Jobmonitor. Search results for Civil engineering labourers

71 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering labourersx
Displaying 1-50 of 71 results.
 • Company OPAL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Wczanie, wyczanie pomp przy pojedzie (po przeszkoleniu z naszej strony), prace jako robotnik drogowy pomocniczy. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Goymin (dojazdy z pozostaymi pracownikami w obrbie woj. mazowieckiego)Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie- zasadnicze zawodowe, dowiadczenie zawodowe niekonieczne ale mile widziane, uprawnienia- prawo jazdy kat. B, punktualno, rzetelno, sumienno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W KALISZU in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie wykopów, rowów przy uyciu siy fizycznej, praca przy ukadaniu masy bitumicznej, ukadanie krawników, kostki brukowej, praca przy zaadunku rozadunku materiaów budowlanychWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub osobisty.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zarząd Dróg Powiatowych in Stronie
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: zawodowe lub rednie; kurs pilarza; zakres obowizków: koszenie traw oraz samosiewów drzew i krzewów, pielgnowanie istniejcego zadrzewienia, pozostae czynnoci wchodzce w skad biecego utrzymania dróg i obiektów mostowych; szczegóy oferty pracy na stronie ; jedna zmiana; miejsce pracy:  Gliwice i powiatWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt z pracodawc osobisty po uzgodnieniu telefonicznym - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Proszowice
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: pracownik fizyczny przy produkcji zbiorników elbetonowychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ProszowicachKrakowska 11Proszowice 32100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonuje proste, rutynowe prace zwizane z rónymi etapami budowy dróg ldowych.Praca na terenie caej Polski.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dobra kondycja fizyczna - konieczne; ch do pracy - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Inne] : Praca na terenie caej Polski.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BdzinieIgnacego Krasickiego  17ABdzin 42500- wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne. Skierowanie z PUP w Bdzinie.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Sieradz
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Proste prace przy wykonywaniu robót drogowychWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Pomocniczy robotnik drogowy - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SieradzuPlac Wojewódzki 3Sieradz 98200- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Piaseczno
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: roboty ziemne, wykonywanie rczne lub mechaniczne, zbrojenie, szalowanieWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Prace naprawcze i porzdkowe oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych. Miejsce wykonywania pracy to teren Powiatu Bdziskiego. Godziny pracy od 7:00-15:00.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BdzinieIgnacego Krasickiego  17ABdzin 42500- wymagane dokumenty: Wymagane skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO "KAMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN in Other
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Praca pomocnicze przy robotach ziemnych  przy budowie i remontach dróg. Moliwo nadgodzin.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DB CONSTRUCT SP. Z O.O. in Other
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - odbiór i ewidencja materiaów na budowie- roboty drogowe zlecone przez przeoonego np. prace brukarskie, rczne roboty ziemne, roboty porzdkoweWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: wymagany minimum 1 rok stau pracyumiejtno pracy w zespoleumiejtno organizacji pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SZAR-BUD" s.c. Ryszard Staniszewski, Leszek Olech, Mirosław K in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Prace zwizane z budow dróg publicznych, parkingówWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: koszenie skrap i dna rowów, cicie krzaków, naprawa drenowaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Moliwo posiadania prawa jazdy - 1 osobaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w osicachNarutowicza 6osice 08200- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Ryki
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Osoba zatrudniona na stanowisku pomocniczy robotnik torowy bdzie odpowiedzialna na prac przy torach kolejowych tzn. monta i demonta torów, wymiana podkadów.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RykachRynek Stary 50/55Ryki 08500- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STANLED I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Other
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: praca przy budowie i remontach torów i dróg, wycinka krzaków na poboczach; praca w godzinach od 07:00 do 15:00, miejsce pracy: zgodnie z zawartymi kontraktamiWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Pozostali robotnicy budowy dróg, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wiadectwa pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company KRZYSZTOF NAMYŚLAK USŁUGI SPRZĘTOWE-TRANSPORT in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Prace drogowe na kadym etapie budowy. Praca w godz.: 7:00-15:00. Miejsce pracy: zgodnie ze zleceniem na terytorium Polski. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: samodzielno, dokadno, odporno na stres - konieczne; praca w grupie, dobra organizacja czasu pracy, samodzielno - konieczne; RZETELNO I ODPOWIEDZIALNO - konieczne- inne zawody: Pomocniczy robotnik drogowy, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: wyksztacenie: podstawowe, sta pracy: pó roku na podobnym stanowisku,praca w grupie, dobra organizacja czasu pracy, samodzielno, dokadno, odporno na stres, odpowiedzialno i rzetelnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo "Dubr" Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WIELKOPOLSKA GRUPA BRUKARSKA TOMASZ WROTEK in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prace drogowe.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii kolejowych w Olsztynie in Przyjaźń
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie prac zwizanych z konserwacj, utrzymaniem i napraw infrastruktury kolejowej, konserwowanie i naprawa narzdzi, urzdze i sprztu niezbdnego do prac utrzymaniowo-naprawczych infrastruktury kolejowej, udzia w pracach zaadunkowych i wyadunkowych elementów nawierzchni kolejowejWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagane kwalifikacje:- wyksztacenie zasadnicze zawodowe w specjalnoci,- 1 rok dowiadczenia zawodowego w specjalnoci,- umiejtno wspópracy oraz dzielenia si wiedz i dowiadczeniem,- umiejtno radzenia sobie z emocjami,- zorientowanie na klienta wewntrznego i zewntrznego,- otwarto na zmian.Oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o prac,prac w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, moliwo rozwoju i podnoszenia kwalifika...

 • Company PTHU TRANS KRUSZ S.C. in Abramów
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: prace drogowe, budowa drógWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie podstawowe, mile widziane dowiadczenie, jedna zmiana 7-15, miejsce pracy woj. lubelskie, dzwoni od pon. do pt. w godzinach 7-18Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GAZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Bydgoszcz
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Prace ziemne, udzia w budowie rurocigówm-ce pracy: woj. kuj.-pom.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt w godz. 7.00-15.00:- tel. 52 376 80 10- osobisty: GAZBUD Sp. z o.o. ul. Witebska 3, 85-759 Bydgoszcz- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Handlowo - Usługowa "Markop" s.c. in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Prace pomocnicze na budowie. Praca na terenie Trójmiasta i okolic. Wynagrodzenie do uzgodnienia.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: chci do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stanex-Bud Niedźwiecki Stanisław in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: ukadanie glazuryWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - dodatkowe- pozostae: dowiadczenie min. 1 rok.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "MABUD" Małgorzata Wołczek in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prac zwizanych z rónymi etapami budowy dróg ldowych, dojazd na budowy samochodem subowym - praca:  Sulechów oraz wedug zlece - teren PolskiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - dodatkowe- pozostae: uprawnienia na zagszczark, prawo jazdy kat. B, umiejtno pracy w zespoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "MABUD" Małgorzata Wołczek in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prac zwizanych z rónymi etapami budowy dróg ldowych, dojazd na budowy samochodem subowym - praca:  Sulechów oraz wedug zlece - teren PolskiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - dodatkowe- pozostae: uprawnienia na ubijak, prawo jazdy kat. B, umiejtno pracy w zespoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Maldrobud" Sp. z o. o. Spółka Komandytowa in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace zwizane z budow dróg, ukadanie krawników, chodników i kostki brukowej.Prawidowe i rzetelne wykonywanie prac,dyspozycyjnoc, zaangaowanie, umiejtno pracy zeespoowejWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- inne zawody: Pomocniczy robotnik drogowy, sta: 6 miesicy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dominik Brzeziński PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca pomocnicza przy budowie dróg i autostrad.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Pomocniczy robotnik drogowy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV i/ub skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace pomocnicze - roboty drogoweWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- pozostae: wyksztacenie bez znaczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt pod nr tel. 608 694 427 (pon.-pt. 8-16) lub cv na e-mail " target="_blank" rel="nofollow">- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE MAXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc przy wymianie elementów nawierzchni, w tym szyn kolejowych, podkadów, podrozdzielnic Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: budowlane - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ITERBUD BARTOSZ KOSECKI in Kalisz
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Ukadanie krawników i kostki brukowej. Praca Kalisz i okolice. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie jako pracownik drogowy w zakresie ukadania kostki brukowej i krawników.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc lub o przesanie aplikacji na e-mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DROGBUD SOBANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: praca fizyczna: przygotowywanie podoa, prace porzdkowe, prace pomocniczeWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MG Infrastruktura in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca fizyczna przy robotach drogowych - ukadanie kostki brukowej , krawników, obrzey, skarpowanie , plantowanie terenu. Praca na terenie Rzeszowa i okolic.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku in Other
  10.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: robotnikWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "FRAGES" ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH - Franciszek Gesner in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na budowie, praca fizyczna, prace przy budowie i remontach  nawierzchni z kostki brukowej ,pyt itd. , ukadanie polbruku, praca w zespole. Godziny pracy: 7.00- 15.00Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Pracodawca oferuje przeszkolenie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BUDOMOST SP. Z O.O in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace przy remontach dróg.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MB TRANS M. MROCZKOWSKI, B. ŻUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy budowie drogi S61 (Szczuczyn-Ek).Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DROMAK SP. Z O.O. in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace zwizane z budow dróg i cigów pieszych, urzdzanie terenów zielonych.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole (zdolnoci interpersonalne) - konieczne- pozostae: -mile widziane uprawnienie do obsugi drobnego sprztu np. zagszczacz gruntu-praca w godzinach 07:00-15:00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma T.U.H. "JUSBER" Stanisław Olender in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wykaszanie lub porzdkowanie pasów przyjezdniowychWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AGLET Sp. z o. o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace drogowe, ukadanie krawników, kostki brukowej, kopanie rowów, nasypów, dokonywanie pomiarów, prace porzdkowe na terenie województwa witokrzyskiego.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DAW-BUD ANDRZEJAK SPÓŁKA JAWNA in Warszawa
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wyksztacenie zawodoweumiejtno ukadania kostki brukowej i krawnikówPrace przy ukadaniu masy bitumicznej, ukadanie kostki brukowej.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: ukadanie kostki brukowej - konieczne- inne zawody: Pomocniczy robotnik drogowy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt tel.: 601-871-749- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stalprodukt Wamech sp. z o.o in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Monta barier w pasie drogowym na terenie caego Kraju, obsuga maszyn typu : wibromot, sprarka przewona, uraw przewony HDS i elektronarzdzia,   wspópraca z pracownikami  brygady w zakresie montau barierWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - podane; rednie zawodowe - podane; wysze (w tym licencjat) - podane; rednie ogólnoksztacce - podane; zasadnicze zawodowe - podane; pomaturalne/policealne - podane- pozostae: Wyksztacenie minimum zasadnicze zawodowe bez kierunku ksztacenia. Prawo jazdy kat B mile widziane prawo jazdy kat C, predyspozycje manualne do obsugi urzdze technicznych (istnieje moliwo  przeszkolenia),  komunikatywno , mile widziane dowiadczenie w kierowaniu zespoem , gotowo do pracy w delegacji ( od poniedziaku do pitku),  praca na terenie caego Kraju...

 • Company Stalprodukt Wamech sp. z o.o in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: monta barier drogowych w pasach na terenie caego Kraju, wspópraca z pracownikami brygady w zakresie montau barier, obsuga elektro narzdziWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane; rednie zawodowe 4-letnie - podane; wysze (w tym licencjat) - podane; rednie ogólnoksztacce - podane; rednie zawodowe - podane; pomaturalne/policealne - podane- pozostae: Wyksztacenie minimum zasadnicze zawodowe bez kierunku ksztacenia. Mile widziana obsuga elektronarzdzi  ( istnieje moliwo przyuczenia), mile widziane prawo jazdy kat B, gotowo do pracy w delegacji ( od poniedziaku do pitku),  praca na terenie caego Kraju (pracodawca zapewnia zakwaterowanie, dojazd i jeden posiek), jedna zmiana w godz. od 7-15, umowa  - zlecenie z moliwoci umowy o prac. Wynagrodzenie od 2600 z brutto ...

 • Company Budomax Marcin Sieradzki in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: praca na budowie jako jako pomocnik przy robotach ziemnych, drogowych, brukarskichWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie roczne w pracach zwizanych z budow dróg lub brukarstwem, mile widziane uprawnienia do sprztu dorogowego/brukarskiegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Brzeg
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: pomocniczy robotnik drogowyrodzaj pracy wykonywanej: praca fizyczna przy budownie dróg,wyksztacenie: podstawowesta pracy: nie wymaganyumiejtnoci i specjalnoci: ----uprawnienia: operator przecinarek nawierzchni drogowych(piy spalinowe)Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Pomocniczy robotnik drogowy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BrzeguArmii Krajowej 32Brzeg 49300- wymagane dokumenty: wniosek- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: prace zwizane z budow dróg i instalacji sanitarnychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OstródzieJana III Sobieskiego 5Ostróda 14100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przem Ko Pl Jan Kwiatkowski in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc przy robotach drogowych,rczne roboty ziemneWymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe BRUK-TRANS Dawid Rus in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: praca na ukadarce i dorana pomoc w pracach brukarskichWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- pozostae: zaangaowanie, sumienno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: zgodny ze stanowiskiemWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH FART SP. Z O.O. in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Doswiadczenie zawodowe.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagane dowiadczenie zawoodowe przy pracach drogowy. Pracodawca oczekuje sumiennoci i odpowiedzialnoci.  Praca przy robotach drogowych.  Miejsce pracy-woj. witokrzyskie ( pracodawca zapewnia dojazd), gwarantuje zatrudnienie w oparciu o umow o prac.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP.ZO.O in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Prace fizyczne przy budowie drogiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie w brany drogowej.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Robót Budowlano-Inżynieryjnych "BUDOMIX" Barbara Fejklowicz in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: roboty ziemne, niwelacja terenu, wykopy rczne, naprawy nawierzchni dróg, ulic, placów, chodnikówWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: wyksztacenie zawodowe lub inne pozwalajce na podjcie pracy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering labourers Edit filters