Jobmonitor. Search results for Child care workers

32 Jobs found

Used filters:
 • Child care workersx
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Zapewnienie opieki i bezpieczestwa dzieciom do lat 3, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, wykonywanie codziennych czynnoci zwizanych z pielgnacj dzieci, karmienie dzieci, wyrabianie nawyków prawidowego i samodzielnego jedzenia. Praca 8 godzin dziennie w tym moliwe róne godziny rozpoczynania (6:00 a 9:15) i koczenia pracy  (14:00 a 17:15).Praca na czas okrelony: 24 MIESICE Z MOLIWOCI PRZEDUENIAGodziny pracy: 6:00 - 17:15Kontakt z pracodawc: osobisty, lub 71 718 62 50Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne - konieczne; zawiadczenie o niekaralnoci - konieczne- umiejtnoci: Udzielanie pomocy przedmedycznej - konieczne- pozostae: Wyksztacenie: wysze pedagogiczne lub rednie i co najmniej roczne dowia...

 • Company Roman Turczyn Żłobek Bajkowa Kraina in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka dzienna nad dziemi  obkuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ENA KATARZYNA DRUŻYŃSKA in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi w wieku 1-3 lat. Praca wg grafiku w godz. 6.45-17.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - dodatkowe- pozostae: mile widziane dowiadczenie, ukoczony kurs opiekunek dziecicychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na email- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczny Żłobek Agugu Katarzyna Grzęda in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc w codziennej opiece i czynnociach pielgnacyjnychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. rednie,  mile widziane wysze pedagogiczne, mile widziana ksieczka sanitarno-epidemiologiczna, osoby niekaraneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 8:00 -16:00, kontakt z pracodawc w formie mailowej, wysane CV maj zawiera zdjcie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Otwock
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Oferta pracy przeznaczona dla osób bezrobotnych powyej 50 roku ycia.Pomoc wychowawcy w zobku i punkcie przedszkolnym, pomoc w pracach biurowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Opiekunka w obku / klubie dziecicym - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OtwockuGórna 11Otwock 05400- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W CHEŁMIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad modzie i osobami mieszkajcymi w bursieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Pozostali opiekunowie dziecicy - podane- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze w kierunku pedagogika opiekuczo-wychowawcza.KONTAKT W SPRAWIE OFERTY PRACY:- telefoniczny: 82-565 73 69Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -praca z dziemi niepenosprawnymi, pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w szatni,-uczestnictwo i pomoc w opiece nad dziemi podczas spacerów i wycieczek, czuwanie nad wypoczynkiem dzieci,-czuwanie nad spoywaniem posików przez dzieci i pomoc w czasie ich spoywania,-opieka nad dziemi w klasie i pomoc nauczycielce podczas zaj-czuwanie nad naleyt higien dzieci i pomoc dzieciom przy czynnociach higienicznych w azience oraz czynnoci samoobsugowych-pomoc w sprztaniu w czasie feriiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: badania sanitarneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIASTECZKO DZIECI S.C. JOANNA SERWINOWSKA, JADWIGA KRZEMIŃSKA in Gliwice
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie rednie, wysze; dowiadczenie mile widziane; kwalifikacje: opiekunka dziecica, poona, pielgniarka, nauczyciel wych. przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej, pedagog opiekuczo-wychowawczy lub terapeuta pedagogiczny lub osoba po studiach podyplomowych na kierunku: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika maego dziecka, psychologia dziecica, psychologia wspierania rozwoju i ksztacenia; opiekuczo, cierpliwo, sumienno, niekaralno; zakres obowizków: przyjmowanie i przegld codzienny dzieci, ukadanie rozkadu dnia dzieci w swojej grupie, wykonywanie codziennych zabiegów pielgnacyjnych, prowadzenie zaj wychowawczych i eduka...

 • Company AKADEMIA MALUCHA PAULINA RĄCZKIEWICZ in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie rednie; wymagania na podstawie: U S T A W A  z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziemi w wieku do lat 3  Art. 16. 1. Opiekun; opieka nad dziemi do lat 3; jedna zmiana; miejsce pracy: GliwiceWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: opiekunka dziecica  - konieczne; Ksieczka sanitarno-epidemiologiczna - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : Opiekun nad dziemi  Wymagania na podstawie  U S T A W A  z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziemi w wieku do lat 3     Art. 16. 1. OpiekunSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty, telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Tęczowa Przystań Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego;wykonywanie codziennych czynnoci zwizanych z opiek nad dziemi z  zakresu karmienia i mycia, ukadania do snu;prowadzenie zabaw i zaj z dizemi.Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne, typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: preferowane wyksztacenie wysze: pedagogika opiekuczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapeuta pedagogiczny.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BAJKOWA WYSPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie opieki nad dziemi.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Opiekunka w obku / klubie dziecicym - konieczne- pozostae: Predyspozycje do pracy z dziemi, kurs opiekuna w obku.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad grup dzieci niepenosprawnych w czasie zaj i warsztatów, opracowanie i prowadzenie zaj (w blokach, cznie 20h dziennie)Wymagania: niekaralno, wyksztacenie wysze, uprawnienia pedagogiczne, dowiadczenie w pracy z dziemi, mile widziane dowiadczenie w pracy z dziemi niepenosprawnymi (w wieku 7-24 lat). Praca w poniedziaki, rody i pitki wg. harmonogramu ustalonego przez pracodawc w godz. 09:00-14:00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zada opiekuczych, wychowawczych i edukacyjnychy w pracy z dziemi w wieku do 3 lat. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WaczuWojska Polskiego 41Wacz 78600- wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wyksztacenie min. redniezgodne z kwalifikacjamiOpiekun dziecicy w obku.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Opiekunka w obku / klubie dziecicym - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Ostrowie WielkopolskimWolnoci 29aOstrów Wielkopolski 63400- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wyksztacenie min. redniezgodne z kwalifikacjamiOpiekunka w obku.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Opiekunka w obku / klubie dziecicym - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Ostrowie WielkopolskimWolnoci 29aOstrów Wielkopolski 63400- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Szczecinek
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi do lat 3, organizacja zaj animacyjnych, pomoc w rozdysponowywaniu posików, karmienie, rozpoznawanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych i spoecznych dzieci, wychodzenie na spaceryWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Kurs opiekunki dziecicejSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SzczecinkuKoszaliska 91Szczecinek 78400- wymagane dokumenty: skierowanie RPO- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BANYŚ MONIKA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: praca opiekucza, pielgnacyjna i wychowawcza, prowadzenie zaj i zabaw: godziny pracy: 06:00 - 14:00, 09:00 - 17:00Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- umiejtnoci: kreatywno - konieczne; odpowiedzialno - konieczne; ch do pracy - konieczne; wytrwao - konieczne; umiejtno pracy z dziemi - konieczne- inne zawody: Opiekunka w obku / klubie dziecicym - konieczne- pozostae: wymagane wyksztacenie wysze kierunkowe lub wyksztacenie rednie i ukoczony kurs opiekuna w obkuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:  - CV- dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzdzie w Dbrowie Górniczej skierowania do pracy wydawane s u doradców klienta- jzyki aplikowania: p...

 • Company CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W GDAŃSKU in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Podstawowa pomoc osobom z niepenosprawnociami podczas czasu spdzonego w szkole.Utrzymanie czystoci i porzdku w pomieszczeniach szkolnych.                 Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: yczliwo i pozytywne nastawienie do osób z niepenosprawnociami oraz dua motywacja do pracy. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 6.00-14.00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ewelina Czyczel-Sitarska Magiczny Zakątek in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - prowadzenie zaj i zabaw z dziemi;- przygotowanie sal do prowadzenia zaj (sprztanie);- wychodzenie z dziemi do toalety;- opieka nad dziemi, codzienne czynnoci higieniczne;- karmienie dzieci;- otwieranie i zamykanie placówki;- inne prace zlecone przez nadzór pedagogiczny – Dyrektora.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Inne] : Wymagania:- wyksztacenie: pedagogika opiekuczo - wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym lub- ukoczony kurs opiekunki dziecicej nad dziemi w wieku do lat 3 poparte wiadectwem pracy, moe by osoba posiadajca kwalifikacje: pielgniarki, poonejPraca w godz. od 06:30 do 17:30.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRYWATNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE "MAŁY MIŚ" Sp. z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi w obkuWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: pedagogiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie + kurs opiekunki dziecicej lub wysze pedagogiczne o specjalnioci pedagogika przedszkolna lub wczesnoszkolnaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - wspópraca z Rodzicami dzieci (udzielanie informacji o dziecku i minionym dniu w obku)- organizowanie zaj plastycznych dla dzieci- nauka piosenek dla dzieci; karmienie i przewijanie dzieci- dbanie o ich prawidowy i ogólny rozwój- dbanie o czysto wokó dzieci i sprztanie po wspólnej zabawie- utrzymanie porzdku i czystoci na bieco w poszczególnych pomieszczeniach obka- sprztanie po karmieniu dzieci (mycie stolików)Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Opiekun w obku lub klubie dziecicym - konieczne- inne zawody: Opiekunka w obku / klubie dziecicym, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie lub wysze, odbyty kurs dla opiekuna w obku, podana ksieczka sanepid, umiejtno wspópracy w grupie dzieci i z personelem, umiejtno...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi do lat 3, dbanie o higien, opiek i zdrowie dziackaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Zotoryial. Mia 18Zotoryja 59500- wymagane dokumenty: wyksztacenie rednie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020

  Zakres obowizków: zgodnie ze stanowiskiemSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SupskuLeszczyskiego 8Supsk 76200- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: opiekunka dziecica lub wyksztacenie pedagogiczne: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuczo- wychowawczaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BolesawcuObroców Helu 10Bolesawiec 59700- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: zgSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Powiatu ToruskiegoPolna 115/115AToru 87100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK LITTLE PEOPLE BEATA CIURZYŃSKA in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi 1-3 lat, prowadzenie zaj edukacyjnych dla dzieci. Zatrudnienie od 1 wrzenia na podstawie umowy o prac na okres próbny - 3 miesice, praca w godzinach: 6.30-16.30.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane; zasadnicze zawodowe - podane; rednie ogólnoksztacce - podane- pozostae: Wymagany kurs opiekuna w obku. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ośrodek Edukacyjny Let's Talk A&K Kuniccy s.c. in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi, pomoc nauczycielom, prace porzdkowe w przedszkolu, wydawanie posikówWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych in Bydgoszcz
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc wychowawcy nad powierzon grup wychowanków, zaspakajanie yciowych potrzeb dzieci, organizacja zaj dostosowanych do potrzeb i moliwoci wychowanków, dbanie o wyposaenie, czysto i porzdek pomieszcze grupy.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: [Inne] : Kierunek: opiekunka dziecica; dobry kontakt z dziemi, umiejtno pracy w zespole, poczucie odpowiedzialnoci za powierzone zadania.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Bydgoski Zespó Placówek Opiekuczo - Wychowawczych ul. Traugutta 5, 85-122 Bydgoszcz w godz. 7-15- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AKADEMIA MALUCHA DANUTA SKOMOROWSKA-LEŹNICKA in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: -Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole nr 28 w Gdyni in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc przy dzieciach - ubieranie, rozbieranie, karmienie dzieci i inne czynnoci pielgnacyjneWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagane dowiadczenie przy pracy z dziemi, cierpliwo, empatia oraz kultura osobista. PRaca na terenie Gdyni w niepenym wymiarze czasu pracy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Chomaty. Monika Ruda in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: bieca opieka nad dziemi do lat 3Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: kurs opiekunki lub wyksztacenie pedagogiczne (moliwo uzupenienia kursu ju po zatrudnieniu)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ,,Słoneczny Zakątek" Anna Madura-Skitek in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi w wieku obkowym. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care workers Edit filters