Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

49 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad inwestycjami gminnymi.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne; rednie zawodowe 4-letnie, typ: budowlane - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu in Other
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad praca elektryków, prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjno-remontowejw zakresie urzdze elektrycznych, klimatyzacji, prowadzenie caoksztatuzada z zakresu gospodarki energetycznej w obsugiwanych kompleksach a w szczególnoci: sporzdzanie rocznych sprawozda z gospodarki energi elektryczn, prowadzenie rejestrów odczytów wszystkich urzdze pomiarowych (liczniki elektryczne). Prowadzenie analizy zuycia energii w aspekcie zastosowanej taryfy i mocy zamówionej oraz wnioskowanie o wprowadzenie zmain w tym zakresie. Inne zadania wynikajce z prowadzenia gospodarki energetycznej. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera i pakietu Microsoft Office - konieczne- pozostae: wykszt. rednie, m...

 • Company Foto Instal Dawid Strzesak in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie ofert przetargowych zgodnie z prawem zamówie publicznych, terminowe skadanie ofert przetargowych. Gromadzenie i aktualizowanie dokumentów przetargowych do prawidowego zoenia oferty, wspópraca z magazynem oraz dziaem handlowym. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wymagane dowiadczenie zawodowe minimum 6 miesicy na stanowisku kosztorysant oraz dowiadczenie w przetargach publicznych, znajomo prawa zamówie publicznych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TECHMEKO SP. Z O.O. in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: Wymagane wyksztacenie rednie/zawodowe - kierunki budowlane, min. 2 lata dowiadczenia na podobnym stanowisku. Wynagrodzenie do uzgodnienia. Praca na terenie Rybnika. Kontakt z pracodawc e-mailowy: lub techniczny.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze branowe, typ: budowlane - konieczne; rednie zawodowe, typ: budowlane - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" in Dobra
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: praca biurowa w administracji spódzielniWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: OBSUGA PAKIETU BIUROWEGO MS OFFICE - konieczne- pozostae: wykszt. rednie techniczne- wskazane budowlane, umiejetno koordynowania kilku zada w jednym czasie, praca w zespole, dobra organizacja pracy, znajomo pakietu MS Office, wysoka motywacja do pracy, dobra komunikatywno, zaangaowanie i dokadno wykonywania obowizków, odporno na stres, odpowiedzialno, sumiennos, systematycznoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 25.WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU in Dobra
  13.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: 1) Nadzorowanie technicznego utrzymania nieruchomoci w kompleksach wojskowych 531, 667 oma, 725 Plewki;2) Znajomo robót realizowanych i zamierze planowanych do realizacjiw administrowanych kompleksach;3) Znajomo obiektów i staych urzdze technicznych w administrowanych kompleksach wojskowych, nad którymi sprawuje nadzór;4) Uczestnictwo w komisjach przegldu obiektów i terenów wojskowych, odbioru robót wykonywanych sposobem gospodarczym i zleconym oraz przyjmowania do eksploatacji obiektów nowych i po naprawach;5) Udzia w przeprowadzaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych w brany budowlanej zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane;6) Udzia w postpowaniach wyjaniajcych przyczyny szkód i strat w obiektach budowlanych;7) Prowadzenie obowizujcej dokumentacji, ewidencji, sp...

 • Company PRO-TRA BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Analiza dokumentacji projektowej i sporzdzanie kosztorysów ofertowych w specjalnoci sanitarnej, wysyanie zapyta ofertowych oraz negocjacje z potencjalnymi podwykonawcami, sporzdzanie szczegóowych przedmiarów robót z zakresu sieci sanitarnej, sporzdzanie ofert na podstawie dokumentacji technicznej, kosztorysowanie i przygotowanie ofert pod postpowania przetargowe, kosztorysowanie powykonawcze robót na podstawie obmiarów wykonanych na budowie.Praca w godz.: 7:30-15:30. Umowa o prac na okres próbny, docelowo na czas nieokreslony. Oferta dostpna w sali DKontakt z pracodawc - tel.: 71 348 49 92 w.22, e-mail: :- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: DOWIADCZENIE W PRACY NA PODOBNYM STANOWISKU - konieczne; ko...

 • Company ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie spraw na budowie, moliwo odbycia stauWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: praca w delegacji, moliwo zakwaterowaniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Koszalin
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: wsparcie techniczne dla kierownika budowy, obsuga dokumentacji technicznej i projektowej, przygotowanie dokumentacji odbiorowej /powykonawczej Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - dodatkowe- umiejtnoci: obsugi programu auto CAD - konieczne; obsuga komputera i pakietów oprogramowania biurowego MS Office( Word, Excel) - konieczne; czytanie dokumentacji technicznej - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie techniczne lub wysze kierunkowe, dowiadczenie zawodowe ( mile widziane), min. podstawowa znajomo jzyka obcego Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 7:00 -15:00, miejsce pracy: Koszalin + teren kraju, moliwo wyjazdów subowych na terenie  prowadzony...

 • Company PUP in Zielona Góra
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klienta indywidualnego oraz firm. Sporzdzanie umów, kosztorysów wycen, wystawianie faktur, protokoów odbioruWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie, wymagane dowiadczenie zawodowe, umiejtnoci komunikacyjne, praca w zespole, wiedza w zakresie kosztorysowania, znajomoc rynku, zdolnoci handloweSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Zielonej GórzeBatorego 126AZielona Góra 65-735- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Tinsmith&Insulation Sp. z o.o. in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - Wsparcie Kierownika Projektów w przygotowaniu dokumentacji technicznej,- Przygotowanie przetargów i analiza dokumentacji przetargowej,- Kosztorysowanie i przygotowywaniu budetów inwestycji,- Opracowywanie harmonogramów,- Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej,- Przestrzeganie procedur ISO Zintegrowanego Systemu Zarzdzania.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: Wymagania:  wyksztacenie rednie techniczne lub wysze, umiejtnoci czytania i analizy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, znajomo MS Office i Auto CAD, zainteresowania tematyk zarzdzania projektami, dobra znajomo jzyka angielskiego, znajomo procedur przetargowych, prawo jazdy kat. B, mile widziane dowiadczenie przy prowadzeniu inwestycji na rónych e...

 • Company PRO-TRA BUILDING sp. z o.o. in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Analiza dokumentacji projektowej i sporzdzanie kosztorysów ofertowych w specjalnoci sanitarnej, wysyanie zapyta ofertowych oraz negocjacje z potencjalnymi podwykonawcami, sporzdzanie szczegóowych przedmiarów robót z zakresu sieci sanitarnej, sporzdzanie ofert na podstawie dokumentacji technicznej, kosztorysowanie i przygotowanie ofert pod postpowania przetargowe, kosztorysowanie powykonawcze robót na podstawie obmiarów wykonanych na budowie.Praca w godz.: 7:30-15:30. Umowa o prac na okres próbny, docelowo na czas nieokreslony. Oferta dostpna w sali DKontakt z pracodawc - tel.: 71 348 49 92 w.22, e-mail: :- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: DOWIADCZENIE W PRACY NA PODOBNYM STANOWISKU - konieczne; ko...

 • Company 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy in Other
  11.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie i zabezpieczanie potrzeb w zakresie konserwacji i remontów obiektów budowlanych, rozliczanie zada konserwacyjno- remontowych, planowanie potrzeb w zakresie inwestycji obiektów budowlanych Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - dodatkowe; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - dodatkowe- umiejtnoci: obsuga komputera i pakietów oprogramowania biurowego MS Office( Word, Excel) - konieczne- pozostae: znajomo zasad kosztorysowania, znajomo prawa budowlanego, uprawnienia budowlane w specjalnoci instalacyjno- inynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. pn - czw. 7:00 - 15:30, pt. 7:00 -13:00 - jzyki aplikowania: polski...

 • Company 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy in Other
  11.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie i zabezpieczanie potrzeb w zakresie konserwacji i remontów obiektów budowlanych, rozliczanie zada konserwacyjno- remontowych, planowanie potrzeb w zakresie inwestycji obiektów budowlanych Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - dodatkowe; rednie zawodowe, typ: budowlane - dodatkowe- umiejtnoci: obsuga komputera i pakietów oprogramowania biurowego MS Office( Word, Excel) - konieczne- pozostae: znajomo zasad kosztorysowania, znajomo prawa budowlanego, uprawnienia budowlane w  w specjalnoci konstrukcyjno - budowlanej Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. pn - czw. 7:00 - 15:30, pt. 7:00 -13:00 - jzyki aplikowania: polski...

 • Company "IGLOOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Kosztorysant budowlanyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - dodatkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, SKIEROWANIE - jzyki aplikowania: polski...

 • Company DEMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  11.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie rednie; wspópraca z Kierownikiem Budowy, przygotowanie i nadzór nad przechowywaniem dokumentacji budowy, prowadzenie dokumentacji niezbdnej do prawidowego funkcjonowania budowy, organizacja spotka Kierownika Budowy, wsparcie administracyjne budowy; jedna zmiana; miejsce pracy: KnurówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company P. P.H.U. TOMBUD Tomasz Czerwiński in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków:     Zarzdzanie zespoem podlegych pracowników  wyznaczanie, kontrolowanie zada    Sprawowanie nadzoru     Nadzór nad dokumentacj    Dbao o przestrzeganie przepisów BHP    Pomoc pracownikomWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie, typ: budowlane - konieczne- pozostae: wyksztacenie  rednie techniczne, dowiadczenie w zarzdzaniu zespoem, prawo jazdy kat. B, umiejtno czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: kontrola jakoci nad biec produkcj mieszanki mineralno-asfaltowej, pobieranie i badanie materiaów zgodnie z procedurami i normami, wykonywanie bada laboratoryjnych na bazie, oraz w terenie materiaów np. kruszyw, mieszanek z gruntów stabilizowanych cementem, obsuga urzdze laboratoryjnych, obsuga pakietu MS Office w szczególnoci programu Excel, prowadzenie dokumentacji laboratoryjnejWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: obsuga pakietu MS Office, Word, Excel - konieczne- inne zawody: Laborant budowlany, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Dobra znajomo obslugi pakietu MS Office w szczególnoci programu Excel.KONTAKT W SPRAWIE OFERTY PRACY:- osobisty: Strupin Duy 295, 22-100 Strupin Duy,- telefoniczny: 82-572 16 91Sposó...

 • Company Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wsparcie techniczne w obsudze nieruchomoci . w nastpujcym zakresie: prowadzenie spraw technicznych zwizanych z eksploatacj lokali mieszkalnych, udzia w przygotowywaniu  planów remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, lokali uytkowych, koordynacja i nadzór nad realizacj prowadzonych remontów i modernizacji, udzia w komisjach technicznych, odbiorowych i okresowych przegldów budynków,     wykonywanie biecych przegldów placów zabaw, nadzór nad naprawami gwarancyjnymi, prowadzenie czynnoci zwizanych z przekazywaniem  oraz odbiorem lokali mieszkalnych, uytkowych i garay,przygotowywanie specyfikacji zamawianych robót, wspóudzia w likwidacji szkód w majtku GTBS,    przeprowadzanie ogldzin miejsc, w których ujawniono wady, w szczególnoci budynków i maej architektury, sporzd...

 • Company Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wsparcie techniczne w obsudze nieruchomoci . w nastpujcym zakresie: prowadzenie spraw technicznych zwizanych z eksploatacj lokali mieszkalnych, udzia w przygotowywaniu  planów remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, lokali uytkowych, koordynacja i nadzór nad realizacj prowadzonych remontów i modernizacji, udzia w komisjach technicznych, odbiorowych i okresowych przegldów budynków,     wykonywanie biecych przegldów placów zabaw, nadzór nad naprawami gwarancyjnymi, prowadzenie czynnoci zwizanych z przekazywaniem  oraz odbiorem lokali mieszkalnych, uytkowych i garay,przygotowywanie specyfikacji zamawianych robót, wspóudzia w likwidacji szkód w majtku GTBS,    przeprowadzanie ogldzin miejsc, w których ujawniono wady, w szczególnoci budynków i maej architektury, sporzd...

 • Company Adam Pióro Renowacja Zabytków Architektury "Sima" in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie gzymsów, oprawek okiennych, szpachlowanie, malowanie elewacji, renowacja cegy i detali kamiennych - praca na terenie Czstochowy oraz w delegacji (teren kraju).Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: praca na wysokoci powyej 3 metrów - konieczne- pozostae: Wymagany minimum 2 lata dowiadczenia przy renowacji fasad budynków zabytkowych (firma zajmuje si renowacj budynków zabytkowych).Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanieKoniecznie najpierw kontakt tel. w celu umówienia spotkania - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych "Fabet" S.A. w Kielcach in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: w/g potrzeb Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: czytania rysunku technicznego - konieczne- pozostae: Praca w zakadzie produkcyjnym w Kielcach.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ARPREF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością in Other
  10.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie przedmiarów robót; przygotowywanie ofert i wycen  przetargowych; wysyanie zapyta ofertowych do podwykonawców wraz ze szczegóow analiz otrzymanych ofert (instalacje sanitarne).Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny, e-mail, mona wyda skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LEMAR R.L.E. Leśniak Sp. j. in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Koordynacja prac na budowie wg ustalonego harmonogramu, organizacja zaopatrzenia i dostaw materiaów, nadzór nad dokumentacj.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ogranicze - konieczne- umiejtnoci: znajomo oprogramowania inynierskiego - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne; Kurs prawa jazdy kat. B - konieczne- inne zawody: Technik budownictwa* - konieczne- pozostae: znajomo oprogramowania inynierskiegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH Sp. z o.o. w Nowej Soli in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zada zwizanych z obsug techniczn nieruchomoci zarzdzanych przez ZUM Sp. z o.o. w N.Soli.Biece utrzymanie nieruchomoci, remonty,prowadzenie ksiki obiektu budowlanego i korespondencji z kontrahentami.Pracodawca oferuje udzia w zakadowym programie prywatnej opieki medycznej.Praca  PN,WT,CZ w godz.7-15;, roda 7-17; Pitek 7-13.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- uprawnienia: Prawo jazdy "B"  - podane- umiejtnoci: znajomo pakietu MS Office - konieczne- pozostae: Umiejtno pracy w zespole.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PAWEŁ PROTASIEWICZ INSTALL CENTERE in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: projektowanie instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysowych - miejsce wykonywania pracy Zawiercie oraz teren caego kraju zgodnie z wygranymi przetargami oraz wg zlece gównego inwestora/klienta, zakwaterowanie i dojazd po stronie pracodawcyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- uprawnienia: kurs AutoCAD - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. rednie, znajomo AUTOCADSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVna rozmow z pracodawca prosz umawia si telefonicznie pod nr tel. 791 115 552 lub CV kierowa na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Kierownik robót/majster. Wspópraca z ludmi, rozliczenia, prowadzenie robót.Prace na terenie Gliwic, Zabrza i BytomiaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ogranicze - podane; Prawo jazdy kat. B - podane- inne zawody: Technik budownictwa*, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie budowlane, kilkuletnie dowiadczenie w budownictwie, mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane uprawnienia budowlaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: CV, wiadectwo szkolne, wiadectwa pracy.Kontakt z pracodawc telefoniczny 669 445 627 w godzinach 7.00-15.00- jzyki aplikowania: ...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie prac zwizanych z renowacj drewnianej stolarki okiennej. Opalanie starej farby, szlifowanie, malowanie itp.Wymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoznaniuCzarnieckiego 9Pozna 61538- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY in Bydgoszcz
  09.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: -Sporzdzanie kosztorysów inwentorskich na remonty obiektów budowlanych w zakresie brany elektrycznej-Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót elektrycznych remontowych i konserwacyjnych realizowanych sposobem zleconym i gospodarczym;-Wykonywanie i aktualizacja bilansów  energetycznych i mocy zainstalowanych odbiorników energii elektrycznej.    -Nadzór nad eksploatacj staych urzdze technicznych: agregatów prdotwórczych, urzdze dwigowych i infrastruktury drogowej w systemie gospodarczym i zleconym.-Nadzór nad prawidow eksploatacj instalacji elektrycznych w obiektach specjalnych;-Przeprowadzanie przegldów i kontroli stanu technicznego sprawnoci obiektów budowlanych;-Nadzorowanie terminowego wykonywania przez elektromonterów (pomiarowców) pomiarów instalacji ...

 • Company UNION INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: NADZOROWANIE PRACOWNIKÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT, ORGANIZACJA PRACY, WSPÓPRACA Z KIEROWNIKIEM, INWESTOREM,PROJEKTANTEM.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: - DOBRA ORGANIZACJA PRACY, SUMIENNO, ZAANGAOWANIE- DOWIADCZENIE MIN. 2 LATASposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Biuro projektowe OMAstudio Oskar Michniak in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: umiejtno projektowania - programy budowlane - konieczne- pozostae: Biega znajomo programów obliczeniowych (np. Roma, Robot). Mile widziane dowiadczenie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA CHATA" in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: -sprawowanie kontroli nad obiektami budowlanymi,-uczestnictwo w opracowywaniu planów remontowych w zakresie rzeczowo-finansowym,-kontrola kalkulacji wstpnych i powykonawczych na roboty realizowane przez wykonawców zewntrznych,-sporzdzanie kalkulacji, kosztorysów, przedmiotu robót, rozliczenia materiaowe na realizowane roboty remontowe i inwestycyjne,-sprawowanie nadzoru nad jakoci i prawidowoci robót budowlanych,-dbao o wizerunek spódzielniWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: umiejtno obsugi pakietu biurowego MS Office (WORD, EXCEL) - konieczne; prawo jazdy kat. B - podane- pozostae: wykszt. min. rednie techniczne budowlane, praktyczna znajomo programu do kosztorysowania NORMA, praktyczna znajomo pakietu Office, Excel, umiejtn...

 • Company URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: a) przygotowanie i realizacja inwestycji miejskich,b) nadzorowanie i koordynowanie prac remontowo-budowlanych wykonywanych w zasobachkomunalnych w tym w placówkach owiatowo-wychowawczych i kulturalnych Miasta,c) planowanie budownictwa, modernizacji uzbrojenia podziemnego,d) wyposaenie zasobów gruntów tworzonych na cele zabudowy miasta w niezbdne urzdzeniainfrastruktury komunalnej,e) koordynacja dziaa w zakresie realizacji inwestycji,f) opiniowanie projektów uzbrojenia podziemnego,g) sprawowanie nadzoru nad realizacj inwestycji i dokonywanie odbioru zleconych do wykonaniarobót obejmujcych budow, modernizacj i remont urzdze miejskiej infrastruktury komunalnej,h) wspódziaanie z innymi wydziaami w zakresie pozyskiwania i rozliczania rodkówzewntrznych.Wymagania:- wyksztacenie:...

 • Company GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Posugiwanie si dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi w celu ustalenia rodzaju i zakresu rzeczowych robót budowlanych, analizowanie opisu okrelajcego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót wynikajcych z inwentaryzacji i protokou typowania robót, ustalanie nakadów rzeczowych zuycia czynników produkcji na podstawie analizy indywidualnej, katalogów i dowiadcze wasnych, sporzdzanie przedmiaru robót  budowlanych, sporzdzanie rónych rodzajów kosztorysów w  zalenoci od celu i funkcji, wykonywanie obmiaru, robót budowlanych, rozliczanie robót, sporzdzanie harmonogram rzeczowo-finansowych.WYMAGANIA: wyksztacenie min. rednie/wysze  ochrona rodowiska lub pokrewne, mile widziane dowiadczenia, znajomo programów do kosztorysowania i pakietu MS Office." target="_blank" r...

 • Company Maciej Kasperkiewicz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Planowanie i rozliczanie robót, negocjowanie z klientami, kosztorysowanie, poszukiwanie nowych inwestycji i inwestorów, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, sporzdzanie przedmiarów robót, wykonywanie szkiców i wstpnych projektów.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze.................................................................Prac wykonywana w godzinach 7:00-15:00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP + dokumenty aplikacyjnePrzed zgoszeniem kontakt telefoniczny z pracodawc !!!- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROCHEM" SP. Z O.O. in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie wycen przetargowych, ofertowych (prac elektrycznych)Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; zasadnicze zawodowe, typ: elektryczne - konieczne- pozostae: Znajomo programów do kosztorysowania.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Inodrog Sp.z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: technik drogowy Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, kontakt osobisty w siedzibie pracodawcy od poniedziaku do pitku w godz. 7-15 , tel. 52 357 64 12   dokumenty aplikacyjne mona przesla na e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: minimum 3-letnie dowiadczenie na stanowisku brygadzisty robót wodno-kanalizacyjnych    wyksztacenie zawodowe lub techniczne    umiejtno obsugi niwelatora oraz niwelatora laserowego    umiejtno czytania planów oraz rysunków technicznych    prawo jazdy kat. B    samodzielno    sumienno     dokadno oraz rzetelnoWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: **Rysunek techniczny - konieczne; ** Prawo jazdy kat. B - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : Wykonywanie robót oraz pomiarów z zakresu montau kanalizacji[Umiejtno 1] : Umiejtno czytania planów oraz rysunków technicznych[Inne] : Wynagrodzenie brutto 6000 z + premia kwartalna + premia roczna. Praca na terenie caej Polski. Pracodawca zapewnia...

 • Company Noack Engineering GmbH     in Wien
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Vermessungstechniker/-innenfür Bau- und Ingenieurvermessungen im Innen- und Außendienst unbefristet in Vollzeit.Ausübungsorte: Passau, Würzburg, Stuttgart, Wien, Hannover, Kassel, Fulda, Würzburg, Bayreuth, Nürnberg, Regensburg, Berlin, Polen und europaweit. Ihr Profil:- abgeschlossene Berufsausbildung- Reisebereitschaft/Montagebereitschaft zwingend erforderlich- gute Kenntnisse in CAD (Computer Aided Design)- Systeme zwingend erforderlich- Selbständiges Arbeiten, Sorgfalt/Genauigkeit, ZuverlässigkeitArbeitsrahmen: unbefristete Stelle in VollzeitSind Sie interessiert? Dann bewerben Sie sich ab sofort ausschließlich per E-Mail an: " target="_blank" rel="nofollow">Es werden ausschließlich Dateien im PDF-Format akze...

 • Company PUP in Malbork
  08.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Koordynowanie prac budowlanychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MalborkuArmii Krajowej 70Malbork 82200- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Wojciech Grabowski WARMEX in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Projektowanie instalacji sanitarnych oraz dokonywanie niezbdnych formalnoci.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Tarnów
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Kosztorysant robót elektrycznychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagania: dowiadczenie na stanowisku, wyksztacenie bez znaczenia. Praca w Tarnowie od pon. do pt. na jedn zmian w godz.: 8.00-16.00; wynagrodzenie: od 3 000 z brutto uzalenione od dowiadczenia i posiadanych uprawnie. Kontakt: LC Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci; ul. Przemysowa 29, 33-100 Tarnów; wczeniejszy kontakt tel.: 509 922 799; CV prosz przesya na adres e-mail: ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie, CV lub bezporednio do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company 18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - nadzór w zakresie waciwego stosowania materiaów uywanych przy realizacji robót;- udzielanie informacji wykonawcom obót ziemnych o uzbrojeniu terenu;- przestrzeganie terminów gwarancyjnych;- nadzór nad terminowym wykonaniem zada wynikajcych z rocznego planu remontów nieruchomoci;- koordynowanie robót budowlanychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: znajomo pakietu MS OFFICE   - konieczne- pozostae: - 3 lata na stanowisku Inspektora TUN- uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym- preferowane umiejtnoci kosztorysowania w programie Norma-ProSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy in Stronie
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: kontrola i doradztwo pracodawcy w kwestiach przestrzegania wymaga przeciwpoarowych, nadzór nad ochron przeciwpoarow w Centrum, systematyczne kontrolowanie przestrzegania instrukcji przeciwpoarowych w Centrum, organizowanie wiczebnych alarmów ppo dla caego stanu osobowego, udzia w opracowywaniu instrukcji przeciwpoarowych dla pomieszcze Centrum, uczestniczenie w przegldach budynków, pomieszcze, opracowywanie planu ochrony przeciwpoarowej Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - dodatkowe- pozostae: wyksztacenie wysze zawodowe - inynier poarnictwa lub ukoczone w Szkole Gównej Suby Poarniczej studia w zakresie inynierii bezpieczestwa w specjalnoci inynieria bezpieczestwa poarowego lub co najmniej rednie lub rednie branowe i aktualne up...

 • Company 4 Wojskowy Odział Gospodarczy JW Nr 4217 in Other
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych, sporzdzanie planów potrzeb remontowych, inspekcja obiektów budowlanychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: wykszt. rednie lub wysze techniczne brany sanitarnej lub elektrycznej i budowlanej, min. 1 rok dowiadczenia w zawodzie inspektora TUN, uprawnienia budowlane brany konstrukcyjno - budowlanej lub instalacyjnej, obsuga programu kosztorysowego Norma Pro, praktyczna umiejtno obsugi komputera - MS Office w szczególnoci EXcel, aktualna przynaleno do Izby Inynierów Budownictwa, niekaralnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Remontowo-Budowlana BATOREX s.c in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Dozór nad grup 5-10 pracowników podczas robót zwizanych z budow, przebudow budynków tj. szpitale, szkoy budynki wielorodzinne i uytecznoci publicznej oraz domki jednorodzinne.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodowe na podobnym st. pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD PRODUKCJI FOLII "EFEKT PLUS" SP. Z O.O. in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: kontakt z klientami w zakresie doradztwa technicznego, udzia w procesie reklamacyjnym, gotowo do wyjazdów subowychopracowywanie kart technicznych, receptur technologicznychpraca w zakadowym laboratorium, w tym badanie surowców i póproduktówwspóudzia w prowadzonych przez firm pracach B+Rwykonywanie bada laboratoryjnych (badania mechaniczne – wytrzymaociowe) zgodnie z obowizujcymi procedurami i instrukcjamiobsuga urzdze badawczych i pomiarowychprowadzenie dokumentacji w laboratoriumprowadzenie procesu wysyek próbek do klientówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Inne] : Dowiadczenie mile widzianeSposób aplikowania:- bezpo...

 • Company ACV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga infolinii serwisowej.Obsuga zgosze serwisowych i zwizanej z nimi dokumentacji.Naprawa urzdze.Ekspertyza czci zamiennych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci: Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepej wody - konieczne;  prawo jazdy kategoria - B - konieczne; Obsuga programu AutoCAD - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Technik urzdze sanitarnych* - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie techniczne, znajomo montau i naprawy instalacji centralnego ogrzewania i ciepej wody, znajomo programu AutoCAD, prawo jazdy kat. B, znajomo jzyka angielskiegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jz...

 • Company Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim in Other
  08.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Planowanie, nadzór, rozliczanie remontów infrastruktury technicznej oraz budynków bdcych w zarzdzaniu spódzielni.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: informatyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: mechaniczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: informatyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: elektryczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: mechaniczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne; rednie zawodowe, typ: elektryczne - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie i CV- jzyki apl...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters