Jobmonitor. Search results for Metal processing plant operators

81 Jobs found

Used filters:
 • Metal processing plant operatorsx
Displaying 1-50 of 81 results.
 • Company METALSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga prasy mimorodowej w produkcji wielkoseryjnej.Inne oczekiwania: zaginanie, toczenie elementów stalowych, monta i demonta narzdzi do produkcji, korekty ustawie, regulacja ustawie maszyny.Oferta równie dla osób z orzeczonym stopniem niepenosprawnoci.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie zawodowe / rednie, obsuga podstawowych narzdzi pomiarowych typu suwmiarka, wysokociomierz, znajomo podstaw rysunku technicznego Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PPHU WODECKI Józef Wodecki i Wspólnicy Spółka Cywilna in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga maszyny odlewniczej do cinieniowego odlewania aluminiumWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: moliwo przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TEKNIA KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga maszyn i urzdze w procesie produkcji, postpowanie zgodnie z obowizujcymi instrukcjami, kontrola wyprodukowanych elementów.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o przesanie aplikacji na podany adres e-mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Legnica
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: OBSUGA MASZYN PRZEMYSOWYCHWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LegnicyAndersa 2Legnica 59220- wymagane dokumenty: Oferta pracy tylko dla osób zarejestrowanych w PUP  wymagane jest wydanie skierowania przez porednika pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Iława
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: przygotowywanie detali do obróbki, gicie na prasie krawdziowej i wice si z tym prace wykaczajc, dbanie o czysto i porzdek na stanowisku pracyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; zasadnicze branowe - konieczne- pozostae: Refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.Projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wicej pozostajcych bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (VI) Mój rozwój, moja szansa" realizowany przez Powiatowy Urzd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Maopolskiego na lata 2014-2020, O 8 Rynek Pracy, Dziaanie 8.1 Aktywizacja zawodowa - projekty Powiatowych Urzdów Pracy.Wymagania: Ukoczona Szkoa Branowa Pierwszego Stopnia lub Zasadnicza Szkoa Zawodowa na k...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga wyoblarki do blachy, zamocowanie odpowiedniej formy na maszynie za pomoc wózka widowego, zaprogramowanie maszyny do odpowiedniej formy, wyjcie pówyrobu z formy, odoenie na rega, odpowiedzialno za stan techniczny maszyny, za konserwacj i czyszczenie maszynyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- uprawnienia: obsuga wózków widowych - podane; kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - podane- pozostae: Pracodawca oferuje przeszkolenie z obsugi wyoblarki we wasnym zakresieOferta dla osób do 30. roku yciaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Dbrowie GórniczejSobieskiego 12Dbrowa Górnicza 41300- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PLASMET CZECHOWICZ SPÓŁKA JAWNA in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z zajmowanym stanowiskiem. Praca na czas okrelony z moliwoci przeduenia na czas nieokrelony. Godz. pracy 6-14, 14-22.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. zasadnicze zawodowe; istnieje moliwo pracy w nadgodzinach; osoba do przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ODLEWNIA SILUM in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: OBSUGA MASZYNY ODLEWNICZEJWymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company JOB4YOU PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technologicznych, cyklach autokontroli i innych dokumentach okrelajcych sposób wykonywania poszczególnych czynnoci tak do jakoci jak iloci. Prowadzenie biecej autokontroli .Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie bez znaczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - yciorys zawodowy wraz ze zgod na przetwarzanie danych osobowych- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: OfPr/20/0972| Wyksztacenie bez znaczenia,...

 • Company PUP in Legnica
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga maszyn produkcyjnych, kontrola jakoci, wypenianie dokumentacjiWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: zdolnoci manualne - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : sumienno[Umiejtno 1] : odpowiedzialnoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LegnicyAndersa 2Legnica 59220- wymagane dokumenty: Oferta pracy tylko dla osób zarejestrowanych w PUP  wymagane jest wydanie skierowania przez porednika pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company IMPEXMETAL S.A ALUMINIUM KONIN in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: - obsuga linii produkcyjnej w Oddziale Produkcji Profili,- prowadzenie procesu produkcyjnego, - kontrola oraz dbanie o jako wyrobu gotowego, - sporzdzanie dokumentacji produkcyjnej, - obsuga urzdze transportowych, Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: mile widziane uprawnienia UDT na obsug suwnic i wózków widowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company IMPEXMETAL S.A ALUMINIUM KONIN in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: - obsuga maszyn na Wydziale Walcowni,- prowadzenie procesu produkcyjnego,- kontrola oraz dbanie o jako wyrobu gotowego,- sporzdzanie dokumentacji produkcyjnej, - obsuga urzdze transportowychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: mile widziane uprawnienia UDT na obsug suwnic i wózków widowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PARKANEX Janusz Graniczka in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga maszyn i urzdze do produkcji metali, dbanie o maszyny i urzdzenia, skrcanie, monta podzespoów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: Mile widziane wyksztacenie techniczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane ofert proszone s o kontakt z pracodawc 796860106- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STAHL SYSTEM Bartosz Graniczka in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga maszyn i urzdze do produkcji metali, dbanie o maszyny i urzdzenia, skrcanie, monta podzespoów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Mile widziane wyksztacenie techniczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainyeresowane ofert proszone s o kontakt telefoniczny z pracodawc 796860106- jzyki aplikowania: polski...

 • Company IMPEXMETAL S.A ALUMINIUM KONIN in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga urzdze odlewniczych, obsuga zespou pieców HAK, PG, PIT 3000, zbieranie zgarów, zaadunek wsadu do pieca, zaadunek wsadu na namiarowni, obcinanie wlewków, transport wózkami widowymi wsadu do pieca, czyszczenie urzdze odlewniczych i pieców. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: mile widziane uprawnienia UDT na obsug suwnic i wózków widowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PAFANA Pabianicka Fabryka Narzędzi SA in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga urzdze do obróbki cieplnej metali, hartowanie stali szybkotncej, hartowanie indukcyjne, odpuszczanie i wyarzanie.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze branowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie:  zasadnicza szkoa zawodowa,  typ: techniczne/mechaniczne,umiejtno: podstawowa znajomoc obróbki cieplnej,mile widziane uprawnienia energetyczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv; zgoszenia osobiste, telefoniczne lub na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company SOHBI CRAFT POLAND SP. Z O.O. ŁYSOMICE in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga pras i innych urzdze produkcyjnych, ocena wizualna produkowanych detali, pakowanie produkowanych detaliWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie na produkcji, mile widziane uprawnienia na wózki widowe, suwniceSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga przecinarki termicznej CNC, wykonywanie elementów na podstawie dokumentacji technicznej, dbanie o prawidow eksploatacj maszyn i urzdze na stanowisku pracy, prawidowe i terminowe wykonywanie zada zleconych przez przeoonego, dbanie o przestrzeganie zasad BHP, regulaminu pracyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: znajomo procesów cicia termicznego(cicie plazmowe, cicie tlenowe), zawiadczenie odbycia kursu przepalacza gazowego lub aktualne uprawnienia spawania metod 311 wg PN-EN ISO 9606-1 - konieczne; dowiadczenie w obsudze przecinarki termicznej CNC - konieczne; znajomo rysunku technicznego - konieczne; mile widziana obsuga suwnicy z poziomu roboczego lub urawia stacjonarnego - dodatkowe; mile widziany kurs spawania -...

 • Company Firma Handlowo-Usługowa "ZGODEX"Jacek Zgoda in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga maszyny rozlewniczej, nadzór nad jakoci wytworzonych produktówWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtno sterowania jakoci produkcji - konieczne; dokadno - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : umiejtno samodzielnej obsugi maszyny rozlewniczej[Umiejtno 1] : rzetelno Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: • Obsuga maszyn do produkcji (przezbrajanie i regulacja)• Nadzór nad jakoci produkowanych wyrobów• Rejestrowanie urobku do systemu• Wypenianie dokumentacji produkcyjnej i jakociowejWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze branowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GT POLAND SP. ZO.O. in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie pracy na maszynach, ukadanie detali w pakiety, wkadanie w/w do gniazda narzdzia, uruchamianie urzdze, wyciganie detali gotowych z gniazda z moliwoci skill standard zgodnie z planami produkcji i poziomem jakoci , przeprowadzanie autokontroli przewidzianych w cyklach produkcji, przestrzeganie wyznaczonych parametrów, dokonywanie przegldów estetycznych, identyfikacja materiaów i prawidowe zarzdzanie nimi. Przestrzega zasad organizacji pracy, zapewnia czysto i porzdek na stanowisku pracy, zarzdza przynalenymi odpadami.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Dokadno, precyzja , ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych BOPLAST Sp. z o.o. in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: pracownik produkcji izolatorów - odlewacz ywic - obsuga wtryskarki APGWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: [Inne] : do przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na e-mail:- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Kalisz
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga maszyn, kontrola jakoci produkowanych wyrobów, usuwanie drobnych usterek mechanicznych, realizacja planów produkcyjnych, dbanie o porzdek na miejscu pracy. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie, dyspozycyjno, praca w systemie nadliczbowym i w godz. nocnych, zdolnoc obsugi masyzn do obróbki metali, w tym usuwanie drobnych usterek emchanicznych, uruchamianie masyzny, min. 6 miesicy dowiadczenia jakoe operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Wymagany dobry zwrok, dyspozycyjno, sumienno, gotowoc do pracy z w godzinach nadliczbowych. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KaliszuStaszica 47aKalisz 62800- wymagane dokumenty: Informacja w sprawie oferty pracy dostpna u doradcy...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "LIGWAN" M.WAŃCZYK I M.LIGĘZA SPÓŁKA JAWNA in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Firma LIGWAN zatrudni Operatora MaszynLigwan od 1991 roku zajmuje si produkcj wizek elektrycznych i elektrotechnicznych speniajcych najwysze standardy jakociowe. Oferowane przez firm rozwizania znajduj zastosowanie w brany telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, kolejowej, lotniczej, RTV i AGD, a naszymi odbiorcami s firmy z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i krajów azjatyckich.Wymagania:-Wyksztacenie  rednie o profilu technicznym-Umiejtnoci czytania dokumentacji technicznej-Umiejtnoci pracy w zespole-Zdolnoci szybkiego uczenia si obsugi urzdze elektronicznych-Precyzji w wykonywaniu powierzanych zadaPracodawca oferuje::-Prac w dynamicznie rozwijajcej si firmie-Szkolenia wdraajce i rozszerzajce-Przyjazn atmosfer-Motywacyjny system wynagrodze-Umow o prac na peny etatOsob...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga maszyn, praca fizycznaWymagania:- pozostae: ch nauki, gotowo do pracy 3-zmianowej, zdolnoci manualne, dokadnoSposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company PUP in Koszalin
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Odpowiednie ustawienie prasy krawdziowej do realizacji danego zlecenia produkcyjnego, kontrolowanie procesu zaginania, kontrola wykonanych elementów zgodnie z dokumentacj techniczn danego zlecenia.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: czytanie rysunku technicznego - konieczne; czytanie dokumentacji technicznej - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KoszalinieRacawicka 13Koszalin 75620- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 7:00 - 15:00, 15:00- 23:00, pierwsza umowa na okres próbny 3 miesice,  nastpnie na czas okrelony 33 miesice - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Praca na linii produkcyjnej przy odlewach tarcz hamulcowych, kompletacja, przenoszenie tarcz hamulcowych, obróbka metali, eliwa przy pomocy szlifierki, motka. Kontrola jakoci wyrobu, segregacja wyrobu.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: praca na linii produkcyjnej przy odlewach tarcz hamulcowych, norm jest dwiganie do 30 kilogramówSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Dbrowie GórniczejSobieskiego 12Dbrowa Górnicza 41300- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Murbet Gabrylewicz Spółka Jawna in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga maszyn do cicia staliWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Druk Glass sp. z o. o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Operator maszyn do nadruków na butelkachWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Kontakt osobisty.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AKS Precision Ball Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga maszyn, obsuga urzdze pomiarowych, wypenianie kart  procesu.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie zawodowe, umiejtno pracy w zespole, ch podnoszenia kwalifikacji i umiejtnoci, komunikatywno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GC METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga linii produkcyjnej rur i profiliustawianie parametrów maszynybieca kontrola wszystkich parametrów podczas produkcjibieca kontrola sprawnoci maszyny, usuwanie drobnych usterekkonserwacja maszyny, wymiana czci eksploatacyjnychprzezbrojenia maszynyczytanie rysunku technicznegoprecyzja i dokadno, kontrola jakoci wykonywanej pracypakowanie gotowych wyrobówobsuga wózka widowegodbanie o porzdek w miejscu pracyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Obsug urzdze do przygotowania materiau wsadowego i obróbki wykoczeniowej drutów i prtów, zgodnie z obowizujcymi instrukcjami i procedurami, z zachowaniem zasad bhp,ppo. i ochrony rodowiska. Obsug urzdze do produkcji wizek elektrycznychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: [Inne] : mile widziane dowiadczenia 1 miesic na podobnym stanowiskuSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company A&P SERVIS AGENCJA PRACY ARKADIUSZ KRZYCZMONIK in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga maszyn i urzdze do produkcji metali, dbanie o maszyny i urzdzenia, kontrola jakoci surowców i produktów, praca w pozycji stojcej, w haasie, w zapyleniu, w wysokiej temperaturze, praca pod presj czasu z substancjami chemicznymiWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtnoci manualne, znajomo j. angielskiego mile widziana, dokadno, sumiennoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV+skierowanie wydane przez doradce klienta z PUP Zawiercie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁADY USŁUGOWE "EZT" S. A. in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca na linii produkcyjnej, stojca, lakierowanie proszkoweWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: [Inne] : umowa o prac, praca dla Pa i Panów, pakiet socjalny, dodatek za zmiany nocne, ZFRON w przypadku osób posiadajcych orzeczenie, praca od zarazSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "FAMOR" SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Nastawiacz prasWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Umiejtno ustawiania pras mimorodowych i przyrzdów, mile widziane dowiadczenie zawodowe, istnieje moliwo przyuczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dokumenty naley przesa na adrese-mail: lubkontakt tel. w godz. 8.00-14.00: 52 36 68 208- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: w/g stanowiskaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku, umiejtno posugiwania si podstawowymi narzdziami warsztatowymi.Zakres obowizków: wykonywanie w oparciu o dokadne instrukcje operacji cicia, toczenia, zgrzewania wytoczek oraz naprawa, konserwacja i pakowanie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company VILLA VERDE Sp. z o.o. in Żabno
  15.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: -obsuga maszyn w firmie produkcyjnej -dokadne i terminowe wykonywanie powierzchownych zadaWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagania: preferowane wyksztacenie zasadnicze zawodowe (mile widziane wyksztacenie techniczne), umiejtno obsugi maszyn i urzdze, mile widziane dowiadczenie w obsudze maszyn w firmie produkcyjnej, terminowo, dokadno, dyspozycyjno oraz samodyscyplina w wykonywaniu powierzonych zada, gotowo do pracy w systemie trzyzmianowym. Wynagrodzenie 2600 z brutto, dodatek za prac w nocy, premie uznaniowe, po okresie próbnym moliwo przeduenie umowy. Praca na stanowisku operatora maszyn w abnie na trzy zmiany I zmiana 07:00-15:00 , II 15:00-23:00, III 23:00-07:00. Preferowany wczeniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia ter...

 • Company APIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga pras- ustawianie, toczenie, typowe prace lusarskieWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - dodatkowe- pozostae: mile widziana obsuga urzdze do gicia i cicia metalu, mile widziane 6 miesiczne dowiadczenia Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gotec Polska Sp. z o.o. Komorniki in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca przy maszynach na produkcji elementów metalowych (pracodawca zapewnia dowóz do pracy)Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FABRYKA DRUTU GLIWICE SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: zawodowe; moe by osoba chtna do przyuczenia; uprawnienia na wózek widowy+dowiadczenie zawodowe; praca fizyczna trzyzmianowa w stystemie akordowym; miejsce pracy: GliwiceWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze branowe - konieczne- uprawnienia: Operator, kierowca wózków widowych - konieczne- inne zawody: Pozostali operatorzy maszyn i urzdze do produkcji i przetwórstwa metali - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Formowanie przewodów gumowych, nakadanie i ciganie przewodów gumowych o stelae, wizualna kontrola jakoci.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: gotowo do pracy w pozycji stojcej, w wysokiej temperaturze, wymagajcej wysiku fizycznego.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzstochowieSzymanowskiego 15Czstochowa 42217- wymagane dokumenty: cv, mona wyda skierowanie, najpierw kontakt tel. w celu umówienia spotkania- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Praca przy maszynach do obróbki metali , utrzymanie porzdku na stanowisku pracy, wykonywanie zlece produkcyjnych, raportowanie do przeoonego o stanie maszyn, przestrzeganie przepisów bhp, wypenianie kart produkcyjnych.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Pileal. Niepodlegoci 24Pia 64920- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracodawcy, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZARMEN FPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Zdzieszowice
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Pracownik wiadczy prac na terenie hali produkcyjnej. Do jego zada naley przeprowadzenie wstpnej identyfikacji materiau znajdujcego si na skadowisku, odczytanie numerów, potwierdzenie zamówienia, sporzdzenie odrcznego spisu. Podczas obróbki materiau  pracownik wykorzystuje szlifierki, przecinark tamow. Po zakoczeniu procesu wykaczajcego pracownik transportuje lub pomaga w transportowaniu materiau na plac skadowania. Operator urzdze wykaczajcych przygotowuje równie próbki dla dziau jakoci.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: wyk. zawodowe, moliwo przyuczenia do zawodu, wymagane dowiadczenie z poprzednich miejsc pracy na stanowisku pracownika fizycznegoMiejsce pracy: ul. Filarskiego 3, 47-330 ZdzieszowicePraca na II zmiany pon.-pt. 6-14, 14-22 we...

 • Company USŁUGI WALCOWNICZE "WOJ-MAR" KAŃSKI WOJCIECH in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: wprowadzanie gorcego materiau do wykroju klatki technologicznejWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie zawodowe lub rednie, mile widziany kurs hakowego i dowiadczenie na stanowisku walcownikSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. in Other
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga maszyn do rozlewu alkoholuna pocztek zatrudnienie na umow o prac tymczasow, nastpnie moliwo zatrudnienia przez Firm  HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCIWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe, typ: mechaniczne - podane- pozostae: wymagane wyksztacenie min. zasadnicze mechaniczne lub pokrewneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv mona wysa na adres " target="_blank" rel="nofollow">- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Prywatne EW-RO Roman Kozłowski in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Operowanie piy tamowej. Wymagana znajomo rysunku technicznego. Moliwo przyuczenia.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno czytania rysunków technicznych - podane- inne zawody: Operator maszyn i urzdze metalurgicznych* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BluxCosmetics Sp. z o.o. in Other
  14.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: PRACA PRZY PRODUKCJI KOSMETYKÓW I RODKÓW CZYSTOCIWymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Baborów
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Obsug urzdze do przygotowania materiau wsadowego i obróbki wykoczeniowej drutów i prtów, zgodnie z obowizujcymi instrukcjami i procedurami, z zachowaniem zasad bhp,ppo. i ochrony rodowiska. Obsug urzdze do produkcji wizek elektrycznychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: [Inne] : mile widziane dowiadczenia 1 miesic na podobnym stanowiskuSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Strzelcach OpolskichGogoliska 2aStrzelce Opolskie 47100- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie prac produkcyjnych na hali przy produkcji drutu, obsugiwanie maszyn produkcyjnych, inne prace pomocnicze - produkcyjne z uyciem narzdzi, elektronarzdzi, czynnoci transportu rcznego,  prace przygotowawcze.Praca na trzy zmiany w godzinach od 6:00 do 14:00, od 14:00 do 22:00 oraz od 22:00 do 6:00.Praca 40 h / tyg w zalenoci od zapotrzebowania klienta.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Jzyk ukraiski jest wymagany ze wzgldu na wspóprac z zaog ukraisk,  sprawno manualna i fizycznaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BdzinieIgnacego Krasickiego  17ABdzin 42500- wymagane dok...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: konserwacja, przegldy i naprawy urzdze elektrycznych pracujcych w cigu walcowniczym oraz suwnic,przegldy i naprawy urzdze typu prasy, wiertarki kadubowe, piowiertarki, prostownice, frezarki i inneWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: zdolnoci manualne - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Metal processing plant operators Edit filters