Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

75 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-50 of 75 results.
 • Company Salomed Sp zoo in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami przewlekle i somatycznie chorymi. Pomoc w czynnociach ycia codziennego - toaleta, poywienie, utrzymanie czystoci, usprawnianie, poruszanie si.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: opiekun medyczny - konieczne; kwalifikacje- wiadczenie usug opiekuczych osobie chorej i niesamodzielnej Z.4 - konieczne; kurs - opiekunka osoby starszej - konieczne- pozostae: [Inne] : Cechy - empatia, cierpliwo. Gotowo do pracy zmianowej w systemie 12h.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Realizacja wiadcze pielgniarskich i opiekuczychWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne- pozostae: ukoczony kurs opiekun osób starszych i niepenosprawnych lub kierunkowa policealna szkoa medyczna umiejtnoci: komunikatywno, otwarto na pacjenta, umiejtno pracy w zespole, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Kielce
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi w codziennych obowizkach yciowych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: opiekun osób starszych - konieczne- pozostae: Dowiadczenie w pracy zawodowej lub w pracy spoecznej / wolontariacie.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyMiejski Urzd Pracy w KielcachSzymanowskiego 6Kielce 25361- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CUPO RÓŻA S.C. RAFAŁ GONDEK, JERZY ŁAWNICKI in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi. Pomoc w kpieli, karmieniu, czynnociach higienicznych. Praca w godz. 9.00-21.00, 21.00-9.00 w systemie 12 godzinnymWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Opiekun osoby starszej* - podane- pozostae: Mile widziane dowiadczenie zawodowe lub kurs opiekuna osób starszychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "NURS KLINIK" Sp. z o.o. in Marcinkowice
  20.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami starszymi, chorymiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie bez znaczenia, chci do pracy. Praca w Przybysawicach od pon. do niedz. na dwie zmiany w godz.: I zmiana 7.00-19.00, II zmiana 19.00-7.00; wynagrodzenie: od 2 800 z brutto.  Kontakt: "NURS KLINIK" Sp. z o.o.; 33-273 Przybysawice 22; wczeniejszy kontakt tel.: 14 627 79 50.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Pisz
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: pielgnacja osoby lezacej w ózku, wydawanie posików, leków, zmiana bielizny osobistej, zakupy, spacery. Planowanie wizyt u lekarza pierwszego kontaktu.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: opiekun osób starszych - dodatkoweSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiszuZagoby 2Pisz. 12200- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami niesamodzielnymi, praca na dwie zmiany: 7-19 lub 19-7Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: koniecznie ukoczony kurs pierwszej pomocy, udokumentowane co najmniej 1 rok dow.zaw. na wiadczeniu opieki nad osobami starszymi, niepenosprawnymi lub przewlekle chorymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NOVAMED ELŻBIETA TOMCZYK in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi, praca w zespoleWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - konieczne; rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; podstawowe - konieczne- pozostae: 1 stanowisko pracy dla osoby niepenosprawnej ze stopniem niepenosprawnoci lekkimMile widziane dowiadczenie zawodowe, empatia, cierpliwoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - wyjciu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówki owiatowe i szkoleniowe, wiatynie, placówki sub zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzdy, znajomi, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ spoeczne/ sportowe, it.)- wyjciu, powrocie oraz/lub na dojazdach na rehabilitacj, zajcia terapeutyczne- zakupach, z zastrzeeniem aktywnego udziau uczestnika Programu przy ich realizacji- zaatwianiu spraw urzdowych- nawizaniu kontaktu/ wspópracyz ronego rodzaju organizacjami- korzystaniu z dóbr kultury ( muzeum, teatr, kino, galerie, sztuki, wystawy)Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: cierpliwo, empatia - konieczne; otwarto - konieczne; W przypadku osób bez wyksztacenia k...

 • Company ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZASP - STOWARZYSZENIE in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: czynnoci opiekucze na rzecz seniora, czynnoci higeniczne, pomoc w kapieli i karmieniu i ubieraniu si, wspópraca z pielgniarkWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: cierpliwo i opieka nad osobami starszymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danychtel. 784052571e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Feniks" w Wałbrzychu in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osob starsz chodzc lub lec.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe mile widziane zawodowe.Mile widziane dowiadczenie w opiece nad osob starsz, chor, niepenosprawn chodzc lub lec.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv. list motywacyjny, wiadectwa pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Feniks" w Wałbrzychu in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osob starsz chodzc lub lec.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zawodowe milewidziane rednie.Mile widziane dowiadczenie w opiece nad osob starsz.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv. list motywacyjny, wiadectwa pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach ul. Sienkiewicza 68 Kielce in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymiWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe mile widziane - dodatkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi. Pomoc w ubieraniu, organizowanie czasu wolnego.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Opiekun osoby starszej*, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Ukoczona szkoa w zawodzie lub dwuletnie dowiadczenie na danym stanowisku. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Aleksandrowie KujawskimPrzemysowa 1Aleksandrów Kujawski 87700- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NOVAMED ELŻBIETA TOMCZYK in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi, praca w zespoleWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - konieczne; rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; podstawowe - konieczne- pozostae: 1 stanowisko pracy dla osoby niepenosprawnej ze stopniem niepenosprawnoci lekkimMile widziane dowiadczenie zawodowe, empatia, cierpliwoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ADAX ZPH Dom Pomocy Społecznej RELAX in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: opieka i pielgnacja osób starszych, pomoc osobom starszym w codziennych czynnociachWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w zawodzie;mile widziane osoby niepenosprawneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: karmienie i pojenie mieszkaców, pomiar podstawowych parametrów, pomoc w toalecie caego ciaa, sanie óek, asystowanie pielgniarce podczas zabiegówWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtno pracy w zespole, dobra organizacja pracy, empatiaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WieluniuSieradzka 56AWielu 98300- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - wspieranie w aktywnoci w yciu codziennym: a) pomoc przy przemieszczaniu si po miecie komunikacj miejsk; do pracy, na uczelni, rehabilitacj, etc.b) pomoc przy zaatwieniu spraw urzdowych - poczta, bank, inne instytucjec) pomoc przy sporzdzaniu korespondencji (w tym osobom niewidomym i sabowidzcym), inne czynnoci dnia codziennegoWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Asystent osoby niepenosprawnej* - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie, mile widziany kurs asystenta osoby niepenosprawnej, empatia.Obowizki:- wspieranie w aktywnoci w yciu codziennym: a) pomoc przy przemieszczaniu si po miecie komunikacj miejsk; do pracy, na uczelni, rehabilitacj, etc.b) pomoc przy zaatwieniu spraw urzdowych - poczta, bank, inne instytucjec) p...

 • Company Instytut Rozwoju Sp. z o.o. in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc osobom starszym w czynnociach codziennych. Pomoc tym osobom w usamodzielnianiu si. Organizacja i spdzanie czasu wolnego z  seniorami.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: opiekun osób starszych i niepenosprawnych z moduem masau  - podane- inne zawody: Opiekun osoby starszej*, sta: 6 miesicy - podane- pozostae: Pracodawca pomaga w organizacji dojazdu do pracy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: 1. Sprawowanie opieki nad mieszkacami. 2. Pomoc podopiecznym z ograniczonymi moliwociami poruszania si w wykonywaniu zabiegów higienicznych, dezynfekcyjnych i czynnoci funkcjonowania ycia codziennego (takich jak zakupy, przygotowywanie posików i pomoc przy ich spoywaniu, utrzymywanie w czystoci pomieszcze, sprztów i naczy, pomoc w zaatwianiu potrzeb fizjologicznych i utrzymania czystoci ciaa, zaatwianie spraw urzdowych, organizowanie czasu wolnego). 3. Dbanie o powierzone mienie oraz stan sanitarny pomieszcze, nadzorowanie prac porzdkowych. 4. Wykonywanie pracy w sposób zapewniajcy bezpieczestwo mieszkaców i powierzonego mienia. 5. Egzekwowanie od mieszkaców przestrzegania przepisów regulaminu Schroniska 6. Zapewnienie cigoci dyurów. - Praca w równowanym systemie czasu pr...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ in Elbląg
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie specjalistycznych usug opiekuczych  w domu podopiecznegoI zmiana: 07.30 - 15.30 pon.- pt. wynagrodzenie: 2700 z bruttoWymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie w zawodzie - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie branowe, dowiadczenie w zawodzie min. 6 miesicy umiejtno pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVkontakt telefoniczny: 556256186 lub email: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: 1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb yciowych (zakupy, przygotowanie posików, utrzymywanie w czystoci otoczenia osoby starszej,ustalanie wizyt lekarskich, realizacja recept itp)2. Opieka higieniczna osoby starszej3. Zapewnianie kontaktów z otoczeniem (spacery, inicjowanie kontaktów z rodzin i otoczeniem)Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty i telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polski Związek Niewidomych Ośr. Mieszkaniowo-Rehabilitacyjny in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad pensjonariuszami Godziny pracy 7:30-19:30; 19:30-7:30Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodowe Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz pomoc i opieka nad osob starsz. Wymagania:- pozostae: Wymagane dowiadczenie w opiece nad osob starsz ( w rodzinie równie ), mile widziana znajomo jzyka obcego, jednake istnieje moliwo zorganizowania kursu jzykowego. Sposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: 1. Prowadzenie spraw wynikajcych z ustawy o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004r dotyczacych usug opiekuczych w szczególnoci:a) usugi gospodarcze; - pomoc w czynnociach dnia codziennego, w miar potrzeb pomoc przy myciu, kpaniu, ubieraniu si, jedzeniu; - zakup i dostarczenie artykuów spoywczych, leków; - przyrzdzanie posików; - utrzymywanie porzdku w pomieszczeniu zajmowanym przez osob zainteresowan;- palenie w piecu;- zapewnienie w miar moliwoci kontaktu z otoczeniem; - pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzdami, instytucjami, zakadami opieki zdrowotnej itp.b) Usugi pielgnacyjne; - wykonywanie niezbdnych czynnoci zwizanych z utrzymaniem czystoci osoby w zalenoci od indywidualnych potrzeb; - pielgnacja; - pomoc w kontakcie z lekarzem oraz sub zdrowia2. Prowadzeni...

 • Company MIDYKO BOGUMIŁA DYLEWICZ in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: pomoc w czynnociach dnia codziennego, pomoc w ubieraniu karmieniu, kpieli itp.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: SZKOLENIE - ASYSTENT SENIORA Z NIEPENOSPRAWNOCI - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIDYKO BOGUMIŁA DYLEWICZ in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w spoywaniu posików i ich przygotowywaniu, pomoc przy kpieli, ubieraniu, wszelkich czynnociach dnia codziennego. Pomoc w utrzymaniu czystoci itp.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: SZKOLENIE "OPIEKA NAD OSOBAMI NIEPENOSPRAWNYMI" - konieczne; BARDZO DOBRA ORGANIZACJA PRACY - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb yciowych, - czynnoci zwizane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego, - czynnoci zwizane z utrzymaniem higieny otoczenia, - opieka i pielgnacja zgodnie z zaleceniami lekarza, - zapewnienie kontaktu z otoczeniem,Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : obywatelstwo polskie, pena zdolno do czynnoci prawnych, dyspozycyjno, niekaralnoza przestpstwa popenione umylne, empatia, sumienno[Umiejtno 1] : kwalifikacje zawodowe, do wykonywania zawodu opiekunki rodowiskowej, opiekuna medycznego opiekuna osób starszych i niepenosprawnychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU in Other
  15.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: opieka rodowiskowaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - dodatkowe- pozostae: mile widziane dowiadczenie, umiejtno pracy z osobami starszymi, chorymi, empatiaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wałbrzychu in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Mile widziane aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gdańska Spółdzielnia Socjalna in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi, chorymi, osobami z niepenosprawnoci w ich domach; wykonywanie zakupów przygotowywanie posików, utrzymanie porzdku w miejscu przebywania podopiecznego, organizacja wizyt lekarskich oraz czasu wolnegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagania: dyplom ukoczenia szkoy pielgniarskiej Zakres godzin pracy: 07.00-15.00;; 15.00-21.00. Praca w terenie -  Gdask. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie podstawowe; dowiadczenie zawodowe mile widziane; prawo jazdy kat. B mile widziane; zakres obowizków: opieka nad osobami starszymi, drobne zakupy, wykonywani usug higienicznych, drobne prace porzdkowe w mieszkaniu klienta, zaatwianie wizyt lekarskich, umowa zlecenie; miejsce pracy: teren gminy ToszekWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Opiekunka rodowiskowa* - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty, telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie usug opiekuczych w rodowiskach podopiecznych, wykonywamie czynnoci pielgnacyjnych osob starszychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: mile widziane kurs opiekun osóby starszej, opiekun osoby niepenosprawnej, opiekun osoby przewlwkle chorej, moliwo przyuczeniawymagane dowiadczenie w opiece nad osobami starszymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wstpnie kontakt telefoniczny, kontakt osobisty- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZASP Dom Artystów Weteranów Scen Polskich in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: czynnoci opiekucze na rzecz seniora, czynnoci higeniczne, pomoc w kapieli i karmieniu i ubieraniu si, wspópraca z pielgniarkWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: cierpliwo i opieka nad osobami starszymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danychtel. 784052571e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu in Samborzec
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie obowizków zwizanych ze wiadczeniem usugi opieki wytchnieniowej nad dzieckiem z orzeczeniem o niepenosprawnoci ( dziecko w wieku 18 m-cy), w tym:1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb yciowych 2) czynnoci zwizane z utrzymaniem higieny osobistej dziecka 3) czynnoci zwizane z utrzymaniem higieny otoczenia4) opiek i pielgnacj zgodnie z zaleceniami lekarza  5) organizowanie czasu wolnego- wspólna zabawa, zajcia edukacyjneWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: medyczne - podane- inne zawody: Asystent osoby niepenosprawnej* - podane- pozostae: I. Wymagania niezbdne :1) obywatelstwo polskie2) posiadanie penej zdolnoci do czynnoci prawnych,3) korzystanie z peni praw publicznych,II.Wymagania dodatkowe:1) preferowane bd osoby z dowiadczeniem zawodowym...

 • Company PUP in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: czynnoci pielgnacyjne (higienia osobista chorego) i gospodarcze (przygotowanie posików,karmienie) oraz opiekucze (pomoc w sprawach urzdowych,spacery)wymagana dobra organizacja pracymile widziane - dowiadczenie na podobnym stanowisku pracyKontakt do pracodawcy - p. Anna Pokadecka tel. 614262582Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Dobra organizacja pracy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GnienieSobieskiego 20Gniezno 62200- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej in Other
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: uczenie i rozwijanie umiejtnoci niezbdnych do samodzielnego ycia, pielgnacja jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, rehabilitacja  w zakresie nie objtym przepisami ustawy o waidczeniu zdrowotnym,pomoc mieszkaniowa, zapewnienie dzieciom i modziey z zaburzeniami psychicznymi dostpu do zaj rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- pozostae: zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Polityki Spoecznej z dnia 22.09.2005r w sprawie usug specjalistycznych Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - opieka nad uczennic podczas zaj lekcyjnych i przerw wymagajc odsysania zalegajcej wydzieliny i karmienia dojelitowego- czuwanie przez 4 godziny dziennie nad funkcj oddechow nastolatkiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Ratownik medyczny  - konieczne- inne zawody: Asystent osoby niepenosprawnej* - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie zawodowe, uprawnienia ratownika medycznego, prawo do wykonywania zawodu pielgniarki.Obowizki:- opieka nad uczennic podczas zaj lekcyjnych i przerw wymagajc odsysania zalegajcej wydzieliny i karmienia dojelitowego- czuwanie przez 4 godziny dziennie nad funkcj oddechow nastolatki[Zgoszenia: 22 659 56 75, ]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc...

 • Company Fundacja "Jesień Na Letniej" in Other
  14.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: opieka w fundacji nad osobami starszymi Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: empatia Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polski Czerwony Krzyż Śląski Oddział Okręgowy in Other
  14.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: praca w domu chorego - usugi opiekucze i pielgnacyjneWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagane: mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku, kurs opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dok. aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Dokonywanie zakupów i dostarczenie niezbdnych do codziennej egzystencji artykóów ze rodków finansowych odbiorcy usug, w sklepach/aptekach pooonych najbliej jego miejsca zamieszkania, w tym .: artykuów ywnociowych, rodków czystoci, rodków higienicznych, realizacja recept.Odbiór i dostarczenie pomocy rzeczowej.Przygotowanie prostych posików dla odbiorcy usug, z uwzgldnieniem diety (niadanie, obiad, kolacja).Dostarczenie obiadu z wyznaczonego przez OPS podmiotu lub towarzyszenie w dotarciu do punktu gastronomicznego. Podanie posiku. Pomoc przy spoywaniu posiku lub karmienie. Sprztanie po posikach, a w przypadku osób mieszkajcych z rodzin zmywanie naczy uytkowanych tylko przez odbiorc usug. Sprztanie: a. mieszkania odbiorcy usugi lub pokoju odbiorcy uslugi mieszkajcego z rodz...

 • Company OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ in Stronie
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Czynnoci pielgnacyjne, gospodarcze i opiekucze wykonywane u chorego w domu.Pena oferta pracy dostpna na stronie BIP Orodka Pomocy Spoecznej w azach Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie zawodowe lub rednie oraz posiadanie dyplomu ukoczenia szkoy na jednym z kierunków: opiekun domowy, opiekun rodowiskowy, opiekun medyczny, opiekun osoby niepenosprawnej, opiekun osoby starszej lub wyksztacenie rednie z ukoczonym kursem potwierdzajcym posiadanie kwalifikacji niezbdnych do wykonywania zawodu opiekuna w Orodku Pomocy Spoecznej, umiejtno organizacji czasu pracy, umiejtno planowania, umiejtno skutecznej komunikacji, prawo jazdy kat. B mile widziane, mile widziane dowiadczenie na wskazanym stanowiskuSposób aplikowania:- bezporednio do prac...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Uczenie i rozwijanie umiejtnoci niezbdnych do samodzielnego ycia, w tym zwaszcza: - ksztatowanie umiejtnoci zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych i umiejtnoci spoecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywnoci, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejtnoci samoobsugi i umiejtnoci spoecznych oraz wspieranie, take w formie asystowania w codziennych czynnociach yciowych;- interwencje i pomoc w yciu w rodzinie;- pomoc w zaatwianiu spraw urzdowych;- wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;- pomoc w gospodarowaniu pienidzmi;- pielgnacja jako wspieranie procesu leczenia- pomoc mieszkaniowaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: - WYKSZTACENIE: Kwalifikacje do wykonywania zawodu - wyksztacenie  redn...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu in Mucharz
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: sprawowanie opieki nad osobami starszymi. Praca jednozmianowa w godz. 7:00-15:00 na umow w zastpstwie. Kontakt z pracodawc osobisty: Mucharz 226, 34-106 Mucharz.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. zawodowe wraz z kursem kwalifikujcym do wykonywania zawodu, wymagane prawo jazdy kat. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PZPO nad osobami starszymi Rodzina in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: rzetelno i dbao o jako wykonywanej pracy, sumienno, uczciwo, punktualno i komunikatywnoopieka nad osob starsz, pomoc w czynnociach yciowych i wykonywaniu codziennych czynnociWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: rzetelno i dbao o jako wykonywanej pracy, sumienno, uczciwo, punktualno i komunikatywno - konieczne- inne zawody: Opiekun osoby starszej* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: w/g stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- pozostae: Zakres obowizków: wykonywanie czynnoci pielgnacyjnych i opiekuczych.Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku, ch do pracy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM O.P.R. EWA DOMAGAŁA in Gliwice
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: zawodowe; udokumentowane dowiadczenie zawodowe; mile widziany kurs opieki nad osobami starszymi lub inny pokrewny z zawodem medycznym lub dowiadczenie w opiece nad osobami starszymi; niekaralno; opieka nad osob starsz w miejscu zamieszkania; dodatkowo - sprztanie, gotowanie, pomoc w zaatwianiu spraw; miejsce pracy: Gliwice, Zabrze, KnurówWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Opiekun osób starszych i dzieci - konieczne- inne zawody: Opiekun osoby starszej* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne naley wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE in Trzebiechów
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Caoksztat prac zwizanych z opiek osób starszych, mycie,kpanie,ubieranie, czesanie, karmienie. Udzia z mieszkacami-podopiecznymi w jego aktywizacji. Zmianowo 7:00-19:00; 19:00-7:00.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane; rednie zawodowe - podane; podstawowe - podane- pozostae: umiejtno pracy w zwspole, empatiaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv wysa na adres e-mail - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc przy uczniach niepenosprawnych (przemieszczanie si po szkole) Inne czynnoci zlecone przez przeoonego, w tym prace porzdkowe na terenie szkoy.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: mile widziane na podobnym stanowisku.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Teresa Brzozowska "Cztery Kąty" DOM DLA SENIORA in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: caodobowa opieka nad osobami starszymiWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: Wymaganoa: mile widziane dowiadczenie odnonie opieki nad osobami starszymi bd te chorymi.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie, e-mail- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters