Jobmonitor. Search results for Plumbers and pipe fitters

362 Jobs found

Used filters:
 • Plumbers and pipe fittersx
Displaying 1-50 of 362 results.
 • Company Banaś Ewa Zakład Instalacji Wodno - Kanalizacyjnej CO, Gaz in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie instalacji sanitarnych u zleceniodawców. Umowa o prac na okres próbny z moliwoci przeduenia. Wynagrodzenie 2600 z brutto/ms (do uzgodnienia) w zalenoci od kwalifikacji. Praca na terenie woj. maopolskiego. Kontakt z pracodawc telefoniczny: 502 468 683. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: umiejtno spawania gazowego - podane- pozostae: wyksztacenie nie ma znaczenia, dowiadczenie nie wymagane (moliwo przyuczenia do zawodu), mile widziana umiejtno spawania gazowego, ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GREEN HOUSE SYSTEMS Angelika Piechocka in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Monta OZE (odnawialnych róde energii), praca na wysokoci.Praca na terenie woj. pomorskiego.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtno pracy w grupie, brak lku wysokociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "CIUPKE" PW PIOTR CIUPKE in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Dowiadczenie zawodowe na ww. stanowisku; uprawnienia spawacza gazowego mile widziane; prace wewntrz budynku; jedna zmiana; miejsce pracy: Knurów;Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Hydraulik, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Elektroman" Pęcak Spółka Jawna in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Monta instalacji sanitarnych. Praca w godz. 7:00-15:00, na okres próbny 3 m-ce z moliwoci przeduenia. Praca na terenie województwa maopolskiego oraz lskiego. Pracodawca zapewnia dojazd z siedziby firmy na miejsce zlecenia. Kontakt telefoniczny 505193080 w celu umówienia si na spotkanie. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, sta: 1 lat - podane; Monter sieci, instalacji i urzdze sanitarnych*, sta: 1 lat - podane; Hydraulik, sta: 1 lat - podane; Monter instalacji i urzdze sanitarnych, sta: 1 lat - podane- pozostae: Wyksztacenie min. zasadnicze zawodowe. Mile widziane dowiadczenie min. 1 rok. MOLIWO PRZYUCZENIA.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, moe byc skierowanie-...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE PROBUDREM KAZIMIERZ LIPIŃSKI spółka jawna in Ogrodzieniec
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Prace zwizane z instalacj wodno-kanalizacyjn i centralne ogrzewanie.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Godziny zgaszania si kandydatów do pracodawcy od 7:30 do 15:00 - osobicie po uzgodnieniu telefonicznym.Miejce wykonywania pracy woj. lskie - pracodawca zapewnia dowóz pracowników z Zawiercia i gminy Ogrodzieniec.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "HAND-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: MONTA WOD-KAN-GAZWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: MILE WIDZIANE:-DOWIADCZENIE ZAWODOWE-PRAWO JAZDY KAT. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: BRAK DANYCH- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Miarpol" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: prace montaowe instalacji c.o. oraz wzów cieplnych; prace serwisowe i konserwacyjne instalacji c.o., kotowni oraz wzów cieplnychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: mona wyda skierowanie, kontakt telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Praca przy wykonywaniu instalacji grzewczych i montau  urzdze grzewczych i sanitarnych.Praca w systemie jednozmianowym w godzinach od 7 do 15.Adres miejsca pracy: wedug zlece.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: punktualno - podane; wspópraca w zespole - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w StargardzieI Brygady 35Stargard 73110- wymagane dokumenty: dowód osobisty, wiadectwa pracyOferta pracy skierowana jest do osób bezrobotnych  zarejestrowanych w Urzdzie Pracy (prace interwencyjne).Osoby speniajce wymagania proszone s o zgaszanie si do swojego doradcy klienta  w godz. od 8 do 14 celem wydania skierowania do pracy.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Legnica
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: legalizacyjna wymiana liczników gazowych, monta instalacji gazowychWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat. B - konieczne; wiadectwo kwalifikacyjne E uprawniajce do zajmowania si eksploatacj urzdze instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji - konieczne- pozostae: do przyuczenia CAZ-IRP.723.13.2019 RPOSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LegnicyAndersa 2Legnica 59220- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Legnica
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: • wykonywanie montau instalacji wodocigowych,kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych;• montowanie przyczy wodno-kanalizacyjnych, urzdze dopomiaru cinienia, przepywu wody, gazu, przewodówkanalizacyjnych, itp.;• wykonywanie robót przygotowawczych zwizanych z budowsieci komunalnych oraz montaem instalacji sanitarnych;• wykonywanie robót zwizanych z budow sieciwodocigowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci iwzów ciepowniczych;• wykonywanie robót zwizanych z konserwacj, napraw imodernizacj sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;• przeprowadzanie kontroli szczelnoci i dronoci instalacjisanitarnych;• przeprowadzanie konserwacji instalacjiwodocigowo-kanalizacyjnych;• wymienianie uszkodzonych urzdze;• usuwanie aWymagania:- wyksztacenie: p...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zgodnie z dokumentacj projektow i zaleceniami nadzoru technicznego instalacji sanitarnej.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtnoci manualne; praca równie w dni wolne wedug grafiku; dyspozycyjno; praca w haasie i w chodzie; odporno na stres; praca pod presj czasu wymagajca dobrego zdrowia; odpowiedzialno; mile widziana podstawowa znajomo jzyka angielskiego.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzstochowieSzymanowskiego 15Czstochowa 42217- wymagane dokumenty: skierowanie, CV, najpierw kontakt telefoniczny, pracodawca umówi si z kandydatami na terenie Czstochowy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: wg.umowyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Biaogardziewidwiska 21ABiaogard 78200- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe HYDRONIKA Edward Kmita in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie prac instalacyjno-montaowych wod. - kan.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: prowadzenie samochodu (prawo jazdy kategorii B) - konieczne- pozostae: umiejtnoci/ uprawnienia do montau instalacji c.o. i wod. - kan., mile widziane dowiadczenie zawodowe, moliwo przyuczenia do stanowiska Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dodatkowe informacje: praca w godz. 7:00 -15:00, miejsce pracy: budowy realizowane przez pracodawc w Polsce,  teren woj. zachodniopomorskiego, moliwo przeduenia umowy na umow  o prac lub umow na czas nieokrelony- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FONTANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Wola
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Monter instalacji sanitarnychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie min. zasadnicze zawodowe, 1 rok dowiadczenia. Praca na terenie caej Polski (zapewniony dojazd i zakwaterowanie), na jedn zmian, od pon. do pt., w godz.: 7.00-15.00; wynagrodzenie: 3 500 z brutto. Kontakt: FONTANERO SPÓKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI, 33-152 Pogórska Wola 168, wczeniejszy kontakt tel.: 516 045 132 lub 728 816 519 w godz.: 8.00-16.00Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie, CV lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "CENTREX" PATRYK WDOWICZ I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: monta instalacji  wodno-kanalizacyjnejWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - dodatkowe- pozostae: dowiadczenie w zawodzie i chci do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TAH REGULACJA SP. Z O.O. SP. K. in Babiak
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Monta instalacji i urzdze sanitarnych (w tym wentylacji). Mijesc wywkonywania pracy: Wrocaw i okolice, tj. woj. dolnolskie, opolskie i wielkopolskie. Okoo 130 godzin miesicznie, dyspozycyjno w godz.: 8:00-16:00.Przewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. kontakt z pracodawc: :- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Monter instalacji i urzdze sanitarnych, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: wyksztacenie: minimum zasadnicze zawodowe, sta pracy: minimum 6 miesicy na podobnym stanowisku, mile widziana znajomo jzyka ukraiskiegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Z.P.U.H. INSTALATOR II Eugeniusz Jakubczyk in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca fizyczna w zakresie montau instalacji urzdze sanitarnych.Praca od poniedziaku do pitkuw godz.: 7:00-15:00.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company EXPOM S.A. in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: zgodnie ze stanowiskiemWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: uprawnienie spawalnicze - dodatkowe- inne zawody: Hydraulik, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagane 2 letnie dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Pracodawca umoliwia zdobycie uprawie spawaliczych. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: monta kanalizacji wew. i zew., monta izolacji, konserwacja rurocigów, monta grzejników i armatury azienkowejWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne; praca w zespole - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Inne] : Jzyk jest wymaganiem dodatkowym, konieczne - gotowo do pracy w delegacjiSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ChodzieySkadowa 3Chodzie 64800- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zgierz
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: prace ziemne, instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i c.o.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: do przyuczenia, chci do pracySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZgierzuBarona 10/10Zgierz 95100- wymagane dokumenty: Cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TERMOSYSTEM S.C. ZIELIŃSKI ZBIGNIEW DZIALUK JERZY GOGOLIN KRYSTIAN in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie wewnetrznych instalacji grzewczych , gazowych, wodno-kanalizacyjnych. Oczyszczanie, dostosowywanie, klejenie, konserwowanie i malowanie instalacji, lutowanie, klejenie, spawanie i czenie rur, mierzenie i docinanie rur, wiercenie otworów, gwintowanie, szlifowanie, gicie rur, uszczelnianie zczy kielichowych, skadnie, spawanie, lutowanie oraz monta grzejników i urzdze sanitarnych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- inne zawody: Monter sieci, instalacji i urzdze sanitarnych*, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: wyk. brak , 3 lata dowiadczenia, podane prawo jazdy kat. BPraca pon. - pt. 8-16 tejMiejsce pracy: teren powiatu kdzierzysko  kozielskiegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty, telefoni...

 • Company Legat s.c. in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie hydraulicznych instalacji wewntrznych.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze branowe - konieczne- umiejtnoci: PUNKTUALNO - konieczne; UMIEJTNO PRACY W ZESPOLE - konieczne; PRAKTYKA W ZAWODZIE, sta: 2 lat - konieczne; ZAANGAOWANIE - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA EMAIL- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: •prowadzenie eksploatacji urzdze i instalacji w obszarze brany sanitarnej w obiektach SPZZOZ w Gryficach   obejmujcej midzy innymi infrastruktur wodno-kanalizacyjn, ciepownicz w zakresie instalacji c.o. wewntrznych ,   wentylacyjn i klimatyzacyjn, wody lodowej, chodnicz, gazów medycznych, stacj uzdatniania wody,•prowadzenie ksiek  eksploatacyjnych  w.w.  instalacji,•rzestrzeganie  instrukcji obsugi,  •prowadzenie caoci spraw zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem remontów w.w. instalacji.•przyjmowanie zgosze o awarii urzdze  oraz podejmowanie dziaa  w celu ich usunicia, •sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie sprawnego usuwania awarii w obszarze instalacji sanitarnych,  przygotowywanie raportów z zakresu rozwizywanie doranych problemów techWymagania:- wyksztacenie...

 • Company I. ALU-MIX Firma Inwestycji Budowlanych Adrian Mika ; II. MIKA Adrian Mika in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: - wykonywanie prac dotyczcych budowania sieci wodno-kanalizacyjnych oraz oczyszczalni cieków,- wykonywanie z zbezpieczanie wykopów oraz czenie elementów przewodów sieci wodno-kanalizacyjnej,- sporzdzanie zapotrzebowania na materiayWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat. B  - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zwizane z montaem sieci wodno-kanalizacyjnych. Wymagana dyspozycyjno, komunikatywno, pracowito, odpowiedzialno, sumienno, rzetelno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV z zamieszczon zgod na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesya na adres e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MójCiepłyDom Grzegorz Grobelny in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Instalator systemów wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: biega znajomo rysunku technicznego - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów-Kanalizacji Sp. z o.o. in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: montowanie sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i obiektami sieciowymi, ocena stanu technicznego sieci, utrzymywanie ich dronoci poprzez dokonywanie napraw, usuwanie awarii, konserwacj, a take prowadzenie samochodu subowegoWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy B - konieczne- inne zawody: Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, sta: 2 lat - konieczne; Kierowca samochodu osobowego - konieczne- pozostae: zwyksztacenie kierunkowe: monter sieci, instalacji wod-kan lub kursy zawodowe z zakresu sieci, instalacji wod-kan, prawo jazdy kat. B, minimum 2-letnie dowiadczenie w zakresie sieci, instalacji wod-kan, mile widziane bd uprawnienia z zakresu obsugi samochodów asenizacyjnych do udraniania kanalizacjiSposób aplikowania:- bezpor...

 • Company Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ASSO-ART" PIOTR BATOG in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: usugi pogotowia wodnych-kanalizacyjnychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, sta: 10 lat - konieczne- pozostae: pSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TERMOHYDRAULIKA - Krzysztofiński Krzysztof in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie instalacji hydraulicznych w domach jednorodzinnych i hotelach.Wykonywanie pracy na terenie województwa podkarpackiego bd  moliwo  delegacji do Woch i Niemiec.Wynagrodzenie 3500 brutto ( praca na terenie woj. podkarpackiego), 43 z  netto za godzin   w przypadku delegacji.Umowa o prac na okres próbny z moliwoci przeduenia na czas nieokrelony.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- inne zawody: Hydraulik, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe min.3 lataSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny z pracodawc: 606 91 57 68- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MARIAN WALCZAK ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH, WALOR in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: mile widziane dowiadczenie na ww stanowisku,mile widziane prawo jazdy kat. B,chci do pracyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - dodatkowe- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe - dodatkowe- inne zawody: Hydraulik - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny: 604 933 275- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BARTQ Bartłomiej Szatkowski in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Monta instalacji sanitarnych, grzewczych; wynagrodzenie uzalenione od umiejtnoci i kompetencji kandydata. Wynagrodzenie do uzgodnienia+premiaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Naprawa, konserwacja i utrzymanie instalacji wodocigowej, kanalizacyjnej i grzewczej. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagany sta pracy na podobnym stanowisku. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INSTALACJE SANITARNE, WOD-KAN i C.O. Mariusz Małecki in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Wymagania: wyksztacenie bez znaczenia, dowiadczenie mile widziane, prawo jazdy kat. BZakres obowizków: zgodny ze stanowiskiempraca na terenie powiatu krotoszyskiegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dowiadczenie mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt osobisty ze skierowaniem lub telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: PRACOWNIK OBSUGI URZDZE TLENOWYCHWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: MILE WIDZIANE DOWIADCZENIE ZAWODOWE .UPRAWNIENIA /UMIEJTNOCI: KURS -EKSPLOATACJA URZDZE, INSTALACJI NIEPALNYCH GAZÓW MEDYCZNYCH,WIADECTWO KWALIFIKACYJNE "F" UPRAWNIAJCE DO ZAJMOWANIA SI EKSPLOATACJ URZDZE,INSTALACJI I SIECI.DYSPOZYCYJNOSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, SKIEROWANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INSTMAR MARCIN RZEWUCKI in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: WYKONYWANIE INSTALACJI WOD-KAN ORAZ COWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Inne] : WYMAGANY JZYK UKRAISKI, PONIEWA BRYADA JEST W 100 % UKRAISKASposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku in Stronie
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Biece przegldy stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej. Prace remontowe, konserwacyjne, naprawcze. Spawanie gazowe. Praca od poniedziaku do piatku w godz. 7:30-15:30.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie zasadnicze lub rednie, co najmniej roczne dowiadczenie na stanowisku. Kandydat powinien posiada uprawnienia do spawania gazowego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje si na stronie Morskiego Oddziau Stray Granicznej pod adresem:Kandydaci zainteresowani ofert proszeni s o skadanie aplikacji (CV, list motywacyjny, owiadczenie o wraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, wraz z dokumentami powiadczajcymi upr...

 • Company PUP in Puck
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: prace interwencyjneWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PuckuElizy Orzeszkowej 7Puck 84100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Sosnowiec
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie wewntrznych instalacji sanitarnych, praca w delegacji, praca na terenie Sosnowca i caej PolskiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: czytanie rysunku technicznego - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SosnowcuRzenicza 12Sosnowiec 41200- wymagane dokumenty: I kontakt telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BRAT-BUD PIOTR BRATUSZEWSKI in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Zgodny z zajmowanym stanowiskiemWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv+skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BRAT-BUD PIOTR BRATUSZEWSKI in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Zgodny z zajmowanym stanowiskiemWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv+skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company F.H. Dagmara Tomczak in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: monta paneli fotowoltaicznychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Dyspozycyjno - dodatkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nowe
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - wykonywanie prac budowlanych towarzyszcych montaowi instalacji wodnych , kanalizacyjnych i grzewczych- montowanie przewodów instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym Miecie LubawskimGrunwaldzka 3Nowe Miasto Lub. 13300- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AMB SYSTEM BERNARD MICHALIK in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Hydraulik- wymagania: wyksztacenie podane zawodowe kierunkowe, samodzielno, dokadno, monta centralnego ogrzewania, pomp ciepa, kanalizacji.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ARTEX SPÓŁKA ZO.O. in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Monta instalacji sanitarnych. Naprawa, przebudowa instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. Instalowanie rur i urzdze sanitarnych. Wykonywanie izolacji instalacyjnych. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach: 8-16.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie zawodowe, uprawnienia spawalnicze bd dodatkowym atutem. Umiejtnoci pracy w zespole, sumienno i odpowiedzialno, uczciwo. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ARTEX SPÓŁKA ZO.O. in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Monta instalacji sanitarnych. Naprawa, przebudowa instalacji wodnych, kanalizacyjnych. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach: 8-16. Moliwo przyuczenia do zawodu.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie zawodowe, umiejtno pracy w zespole, uczciwo, sumienno i odpowiedzialno. Pracodawca chtnie zatrudni osoby niepenosprawne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Maciej Kasperkiewicz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe in Other
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc przy wykonywaniu prac hydraulicznych.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Pracodawca nie wymaga wyksztacenia wzgldem kandydatów, mile widziane dowiadczenie w brany hydraulicznej...................................................................................................................................................................................Praca wykonywana w godzianch 7:00-15:00 na terenie powiatu brodnickiego Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP + dokumenty aplikacyjnePrzed zgoszeniem kontakt telefoniczny z pracodawc !!!- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Maciej Kasperkiewicz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe in Other
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie prac instalacyjno-montaowych instalacji i urzdze sanitarnych.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. zasadnicze zawodowe, mile widziane dowiadczenie zawodowe (moe by praktyczna nauka zawodu), mile widziane umiejtnoci hydrauliczne.....................................................................................................................................................................Praca wykonywana na terenie powiatu brodnickiego w godz. 7-15Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP+dokumenty aplikacyjnePrzed zgoszeniem kontakt telefoniczny z pracodawc !!!- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "KAR-WAT" Jolanta Karwat in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie montau instalacji wodocigowych i kanalizacyjnych, montowanie przyczy wodno-kanalizacyjnych.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Jawor
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Monta sieci; zagszczanie wyrobów.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w JaworzeStrzegomska 7Jawor 59400- wymagane dokumenty: Skierowanei z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: wiercenie, cicie, wyginanie, spawanie stali, spawanie tworzyw sztucznych, czenie elementów rurocigów i konstrukcji stalowych, montowanie podzespoów w zbiornikach betonowych i plastikowych, branie udziau w rozruchu urzdzeWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: 1 rok dowiadczenia w zawodzie, prawo jazdy kat. B, umiejtno cicia, spawania, gicia, wiercenia, mile widziane uprawnienia TIGSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy z PUP w Zabrzu- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nowe
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: onta instalacji fotowoltanicznejWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagania wobec kandydata znajomoc oprogramowania MS OFFICE Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym Miecie LubawskimGrunwaldzka 3Nowe Miasto Lub. 13300- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Plumbers and pipe fitters Edit filters