Jobmonitor. Search results for Odd job persons

42 Jobs found

Used filters:
 • Odd job personsx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company PUP in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: obcinanie marchewkiSposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company PUP in Zielona Góra
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie rónych prac na terytorium Polski zgodnie ze zleceniami, midzy innymi: wykadanie towarów, pakowanie, prace porzdkowe, zaadunek i rozadunek towarów i materiaów budowlanych, dwiganie ok. 10 kg Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie podstawowe, min. 6 miesicy w cigu 1,5 roku dowiadczenia na tym samym stanowisku, dobry stan zdrowia ze wzgldu na dwiganie Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Zielonej GórzeBatorego 126AZielona Góra 65-735- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prostych czynnoci remontowo-budowlanych, prace porzdkowe na budowie, przygotowywanie materiaów, pomocniczych, pomoc dla pracowników budowlanych w pracach tynkarskich, murarskich, wykoczeniowych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: dobra sprawno fizyczna precyzja, dokadno, zdolnoci manualne Kadzenie glazury oraz karton - gipsu znajomo pracy na budowie - tynkowanie, murowanies to czynnoci pomocnicze polegajce na prostych pracach pomocniczych dla pracowników budowlanych, znajomo jzyka rosyjskiego mile widziana,Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WoominieWarszawska 5aWoomin 05200- wy...

 • Company HENNIGES AUTOMOTIVE PRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prace manualneWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: zdolnoci manualne, mile widziane dowiadczenie pracy na podobnym stanowisku, zaangaowanie i motywacja do pracy,     umiejtno pracy w zespole,Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Podanie, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gorlice
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prac porzdkowych, remontów i napraw Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GorlicachMichalusa 18Gorlice 38300- wymagane dokumenty: skierowanie + CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Bochnia
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Proste prace dorywcze, pakowanie , magazynowanie, skadowanie, odseparowywanie, kontrola towarów podziale na dobre i ze, prace porzdkowe.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- pozostae: Wyksztacenie: brak wymaga. Praca w godzinach midzy   (06:00  a 18:00  ora z 10:00  a 22:00  wg harmonogramu)  Umowa o prac na czas okrelony od 23.10.2020  -29.09.20201. Wynagrodzenie 2600 z brutto. Praca w Bochni. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BochniWojska Polskiego 3Bochnia 32-700- wymagane dokumenty: Skierowanie - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie prac prostych zleconych w zalenoci od brany np. praca na linii produkcyjnej, ubój i rozbiór drobiu, sortowanie odpadów, wykonywanie prostych prac.Praca od poniedziaku do pitku w systemie trzyzmianowym w godz.: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00, um. zlecenie 40 godz/tyg, na terenie powiatu wodzisawskiego.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtno pracy w zespole, punktualno, sumienno, rzetelno, komunikatywno.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Wodzisawiu lskimMichalskiego 12Wodzisaw lski 44300- wymagane dokumenty: Skierowanie, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: porzdkowanie rzeczy na magazynie, przeliczanie towaru, wykonywanie zada prostych zada kierownika, pomoc w przenoszeniu prostych rzeczy w galerii lub magazynieWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: praca w godz. 6-14Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoznaniuCzarnieckiego 9Pozna 61538- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Sklejanie kartonów, czynnoci pomocnicze przy produkcji.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Sprawno fizyczna, sprawno manualna, odpowiedzialno.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MawieWyspiaskiego 7Mawa 06500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: praca przy produkcji artykuów, narzdzi malarskich, pakowanieWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Dowiadczenie mile widziane - podane- pozostae: mile widziana dyspozycyjno do pracy na zmiany i w weekendy, praca w firmie KAEMSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoznaniuCzarnieckiego 9Pozna 61538- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Czynnoci zwizane z kompletacj produktów do wykonania fotografii. Obsuga drukarki 3D. Wykonanie zdj produktów. Prace pomocnicze w Dziale Sprzeday.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Zainteresowanie fotografiSposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie rónego typu prac zwizanych z magazynowaniem i przewozem towarów: rozadowanie dostarczonego towaru; rozlokowanie towaru w miejscu magazynowania, zaadowanie towarów na samochód dostawczy; dbanie o przdek w miejscu pracy; praca zmianowa.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Powiatu Warszawskiego ZachodniegoPoznaska 131AOarów Mazowiecki 05850- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: pakowanie wyrobów, prace pomocnicze, utrzymywanie porzdku w miejscu pracy, inne prace zlecone przez przeoonego.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: PD) punktualno - konieczne; bardzo dobra koordynacja ruchowo-wzrokowa - konieczne; A/B) dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : gotowo do pracy w systemie dwuzmianowym[Inne] : ilo godzin pracy w tygodniu: 40 hpraca w systemie dwuzmianowym: 7-15 i 15-22Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OtwockuGórna 11Otwock 05400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ABALONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - czynnoci produkcyjne zwizane z wykonywaniem stroików witecznych, - pakowanie towarów, - skadanie regaów, - przygotowywanie do wysyki. Okoo 200-240 godzin pracy miesicznie, dyspozocyjno w godz.: 6:00-17:00. Umowa zlecenie w ramach pracy tymczasowej. Oferta dostpna w sali B, D, F, G, H. Kontakt z pracodawc - tel.: 507 195 347. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy wykonujcy dorywcze prace proste - konieczne- pozostae: wyksztacenie: dowolne, sta pracy: mile widziane dowiadczenie na produkcji, zdolnoci manualne, umiejtno pracy w tempie, umiejtno pracy w zespole, dyspozycyjno, dobra kondycja fizycznaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Gratowanie, przebieranie( ocena jakociowa detali), pakowanie i przemieszczanie detali przy produkcjiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno - konieczne; zdolnoci manualne - konieczne- pozostae: dowiadczenie na w/w stanowisku 5 miesicySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy ód-WschódCzstochowska 40/52ód 93121- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prostych czynnoci remontowo-budowlanych, prace porzdkowe na budowie, przygotowywanie materiaówpomocniczych, pomoc dla pracowników budowlanych w pracach tynkarskich, murarskich, wykoczeniowych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : dobra sprawno fizyczna precyzja, dokadno, zdolnoci manualne Kadzenie glazury oraz karton - gipsu znajomo pracy na budowie - tynkowanie, murow[Inne] : praca od poniedziaku do pitku, sobota - dodatkowo, od godz. 6.00 do 14.00,od godz. 14.00 do 22.00,  s to czynnoci pomocnicze polegajce na prostychpracach pomocniczych dla pracowników budowlanych, znajomo jzyka rosyjskiego mile widzian...

 • Company PUP in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: wykonanie rónego typu prostych prac zleconych w zalenoci potrzeby; rozadowywanie towaru; prace magazynowe; pomoc w kuchni; zbieranie zamówie, pakowanie; prace porzdkowe; pranie, prasowanie; robienie zakupów; opieka nad zwierzciem (w tym wyprowadzaniem na spacer); prace ogrodnicze typu podlewanie rolin, pielenie, grabienie itp.  Moliwo samodzielnego wykonania pracy bez cigego nadzoru zleceniodawcy w dowolnych godzinachWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja czasu pracy - konieczne; zdolnoci manualne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Praca na linii produkcyjnejPakowanie towarów i przygotowanie do wysykiKontrola jakociWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: zdolnoci manualne - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyMiejski Urzd Pracy w Pocku3 Maja 16Pock 09400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Buczek
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Zbieranie, segregacja pieczarek. Zapewniamy transport z Zelowa.Trasa transportu: Chociw, Rogóno, Józefów Widawski, Patoki, Zalesie, ki, Krzelów, Kurów, Podenice, Zelów, Buczek, Wola Buczkowska, Czestków, Gorczyn, ask, Wiewiórczyn, WronowiceWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Wspópraca w zespole - konieczne; Komunikatywno - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w BechatowieBaweniana 3Bechatów 97400- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Bełżyce
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Ukadanie wyrobów tartacznych, sortowanie, paletowanie, sprztanie.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole  - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Tomaszowie LubelskimLwowska 35Tomaszów Lubelski 22600- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: PROSTE PRACE FIZYCZNE.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Krzysztof Płonka in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: skadanie elementówWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie bez znaczenia, dowiadczenie zawodowe nie jest wymagane. Miejsce wykonywania pracy: preferowane w miejscu zamieszkania pracownika (praca w domu) - pracodawca zapewnia materia oraz odbiór wykonanych skrzynek.Pracodawca oferuje elestyczne formy zatrudnienia - w zalenoci od preferencji zatrudnieniowych potencjalnych kandydatów do pracy (umowa o prac , umowa o dzieo, umowa zlecenie), system wynagradzania akrodowy - wysoko wynagrodzenia uzaleniona jest od iloci zoonych skrzynek.  Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt z pracodawc telefoniczny - 698 352 423- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIXPOL ZDZIESZOWICE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:  -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIXPOL ZDZIESZOWICE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA in Other
  12.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:  -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIXPOL ZDZIESZOWICE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:  -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: wykonanie rónego typu prostych prac zleconych w zalenoci potrzeby; rozadowywanie towaru; prace magazynowe; pomoc w kuchni; zbieranie zamówie, pakowanie; prace porzdkowe; pranie, prasowanie; robienie zakupów; opieka nad zwierzciem (w tym wyprowadzaniem na spacer); prace ogrodnicze typu podlewanie rolin, pielenie, grabienie itp.  Moliwo samodzielnego wykonania pracy bez cigego nadzoru zleceniodawcy w dowolnych godzinachWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja czasu pracy - konieczne; zdolnoci manualne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prostych czynnoci remontowo-budowlanych, prace porzdkowe na budowie, przygotowywanie materiaówpomocniczych, pomoc dla pracowników budowlanych w pracach tynkarskich, murarskich, wykoczeniowych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : dobra sprawno fizyczna precyzja, dokadno, zdolnoci manualne Kadzenie glazury oraz karton - gipsu znajomo pracy na budowie - tynkowanie, murow[Inne] : praca od poniedziaku do pitku, sobota - dodatkowo, od godz. 6.00 do 14.00,od godz. 14.00 do 22.00,  s to czynnoci pomocnicze polegajce na prostychpracach pomocniczych dla pracowników budowlanych, znajomo jzyka rosyjskiego mile widzian...

 • Company MIXPOL ZDZIESZOWICE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:  -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIXPOL ZDZIESZOWICE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA in Other
  12.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:  -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prostych czynnoci remontowo-budowlanych, prace porzdkowe na budowie, przygotowywanie materiaówpomocniczych, pomoc dla pracowników budowlanych w pracach tynkarskich, murarskich, wykoczeniowych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : dobra sprawno fizyczna precyzja, dokadno, zdolnoci manualne Kadzenie glazury oraz karton - gipsu znajomo pracy na budowie - tynkowanie, murow[Inne] : praca od poniedziaku do pitku, sobota - dodatkowo, od godz. 6.00 do 14.00,od godz. 14.00 do 22.00,  s to czynnoci pomocnicze polegajce na prostychpracach pomocniczych dla pracowników budowlanych, znajomo jzyka rosyjskiego mile widzian...

 • Company PUP in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: wykonanie rónego typu prostych prac zleconych w zalenoci potrzeby; rozadowywanie towaru; prace magazynowe; pomoc w kuchni; zbieranie zamówie, pakowanie; prace porzdkowe; pranie, prasowanie; robienie zakupów; opieka nad zwierzciem (w tym wyprowadzaniem na spacer); prace ogrodnicze typu podlewanie rolin, pielenie, grabienie itp.  Moliwo samodzielnego wykonania pracy bez cigego nadzoru zleceniodawcy w dowolnych godzinachWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja czasu pracy - konieczne; zdolnoci manualne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIXPOL ZDZIESZOWICE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:  -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIXPOL ZDZIESZOWICE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:  -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: wykonanie rónego typu prostych prac zleconych w zalenoci potrzeby; rozadowywanie towaru; prace magazynowe; pomoc w kuchni; zbieranie zamówie, pakowanie; prace porzdkowe; pranie, prasowanie; robienie zakupów; opieka nad zwierzciem (w tym wyprowadzaniem na spacer); prace ogrodnicze typu podlewanie rolin, pielenie, grabienie itp.  Moliwo samodzielnego wykonania pracy bez cigego nadzoru zleceniodawcy w dowolnych godzinachWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja czasu pracy - konieczne; zdolnoci manualne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prostych czynnoci remontowo-budowlanych, prace porzdkowe na budowie, przygotowywanie materiaówpomocniczych, pomoc dla pracowników budowlanych w pracach tynkarskich, murarskich, wykoczeniowych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : dobra sprawno fizyczna precyzja, dokadno, zdolnoci manualne Kadzenie glazury oraz karton - gipsu znajomo pracy na budowie - tynkowanie, murow[Inne] : praca od poniedziaku do pitku, sobota - dodatkowo, od godz. 6.00 do 14.00,od godz. 14.00 do 22.00,  s to czynnoci pomocnicze polegajce na prostychpracach pomocniczych dla pracowników budowlanych, znajomo jzyka rosyjskiego mile widzian...

 • Company PUP in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: wykonanie rónego typu prostych prac zleconych w zalenoci potrzeby; rozadowywanie towaru; prace magazynowe; pomoc w kuchni; zbieranie zamówie, pakowanie; prace porzdkowe; pranie, prasowanie; robienie zakupów; opieka nad zwierzciem (w tym wyprowadzaniem na spacer); prace ogrodnicze typu podlewanie rolin, pielenie, grabienie itp.  Moliwo samodzielnego wykonania pracy bez cigego nadzoru zleceniodawcy w dowolnych godzinachWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja czasu pracy - konieczne; zdolnoci manualne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie prostych czynnoci remontowo-budowlanych, prace porzdkowe na budowie, przygotowywanie materiaówpomocniczych, pomoc dla pracowników budowlanych w pracach tynkarskich, murarskich, wykoczeniowych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : dobra sprawno fizyczna precyzja, dokadno, zdolnoci manualne Kadzenie glazury oraz karton - gipsu znajomo pracy na budowie - tynkowanie, murow[Inne] : praca od poniedziaku do pitku, sobota - dodatkowo, od godz. 6.00 do 14.00,od godz. 14.00 do 22.00,  s to czynnoci pomocnicze polegajce na prostychpracach pomocniczych dla pracowników budowlanych, znajomo jzyka rosyjskiego mile widzian...

 • Company ETOILA SP. Z O.O. in Other
  12.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: praca przy produkcji zaksek serowychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: ksieczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowo jej wyrobienia, sprawno fizyczna, sprawno manualnaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Wymagane CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonuje rónego typu proste prace zlecone w zalenoci od brany i specyfiki pracy, np.: rozadowywanie towaru, prace polowe, prace magazynowe, prace na linii produkcyjnej, zbieranie zamówie,pakowanie, prace porzdkowe itp.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIXPOL ZDZIESZOWICE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA in Other
  12.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty:  -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: monta i demonta elementów stalowychSposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Sortowanie przesyek na hali, rozadowywanie i zaadowywanie samochodów dostawczych, przenoszenie cikich paczek, sortowanie i skanowanie kopert Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- umiejtnoci: Umiejtno pracy pod presj czasu  - konieczne; sprawno fizyczna - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - podane- pozostae: Podana znajomo jzyka ukraiskiego na poziomie podstawowym w celu komunikowania sie z reszt zaogi. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WieliczceSienkiewicza 13aWieliczka 32020- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Odd job persons Edit filters