Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

38 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Porzdkowanie danych na kontach ubezpieczonych, w tym dokonywanie korekt dokumentów ubezpieczeniowych. 2. Prowadzenie akt ubezpieczeniowych.3. Prowadzenie postpowa wyjaniajcych bdy w dokumentach ubezpieczeniowych oraz odpowiadanie za brak lub niezidentyfikowanie dokumentów zgoszeniowych i raportów imiennych ubezpieczonych (w tym za opracowywanie korespondencji w takich sprawach).4. Sporzdzanie dokumentów ubezpieczeniowych z urzdu.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Podane wyksztacenie wysze (nauki spoeczne, gospodarka, prawo, administracja) oraz minimum 1 rok pracy zwizanej z ubezpieczeniami spoecznymi. Wymagania dodatkowe: znajomo ustaw: o systemie ubezpiecze spoecznych, umiejtno obsugi pakietu Ms Off...

 • Company PUP in Sieradz
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Prace biuroweWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SieradzuPlac Wojewódzki 3Sieradz 98200- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Radom
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: koordynowanie grafiku pracy kierowcyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RadomiuKsidza  ukasika 3Radom 26612- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: . Przygotowywaniw i wydruk projektów decyzji administracyjnych przyznajcych, odmownych, zmieniajcych i uchylajcych dla podopiecznych z zakresu pomocy spoecznej zgodnie z przeprowadzonymi wywiadami z programu TT POMOC.2. Wydawanie klientom decyzji administracyjnych.3. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji spraw zaatwianych poprzez wydawane decyzje.4. Przygotowywanie list wypat wiadcze z pomocy spoecznej zgodnie z wydanymi decyzjami.5. Obsuga programów komputerowych w zakresie powierzonych obowizków.6. Prowadzenie biecych spraw Wydziau zgodnie z obowizujcymi przepisami.7. Wspópraca z innymi pracownikami w Orodku.8. Prowadzenie sprawozdawczoci Wydziau.9. Prowadzenie spraw, dokumentacji oraz koordynacja dziaa zwizanych ze wiadczeniem usug opiekuczych.10. Zastpowanie innych pra...

 • Company Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: - pomoc przy obsudze sekretariatu, przyjmowaniu goci, obsudze strefy konferencyjnej (dbanie o porzdek w biurze, uzupenianie zaopatrzenia itp.)- systematyzowanie, prowadzenie, archiwizacja dokumentacji- organizowanie podróy subowych- zamówienia materiaów biurowych oraz produktów spoywczych do biura zgodnie z zaplanowanym budetem- pomoc w organizowaniu spotka wewntrznych oraz zewntrznych- prowadzenie biecych dziaa marketingowych Spóki- wsparcie administracyjne zespou projektowego i  dziau zamówie publicznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Pakiet MS Office - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 -...

 • Company PWP NIAGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: 1) organizowanie i koordynowanie spraw zwizanych z administracyjnym i logistycznym funkcjonowaniem stanowiska dyrektora w organizacji;2) organizowanie podróy subowych dyrektora, 3) zapewnianie obiegu dokumentów zgodnego z procedurami i dekretacj. Praca w godz.: 9:00-17:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Asystent dyrektora - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze,sta pracy: minimum 6 miesiicy pracy w biurze w firmie sprztajcej, umiejtno organizacji czasu pracy,dob...

 • Company CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - opieka nad flot samochodow- wspópraca z dostawcami zewntrznymi- zaopatrzenie firmy w materiay eksploatacyjneWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane; pomaturalne/policealne - podane- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne; obsuga komputera - Ms Office - konieczne- pozostae: - samodzielnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Sąd Rejonowy w Słupsku in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: ; godziny pracy: 7.30- 15.30Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 340 IM.PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO in Warszawa
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - obsuga sekretariatu szkolnego- prowadzenie dokumentacji szkolnejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Pakiet MS Office - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarzdu, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, znajomo MS Office, umiejtno dobrej organizacji pracy, umiejtno pracy w zespole, 1 rok dowiadczenia zawodowego.Obowizki: - obsuga sekretariatu szkolnego- prowadzenie dokumentacji szkolnej[Zgoszenia: , 22 546 61 20]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie dokumentów oraz pomocnicza dziaalno zwizana z prowadzeniem biura.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: SKIEROWANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: -Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KocierzynieTkaczyka 1Kocierzyna 83400- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Eurostaff Service Spółka z o.o. in Bydgoszcz
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: prace zwizane z wyszukiwaniem zagranicznych kandydatów do pracy, tumaczenia jzykowe dokumentów, legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców, wsparcie pracowników w zakresie zakwaterowania, weryfikacja poprawnoci dokumentów ksigowych, wyjazdy subowe.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B   - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne; obsuga pakietu MS OFFICE - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników - podane- pozostae: mile widziane 3 lata dowiadczenia zawodowego, um...

 • Company Reich-cK Sp. z o.o. in Wysokie
  11.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Zakupy materiaów biurowych i dodatkowych, obsuga recepcji wraz z przychodzcymi rozmowami telefonicznymi, przygotowanie firmy na przyjcie goci, wstpna obsuga przychodzcych dokumentów, obsuga firm usugowych, obsuga poczty, wsparcie kierownika administracji,  kontakt z klientem i dostawcami.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wymagania: znajomo obsugi komputera w pracy biurowej, prawo jazdy kat. B, sumienno, wysokie umiejtnoci komunikacyjne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dok. aplikacyjne- jzyki aplikowania: ...

 • Company REJS Spółka z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klienta detalicznego i hurtowego; budowanie i utrzymywanie kontaktów z klientami; wystawianie dokumentów sprzeday. CV naley skada elektronicznie: :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Technik administracji*, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley skada na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company JINSUNG IND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Kontakt z koreaskojzycznym zarzdem pracodacwy (spóka z kapitaem koreaskim), kontakt z kanclelari prawn, kontakt z koreaskojzycznymi klientami, prace kancelaryjne, udzia w spotkaniach biznesowych, inne zadania wchodze w zakres opisu zawodu asystenta zarzdu. Przewidywany okres zatrudnienia: od roku do trzech lat.Praca w soboty i niedziele. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane; rednie zawodowe - podane- jzyki obce: koreaski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- inne zawody: Asystent zarzdu - konieczne- pozostae: wyksztacenie: rednie, preferowane wysze, sta pracy: brak wymaga, mile widziany roczny,wysoko rozwinite umiejtnoci orgazniacyjne, znajomo podsatw ksigowoci (ustawa o rachunkowwoci...

 • Company PUP in Opoczno
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: POMOC ADMINISTRACYJNAWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpocznieRolna 6Opoczno 26300- wymagane dokumenty: SKIEROWANIE DO PRACY, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga urzadze biurowych, przygotowanie korespondencji do wysyki. archiwizacja dokumnetów, pomoc w obsudze klientówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ninieSkadowa 4nin 88400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wejherowo
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klientów, odbiór dokumentów, sprawdzanie danych, sporzdzanie pism do ZUS i Urzedu Skarbowego. Archiwizowanie dokumentów, zgrywanie danych, wprowadzanie danych do komputera, sporzdzanie wydruków.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - konieczne- pozostae: znajomo przepisów Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Pracy, sumiennos, rzetelnoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WejherowieI Brygady Pancernej WP 32Wejherowo 84200- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company P.H.U. GŁOWACKI-VET in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga zamówie od klientów, obsuga zamówie do dostawców, obsuga posprzedana, prace biurowe.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: komunikatywno, otwarto, umiejtno pracy w zespole - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TCA SP. Z O.O. in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Asystenka dyrektora transportu. Praca w godz.: 8:00-16:00. Oferta dostpna w sali E, C. Kontakt z pracodawc - e-mail: :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; bardzo dobra komunikacja interpersonalna - konieczne;  MS OFFICE - konieczne- inne zawody: Asystent dyrektora - konieczne- pozostae: wyksztacenie: rednie, sta pracy: brak wymaga, biega obsuga komputera z obsug internetu, znajomo pakietu MS Office, bardzo dobra komunikacja interpersonalnaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - ogólna organizacja pracy sekretariatu - prowadzenie dokumentacji szkoy zgodnie z instrukcj kancelaryjn - prowadzenie dokumentacji uczniowskiej - sporzdzanie sprawozda - prowadzenie archiwum Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: administracyjne - konieczne- umiejtnoci: obsuga MS Office - konieczne; Obsuga komputera - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarzdu, sta: 2 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie (administracja), bardzo dobra znajomo obsugi komputera w zakresie MS Office, 2 miesice dowiadczenia zawodowego.Obowizki:- ogólna organizacja pracy sekretariatu - prowadzenie dokumentacji szkoy zgodnie z instrukcj kancelaryjn - prowadzenie dokumentacji uczniowskiej - sporzdzanie sprawozda ...

 • Company Zarząd Dróg Powiatowych in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres wykonywanych zada na stanowisku: Przygotowywanie i realizacja inwestycji, remontów, utrzymania, modernizacji dróg oraz infrastruktury drogowej ZDP Trzebnica. Prowadzenie postpowa o udzielanie zamówie publicznych na podstawie i bez stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych. Zlecanie bd przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zwizanej z udzielaniem zamówie publicznych (pomiary w terenie, przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, umowy) itp. Przygotowywanie niezbdnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa zwizanych z procesem inwestycyjnym, przygotowywanie umów na realizacj robót budowlanych i innych usug. Bieca obsuga korespondencji – udzielanie odpowiedzi na zapytania, pisma i wnioski zgaszane do ZDP. Koordynacja zimowego utrzymania dróg.Wymagani...

 • Company Eurostaff Service Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością in Bydgoszcz
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: prace zwizane z wyszukiwaniem zagranicznych kandydatów do pracy, tumaczenia jzykowe dokumentów, legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców, wsparcie pracowników w zakresie zakwaterowania, weryfikacja poprawnoci dokumentów ksigowych, wyjazdy subowe.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B   - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne; obsuga pakietu MS OFFICE - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników - podane- pozostae: mile widziane 3 lata dowiadczenia zawodowego, um...

 • Company TCM-PL SP Z. O. O. in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc w wykonywaniu obowizków subowych oraz zadbanie o sprawne funkcjonowanie biura lub ycia zawodowego waciciela firmy; prowadzenie kalendarza, umawianie spotka biznesowych, kontakt z interesantami, dbanie o skrzynk pocztow (zarzdzanie mailami oraz raportowanie np. raz dziennie o najwaniejszych wiadomociach); zbieranie danych, ich analiza, raportowanie, tworzenie pism, prezentacji oraz podsumowa;  tumaczenia (lekarz ma obywatelstwo chiskie) i redagowanie pism zwizanych z prac biura/zarzdu; opcjonalnie: kontakt z klientami firmyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: chiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Psarach in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: wyksztacenie min. rednieObsuga kasy, dokonywanie oblicze, obsuga komputera (WORD, EXCEL)Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga programów WORD i EXCEL - konieczne- inne zawody: Technik administracji* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt osobistyemail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - wsparcie PWIS w realizacji zada strategicznych i organizacyjnych WSSE,- organizacja i koordynowanie biecej pracy biura PWIS / Dyrektora,- planowanie grafików i zada PWIS,- wsparcie Specjalisty ds. kontaktów z mediami w zakresie tworzenia wizerunku WSSE / PIS.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wymagania kwalifikacyjne:- obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pastw, którym na podstawie umów midzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysuguje prawo do podjcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,-  odpowiednie wyksztacenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowizujcym rozporzdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacj...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie terminarza spotka, a take organizacja i rozliczanie podróy subowych;Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej komunikacji wewntrznej i zewntrznej;Przygotowanie akcji promocyjnych;Tumaczenia z i na jzyk niemiecki;Realizacja zada administracyjnych i organizacyjnych zleconych przez Zarzd;Zbieranie i przetwarzanie informacji potrzebnych do przygotowania protokoów, raportów i zestawie;Wspópraca z innymi managerami w firmie. Praca w godz. 10-15. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia - wysze. Umiejtnoci - biega obsuga komputera - umiejtno obsugi programów MsOffice, szkolenie z zakresu nauczania jzyka polskiego jako obcego. Sta pracy - min. 2 lata. Znajomo j. obcych - j. rosyjski - poziom C2, j. ukraiski - poziom C2, ...

 • Company PUP in Dobra
  08.07.2020 Updated on: 09.07.2020

  Zakres obowizków: -Obsuga korespondencji przychodzcej i wychodzcej.-Redagowanie pism, sprawozda z czynnoci, sporzdzanie zestawie oraz prostych analiz finansowych.-Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji w sprawach prowadzonych przez kancelari-Organizowanie pracy kancelarii:prowadzenie terminarza spraw, obsuga sekretariatu-Wyjazdy do klientów i petentów, dostarczanie korespondencji do petentów (teren województwa podlaskiego), prowadzenie czynnoci w miejscu zamieszkania petenta, sporzdzanie dokumentacji opisowej i fotograficznej-Zaopatrywanie kancelarii w materiay biurowe i artykuy spoywcze-Utrzymywanie porzdku w biurze kancelariiWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: ekonomiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: prawo jazdy kat.B - konieczne; Obsuga...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KROL SP. Z O. O. SP. K. in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Wspomaganie zarzdu w wykonywaniu obowizków, administrowanie biurem, obsuga korespondencji, sporzdzanie pism, prowadzenie kalendarza spotka.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera MS OFFICE - konieczne; umiejtno obsugi urzdze biurowych - konieczne- inne zawody: Asystent zarzdu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Na rozmow kwalifikacyjn z pracodawc naley umówi si telefonicznie lub przesa aplikacje drog elektroniczn na adres: " target="_blank" rel="nofollow">- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MWM Group sp. z o. o. sp. k. in Stryszów
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc w prowadzeniu dokumentacji kadrowej, nadawanie- odbieranie poczty i przesyek kurierskich. Praca w godz. 08.00-16.00. Umowa o prac na czas okrelony - 33 miesice. Kontakt z pracodawc: osobisty Stryszów 99, 34-146 Stryszów, telefoniczny: 664939669, cv na e- mail: . Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Biega obsuga komputera - Umiejtno obsugi programów MS Office - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae:  Mile widziane dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, znajomo jzyka niemieckiego w stopniu rednio zaawansowanym, wymagana biega obsuga komputera (umiejtno obsugi programów MS Office)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:...

 • Company REMGLAS Tomasz Pyda in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc logistyczna przy obsudze kontraktów w zakresie kontroli iloci pracowników potrzebnych na budowy, terminów, potrzebnych kwalifikacji i uprawnie itp.Obsuga komputera, w tym Internet, MS Office, urzdze biurowych oraz zajmowanie si dokumentacj zwizan z kontraktami.  Koordynacja przepywu informacji pomidzy pracownikami na budowach na tematy zwizane z prawidowym przebiegiem kontraktu. Praca w zespole.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga urzdze biurowych - konieczne; obsuga komputera i podstawowych aplikacji biurowych - konieczne;  prawo jazdy kat B - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv- jzyki aplik...

 • Company Przedsiebiorstwo Inżynieryjno Budowlane "MAWEX" Włodzimierz Pawłowski in Other
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie sekretariatu,obsuga kadrowo-pacowa.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: znajomo obsugi Programu Patnik - konieczne- pozostae: znajomo programów RAMZES,PFRONSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV-kontakt wycznie telefoniczny lub na adres email pracodawcy.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna in Tarnów
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc administracyjna (O) Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze administracyjne lub pedagogiczne, mile widziany sta pracy, umiejtno obsugi komputera, moe by osoba z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci. Praca w Tarnowie od pon. do pt. w godz.: 7.30-15.30 lub 10.00-18.00; wynagrodzenie: 2 600 z brutto + dodatek staowy. Kontakt: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA; ul. Chyszowska 3, 33-100 Tarnów - kontakt osobisty w godz.: 8.30-9.30 oraz 15.00-16.00 lub wrzuci dokumenty aplikacyjne do skrzynki. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, List motywacyjny, dokumenty potwierdzajce kwalifikacj lub bezporednio do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Do zada osoby zatrudnionej na stanowisku Doradcy ds. emerytalnych nale :- informowanie klientów i udzielanie wyjanie w zakresie wiadcze emerytalno-rentowych oraz zmieniajcych si przpisów emerytalno-rentowych w szczególnoci: w zakresie warunków nabywania uprawnie, ustalania wysokoci i wypacania wiadcze, warunków zawieszalnoci wiadcze, zbiegu prawa do wiadcze, przeliczania lub ponownego ustalania wiadcze, kapitau pocztkowego, wiadcze emerytalnych podlegajcych koordynacji, zasad pobierania emerytur przyznanych na podstawie umów midzynarodowych, zmiany dot. wieku emerytalnego, a take trybu wnoszenia sprzeciwów i odwoa od orzecze i decyzji w sprawach emerytalno-rentowych- udzielanie klientom pomocy i instruktau w kompletowaniu wniosków oraz weryfikowanie wniosków i wprowadzani...

 • Company DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  08.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie i dowiadczenie bez znaczenia, otwarto na nowe wyzwania, bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywno, dokadnoZakres obowizków: analiza dokumentów zgodnie z procedurami firmy, wprowadzanie i uzupenianie danych w systemie, wspópraca z pozostaymi dziaami w firmie, samodzielne realizowanie biecych zada.Pracodawca oferuje:- zatrudnienie w oparciu o umow o prac,- prac w dynamicznie rozwijajcej si organizacji,- stabilno zatrudnienia,- szerokie moliwoci awansów wewntrznych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: komunikatywno - konieczne; dobra organizacja czasu pracy - konieczne; dokadno - konieczne- pozostae: otwarto na nowe wyzwaniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefon...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. mjr. Dobrzańskiego Hubala in Dobra
  08.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Zaatwianie biecych spraw uczniowskich, prowadzenie dokumentacji zwizanej z rekrutacj uczniów, prowadzenie ksigi uczniów, przygotowywanie pism urzdowych, uzupenianie danych w aplikacji SIO, wystawianie i ewidencja legitymacji szkolnych i indeksów, sporzdzanie sprawozda dotyczcych uczniów. Szczegóy na stronie BIP pod adresem: :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - podane- umiejtnoci: obsuga komputera i urzdze biurowych - konieczne; obsuga centrali telefonicznej - konieczne- pozostae: koniecznie: 2 lata dowiadczenia w pracy biurowej, dobra organizacja pracy, umiejtno  pracy w zespolepodane: Znajomo Systemu Informacji Owiatowej znajomo RODO, 2 lata doswiadczenia na podobnym stanowiskuSposób aplikowania:- bezporednio...

 • Company BOCHYŃSKI SEBASTIAN SMB CONSULTING in Dobra
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: • Organizacja i prowadzenie sekretariatu Spóek • Koordynowanie obiegu dokumentów oraz zapewnienie waciwego przepywu informacji • Zarzdzanie korespondencj • Prowadzenie kalendarza spotka • Obsuga spotka biznesowych • Organizowanie szkole • Dbanie o wizerunek biura i firmy • Redagowanie pism i treci o charakterze marketingowym, tworzenie prezentacji oraz raportów • Kontakt z klientami oraz partnerami biznesowymi spóek • Wsparcie administracyjne poszczególnych dziaów spóek • Nadzór nad zaopatrzeniem biura w materiay biurowe, artykuy spoywcze i gospodarczeWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: samodzielno, umiejtno podejmowania decyzji w zakresie rozwizywania biecych problemów technicznych i mery...

 • Company Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria in Other
  08.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: prace typoweWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wymagane skierowanie do pracy-oferta dla osób zarejestrowanych w Urzdzie Pracy Piaseczno- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters