Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

44 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-44 of 44 results.
 • Company Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radzikach Dużych in Other
  29.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie jzyka angielskiego w klasach I-III szkoy podstawowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: c.v. dyplom- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Majora M. Dobrzańskiego w Gałdowie in Other
  24.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: nauczanie jzyka matematyki w  szkole podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Kwalifikacje do nauczania matematyki. Wymiar czasu pracy - 20/18. Wynagrodzenie w zalenoci od stopnia awansu zawodowego. Kontakt osobisty, tel. lub e-mail:   CV prosimy przesya wycznie drogr e-mial.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVzgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuj Pani/Pana, e: administratorem podanych danych jest Szkoa Podstawowa im mjr Henryka Dobrzaskiego "Hubala" w Gadowie, Gadowo 24, 14-241 Zbrowoz naszym inspektorem ochrony danych mona skontaktowa si przez e-mail celem przetwarzania danych Pani/Pana danych je...

 • Company Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Zamościu in Other
  24.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z j. angielskiego w szkole podstawowej w penym wymiarze etatu 18/18Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno pracy z dziemi - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa w Ossowie in Other
  24.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: nauczanie jzyka angielskiego w wymiarze 15/18 etatu, w tym 14 godz. w klasach I-VII oraz 2 x 0,5 godz. w oddziale przedszkolnymWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: humanistyczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze licencjat lub magister - kierunek filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym w wymiarze 15/18 etatuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty potwierdzajce posiadane kwalifikacje zawodowe- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W KRAKOWIE in Other
  24.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie w szkole podstawowej Doradztwa ZawodowegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Majora M. Dobrzańskiego w Gałdowie in Other
  24.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: nauczanie jzyka matematyki w  szkole podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Kwalifikacje do nauczania matematyki. Wymiar czasu pracy - 20/18. Wynagrodzenie w zalenoci od stopnia awansu zawodowego. Kontakt osobisty, tel. lub e-mail:   CV prosimy przesya wycznie drogr e-mial.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVzgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuj Pani/Pana, e: administratorem podanych danych jest Szkoa Podstawowa im mjr Henryka Dobrzaskiego "Hubala" w Gadowie, Gadowo 24, 14-241 Zbrowoz naszym inspektorem ochrony danych mona skontaktowa si przez e-mail celem przetwarzania danych Pani/Pana danych je...

 • Company Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Zamościu in Other
  24.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z j. angielskiego w szkole podstawowej w penym wymiarze etatu 18/18Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno pracy z dziemi - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa w Ossowie in Other
  24.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: nauczanie jzyka angielskiego w wymiarze 15/18 etatu, w tym 14 godz. w klasach I-VII oraz 2 x 0,5 godz. w oddziale przedszkolnymWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: humanistyczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze licencjat lub magister - kierunek filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym w wymiarze 15/18 etatuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty potwierdzajce posiadane kwalifikacje zawodowe- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W KRAKOWIE in Other
  24.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie w szkole podstawowej Doradztwa ZawodowegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  23.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  Zakres obowizków: wspomaganie nauczania dziecka klasy IWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze kierunek edukacja wczesnoszkolna i pedagogika specjalna, przygotowanie pedagogiczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ukowiePisudskiego 14uków 21400- wymagane dokumenty: nie dotyczy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno -Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie in Other
  23.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel matematyki. Wymiar etatu: 2/18.Wysoko wynagrodzenia uzaleniona od stopnia awansu zawodowego. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Cychrach in Other
  23.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel jzyka angielskiegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gminne Przedszkole nr 1 "Bajkowe Ludki" w Koziegłowach in Other
  23.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel religiiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: kwalifikacje okrelone w porpzumieniu pomidzy konferencj Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 03.04.2019r. (Dz.Urz. MEN z 2019r. por.9)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁÓWCE in Other
  23.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: wysze z przygotowaniem pedagogicznym; nauczanie jz. niemieckiego w kl. I-VIII; jedna zmiana; miejsce pracy: BargówkaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka obcego w szkole podstawowej - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty, telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH in Other
  23.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i opieki wietlicowej (wymiar etatu: 18/18 - edukacja wczesoszkolna i 1/26 - wychowawca wietlicy)Oferta dostpna w sali C. Kontakt z pracodawc - tel.: 71 316 22 61, 505 308 048. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel nauczania pocztkowego - konieczne- pozostae: wyksztacenie: licencjackie lub wysze magisterskie pedagogiczne - edukacja wczesnoszkolna lub oligofrenopedagogika,sta pracy: brak wymagaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SŁONECZNA SZKOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  23.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj dydaktyczno-wychowawczych.Praca w ramach umowy o prac na czas okrelony 01.09.2020-30.06.2021, system jednozmianowy w godz.: 8.00-15.00 od pn. do pt.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel nauczania pocztkowego - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze kierunkowe nauczanie pocztkowe, przygotowanie pedagogiczne, mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na adres mailowy lub kontakt telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W SULIKOWIE in Other
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Zakres obowizków: zajcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze  prowadzone bezporednio z uczniami, praca w godzinach 08.00-15.00; pensum 16/18Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel nauczania pocztkowego, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: uprawnienia pedagogiczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: yciorys, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego in Gliwice
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Zakres obowizków: wyksztacenie wysze z przygotowaniem p.p.; kwalifikacje do nauczania miejszoci niemieckiej w klasach 1-3 szkoy podstawowej; znajomo jz niemieckiego; 6 godz./tydzie; miejsce pracy: Gliwice; Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka obcego - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty po uzgodnieniu telefonicznym z pracodawc- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: wyksztacenie: wysze: specjalno jzyk angielski + przygotowanie pedagogiczne; dowiadczenie: mile widziane; jedna zmiana; miejsce pracy: Kozów...

 • Company ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWICZKACH in Dobra
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Zakres obowizków: Nauka jzyka angielskiego w klasach 1-8 szkoy podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka obcego w szkole podstawowej - dodatkowe- pozostae: wyk. wysze pedagogiczne, mile widziane dowiadczenie,biega znajomo jzyka angielskiego, komunikatywno, dobry kontakt z dziemi oraz dobra wspópraca z rodzicamiPraca pon.-pt. w godz. 7:00-16:00 (godziny ramowe) - praca zgodnie z grafikiem. Praca na 17/18 etatu.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + list motywacyjnyWymagane dokumenty wysya na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  22.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Zakres obowizków: praca jako katechetaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie teologiczne z przygotowaniem pedagogicznym, niekaralnoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoznaniuCzarnieckiego 9Pozna 61538- wymagane dokumenty: cv, lm- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie indywidualne lub w grupie do 5 osób w szkole podstawowej.Wymiar czasu pracy 10/18Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie jzyka polskiego w klasach 4-8, praca w penym wymiarze czasu. Miejsce wykonywania pracy Szkola Podstawowa w Czernej. Proponowane wynagrodzenie od 2823-4046 zotych brutto, w zalenoci od stopnia awnsu zawodowego. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze, kwalifikacje do nauczania jzyka polskiego. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty w godzinach 08:00-12:00 po wczeniejszym kontakcie telefoniczym pod numerem telefonu 75 7363314.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOBYLNICY in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie jzyka angielskiego na poziomie klas 4-8 w Szkole Podstawowej w Kobylnicy.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera MS Office - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego in Other
  21.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  Zakres obowizków: Praca w wietlicy, peny etat 26/26.Praca na czas okrelony do 25.06.2021Kontakt z pracodawc: 71 798 68 46Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Pozostali nauczyciele szkó podstawowych - konieczne- pozostae: wyksztacenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, sta pracy bez znaczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA HEWELIUSZA W ŻUKOWIE in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel nauczania pocztkowego - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie lub CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Prywatna Szkoła Podstawowa Henryk Jóźwiak in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Zakres obowizków: nauczanie przedmiotu matematyki w szkole podstawowej -  15 godz. w tygodniuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: uprawnienia pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Zakres obowizków: praca jako nauczycielWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Koszalin
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Zakres obowizków: edukacja dziecka ze spektrum autyzmu, uczestniczenie w zajciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli, wpieranie nauczycieli przedmiotów fachow wiedz oraz prowadzenie zaj ksztacenia specjalnego Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: studia wysze z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny  do prowadzenia edukacji dziecka z zespoem Aspergera i spektrum autyzmu Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KoszalinieRacawicka 13Koszalin 75620- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne: cv i list motywacyjny dodatkowe informacje:  praca na 20/20 etatu  w zakresie godzin 8:00 -16:15 - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grabinach - Zameczku in Other
  20.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z gimnastyki korekcyjnej z dziemi  wieku od 2,5 - 9 lat.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grabinach - Zameczku in Other
  20.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel wspomagajcy w pracy z dzieckiem z zespoem Aspergera.Etat 20/20.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel matematyki w klasach IV - VIII szkoy podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzstochowieSzymanowskiego 15Czstochowa 42217- wymagane dokumenty: CV dok.potwierdzajce kwalifikacje- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel jezyka poskiego w klasach IV - VIII szkoy podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka polskiego w szkole podstawowej - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzstochowieSzymanowskiego 15Czstochowa 42217- wymagane dokumenty: CV, dok.potwierdzajace kwalifikacje- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie in Other
  18.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel wspomagajacy dla ucznia kl. IV Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno- Przedszkolny Lisowice in Other
  18.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Zakres obowizków: nauczanie w klasach IV-VIWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno- Przedszkolny Lisowice in Other
  18.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Zakres obowizków: nauczanie w klasach IV-VIWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJBORZU in Other
  18.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Zakres obowizków: Obowizki nauczyciela doradztwa zawodowegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH in Other
  18.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj jzyka angielskiego w szkole podstawowej . Praca na 21/18 etatu wedug tygodniowego rozkadu zaj w godzinach od 8:00 do 17:00. Okres zatrudnienia do ustalenia z pracodawc.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka obcego - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze - mgr filologii angielskiejSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Usługi Edukacyjne COGITO s.c. Beata Winkler-Krupińska, Bartłomiej Czarnecki in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie ksztacenia zintegrowanego w kl I-III w szkole podstawowej; 1/2  etatu; praca w godzinach 08.00-16.00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: kurs pedagogiczny - konieczne- inne zawody: Nauczyciel nauczania pocztkowego - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogiczne kierunkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa Żuków in Other
  17.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie techniki.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne - konieczne- pozostae: Nauczanie przedmiotu technika.Dowiadczenie zawodowe mile widziane 3 m-ceSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + dokumenty potwierdzajce kwalifikacje- jzyki aplikowania: polski...

 • Company KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA DEMSKIEGO in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 18/18 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, kontakt z prcodawc osobisty w siedzibie szkoy  lub pod nr tel. tel. 52 352 65 95- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa w Kłomnicach in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii dzieci z poraeniem mózgowym, przepuklin krgosupa w wymiarze 4/18 (2/18 i 2/18).Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze, kierunek pedagogiczny; wymagane dowiadczenie jako nauczyciel prowadzcy rehabilitacj osób z poraeniem; mile widziane prawo jazdy poniewa osoba bdzie musiaa dojecha do dzieckaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: mozna wyda skierowanie, kontakt telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel jzyka angielskiego w grupach przedszkolnych od 3-6 roku yciaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia: wysze I lub II stopnia lub podyplomowe kwalifikacyjnekwalifikacje do nauczania jzyka angielskiegoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym TarguSzpitalna 14Nowy Targ 34400- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: nauczanie j.hiszpaskiego na wszystkich poziomach zaawansowaniaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie - 2 lata - konieczne- jzyki obce: hiszpaski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: dowiadczenie w nauczaniu jzyka hiszpaskiego (min. 2 lata); doskonaa wymowa, akcent i dykcjaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoznaniuCzarnieckiego 9Pozna 61538- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Edukacja wczesnoszkolna klasy 1-3 szkoy podstawowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: praca z dziemi  - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LublinieMegiewska 11cLublin 20209- wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters