2 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie pomaturalne/policealne (ksigowo), znajomo programu ZUS Patnik, umiejtno obsugi komputera i urzdze biurowych, co najmniej 2 miesice dowiadczenia zawodowego. Obowizki: - przygotowywanie dokumentów do ksigowania- obsuga biura ksigowego oraz inne prace[Zgoszenia: , telefonicznie: 509 834 655]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zachar Mirosława Biuro Temida in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Ksigowanie dokumentów do ksig rachunkowych w penej ksigowoci. Pierwsza umowa o prac na okres próbny , kolejna na czas nieokrelony, proponowane wynagrodzenie w okresie próbnym 2600 z brutto. Miejsce wykonywania pracy Bolesawiec. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie, znajomo pracy w penej ksigowoci - warunek konieczny, obsuga komputera , znajomo programu Rewizor GT, Excel.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty po wczeniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 607447362.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Komunalny Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej in Wysoka
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie deklaracji rocznych podatku od nieruchomocisporzdzanie  korekt deklaracji wraz z przygotowaniem wyjanie koniecznoci ich sporzdzeniaprowadzenie korespondencji z Urzdem Miasta w zakresie wyjanie i ustalania wymiaru podatku od nieruchomociprzyjmowanie dokumentów majcych wpyw na wymiar podatku od nieruchomocibieca kontrola bazy czynszowej w celu ustalenia zmian w zasobach majcych wpyw na wymiar podatku od nieruchomocibiece dekretowanie, wprowadzanie danych do systemu FK, na podstawie przygotowanych dokumentów wewntrznychprzygotowanie danych do przelewów bankowych w celu terminowej zapaty podatku obsuga programu E-DOKWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: niekaralno - konieczne; umiejtno pracy samodzielnej i w zespole - podane- um...

 • Company Delikatesy Centrum Firma Rogala Sp. zo.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: fakturzystapraca na 1 zmian od 7-15Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - podane; rednie zawodowe 4-letnie - podane- uprawnienia: ksieczka sanitarno- epidemiologiczna - konieczne- pozostae: dowiadczenie w zawodzie fakturzystaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Biuro Rachunkowe "Fabryka"Natalia Halicka in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: sortowanie i weryfikacja dokumentów ksigowych, kontrola dokumentów ksigowych, ewidencja dokumentów ksigowych, sporzdzanie zestawie, zapewnienie prawidowego obiegu dokumentów ksigowychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera + pakiet MS OFFICE - podane- pozostae: wyksztacenie rednie, mile widziane dowiadczenie zawodowe, obsuga komputera, praca w zespole, terminowo, praca pod presj czasu, zaangaowanieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, ostatnie wiadectwo szkolne, wiadectwo ukoczenia kursów kontakt w sprawie pracy telefoniczny lub mailowy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga Klienta biura; ksigowanie dokumentów w programach ksigowychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  dobra obsuga komputera - konieczne; obsuga urzdze biurowych ksero, komputer - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WoominieWarszawska 5aWoomin 05200- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Katowice
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie dokumentów. Dekretacja. Ewidencja ksigowa. Kontrola zapisów ksigowych. Numerowanie dokumentów. Sporzdzanie umów, ofert. Korespondencja mailowa. Kontakt z klientami. Tumaczenie dokumentów z/na jzyk angielski.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno pracy pod presj czasu - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie. Dowiadczenie zawodowe w pracy z ludmi. Umiejtnoci obslugi MS Office. Umiejtno przygotowywania dokumentów. Mile widziana znajomo jzyka niemieckiego na poziomie podstawowym.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KatowicachPopiecha 14Katowice 40852- wymagane...

 • Company PUP in Opoczno
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: PROWADZENIE KASY DOMU, POMOC GÓWNEJ KSIGOWEJ, SPRAWDZANIE FAKTUR POD WZGLDEM MERYTORYCZNYM, PROWADZENIE PROGRAMU MAGAZYNOWEGO, PRZEMYSOWEGO, PRZYGOTOWYWANIE LIST WYPAT PRACOWNIKÓW.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - podane- pozostae: UMIEJTNO PRACY PRZY KOMPUTERZE I OBSUGI DRUKARKI I KSERO.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpocznieRolna 6Opoczno 26300- wymagane dokumenty: SKIEROWANIE DO PRACY, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM INWESTYCJI SPOŁECZNYCH - PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Sp.zo.o. in Wysoka
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca w dziale ksigowoci, tworzenie dokumentacji ksigowej, obsuga programów ksigowych, obsuga finansowa projektów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat B  - konieczne- umiejtnoci: Biega obsuga komputera - Umiejtno obsugi programów MsOffice - konieczne- pozostae: Umiejtnoci interpersonalne, wysoka kultura osobista, odpowiedzialno za powierzone zadania.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TELE-HURT JACEK MĘŻYDŁO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie zamówie, wypisywanie faktur, praca w programach sprzedaowychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne- inne zawody: Fakturzystka - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. zawodowe, obsuga komputera, mile  widziane doswiadczenie w brany handlowej, szybkie pisanie jedna zmiana 8-16Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BOGUSLAWSKI.PL ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wprowadzanie dokumentów ksigowych w systemie ERP, monitoring nalenoci, rozliczanie patnoci i wycigów bankowych, wystawianie faktur i dbao o kompletno przygotowanej dokumentacji, wsparcie dziau ksigowoci w pracach biecych; umowa na 10 lat; godziny pracy: 8.00- 16.00; wysoko wynagrodzenia w zalenoci od kwalifikacji i efektu pracy; kontakt z pracodawc ustalany indywidualnie Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne; niemiecki - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie lub wysze; umiejtnoci zgodnie ze stanowiskiem; mile widziane dowiadczenie; znajomo j. angiels...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 09.07.2020

  Zakres obowizków: - wprowadzanie dokumentacji do systemu ksiegowego,- dekretacja dokumentów,- udzia przy rozliczaniu dodatków, sporzdzanie deklaracji.Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WoominieWarszawska 5aWoomin 05200- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Biuro Rachunkowe Marek Ćwikłowski in Dobra
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: • Asysta w obsudze klientów w zakresie kadrowo-   pacowym • Asysta w sporzdzaniu deklaracji ZUS, PIT,  PFRON, GUS• Asysta w rozliczaniu ewidencji czasu pracy, urlopów, zasików, pracowniczych zaj komorniczych• Prowadzenie akt osobowych• Asysta w sporzdzaniu i rozliczaniu umów cywilnoprawnych (zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieo)Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: [Inne] : •    Wyksztacenie branowe lub dowiadczenie na podobnym stanowisku•    Znajomo aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpiecze spoecznych •    Znajomo zagadnie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieo)•    Bardzo dobra organizacja pracy•    Dokadno i odpowiedzialno•    Umiejtnoci komunikacyjne•    Wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- bez...

 • Company "STUDNIEWSKI" - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LECH STUDNIEWSKI in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: wyksz. rednie- mile widziane ekonomiczne,Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne- umiejtnoci: OBSUGA KOMPUTERA - konieczne- inne zawody: Fakturzystka - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt osobisty- CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SMB Sp.z o.o. in Łódź
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie dokumentów do ksigowania, proste czynnoci ksigowe wspomagajce prac ksigowej, weryfikacja poprawnoci wystawionych dokumentów, nanoszenie numerów dowodów ksigowych potwierdzajcych kolejno ujcia w ksigach rachunkowych, sprawdzanie rozrachunków pod wzgldem zgodnoci wartoci faktury z zapat i terminów realizacji oraz wyjanianie rozbienoci z kontrahentami w zleconym zakresie, ksigowanie wycigów bankowych, wprowadzanie faktur zakupu do programu Elisoft, archiwizowanie dowodów ksigowych itp. Prace administracyjne. Praca w godz.: 8:00-12:00. 1/2 etatu. Oferta dostpna w sali E. Kontakt z pracodawc - tel. 793-431-282. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne;  MS OFFICE - konieczn...

 • Company Centrum Usług Wspólnych w Opolu in Opole
  08.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z ogoszeniem: :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PIEKARNIA-CUKIERNIA TYRKA ANITA TYRKA, TOMASZ TYRKA SPÓŁKA CYWILNA in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: wystawianie dokumentów magazynowych wz, wystawianie faktur, rozliczanie dokumentów magazynowych oraz kp.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie ogólnoksztacce. Praca w Tarnowie od pon. do pt. na jedn zmian w godz.: 8.00-16.00; wynagrodzenie: 2 600 z brutto. Kontakt: Piekarnia - Cukiernia Tyrka Anita Tyrka, Tomasz Tyrka Spóka Cywilna; wczeniejszy kontakt tel.: 14 630 02 58. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie lub bezporednio do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PIEKARNIA-CUKIERNIA TYRKA ANITA TYRKA, TOMASZ TYRKA SPÓŁKA CYWILNA in Tarnów
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wystawianie dokumentów magazynowych wz, wystawianie faktur, rozliczanie dokumentów magazynowych oraz kp.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagania: orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci, wyksztacenie rednie ogólnoksztacce. Praca w Tarnowie od pon. do pt. na jedn zmian w godz.: 8.00-16.00; wynagrodzenie: 2 600 z brutto. Kontakt: Piekarnia - Cukiernia Tyrka Anita Tyrka, Tomasz Tyrka Spóka Cywilna, ul. Klikowska 84, 33-100 Tarnów, kontakt osobisty w godz.: 8.00-12.00.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie lub bezporednio do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Budownictwo Kubiak S.C. Mariusz Kubiak Karol Kubiak in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie rednie, dowiadczenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. B mile widzianeZakres obowizków: zgodny ze stanowiskiemWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny lub e-mailowy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Biuro Rachunkowe FABRYKA in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: sortowanie i weryfikacja dokumentów ksigowych,kontrola dokumentów ksigowych,ewidencja dokumentów ksigowych,sporzdzanie zestawie,zapewnienie prawidowego obiegu dokumentów ksigowychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagania: umiejtno obsugi komputera ( pakiet MS Office, mile widziane dowiadczenie w obsudze programów PATNIK, FAKT ), dokadno, staranno, zaangaowanie w wykonywane obowizkiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gdynia
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: wprowadzanie danych ksiegowych do komputeraWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GdyniKotaja 8Gdynia 81332- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Szczytno
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: -Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SzczytnieWincentego Pola 4Szczytno 12100- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BUDPOM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  30.06.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: proste czynnosci ksigowe , wspomagajce prac ksigowegoWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - podane- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - podane- pozostae: min. 1 rok doswiadczenia zawodowegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt w sprawie oferty pod nr tel. 606 809 891 od pon. do pt. w godz. 8-15, lub dokumenty aplikacyjne mona przesa na e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Techmen Industries Sp. z o.o. in Dobra
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Sprawdzanie poprawnoci dokumentówSortowanie i kompletowanie dokumentacji ksigowejWsparcie przy sporzdzaniu listy pac;Rozliczanie delegacji pracowniczych krajowych i zagranicznych;Udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpiecze spoecznych;Pomoc w czynnociach zwizanych z zamkniciem miesica i roku;Sporzdzanie wymaganych zestawie i raportówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: BARDZO DOBRA ZNAJOMO MS OFFICE SZCZEGÓLNIE MS EXCEL - konieczne;  ZNAJOMO USTAW O RACHUNKOWOCI - konieczne; ZNAJOMO PROGRAMU PATNIK - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA EMAIL: - jzyk...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting and bookkeeping clerks Edit filters