Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

104 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-50 of 104 results.
 • Company Rino Rino Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie samodzielnej grupy w przedszkolu prywatnym max. do 16 dzieci, istnieje moliwo pomocy w zakwaterowaniu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: praca z dziemi - konieczne- pozostae: [Inne] : mile widziana znajomo nowoczesnych technik pracy z dziemi, szczegóy na , pedagogika przedszkolna lub opiekuczo-wychowawcza.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Niepubliczne ,,Bajkowy Domek" Małgorzata Pupek-Terlik in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: zalene od rodzaju wyksztacenia oraz stau pracyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSZKOLE NR 44 in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - praca nauczuciela wspomagajcego do dziecka z orzeczeniem o potrzebie ksztacenia specjalnego Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze (pedagogika specjalna), 2 lata dowiadczenia zawodowego.Obowizki:- praca nauczuciela wspomagajcego do dziecka z orzeczeniem o potrzebie ksztacenia specjalnego [Zgoszenia: , 22 622 89 44]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 Gorzów Wlkp in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: praca z dziemi w wieku przedszkolnymWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: umiejtno pracy z  dzieckiemSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, wiadectwa pracy, list motywacyjny.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - nauczyciel oddziau zerowego dzieci 6-letnichWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 8.00-16.00.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Obowizki nauczyciela przedszkola, czynnoci opiekucze, dydaktyczne,wychowawcze.Praca w godz.6:30-16:00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze kierunkowe:edukacja przedszkolna. Kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Umiejtno pracy z dziemi i rodzicami.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowej SoliStaszica 1cNowa Sól 67100- wymagane dokumenty: cv, skierowanie do pracy z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSZKOLE NR 1 W WĄGROWCU IM. JANA BRZECHWY in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w opiece nad dzieckiem autystycznymWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie,kwalifikacje do pracy z dziemi autystycznymi Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: C.V. kopie wiadectwa pracy, owiadczenie o niekaralnoci oraz o posiadaniu penej zdolnoci do czynnoci prawnych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Szpiczakowski in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc nauczycielowi w realizacji zada opiekuczo- wychowawczych i dydaktycznych w grupie ogólonodostpnej z dziemi niepenosprawnymi. Praca w godznach od 8:30- 16:30Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: kreatywno, obowizkowo, wysoka kultura osobista, mile widziane dowiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + skierowanie do pracodawcy ( w przypadku osób zarejestrowanych w PUP)- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie wysze pedagogiczne - ukoczone studia w kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z jzykiem angielskim, dowiadczenie mile widzianeZakres obowizków: opieka nad dziemi, nauczanie j. angielskiegowymiar etatu 23/23 (godziny dydaktyczne)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: dowiadczenie mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny lub CV i podanie wysa e-mailem- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BEKABE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, organizacja czasu dla dzieci, dbanie o bezpieczestwo i higien dzieciWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: dobra organizacja czasu pracy, umiejtnoci plastyczne, muzyczne, kreatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: C.V.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków zgodnie ze stanowiskiem na podstawie obowizujcych przepisów owiatowych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: mile widziane: dowiadczenie, umiejtno gry na instrumencie, zdolnoci manualne, wokalne, animacja pracy z dziemi. Wyksztacenie kierunkowe, predyspozycje do pracy z dziemi, komunikatywno, sumienno, odpowiedzialno, wspódziaanie, wysoka kultura osobista. Wymagane: ksieczka do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz aktualne zawiadczenie o niekaralnoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Nr 2 SŁONECZNA GROMADA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauka jzyka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Praca w wymiarze 0,12 etatu. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze z przygotowaniem pedagogicznym, uprawnienia do nauki jzyka angielskiegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FOR YOU sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi, prowadzenie zaj dydaktycznych, organizowanie uroczystoci.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: umiejtnoci w pracy z dziemi  - konieczne; komunikatywno - konieczne- pozostae: [Inne] : Posiadanie wyksztacenia uprawniajcego do podjcia pracy w przedszkolu na stanowisku nauczycielaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 Gorzów Wlkp in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie jzyka angielskiego w przedszkoluWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, wiadectwa pracy, list motywacyjny.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 Gorzów Wlkp in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: praca z dziemi w wieku przedszkolnymWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, umiejtno pracy z trudnym dzieckiemSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, wiadectwa pracy, list motywacyjny.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj opiekuczo-wychowawczo-dydaktycznychOpieka nad dziemiOrganizacja uroczystoci przedszkolnychProwadzenie dokumentacji szkolnej- dziennik zaj, sprawozdania semestralne i roczneWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: cierpliwa praca z dziemi, komunikatywno, wysoki poziom kultury osobistej - konieczne; praca z dziecmi w wieku przedszkolnym-pomoc w róznych czynnosciach, opieka nad dziemi, organizacja pracy opiekuczo-wychowawczej, przygotowanie uroczystosci , dekoracja sali - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BAJKOWA WYSPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie i przeprowadzenie zaj w grupie przedszkolnej. Pomoc dzieciom w czynnociach samoobsugowych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - konieczne- pozostae: Wskazane dodatkowe kwalifikacje z zakresu logopedii, integracji sensorycznej, itp.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkoły Podstawowej i SSH w Dębogórzu in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie w przedszkolu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Siemiatycze
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: poznanie organizacji zada i zasad funkcjonowania przedszkola, opracowywanie scemariuszy zaj, prowadzenie zaj dydaktycznych, tworzenie pomocy dydaktycznych, wspomaganie aktywnoci twórczej dziec, wspópraca z innymi nauczycielami, obserwacja i analiza moliwoci dzieckaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SiemiatyczachLegionów Pisudskiego 3Siemiatycze 17300- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wspópraca z dziemi z Europy Wschodniej w celu wsparcia ich asymilacji w spoeczestwie, np. poprzez nauk jzyka polskiego i przyblianie im kultury polskiej, dbanie o bezpieczestwo, zdrowie i ycie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp., wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolnoci i zainteresowa, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej, zgodnie z obowizujcymi programami, a take ponoszenie odpowiedzialnoci za jej jako, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, dziaalnoci opiekuczej i wychowawczej, zgodnie z obowizujcymi przepisami, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo-dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowymWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - koni...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zada i obowizków zawodowych zwizanych z nauczaniem dzieci w wieku przedszkolnej w placówce niepublicznejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MyliborzuPónocna 15Mylibórz 74300- wymagane dokumenty: nie wymagane- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Ranczo in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca w grupie dzieci 4-letnichWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Raj" in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: praca  z dziemi w wieku przedszkolnym, prowadzenie zaj dydaktycznych, kontakt z rodzicami, prowadzenie dzienników i planów dydaktyczno-wychowawczychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - konieczne- pozostae: - wyksztacenie wysze pedagogiczne (wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne)- umiejtnoci: praca z dziemi, - dokumenty aplikacyjne przesya mona na podany adres e-mail: Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -telefoniczne umówienie spotkania, tel. 691 305 085-dokumenty aplikacyjne przesya mona na...

 • Company ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH in Katowice
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - Praca z grup przedszkoln dzieci z wad suchu.- Praca w godzinach: 7:40-15:30. Godziny pracy zgodnie z planem lekcji. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie: wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku wychowanie przedszkolne+ surdopedagogika. Mile widziane dowiadczenie zawodowe. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Paulina Knapik in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wychowanie przedszkolne, praca z dziemi w wieku 2,5-6 r.. Praca wykonywana w przedszkolu w Dobrej, w godzinach 8-16.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Pedagog specjalny - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie uzupeniajce w zawodzie pedagog specjalny.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP lub CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczne Przedszkole RODZINNE Aleksander Bober in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie i opieka nad dziemi.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe min. rokSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWICACH in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: nauczanie w przedszkoluWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Sióstr Felicjanek pod Wezwaniem św. Kazimierza in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca nauczyciela z dziemi w wieku przedszkolnym.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dobry kontakt z dziemi - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Uprawnienie do wykonywania zawodu, CV.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Guguś in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zajc z dziemi w przedszkoluWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne  - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogiczne ( edukacja wczesnoszkolna lub przedszkolna). Kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mail: .plSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PAWEŁ MIKUŁKO MENTON in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: zajcia dydaktyczno-wychowawcze i oipiekucze w grupie przedszkolnej; ok. 30 h/tydzie; praca w godz. 07.00-16.00;Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: kierunek wychowanie przedszkolne lub pedagogika wczesnoszkolna; wyksztacenie wysze lub licencjatSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 198 "BAJECZNE PRZEDSZKOLE" in Warszawa
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - praca z dziemi w grupie integracyjnejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) przygotowanie pedagogiczne.Obowizki:- praca z dziemi w grupie integracyjnej[Zgoszenia: , 797 319 841]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracoadwc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole nr 440 in Warszawa
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - opieka nad dziemi od lat 3- prowadzenie zaj dydaktycznych- sporzdzanie opinii dla dziecka- prowadzenie dziennika zaj- sporzdzanie planów miesicznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - podane- inne zawody: Nauczyciel przedszkola, sta: 1 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), co najmniej 1 miesic dowiadczenia zawodowego, znajomo jzyka angielskiego.Obowizki:- opieka nad dziemi od lat 3- prowadzenie zaj dydaktycznych- sporzdzanie opinii dla dziecka- prowadzenie dziennika zaj- sporzdzanie planów miesicznych[Zgoszenia: 22 506 50 37, lub osobicie]Sposób aplikowania:- bezpo...

 • Company Community Danuta Sidor, Tomasz Brygała Spółka Jawna in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj dydaktyczno wychowawczych z dziemi w wieku od 2,5 do 6 lat w zakresie minimum programowego wychowania przedszkolnego, ksztatowanie  u dzieci podstawowych umiejtnoci intelektualnych i praktycznych.  Inne obowizki wynikajce z opieki nad dziemi.  Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole - konieczne; otwarto na potrzeby dziecka - konieczne; komunikatywno - konieczne; odpowiedzialno - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - podane- pozostae: Wymagane studia wysze o kierunku wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.Mile widziane dodatkowo ukoczenie studiów wyszych o kierunku filologia angielska.Pierwsza umowa o prac na okres próbny z moliwoci przeduen...

 • Company PRZEDSZKOLE NR 3 W OLEŚNICY in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel przedszkola, umowa na zastpstwo Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - dodatkowe- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: jzyk angielski poziom B2 potwierdzony certyfikatem Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "UŚMIECH DZIECKA" in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca z dziemi w wieku przedszkolnym, z niepenosprawnoci ruchow, intelektualn, autyzmem  - sprzenia. Praca w grupie do 5 dzieci.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: wyk. wysze pedagogiczne- wychowanie przedszkolne, kwalifikacje do pracy z dziemi niepenosprawnymi, mile widziane: kwalifikacje do pracy z dziemi ze spektrum autyzmu, kwalifikacje do prowadzenia zaj wwr, terapia pedagogicznaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv + list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KROCZEWIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Obowizki wynikajce z przepisów prawa owiatowego.Praca w godzinach 07.30-16.30 (do uzgodnienia z innymi nauczycielami)Wynagrodzenie zgodne z Kart Nauczyciela.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - dodatkowe- pozostae: Wyksztacenie licencjant lub magisterskie w kierunku wychowania przedszkolnego, zawiadczenie o niekaralnoci, umiejtno pracy z dziemi, mile widziana znajomo jzyka angielskiego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczne Przedszkole "ERYKA" Marzena Opatowska in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: ksieczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w pracy w przedszkoluSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje:  praca w zakresie godzin  8:30 - 16:30 mozliwo pracy na 1/2 etatu- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole " Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej in Nowe
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca opiekuczo dydaktyczno-wychowawcza z dziemi w wieku przedszkolnym. Umowa na rok szkolny 2020/2021 , zawarta na podstawie KN. Przedszkole nowe, po remoncie, czynne w godzinach 6.00 - 17.00.Liczba dzieci w oddziale do 25.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Inne] : Mile widziane dowiadczenie zawodowe z dziemi w wieku przedszkolnym.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole " Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca z dzieckiem niepenosprawnym, z autyzmem,Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Autyzm i Zespó Aspergera - diagnoza i terapia - konieczne- pozostae: [Inne] : Mile widziane dowiadczenie zawodowe z dziemi w wieku przedszkolnym.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK Elżbieta Muszyńska in Rumia
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na stanowisku nauczyciel przedszkola. Praca w godz. 6-18 wg grafiku. Miejsce pracy ul. witojaska 5, Budgowska 2 oraz ul. Katowicka 17, Rumia.  Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae:  wyksztacenie wysze - licencjat lub studia magisterskie (ukoczone), moe by równie w trakcie studiów, kierunek: przedszkolny lub opiekuczo - wychowawczy. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Pracodawca prosi o przesyanie CV na adres e-mail:   lub kontakt telefoniczny tel.792 999 324- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu in Koszalin
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel wychowania przdszkolnego, umowa o prac na zastpstwo, praca w godzinach 08.00-13.00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, mile widziane kwalifikacje do nauczania jzyka angielskiegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt z pracodawc telefoniczny, tel. 75-7316335, e-mail - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno Przedszkolny w Bożejowicach in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na stanowisku nauczyciela przedszkola z przygotowaniem pedagogicznym. Praca w grupach przedszkolnych 3-6 latków. Szczegóowy zakres obowizków zgodnie z KN i Statusem Przedszkola. Praca na peny etat, w systemie jednozmianowym. Umowa o prac na zastpstwo. Miejsce wykonywania pracy Przedszkole Publiczne w Boejowicach. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze z przygotowaniem pedagogicznym. Kwalifikacje do pracy z dziemi 3-6 letnimi w przedszkolu, wspópraca z pracownikami zespou szkolno- przedszkolnego i rodzicami, pracowito, punktualno, sumienno, odpowiedzialno, dbanie o mienie zakadu pracy, dbanie o bezpieczestwopowierzonych dzieci. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty po ...

 • Company Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków:  - Dbanie o prawidowy rozwój i bezpieczestwo dzieci, wykonywanie codziennych czynnoci pielgnacyjnych, prowadzenie zabaw i zaj dydaktyczno-wychowawczych z dziemi w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego- odpowiedzialno za bezpieczestwo i zdrowie powierzonych opiece dzieci,-wykonywanie obowizków w czasie i miejscu okrelonym przez dyrektora,- przestrzeganie regulaminów obowizujcych w przedszkolu,- wpieranie aktywnoci poznawczej dziecka,- planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej,- wspóldziaanie z personelem przedszkola i rodzicami,- prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, - wykonywanie czynnoci zleconych przez dyrektoraWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola, sta: 1 l...

 • Company Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi, organizowanie zabaw i zaj dla dzieci.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: moe by student(ka) ostatniego roku (kierunek wychowanie przedszkolne/wczesnoszkolne lub pokrewne), mile widziane dowiadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola, predyspozycje do pracy z dziemi, mile widziane zdolnoci plastyczne, muzyczne, mile widziana znajomo jzyka angielskiego, dobra organizacja pracy, mile widziany nauczyciel emeryt. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 7-17 (wg grafiku). Wynagrodzenie do uzgodnienia w zalenoci od dowiadczenia. Po okresie próbnym praca na czas nieokrelony.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV wysa na maila: - jzyki aplikowania: polskiDodatko...

 • Company Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w opiece nad dziemi w organizowaniu zabaw i zaj dla dzieci.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: moe by student(ka) ostatniego roku (kierunek wychowanie przedszkolne/wczesnoszkolne lub pokrewne), mile widziane dowiadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola, predyspozycje do pracy z dziemi, mile widziane zdolnoci plastyczne, muzyczne, mile widziana znajomo jzyka angielskiego, dobra organizacja pracy, mile widziany nauczyciel emeryt. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 7-17 (wg grafiku). Wynagrodzenie do uzgodnienia w zalenoci od dowiadczenia. Po okresie próbnym praca na czas nieokrelony.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV wysa na ...

 • Company Przedszkole nr 126 in Warszawa
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: .Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze pedagogiczne (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), przygotowanie pedagogiczne.[Zgoszenia: , 22 643 47 96, osobicie]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio" in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: praca z dzieckiem z autyzmemWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Ch do pracy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : oligofrenopedagogika[Umiejtno 1] : wychowanie przedszkolneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczne Przedszkole "Słowicza Ferajna" in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: w/g potrzeb Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Opis stanowiska pracy; Praca stabilna, na peny etat - 35 godzin/tyg. w oparciu o Kodeks Pracy.  Wymagania Konieczne wyksztacenie kierunkowe, studia z autyzmu, oligofrenopedagogika.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Niepubliczne DOMOWE PRZEDSZKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -opieka nad grup przedszkoln,-wspomaganie pracy nauczyciela (praca z uczniem niepenosprawnym)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: wymagane wyksztacenie wysze pedagogiczne (edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna)mile widziane ukoczone studia na kierunku oligofrenopedagogikao kontakt z pracodawc proszone s osoby posiadajce powysze kwalifikacjeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pruchnej in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dzieckaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe: prowadzenie zaj wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (przedszkole), nauczyciel kontraktowy (lub inny stopie), ksieczka sanitarnaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + zgoda na przetwarzanie danych osobowych+kwalifikacje- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters