Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

68 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-50 of 68 results.
 • Company Salomed Sp zoo in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: wiczenia ogólnorozwojowe, usprawniajce osób starszych, somatycznie i przewlekle chorych. W zalenoci od uprawnie i dowiadczenia - take dodatkowe masae i rehabilitacja specjalistyczna celowana - zgodnie z zaleceniami przewidzianymi dla danego pacjenta.Wymagania:- wyksztacenie: rednie branowe - konieczne- umiejtnoci: masa z elementami fizjoterapii - konieczne- pozostae: [Inne] : Mile widziane osoby z wyszym wyksztaceniem - fizjoterapia. Wynagrodzenie dostosowane do poziomu wyksztacenia i dowiadczenia.Mile widziane osoby z dowiadczeniem w rehabilitacji/fizjoterapii/masaach i uruchamianiu osób starszych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Indywidualna praca z pacjentami, wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarzy itp.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Godapieromskiego 18Godap 19500- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Radom
  20.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zabiegówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RadomiuKsidza  ukasika 3Radom 26612- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Rehabilitacja w domu pacjentaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe mile widzianeUmiejtnoci mile widzianeSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GiyckuGdaska 11Giycko 11500- wymagane dokumenty: Prosimy nie przesya dokumentów aplikacyjnych do PUP.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM REHABILITACJI DZIECIĘCEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (TĘCZA) in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Szkoa Specjalna w Wolicy zatrudni fizjoterapeut  z dowiadczeniem zawodowym. Praca w niepublicznej placówce edukacyjnej z dziemi i modzie z niepenosprawnoci intelektualn. Dodatkowe bonusy: urlop min. 36 dni oraz wiadczenia z ZFP.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe, umiejetno pracy w zespole, samodzielno, odpowiedzialno. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc lub o przesanie aplikacji na e-mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: czynnoci zwizane z prac w dziale fizjoterapiiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: wyksztacenie wysze kierunkowe, 3 lata dowiadczenia zawodowego, prawo wykonywania zawodu Fizjoterapeuty, dyspozycyjnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Akademicki Związek Sportowy COSA w Wilkasach in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Badanie waciwymi technikami stanu narzdu ruchu, ukadu krenia i oddechowego. Interpretacja i ocena wyników, przygotowanie planu postpowania rehabilitacyjnego. Prowadzenie zestawu wicze u pacjenta na zlecenie lekarza. Samodzielna obsuga sprztu rehabilitacyjnego. Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, kosmetycznych i masay.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Prosimy nie przesya dokumentów aplikacyjnych do PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NZOZ MARCIN PIENIĄŻEK W TRYŃCZY in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych w domu u pacjenta - rehabilitacja pacjenta.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- umiejtnoci: PRAWO JAZDY KAT. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Leczniczo - Rehabilitacyjny NZOZ "ORTHOGON" Sp. z o.o. in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: praca w charakterze fizjoterapeutypraca w godz. 7.00-14.35 i 9.25-17.00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: licencjat  lub magister fizjoterapii - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: c.v.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" in Chełm
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: diagnoza i prowadzenie fizjoterapii dzieci z niepenosprawnoci, prowadzenie dokumentacji zgodnej z przepisami prawaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy z dziemi - konieczne; przygotowanie pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - podane- pozostae: Wyksztacenie wysze w kierunku fizjoterapia.Mile widziane dowiadczenie w pracy na w/w stanowisku.KONTAKT W SPRAWIE OFERTY PRACY:- osobisty: ul. Wojsawicka 8A, 22-100 Chem,- telefoniczny: 82-542 15 14Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "ANDRZEJCZUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zabiegów na bazie zabiegowej. Praca w Koobrzegu w godz. 7-15, 10-18, dyury w soboty-raz w m-cu.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "HELPMED" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Grzegorz Kardas in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Sklep medyczny, obsuga pacjenta, dobór sprztu ortopedycznego, kasa fiskalna, rozliczanie produktów refundacyjnych, mog by równie osoby z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnociWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: prawo do wykonywania zawoduSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Fizykoterapia, kinezyterapia, krioterapia.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w aganiuDworcowa 9aga 68100- wymagane dokumenty: Na spotkanie z pracodawc naley zgosi si z otrzymanym skierowaniem do pracy oraz dokumentami aplikacyjnymi.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Tychy
  16.10.2020

  Zakres obowizków: fizjoterapie pacjentaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze, uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w TychachBudowlanych 59Tychy 43100- wymagane dokumenty: Informacja w sprawie oferty dostpna u doradcy klienta obsugujcego osob zarejestrowan  w PUP Tychy. Oferta utworzona ze rodków MRPiPS przeznaczona dla osób powyej 30 roku ycia - jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: OfPr/19/0704 | wyksztacenie rednie, uprawnienia do wykonywania zawody fizjoterapeuty, umiejtno wykonywania fizjoterapii i kinezoterapii...

 • Company PUP in Malbork
  16.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: zabiegi fizjoterapeutyczneWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MalborkuArmii Krajowej 70Malbork 82200- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Samodzielny Publiczny ZOZ Miejski Szpital Zespolony in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Opracowanie programu gimnastyki zespoowej, planowanie i prowadzenie zabiegów kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych, indywidualnych  zgodnie z zaleceniem lekarza, sporzdzanie wymaganej dokumentacji.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze w zakresie fizjoterapiiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: mona wyda skierowanie, CV naley wysa na adres - jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIZJOTERAPIA DZIECI NATALIA KRUKIEREK in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Umawianie wizyt i prowadzenie terapii z dziemi. Gównie wady postawy z dziemi powyej 2-3 roku ycia. Rozliczanie si z rodzicem oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- umiejtnoci: korygowanie wad postawy - konieczne; kurs PNF- kurs podstawowy - konieczne; kurs - PNF w pediatrii - konieczne- pozostae: [Umiejtno  : bobath,  dowiadczenie w pracy z dziemiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley kierowa na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: podejmowanie dziaa dotyczcych waciwego usprawnienia fizycznego uczestników,  inicjowanie zaj rehabilitacyjnych grupowych ,Praca na jedn zmian w godz. 7:30 - 15:30 w WTZ w azachWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: wymagania: wyksztacenie wysze o kierunku rehabilitacja/fizjoterapiaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kandydaci proszeni s o  skadanie dokumentów aplikacyjnych  na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Siemiatycze
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: -prowadzenie rejestru osób oczekujcych na zabiegi- wykonywanie zabiegów zgodnie z zaleceniami- usprawnianie przy ókowe pacjentów na oddziaachWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SiemiatyczachLegionów Pisudskiego 3Siemiatycze 17300- wymagane dokumenty: xx- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AMIMED HENRYK KULIŃSKI in Rojewo
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych/rehabilitacyjnych; praca w Zakadzie Opiekuczo Leczniczm "Dom Zota Jesie" Jaszczótowo 24 gm. Rojewo;  moliwo zatrudnienia na podst. umowy o prac, umowy zlecenia lub wasnej dziaalnoci gospodarczej; peny etat lub moliwo dodatkowej pracy.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane; wysze (w tym licencjat) - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontaakt z pracodawc pod nr tel. 505 840 356 lub dokumenty aplikacyjne mona przesa na e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Plon" w Polańczyku sp.z o.o in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Do uzgodnieniaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- pozostae: Mgr fizjoterapiiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company REHABILITACJA DOMOWA WIEPRZYCKI SPÓŁKA JAWNA in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie : wysze ;aktualne prawo wykonywania zawodu;  zakres obowizków: praca z pacjentami w warunkach domowych;  miejsce pracy Knurów;Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty, telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PALIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, ocena stanu pacjenta, prowadzenie fizjoterapii, wspópraca z zespoem terapeutycznym, godz. pracy 08:00-16:00, miejsce wykonywania pracy Zakad Opiekuczo Leczniczy w KolczynieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: kierunek fizjoterapia, rehabilitacjaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wydanie skierowa przez PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczne- pozostae: wyksztacenie kierunkowe, prawo wykonywania zawodu, preferowane osoby z tytuem magistra, II zmiany od godz. 7:00-14:35, 10:25-18:00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICA DZIECI I DOROSŁYCH -SZPITAL IM.I.MOŚCICKIEGO SPÓŁKA Z in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: zabiegi medyczne, praca w rejestracjiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company REHABILITACJA MEDYCZNA "PRAKTIKA" MALIK SPÓŁKA JAWNA in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: fizjoterapia rodowiskowa- w domu pacjenta praca Rzeszów + powiat rzeszowskiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- umiejtnoci: PRAWO JAZDY KAT. B  - konieczne- pozostae: minimum licencjat, posiadane prawo wykonywania zawodu, chci do pracy. Istnieje moliwo zatrudnienia na umow o prac. W przypadku korzystania z samochodu subowego wynagrodzenie 32 z brutto, jezeli wasny samochód 40 z brutto. Mile widziane ukonczone kursy i szkoleniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podane- inne zawody: Technik fizjoterapii - konieczne; Fizjoterapeuta - podane- pozostae: Wyksztacenie rednie lub wysze kierunkowe, mile widziane dowiadczenie. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Fizjoterapeuta - rehabilitantWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Spólnie KrajeskimKociuszki 11Spólno Krajeskie 89400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad pensjonariuszami, prowadzenie zaj rehabilitacyjnychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w zawodzieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUNDACJA NA PROSTEJ DRODZE in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: zajcia rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania pacjentaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - dodatkowe- pozostae: - wyksztacenie (kierunek): licencjat lub magister- min. 6 miesicy stau z osobami z zaburzeniami psychicznymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - telefoniczne ustalenie terminu spotkania, tel. 518 795 366, nastpnie spotkanie z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. Szpital św. Jerzego in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie, nadzorowanie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i masay pacjentom szpitala.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczne- pozostae: Kontakt osobisty lub telefoniczny.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO in Other
  15.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie terapii dzieci i modziey, realizacja zaj wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanie terapii na podstawie dostarczonych opinii i orzecze.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, udokumentowane przygotowanie pedagogiczne, umiejtno pracy z dziemi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, moe by osoba z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci. Praca w Tarnowie od pon. do pt. na dwie zmiany w godz.: 8.00-16.00, 11.00-19.00; wynagrodzenie: 4 000 z brutto. Kontakt: Stowarzyszenie "ICH LEPSZE JUTRO"; CV naley przesya na adres e-mail: Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: bezporednio do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company CARITAS Diecezji Siedleckiej in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Rehabilitacja uczestników Warsztatu Terapii Zajciowej w zakresie kinezyterapii, prowadzenie pracowni rehabilitacyjnej.Praca w godzinach od 09:13:00 lub 08:00 do 14:00 ( do uzgodnienia z pracodawc), etat 1/2.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- uprawnienia: prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Umiejtno pracy z osobami niepenosprawnymi. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, wiadectwo pracy, dokumenty potwierdzajace kwalifikacje.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SOBUCKA MARZENA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK MEDYCZNY "MISTAZA 1836" in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Rehabilitacja medyczna (godziny pracy do uzgodnienia z pracodawc).Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company P.W.EXPORT-IMPORT S.C. CASBAH S. LICHWA Z. LICHWA in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne- pozostae: dowiadczenie na stanowisku menagerSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska Stanisław Molski in Other
  15.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: rehabilitacja uroginekologiczna, uczestnictwo w prowadzenieu prac badawczo-rozwojowych, obsuga pacjentów obcojzycznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczne- pozostae: wymagana praktyka kliniczna, obsuga urzdze do terapii uroginekologicznej potwierdzona certyfikatem, prowadzenie bada naukowych-pisanie prac badawczo-rozwojowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV przesya na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company KLINIKA REHABILITACJI IWONA ZIELIŃSKA in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Forma zatrudnienia oraz wysoko wynagrodzenia do ustalenia z Pracodawc- Kontakt telefoniczny 504 061 932- Adres e-mail: :- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH in Białobrzegi
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: - wspópraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia kadego uczestnika,- prowadzenie kinezyterapii,- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjtym przepisami ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi,- opracowywanie i wdraanie programów prozdrowotnych,- organizowanie i prowadzenie zaj rekreacyjnych, aktywizujcych ruchowo, sportowych,- inicjowanie i  podejmowanie niezbdnych dziaa zmierzajcych do urozmaicenia zaj,- podejmowanie dziaa edukacyjnych wobec uczestników.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- pozostae: - wyksztacenie: wysze magisterskie,- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeu...

 • Company CENTRUM DIAGNOSTYCZNO TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie rónego rodzaju masay – w zalenoci od stanu zdrowia pacjenta.  Jego zadaniem jest zagodzenie dolegliwoci bólowych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Kurs masau I i II stopnia z nowoczesn fizjoterapi, terapi tkanek mikkich i masaem orientalnym, biomasaem i terapi poprawy kondycji fizycznej. - konieczne; kurs masau sportowego i leczniczego - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fundacja Laurentius in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie rehabilitacji ruchowej z ludmi starszymi, indywidualne podejcie do kadego mieszkaca z uwzgldnieniem jego potrzebGodziny pracy 8-16Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Mile widziane kursy, szkolenia Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company REHA-COMPLEX S.C. Joanna Kiljanek, Rafał Kramer in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: WYKONYWANIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W AMBULATORIUMWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM OPIEKI ŚW. JÓZEFA CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ in Other
  14.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie rehabilitacji przyózkowej i w sali wicze. Praca z osobami starszymi i z osobami z niepenosprawnociami.Praca w godz.: 7:00-16:00 (8 godzin - do ustalenia). Oferta dostpna w sali C. Kontakt z pracodawc - tel.: 530 766 170. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze - fizjoterapia (min. licencjat),sta pracy: nie wymaganySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OLEŚNIE in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel Specjalista Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze z przygotowaniem pedagogicznym magister - kierunek rehabilitacja ruchowa lub fizjoterapia.Wymiar czasu pracy-  6 godzin w tygodniu.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR MED. MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA-FREUND in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Miejsce pracy: Kaszubskie Centrum Rehabilitacyjno-Opiekucze "Milorstowo"Praca z osobami starszymi.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: sta pracy 2 lataSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company JURAJSKIE CENTRUM MEDYCZNE BOŻEK SPÓŁKA JAWNA in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, indywidualna praca z pacjentem, praca na dwie zmiany w godz. 8.00 - 15.30 i/lub 12.00 - 20.00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: mile widzane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, dyplom ukoczenia studiów oraz dyplomy posiadanych kursów zawodowychkontakt w godz. 8.00 - 15.00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Warsztaty Terapii Zajęciowej in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie, e-mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "PERFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie, e-mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ORTOPLUS STOMIA SC in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: OBSUGA PACJENTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI WNIOSKÓW NFZ. SPRZEDA WYROBÓW MEDYCZNYCH.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv. na telefon lub e-mailem- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NZOZ CERTUS s.c. in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: FizjoterapeutaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- pozostae: I zmiana: 8:00-16:00II zmiana 10:00-18:00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zaintersowane ofert pracy proszone s o kontakt osobisty z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM REHABILITACJI Piotr Kosmala in Other
  12.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z pacjentami.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Prawo jazdy kat. B - konieczne- inne zawody: Fizjoterapeuta - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Na rozmow kwalifikacyjn z pracodawc naley umówi si telefonicznie.- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters