Jobmonitor. Search results for Hand packers

227 Jobs found

Used filters:
 • Hand packersx
Displaying 1-50 of 227 results.
 • Company CALFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie produktów przy maszynie, prace konserwatorskie.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: mechaniczne - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zawodowe - lusarz lub tokarz.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company T & T PEOPLE AND WORK VRATISLAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Zaadunek i rozadunek dostaw:Zbieranie zamówie i komisjonowanie;Pakowanie oraz segregowanie asortymentu:Przygotowywanie towaru do wysyki, Obsuga skanera magazynowego.Okoo 168 godzin miesicznie, dyspozycyjno w godz.: 5:00-15:00, 15:00-1:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Pakowacz rczny - konieczne- pozostae: wyksztacenie: brak wymaga, sta pracy: mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane dowiadczenie w obsudze wózka widowego, mile widziana znajomo obsugi skanera magazynowego, motywacja, dobry stan zdrowia, sia fizyczna,dyspozycyjno, zdolnoci manualne, umiejtno pracy pod presj czasuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki a...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie obuwiaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Kontakt  e-mail: ób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Iawie1 Maja 8BIawa 14200- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Kompletowanie, przygotowanie towarów do wysyki, zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem, naklejanie etykiet pisanych cyrylic wymagana sprawno manualna, odporno na prac w niskich temperaturach, obsuga programu magazynowegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: gruziski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Powiatu Warszawskiego ZachodniegoPoznaska 131AOarów Mazowiecki 05850- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opoczno
  20.10.2020

  Zakres obowizków: - rozkadanie towarów na pókach magazynowych;- kompletowanie zamówie klientów zgodnie z zamówieniem - pakowanie towarów i przygotowywanie do wysyki;- dokonywanie wizualnej kontroli jakoci towaru przed przygotowaniem wysyki;- zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniemWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: [Inne] : Praca w trzy zmiamy 5.00 -13.00, 13.00 - 21.00, 21.00 - 5.00praca w sobot rozmowa rekrutacyjna bdzie si odbywa po wczeniejszym  umówieniu tel. 727863433Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpocznieRolna 6Opoczno 26300- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: kompletowanie, skadanie, pakowanie wyrobów, rozmieszczanie zapakowanych kartonów wg obowizujcych wymogów, zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem, sprztanie segregowanie odpadów, utrzymanie porzdku na stanowisku pracyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe - konieczne- pozostae: predyspozycje do cikiej pracy fizycznej (praca stojca); umiejtno obsugi skanera oraz wózka elektrycznego; min. 2 miesice dowiadczenia na podobnym stanowisku; mile widziana podstawowa znajomo jzyka ukraiskiego/rosyjskiegoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoznaniuCzarnieckiego 9Pozna 61538- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Płońsk
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Kompletowanie, pakowanie wyrobów do odpowiednich kartonowych opakowa wedug przyjtych standardów, ukadanie zapakowanych kartonów wedug obowizujcych przy danym zleceniu wymogów, zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem, sprztanie/segregowanie kartonów, utrzymanie porzdku na swoim stanowisku pracy.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: Wymagana umiejtno obsuga wózka elektrycznego i skanera, minimum 2 miesice dowiadczenia na danym stanowisku, gotowo do pracy zmianowej, predyspozycje zdrowotne do cikiej pracy fizycznej, zdolnoci manualne, cierpliwo, umiejtno pracy w grupie.Znajomo jzyka ukraiskiego wymagana ze wzgldu na zatrudnianie pracowników z Ukrain...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Konfekcjonowanie (przepakowywanie) towarów stanowicych wasno kontrahenta Zleceniodawcy z opakowa zbiorczych (palet bd kuwet) do dedykowanych danemu produktowi opakowa, oraz ich waenie lub kompletowanie, umieszczenie etykiety produktowej na opakowaniu dedykowanym oraz innych czynnoci niezbdnych dla uzyskania efektu umoliwiajcego dalsz dystrybucj poszczególnych towarów; umieszczanie przygotowanych partii towaru w opakowaniach dedykowanych na paletach, nastpnie zabezpieczanie palet foli stretch oraz umieszczanie palet na naczepie samochodu transportujcego towar.Wymiar czasu pracy 60h/m-cWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae:  dokadno, punktualno, umiejtno pracy w zespole oraz ch i gotowo do intensywnej pracy. Punktuano.Sposób aplikowania...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: 1.Wizualna kontrola jakoci gotowego wyrobu2.Ewidencja wykonanych prac3.Utrzymywanie czystoci stanowisk pracy oraz uytkowanych pomieszcze4.Pakowanie do pojemników zbiorczych5.Wykonywanie pomocniczych prac procesowychzlecenie ok 168 godzin miesicznie, dyspozycyjno 24 na dob. Termin umowy na 3 lata. Sala H Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zasadnicze zawodowe angielski na poziomie a2 w mowie i pimie- mile widziany Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: 1.RealizowAnie zada zgodnie z planem produkcyjnym2.Wizualna kontrola jakoci gotowego wyrobu 3.Skadanie i pakowanie produktów wedug wytycznych 4.Dbanie o prawidowe oznaczenie pakowanych produktówForma umowy: Umowa o prac na czas okreslony tj: 3 lata, praca w godzinach od 6-6 Oferta w sali: H Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zasadnicze zawodowe znajomo jzyka angielskiego na poxziomie a2 w mowie i pimie Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Pollux Accountant Sp. z o.o. in Dobra
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Manualne pakowanie wyrobów czekoladowych do paczek. Trzy zmiany 6-14-22-6. Umowa o prac tymczasow, peny etat. Zatrudnienie na okres 18 m-cyKontakt z pracodawc: tel. 71 347 17 25, osobisty ul. Gwarna 19 WrocawWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Pakowacz rczny, sta: 1 miesicy - konieczne- pozostae: wyksztacenie brak, mile widziajne podstawowe, sta pracy min. 1 m-c w ww. zawodzie, zdolnoci manualne, staranno, sumienno, szybko dziaania, dobra koordynacja fizyczna, aktualna ksieczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (wymóg konieczny), moliwo wykonywania pracy w wymuszonej pozycji ciaa, dobry wzrok.Osoby karane, zwolnione dysplinarnie, pracujce wczeniej w Mondelez nie bd brane pod uwag.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawc...

 • Company Pollux Accountant Sp. z o.o. in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie i monta na stoach montaowych, kontrola jakoci podczas procesu, praca stojca w wymuszonej pozycji ciaa. Umowa o prac tymczasow, 18 m-cy Praca w godz.: 6-14, 14-22, 22-6. Przewidywany okres wykonywania pracy: 18 miesicy. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Pakowacz rczny - konieczne- pozostae: wyksztacenie podstawowe, sta pracy: min. 1 miesic na produkcji,dobry wzrok, zdolnoci manualne, sprawno fizyczna, dyspozycyjno do pracy w systemie trzyzmianowym, dwiganie do 20 kg,brak alergii na kurz i drobne pyki,moliwoc wykonywania pracy w wymuszonej pozycji ciaa, praca w ruchuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company OPAKOMET SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie opakowa na produkcji.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: umiejtnoci manualne - konieczne- inne zawody: Pakowacz rczny, sta: 1 miesicy - podane- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: PAKOWANIE DO KARTONÓW TOREBEK ZE SODYCZAMIWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: KSIECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Grodzisku MazowieckimDaleka 11AGrodzisk Mazowiecki 05825- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zgierz
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie wyrobów poczoszniczych w opakowania zbiorcze i jednostkoweWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Pakowacz rczny, sta: 2 miesicy - konieczne- pozostae: brak przeciskaza zdrowotnych do cikiej pracy fizycznej, do przyuczeniaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZgierzuBarona 10/10Zgierz 95100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: konfekcjonowanie (przepakowywanie) towarów stanowicych wasno kontrahenta Zleceniodawcy z opakowa zbiorczych (palet bd kuwet) do dedykowanych danemu produktowi opakowa, oraz ich waenie lub kompletowanie, umieszczenie etykiety produktowej na opakowaniu dedykowanym oraz innych czynnoci niezbdnych dla uzyskania efektu umoliwiajcego dalsz dystrybucj poszczególnych towarów; umieszczanie przygotowanych partii towaru w opakowaniach dedykowanych na paletach, nastpnie zabezpieczanie palet foli stretch oraz umieszczanie palet na naczepie samochodu transportujcego towar.wymiar czasu pracy 60h/m-cWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae:  Dokadno, punktualno, umiejtno pracy w zespole oraz ch i gotowo do intensywnej pracy. Punktuano.Sposób aplikowania...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Konfekcjonowanie (przepakowywanie) towarów stanowicych wasno kontrahenta. Zleceniodawcy z opakowa zbiorczych (palet bd kuwet) do dedykowanych danemu produktowi opakowa oraz ich waenie lub kompletowanie, umieszczenie etykiety produktowej na opakowaniu dedykowanym oraz innych czynnoci niezbdnych dla uzyskania efektu umoliwiajcego dalsz dystrybucj poszczególnych towarów. Umieszczanie przygotowanych partii towaru w opakowaniach dedykowanych na paletach, nastpnie zabezpieczanie palet foli stretch oraz umieszczanie palet na naczepie samochodu transportujcego towar.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Dokadno, punktualno, umiejtno pracy w zespole oraz ch i gotowo do intensywnej pracy, punktuano.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy ...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie wyrobów do pakowania, obsuga urzdze pakujacych, wizualna ocena wygldu produktów.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: wymagana ksieczka sanitarno-epidemiologiczna - konieczne- inne zawody: Pakowacz rczny, sta: 5 miesicy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy ód-WschódCzstochowska 40/52ód 93121- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wysoka
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie bielizny, etykietowanie bielizny.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: sprawno fizyczna, sprawno manualna, wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WoominieWarszawska 5aWoomin 05200- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HUMAN CRAFT SP. Z O.O in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: PRZENOSZENIE ROLEK, OBSUGA MASZYN, PAKOWANIe PALETWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: mile widziana znajomo pracy na produkcji - konieczne; znajomo procesów pakowania folii - mile widziane - konieczne; mile widziana umiejetno obsugi maszyn - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Handlowo-Usługowy Zygmunt Żarna in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie wyrobów do wysyki: pakowanie i zabezpieczanie towaru przed wydaniem na magazyn, przyjcia i wydania towaru, etykietowanie produktów. Godziny pracy 6-14; 14-22Godziny pracy: 6-14; 14-22.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: mile widziane uprawnienia na wózki widowe, podstawowa znajomo obiegu dokumentacji magazynowej. Uczciwo i odpowiedzialno, umiejtno pracy w zespole. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: praca fizyczna- pakowanie piernikówWymagania:- pozostae: mile widziana ksieczka sanepiduSposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company PUP in Świdnica
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: manualne pakowanie elementów wyposaenia sprztu AGD, pakowanie towaru i przygotowanie wysykiWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: dobry wzrok, zdolnoci manualne, praca stojca, brak alergii na kurz i drobne pyki, dyspozycyjno do pracy w systemie zmianowymSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w widnicySkodowskiej 5widnica 58-100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Piaseczno
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: kompletowanie, pakowanie wyrobów do odpowiednich kartonowych opakowa wedug przyjtych standardów, ukadanie zapakowanych kartonów wedug obowizujcych przy danym zleceniu wymogów, zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem, sprztanie / segregowanie kartonów, utrzymanie porzdku na swoim stanowisku pracyWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : obsuga wózka elektrycznego[Umiejtno 1] : obsuga skaneraSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: pakowanie wyrobów piekarskich, cukierniczych i garmaeryjnychWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe, ksieczka sanepidowska, w przypadku braku - moliwo wyrobienia na koszt pracodawcy. Praca w systemie jednozmianowym od 5:00 do 13:00, istnieje moliwo uzgodnienia innych godzin pracy z pracodawc. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OwicimiuWyspiaskiego 10Owicim 32602- wymagane dokumenty: Skierowanie - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Tychy
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: utrzymanie najwyszej jakoci kompletacji towaru, kontrola zgodnoci kompletowanego, zamówienia ze zleceniem, utrzymanie cigoci procesu kompletacji, samodzielne zarzdzanie, systemem kompletacji,Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: rozpoczcie pracy moe rozpocz si lub zakoczy w pónych godzinach nocnych 1-4 o dokadnej godzinie rozpoczcia zleceniobiorca dowiaduje si drog telefoniczn 2 godziny.przed rozpoczciem , praca 7 dni w tygodniuSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w TychachBudowlanych 59Tychy 43100- wymagane dokumenty: Informacja w sprawie oferty dostpna u doradcy klienta obsugujcego osob zarejestrowan  w PUP Tychy.- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: ofpr/20/0964|rozpoczcie pracy moe rozpocz si lub zakocz...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE HANDLOWE "PROGRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: praca w drukarni przy pakowaniuWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: I kontakt telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LUMAG SP. Z O.O. in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca przy kompletowaniu akcesoriów i pakowaniu klocków hamulcowychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Produkcji Cukierniczej "BOX" Zdzisław Leśniewicz in Dobra
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: ZDEJMOWANIE CIASTEK Z BLACH, WAENIE, PAKOWANIEWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne; umiejtnoci manualne - konieczne; sumienno - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ANIMEX FOODS Sp. z o. o. Odddział w Starachowicach in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie gotowych wyrobów do wysyki.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zgorzelec
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: praca na produkcji; pakowanie do kartonów;    kontrola jakoci gotowego produktu; realizacja zada produkcyjnych zgodnie z poleceniem przeoonego; przestrzeganie zasad i regulaminów pracy; dbao o stanowisko pracy. Praca na dwie zmiany 6.00-14.00, 14.00-22.00.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: zaangaowanie i nastawienie na cel - konieczne; umiejtnoci manualne - konieczne; dyspozycyjno (moliwo wyjazdów subowych) - konieczne; pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: dowiadczenie w pracy na zakadzie produkcyjnym minimum 2 miesicygotowo do podjcia ciszych prac fizycznych, szerokie spektrum obowizkówSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZgorzelcuPuaskiego 14Zgorzelec 59900- wymagane doku...

 • Company PUP in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie torebek z wyrobem gotowym do kartonów; kontrola pakowanych torebek zgodnie z obowizujacymi procedurami i eliminacja wadliwych torebek; udzia w przejciach smakowych zgodnie z planem produkcji (czyszczenie wag, usuwanie pozostaoci produktu, itp. ) pod nadzorem osoby kontrolujacej przejcia; udzia w umyciu i czysczeniu linii, oraz przydzielonych obszarów na terenie caej produkcji.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: mile widziana ksiazeczka zdrowia,gotowo do pracy na trzy zmiany,zdolnoci manualne,sprawno fizycznaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Tomaszowie Mazowieckimw. Antoniego 41Tomaszów Mazowiecki 97200- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "SZKŁOMAL" PIOTR TRUSZCZYŃSKI in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: pakowanie elementów szklanychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Warszawa
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie/ zamraanie owoców. * Pracodawca oferuje moliwo przeduenia umowy o prac na czas nieokrelony. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; podstawowe - konieczne- pozostae: Ksieczka do celów sanitarno -epidemiologicznych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny nr: 604-641-441  p. Ossowski Krzysztof - Dyrektor Zakadu lub p. Radosaw Modzelewski- kierownik ds. produkcji i skupu  nr. tel: 604-274-648.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Praca fizyczna na lini produkcyjnej i pakujcej wyroby czekoladowe oraz cukierki rozpuszczalneWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; podstawowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie-magazynowanieSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WaczuWojska Polskiego 41Wacz 78600- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Praca przy lini produkcyjnej i pakujcejSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WaczuWojska Polskiego 41Wacz 78600- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: kompletowanie zamówie klientów zgodnie z zamówieniem /specyfikacjWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Rawie Mazowieckiej1-go Maja 1ARawa Mazowiecka 96200- wymagane dokumenty: Skierowanie , C.V.,- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Zlecenia na produkcji. Pakowanie kosmetyków. Ukadanie towarów w kartonach. Foliowanie. Wymiar czasu pracy ok. 40h/tydzie, praca na trzy zmiany.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: ksieczka do celów sanitarno epidemiologicznych - konieczne; komunikacja i praca w zespole - konieczne; zdolnoci manualne - konieczne- pozostae: gotowo do pracy w systemie zmianowymSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: skierowanie z pok. 103A- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Prudnik
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie produktów w kartonySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PrudnikuJagielloska 21Prudnik 48200- wymagane dokumenty: Podanie, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Radomsko
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Praca na produkcji  elementy grzewcze. Ta osoba ma ukada na paletach, styropian w rónych formach, który jest formowany przez maszyny (formy).Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RadomskuTysiclecia 2Radomsko 97500- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Płońsk
  16.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga urzdzenia drukarki do etykietowania.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoskuWolnoci 12Posk 09-100- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020

  Zakres obowizków: Proste prace manualne przy linii produkcyjnej. Proste prace manualne przy pakowaniu. Umowa zlecenie 168 godzin miesicznie.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: mile widziany sta na produkcji oraz mile widziane uprawnienia na wózki widowe - konieczne- pozostae: Mile widziana znajomo prac prostych przy linii produkcyjnej oraz przy pakowaniu. Umiejtno sterowania jakoc produkcji mile widzianaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: Skierowanie z pok. 103A- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MANPOWER Group Sp z o.o. in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: -pakowanie produktów metalurgicznych dla przemysu samochodowegoWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie w pracy przy  produkcjiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HIFIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Praca przy sortowaniu owoców i warzyw, obcinanie warzyw, prowadzenie list obecnoci.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Pracodawca nie wymaga wyksztacenia wzgldem kandydata, mile widziana znajomo j. ukraiskiego..........................................................................................................................Praca wg. zlece - 40 godzin tygodniowoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP + dokumenty aplikacyjne.Kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracodawc.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company JAMIKS Kids Fashion Sp. z o.o., Sp.k. in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga komputera, metkowanie wyrobów, drukowanieWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: moliwo przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA I WSPÓLNICY in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: pakowanie wyrobów gotowych, kontrola jakoci, praca przy linii produkujcej wyroby ciastkarskie, praca w warunkach chodniczychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: ksieczka sanepidu - konieczne- pozostae: wyksztacenie podstawowe, ksieczka "sanepidu"Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny, aplikacja przez stron - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Art Vending Sp. z o.o. Oddział w Płocku in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Kompletowanie, pakowanie, skadanie, ukadanie wyrobów. Ukadanie zapakowanych kartonów, zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem. Sprztanie, segregowanie odpadów. Utrzymanie porzdku na stanowisku pracy itp. Okoo 154 godziny pracy miesicznie, dyspozycyjno w godz.: 4:00-23:00. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- inne zawody: Pakowacz rczny, sta: 2 miesicy - konieczne- pozostae: wyksztacenie podstawowe mile widziane, sta pracy: minimum 2 miesice na danym stanowisku, obsuga skanera, obsuga wózka elektrycznego, predyspozycje do cikiej pracy fizycznej,dyspozycyjno, bardzo mile widziana podstawowa znajomo jzyka ukraiskiego/rosyjskiegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company GREEN DAY POLAND LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Bydgoszcz
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: pakowanie wyrobów z tworzyw sztucznych, pakowanie pófabrykatów, pakowanie urzdze elektrycznych.Miejsca wykonywania pracy: 76-200 Supsk ul. Przemysowa 26, ul. Przemysowa 12 i Portowa 13b, 05-190 Nasielsk ul. Soneczna 1; Kowalewice 35, 76-150 Darowo; Gowaczewo 5, 78-600 Wacz; ul. Bukowska 12, 62-070 Dbrowa; ul. Bukowska 12,67-070 Dbrowa; Strzebielinko 24, 84-250 Gniewino.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: zdolnoci manualne - konieczne- inne zawody: Pakowacz rczny, sta: 3 miesicy - konieczne- pozostae: mile widziane 3 miesice dowiadczenia zawodowego, sprawno fizyczna, zdolnoci manualne, dyspozycyjno, mobilno i gotowo do wykonywania pracy zmianowej w rónych miejscach na terenie Polski.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokument...

 • Company PUP in Legnica
  16.10.2020

  Zakres obowizków: Kompletowanie i przygotowanie towarów do wysyki; zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem w trakcie transportu do odbiorcy.Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; rosyjski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LegnicyAndersa 2Legnica 59220- wymagane dokumenty: Oferta pracy tylko dla osób zarejestrowanych w PUP  wymagane jest wydanie skierowania przez porednika pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nowe
  16.10.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie produktów Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym Miecie LubawskimGrunwaldzka 3Nowe Miasto Lub. 13300- wymagane dokumenty: CV, skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Hand packers Edit filters