Jobmonitor. Search results for Health associate professionals not elsewhere classified

28 Jobs found

Used filters:
 • Health associate professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "NADZIEJA" in Wieprz
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie terapi indywidualnej i grupowej dla seniorów.Praca na czas okrelony do 31.12.2020r, na 1/4 etatu, godziny pracy do ustalenia.Kontakt osobisty w godzinach 8-14, telefoniczny 509597149, emailowy: :- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Terapeuta zajciowy*, sta: 2 lat - podane- pozostae: Wyksztacenie wysze, dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe, mile widziane dowiadczenie zawodowe 2 lata, obywatelstwo polskie, zdolno do czynnoci prawnych, osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sdu, umiejtno realizowania zada pod presj czasu, odpowiedzialno, kultura osobista, sumienno, dyspozycyjno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, moe by skierowanie dla osób zarejestrowanych w Urzdzie Pracy- jzyki aplikowania: p...

 • Company PUP in Piaseczno
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: REF DOPusugi manicure, pedicure - pielgnacja doni i stópWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- pozostae: ZATRUDNIENIE W RAMACH REFUNDACJI   - OFERTA SKIEROWANA DO OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZDZIE PRACYSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: skierowanie  do pracy wydane przez doradc klienta osobie bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Piaseczno- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj terapeutycznych z dorosymi osobami niepenosprawnymiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae:  moe by wyksztacenie rednie oraz gotowo do podjcia nauki w szkole policealnej, wymagane  dowiadczenie w prowadzeniu zaj z osobami niepenosprawnymi oraz znajomo obsugi podstawowych maszyn stolarskich Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM OPIEKI CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie grupowych zaj rozwijajcych umiejtnoci i uczcych samodzielnoci.Oferta dostpna w sali C.Kontakt z pracodawc - tel.: 530 766 170, 71 793 01 81. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - podane- inne zawody: Terapeuta zajciowy* - konieczne- pozostae: wyksztacenie: minimum rednie, sta pracy: brak wymaga, umiejtno pracy z osobami niepenosprawnymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu in Mielec
  11.07.2020

  Zakres obowizków: Terapeuta zajciowy - tytu zawodowy, mile widziane wyksztacenie wysze zawodowe - terapeuta zajciowy, przeszkolenie do prowadzenia treningów umiejtnoci spoecznych, komunikacyjnych w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagajcych sposobów porozumiewania si , w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.  Praca z osobami niepenosprawnymi w tym ze sprzeniami w rodowiskowym Domu Pomocy Spoecznej w Mielcu .Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Prowadzenie treningów umiejtnoci spoecznych w zakresie specjalistycznych usug opiekuczych - konieczne- pozostae: Osoba ubiegajca si na to stanowisko musi posiada co najmniej trzymiesiczne dowiadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Posiadanie przeszkolenia do prowadzenia t...

 • Company Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach owiatowo - wychowawczychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Komunikatywno, otwarto - dodatkowe- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zgierz
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: sprawowanie opieki nad procesem terapeutycznym, prowadzenie zaj terapeutycznych w pracowni terapeutycznejWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: sta pracy mile widzianySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZgierzuBarona 10/10Zgierz 95100- wymagane dokumenty: skierowanie - oferta dostpna wycznie dla osób zarejestowanych w PUP Zgierz, dane pracodawcy dostpne w Urzdzie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc w zajciach rehabilitacyjnych z dziemi i modzie, pod nadzorem fizjoterapeuty, Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe w zakresie opieki medycznejSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Jeleniej GórzePodchorych 15Jelenia Góra 58508- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W TYCHACH in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: 1.Pomoc w realizacji indywidualnego programu dla kadego z uczestników wietlicy Terapeutycznej.2.Pomoc w prowadzeniu terapii zajciowej3.Prowadzenie dodatkowych form terapeutycznych: - biblioterapia, -filmoterapia, -relaksacja4.Sprawowanie bezporedniej opieki w czynnociach dnia codziennego (spoywanie posiku, czynnoci toaletowe, ubieranie si).5.Aktywizowanie do prawidowych zachowa spoecznych oraz uczestnictwa w yciu spoecznym.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie min. zawodowe + mile widziane dowiadczenie z osobami dorosymi niepenosprawnymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: yciorys zawodowy - CV z klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych:Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zaw...

 • Company Fundacja Laurentius in Katowice
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - Organizowanie okolicznych spotka i zabaw w cigu caego roku kalendarzowego (np. Urodziny Miesica, wieczorki poetyckie, zabawy taneczne, dancingi, bal karnawaowy, Octoberfest, i wiele innych). Wykonywanie wraz z pacjentem zaj o charakterze terapeutycznym- kulinarnych, plastycznych, muzycznych, praca w ogrodzie, dekoracje i wystrój domu z okazji wit. Organizowanie wycieczek i wyjazdów dla Mieszkaców (np. do Parku na lody, Ogrody Botaniczne, nad jezioro, itp.). Terapeutyczne zajcie czasu (krzyówki, planszówki, ksiki, gazety itp.). Planowanie grupowego i indywidualnego planu dziaa terapeutycznych w oparciu o diagnoz, zainteresowania, potrzeby i moliwoci pacjenta. Wspópraca z rehabilitantami i zespoem terapeutycznym. Wybór  zdj z wydarze i imprez do umieszczenia na stronie in...

 • Company Sana pes Magdalena Sawka in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - wykonywanie kompleksowych zabiegów podologicznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- inne zawody: Podolog, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze 1 rok dowiadczenia zawodowego, znajomo jzyka angielskiego na poziomie co najmniej A1, wiedza z zakresu chorób skóry/paznokci, umiejtno usuwania hiperkeratoz, odcisków, opracowywanie pkajcych pit, znajomo procedur pedikuru leczniczego, umiejtno zakadania klamer bdzie dodatkowym atutem, wysoka kultura osobista i umiejtno pracy w zespole, umiejtno nakadania zwykego lakieru.Obowizki:- wykonywanie kompleksowych zabiegów podologicznych[Zgoszenia: , 690 330 585]Sposób aplikowania:-...

 • Company RAFAŁ STABRAWA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RehStab in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wg stanowiska, praca w godz. 7:00 do 14:30, od poniedziaku do pitkuWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych EMPAT in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji uczestników WTZ. Opieka nad uczestnikami, prowadzenie strony internetowej, obsuga sprztu komputerowego. Przestrzeganie zasad BHP.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wyksztacenie wysze pedagogiczne, umiejtnoci informatyczne, wyksztacenie lub kurs informatyczny.znajomo zagadnie poradnictwa zawodowego, oligofrenopedagogiki. - jzyki aplikowania: polski...

 • Company KM Wellness Sp. z o. o. in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie masay relaksacyjnych tradycyjnymi technikami tajskimi. Praca w godz.: 10:00-18:00. Przewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Pozostali praktykujcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii - konieczne- pozostae: wyksztacenie: rednie, sta pracy: brak wymaga, potwierdzenie odbycia kursów lub szkole wykonywania masay relaksacyjnych tradycyjnymi technikami tajskimi, mile widziana znajomo jzyka angielskiego na poziomie podstawowym kunikatywnym w celu kontaktu z klientamiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stowarzyszenie "Ostoja Warmińska" in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj w formie terapii z osobami niepenosprawnymiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Umiejtno pracy w zespole, dobra organizacja pracy, elastyczno, kultura osobista, atwo nawizywania kontaktów, kreatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: bezp. do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stowarzyszenie "Ostoja Warmińska" in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj/terapii terapii z osobami niepenosprawnymi, przygotowanie jednego ciepego posiku w cigu dnia dla uczestników z ich pomocWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - dodatkowe- pozostae: rednie z kursem kulinarnym opiekuna osób starszych, arterapiiumiejtnoc pracy w zespole, dyspozycyjno, kratywno, dobra organizacja pracy, wielozadaniowo, atwo nawizywania kontaktów, wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: bezp. do pracodawcy, skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj korekcyjnych w formie rehabilitacji ruchowej rk.Wymiar czasu pracy: 1/22 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- pozostae: wymagania konieczne: wyksztacenie wysze kierunek/specjalno rehabilitant, przygotowanie pedagogiczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Starogardzie GdaskimKanaowa 3Starogard Gdaski 83200- wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj terapeutycznych z zakresu ogrodnictwa w warsztacie terapii zajciowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Terapeuta zajciowy* - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe, umiejtnoci pracy z osobami niepenosprawnymi, uprawnienia do wykonywania zawodu, mile widziane doswiadczenie zawodowe,  jedna zmiana 7-15Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PuawachLubelska 2GPuawy 24100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Rehabilitacja osób z niepenosprawnociami, prowadzenie zaj majcych na celu rehabilitacj spoeczn i zawodow uczestników, opieka nad szecioosobow grup osób z niepenosprawnociami.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: uprawnienia instruktora terapii zajciowej,dobra organizacja pracy,empatia,punktualno, obowizkowoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym Dworze MazowieckimJuliusza Sowackiego 6Nowy Dwór Maz. 05100- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Bytom
  08.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj pod okiem dowiadczonego terapeuty, udzia w zajciach sportowych i kulturalnych organizowanych przez warsztaty Terapii ZajciowejWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie kierunek terapeuta zajciowy.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Bytomiuagiewnicka 15Bytom 41902- wymagane dokumenty: skierowanie + dok. aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: praca z dorosymi osobami z niepenosprawnoci intelektualn w rodowiskowym Domu SamopomocyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Terapeuta zajciowy* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie specjalistycznych usug opiekuczych dla  dziecka z autyzmem dziecicym w  miejscowoci Baowa Górna (5 godzin tygodniowo). Terapia specjalistyczna w terapii 1/1 z terapeut. Uczenie i rozwijanie umiejtnoci niezbdnych do samodzielnego ycia w tym : -ksztatowanie umiejtnoci zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych i umiejtnoci spoecznego funkcjonowania, -motywowanie do aktywnoci, leczenie i rehabilitacja, -prowadzenie treningów umiejtnoci samoobsugi i umiejtnoci spoecznych, -wspieranie take w formie asystowania w codziennych czynnociach yciowych w szczególnoci takich jak : utrzymanie kontaktów z domownikami, wspólne organizowanie czasu, terapia logopedyczna.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Przeszkolenie i dowiadczenie w zakresi...

 • Company POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Warsztat Terapii Zajciowej Polskiego Zwizku Niewidomych w Supsku zatrudni terapeut. Obowizki:  Prowadzenie zaj terapeutycznych w pracowni ceramicznej. Okres próbny 3 m-ce, z moliwoci przeduenia. Godz. pracy 7-15.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: terapia zajciowa lub arteterapia; ch podjcia studiów wyszych na kierunkach pedagogicznych; dowiadczenie w pracy z osobami z niepenosprawnoci intelektualn i sprzonSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Planowanie pracy w grupie oraz organizacja zaj. Wspieranie i i motywacja przy czynnociach samoobsugowych.Tworzenie yczliwej atmosfery, akceptacji, zrozumienia i zachty do uczestnictwa w zajciach.Godziny pracy 7-15  lub 7.30-15.30Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: zdolnoci malarskie, plastyczne, ceramiczne - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" in Wysoka
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi (z niepenosprawnoci intelektualn, z chorob psychiczn, demencj starcz), prowadzenie treningów w pracowni kulinarnej. Praca 8-16.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagane co najmniej 3 - miesiczne dowiadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, aktualna ksieczka zdrowia, uprzejmo, komunikatywno, wysoka kultura osobista, pracowito, rzetelno, umiejtno organizacji pracy oraz dbanie o jej jako, rozpoznawanie potrzeb osob z zaburzeniami psychicznymi i adekwatne do sytuacji reagowanie, stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na ww. stanowisku. Mile widziane umiejtnoci kulinarne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: 1. List motyw...

 • Company Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy "OSTOJA" in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca z osobami niepenosprawnymi, prowadzenie zaj terapeutycznych w warsztatach terapii zajciowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane kwalifikacje zawodowe do pracy na wskazanym stanowisku, mile widziane dowiadczenie zawodowe, zdolnoci plastyczne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Czarnków
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w organizacji zaj terapeutycznychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzarnkowieOrowskiego 1Czarnków 64-700- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z osobami niepenosprawnymiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie min. rednie, mile widziany kierunek lub specjalizacja: socjologia, pedagogika, praca socjalnaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, List motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health associate professionals not elsewhere classified Edit filters