Jobmonitor. Search results for Personnel and careers professionals

124 Jobs found

Used filters:
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-50 of 124 results.
 • Company Gerz Construction Poland Sp. z o.o. in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie spraw kadrowo-pacowych. Zaatwienie spraw urzdowych obcokrajowców. Wyjazdy na budowy. Kraków-Warszawa.Praca w godz.: 7:00-15:00. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: DOWIADCZENIE W PROWADZENIU SPRAW KADROWO-PACOWYCH - konieczne;  MS OFFICE - konieczne;  obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: wyksztacenie: rednie, sta pracy: 2 lata, dowiadczenie w prowadzeniu spraw kadrowo-pacowych,obsuga komputera, pakiet MS Office, znajomo jzyków rosyjskiego i ukraiskiego na poziomie C2Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: - prowadzenie rekrutacji pracowników z Ukrainy, Biaorusi, Modawii, Gruzji- prowadzenie dokumentacji w jzyku ukraiskim- kontakt z pracownikami z Ukrainy - praca w ramach umowy zlecenia na okres 1 rokuWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: dokadnokomunikatywnodobra organizacja czasu pracyumiejtno pracy w zespole i pod presjpunktualnodyspozycyjno Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gdynia
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: - Realizowanie szeroko rozumianej polityki zarzdzania zasobami ludzkimi;- Administrowanie dokumentacj personaln;- Prowadzenie procesu zatrudnienia pracowników;- Sporzdzanie raportów wewntrznych z realizacji zada;- Pomoc w tumaczeniu szkole dla obcokrajowców;- Wprowadzanie pracowników do kontrahentów;- Utrzymywanie staego kontaktu z pracownikami;- Wsparcie w legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne; biega obsuga internetu - konieczne; bardzo dobra znajomo pakietu Office (Excel, Word) - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez ...

 • Company Gierusz i Wspólnicy Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie dokumentów kadrowych, sporzdzanie list pac, prowadzeniu teczek osobowych pracowników,obsuga PPK, zgaszanie, wyrejestrowanie oraz aktualizowanie danych w programie Patnik, sporzdzanie deklaracji DRA, PIT, GUS i PFRON oraz utrzymywanie staego kontaktu z klientami. Prowadzenie spraw kadrowo-pacowych kilku podmiotów na raz. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach: 7:30-15:30.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: Obsuga programu PATNIK - konieczne; Obsuga programu Optima - konieczne- pozostae: dowiadczenie na podobnym stanowisku, znajomo aktualnych przepisów podatkowych z zakresu ubezpiecze spoecznych i prawa pracy, umiejtno pracy w zespole, samodzielno i zaangaowanie oraz znajomo jzyka obcego bdzie dodatkowym atutem. Mile widzia...

 • Company LUK MAZ ŁUKASZ MAZUR in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: POMOC BIUROWA, KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI, KONTAKT Z KIEROWCAMI W JZYKU UKRAISKIMWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, skierowanie z Urzdu Pracy Powiatu Krakowskiego- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego in Stronie
  20.10.2020

  Zakres obowizków: 1) Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, zgodnie z obowizujcymi przepisami, 2) koordynowanie dziaa i czuwanie nad terminami skadania sprawozda, zestawie, raportów,3) uczestnictwo w opracowywaniu projektów przepisów wewntrznych i regulaminów wydawanych przez dyrektora, w szczególnoci dotyczcych spraw zwizanych z kadrami i kontrol zarzdcz,4) zgaszanie wolnych miejsc pracy do urzdu pracy, redagowanie i zamieszczanie ofert pracy na stronie BIP, wspóuczestnictwo w procesie rekrutacji,5) wykonywanie innych czynnoci zleconych przez dyrektora,Praca w godz. 7:30-15:30Praca w zastpstwie do padziernika 2021Termin i sposób skadania dokumentów aplikacyjnych.1. Wymagane dokumenty aplikacyjne naley skada w sekretariacie Szkoy Podstawowej nr 20 im. Ora Biaego, ul. Kamieskiego 24...

 • Company Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu, prowadzenie akt osobowych, prowadzenie spraw dotyczcych dyscypliny suby i pracy oraz profilaktyki zdrowotnej straaków i pracowników cywilnych, rozliczanie czasu suby i pracy pracowników i funkcjonariuszy, obsuga spotka, narad i odpraw subowych, obsuga kasowa Komendy ( podczas nieobecnoci kasjerki)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: -umiejtno redagowania pism o charakterze urzdowym-mile widziane dowiadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: - Blisze informacje na - Osoba zatrudniona na wyej wymienionym stanowisku bdzie:1. Terminowo sporzdzaa listy pac pracowników i zleceniobiorców wg przydzielonych jednostek2. Obliczaa naleny podatek, skadki na ubezpieczenie spoeczne, zdrowotne i sporzdzaa niezbdn dokumentacj w tym zakresie3. Naliczaa wynagrodzenia z tytuu przebywania na zwolnieniu lekarskim zgodnie z obowizujcymi przepisami 4. Przygotowywaa zestawienia i uzgodnienia deklaracji  i przelewów do ZUS i US- Godziny pracy: 7:30-15:30.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wymagane wyksztacenie rednie lub wysze preferowany profil ekonomia, finanse publiczne lub inne umoliwiajce wykonywanie zada na tym stanowisku. Wymagane dowiadczenie zawodowe przy ...

 • Company GRUPA PRODUCENTÓW ROZSAD KRASOŃ SP. Z O.O. in Dobra
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Koordynacja oraz realizacja procesów z obszaru naliczania wynagrodze, sporzdzanie listy pac oraz administracji kadrowej; rozliczanie czasu pracy pracowników; sporzdzanie dokumentacji na potrzeby instytucji zewntrznych; przygotowywanie raportów dotyczcych wynagrodze i zatrudnienia.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: WYMAGANIA:-kilkuletnie dowiadczenie  zawodowe na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr i pac,-biega znajomo obsugi MS OFFICE, znajomo programów Symfonia Kadry i Pace, Patnik,-bardzo dobra znajomo prawa pracy, prawa ubezpiecze spoecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych [umiejtno ich wykorzystania w praktyce],-praktyczna znajomo zagadnie dot.rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodze, wiadcze pracowniczych, umiej...

 • Company P.P.H.U. Ceramika Artystyczna Wiza Sp. z o.o. in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Naliczanie wynagrodze pracowniczych oraz obsuga kadrowa, proponowane wynagodzenie 2600 z brutto z mozliwoci premii.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Wyksztacenie minimum rednie ekonomiczne, dowiadczenie w zawodzie minimum 5 lata, umiejtno naliczania wynagrodzenia w systemie akordowym w programie WaproGang, znajomo przepisów prawa. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt z pracodawc osobisty po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel. 533991193, e-mail - jzyki aplikowania: polski...

 • Company POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: rozliczanie  czasu pracy prowadzenie PPKWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: znajomo programu Word, Excel - konieczne; PATNIK, OPTIMA - konieczne; znajomo prawa pracy - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: C.V e mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Wspótworzenie profilu kandydata; opracowanie zasad i procedur rekrutacji wewntrznej i zewntrznej;  tworzenie i publikowanie ogosze rekrutacyjnych;  przyjmowanie dokumentów kandydatów do pracy i dokonywanie ich selekcji; przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami; monitorowanie rynku pracy, poszukiwanie kandydatów na specjalnych portalach; wspópraca z agencjami pracy tymczasowej i firmami doradztwa personalnego;budowanie relacji z klientami firmy; sporzdzenie i prowadzenie bazy danych itp.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci:  dobra obsuga komputera - konieczne;  komunikatywno, wysoka kultura osobista - konieczne; A/B) dobra organizacja pracy - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B...

 • Company PUP in Łódź
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - skadanie wniosków na owiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy- skadanie wniosków na zezwolenia- skadanie ofert pracy w powiatowym urzdzie pracy- sprawdzanie legalnoci dokumentów pobytowych kandydatów spoza Polski- odbieranie owiadcze i zezwole- uczestnictwo w projektach dziau HR- rekrutacja obcokrajowców na stanowiska liniowe - codzienne posugiwanie si jzykiem ukraiskim, rosyjskim, angielskim- miejsce wykonania pracy: 91-204 ód, ul. Traktorowa 126 + zgodnie ze zleceniami firmyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: - znajomo jzyka ukraiskiego - biega - w mowie i w pimie- znajomo jzyka angielskiego - biega - w mowie i w pimie- predyspozycje do codziennego kontaktu z pracownikami na stanowiska...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: rekrutcja pracowników z Azji i krajów arabskich Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie w brany - wymagane, sta: 3 lat - konieczne- jzyki obce: hindi - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; arabski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: umiejtno prowadzenia procesu rekrutacji, zarzdzania zasobami ludzkimi, employer branding, prowadzania szkole; mile widziana znajomo kultury i zwyczajów indyjskicg; inne: MS Office, prawo prawo jazdy kat. BSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoznaniuCzarnieckiego 9Pozna 61538- wymagane dokumenty: CV,LM- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "MRIJA" Aleksander Polak in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga komputera i programów biurowych.    Kontakty z kontrahentami z  Ukrainy.    Rekrutacja pracowników z  UkrainyWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- pozostae: . Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company OTTO WORK FORCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Samodzielne prowadzenie procesów rekrutacyjnych , realizacja procesów administracyjnych zwizanych z zatrudnieniem pracowników zgodnie z obowizujcymi procedurami praz przepisami prawa, sporzdanie umów cywilnoprawnych w systemie CRM, caociowe zarzdzanie projektami usug pracy tymczasowej, wspópraca z kluczowymi partnerami biznesowymi firmy, realizowanie spraw zwizanych z : przyjazdem, zakwaterowaniem, zatrudnieniem pracowników z Ukrainy, rozliczanie czasu pracy (umowy cywilnoprawne i umowy o prac tymczasow). Wyjazdy do klienta.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv...

 • Company AGENCJA OCHRONY MK SP. Z O.O. in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Obowizki polegaj na:- prowadzeniu akt osobowych pracowników- sporzdzanie umów o prac/zlece- sporzdzaniu, wydawaniu wiadectw pracy, zawiadcze i innych dokumentów dotyczcych zatrudniania i wynagrodze pracowników, do których wydawania pracodawca zobowizany jest przepisami prawa- ustalaniu uprawnie  urlopowych  i prowadzeniu dokumentacji z tym zwizanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop)- prowadzeniu ewidencji czasu pracy- prowadzeniu wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej /zgoszenia i wyrejestrowania z ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych pracowników i czonków ich rodzin- rozliczenia z ZUS, US, PFRON, GUS itp.- sporzdzaniu sprawozda w zakresie dotyczcych zatrudnienia pracowników, zgodnie zobowizujcymi przepisamiWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacc...

 • Company BIURO RACHUNKOWE MAREK KRÓL in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie spraw kadrowych , naliczanie wynagrodze oraz zwizanych z nimi opatami , przygotowanie dokumentów do ZUSWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: 2 lat pracy w zawodzie - konieczne- pozostae: [Inne] : Obsuga programu GratyfikantGT , obsuga programu patnikSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, rozmowa kwalifikacyjna, kontakt: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company H.K. CONSTRUCT SP. Z O.O. in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Nadzór nad dokumentami oraz ich zabezpieczenie, rejestracja umów, kontakt z urzdami, telefoniczna pomoc w kontaktach z kontrahentami z Ukrainy, RosjiWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: KOMUNIKATYWNO - konieczne; Dowiadczenie mile widziane - konieczne; Biega obsuga komputera - Umiejtno obsugi programów MsOffice - konieczne- jzyki obce: polski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: REKRUTACJA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, KOORDYNACJA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓWWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: wymagane 6 miesicy dowiadczenia w rekrutacji pracowników z zagranicySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LubinieJana Kiliskiego 12BLubin 59300- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Szczytno
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: -Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SzczytnieWincentego Pola 4Szczytno 12100- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nisko
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Oferta dla osób po 30 roku ycia, zarejestrowanych w PUP Nisko. Prowadzenie dokumentacji kadrowej obsuga  procesów zwizanychz zatrudnieniem  i rozwiazywaniem  umów o prac, kontrola   uprawnie pracowniczychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NiskuSandomierska 6aNisko 37400- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga gratyfikanta, patnika.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: obsuga programu PATNIK - konieczne; praca w zespole - konieczne; obsuga komputera - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 6 miesicy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w aganiuDworcowa 9aga 68100- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty. Na spotkanie z pracodawc naley zgosi si z otrzymanym skierowaniem do pracy oraz dokumentami aplikacyjnymi.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GESJA Ewa Skórkowska in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie spraw kadrowo-pacowych, wprowadzanie faktur do systemów ksigowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wymagana umiejtno obsugi kadrowej, sporzdzania list pac, znajomo podstaw ksigowociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley przesa na e-mail: lub kontakt tel.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - naliczanie wynagrodze i innych nalenoci wynikajcych ze stosunku pracy- ksigowanie i rozliczanie wynagrodze- przygotowywanie przelewów, potrce od wynagrodze, zaliczek na podatek dochodowy, skadek ZUS- sporzdzanie dokumentacji rozliczeniowej , deklaracji i raportów do ZUS- sporzdzanie PIT-ów- sporzdzanie deklaracji rocznych PIT-4R- sporzdzanie sprawozda budetowychi statystykiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne- pozostae: - dowiadczenie w zakresie pac- umiejtno naliczania wynagrodze- umiejtno sporzdzania dokumentacji rozliczenioej do ZUS- umiejtno obsugi programu Patnik- umiejtno sporzdzania PIT-ów, statystyki- umiejtno pracy w zespole- dokadnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokume...

 • Company P.H.U ELMAR LESIUK Spółka Jawna in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: samodzielne naliczanie pac, sporzdzanie deklaracji PIT/ZUS/, sporzdzanie ewidencji czasu pracy, pomoc ksigowej(godziny pracy 8-16)Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: kadry i pace z obsug symfonii - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: mile widziana znajomo przepisów dot. legalizacji pracy pracowników zagranicznychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA RADWANICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: a) prowadzenie penej dokumentacji kadrowej, przygotowywanie dokumentów zwizanych z zawieraniem, rozwizywaniem i kontynuowaniem umów o prac oraz umów cywilno - prawnych;b) prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymogami;c) ewidencja danych w systemie kadrowo - pacowym;d) zgaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpiecze ZUS;e) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracyf) obsuga kadrowa pracowników;g) sporzdzanie list pac z umów o prac i umów cywilno - prawnych;h) sporzdzanie deklaracji ZUS, zestawie na potrzeby rozlicze PIT;i) prowadzenia korespondencji z ZUS, US i innymi instytucjami w zakresie spraw zwizanych z pracownikami;j) czynny udzia w kontrolach z PIP, ZUS, Sandepid;k) dbanie o terminowo przeprowadzania bada lekarskich i szkole BHP;l) sporzdzanie sprawozda ...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: - niezalene wykonywanie codziennych procesów zgodnie z wartociami Nordea i strategi Nordea- zapewnianie trwaoci procesów i dostarczanie w odniesieniu do uzgodnionego poziomu usug- proaktywne wykazywanie inicjatywy na rzecz usprawnienia procesów i dobrego zrozumienia wykonywanych procesów w organizacji- doradztwo w zakresie procesów HR pracownikom NordeaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  obsuga komputera MS Ofice - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: wysoko rozbudowane umiejtnoci w zakresie service cultureznajomo organizacji i procesów HRdowiadczenie zawodowe, w tym 6 miesicy na stanowisku Administrator ds. operacji procesowych (Process Office...

 • Company Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach- Zdroju in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: a)    Prowadzenie spraw osobowych pracowników, w szczególnoci akt osobowych pracowników, b)    Prowadzenie spraw zwizanych z bhp pracowników (. kontrola przydziau odziey roboczej i ochronnej, naliczanie ekwiwalentu za odzie),c)    Sporzdzanie umów o prac, wymiarów wynagrodze, wiadectw pracy,d)    Sporzdzanie dokumentacji zwizanej z zawieraniem umów cywilnoprawnych (o dzieo lub umów zlecenia), e)    Prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnie lekarskich, urlopów w programie Kadry Vulcan,f)    Sporzdzanie wykazów imiennych do wypaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wiadczenia urlopowego kadry pedagogicznej,g)    Przygotowywanie i przekazywanie do Referatu ds. Wspólnej obsugi finansowej jednostek owiatowych w Starostwie Powiatowym w Kodzku danych niezbdnych do naliczan...

 • Company SPÓŁDZIELNIA ,,SAMOPOMOC CHŁOPSKA" TURAWA in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga sekretariatu, prace zwizane z obsug kadrPraca w godz. 7:00-15:00Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, obsuga sekretariatu, znajomo prawa pracy, obsugi kadrSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wiadectwo pracy, potwierdzenie kwalifikacji- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POLAND WORK CONSULT NATALIA JARUSZ in Poznań
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Wypeniania dokumentów w danych jzykach, wyjazdy do urzdów  w sprawach dokumentów , prowadzenie korespondencji , wysyanie i odbieranie na poczcie. Miejsce pracy: ul. Pekna 23a/7 Kontakt telefoniczny: 660-687-071Umowa o prac na czas nieokreslony na 1/2 etatuOferta w sali: E Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie kade, sta pracy bez znaczenia,obsuga komputera, znajomo jzyka ukraiskiego, rosyjskiego do prawadzenia akt ososbowych i dokumentów pracowniczych ze wschodu, prawo jazdy kat. B ( obowizkowo).Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Poszukiwanie i rekrutacja pracowników tymczasowych, biece zatrudnianie personelu z rynku rosyjskiego, biaoruskiego i ukraiskiego, prowadzenie i budowanie bazy danych kandydatów do pracy tymczasowej. Umowa zlecenie 90 godzin miesicznie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: dobra organizacja pracy, odpowiedzialno , dokadno - konieczne; komunikatywno, sumienno , punktualno , ch do pracy - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: rekrutacja i selekcja kandydatów z Ukrainy, koordynacja procesu zatrudniania cudzoziemców, relokacja, nadzór nad miejscami zamieszkania, wspópraca z partnerem ukraiskim w zakresie pozyskiwania pracowników, wspópraca z oddziaami firmy w zakresie pozyskiwania pracowników z Ukrainy, raportowanie wyników oraz wspópraca z przeoonym, wprowadzanie danych do systemu kadrowo  pacowego - w razie potrzeby i na wyrane polecenie, wspópraca z instytucjami rynku pracy, wspomaganie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów z Polski, zatrudnianie pracowników w ramach umowy o prac tymczasow, umow cywilnoprawn, naliczanie wynagrodze i tworzenie zestawie do faktury, przygotowywanie dokumentów zwizanych z zatrudnianiem, zawiadcze dla pracowników, dokumentów do ZUSWymagania:- wyksztacenie: zasa...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: porady zawodowe, zmian zatrudnienia , udzilanie infor. zawodowych o ksztaceniu, pracy, utrzymywanie wspópracy z pracodawcami, publ. subami zatrudnienia, organizatorami ksztacenia i szkolenia, rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, prowadzenie doradztwa na potrzeby rekitrutacji OHP, poszukiwanie pracodawców/miejsc praktyk dla uczestników OHP, monitorowanie realizacji przygotowania zawodowego, pomoc absolwentom OHP w zanlezenieniu zatrudnienia lub kontynuacji naukiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B. - konieczne; 2. otwarto, odpowiedzialno, zaangaowanie, samodzielno, umiejtno radzenia sobie ze stresem - konieczne; 1. mile widziane dowiadczenie w poradnictwie zawodowym - konieczne; biega obsuga komputera i oprogramowani...

 • Company PUP in Gdynia
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: naliczenie pac, skadek ZUS, rozliczenie sp. z o.o., wprowadzenie i weryfikacja dokumentówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GdyniKotaja 8Gdynia 81332- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Szczecin
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: -WYKORZYSTYWANIE OPISU STANOWISK JAKO PODSTAWY OKRELENIA PROCEDUR REKRUTACJI I WYBORU INSTRUMENTÓW OCENY KANDYDATÓWIDENTYFIKACJA OGRANICZE PROCESU REKRUTACJI- WEWNTRZNYCH I ZEWNTRZNYCH I ICH WPYWU NA PROCES REKRUTACJIWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: JZYK UKRAISKI W STOPNIU BARDZO DOBRYM - konieczne; DOWIADCZENIE ZAWODOWE, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SzczecinieMickiewicza 39Szczecin 70383- wymagane dokumenty: CV NA EMAIL- jzyki aplikowania: polski...

 • Company VIACORE SP. Z O.O. in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Rekrutacja pracowników.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera, pakiet MS OFFICE - konieczne; prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BLYSS POLSKA SP. Z O.O. in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Samodzielne naliczanie wynagrodze i przygotowywanie listy pac,Zakadanie i prowadzenie akt osobowych,Sporzdzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy,Przygotowanie raportów, sprawozda na potrzeby ksigowoci, zarzdu, instytucji (GUS,US, PFRON),Prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnie lekarskich, nieobecnoci i urlopów, wprowadzanie danych i ich aktualizacja w programie pacowo-kadrowym,Kontrola i kompletowanie dokumentów zwizanych z badaniami okresowymi oraz szkoleniami BHP i uprawnieniami pracowników,Obsuga administracyjna biuraWymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; Samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatyw - konieczne; znajomo pakietu MS Office - konieczne- pozost...

 • Company STANDARD KOM SP. Z O.O. in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Czynnoci biurowe, prowadzenie dokumentacji kadrowej, ewidencji czasu pracy,  rekrutacja pracowników z Ukrainy, organizacja ich przyjazdu i pobytu. Moliwe kilkudniowe delegacje.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: biega obsuga internetu - konieczne; biega obsuga komputera - konieczne; znajomo przepisów kadrowych i pacowych - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : Znajomoc przepisów dot. legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców[Inne] : Prawojazdy kat. B - mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company VAIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Wrocław
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: poszukiwanie pracowników do pracy w IT.Miejsce pracy: ul. Rynek 39 m. 40, 50-102 WrocawForma umowy: umowa o prace na czas okrelony, praca w godzinach 8-16,termin umowy 3 lata. Oferta w sali: C Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: ODPORNO NA STRES - konieczne; RZETELNO I ODPOWIEDZIALNO - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze sta pracy na w/w stanowisku ok 1 roku i wicej rzetelno, odrpowiedzialno odporno na stres znajomo jezyka angielskiego na poziomie B2 w mowie i pimie znajomo jzyka ukraiskiego  na poziomie B2 w m...

 • Company BERKANA Sp. z o.o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akta osobowe, wiadectwa pracy, umowy, naliczanie pac(godziny pracy 8 - 16)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne; niemiecki - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - dodatkowe- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: znajomo przepisów prawa pracy i podatkowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Alton Job Sp. z o.o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Tworzenie planu i strategii rekrutacji poprzez analizowanie aktualnych potrzeb i oczekiwa firmy,przygotowywanie i publikacja ofert pracy (np. w Internecie i w prasie),porzdkowanie, analiza i selekcja CV kandydatów,przygotowywanie i administrowanie wewntrzn baz dokumentów aplikacyjnych,prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w firmie, a take testów psychologicznych i testów predyspozycji,aktywne poszukiwanie kandydatów do pracy (np. poprzez uycie portali spoecznociowych i biznesowych),reprezentowanie przedsibiorstwa na wydarzeniach zwizanych z bran HR (np. na targach pracy).Okoo 160 godzin pracy miesicznie, dyspozycyjno w godz.: 9:00-17:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: rok. Umowa zlecenie w ramach pracy tymczasowej. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - ...

 • Company Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - Prowadzenie diagnozy potencjau i zainteresowa zawodowych pod ktem doboru kierunku przygotowania zawodowego na etapie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuczo- wychowawczych OHP;- diagnozowanie potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie doradztwa zawodowego;- realizacja doradztwa zawodowego (indywidualnego,  grupowego, na odlego)  w zakresie zmiany lub podniesienia kwalifikacji, podjcia lub zmiany zatrudnienia w formie stacjonarnej i wyjazdowej zgodnie ze ciek wsparcia opisan w programie;- udzialanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o moliwociach szkolenia i ksztacenia, w tym o ofercie OHP oraz o zawodach i rynku pracy;- doradztwo przy wyborze szkolen zawodowych;- monitoring przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP (wizyty ...

 • Company Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - obsuga kadrowo – pacowa pracowników - przygotowywanie list pac , naliczanie wynagrodze ze stosunku pracy -sporzdzanie deklaracji do ZUS i Urzdu Skarbowego zgodnie z obowizujcymi przepisami - obsuga programu Patniki Symfonia - naliczanie zasików chorobowychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: KADRY,PACE,KSIGOWO,FINANSE  - konieczne- pozostae: [Inne] : - bardzo dobra znajomo zagadnie z zakresu prawa pracy, podatkowych, wynagrodze i ubezpiecze spoecznych -samodzielno i umiejtno efektywnego planowania wasnej pracy - mile widziana znajomo Karty Nauczyciela orazdowiadczenie w ksigowoci w placówce owiatowej. Wicej informacji o ofercie pracy i wymaganych dokumentach nastronie internetowej : Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wyma...

 • Company SALONIK PRASOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - PROWADZENIE DOKUMENTACJI PACOWO - KADROWEJ- NALICZANIE WYNAGRODZE- SPORZDZANIE DEKLARACJI DO ZUS, US, GUS- SPORZDZANIE SPRAWOZDA KADROWO- PACOWYCH- ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI KADROWO- PACOWEJ- URLOPY- OBSUGA PPK- ROZLICZANIE DEKLARACJIWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: DOWIADCZENIE ZAWODOWE, sta: 1 lat - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: BRAK- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "KAZ SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Gliwice
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: rednie/wysze techniczne, dowiadczenie zawodowe mile widziane; mile widziany  ukraiski/rosyjski; umiejtno pracy na komputerze, dowiadczenie w prowadzeniu aut osobowych, kreatywno, zakres obowizków: rekrutacja pracowników (wcznie z cudzoziemcami) dla firmy: rozmowy kwalifikacyjne, zaatwienie spraw formalno prawnych, pracowniczych zwizanych z zatrudnieniem w firmie, wyjazdy subowe; miejsce pracy: Gliwice; Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company EURO LEGAL SP. Z O.O. in Wysoka
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: koordynowanie procesu zatrudnienia  i kontakt z kandydatami  do pracy; sporzadzanie raportów do klienta; prowadzebnie rekrutacji na projekty; weryfikacja dokumentów pod ktem podjcia zatrudnienia. Miejsce pracy: ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka  oraz inne zgodnie ze zleceniem. Forma umowy: umowa o prace na czas okrelony tj 2 lata, praca na jedna zmian  w godzinach 8-16  . Oferta w sali: C Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biura gdzie indziej niesklasyfikowani - konieczne- pozostae: CUWyksztacenie rednie, dowiadzenie w rekrutacji pracowników ok 1 rok znajomo obsugi urzdze biurowych , znajomos jzyków: ukraiskiego  lub rosyjskiego dyspozycyjno, komunikatywno, prawo jazdy kat. B , kreatywnos do dziaalania. Sposób ap...

 • Company AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: - aktywne poszukiwanie i rekrutowanie kandydatów, selekcja aplikacji i udzia w rozmowach rekrutacyjnych- administracja bazy danych kandydatów- rekrutacja online- redagowanie i publikacja ogosze Praca w godz. 09:00- 17:00Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Znajomo j. angielskiego - w stopniu dobrymUmiejtno obsugi MS OfficeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV przesa na adres:- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: aktywne pozyskiwanie kandydatów do pracy, tworzenie bazy klientów, kompletowanie dokumentacji niezbdnej do zatrudnienia cudzoziemców, tworzenie oraz zamieszczanie ogosze rekrutacyjnych, utrzymywanie staego kontaktu z kandydatami do pracy oraz pracownikami, obsuga oraz wsparcie strony internetowej agencji, stron w sieciach spoecznociowych, realizowanie biecych zada wyznaczonych przez dyrektora.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe - konieczne; Biega obsuga komputera - Umiejtno obsugi programów MsOffice - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Cierpliwo, bystro, ch do pracySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Poznaniu...

 • Company PUP in Koszalin
  15.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: praca biurowa, prowadzenie kadr i naliczanie pac klientów, praca w siedzibie Kancelarii oraz u klientów, prowadzenie samochodu subowego, prowadzenie szkole i doradztwa u klienta, prowadzenie szkole i doradztwa dla klientów zagranicznych ( Dania, Norwegia, Anglia ) Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne; prowadzenie samochodu (prawo jazdy kategorii B) - konieczne- pozostae: wyksztacenie ekonomiczne, dowiadczenie w pracy w dziale kadr i pac min. 2 lata, obsuga programów  kadrowo-pacowych, dobra znajomo prawa pracy, kwalifikacje bd dowiadczenie w pracy na danym stanowisku Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KoszalinieRacawicka 13Koszalin 75620- wymagane dokume...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personnel and careers professionals Edit filters