Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

65 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 65 results.
 • Company Dom Pomocy Społecznej w Rzetni in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie usug zdrowotnych dla mieszkaców Domu Pomocy Spoecznej w Rzetni. Wymagane aktualne prawo do wykonywania zawodu.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUNDACJA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "DOM Z MARZEŃ" in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Prawidowe wykonywanie zlece lekarskich i udokumentowanie ich wykonania, tj.: mierzenie cinienia ttniczego, badanie poziomu cukru we krwi, pobieranie krwi do bada laboratoryjnych, podanie leków, zapobieganie przykurczom i odleynom, itp. Przygotowywanie leków oraz ich przechowywanie z uwzgldnieniem kontroli dat przydatnoci do spoycia zgodnie z procedurami. Uczestniczenie w badaniu podopiecznych przez lekarza, odbieranie zalece lekarskich i ich dokumentacja. Roztaczanie troskliwej opieki nad podopiecznymi, a w szczególnoci nad obonie chorymi, lecymi. Biecy nadzór nad stanem higienicznym oddziau poprzez sta wspóprac w tym zakresie z opiekunami i pokojowymi, dopilnowanie czystoci sal, azienek oraz urzdze sanitarnych. Przeprowadzanie okresowej kontroli ciaru ciaa u podopiecznyc...

 • Company NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA OLANKA in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Praca z osobami niepenosprawnymi. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- inne zawody: Pielgniarka - podane- pozostae: Wyksztacenie kierunkowe. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NZOZ Reha-Centrum Agnieszka Ryniak in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków zwizany z prac pielgniarki. Praca na 2 zmiany: 8.00-15.30, 10.30-18.00.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SP ZOZ CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY w Zaborze in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów, prawidowe prowadzenie dokumentacji. Wykonanie wszelkich czynnoci koniecznych dla naleytego racjonalnego pielgnowania chorych, udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych chorych lecych. Podawanie pacjentom zleconych przez lekarza  leków i dopilnowanie aby leki zostay przyjte przez chorego w jej obecnoci w godzinach i ilociach wyznaczonych przez lekarza.Dopilnowanie, aby chorzy otrzymywali poywienie we waciwym czasie i odpowiedniej jakoci, oraz we waciwy sposób, karmienie chorych lecych.Troska o zapewnienie dzieciom spokoju, bezpieczestwa i wygody.Uczestniczenie w zespoach terapeutycznych zebraniach spoecznoci dziecicej (w trakcie dyuru).Czuwanie nad bezpieczestwem chorego. Obchód sal chorych podczas dyuru nocne...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARKOSZU in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: WYKONYWANIE ZABIEGÓW MEDYCZNYCH TJ. ZASTRZYKI, OPATRUNKI, PODAWANIE LEKÓW, POBIERANIE MAT. DO BADA DIAGNOSTYCZNYCH, PIELGNOWANIE, DBANIE O MIESZKACA.PRACA W GODZ. OD 6.30 DO 18.30, OD 18.30 DO 6.30Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- uprawnienia: PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELGNIARKI - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:  CV na email: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Kompleks Opiekuńczy u Stępniów" Renata Chwaścińska in Wysoka
  13.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: rozkadanie i wydawanie leków, zmiana opatrunków, opieka pielgniarska nad mieszkacami orodka w Koziej WoliWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - konieczne- pozostae: wysoka kultura osobista, empatia do ludzi chorych, starszych, uczciwo sumienno, odpowiedzialno; mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIKLAB s.c. E. Głowacka J. Kowalska J. Potera in Other
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: pobieranie krwi od pacjentówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: - uprawnienia do pobierania krwi - umiejtno pobierania krwigodziny pracy 6:30 - 10:30Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "PROF-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: opieka pielgniarska nad pacjentami w zakresie POZWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- inne zawody: Pielgniarka - podane- pozostae: KONTAKT W SPRAWIE OFERTY PRACY:- telefoniczny: 600 990 182Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO GRODZISK WLKP. in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka profilaktyczna nad uczestnikami Warsztatów Terapii Zajciowej w Grodzisku Wlkp.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SANATORIUM UZDROWISKOWE ROLNIK in Other
  11.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: czuwanie nad bezpieczestwem kuracjuszy, pomoc medycznaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. rednie kierunkowe, mile widziana specjalizacja z wirusologii, praca po 12 godzin, wymagrodzenie 3700 z do negocjacjiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: zgodnie ze stanowiskiemWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Min. rednie kierunkowe, aktualne prawo wykonywania zawodu.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie / Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze w Zabrzu in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Zatrudnienie w formie dyurów dziennych i nocnych. Czynnoci pielgnacyjne, wykonywanie zlece lekarskich. Praca w systemie dwuzmianowym w godz. 7.00-19.00 oraz 19.00-7.00. Równowany czas pracy.Oferta równie dla osób na emeryturze z prawem do wykonywania zawodu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne; rednie zawodowe 4-letnie, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: prawo wykonywania zawodu  - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze medyczne lub rednie medyczne (w przypadku osób, które dawno koczyy szko pielgniarsk), aktualne prawo do wykonywania zawodu, mile widziane dowiadczenie w zawodzie, ale moe by równie absolwentSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki apliko...

 • Company NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKO-PIELĘGNIARSKA "ESKULAP" W AUGUSTOWIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: udzielanie wiadcze pielgnacyjnych i leczniczych, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów, ustalanie terminów wizyt, rejestracja pacjentów, prowadzenie sprawozdawczoci medycznej, wspópraca z lekarzami, udzielanie wiadcze w zakresie promocji zdrowiaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - konieczne- umiejtnoci: ch do szkolenia i rozwoju zawodowego - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company KOL-Med s.c. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie rednie kierunkowe, dowiadczenie mile widzianeOgólny zakres obowizków: zgodny ze stanowiskiem  Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie, typ: medyczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: Dowiadczenie mile widziane Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP Joanna Mirek in Other
  11.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: rejestracja pacjentów, zabiegi pielgnacyjne - szczepienia itp.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - podane- pozostae: wyksztacenie rednie kierunkowe po szkole pielgniarskiej lub z ukoczonymi kursami kwalifikacyjnymi, podstawowa umiejtno obsugi komputera.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ TURSK in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Pielgniarka-Przygotowywanie i podawanie leków, wykonywanie iniekcji, pobieranie materiaów do bada, zmienianie opatrunków, asystowanie lekarzowi podczas konsultacji, wykonywanie podstawowych pomiarów (RR, poziom glukozy, temperatura itp.), pomoc w podstawowych czynnociach dotyczcych higieny osobistej mieszkaców, sporzdzanie kompleksowej dokumentacji. Praca w systemie trzyzmianowym. Wymagane: wyksztacenie min. rednie medyczne-pielgniarka, uprawnienia: Prawo wykonywania zawodu, umiejtnoci: praca w zespole, umiejtnoci interpersonalne, zaangaowanie, szybko podejmowania decyzji. Mile widziane dowiadczenie zawodowe na stanowisku pracy. Tel.: 95 755 32 85 Ewa Rybicka,Magorzata Herman.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: PRAWO WYKONYWA...

 • Company ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NIDZICA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: udzielanie swiadcze pielgnacyjno - opiekuczych i zabiegowych bdcych w kompetencjach piegniarki; udzielanie choremu pomocy w stanie zagroenia zycia; obsugiwanie sprzetu i aparatury medycznej; przygotowywanie chorego do bada diagnostycznych i zabiegów operacyjnych; podawanie choremu: leków, tlenu, krwi i rodków krwiopochodnych; uczestniczenie w procesie ksztacenia i doskonalenia zawodowego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole (zdolnoci interpersonalne) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, podanie o prac, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NZOZ BEDAMA Sp. z o. o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka profilaktyczna nad dziemi i modzie w szkole, wykonywanie testów przesiewowych i ich interpretacja, opieka nad dziemi przewlekle chorymi, udzielanie pierwszej pomocy dzieciom i modziey w szkole. Wymagania: wyksztacenie rednie medyczne, mile widziany licencjat, wskazane posiadanie kursu kwalifikacyjnego dla pielgniarek rodowiska nauczania i wychowania lub chci do jego ukoczenia, mile widziane prawo jazdy kat. B. Wynagrodzenie do uzgodnienia w zalenoci od kwalifikacji i dowiadczenia. Praca w szkoach na terenie Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Zatrudnienie od wrzenia 2020r. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- pozostae: - wskazane posiadanie kursu kwalifikacyjnego dla pielgniarek rodow...

 • Company NZOZ BEDAMA Sp. z o. o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka profilaktyczna nad dziemi i modzie w szkole, wykonywanie testów przesiewowych i ich interpretacja, opieka nad dziemi przewlekle chorymi, udzielanie pierwszej pomocy dzieciom i modziey w szkole. Wymagania: wyksztacenie rednie medyczne, mile widziany licencjat, wskazane posiadanie kursu kwalifikacyjnego dla pielgniarek rodowiska nauczania i wychowania lub chci do jego ukoczenia, mile widziane prawo jazdy kat. B. Wynagrodzenie do uzgodnienia w zalenoci od kwalifikacji i dowiadczenia. Praca w szkoach na terenie Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Zatrudnienie od wrzenia 2020r. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- pozostae: - wskazane posiadanie kursu kwalifikacyjnego dla pielgniarek rodow...

 • Company SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- uprawnienia: PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie usug pielgniarskich dla mieszkaców DPSGodziny prac7.00-19.00; 15.00-20.00Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne, typ: medyczne - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESKULAP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca jako pielgniarka i rejestratorka.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie: pielgniarstwo, poonictwo; dowiadczenie mile widziane; uprawnienia do szczepieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przychodnia na Biskupinie Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace zwizane z wykonywanym zawodem (pielgniarka). Oferta dostpna w sali C. Kontakt z pracodawc - 71 348 30 81. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczne- pozostae: wyksztacenie: rednie medyczne, sta pracy: brak wymaga, kurs-specjalizacja w zakresie pielgniarstwa rodowskowego/rodzinnegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA lek.med. BEATA RYBKA-STOMA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: rejestracja pacjentów, prowadzenie dokumentacji medycznej, wykonywanie ekg, pomiar R/R, szczepienia. Praca w Koobrzegu na kontrakcie, w godz. 8-15,11-18. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: kurs szczepie - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczne- pozostae: cierpliwo i zaangaowanie, dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Felicjanek in Other
  10.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie usug pielgniarskich podopiecznym domu pomocy spoecznej dla dzieci w Iwoniczu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: prawo wykonywania zawodu pielgniarki - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Puckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Sp. K. in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na stanowisku pielgniarki rodzinnej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: Prawo do tworzenia listy aktywnej, mile widziany kurs szczepie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WOLAK TOMASZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'BONUS' in Other
  10.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków:  planowanie  i realizacja  kompleksowej opieki pielgniarskiej nad chorym, staa wspópraca z lekarzem rodzinnym, wykonywanie czci zabiegów medycznych np. wykonywanie zastrzyków itp.inne prace zlecone przez lekarzaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane; pomaturalne/policealne, typ: medyczne - podane- pozostae: mile widziane dowiadczenie, ukoczony kurs pielgniarki rodowiskowo-rodzinnej lub gotowoc jego ukoczenia na koszt pracodawcySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Wysocku in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Kompleksowa opieka pielgniarska nad mieszkacami DPS.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Radom
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: realizacja opieki pielgniarskiej wobec mieszkaców DPS, rozkadanie i pakowanie leków, dokumentowanie podejmowanych dziaaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RadomiuKsidza  ukasika 3Radom 26612- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka pielgniarska nad mieszkacami Domu Pomocy Spoecznej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: Prawo wykonywania zawoduSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BechatowieBaweniana 3Bechatów 97400- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Czarnków
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka pielgniarki nad mieszkacami ZDPS RM. w Wieleniu. Prowadzenie dokumentacji.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Aktualne prawo wykonywania zawodu pielgniarki.Wskazane dowiadczenie zawodowe.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzarnkowieOrowskiego 1Czarnków 64-700- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP, CV oraz LM- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "Zdrowie" H.Kłaczyńska i E.Czerwińska s.c. in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: praca w domu pacjentaWymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami starszymi pensjonariuszami DPSu, praca w systemie 12 godzinnymWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, prawo wykonywania zawodu- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu in Wrocław
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Podawanie leków, wykonywanie opatrunków, dokonywanie pomiarów yciowych, udzia w wizytach lekarskich, pomoc w czynnociach ycia codziennego.Miejsce wykonywania pracy: - Dom Pomocy Spoecznej, ul. Karmelkowa 25, 52-437 Wrocaw,- Dom Pomocy Spoecznej, ul. Mczna 3, 54-131 Wrocaw,             - Dom Pomocy Spoecznej, ul. Rdziska 66/68, 54-106 Wrocaw. Równowany system czasu pracy, praca zmianowa; godziny pracy: 7.00-19.00,7.00-15.00, 11.00-19.00. Oferta dostpna w sali C. Kontakt z pracodawc - tel.: 71 376 99 36, e-mail: :- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: prawo wykonywania zawodu pielgniarza/pielgniarki - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczne- pozostae: 1) wyksztacenie: a) minimum rednie medyczne w zawodzie pielgniarki umoliwiajce wyk...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFICACH in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - konieczne- umiejtnoci: NIEKARALNO - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Zapewnienie pacjentom opieki pilgniarskiej wg obowizujcych standardów.Praca w godz.: 7.00-19.00, 19.00-7.00 od pn. do nd. w równowanym systemie czasu pracy.Praca na Oddziaach Szpitalnych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: prawo do wykonywania zawodu pielgniarki - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. rednie zawodowe medyczne w zawodzie pielgniarka lub licencjat pielgniarstwa lub tytu magistra na kierunku pielgniarstwo. Dowiadczenie nie jest wymagane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub mailowy.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: PielgniarkaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczne- pozostae: Wyksztacenie min. rednie zawodowe lub wysze. Kierunek : Pielgniarstwo. Prawo do wykonywanie zawodu. Umiejtno pracy w zespole. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie , CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Ustalanie i udzia w konsultacjach lekarskich. Zakup i wydawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Prowadzenie dokumentacji medycznej wychowanków.  Praca na dwie zmiany : 7-15, 7-19Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: medyczne - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w pracy z dziemi i modzie. Umiejtno pracy w zespole, zaangaowanie w powierzone obowizki oraz dobra organizacja wasnej pracy, kukltura osobista. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv, dokumenty potwierdzajce kwalifikacje. kontakt w godz. 10-14. - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Wczasowo-Sanatoryjny "Peła" Sp. zo.o. in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie i obsuga kuracjuszy przebywajcych na leczeniu uzdrowiskowym z NFZ oraz goci komercyjnych na turnusach leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanie podstawowych czynnoci medycznych: badanie, pomiar parametrów, wydawanie leków. Prowadzenie kompletnej dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej, sporzdzanie wypisów. Praca w systemie zmianowym (równie dyury nocne ). Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - konieczne- umiejtnoci: dokadno, odpowiedzialno - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; cierpliwo , opanowanie, sumienno  - konieczne- pozostae:  umiejtno wspópracy w zespole,  bardzo dobra organizacja pracy wasnejSposób aplikowania:- bezporednio do pr...

 • Company DOBRE Sp. z o. o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Podawanie kontrastu, obsuga strzykawki automatycznej, rejestracja pacjentów.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CenterMed Lublin z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: standardowy zakres obowizków dla pielgniarki, wykonywanie zabiegów (iniekcja kroplówki lub inne zabiegi zlecane przez lekarza), pobieranie krwi, wykonywanie opatrunków, znajomo lub nauka systemu medycznego somed, stosowanie obowizujcych procedur, rejestracja pacjentaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; KOMUNIKATYWNO - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczne- pozostae: mile widziane szkolenia/kursySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej CICHY ZAKĄTEK in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad chorym mieszkacem, wykonywanie czynnoci diagnostycznych i zabiegów leczniczychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- uprawnienia: prawo wykonywania zawodu pielgniarki - konieczne- umiejtnoci: umiejtno agodzenia sytuacji konfliktowych - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: odpowiedzialno, komunikatywno, mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZDZISŁAW SADOWSKI in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: udzielanie wiadcze pielgnacyjnych i leczniczych, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów, ustalanie terminów wizyt, rejestracja pacjentów, prowadzenie sprawozdawczoci medycznej, wspópraca z lekarzami, udzielanie wiadcze w zakresie promocji zdrowiaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - konieczne- umiejtnoci: ch do szkolenia i rozwoju zawodowego - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: udziela wiadcze zdrowotnych, w tym pielgnacja zapobiegawczaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe - podane- pozostae: wyksztacenie wysze kierunek pielgniarstwo, mile widziane dowiadczenie zawodowe, aktualne prawo do wykonywania zawoduSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE" in Wysoka
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: kompleksowa opieka pielgniarska nad mieszkacem, wykonywanie czynnoci ambulatoryjnych, mile widziane ukoczone kursy specjalistyczne dotyczce pracy z osobami chorymi psychicznie i przewlekle chorymiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Pielgniarka – prawo wykonywania zawodu - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: umiejtno pracy w zespole, odporno na stres, zdolno podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji, orientacja na mieszkaca, yczliwe podejcie do ludzi, wysoka kultura osobista, empatia, mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowiskuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z zakresem obowizków na stanowisku pielgniarkaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: mile widziane dodatkowe kursy i szkolenia, prawo do wykonywania zawoduSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Powiatu NowosdeckiegoNawojowska 118Nowy Scz 33300- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z zakresem obowizków na stanowisku pielgniarki.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: mile widziane dodatkowe kursy i szkolenia, prawo wykonywania zawodu.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Powiatu NowosdeckiegoNawojowska 118Nowy Scz 33300- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Identyfikowanie potrzeb pacjenta, planowanie i realizowanie opieki pielgniarskiej zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, stae ocenianie skutecznoci zastosowanych procedur pielgniarsko- leczniczych, motywowanie pacjenta do samopielgnowania, przekazywanie dokadnej informacji o pacjencie czonkom zespou terapeutycznego, wdraanie nowych technik i metod pielgnowania, dokadne prowadzenie obowizujcej dokumentacji medycznej, przestrzeganie praw pacjenta, kontrolowanie pod wzgldem jakociowym i ilociowym wydanych diet, organizowanie oraz stosowanie w oddziale prawidowego ywienia pacjentów, wspódziaanie w zakresie diagnozowania i leczenia, wykonywanie zalece lekarskich zgodnie z obowizujcymi zasadami, wykonywanie zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych wedug zalece zgodnie ze standardami,...

 • Company Ewa Edelműller Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "EDEL-MED" in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Pielgniarka praca w poradni okulistycznej:-Przygotowanie pacjentów do bada-przygotowanie i nadzór nad dokumentacj medyczn-przygotowanie gabinetu do pracyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters