Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

104 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 104 results.
 • Company Areszt Śledczy w Bytomiu in Katowice
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca w bezporedni kontakcie z osobami pozbawionymi wolnoci w specyficznym rodowisku pracy zwizanym z izolacj, podwyszonym ryzykiem wystpienia sytuacji trudnych i stresujcych. Kandydatem moe by osoba:posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta z peni praw publicznych, dajca rkojmi prawidowego wykonywania zada, która nie bya skazana prawomocnym wyrokiem sdu za przestpstwo umylne lub umylne przestpstwo skarbowe, albo wobec której nie zosta wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzajcy postpowanie karne o takie przestpstwo, a take nie toczy si przeciwko niej postpowanie karne o takie przestpstwo, posiadajca odpowiednie do zajmowanego stanowiska wyksztacenie (co najmniej rednie w zawodzie pielgniarki) oraz prawo wykonywania zawodu, dajca rkojmi zachowania tajemnicy...

 • Company DOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Udzielanie pielgniarskich wiadcze. Praca wedug grafiku w godz. 8-18.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe, aktualne prawo wykonywania zawodu, mile widziany kurs szczepie, mile widziane dowiadczenie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc od poniedziaku do pitku  lub o przesanie aplikacji na e-mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ TURSK in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Pielgniarka-Przygotowywanie i podawanie leków, wykonywanie iniekcji, pobieranie materiaów do bada, zmienianie opatrunków, asystowanie lekarzowi podczas konsultacji, wykonywanie podstawowych pomiarów (RR, poziom glukozy, temperatura itp.), pomoc w podstawowych czynnociach dotyczcych higieny osobistej mieszkaców, sporzdzanie kompleksowej dokumentacji. Praca w systemie trzyzmianowym. Wymagane: wyksztacenie min. rednie medyczne-pielgniarka, uprawnienia: Prawo wykonywania zawodu, umiejtnoci: praca w zespole, umiejtnoci interpersonalne, zaangaowanie, szybko podejmowania decyzji. Mile widziane dowiadczenie zawodowe na stanowisku pracy. Tel.: 95 755 32 85 Ewa Rybicka,Magorzata Herman.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: PRAWO WYKONYWA...

 • Company "NURS KLINIK" Sp. z o.o. in Marcinkowice
  20.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami chorymi, wykonywanie EKG, iniekcjiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze kierunkowe, aktualne prawo do wykonywania zawodu. Praca w Przybysawicach od pon. do niedz. na dwie zmiany w godz.: I zmiana 7.00-19.00, II zmiana 19.00-7.00; wynagrodzenie: od 3 000 z brutto do negocjacji. Kontakt: "NURS KLINIK" Sp. z o.o.; 33-273 Przybysawice 22; wczeniejszy kontakt tel.: 14 627 79 50.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Kielce
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: praca w gabinecie zabiegowym, rejestracja pacjentówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- pozostae: Praca w gabinecie zabiegowym, w rejestracji.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyMiejski Urzd Pracy w KielcachSzymanowskiego 6Kielce 25361- wymagane dokumenty: oferta pracy dla osób z ewid. MUP w Kielcach/uzupenienie PI- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie in Tarnów
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Pielgniarka Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie lub wysze kierunkowe, aktualne prawo wykonywania zawodu, ksieczka sanepidowska. Praca w Tarnowie od pon. do nd. równie w wita na dwie zmiany w godz.: 7:00-19:00, 19:00-7:00 lub pn.-pt.: od 7:00-14:35; wynagrodzenie od 3 400 z brutto+ dodatek staowy oraz inne premie. Kontakt: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów, CV przesya na adres e-mail: ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie, CV lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Medyczne KOL-MED - Samodzielny Publiczny ZOZ w Tarnowie in Tarnów
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Pielgniarka do punktu wymazowegoWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie min. rednie, aktualne prawo wykonywania zawodu. Praca w Tarnowie, od pon. do pt.: w godz.: 15:00-18:00, sb.-nd.: 10:00-13:00, na umow zlecenie; wynagrodzenie: 17 z brutto/h do uzgodnienia. Kontakt: Centrum Medyczne KOL-MED - Samodzielny Publiczny ZOZ w Tarnowie, pl. Dworcowy 6, 33-100 Tarnów, wczeniejszy kontakt tel.: 14 688 60 13.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie, CV, list motywacyjny lub bezporednio do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU in Toruń
  18.10.2020

  Zakres obowizków: podawanie leków uczestnikom placówek, udzielanie pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach nagych, kontrola stanu zdrowia uczestników, wsparcie w prowadzeniu zaj terapeutycznych, wspópraca z zespoemWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - dodatkowe- pozostae: uprawnienia do wykonywania zawodu pielgniarki lub ratownika medycznegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley wysa na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z zakresem czynnoci, praca z pacjentem w podeszym wieku.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae:  Wynagrodzenie od 3400 z - 3900 z - w zalenoci od wysugi lat (stau pracy).Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FCM ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Pielgniarka w gabinecie zabiegowym w Centrum Medycznym FCM ZdrowieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wyk. kierunkowe, ukoczony kurs specjalistyczny z zakresów: wykonywanie i interpretacja zapisu EKG i szczepienia ochronne, prawo jazdy kat. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Nadzór stanu zdrowia dzieci obkowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- uprawnienia: dyplom ukoczenia szkoy pielgniarskiej - konieczne- inne zawody: Pielgniarka, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Umiejtno pracy z dziemi, umiejtno pracy w zespole, odporno na stres.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Na spotkanie z pracodawc naley zgosi si z otrzymanym skierowaniem do pracy oraz dokumentami aplikacyjnymi.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W OPOLU Z/S W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie bada, prowadzenie dokumentacji medycznejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane; rednie zawodowe, typ: medyczne - podane- pozostae: wyk. rednie lub wysze w zawodzie pielgniarki umoliwiajce wykonywanie zawodu, gotowo do pracy na zmianyPraca pon.-pt. 7-18 ( godziny ramowe)Docelowo umowa na czas nieokrelonySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Wedug stanowiska. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuczych i pielgnacyjnych mieszkaców placówkiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: wyksztaenie rednie medyczne lub wysze na kierunku pielgniarstwo oraz prawo wykonywania zawoduSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zabiegów i zlece lekarskich, udzielanie pomocy mieszkacom DPSWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - podane; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane; pomaturalne/policealne, typ: medyczne - podane; rednie zawodowe 4-letnie, typ: mechaniczne - podane- umiejtnoci: praca w zespole - konieczne; Dobry kontakt z ludmi - konieczne- pozostae: CV na e-mail: ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZPITAL MIEJSKI w Morągu Sp. z o.o in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: wg procedur pielgniarekWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: medyczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej Nr 1 in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - kierowanie prac opiekunek i pokojowych zgodnie z planem oraz ich kontrolowanie -wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza, podawanie leków, pomoc w myciu i karmieniu pacjentów- wykonywanie polece lekarza i kierownikaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: Uprawnienia do wykonywania zawodu pielgniarkiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach ul. Sienkiewicza 68 Kielce in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie usug pielgniarskich w domu chorego, (toaleta, cewnikowanie, karmienie przez sond lub PEG-a)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe mile widziane - dodatkowe- inne zawody: Pielgniarka - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka medyczna i praca z osobami niepenospawnymi Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Prawo jazdy kat.B - konieczne- pozostae: sta pracy mile widziany, prawo do wykonywania zawodu, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV  - jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W KIELCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: w/g potrzebWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - podane- pozostae: Prawo wykonywania zawodu, orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci. Praca na 1/2 etatu.Zakres obowizków: opieka medyczna nad pracownikami ZP-HZN w KielcachSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski...

 • Company ADAX ZPH Dom Pomocy Społecznej RELAX in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: sprawowanie opieki medycznej nad pensjonuriuszami DPSuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne; rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: dowiadczenie w zawodzie;aktualne uprawnienia pielgniarskieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE "NADZIEJA" in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - ksztatowanie umiejtnoci zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych i umiejtnoci spoecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywnoci, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejtnoci samoobsugi i umiejtnoci spoecznych oraz wspieranie, take w formie asystowania w codziennych czynnociach yciowych, w szczególnoci takich jak: samoobsuga, zwaszcza wykonywanie czynnoci gospodarczych i porzdkowych, w tym umiejtno utrzymania i prowadzenia domu, dbao o higien i wygld, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówienikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze spoecznoci lokaln, wspólne organizowanie i spdzanie czasu wolnego (. wyjcie na spacer), korzystanie z usug rónych instytucji; ksztatowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi; wspópraca z rodzin - ksztato...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Miliczu in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Rozkadanie leków, podawanie insuliny Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- uprawnienia: PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELGNIARKI - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Udzielanie wiadcze pielgniarskich. Praca w godz. 7-19Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: udzielanie wiadcze zdrowotnych w tym pielgnacja zapobiegawczaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe - podane- pozostae: wyksztacenie wysze kierunek pielgniarstwo, wskazane dowiadczenie zawodowe, aktualne prawo do wykonywania zawoduSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków Sp. z o.o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: PielgniarkaRównowany system czasu pracyPraca w godzinach 7-19, 19-7 wedug grafikuMoliwy wybór formy zatrudnienia - umowa o prac lub kontraktWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie lub wysze pielgniarskie, prawo wykonywania zawodu, umiejtnoci personalne, mile widziane dowiadczenie w pracy z pacjentem wymagajcym opieki dugoterminowej, zaangaowanie i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych zada.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane ofert proszone s o kontakt telefoniczny z pracodawc lub przesyanie Cv za porednictwem poczty elektronicznej na adres - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków wynikajcy z uprawnie pielgniarki. Wymagania:- pozostae: Wyksztacenie rednie lub wysze w specjalnoci pielgniarstwo, mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Udzielanie wiadcze zdrowotnych , a w szczególnoci wiadcze pielgnacyjnych , zapobiegawczych , diagnostycznych , leczniczych w warunkach ZOLWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; pomaturalne/policealne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- uprawnienia: Prawo wykonywania zawodu pielgniarki - konieczne- pozostae: Praca w systemie równowanym , zmiany 7.00-19.00 19.00-7.00 pon.-nd. Miejsce wykonywania pracy Dbrowa Tarnowska ZOL.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku in Other
  15.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Pobieranie krwi i jej skadników od dawców, wyjazdy na ekipy. System czasu pracy: wedug grafiku. Godz. pracy 6.30-14.30.Praca na okres próbny: 3 miesice z moliwoci dalszego zatrudnienia.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: [Inne] : prawo wykonywania zawodu pielgniarkiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. Szpital św. Jerzego in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: opieka medyczna nad pacjentamiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczne- pozostae: Wyksztacenie o kierunku pielgniarskim. Dowiadczenie nie jest wymagane. Moliwo pracy w ramach umowy zlecenie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Wysoka
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - waciwe realizowania opieki pielgniarskiej wg przyjtych standardów,- przygotowywanie pacjentów do bada specjalistycznych i asystowanie przy ich wykonywaniu,- podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarskim i obowizujcymi procedurami,- dbao o utrzymanie sprawnoci technicznej sprztu i aparatury medycznej,- edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie objawów towarzyszcych chorobie,- wspópraca z rodzin i zespoem terapeutycznym,- przestrzegania obowizujcych przepisów prawa- prawidowe prowadzenie dokumentacji medycznej pod wzgldem jakociowymi i ilociowym wg obowizujcych procedur instrukcjiMiejsce pracy: NZOZ MARIMED w Powakowicach, 88-220 Osiciny.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: mechaniczne - podane- inne zawody:...

 • Company Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: opieka pielgniarska nad Pacjentem, prowadzenie dokumentacji, obsuga sprztu medycznego (. pompy infuzyjne, monitory);podawanie leków cytostatycznych (dotyczy pracy na oddziale onkologii klinicznej)Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Komunikatywno - konieczne; Dowiadczenie mile widziane - konieczne; Umiejtno pracy w grupie - konieczne; empatia - konieczne; zaangaowanie - konieczne- pozostae: wyksztacenie kierunkowe pielgniarstwo, aktualne prawo wykonywania zawodu, mile widziane ukoczone kursy specjalistyczne, pogodne usposobienie, poczucie humoruSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przychodnia NZOZ Vitamed in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca pielgniarki w terenie i w przychodni.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagany kurs pielgniarki rodowiskowo-rodzinnej. Dowiadczenie  w zawodzie mile widziane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ in Wysoka
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad mieszkacami Domu- wykonywanie zabiegów higieniczno-pielgnacyjnych, podawanie lekówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno - konieczne; atwo w nawizywaniu kontaktów - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : empatia, wysoka kultura osobista, dobry kontakt z osobami starszymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GÓRZYSKOWO sp.z o.o. in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie czynnoci pielgniarskich zgodnych z zakresem ustawy o zawodzie pielgniarki i poonej, innych przepisów dotyczcych obowizków i uprawnie pielgniarki oraz zakresem dziaania placówki medycznejwykonywanie szczepie ochronnych prowadzenie dokumentacji medycznej i dokumentacji sprawozdawczej w zakresie realizacji obowizku wykonywania szczepie ochronnychprowadzenie edukacji zdrowotnejWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  obsuga komputera MS Ofice - konieczne; dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : posiadanie co najmniej 6-miesicznej praktyki w zakresie przeprowadzania szczepie ochronnych[Umiejtno 1] : ukoczony kurs specjalistyczny dla pielgniarek pn.: szczepienia ochronneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- ...

 • Company PUP in Strzelce
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: opieka pielgniarska nad mieszkacami DPS, rozkadanie leków, wykonywanie iniekcji, opatrunków, wspópraca z lekarzami, wykonywanie zabiegów piel - opiek.Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Dokumenty potwierdzajce kwalifikacje. Umiejtno pracy w zespole, empatii, skoncentrowania, opanowania, dobrej komunikacji. Mile widziane dowiadczenie.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Strzelcach KrajeskichAl. Wolnoci 39Strzelce Krajeskie 66-500- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzajce wyksztacenie i sta pracy, ukoczone szkolenia.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Pielgniarka - opieka Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe, typ: medyczne - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w AugustowieMickiewicza 2Augustów 16300- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej "Chemik" in Other
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: - wykonywanie prac zwizanych z obsug pielgniarsk w ramach wiadcze zdrowotnych dla mieszkanców w oparciu o zalecenia lekarskie- monitorowanie stanu zdrowia mieszkaców- asystowanie mieszkacom podczas wizyt lekarskichWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- inne zawody: Pielgniarka, sta: 1 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie zawodowe (pielgniarstwo), 1 miesic dowiadczenia zawodowego, prawo do wykonywania zawodu.Obowizki:- wykonywanie prac zwizanych z obsug pielgniarsk w ramach wiadcze zdrowotnych dla mieszkanców w oparciu o zalecenia lekarskie- monitorowanie stanu zdrowia mieszkaców- asystowanie mieszkacom podczas wizyt lekarskich[Zgloszenia: , 22 823 50 12]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumen...

 • Company SCHRONISKO DLA NIELETNICH W CHOJNICACH in Chojnice
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zada pielgniarki/pielgniarza Szczegóy oferty opublikowano na stronie internetowej Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach .plWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Szczegóy oferty opublikowano na stronie internetowej Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach 2020.KRSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta in Other
  14.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Do uzgodnieniaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFICACH in Other
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ. in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - przyjcia z lekarzem , realizacja zlece lekarskich- wykonywanie bada EKG- rozkadanie, wydawanie i podawanie leków- pomiar parametrów : RR, temperatury, wagi wzrostu, poziomu glukozy we krwi- wykonywanie iniekcji- zmiany opatrunków- wiadczenia usug w zakresie pomocy doranej- pobieraie krwi do bada- wykonywanie szczepie ochronnych- wykonywanie zabiegów pielgniarkich- opieka pielgniarska nad pacjentem ( równie w transporcie )- ustalanie konsultacji specjalistycznych- wyjazd z pacjentem do specjalisty/ szpitala- prowadzenie obowizujcej dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: medyczne - konieczne- pozostae: Dowiadczenie min. 1 rok pracy w zawodzie pielgniarki Umiejtnoci : samodzielno, umiejetno organiza...

 • Company NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: min. rednie pielgniarskie, prawo do wykonywania zawodu pielgniarki, prawo jazdy kat. B, kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w zakresie pielgniarstwa rodzinnego lub opieki dugoterminowej; dowiadczenie: brak wymaga; zakres obowizków: pielgniarstwo w miejscu zamieszkania pacjenta; miejsce pracy: Wielowie;Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Pielgniarka - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ARCHIDIECEZJALNY DOM HOSPICYJNY BŁ. JANA PAWŁA II W KATOWICACH in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: wizyty pielgniarskie w domach pacjentów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Co najmniej kurs kwalifikacyjny pielgniarki: rodowiskowej lub rodzinnej lub geriatrii lub opieki dugoterminowej lub piel. przewlekle chorych lub pediatrycznego lub opieki paliatywnejSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - yciorys zawodowy wraz ze zgod na przetwarzanie danych osobowych- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: OFPR/20/0938|Co najmniej kurs kwalifikacyjny pielgniarki: rodowiskowej lub rodzinnej lub geriatrii lub opieki dugoterminowej lub piel. przewlekle chorych lub pediatrycznego lub opieki paliatywnej...

 • Company NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: zadania pielgniarki w hospicjum domowymWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kategorii B - konieczne- pozostae: prawo do wykonywania zawodu, samodzielno, empatia, umiejtno pracy w zespoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Pielgnacja mieszkaców pozostajcych w domu pomocy spoecznej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; pomaturalne/policealne, typ: medyczne - podane; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- uprawnienia: ksieczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe mile widziane. KomunikatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wiadectwa szkolne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "PRZYCHODNIA LEKARSKA SAN-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  14.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: praca w rodowisku i w gabinecie zabiegowym lekarza rodzinnegoWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie lub wysze, uprawnienia pielgniarki rodowiskowej, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - yciorys zawodowy wraz ze zgod na przetwarzanie danych osobowych- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: ofpr/20/0934|wyksztacenie rednie lub wysze, uprawnienia pielgniarki rodowiskowej,...

 • Company PUP in Wysoka
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: staa wspópraca z opeikunami, wczesne reazgowanie na niepokojce objawy ze strony zdrwoia dzieci; stae czuwanie nad bezpieczestwem dzieci, korzystanie z poiadanej wiedzy i umiejtnoci w celu zagwarantowania dzieciom wacicwej opieki pielgnacyjnejWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: rednie medyczne w zawodzie pielgniarki/poonej lub wysze, prawo do wykonywania zawodu pielgniarki/poonej  na obszarze RP; umiejtno pracy w zespole; wysoka kultura osobista; komunikatywnoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GogowiePiaskowa 1Gogów 67200- wymagane dokumenty: ze skr. i CVkont. osobisty w obku- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wejherowo
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Mgr pielgniarstwa - nie wymaga dodatkowych kwalifikacji.Licencjat pielgniarstwa i wyksztacenie rednie pielgniarskie wymaga kursu kwalifikacyjnego dla pielgniarek rodowiskowych szkolnychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WejherowieI Brygady Pancernej WP 32Wejherowo 84200- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIKLAB S.C. E. Głowacka, J. Kowalska, J. Potera in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: pobieranie krwi od pacjentówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: - uprawnienia do pobierania krwi - umiejtno pobierania krwigodziny pracy 6:30 - 10:30Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters