Jobmonitor. Search results for Health associate professionals not elsewhere classified

46 Jobs found

Used filters:
 • Health associate professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company GRAŻYNA PIWOWARCZYK F.H.U "QOAZ" in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Wg stanowiska.Obsuga programu do przyjmowania klientów; obsuga drukarki itp.Wynarodzenie do uzgodnienia, po okresie próbnym +prowizja.Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- inne zawody: Podolog, sta: 1 miesicy - podane- pozostae: umiejtnoci zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO GRODZISK WLKP. in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: wspieranie osób niepenosprawnych w terapii i rehabilitacjiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: wymagane wyksztacenie w kierunku pedagogiki specjalnej lub oligofrenopedagogiki - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: asystowanie lekarzowi podczas badania pacjentaWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MawieWyspiaskiego 7Mawa 06500- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Caritas Diecezji Rzeszowskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Aktywizacja, opieka, rehabilitacja zawodowa i spoeczna osób niepenosprawnych, obserwacja zachowa i diagnozowanie potrzeb uczestników warsztatów, prowadzenie zaj z wykorzystaniem rónorodnych metod i form terapii zajciowej, opracowywanie programów i planów rehabilitacji z uczestnikiem.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI PANACEUM W KOSZELEWIE in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj terapeutycznych w pracowni  ogrodniczej. Dowóz osób niepenosprawnych do placówki. Praca w Koszelewie w godz. 8-16.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Terapeuta zajciowy* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobre
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie masay tajskich: min. klasyczny, olejkowy, sportowy, wedug wielopokoleniowej tradycji tajskiej, dbanie o dobre relacje ze wspópracownikami i klientami.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: umiejtno wykonywania masau tajskiegoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyMiejski Urzd Pracy w Pocku3 Maja 16Pock 09400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYBNIKU in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - prowazenie terapii zajciowej,- diagnozowanie mozliwoci i potrzeb uczestników WTZ,- opracowanie programów terapii.Praca od poniedziaku do pitku w godz.: 7:30-15:30 - Warsztat Terapii Zajciowej nr 2 Latarnia w Rybniku.Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- pozostae: LUB wyksztacenie wysze o kierunku pedagogika specjalna, specjalno: oligofrenopedagogika lub pedagogika niepenosprawnych intelektualnie LUB wyksztacenie wysze na dowolnym kierunku i ukoczone studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna, specjalno: oligorenopedagogia lub pedagogika niepenospranych inteelektualnie LUB wyksztacenie wysze na dowolnym kierunku i ukoczony kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, pracy socjalnej i opiekuczo-wychowawczejSposób aplikowania:- bezporednio ...

 • Company PUP in Gdynia
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj terapeutycznych dla seniorów, prowadzenie dokumentacji zajciowej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Poszukiwane osoby z dyplomem terapeuty lub opiekuna medycznego Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GdyniKotaja 8Gdynia 81332- wymagane dokumenty: --- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI PANACEUM W KOSZELEWIE in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj terapeutycznych w pracowni  wielobranowej. Dowóz osób niepenosprawnych do placówki. Praca w Koszelewie w godz. 8-16.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Terapeuta zajciowy* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: -  podejmowanie dziaa zmierzajcych do ogólnego rozwoju kadego uczestnika Warsztatu Terapii Zajciowej,-wdraanie swoich podopiecznych do czynnego udziau w yciu spoecznym wartsztatu,wyrabiane w uczestnickach umiejtnoci zawodowych umoliwiajcych podjcie pracy,- systematyczne sprawdanie kart pracy,- opracowanie indywidualnego programu dla kadego uczestnika pracowni ze szczególnym uwzgldnieniem jego moliwoci psychofizycznych i predyspozycji zawodowych,- praca w Warsztatach Terapii Zajciowej w azachWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagania wzgldem kandydatów:- wyksztacenie wysze/ policealne: pedagogika, pedagogika specjalna, terapia zajciowa- dowiadczenie zawodowe w pracy z osobami niepenosprawnymiSposób aplikowania:- be...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj terapeudycznych z pensjonariuszami DPSu, poomoc w codziennych czynnociachWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w zawodzieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy in Zgierz
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - zapewnienie i organizowanie zaj terapeutycznych (plastycznych, dekoracyjnych),- bodcowanie i motywowanie uczestników DS do aktywnoci w formie warsztatów, pokazów i wykadów, - aktywny udzia w pracy Zespou Wspierajco-Aktywizujcego, - realizacja indywidualnych planów postpowania wspierajco-aktywizujcego dla uczestników, - praca indywidualna i grupowa z podopiecznymi w zakresie wyrównywania deficytów, - prowadzenie treningów umiejtnoci spoecznych, interpersonalnych, funkcjonowania w codziennym yciu, treningów umiejtnoci spdzania wolnego czasuWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- inne zawody: Terapeuta zajciowy* - konieczne- pozostae: wyksztacenie: studia pedagogiczne o specjalnoci terapia zajciowa lub rednie kierunek...

 • Company Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy in Wysoka
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie usug osobom z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania podopiecznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: - wyksztacenie wysze, kierunek: pedagogika, psychologia, logopedia, terapia zajciowa, praca socjalna, rehabilitacja medyczna, fizjoteraia lub inny zawód dajcy wiedz i umiejtnoci pozwalajce wiadczy usugi terapeutuczne,- min. 6-miesiczne dowiadczenmie w pracy z osobami z zaburzeniami psychiczmnymi, potwierdzone kwalifikacje z zakresu metody CyberOko- umiejtno pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia, wraliwoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt tel. 668 675 988 - p. Regina Mikietyska w godz. 7:00 - 15:00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUNDACJA NA PROSTEJ DRODZE in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: praca w domu podopiecznego i indywidualny rodzaj terapii wedug potrzeb, zaawansowania, chorobyWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: Komunikatywno - konieczne; Odporno na stres - konieczne; Punktualno, sumienno - konieczne- inne zawody: Terapeuta zajciowy*, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: - ukoczenie szkoy policealnej i uzyskanie tytuu lub dyplomu lub ukoczenie studiów wyszych w kierunku terapeuty zajciowego- ch niesienia pomocy, obowizkowoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - telefoniczne ustalenie terminu spotkania, tel. 518 795 366- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Terapeuta w pracowni warsztatów terapii zajciowej. Okres próbny 3 m-ce z moliwoci przeduenia. Godz. pracy 8-16.Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- pozostae: wyksztacenie policealne, instruktor terapii zajciowej; obsuga komputera, kreatywno, umiejtnoci manualneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Wrocławskie Centrum Integracji in Stronie
  15.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: 1. Przygotowanie programu i prowadzenie szkole/warsztatów z zakresu arteterapii oraz warsztatów HANDMADE.2. Przygotowanie materiaów dydaktycznych z zakresu tematycznego arteterapii.3. Nadzór nad powierzonymi urzdzeniami i materiaami do prowadzenia szkole.4. Zabezpieczenie oraz rozliczenie rodków i materiaów niezbdnych do szkole/warsztatów z zakresu arteterapii oraz warsztatów HANDMADE.5. Racjonalne gospodarowanie powierzonymi narzdziami i materiaami.6. Stosowanie optymalnych narzdzi i rodków do zakresu wykonywanych prac. 7. Prowadzenie dokumentacji z powierzonego zakresu pracy.8. Przeszkolenie, nadzór i kontrola bezpieczestwa uczestników, 9. Dbao o higien i bezpieczestwo uczestników w ramach obowizujcych przepisów BHP.10. Kalkulacja rodków i materiaów niezbdnych do wykona...

 • Company Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Opracowywanie  indywidualnych programów rehabilitacji i nadzór nad ich wykonaniem, dokonywanie okresowych ocen postpów rehabilitacji, zajcia korekcyjno- kompensacyjne, ksztatowanie umiejtnoci spoecznych, prowadzenie wymaganej dokumentacjiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Doradztwo zawodowe - warsztaty grupowe oraz poradnictwo indywidualne - konieczne; 2- letni sta pracy - konieczne; Aktywizacja Zawodowa  - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WIOSNA W LUBINIE in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj z dziemiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wymagane wyksztacenie wysze kierunkowe oraz uprawnienia terapeuty SI, dowiadczenie w pracy z dziemi min. 1 rokSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: ---- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD KARNY W BYDGOSZCZY-FORDON in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Charakter pracy: wiadczenie usug lekarskich w zakresie podtsawowej opieki zdrowotnej wobec osadzonych przebywajcych na terenie Zakadu Karnego w Bydgoszczy - Fordon. Praca wykonywana bdzie w bezporednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolnoci. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- pozostae: - Wyksztacenie wysze na kierunku lekarskim- mile widziana specjalizacja z zakresu chorób wewntrznych lub medycyny rodzinnej- aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza- predyspozycje do pracy w bezporednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolnoci - nieposzlakowana opinia- niekaralnoPracownikiem moe by osoba, która:1) ukoczya 18 lat i ma pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta z peni praw publicznych;2) daje rkojmi prawidowego wykonywania powier...

 • Company ,,EGIDA" Stowarzyszenie Wspierania Osób Psychicznie Chorych in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzienie róne formy i techniki terapii zajciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziaania powstaniu przewlekego stanu chorobowego lub trwaego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do ycia w spoecznoci.Praca w Kasinie Wielkiej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wymagane zdolnoci manualneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, kontakt bezporednio do pracodawcytel. 1833 14 097- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zabiegów spa i masau w salonie oraz z dojazdem do klienta. Umowa zlecenie 40 godzin miesicznie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Kurs masau antycellulitowego - konieczne; Certfikat-masa relaksacyjny z aromaterapi - konieczne; dyspozycyjno, praca w zespole,samodzielno,sumienno, uczciwo - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali praktykujcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: ....

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Organizacja czasu wolnego podopiecznych: zajcia ruchowe, manualne, piew, teatr.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie/wysze, mile widziane dowiadczenie zawodowe, zdolnoci manualne, empatia wobec osób starszych.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGdaski Urzd PracyLastadia 41Gdask 80880- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LEKARSKIE USŁUGI WETERYNARYJNE.SPRZEDAŻ KONCENTRATÓW."EQISTRO" OŚRODEK JEŹDZIECKI I HIPOTERAPII PAWE in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Hipoterapia, karmienie koni, prace porzdkoweWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Przeprowadzanie rozmów interwencyjnych polegajcych na wdroeniu wczesnej diagnozy, krótkiej interwencji wobec osób przebywajcych w Orodku, motywowanie osób opuszczajcych Orodek po wytrzewieniu do kontaktu ze specjalistami w poradni uzalenie, grupami AA. Informowanie o dostpnych formach leczenia odwykowego, o fazach rozwoju uzalenienia od alkoholu, objawach  i skutkach naduywania alkoholu, bd picia ryzykownego. Wspieranie w decyzji o ponownym podjciu leczenia odwykowego, informowanie o konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie.Umowa zlecenie, do 56 h/m-c. Umowa na okres roku.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: odporno na stres - konieczne; Instruktor ds. terapii uzalenie - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze kierunkowe p...

 • Company STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE "NADZIEJA" in Gdynia
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: WSPARCIE TERAPEUTYCZO  EDUKACYJNE: USPOECZNIENIE, ELIIMINACJA NEGATYWNYCH  ZACHOWA, POPRAWA FUNKCJONOWANIA POZA DOMEM, NAUKA PODSTAWOWYCH CZYNNOCI YCIOWYCH. PRACA W DOMU PODOPIECZNEGO, 30 GODZIN W MIESICU.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane dowiadczenie zawodowe. Praca wykonywana w domach podopiecznych na terenie Gdyni. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia z pracodawc. Rozkad czasu: 16:00-20:00 Praca wedug zlece otrzymywanych od MOPS Gdynia. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - dyplom- zawiadczenie o stau pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Warsztaty Terapii Zajęciowej in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj z osobami niepenosprawnymiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie o profilu terapeuta zajciowy, preferowane wysze pedagogiczne. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie, e-mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ELŻBIETA WIESŁAWSKA EXPOL in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zabiegów z zakresu niekonwencjonalnych metod terapii dla poprawy samopoczucia osób, eliminowanie zaburze bioenergetycznych organizmu, wykonywanie zabiegów w zakresie relaksacji i refleksologii. Przewidywany okres zatrudnienia: rok.Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, ul. Szewska 18, ul. w. Mikoaja 67, pl. Dominikaski 1. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Pozostali praktykujcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie: bez znaczenia,staz pracy: rok na podobnym stanowisku,umiejtnoci:shingosari, jamu, shirodhara, mandi lulur, balinese boreh, herbal wraps, panchakarma, techniki abhyangi, sivananda, masae: balinese, javanese, shiatsu, lomi-lomi, tajski, szwedzki, re...

 • Company MAHAO SEBASTIAN WIESŁAWSKI in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zabiegów z zakresu niekonwencjonalnych metod terapii dla poprawy samopoczucia osób, eliminowanie zaburze bioenergetycznych organizmu, wykonywanie zabiegów w zakresie relaksacji i refleksologii. Przewidywany okres zatrudnienia: rok.Miejsce wykonywania pracy: Wrocaw, ul. Szewska 18, ul. w. Mikoaja 67, pl. Dominikaski 1. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Pozostali praktykujcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie: bez znaczenia,staz pracy: rok na podobnym stanowisku,umiejtnoci:shingosari, jamu, shirodhara, mandi lulur, balinese boreh, herbal wraps, panchakarma, techniki abhyangi, sivananda, masae: balinese, javanese, shiatsu, lomi-lomi, szwedzki, tajski, re...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: w/g stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- pozostae: Dowiadczenie na w/w stanowisku, empatia dla ludzi-prowadzenie terapii zajciowej z osobami niepenosprawnymi/niewidomymi i somatycznie przewlekle chorymi.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SUDECKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie indywidualnych i grupowych treningów, terapii zajciowej, pomoc i opieka nad osobami niepenosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Pucku in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: -prowadzenie, organizowanie i dobór odpowiednich zaje terapeutycznych indywidualnych i grupowych-organizacja w ramach terapii imprez okolicznociowych, plenerowych i wyjazdów -prowadzenie dokumentacji terapeutycznej-wspópraca z czonkami zespou terapeutyczno-opiekuczego w zakresie planowania i realizacji terapii zajciowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Umiejtno organizowania pracy wasnej i zespoowej, wykazywanie wasnej inicjatywy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH" WAŁCZ in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Podstawowym zadaniem terapii zajciowej dzieci niepenosprawnych jest doskonalenie nowych umiejtnoci obejmujcych aktywno fizyczn i poznawcz, zwikszanie ich samodzielnoci i zabawy w grupie rówieniczej. Potrzeba podejmowania okrelonych dziaa z zakresu terapii zajciowej wynika z fizycznych i psychicznych dysfunkcji , np.U dzieci z zaburzon motoryk ma praca powinna by ukierunkowana na popraw chwytu i funkcji rki, poprzez udzia w zajciach i wykonywanie odpowiednich ruchów, ze zwróceniem uwagi na koordynacj ruchów i ich dokadno.U dzieci z upoledzon motoryk du proponowane zajcia powinny poprawia równowag oraz wpywa na utrzymywanie poprawnej pozycji podczas pracy.W przypadku zaburze spoecznych udzia w zajciach powinien poprawia zaufanie                       i wzajemny szacunek, ze...

 • Company STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH" WAŁCZ in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Podstawowym zadaniem terapii zajciowej dzieci niepenosprawnych jest doskonalenie nowych umiejtnoci obejmujcych aktywno fizyczn i poznawcz, zwikszanie ich samodzielnoci i zabawy w grupie rówieniczej. Potrzeba podejmowania okrelonych dziaa z zakresu terapii zajciowej wynika z fizycznych i psychicznych dysfunkcji , np.U dzieci z zaburzon motoryk ma praca powinna by ukierunkowana na popraw chwytu i funkcji rki, poprzez udzia w zajciach i wykonywanie odpowiednich ruchów, ze zwróceniem uwagi na koordynacj ruchów i ich dokadno.U dzieci z upoledzon motoryk du proponowane zajcia powinny poprawia równowag oraz wpywa na utrzymywanie poprawnej pozycji podczas pracy.W przypadku zaburze spoecznych udzia w zajciach powinien poprawia zaufanie                       i wzajemny szacunek, ze...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zabiegów spa i masau w salonie oraz z dojazdem do klienta. Umowa zlecenie 40 godzin miesicznie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Kurs masau antycellulitowego - konieczne; Certfikat-masa relaksacyjny z aromaterapi - konieczne; dyspozycyjno, praca w zespole,samodzielno,sumienno, uczciwo - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali praktykujcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: ....

 • Company STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH" WAŁCZ in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Podstawowym zadaniem terapii zajciowej dzieci niepenosprawnych jest doskonalenie nowych umiejtnoci obejmujcych aktywno fizyczn i poznawcz, zwikszanie ich samodzielnoci i zabawy w grupie rówieniczej. Potrzeba podejmowania okrelonych dziaa z zakresu terapii zajciowej wynika z fizycznych i psychicznych dysfunkcji , np.U dzieci z zaburzon motoryk ma praca powinna by ukierunkowana na popraw chwytu i funkcji rki, poprzez udzia w zajciach i wykonywanie odpowiednich ruchów, ze zwróceniem uwagi na koordynacj ruchów i ich dokadno.U dzieci z upoledzon motoryk du proponowane zajcia powinny poprawia równowag oraz wpywa na utrzymywanie poprawnej pozycji podczas pracy.W przypadku zaburze spoecznych udzia w zajciach powinien poprawia zaufanie                       i wzajemny szacunek, ze...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zabiegów spa i masau w salonie oraz z dojazdem do klienta. Umowa zlecenie 40 godzin miesicznie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Kurs masau antycellulitowego - konieczne; Certfikat-masa relaksacyjny z aromaterapi - konieczne; dyspozycyjno, praca w zespole,samodzielno,sumienno, uczciwo - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali praktykujcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: ....

 • Company STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH" WAŁCZ in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Podstawowym zadaniem terapii zajciowej dzieci niepenosprawnych jest doskonalenie nowych umiejtnoci obejmujcych aktywno fizyczn i poznawcz, zwikszanie ich samodzielnoci i zabawy w grupie rówieniczej. Potrzeba podejmowania okrelonych dziaa z zakresu terapii zajciowej wynika z fizycznych i psychicznych dysfunkcji , np.U dzieci z zaburzon motoryk ma praca powinna by ukierunkowana na popraw chwytu i funkcji rki, poprzez udzia w zajciach i wykonywanie odpowiednich ruchów, ze zwróceniem uwagi na koordynacj ruchów i ich dokadno.U dzieci z upoledzon motoryk du proponowane zajcia powinny poprawia równowag oraz wpywa na utrzymywanie poprawnej pozycji podczas pracy.W przypadku zaburze spoecznych udzia w zajciach powinien poprawia zaufanie                       i wzajemny szacunek, ze...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zabiegów spa i masau w salonie oraz z dojazdem do klienta. Umowa zlecenie 40 godzin miesicznie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Kurs masau antycellulitowego - konieczne; Certfikat-masa relaksacyjny z aromaterapi - konieczne; dyspozycyjno, praca w zespole,samodzielno,sumienno, uczciwo - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali praktykujcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: ....

 • Company ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE Z FILIĄ W RAKSZAWIE in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie terapii zajciowej. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane; rednie zawodowe, typ: medyczne - podane- pozostae: Wyksztacenie rednie medyczne w zawodzie terapeuta zajciowy lub studia wysze na kierunku lub w specjalnoci terapia zajciowa.  Minimum 3 miesiczny sta pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. Szpital św. Jerzego in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: terapia zajciowa z pacjtamiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie masau olejkowego, tkanek gbokich,masau ciowego, masau gorcymi kamieniami. Dbanie o czysto i higien miejsca pracy.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali praktykujcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wykonywanie masau olejkowego, tkanek gbokich, masau ciowego, masau gorcymi kamieniami, masau azjatyckiego Hilot.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj z dorosymi osobami niepenosprawnymi intelektualenie, rozwijanie samodzielnoci i zaradnoci osób niepenosprawnych, prowadzenie dokumentacji, wspópraca z zespoem terapeutycznymWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - dodatkowe- pozostae: Praca od poniedziaku do pitku w godz. 7:00-15:00.  Kontakt e-mail: do 19.10.2020r.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY in Kaliska
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji i terapii dostosowanych do psychofizycznych moliwoci osób niepenosprawnych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Terapeuta zajciowy* - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze pedagogiczne, zdolnoci manualneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: umiejtno pracy z metalem, odbyte szkolenie z zakresu prowadzonej terapii zajciowej,  Kontakt ul. Kaliska 1, W-ek., praca z osobami niepenosprawnym....

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie masau olejkowego, tkanek gbokich,masau ciowego, masau gorcymi kamieniami. Dbanie o czysto i higien miejsca pracy.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali praktykujcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wykonywanie masau olejkowego, tkanek gbokich, masau ciowego, masau gorcymi kamieniami, masau azjatyckiego Hilot.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE Z FILIĄ W RAKSZAWIE in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie terapii zajciowej. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane; rednie zawodowe, typ: medyczne - podane- pozostae: Wyksztacenie rednie medyczne w zawodzie terapeuta zajciowy lub studia wysze na kierunku lub w specjalnoci terapia zajciowa.  Minimum 3 miesiczny sta pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie masau olejkowego, tkanek gbokich,masau ciowego, masau gorcymi kamieniami. Dbanie o czysto i higien miejsca pracy.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali praktykujcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wykonywanie masau olejkowego, tkanek gbokich, masau ciowego, masau gorcymi kamieniami, masau azjatyckiego Hilot.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health associate professionals not elsewhere classified Edit filters