Jobmonitor. Search results for Child care workers

59 Jobs found

Used filters:
 • Child care workersx
Displaying 1-50 of 59 results.
 • Company Nasze Skarby Sp. z o.o. in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi (zabawy, wychodzenie na spacery, prowadzenie zaj, karmienie, przewijanie) - podawanie posików, sprztanie po posikach - utrzymywanie czystoci w budynku punktu opieki dziennejWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Dzienny opiekun maego dziecka - konieczne- pozostae: Punkt opieki dziennej dla dzieci w wieku 1-3 lata szuka opiekunki na pó etatu. Ciocia powinna mie kwalifikacje do pracy w tym zawodzie (ukoczone studia kierunkowe, lub specjalny kurs zawodowy, lub dowiadczenie w pracy z dziemi przez minimum 12 ostatnich miesicy), dowiadczenie, oraz powinna by osob ciep, empatyczn, cierpliw i zorientowan na potrzeby dziecka. Mile widziane osoby prowadzce zajcia rozwojowe dla dzieci w wieku 1-3 lata. Zakres obowizków: - op...

 • Company Kraina Odkrywcy Sp. z o.o. in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków:- przygotowywanie i prowadzenie zaj dydaktycznych, zgodnie z planem edukacyjnym obowizujcym w sieciKraina Odkrywcy,- doskonalenie swojej wiedzy i umiejtnoci pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry zatrudnionej w naszychplacówkach,- aktywne udzielanie si w tworzeniu pomocy edukacyjnych do zaj, dekoracji sal,- dbanie o czysto, ad i porzdek w pomieszczeniach obka,wspópraca z wszystkimi pracownikami obka oraz rodzicami dzieci,- pomoc dzieciom podczas wykonywania czynnoci higienicznych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: opiekunka dziecica  - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: KOntakt telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ŻŁOBEK MIEJSKI w Żarowie in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi do lat 3, przygotowanie i prowadzenie zaj symulujacych rozwój dzieci, wykonywanie czynnoci zwizanychz opiek i pielgnacj dzieciWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Kwalifikacje: pielgniarki, poonej, opiekunki dziecicej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,     pedagoga opiekuczo-wychowawczego, pedagoga spoeczno-wychowawczego, terapeuty pedagogicznego, która  ukoczya  studia  lub  studia  podyplomowe  na  kierunku  lub specjalnoci:  wczesne  wspomaganie  rozwoju,  wspomaganie  rozwoju dzieci   w ramach   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej   w obkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika maego dziecka, psychologia dziecica, psychologia wspierania rozwoju i ksztacenia...

 • Company EDUCARE Sp. z o.o. in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: - sprawowanie opieki nad dziemi w wieku do 3 lat- dbanie o porzdek- prowadzenie zaj rozwojowych dla dzieci- utrzymanie dobrych relacji z Rodzicami DzieciWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- inne zawody: Opiekunka w obku / klubie dziecicym, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: #EWymagania: wyksztacenie minimum wysze, pedagogiczne lub pielgniarstwo lub psychologia, uprawnienia do pracy z dziemi  1 rok dowiadczenia zawodowego. Obowizki:- sprawowanie opieki nad dziemi w wieku do 3 lat- dbanie o porzdek- prowadzenie zaj rozwojowych dla dzieci- utrzymanie dobrych relacji z Rodzicami Dzieci[Zgoszenia: , 570 801 299]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company UNIPERFEKT - Monika Kandulska Poznań in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - praca z dziemi do 3 lat,- karmienie dzieci,- czynnoci pielgnacyjne (przewijanie, przebieranie),- prowadzenie zaj dydaktycznych,- dbanie o porzadek w saliWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: - umiejtnoci zwizane z prac z dziemi- dowiadczenie w pracy jako opiekun w obku, nauczyciel Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUNDACJA "BOMALIHU" in Other
  17.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - zapewnienie podopiecznym opieki pielgnacyjnej- prowadzenie zaj zabawowych z elementami edukacyjnymi- stworzenie podopiecznym atmosfery najbliszej tej jak s otoczone w rodowisku domowym- wspomaganie rodziców poprzez fachowe doradztwo w trosce o zapewnienie prawidowego rozwoju ich dzieci- dbanie o pozytywny wizerunek placówkiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagania: ukoczony kurs opiekunki dziecicej, kreatywno, mie usposobienie, dowiadczenie zawodowe w pracy z dziemi w wieku od 18 miesicy. Cv naley przesa na maila Praca w godzinach 7:30-17:00 Docelowo umowa na czas nieokrelonySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na maila- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa Julita Orłowska-Szczepańska in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi w wieku do 3 latWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: pracodawca jest zwizany z Filipami oraz planuje przeprowadzi si na stae na Filipiny, opiekunka zajmujca si dziemi ma je nauczy powszechnie obowizujcego na Filipinach jzyka tagalog oraz zaznajomi je z kultur, histori i tradycjami pastwa, tak aby umoliwi im bezproblemow klimatyzacj po przeprowadzce, dodatkowym atutem opiekunki pochodzcej z Filipin bdzie gotowo przeprowadzenia si wraz z pracodawc i jego rodzinWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; filipiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: umiejtno pracy z dziemi, umiejtno gotowania, co najmniej rok dowiadczenia w opiece nad dziemi, wyksztecnie min. podstawow...

 • Company PUP in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: UCZENIE DZIECI CZYNNOCI SAMOOBSUGOWYCH:WYSADZANIE NA NOCNICZKI, ZMIANA PAMPERSÓW, MYCIE RK I ZBÓW. PRZYGOTOWANIE DZIECI DO SNU:UBIERANIE I ROZBIERANIE DZIECI Z GARDEROBY. POMOC DZIECIOM W UBIERANIU SI I ROZBIERANU PODCZAS WYJ NA SPACER. OPIEKA NAD DZIEMI PODCZAS WYJ NA SPACER. OPIEKA NAD DZIEMI PODCZAS ZABAWY NA URZDZENIU ZABAWOWYM, BUDOWANIE RAZEM Z DZIEMI BABEK PIASKOWYCH W PIASKOWNICY, ZABAWY W DOMKU MUZYCZNYM. kARMIENIE DZIECI: ROZKADANIE POSIKÓW NA TALERZE, SPRZTANIE PO POSIKACH. PRZEPROWADZANIE I PRZYGOTOWANIE ZAJ DYDAKTYCZNYCH: RUCHOWYCH, PLASTYCZNYCH, ZORGANIZOWANIE TEATRZYKÓW, CZYTANIE DZIECIOM OPOWIADA I BAJEK.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - podane- pozostae: UKOCZONY LICENCJ...

 • Company PUP in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: SPRAWOWANIE (POD NADZOREM) OPIEKI NAD DZIEMI W WIEKU DO LAT 3, W TYM PRZEPROWADZANIE PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW DOT. PIELGNACJI I HIGIENY DZIECI ORAZ PODAWANIA POSIKÓW, POMOC W PRZYGOTOWYWANIU I PRZEPROWADZANIU ZAJ OGÓLNOROZWOJOWYCH DLA DZIECI, POMOC W PRZEPROWADZANIU PRAC PORZDKOWYCH NA TERENIE PLACÓWKI.Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : DZIECICYM LUB UDOKUMENTOWANE DOWIADCZENIE, KURS PIERWSZEJ POMOCY[Umiejtno 1] : MILE WIDZIANE LECZ NIEKONIECZNE, UKOCZONE PRAKTYKI W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEMI DO LAT 3 LUB UKOCZONY KURS OPIEKUNA DZIECICEGO W OBKU LUB KLUBIE[Inne] : MILE WIDZIANA UMIEJTNOC LUB DOWIADCZENIE W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEMI DO LAT 3Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Grójcu...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: pomoc dzieciom w czynnociach samoobsugowych, opieka w czasie wycieczek i wyjc na plac zabawWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w aganiuDworcowa 9aga 68100- wymagane dokumenty: Skierowanie z Urzedu Pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Otwock
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Oferta pracy przeznaczona dla osób bezrobotnych powyej 50 roku ycia.Pomoc wychowawcy w zobku i punkcie przedszkolnym, pomoc w pracach biurowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Opiekunka w obku / klubie dziecicym - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OtwockuGórna 11Otwock 05400- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Żłobek Timi in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi w wieku od 6 miesicy do 3 lat, zapewnienie bezpieczestwa dzieciom, pomoc w czynnociach higienicznych oraz porzdkowych, organizowanie dzieciom czasu ( zabawa z dziemi)Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: pierwsza pomoc - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Jacek Trzciński - Żłobek PICCOLO in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Praca w charakterze opiekunki dziecicej w obku, nadzór nad dziemi, praca edukacyjno-rozwojowaWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- umiejtnoci: SZKOLENIE: OPIEKUN W OBKU LUB KLUBIE DZIECICYM - konieczne; KURS: OPIEKUN DZIECICY  - konieczne- pozostae:  Mile widziane dowiadczenie w pracy z dziemiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "POD DĘBUSIEM" in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi do lat 3Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze o kierunku pedagogika opiekuczo - wychowawczaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: (dla osób do 30r) praca z dziemi przedszkolnymi, karmienie, przebieranie, prowadzenie zaj, spaceryWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze pedagogiczne lub rednie i ukoczony 280 h kurs opiekunki dziecicejSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Miasta ToruniaMazowiecka 49aToru 87100- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fair Play in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Pielgnacja i opieka nad dziemi, prowadzenie zaj z dziemi w obku lub przedszkolu, spdzanie czasu na dworze, przygotowywanie planów pracy. Praca od poniedziaku do pitku, w systemie zmianowym, w godzinach: 6:30-17.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie rednie mile widziane, dowiadczenie bez znaczenia, mile widziany dobry kontakt z dziemiZakres obowizków: opieka podczas dowozu uczniów do szkoy z Krotoszyna i okolicWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - podane; rednie zawodowe - podane; rednie ogólnoksztacce - podane; rednie branowe - podane- umiejtnoci: umiejtno kontaktu z dziemi - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny lub CV i podanie zoy w siedzibie szkoy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" in Szprotawa
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Realizowanie funkcji opiekuczej, wychowawczej i edukacyjnej w stosunku do dzieci. Nawizywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nawizywanie wizi uczuciowej z dzieckiem. Zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka. Tworzenie oraz utrzymywanie na jak najwyszym poziomie warunków pobytu dziecka w obku.Opracowywanie planów zaj dla grup wiekowych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: KSIECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH - konieczne; opieki nad dzieckiem - konieczne; praca w zespole - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogiczne, resocjalizacja lub kurs opiekuna w obku. Mile widziane dowiadczenie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Na spotkanie ...

 • Company OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Dbanie o bezpieczestwo dzieci, praca o charakterze opiekuczo-pomocniczym z prowadzcym nauczycielem, towarzyszenie dzieciom na terenie szkoy i poza ni w trakcie sprawowania opieki, utrzymywanie porzdku i czystoci pomieszcze szkolnych, wykonywanie zlece wynikajcych z potrzeby zakadu.Praca na peny etat w systemie jednozmianowym w godz. 7.00-15.00 od pon. do pt.Umowa o prac na czas okrelony do 31.08.2021r. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie bez znaczenia. Stanowisko do przyuczenia.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W JAROSŁAWIU in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w czynnociach pielgnacyjnych, (przenoszenie, podnoszenie, zmiana pozycji ciaa wychowanków z niepenosprawnoci ruchow,karmienie wychowanków,pomoc specjalistom przy przeprowadzaniu zaj terapeutycznych, edukacyjnych,opieka nad wychowankiem podczas transportu,wykonywanie czynnoci porzdkowych.Wymagania:wyksztacenie:  rednie,  mile widziane dowiadczenie w pracy z osobami z niepenosprawnoci intelektualn  oraz kwalifikacje pedagogiczne.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi i modzie niepenosprawn podczas przewozu oraz przej przez jezdnie. Praca na 1/2 etatu w godzinach 13-17Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: komunikatywno, ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dzierzgoń
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi do lat 3, dbanie o porzdek w miejscu pracyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: min 6 miesicy dowiadczenia zawodowego w pracy z dziemi do lat 3Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Sztumie z siedzib w DzierzgoniuZawadzkiego 11Dzierzgo 82-440- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Akademia Pływania Żabik Weronika Lipska in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Pielgnacja i opieka nad dziemi, prowadzenie zaj z dziemi w obku lub przedszkolu, spdzanie czasu na dworze, przygotowywanie planów pracy. Praca od poniedziaku do pitku, w systemie zmianowym, w godzinach: 6:30-17.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: punktualno, empatia, odpowiedzialno, opieka i pielgnacja oraz dowiadczenie w pracy z dziemi w obku lub przedszkolu.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO KRASNO-LUDEK in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: zgodnie z wymaganiami stanowiska pracyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: WYKSZTACENIE PEDAGOGICZNE OPIEKUCZO-WYCHOWAWCZE, PIELGNIARKA, POONA , KURS KWALIFIKACYJNY OPIEKA NAD DZIEMI DO LAT 3, RÓWNIE OSOBY Z  NIEPENOSPRAWNOCI  Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Piaseczno
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi, zabawa z dziemiWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi w domach prywatnych, podczas imprez okolicznociowych Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: status studenta - dodatkowe- umiejtnoci: odpowiedzialno, empatia. komunikatywno, kreatywno - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie w pracy z dziemi. Preferowane osoby z wyksztaceniem pedagogicznym, psychologicznym, pielgniarskim. Mile widziane osoby ze statusem studenta. Sposób aplikowania:- kontakt przez OHP- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: - wspópraca z Rodzicami dzieci (udzielanie informacji o dziecku i minionym dniu w obku)- organizowanie zaj plastycznych dla dzieci- nauka piosenek dla dzieci; karmienie i przewijanie dzieci- dbanie o ich prawidowy i ogólny rozwój- dbanie o czysto wokó dzieci i sprztanie po wspólnej zabawie- utrzymanie porzdku i czystoci na bieco w poszczególnych pomieszczeniach obka- sprztanie po karmieniu dzieci (mycie stolików)Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Opiekun w obku lub klubie dziecicym - konieczne- inne zawody: Opiekunka w obku / klubie dziecicym - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie lub wysze, odbyty kurs dla opiekuna w obku, podana ksieczka sanepid, umiejtno wspópracy w grupie dzieci i z personelem, umiejtno organziacji...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi 1-3 latWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MysowicachMikoowska 4aMysowice 41400- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BAJKOLANDIA Kierc Elżbieta in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie zabaw, organizacja czasu dzieci podczas urodzin, podawanie napoi, obsuga klienta w kawiarencePraca w godzinach popoudniowych i weekendy.Wymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - dodatkowe- uprawnienia: Szkolenie animator zabaw dziecicych - konieczne; ksieczka sanitarno-epidemiologiczna - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie w pracy z dziemi, sta: 6 miesicy - konieczne; dobry kontakt z dziemi i modzie - konieczne; kreatywno - konieczne; mia aparycja - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane ofert pracy proszone s o kontakt telefoniczny 793 160 782  od godziny 15:00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: a.    zapewnienie dziecku penego bezpieczestwa pobytu w obku, uwzgldniajc w szczególnoci warunki ochrony higieniczno-sanitarnej i przeciwpoarowej,b.    zagwarantowanie dziecku waciwej opieki pielgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez realizacj zaj zabawowych z elementami edukacji, z uwzgldnieniem indywidulanych potrzeb dziecka,c.    prawidowe karmienie i pomoc przy spoywaniu posików przez dzieci,d.    planowanie i organizowanie zaj dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do wieku i moliwoci poznawczych dzieci w oparciu o wspóczesn wiedz pedagogiczn i psychologi rozwojow maego dziecka,e.    prowadzenie dokumentacji zwizanej z prac dydaktyczn i z dziaalnoci opiekuczo – wychowawcz (konspekty zaj, plany pracy),f.    wspópraca z rodzicami.Wymagania:- wyksztacenie: rednie brano...

 • Company Nygusek Agata Zakrzewska-Kacprzak in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi do lat 3, przewijanie, prowadzenie zaj, mile widziany biegy jzyk ( zajcia),  sprztanie, karmienie, komunikacja z rodzicami, praca w zespole.Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole, znajomoc przepisów prawa owiatowego, kreatywno, komunikatywno, zaangaowanie - konieczne; praca z dziemi - konieczne; osoba cierpliwa - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Kreatywności Karolina Mysiura-Wojtuś in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie codziennych zabiegów pielgnacyjno - higienicznych. Dbanie o bezpieczestwo dzieci. Towarzyszenie dzieciom podczas pracy z pomocami i na placu zabaw. Wdraanie do samoobsugi. Pomoc podczas posików. Przyjmowanie i wydawanie dzieci. Praca w godz. od 8-16Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, wiadectwo kwalifikacji- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Żłobek Pomnik Matki Polki in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: opieka pilegnacyjna, wychowawcza i edukacyjna nad maym dzieckiem. Praca w godz. 6.30-14.30, 8.30-16.30Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak wymaga- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. K.I. Gałczyńskiego in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka i dozór nad dziemi niepenosprawnymi w czasie przewoenia ich z miejsca zamieszkania do szkoy oraz w czasie powrotnego przewozu ze szkoy do miejsca zamieszkania.Umowa zlecenie na okres roku szkolnego. Wykonywanie zlecenia w godz.: 6.00-8.00, 14.45-16.45 od pn. do pt.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie bez znaczenia, wymagana odpowiedzialno, odporno na stres, komunikatywno, punktualno. Dowiadczenie nie jest wymagane. O prac mog sie stara osoby na emeryturze.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na adres e-mail, kontakt telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu in Grudziądz
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: zgodnyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: Wyksztacenie min. rednie zawodowe kierunkowe jako opiekun dziecicy lub wysze, mile widziane dowiadczenie zawodowe, umowa o prac, praca w ruchu cigym, wynagrodzenie brutto od 1200 z/m-c.+ 20% premii+ dodatek staowy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - dokumenty aplikacyjne wysyamy na wskazany adres mailowy: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie rednie mile widziane, dowiadczenie bez znaczenia, mile widziany dobry kontakt z dziemiZakres obowizków: opieka podczas dowozu uczniów do szkoy z Krotoszyna i okolicWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane; rednie branowe - podane; rednie zawodowe 4-letnie - podane; rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: umiejtno kontaktu z dziemi - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny lub CV i podanie zoy w siedzibie szkoy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Kraina Odkrywcy Sp. z o.o. in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków:- przygotowywanie i prowadzenie zaj dydaktycznych, zgodnie z planem edukacyjnym obowizujcym w sieci Kraina Odkrywcy,- doskonalenie swojej wiedzy i umiejtnoci pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry zatrudnionej w naszych placówkach,- aktywne udzielanie si w tworzeniu pomocy edukacyjnych do zaj, dekoracji sal,- dbanie o czysto, ad i porzdek w pomieszczeniach obka,wspópraca z wszystkimi pracownikami obka oraz rodzicami dzieci,- pomoc dzieciom podczas wykonywania czynnoci higienicznych.Pracodawca oferuje dobr atmosfer pracy, atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach umowy o prac, elastyczne godziny pracy w przedziale od 06:30 - 18:30,moliwo rozwoju zawodowego, moliwo realizacji wasnych pomysów jak i udziau w inicjatywach podejmowanych przez zakad.Wymagania:- wy...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie rednie mile widziane, dowiadczenie bez znaczenia, mile widziany dobry kontakt z dziemiZakres obowizków: opieka podczas dowozu uczniów do szkoy z Krotoszyna i okolicWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane; rednie branowe - podane; rednie zawodowe 4-letnie - podane; rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: umiejtno kontaktu z dziemi - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny lub CV i podanie zoy w siedzibie szkoy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu in Grudziądz
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: zgodnyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: Wyksztacenie min. rednie zawodowe kierunkowe jako opiekun dziecicy lub wysze, mile widziane dowiadczenie zawodowe, umowa o prac, praca w ruchu cigym, wynagrodzenie brutto od 1200 z/m-c.+ 20% premii+ dodatek staowy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - dokumenty aplikacyjne wysyamy na wskazany adres mailowy: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu in Grudziądz
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: zgodnyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: Wyksztacenie min. rednie zawodowe kierunkowe jako opiekun dziecicy lub wysze, mile widziane dowiadczenie zawodowe, umowa o prac, praca w ruchu cigym, wynagrodzenie brutto od 1200 z/m-c.+ 20% premii+ dodatek staowy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - dokumenty aplikacyjne wysyamy na wskazany adres mailowy: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie rednie mile widziane, dowiadczenie bez znaczenia, mile widziany dobry kontakt z dziemiZakres obowizków: opieka podczas dowozu uczniów do szkoy z Krotoszyna i okolicWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane; rednie branowe - podane; rednie zawodowe 4-letnie - podane; rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: umiejtno kontaktu z dziemi - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny lub CV i podanie zoy w siedzibie szkoy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu in Grudziądz
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: zgodnyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: Wyksztacenie min. rednie zawodowe kierunkowe jako opiekun dziecicy lub wysze, mile widziane dowiadczenie zawodowe, umowa o prac, praca w ruchu cigym, wynagrodzenie brutto od 1200 z/m-c.+ 20% premii+ dodatek staowy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - dokumenty aplikacyjne wysyamy na wskazany adres mailowy: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie rednie mile widziane, dowiadczenie bez znaczenia, mile widziany dobry kontakt z dziemiZakres obowizków: opieka podczas dowozu uczniów do szkoy z Krotoszyna i okolicWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane; rednie branowe - podane; rednie zawodowe 4-letnie - podane; rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: umiejtno kontaktu z dziemi - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny lub CV i podanie zoy w siedzibie szkoy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie rednie mile widziane, dowiadczenie bez znaczenia, mile widziany dobry kontakt z dziemiZakres obowizków: opieka podczas dowozu uczniów do szkoy z Krotoszyna i okolicWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane; rednie branowe - podane; rednie zawodowe 4-letnie - podane; rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: umiejtno kontaktu z dziemi - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny lub CV i podanie zoy w siedzibie szkoy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu in Grudziądz
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: zgodnyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: Wyksztacenie min. rednie zawodowe kierunkowe jako opiekun dziecicy lub wysze, mile widziane dowiadczenie zawodowe, umowa o prac, praca w ruchu cigym, wynagrodzenie brutto od 1200 z/m-c.+ 20% premii+ dodatek staowy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - dokumenty aplikacyjne wysyamy na wskazany adres mailowy: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi do 3 roku ycia, zapewnienie bezpieczestwa, usamodzielnianie, wspomaganie rozwoju , zgaszanie niepokojcych objawów u dzieci, eliminowanie uszkodzonych zabawek, pomoc w organizowaniu wypoczunku na wieym powietrzu, utrzymanie czystoci, pomoc przy karmieniu, ubieraniu i rozbieraniu.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; pomaturalne/policealne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: humanistyczne - konieczne- pozostae: Dowiadczenie w pracy z dziemi do 3 roku ycia.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skier- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: okreono we wnioskuSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w obzieNiepodlegoci 13obez 73150- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Kraina Odkrywcy Sp. z o.o. in Other
  12.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków:- przygotowywanie i prowadzenie zaj dydaktycznych, zgodnie z planem edukacyjnym obowizujcym w sieci Kraina Odkrywcy,- doskonalenie swojej wiedzy i umiejtnoci pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry zatrudnionej w naszych placówkach,- aktywne udzielanie si w tworzeniu pomocy edukacyjnych do zaj, dekoracji sal,- dbanie o czysto, ad i porzdek w pomieszczeniach obka,wspópraca z wszystkimi pracownikami obka oraz rodzicami dzieci,- pomoc dzieciom podczas wykonywania czynnoci higienicznych.Pracodawca oferuje dobr atmosfer pracy, atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach umowy o prac, elastyczne godziny pracy w przedziale od 06:30 - 18:30,moliwo rozwoju zawodowego, moliwo realizacji wasnych pomysów jak i udziau w inicjatywach podejmowanych przez zakad.Wymagania:- wy...

 • Company Zamojskie Centrum Edukacji Enigma in Other
  12.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczestwem, dobrym samopoczuciem, a take rozwojem powierzonych dzieci, wykonywanie rónych codziennych zabiegów pielgnacyjnych, tworzenie warunków do optymalnego rozwoju kadego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, organizowanie pracy zgodnie z rozkadem dnia dla dzieci przebywajcych w obku, wspódziaanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka, realizowanie zasad i czynnoci wynikajcych ze statutu obka.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: opiekun w  obku w klubie dziecicym - konieczne- pozostae: [Inne] : Osoba powinna posiada co najmniej wyksztacenie rednie oraz kurs opiekuna w obku, aktualny kurs I pomocy lub kwalifikacje pielgniarki, poonej...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care workers Edit filters