Jobmonitor. Search results for Commercial sales representatives

171 Jobs found

Used filters:
 • Commercial sales representativesx
Displaying 1-50 of 171 results.
 • Company PUP in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Pozyskiwanie nowych klientów, wystawianie fv, dojazd do klienta.Praca od poniedziaku do pitku w godz. 7-15. OFERTA PRACY PRZEZNACZONA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30 LAT I WICEJ, W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia - min. zawodowe. Sta pracy - nie wymagany. Uprawnienia / umiejtnoci - prawo jazdy kat. B.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PruszkowieDrzymay 30Pruszków 05800- wymagane dokumenty: cv, skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: wyszukiwanie dostawców i odbiorców towarów w Chinach i w Polsce,nawizywanie kontaktów  handlowych, monitorowanie rynków zbytu, nadzór nad magazynem, sprzeda hurtowa i detaliczna towarów, tworzenie raportów dla zarzduWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja czasu pracy - konieczne; komunikatywno - konieczne- jzyki obce: chiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie ze stanowiskiemDwie zmiany-godziny do ustalenia (8 godz. dziennie)Oferta pracy ze wskazanym kandydatemWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ElblguSaperów 24Elblg 82300- wymagane dokumenty: CV, skierowanie z PUP Elblg- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: - wykadanie towaru oraz dbanie o jego prawidow ekspozycj zgodnie z oczekiwaniami klienta i harmonogramem wizyt- bieca wspópraca z kierownikami sklepówWymagania:- inne zawody: Ekspozytor towarów (merchandiser) - podane- pozostae: samodzielno oraz rzetelno w wykonywanych obowizkach, gotowo do podjcia pracy od zaraz , dyspozycja w godzinach wczesno-porannych lub póno-wieczornych, mile widziane dowiadczenie w merchandisinguSposób aplikowania:- kontakt przez OHP- wymagane dokumenty: cv...

 • Company ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY L. KOSAKOWSKI, G. KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Pozyskiwanie klientów, nadzór nad sklepami firmowymi -teren pónocno- wschodniej Polski (ew. zastpstwa w sklepach firmowych).Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny nr.: 86 219-13-34 lub CV na e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Biuro Detektywistyczne DAMkA Aneta Nowak in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Zadania bd ala marketingowe/przedstawicielstwo handlowe/sprzeda, itp. do wykonania za pomoc internetu (zdalnie/ elastycznie/dorywczo/zarobkowo, z domu, poprzez urzdzenie poczone z internetem, do którego ma si dostp), tj. poczty mejlowej, portalu spoecznociowego Facebook, itp. przez okoo godzin w tygodniu/co tydzie, ale z moliwoci przerwy, gdy zajdzie taka potrzeba. Wynagrodzenie tylko i wycznie prowizyjne, czyli patne za osignity efekt (1% wartoci pozyskanej sprawy, co najmniej w przedziale pomidzy 25 a 70 z/brutto za zlecenie detektywistyczne).Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : obsuga komputera i internetu w stopniu podstawowym[Inne] : Osoba na tym stanowisku musi mieszka w powiecie bdziskim. Moe mie orzeczenie o niepeno...

 • Company PORADNIA ORTMED Sp. z o.o. in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie ze stanowiskiem.System czasu pracy: Godziny pracy do ustaleniaPraca na okres próbny: Okres próbny 3 miesice.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "INTER-GRAHEN" HENRYK WORKOWSKI in Gdynia
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga dotychczasowych i zdobywanie nowych klientów w kanale sprzeday w rejonie Gdynia - Wejherowo - Supsk. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 8-16.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: konieczna bardzo dobra znajomo brany narzdziowej, wyksztacenie rednie i prawo jazdy kat. B. Mile widziane dowiadczenie w obsudze klientów, atwo nawizywania kontaktów, umiejtnoci sprzedaowe, samodzielno, przedsibiorczo.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Obowizki: •    Wspótworzenie kalendarza szkole dla klientów•    Organizowanie szkole otwartych i zamknitych•    Dbanie o prawidowy przebieg szkolenia i reagowanie na biece potrzeby uczestników i trenera podczas szkolenia•    Przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej•    Przygotowywanie ofert szkoleniowych dla klientów•    Prowadzenie i rozliczanie projektów szkoleniowych dofinasowanych w ramach KFS, BUR•    Pozyskiwanie nowych klientów•    Utrzymywanie dugofalowych relacji z klientami•    Realizowanie celów sprzedaowych •    Dbanie o wzorowe relacje z naszymi klientami i wizerunek firmy•    Promowanie usug szkoleniowych na portalach spoecznociowych•    Udzia w szkoleniach wewntrznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w m...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE"JAN" Jan Sikorski in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Przedstawiciel handlowyWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: rolnik - konieczne- pozostae: WIEDZA W ZAKRESIE ROLNICTWASposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PRYMUS" ZYGMUNT GRYGORCZUK in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: - obsuga klientów hurtowych - w siedzibie firmy oraz w terenie; - aktywne budowanie rynku, pozyskiwanie nowych klientów oraz podtrzymywanie dobrych relacji ze staymi klientami firmy; - doradztwo techniczno-handlowe - przygotowywanie ofert, dobór urzdze; - realizacja przydzielonego planu sprzeday na podlegym terenie;- koordynacja procesu realizacji zamówie  Wynagrodzenie brutto: od 4000 PLN + premie od obrotu.Pracodawca zapewnia niezbdne narzdzia pracy  samochód, telefon subowy, laptopWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Przedstawiciel handlowy ...

 • Company PUP in Proszowice
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: kontakty z kluczowymii klientami i partnerami w zakresie sprzeday usug, promowanie firmyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ProszowicachKrakowska 11Proszowice 32100- wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: polski...

 • Company TRAIDENIS-POL SP. O.O. in Wysokie
  18.10.2020

  Zakres obowizków: - wspópraca z segmentem sprzeday w procesie obsugi zapyta klienta,- pozyskiwanie nowych sieci dystrybucji,- praca na terenie kraju,- doractwo w sprawach techniczno-handlowych,- kreowanie pozytywnego wizerunku firmyPracodawca oferuje:- zatrudnienie w ramach umowy o prac na czas nieokrelony,- akrakcyjne wynagrodzenie + premia uznaniowa- samochód slubowy i inne narzdzia pracy,- moliwo rozwoju zawodowego w kraju,- prac w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat. B  - konieczne- umiejtnoci: biega znajomo pakietu Microsoft Office - konieczne- pozostae: Wysokie umiejtnoci komunikacyjne i interpersonalne (dyspozycyjne, kreatywno, odpowiedzialno, sumiennno, rzetelno).Sposób aplikowa...

 • Company SOKOLE OKO Spółdzielnia Socjalna w Białymstoku- in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: - reprezentowanie firmy i budowanie dugofalowych relacji z obecnymi klientami oraz pozyskiwanie nowych- realizacja, monitorowanie wyznaczonych celów sprzedaowych- odwiedzanie oraz obsuga zaplanowanej iloci klientów dziennie- realizacja zaoonego planu sprzeday- raportowanie przebiegu pracy - dbanie o powierzony sprzt subowy- atwoci w nawizywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z ludmi- odpowiedzialnoci, inicjatywy i samodzielnoci- doskonaej organizacji czasu pracy- umiejtnoci przekonywania do swoich racjiWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- inne zawody: Przedstawiciel handlowy, sta: 1 lat - konieczne- p...

 • Company POLDIM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klientów, sprzeda materiaów budowlanych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Motywacja do pracy, mile widziane dowiadczenie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: osoby zainteresowane ofert pracy proszone s o kontakt telefoniczny:604 249 607- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SUPERNOWA POLAND SP.ZO.O in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: szukanie dostawców, kontakt z dostawcami, ustalanie asortymentu i cen, prowadzenie rozmów z firmami wietnamskimi, konstruowanie umów po wietnamsku dla firm wietnamskojzycznychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: wietnamski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Georg Yury Lavrovskiy in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Wymagania: 3 lata dowiadczenia zawodowego. Praca w godzinach 9:00-17:00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Herbud Sp. z o.o in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Renomowana sie hurtowni izolacji technicznych i produktów z brany HVAC poszukuje przedstawiciela handlowego na teren woj. lskiego. Do obowizków pracownika bdzie naleao: monitorowanie rynku inwestycyjnego na wyznaczonym terenie, nawizywanie kontaktów z wykonawcami oraz sprzeda produktów z oferty firmy. Praca w strukturach oddziau w Siemianowicach lskich. Pracodawca oferuje wszelkie narzdzia pracy oraz szkolenia. Wymagane wyksztacenie min. rednie (handlowe), znajomo rynku budowlano inwestycyjnego oraz czynne prawo jazdy kat. B. Z powodu pandemii kontakt wycznie e-mail, nastpnie dalsza procedura rekrutacyjna. Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe, typ: handlowe - konieczne- umiejtnoci: atwo w nawizywaniu kontaktów - konieczne; mile widziana znajomo brany budowlano - insta...

 • Company Flugger Poland sp. z o.o. in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - stanowisko pracy oparte gównie na kontaktach, pozyskiwaniu klientów, utrzymywaniu partnerskich relacji i kooperacji ze wspópracownikami z rynku wschodniego oraz europejskiego ( reprezntacja duskiego koncernu)Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera z uytkowaniem pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; wspópraca z klientem - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; duski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGdaski Urzd PracyLastadia 41Gdas...

 • Company PUP in Other
  17.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Kontakty z klientami, przygotowywanie ofert handlowych i towaru do wysyki.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - dodatkowe- jzyki obce: hiszpaski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie ogólnoksztacce mile widziane.Umiejtno nawizywania kontaktów z klientami.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyUrzd Pracy Powiatu KrakowskiegoMazowiecka 21Kraków 30019- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: import ,eksporyt towarówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie - dodatkowe- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GubczycachPocztowa 6Gubczyce 48100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: handel zasobnikami do drukarekWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat.B - konieczne- pozostae: komunikatywno, otwartoc w kontaktach interpersonalnych, dowiadczenie w handluSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Miasta ToruniaMazowiecka 49aToru 87100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIX FILTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Pozyskiwanie nowych klientów, przygotowywanie ofert handlowych, budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, budowanie wizerunku Firmy na rynku.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: Komunikatywno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -Porednicy realizujcy ofert: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAK-CHEMIA in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Aktywne pozyskiwanie nowych klientów na terenie Gdaska i okolic. Utrzymywanie kontaktów handlowych z klientami. Przygotowanie i wysyanie ofert handlowych. Prowadzenie negocjacji handlowych. Realizacja przyjtych planów sprzedaowych. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach od 8 do 16.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: zaangaowanie, umiejtno negocjacji, odporno na stres.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INTERGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Augustów
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Sprzeda i dostawa nasienia buhajów. Pozyskiwanie klientów. Reprezentowanie firmy na podlegym terenie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne; niemiecki - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe min. 2 lata. Wiedza z zakresu hodowli byda. Miejsce wykonywania pracy: województwo ódzkie, województwo podlaskie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Bartoszyce
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga klientów, pozyskiwanie klientówSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BartoszycachGrota Roweckiego 1Bartoszyce 11200- wymagane dokumenty: wniosek o organizacj prac interwencyjnych - Art. 51 ust. 1RM 2020 - 058- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Piaseczno
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: utrzymywanie kontaktów z klientami mówicymi po angielsku, wyjazdy Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Koło
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Przedstawiciel handlowy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KoleSienkiewicza 27Koo 62-600- wymagane dokumenty: Na rozmow kwalifikacyjn z pracodawc naley umówi si telefonicznie. Oferta skierowana dla osób figurujcych w ewidencji urzdu które speniaj kryteria Programu Rezerwa.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: praca mobilna w terenie z klientem, obsuga punktów odbioru towarów, zdobywanie nowych klientów, mobilna prezentacja towarów z zakresu brany budowlanej, obsuga podstawowych urzdze biurowychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowiskuSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PutuskuNowy Rynek 3Putusk 06100- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gryfino
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Dojazd do klienta z ofert firmy; dowóz zamówionego towaru do klienta.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: PRAWO JAZDY KAT. BSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GryfinieSprzymierzonych 1Gryfino 74100- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Budowanie relacji z klientem, informowanie klientów o produktach/usugach oferowanych przez przedsibiorstwo; udzielanie pomocy w rozwizywaniu zaistniaych problemów klientów w zakresie dziaalnoci prowadzonej przez przedsibiorstwo.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: arabski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia: wysze. Kierunek wyksztacenia: handel midzynarodowy, biznes i pokrewne. Dowiadczenie zawodowe: 0,5 roku dowiadczenia na stanowisku ds. obsugi klienta lub sprzeday.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Czym bdziesz si zajmowa?-  spotkaniami z pozyskanymi przez siebie i umówionymi przez biuro Klientami (Klienci indywidualni i biznesowi)- wykonywaniem audytów oraz dobór najlepszego rozwizania dla Klienta- przygotowaniem ofert, wizualizacji, finalizowaniem sprzeday oraz negocjowaniem zawieranych umów- wspóprac z pozostaymi dziaami firmy w zakresie realizacji inwestycji- utrzymywaniem dobrych relacji z obecnymi Klientami-  raportowaniem swoich dziaa i wynikówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: Oczekujemy od Ciebie:prawa jazdy kat. Bwyksztacenia min. redniego zdolnoci negocjacyjnych i interpersonalnych biegej obsugi komputera i urzdze biurowych umiejtnoci pracy pod presj czasu mylenia wyzwanie zamiast p...

 • Company BUDOSIL Robert Pacak in Marki
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Realizowanie i koordynowanie dziaa w zakresie wsparcia sprzeda. Budowanie wizerunku firmy i/lub marki na rynku. Pozyskiwanie nowych klientów dla firmy. Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych z klientami firm. Budowanie bazy klientów. Realizowanie planów sprzedaowych. Przygotowywanie ofert handlowych. Prowadzenie rozmów handlowych z klientami oraz aktywny udzia podczas negocjacji. Przygotowywanie raportów z wykonywanych dziaa. Analizowanie dziaa konkurencji w celu udoskonalenia oferty handlowej. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: DOWIADCZENIE NA DANYM STANOWISKU PRACY , sta: 2 lat - konieczne- pozostae: wskazane dowiadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego min. 2 lata; prawo jazdy kat. B; komunikatywno; wysok...

 • Company MODUS MIROSŁAW CIEŚLAK in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: ukadanie towarów na pókach sklepowych, rozmieszczanie materiaów promocyjnych i reklamowych, dbao o ekzpozycj Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie: 1/2 roku w zawodzie - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SŁAWOMIR BYLICKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BYLICKI in Warszawa
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: wyksztacenie rednie,prawo jazdy kat. B,dyspozycyjno,komunikatywno;brana: meble tapicerowaneWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Przedstawiciel handlowy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt osobisty - CVkontakt telefoniczny: 602-369-743- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FENIX W ŁOMŻY in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - pozyskiwanie zlece na usugi fotografii 360 stopni zdj i filmów,- reprezentowanie firmy i budowanie dugofalowych relacji z obecnymi klientami,- raportowanie przebiegu pracy,- dbanie o powierzony sprzt subowych,- dbanie o pozytywny wizerunek firmyWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy B - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- inne zawody: Przedstawiciel handlowy, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: umiejtnoci negocjacyjne, samodzielno, odporno na stres; otwarto, komunikatywno, umiejtno sprzeday, gotowo do pracy w terenie, punktualno; minimum jeden rok pracy jako przedstawiciel handlowySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikow...

 • Company ALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Utrzymywanie aktualnych kontaktów z kontrahentami oraz pozyskiwanie nowych z krajów arabskich. Brana tekstyna, odzieowa, spoywcza.Umowa zlecenie - minimum 3 lataPraca minimum 100 godzin miesicznie take w niedziele i wita. Zlecenie wykonywane na terenie kraju oraz zagranicy zgodnie ze zleceniem.KONTAKT Z PRACODAWC e-mail: :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: arabski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie, sta pracy bez znaczenia, znajomoc jz. arabskiego C1Komunikatywno, znajomo jzyka arabskiego konieczna w zakresie komunikacji z zarzdem oraz kontrahentami na terenie krajów arabskich. Mile widziana znajomo rynków sprzedaowych wyrobów tekstylnych i spoywczych . Samodzielno, dyspozycyjno,S...

 • Company Kłaput Artur, Kłaput Kazimierz, Firma "Twogu" Spółka Cywilna in Dobra
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: przyjmowanie zamówie. Praca na terenie caego kraju. Umowa o prac na okres próbny z moliwoci przeduenia. Wynagrodzenie 2600 z + prowizja. Kontakt z pracodawc telefoniczny: 512 026 570.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: biega znajomo obsugi komputera - konieczne- pozostae: wyksztacenie nieistotne, wymagana dobra znajomo komputera, prawo jazdy kat.B, komunikatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: wyszukiwanie dostawców i odbiorców towarów w Chinach i w Polsce, nawizywanie kontaktów  handlowych, monitorowanie rynków zbytu, nadzór nad magazynem, sprzeda hurtowa i detaliczna towarów, tworzenie raportów dla zarzduWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: komunikatywno - konieczne; dobra organizacja czasu pracy - konieczne- jzyki obce: chiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Olesno
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Monitorowanie rynku, organizowanie sieci sprzeday, nawizywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych, realizacja zamówie ze strony klientówWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Mia aparycja, komunikatywnoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OlenieDworcowa 4Olesno 46300- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Olesno
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Przedstawiciel handlowyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OlenieDworcowa 4Olesno 46300- wymagane dokumenty: skierowanie PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: zgodnyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GrudzidzuParkowa 22Grudzidz 86300- wymagane dokumenty: skierowanie PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TOKATO Sp. z o.o. in Tarnów
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Przedstawiciel handlowyWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagania: mile widziane dowiadczenie na stanowisku, wyksztacenie min. rednie, komunikatywno, dyspozycyjno, zaangaowanie. Praca na terenie caej Polski ( zapewniony samochód subowy oraz telefon, w razie delegacji zapewnione zakwaterowanie) od poniedziaku do pitku na jedn zmian w godz.: 8.00-16.00; wynagrodzenie: 2 600 z brutto + procent od obrotu. Kontakt: TOKATO Sp. z o.o.; 33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25; wczeniejszy kontakt tel.: 604 253 749, CV naley przesya na adres e-mail: Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie, CV lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Tarpom SA in Tarnowiec
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Sprzeda produktów oferowanych przez Pracodawc,Nawizywanie kontaktów handlowych z klientem,Przygotowywanie i prezentacja ofert handlowych dla nowo pozyskanych klientówWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie min. rednie, 3 lata dowiadczenie na stanowisku, praca na terenie wojew. maopolskiego od pon. - pt. na jedn zmian w godz. 7.00-15.00, wynagrodzenie 2 600 z brutto + premia. Kontakt: Tarpom SA, ul. Tarnowska 79A, 33-112 Tarnowiec, wczeniejszy kontakt telefoniczny 14646 77 35, CV mona przesya na adres e-mail: .Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie, CV lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Wioleta Kuchta Firma Transportowo Usługowo Handlowa "RAF- MAX" in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Odbiór oleju posmaalniczego od klientów, pozyskiwanie klientów, wypisywanie potrzebnych dokumentów przy odbiorze, dbanie o relacje z klientami Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: Prawo jazdy kategorii B - konieczne- inne zawody: Przedstawiciel handlowy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie, kontakt tel.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Hurtownia Książek i Artykułów Papierniczych Malec Kamil in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: w/g stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat.B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company M.S. Szymon Zieliński Transport i Spedycja in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Handlowiec. Kontakt z klientem telefoniczny, mailowy oraz bezporedni(wizyty u klientów).Moliwo rozwoju stanowiska.Miejsce pracy: Katowice-Centrum lub zdalnie w domu oraz na terenie caej Polski.Moliwo przyuczenia.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- pozostae: wyksztacenie bez znaczenia, odpowiedzialno, punktualno, zaangaowanie, kultura osobista, ch do pracy, prawo jazdy kat. B, moliwo przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company A AND S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: praca na stanowisku przedstawiciela handlowegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: konieczne posiadanie wasnego samochodu + prawo jazdy kat.bmile widziane dowiadczenie w handluSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SMB Consulting Sebastian Bochyński in Wysoka
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: • zdobywanie polskiego rynku poprzez aktywne pozyskiwanie klientów biznesowych, • przygotowywanie indywidualnych ofert dla klientów, • optymalizacj warunków wspópracy, • budowanie dugotrwaych relacji z klientami, • wspóprac z pozostaymi komórkami organizacyjnymi firmy, • monitorowanie dziaa potencjalnej konkurencji, • wykonywanie innych polece wydanych przez bezporedniego przeoonego zwizanych z realizacj projektów.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: NEGOCJACJE I KOMUNIAKCJA INTERPERSONALNA  - konieczne; Techniki sprzedaowe, pakiet Office z uwzgldnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel' - konieczne; bardzo wysoka kultura osobista - konieczne- inne zawody: Pozostali przedstawiciele handlowi - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : umiejtnoci...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PERKOZ" Sp. z o.o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Sprzeda maszyn rolniczych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wyksztacenie min. rednie, znajomo j. angielskiego na poziomie komunikatywnym, ogólna wiedza na temat rynku rolnego........................................................................................................................................................Praca w godz. 7:30-15:30 na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.CV wysya na e-maila.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP + Dokumenty aplikacyjnePrzed zgoszeniem kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracodawc.CV mona wysya na e-maila.- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Commercial sales representatives Edit filters