Jobmonitor. Search results for General office clerks

223 Jobs found

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-50 of 223 results.
 • Company FIRMA USŁUGOWO-SZKOLENIOWA TOMASZ KUCIŃSKI in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga klienta, obsuga strony internetowej i sklepu internetowego, obsuga social mediaWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "DEKORPLAST" P.P.H.U WIELEWICKI JANUSZ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: prace biurowe, telefoniczna i mailowa obsuga klientów zagranicznych: I umowa na okres próbny; Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - podane- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - podane; niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - podane- pozostae: umiejtno obsugi komputera i aplikacji biurowych; Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, zdjcie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GRAND PROGRESS PLUS SP. Z O.O. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie procesów rekrutacji na stanowiskach bezporednio i okooprodukcyjne. Pozyskiwanie, selekcja i zatrudnianie odpowiednich kandydatów. Wykonywanie dziaa zgodnie z interesem firmyWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Moliwo przyuczenia. Praca od godz. 08:00 do 11:00.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company USŁUGI RACHUNKOWO-FINANSOWE "OLIMPIA" IZABELA HAKE in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: -mile widziane osoby z orzeczeniem o niepenosprawnociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "KANCELARIA K & W" SP. Z O. O. in Dobra
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie rozmów z klientami, obsuga biura, zarzdzanie dokumentacj klientów, utrzymywanie kontaktu z instytucjami w Niemczech i Austrii.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - dodatkowe; angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - dodatkowe- inne zawody: Ksigowy, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Pracodawca przeszkoli pracownika na potrzeby firmy; bardzo dobra organizacja pracy wasnej, terminowo, wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dyplomy, certyfikaty, uprawnienia- jzyki aplikowani...

 • Company Sąd Rejonowy w Gliwicach in Wysoka
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Rejestrowanie i prowadzenie akt (dokumentacji) spraw podlegajcych waciwoci Wydziau. Wykonywanie prac biurowych - sporzdzanie pism, czynnoci zwizane z prowadzeniem w systemie informatycznym, obsuga programu SAWA. Protokoowanie na rozprawach, posiedzeniach. Sporzdzanie korespondencji zwizanej z biegiem spraw. Obsuga urzdze biurowych. Doczanie do akt pism procesowych i dowodów dorczenia korespondencji sdowej. Archiwizowanie akt, przygotowywanie spisów zbiorczych do archiwum. Wykonywanie  innych czynnoci  przewidzianych w regulaminie urzdowania sdów powszechnych. Data zatrudnienia: sierpie 2020r.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga programu WORD - konieczne; obsuga komputera i komputerowych programów biurowych - konieczne; biego w pi...

 • Company T & T PEOPLE AND WORK VRATISLAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy komputerze, w tym w programie Microsoft Office. Kontakt z zagranicznymi klientami z Ukrainy, Rosji, Biaorusi, Gruzji w celu pozyskiwania pracowników tymczasowych. Obsuga obcojzycznej (ukraiskiej i rosyjskiej) dokumentacji pracowniczej. Przygotowywanie ogosze rekrutacyjnych, analiza zoonych aplikacji, prowadzenie selekcji kandydatów.Okoo 30 godzin pracy miesicznie, dyspozycyjno w godzinach: 8:00-16:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: 2 lata.     Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - podane- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biurowej - koniecz...

 • Company "ALTI" SPÓŁKA JAWNA LESZEK GIBAŁA in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Opisywanie faktur, rozliczanie kosztów napraw samochodów, rozliczanie kosztów paliwa.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski...

 • Company SMART KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: do uzgodnieniaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: OBSUGA URZDZE BIUROWYCH - konieczne; OBSUGA KOMPUTERA I PAKIETU MICROSOFT OFFICE - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w pracy w owiacie Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga administracyjno-biurowa; prowadzenie ewidencji, rejestrów, zestawie; obsuga interesantów; sporzdzanie zawiadcze; obsuga urzdze biurowychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga urzdze biurowych - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie; dowiadczenie zawodowe min. rok w pracy biurowej; umiejtnoc obsuga urzdze biurowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "FUNDACJA AKTYWNY CZŁOWIEK" in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Koordynowanie dziaa Fundacji - kontakt z klientami i instytucjami wspópracujcymi. Praca biurowa.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - konieczne- inne zawody: Technik prac biurowych*, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Moe by osoba, która ukoczya inny kierunek studiów ni administracja.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: List motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Proszowice
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wystawianie faktur, obsuga biura, weryfikacja towaru w magazynie, kontrola przyjcia towaruWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: mile widziana znajomo brany warzywa-owoce (znajomo jakoci warzyw), mile widziane dowiadczenie na wskazanym stanowisku pracy,Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ProszowicachKrakowska 11Proszowice 32100- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Porzdkowanie dokumentacji, wprowadzenie danych do sytemu, praca z programem Excel.Miejsce pracy: Zabrze - Maciejów.Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- umiejtnoci: Biega znajomo obsugi programów MsOffice, Internetu i urzdze biurowych  - konieczne; Asystent ds. ksigowoci (kod zawodu 331301) - konieczne- pozostae: wyksztacenie pomaturalne/policealne, biega znajomo obsugi programów Ms Office, Internetu i urzdze biurowych, jakiekolwiek dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: CV przesa na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Świdnica
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: sporzdzanie ewidencji archiwalnej oraz spisów zdawczo-odbiorczych; przuygotowywanie ksi z aktami stanu cywilengo do przekazania do archiwum Pasttwowwego.;pomoc przy biecej rejestracji urodze, maestw i zgonów;pomoc przy sporzdzaniu odpisów aktów stanu cywilengo;informowanie interesantów o sposobie realizacji spraw z zakresu rejestracji stanu cywilego.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci: **Obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w widnicySkodowskiej 5widnica 58-100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Legnica
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prac administracyjno-biurowychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LegnicyAndersa 2Legnica 59220- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Mogilno
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: przygotowywanie i umieszczanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej, gromadzenie i przygotowywanie materiaów niezbdnych dla pracy Rady i Zarzdu, przygotowywanie materiaów na posiedzenia i obsuga posiedze Rady i Zarzdu, udzielanie pomocy radnym w wypenianiu obowizku radnego, naliczanie diet dla radnych, obsuga elektronicznego gosowaniaWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe: 6 miesicySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MogilnieObroców Mogilna 1Mogilno 88300- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klientów z rynków wschodnich, obsuga zamówie i reklamacji, tumaczenie spotka zarzdu spóki, obsuga urzdze biurowych, planowanie tras przejazdu (dostaw) towaru zamawianego . z Ukrainy, Rosji. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- pozostae: wymagane wyksztacenie min. rednie, wymagana znajomo topografii Ukrainy i Rosji, umiejtno obsugi klienta z rynków wschodnichSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzstochowieSzymanowskiego 15Czstochowa 42217- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wg programu stauWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: umiejtno obsugi komputera - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Kamiennej GórzeSienkiewicza 6aKamienna Góra 58400- wymagane dokumenty: skierowanie z UP po odbytym stau- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nysa
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca biurowa, obsuga sekretariatu, sprzeda internetowa. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie, mile widziane dowiadczenie zawodowe, chci do pracy.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NysieSowiaska 19Nysa 48300- wymagane dokumenty: CV.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI" in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie postpowa administracyjnych, sprawozdawczoci zwizanej z gospodark odpadami, prowadzenie baz danych, obsugi mieszkaców, wprowadzanie do systemu deklaracji . Umowa o prac na zastpstwo  pierwsza umowa bdzie podpisana na okres 3 m-cy. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wyksztacenie rednie lub wysze, dobra organizacja pracy wasnej, umiejtno pracy w zespole w zespole, dyspozycyjno, min. 2 lata dowiadczenie zawodowego w zakresie prowadzenia postpowa administracyjnychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV przes na email- jzyki aplikowania: polski...

 • Company KONAR MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga zamówie. Odpowiadanie na korespondencj e-mail. Obsuga klienta. Sprawdzanie jakoci towaru docierajcego na sklep stacjonarny.Przygotowanie próbnikó do wysyek.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MARIA ŚLIWKA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - Przyjmowanie interesantów,parzenie kawy, herbaty, prowadzenie rejestru poczty wychodzcej i przychodzcej,prowadzenie i przechowywanie akt,czenie rozmów telefonicznych. Obsuga kasy fiskalnej,dokonywanie operacji gotówkowych,biece sporzdzanie dokumentów kasowych, ewidencjonowanie zdarze w systemie kasowym,codzienne sporzdzanie raportu obrotu, sporzdzanie zestawie i raportów w programie Excel. wiadczenie pomocy administracyjnej oraz wsparcie Dziau Ksigowoci w organizacji pracy.- Praca na dwie zmiany w godzinach: 8:00:19:00. Praca równie w soboty.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Biega umiejtno obsugi urzdze biurowych - konieczne; Biega znajomo obsugi MS Office, w szczególnoci MS Excel i MS Word - konieczne; Ch zdobywania wiedzy - konieczne; ...

 • Company WIELKOPOLSKA GRUPA BRUKARSKA TOMASZ WROTEK in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH I PRACOWNICZYCH I PACOWYCH, OGÓLNE PROWADZNIE BIUROWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: OBSUGA KOMPUTERA - podane- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biurowej, sta: 1 lat - podane; Specjalista do spraw wynagrodze, sta: 1 lat - podane; Specjalista do spraw kadr, sta: 1 lat - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "ASPI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - prace biurowe,- zaatawianie spraw urzdowych,- prowadzenie spraw zwizanych z kadrami i ksigowociWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze lub rednie, dowiadczenie w kadrach i ksigowoci, obsuga komputera, prawo jazdy kat. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane ofert pracy proszone s o przesanie CV na adres e-mail - jzyki aplikowania: polski...

 • Company LIDER-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie sekretariatu w tym przyjmowanie, rejestrowanie dokumentów, odbieranie i wysyanie poczty elektronicznej i papierowej, opracowywanie pism urzdowychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: administracyjne - konieczne- pozostae: wyksztacenie minimum rednie administracyjne, ekonomiczne, mile widziane, obsuga programów komp. Word i Excel, obsuga urzdze biurowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Jacek Kołaczkowski in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy komputerze, obsuga interesanta, sporzdzanie projektów, pism w toku postpowania egzekucyjnego, wysyka i odbiór korespondecji, rejestracja i ewidencjonowanie wniosków i korespondencji wpywajcej do kancelarii.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane umiejtnoci: praca pod presj czasu, umiejtno pracy zespoowej, obsuga komputera. Podane dowiadczenie w brany administracyjno - biurowej. Kontakt osobisty lub e-mail: ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -samodzielne naliczanie wynagrodze pracownikom zatrudnionym w oparciu o umow o prac i umowy cywilnoprawne, zgodnie z obowizujcymi przepisami,-prowadzenie dokumentacji zasikowej, rozliczanie zasików chorobowych oraz naliczanie -wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy,-sporzdzanie zawiadcze z zakresu wynagrodze-sporzdzanie raportów i deklaracji rozliczeniowych do ZUS,znajomo programu PATNIKWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, pac i ubezpiecze spoecznych - konieczne; dowiadczenie w pracy w Dziale Pac lub Dziale Personalnym (dowiadczenie w subie zdrowia bdzie dodatkowym atutem) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INTER SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Bydgoszcz
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie dokumentacji, redagowanie odpowiedzi na pisma urzdowe, kontakt z dziaem prawnym, sporzdzanie umów i aneksów, dbanie o porawny obieg dokumentówWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: obsuga pakietu MS OFFICE - konieczne- pozostae: mile widziane wyksztacenie administracyjne, znajomo zada zwizanych z prowadzeniem administracji, wymagany stopie niepenosprawnociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: INTER SECURITY GROUP SPÓKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCIul. Fordoska 4085-719 Bydgoszczlubdokumenty naley przesa na adrese-mail: tel. kontaktowy: 667-886-094 w godz. 7.00-15.00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Wutkowscy Plus in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: -organizowanie biura i prac biurowo-administracyjnych;-gromadzenie, rejestracja oraz przetwarzaniem informacji;-gromadzenie i rejestracja dokumentacji;Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: [Inne] : Mile widziane dowiadczenie na podanym stanowiskuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ekologiczne Przedsiębiorstwo Produkcji Zielarsko-Rolnej "H-L" Sp. z o.o. in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: OBSUGA BIURA, KORESPONDENCJA POCZTOWA I E-MAIL, ANALIZA i SEGREGACJA DOKUMENTÓW, TWORZENIE ZESTAWIE, INNE W ZALENOCI OD POTRZEB PRACODAWCYWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: bardzo dobra obsuga komputera w zakresie MS Office - konieczne; obsuga biura - korespondencja,urzdzenia biurowe - konieczne; obsuga komputera i podstawowych aplikacji biurowych - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biurowej, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagany 2 - letni sta pracy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego lub podobnym. Mona kierowac take osoby z wyksztaceniem rednim (ogólnoksztaccym) i dowiadczeniem zawodowym.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumen...

 • Company P.P.H.U. KAMPOL Krzysztof Łuźniak in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Bieca obsuga firmy pod wzgldem administracyjno-biurowym. Wsparcie obsugi klientów.  Przygotowywanie ofert handlowych. Wprowadzanie danych do systemu. Koordynacja procesu zamówie. Wspópraca z kontrahentem zagranicznym.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: umiejtno pracy w zespole, dobra znajomo i obsuga programów pakietu MS Office Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company APRIORI S.C A.TRZMIEL J.TRZMIEL K.TRZMIEL A.ZAWADZKA-TRZMIEL in Szczecin
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - ATWO W NAWIZYWANIU KONTAKTÓW, - ZNAJOMO MS OFFICE, - ZNAJOMO PROGRAMÓW GRAFICZNYCH, PROJEKTOWYCH,- WSPÓPRACA Z BIURAMI PROJEKTOWYMI I ARCHITEKTAMI WNTRZ- PRZYGOTOWYWANIE WYCENY ZESTAWIE MATERIAOWYCH, DOBÓR TKANIN, NADZÓR NAD PROJEKTEM. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: KOMUNIKATYWNO - konieczne; PODSTAWOWA ZNAJOMO JZYKA ANGIELSKIEGO - konieczne; OBSUGA KOMPUTERA - konieczne; POMIAR TKANIN - konieczne; POMIAR POMIESZCZE - konieczne; DOWIADCZENIE W ZAWODZIE MILE WIDZIANE - podane- inne zawody: Technik prac biurowych* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA ADRES E-MAIL: CV+LIST MOTYWACYJNY PRZESA POCZT NA ADRES:UL.W.WOJCIECHA 14-2570-410 SZCZECI...

 • Company USŁUGI POGRZEBOWE "MAREK" MAREK KARMAŃSKI in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klienta. Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- pozostae: wykszt. rednie, obsuga komputera, znajomo kasy fiskalnej. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Płońsk
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prace administarcyjno -biurowe o charakterze pomocniczym w wydziale architektoniczno-budowlanymWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoskuWolnoci 12Posk 09-100- wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Secura - Security Sp. zo.o. Sp. komandytowa in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga sekretariatu, w tym obsuga urzadze biurowych, przyjmowanie i wysyanie korespondencji, prowadzenie dokumentacji zwizanej z dziaalnoci firmy.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Ropczyce
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: zgodnie z zakresem umowy o pracWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RopczycachNajwitszej Marii Panny 2Ropczyce 39100- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga urzdzen biurowych- drukarka skaner, kontakt z klientem z Rosji, Biaorusi i ukrainy, kontakt z kierowcami, obsuga poczty przychodzcejWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: PRAWO JAZDY KAT. B  - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- pozostae: umiejtno obsugi urzdze biurowych- drukarkaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RzeszowiePartyzantów 1ARzeszów 35242- wymagane dokumenty: kontakt tylko mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace biuroweWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - dodatkowe- umiejtnoci: obsuga urzdze biurowych - konieczne; obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w winoujciuWojska Polskiego 1/2awinoujcie 72600- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie telefonów, sporzdzanie tabel w excelu, ukadanie dokumentów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera( Word, Excel, Internet) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biurowej, sta: 3 lat - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Powiatu Warszawskiego ZachodniegoPoznaska 131AOarów Mazowiecki 05850- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gliwice
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Rekrutacja pracowników z Ukrainy, Gruzji, Biaorusi, Modawii, przygotowywanie dokumentów do zatrudnienia oraz legalnej pracy, pomoc w zakwaterowaniu oraz w biecych sprawach urzdowych (wyrobienie numeru PESEL, zameldowanie, zaoenie rachunku bankowego itp)Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - podane; rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GliwicachPl. Inwalidów Wojennych 12Gliwice 44100- wymagane dokumenty: Osobiste zgoszenie w Urzdzie w celu otrzymania skierowania do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - wprowadzanie dokumentacji do systemu finansowo-ksigowego- odbieranie/przygotowanie i wysyanie korespondencji- przygotowanie pism do instytucji- przygotowanie zaopatrzenia w firmie- kontakt z klientem- praca w programie Optima Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Program Comarch Optima - konieczne; Pakiet MS Office - konieczne- inne zawody: Technik prac biurowych* - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze (administracja, rachunkowo, finanse), znajomo pakietu MS Office, Comarch Optima.Obowizki:- wprowadzanie dokumentacji do systemu finansowo-ksigowego- odbieranie/przygotowanie i wysyanie korespondencji- przygotowanie pism do instytucji- przygotowanie zaopatrzenia w firmie- kontakt z klientem- praca w programie Optima Sposób...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie i wsparcie dziau administracji, koordynowanie dziaa zwizanych z przyjazdem cudzoziemców (zakwaterowanie, otwieranie kont bankowych pomoc w tumaczeniu z jzyka ukraiskiego i rosyjskiego w placówkach medycznych, pomoc przy wypenieniu i podpisywaniu dokumentów dla zleceniobiorców ukraisko i rosyjskojzycznych), prace w arkuszach kalkulacyjnych Excel, prowadzenie korespondencji w jzyku ukraiskim lub rosyjskim, archiwizacja dokumentów, wykonywanie obowizków powierzonych przez pracodawc w terminie z zachowaniem odpowiedniej jakoci wiadczonych usug na rzecz klientów.Wymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - konieczne- umiejtnoci: Program Excel - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - ...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: prace administracyjno-biuroweWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ywcuczna 28ywiec 34300- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Tychy
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - Tworzenie i kontrola dokumentacji magazynowej- Odpowiedzialno za ewidencj ruchów magazynowych w systemie SAP i/lub WMS- wykonywanie czynnoci kontrolnych- sporzdzanie raportów i analiz- wspópraca z klientami pod ktem skadania zamóweie, egzekwowania ustale, monitorowania dostawWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Gotowo do pracy w systemie zmianowym, motywacja do podjcia stabilnej pracy, zaangaowania w realizacj powierzonych zada, odpowiedzialno za wykonywan prac, dobra znajomo pakietu MS Office (Excel, Word) - warunek konieczny.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w TychachBudowlanych 59Tychy 43100- wymagane dokumenty: CV yciorys zawodowy- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: Ofpr/20/0611|Gotowo...

 • Company PUP in Brzeg
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: oganizacja spotka z nowymi klientami, prowadzenie kalendarzu, obsuga sprztu biurowego, archiwizacja faktur, telefoniczna obsuga klienta w tym w j. ukraiskimWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Znajomo jzyków obcych - konieczne; kultura osobista - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- pozostae: [Inne] : Miejcewykonywania pracy - + wg zlece pracodawcySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BrzeguArmii Krajowej 32Brzeg 49300- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga, rekrutacja pracowników z Filipin. Obsuga urzdze biurowych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga urzdze biurowych - podane- jzyki obce: angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; filipiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w JarosawiuSowackiego 2Jarosaw 37500- wymagane dokumenty: CV + skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Cieszyn
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga urzdze biurowych, prowadzenie spraw zaopatrzenia sklepu, ewidencja zamówie, wspópraca z kontrahentami i ksigowociWymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - konieczne- pozostae: mile widziany sta pracy, mile widziana znajomo komputeraSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CieszyniePlac Wolnoci 6Cieszyn 43400- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: PRACA W REFERACIE ROLNICTWA I OCHRONY RODOWISKAWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyUrzd Pracy Powiatu KrakowskiegoMazowiecka 21Kraków 30019- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie prac biurowych, ksigowych, przedstawicielstwo handlowe.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Technik prac biurowych* - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w JdrzejowieOkrzei 49BJdrzejów 28300- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gliwice
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: rednie; zakres obowizków: obsuga klientów, zamawianie towarów, umawianie terminów szkole, wdraanie uczniów; dwie zmiany; miejsce pracy: GliwiceWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biurowej - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GliwicachPl. Inwalidów Wojennych 12Gliwice 44100- wymagane dokumenty: Osobiste zgoszenie w CAZ Gliwice w pok.007 w celu wydania skierowania do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters