Jobmonitor. Search results for Electrical and electronic equipment assemblers

29 Jobs found

Used filters:
 • Electrical and electronic equipment assemblersx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company NEGOTRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: monta elementów elektronicznych, kompletowanie i lutowanie elementów, prace okooprodukcyjne, prace porzdkowe, praca na trzy zmiany (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00), wynagrodzenie godzinowe brutto, praca na terenie woj. lskiego zgodnie ze zleceniamiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: mile widziane 2 miesice dowiadczenia, umiejtno dziaania wg instrukcji, zdolnoci manualne Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny i e-mailem- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "JONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: wg stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Monter osprztu elektrotechnicznego - konieczne- pozostae:  zdolnoci manualneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ingram Micro Services Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020

  Zakres obowizków: Naprawa sprztu elektronicznego, test sprawnoci i regeneracji urzdze , prace kosmetyczne i wykoczeniowe dokonywane na produkcie, pakowanie , zaopatrzenie linii serwisowej, wprowadzanie urzdze do procesu naprawy i przygotowanie do wysyki. Prace bez instrukcji, wsparcie brygadzisty, obsuga lutownicy.Godzina zakoczenia pracy 6:00 - 14:00Praca na okres próbny: 3 miesiace , kolejna umowa na czas okres/ nieokreslonyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie zawodowe, sta pracy 1 rokUmiejtno obsuga lutownicySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ingram Micro Services Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020

  Zakres obowizków: Naprawa sprztu elektronicznego, test sprawnoci i regeneracji urzdze , prace kosmetyczne i wykoczeniowe dokonywane na produkcie, pakowanie , zaopatrzenie linii serwisowej, wprowadzanie urzdze do procesu naprawy i przygotowanie do wysyki. Prace bez instrukcji, wsparcie brygadzisty , obsuga lutownicy .Godziny pracy 6:00 - 14:00Praca na okres próbny: 3 miesiace , kolej umowa na czas okres/ nieokresloWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie zawodowe, sta pracy 6 m-cyObsuga lutownicySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: monta rczny czci elektronicznychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: zdolnoci manualne - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- inne zawody: Monter podzespoów i zespoów elektronicznych, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym TomyluKolejowa 2Nowy Tomyl 64300- wymagane dokumenty: CV, - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prace zwiazane z produkcj zestawów radii samochodowychWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MawieWyspiaskiego 7Mawa 06500- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HR QUALITY POLSKA SP. Z O.O. SP. K. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - monta manualny wizek elektrycznych; - cicie przewodów; - odizolowanie przewodów; - cynowanie; - lutowanie przewodów i elektroniki.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: zdolnoci manualne - konieczne; umiejtno planowania i organizowania czasu pracy - konieczne; samodzielno - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : odpowiedzialno, dokadno - wymóg konieczny[Inne] : Gotowo do pracy w system zmianowym (dwie zmiany po 12 godzin 06:00-18:00 / 18:00-06:00); jzyk rosyjski jestniezbdny ze wzgldu na komunikacj z koordynatorem, którego zadaniem jest dbanie o prawidow i bezpieczn realizacjewyznaczonych dziaa. W ramach wyodrbnionego ...

 • Company Ingram Micro Services Sp. z o.o. in Other
  10.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Naprawa sprztu elektronicznego, test sprawnoci i regeneracji urzdze, prace kosmetyczne i wykoczeniowe dokonywane na produkcie, pakowanie , zaopatrzenie linii serwisowej, wprowadzanie urzdze do procesu naprawy i przygotowanie do wysyki. Praca bez instrukcji , wsparcie brygadzisty, obsuga lutownicy.Godziny pracy 8:00 - 16:00Praca na okres próbny: 3 miesice , kolejna umowa na czas okrelony/nieokrelWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie, sta pracy 3 miesice, obsuga lutownicySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUTURE LED DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: - umiejetno pracy w zepole- komunikatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company VTS Polska Sp. z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie dowolne: charakterystyka pracy: monta szaf sterowniczych, praca bez napicia elektrycznego, prowadzenie okablowania w szafach midzy urzdzeniami elektrycznymi, monta pulpitów sterowniczych do pocigów, przygotowanie pulpitów  pod wzgldem mechanicznym i elektrycznym. Kontakt telefoniczny z pracodawca 535 039 040 w godzinach 9-13. Podania skada e-mailem: :- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: poczucie estetyki - konieczne; czytanie rysunku technicznego - konieczne; dowiadczenie na podobnym stanowisku - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : - zna...

 • Company AUTOMATIC Sp. z o.o. in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: Prace produkcyjne zwizane z montaem i skadaniem rozdzielni elektrycznychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - podane- pozostae: Dowiadczenie nie jest wymagane- pracodawca zapewnia przyuczenie do wykonywania pracy, chci do pracy, mile widziane umiejtnoci techniczne i uprawnienia SEP do 1kVSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: - praca z maszynami do nakadania z testowania zespoów elektronicznych- monta materiau na maszynie - przygotowywanie materiaów- montaz rczny komputerówWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - podane; zasadnicze zawodowe - podane; rednie zawodowe - podane; gimnazjalne - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MawieWyspiaskiego 7Mawa 06500- wymagane dokumenty:  skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Lidzbark
  09.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie i monta maszyn elektrycznych rónych typów tj transformatory,przetwornice,spawarkiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - dodatkowe- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- inne zawody: Monter maszyn elektrycznych - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Lidzbarku WarmiskimDbowa 8Lidzbark Warmiski 11100- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: zapewnienie pynnoci produkcji poprzez monta okapów kuchennych oraz ich podzespoów, obsuga maszyn (prasy, gitarki, zgrzewarki) w zakresie produkcji komponentów do okapów kuchennych, przestrzeganie instrukcji jakociowych, dbao o jako produkowanego wyrobu, wykonywanie czynnoci kontrolnych w ramach obsugiwanego stanowiska, wykonywanie powierzonych obowizków zgodnie z wymogami okrelonymi przez zakad pracy, odpowiedzialno za realizacj zada.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane- umiejtnoci: umiejtnoci manualne - konieczne- pozostae: preferowane wyksztacenie zawodowe, znajomo procesu produkcji okapów kuchennych, znajomo komponentów do okapów kuchennych, zdolnoci manualne, precyzja, wspópraca w zespole, znajomo narzdzi 5S, min. 2 letnie dowiadczenie zawodowe w obs...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: czytanie schematów elektrycznych, monta i podczanie pyt elektrycznych w aucie, podczenia HV w autach z napdem alternatywnym (nH, nE nT)Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; zasadnicze branowe - konieczne- umiejtnoci: KOMUNIKATYWNO - konieczne; sumienno - konieczne; dowiadczenie - 2 lata, sta: 2 lat - konieczne; umiejtno pracy pod presj czasu - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne- jzyki obce: polski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: mile widziane wyksztacenie zwizane z elektronik, min. 2 lata dowiadczenia na podobnym stanowisku, mile widziana znajomo jzyka ukraiskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym, inne wymagania:  zdolno do szybkiego uczenia si i doszkalania si na kursach z...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: produkcja sterowników do duego sprztu ADG, montowanie, lutowanie elementów, testowanie pytekWymagania:- pozostae: Oferta skierowana dla penoletnich uczniów na okres wakacji. Zatrudnienie odbywa si cyklicznieSposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: monta pulpitu kierowcy, monta pneumatyki, kasowników, biletomatów, przycisków, akumulatorów, monta systemów ABS, klimatyzacji i CNG, podczanie wizek drzwiWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze branowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie - 3 lata, sta: 3 lat - konieczne; sumienno - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne; KOMUNIKATYWNO - konieczne; umiejtno pracy pod presj czasu - konieczne- jzyki obce: polski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: min. 3 lata dowiadczenia na stanowisku zwizanym z elektryk, mile widziana znajomo jzyka ukraiskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym, inne wymagania:  zdolno do szybkiego uczenia si i doszkalania si na kursach zawodowych, ...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: podmonta, monta podczenia pyt elektrycznych w aucie, elektronik, podczenia HV w autach z napdem alternatywnym (nH, nE nT)Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie - 2 lata, sta: 2 lat - konieczne; sumienno - konieczne; KOMUNIKATYWNO - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne; umiejtno pracy pod presj czasu - konieczne- jzyki obce: polski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. rednie techniczne, mile widziany kierunek zwizany z elektronik, min. 2 lata dowiadczenia na podobnym stanowisku, mile widziana znajomo jzyka ukraiskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym, inne wymagania:  zdolno do szybkiego uczenia si i doszkalania si na kursa...

 • Company Imperial sp. z o.o. sp.k. in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Monter lamp owietleniowychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: tel. 94 310 0340- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "ExiWork" Sp.z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prac produkcyjnych na terenie wtryskarniWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Curtis Development Sp.z o.o. w W-e Dz. Przet.Tw. w Krzywonosi in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: monta podzespoów i zespoów elektronicznych przy produkcji, uzbrajanie obudów, obsuga wytaczarkiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na podstawie rysunku technicznego, wykopy pod kable, wiatowody, wykonywanie prac na wysokoci,  monta sieci i instalacji telekomunikacyjnych. Umowa zlecenie. Praca na terenie caej Polski.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: praca w zespole - konieczne; zdolnoci manualne - konieczne; precyzja - konieczne- jzyki obce: biaoruski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - podane- pozostae: Miejsce wykonywania pracy w.g zlecenie obejmuje teren caej Polski. Dokadno, odczytywanie rysunku technicznego, mile widziana znajomo jzyka biaoruskiego na poziomie C2 w mowie i pimie.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: Skierowanie z pok. 103A- jzyki ap...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: monta podzespoów elektronicznychWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - podane; gimnazjalne - podane; zasadnicze zawodowe - podane; rednie zawodowe - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MawieWyspiaskiego 7Mawa 06500- wymagane dokumenty:  skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CURTIS DEVELOPMENT Sp. Z O.O. in Other
  08.07.2020

  Zakres obowizków: praca na linii produkcyjnej- obsuga wtryskare, montaWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: chci do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "ExiWork" Sp.z o.o. in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prac produkcyjnych na terenie wtryskarniWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "ExiWork" Sp.z o.o. in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga prasy, nadzór nad prawidowym funkcjonowaniem, monitorowanie stanu maszyn i zgaszanie usterekWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane; gimnazjalne - podane; rednie ogólnoksztacce - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Negotrust Sp. z o.o. in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: monta elementów elektronicznych, kompletowanie i lutowanie elementów, selekcja komponentów, prace okooprodukcyjne, praca na trzy zmiany (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00), wynagrodzenie godzinowe brutto  Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: mile widziane 3 miesice dowiadczenia, umiejtno dziaania wedug instrukcji, zdolnoci manualne  Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: I kontakt telefoniczny i e-mailem- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Negotrust Sp. z o.o. in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: monta elementów elektronicznych, kompletowanie i lutowanie elementów, selekcja komponentów, prace okooprodukcyjne, praca na trzy zmiany (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00), wynagrodzenie godzinowe brutto Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: mile widziane 3 miesice dowiadczenia, dziaania wedug instrukcji, zdolnoci manualne Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: I kontakt telefoniczny i e-mailem- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HEESUNG ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. in Other
  29.06.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prace na liniach montaowych podzespoów elektronicznychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; gimnazjalne - konieczne; rednie zawodowe - konieczne; podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: dobry stan zdrowiaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical and electronic equipment assemblers Edit filters