Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

133 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-50 of 133 results.
 • Company PUP in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z dziemi z jzyka angielskiegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wymagana umiejtno prowadzenia zaj z dziemiSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Powiatu Warszawskiego ZachodniegoPoznaska 131AOarów Mazowiecki 05850- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POWIATOWY ZESPÓŁ NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA BIELENINA W BRZESZCZACH in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: ksztacenie w ramach kwalifikacjiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe, preferowane dowiadczenie zawodowe na w/w stanowisku, umiejtnoci zgodne z zawodem wyuczonym.Pracodawca oferuje zatrudnienie w ramach umowy o prac w zastpstwie, zatrudnienie w wymiarze 10/18 - warunki zatrudnienia, wysoko wynagrodzenia regulowane s zapisami w Karcie Nauczyciela i uazalenione s od posiadanych kwalifikacji zawodowych i stopnia awansu zawodowego. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt z pracodawc telefoniczny celem umówienia si na rozmow kwalifikacyjn - (32) 210 93 40- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: edukacja dla bezpieczestwa w kl.VIII - 1/18 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: umiejtno efektywnej pracy z dziemi, uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela dla bezpieczestwa, dow.zawod.oraz znajomo j.obcych nie jest konieczne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj z historii w klasach IV-VIIIWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: humanistyczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze kierunek historia, przygotowanie pedagogiczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: nie dotyczy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ORBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z jzyka angielskiego w Niepublicznym Przedszkolu "Przyjazne Przedszkole" w Pitkowej  - dla dzieci w wieku przedszkolnym 1 x w tygodniu 30 minutWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie. Mog by kandydaci posiadajcy orzeczony stopie niepenosprawnoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, dyplom ukoczenia uczelni wyszej- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dulczy Wielkiej in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel matematykiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze pedagogiczne kierunkowe minimum licencjatuprawnienia pedagogiczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane ofert proszone s o kontakt telefoniczny z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj edukacyjo-dydaktycznych w zakresie nauczania matematykiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel matematyki, sta: 5 lat - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w HrubieszowieLemiana 11Hrubieszów 22500- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Niepubliczne nr6 "Słoneczko" Mirosław Skrzyniarz, Piotr Pasieka s.c. in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: zgodnie z zawodem i specjalnociWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka obcego - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi in Wysoka
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie w klasach 4-8Wynagrodzenie od 2942  do 4046 bruttoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  komunikatywno, wysoka kultura osobista - konieczne; A/B) znajomo programu MS Office - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne- pozostae: [Inne] : Uprawnienia do nauczania biologii i przyrodySystem pracy 14/18 lub 18/18Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu in Dzierzgoń
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie jzyka niemieckiegoPraca w zastpstwie - peen etat 18/18Jedna zmianaMiejsce pracy: Zespó Szkó w DzierzgoniuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze magisterskie filologia germaska + przygotowanie pedagogiczne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVkontakt mailowy: lub poczt tradycyjnkontakt telefoniczny 55 2762627 w godz. 8-14- jzyki aplikowania: polski...

 • Company I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: nauka jzyka hiszpaskiego w liceum ogólnoksztaccym w GarwolinieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  obsuga komputera - pakiet programów office - konieczne- jzyki obce: hiszpaski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJBORZU in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Obowizki nauczyciela matematykiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJBORZU in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Obowizki nauczyciela fizykiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: nauczanie fizykiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze z przygotowaniem pedagogicznymSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa Nr 143 in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków zgodny ze stanowiskiemWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca" w Bochni Urszula Golińska in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Nauka jzyka angielskiego jako obcego nowoytnego dzieci w wieku przedszkolnym w wymiarze 1 godzina tygodniowo dla dwóch grup ( cznie 2 godziny tygodniowo). Dni i godziny elastyczne do uzgodnienia z osob prowadzc zajcia, preferowane midzy godzin 9:00  11:30 . W placówce dostpny jest bardzo duy zasób pomocy dydaktycznych oraz monitor interaktywny w kadej Sali do wykorzystania w trakcie zaj. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wyksztacenie wysze ( w tym licencjat) filologia angielska w specjalnoci nauczyciel lub nauczyciel wychowania przedszkolnego + studia podyplomowe/ kurs kwalifikacyjny z metodyki jzyka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej + certyfikat, umiejtnoci jzyk angielski na poziomie B2, umiejtno pracy z dziemi. W...

 • Company ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W OSIEKU in Osiek
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel biologii w szkole podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne.Pracodawca oferuje zatrudnienie w ramach umowy o prac na czas okrelony, zatrudnienie w wymiarze 14/18 (warunki zatrudnienia, wysoko wynagrodzenia regulowane s zapisami w Karcie Nauczyciela i uazalenione s od posiadanych kwalifikacji zawodowych i stopnia awansu zawodowego). Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt z pracodawc telefoniczny - (33) 845 81 12  lub mailowy - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła" in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj w szkole w klasie I, II, III oraz w grupach przedszkolnych tj. 3-4 lata, 4-5, 5-6 lat.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane: wyksztacenie wysze, uprawnienia pedagogiczne, znajomo jzyka angielskiego;Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z informatyki w szkole. Zatrudnienie w wymiarze 18/18 etatu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: informatyczne - konieczne- pozostae: mile widziane przygotowanie pedagogiczne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Szkoły Delta" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: PRACA Z MODZIE NA STANOWISKU NAUCZYCIELA WIEDZY O SPOECZESTWIE.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: DOWIADCZENIE W PRACY W SZKOLE - konieczne; UMIEJTNO PRACY Z MODZIE - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA EMAIL- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Szkoły Delta" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: PRACA Z MODZIE NA STANOWISKU NAUCZYCIELA HISTORII.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: UMIEJTNO PRACY Z MODZIE - konieczne; DOWIADCZENIE W PRACY W SZKOLE - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA EMAIL- jzyki aplikowania: polski...

 • Company I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj dydaktyczno-wychowawczych, nauczanie geografii w liceum ogólnoksztaccym. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZEPICACH in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie lekcji j. angielskiego w LO i BSiS, przygotowanie materiaów merytorycznych i sprawdzianów, prowadzenie dziennika elektronicznegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka obcego, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: uprawnienia pedagogiczne, umiejtno motywowania do nauki, znajomo metod nauczania jzyka angielskiego, atwo nawizywania kontaktu z modzie, komunikatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z modzie niedostosowan spoecznie. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel wychowania fizycznego, sta: 5 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, kserokopia dokumentów kwalifikacyjnych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Monolit Agnieszka Zawierucha sp. z o.o. in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Poszukiwany nauczyciel jzyka angielskiego. Praca w dwa weekendy w miesicu. 20 z brutto za godzin lekcyjn. Nauka w Liceum dla Dorosych oraz Szkole Policealnej. Zapraszamy do kontaktu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA in Dobra
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj dydaktyczno-wychowawczo-opiekuczychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka polskiego - konieczne- pozostae: Dodatkowe umiejtnoci mile widziane: dobra komunikatywno, posugiwanie si podstawowymi programami komputerowymi, znajomo jzyka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego. Wymagana specjalizacja : filologia polska. Wymiar czasu pracy : 18 godzin tygodniowoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUNDACJA POMOCY RODZINIE I OSOBOM ODRZUCONYM in Bydgoszcz
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj z j. angielskiego w przedszkolu w dniach: poniedziaki w godz.: 8:30-9:30; rody w godz. 8:30-9:30wymiar czasu pracy: 2/35 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka obcego - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze, kierunek: nauczyciel j. angielskiego w przedszkolu, wymagane min. roczne dowiadczenie w pracy z maymi dziemi, znajomo j. angielskiego na poziomie B2 ( zdany egzamin), uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela j. angielskiego w przedszkolu wg przepisów po 31.08.2020Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakty tel. 537-019-415 - p. Anna Fil...

 • Company Jacek Trzciński - Żłobek PICCOLO in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Praca w charakterze nauczyciela jzyka obcego, nadzór nad dziemi, praca edukacyjno-rozwojowaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: CERTYFIKAT JZYKA ANGIELSKIEGO - konieczne; KURS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie w pracy z dziemiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj dydaktycznych z chemiiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Opolu LubelskimStary Rynek 14/16Opole Lubelskie 24300- wymagane dokumenty: SKIEROWANIE DO PRACY - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Usługi Edukacyjne COGITO s.c. Beata Winkler-Krupińska, Bartłomiej Czarnecki in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj dydaktycznych w szkole podstawowej i liceum ogólnoksztaccym; peny etat; praca w godzinach 08.00-16.00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: kurs pedagogiczny - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogiczne kierunkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczne Przedszkole Słoneczko z Oddziałami Integracyjnymi przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Praca w grupie przedszkolnej. Prowadzenie zaj i zabaw z dziemi.Umowa zlecenie na okres roku szkolnego. Zlecenie w wymiarze 2,5 h/tyg.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli i katechetów - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do nauczania j. angielskiego w przedszkolu. Dowiadczenie nie jest wymagane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny i osobisty- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj jzyka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z podstaw programow. Dostosowanie treci nauczania do moliwoci i potrzeb rozwojowych dzieci.Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. Czynny udzia w pracach rady pedagogicznej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka obcego, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Znajomo rónorodnych metod nauczania w przedszkolu. Znajomo jzyka obcego: zgodnie z rozporzdzeniem w sprawie szczegóowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 poz. 1289).Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Aleksandrowie KujawskimPrzemysowa 1Aleksandrów Kujawski 87700- wymagane dokumenty: skierowanie, CV- jzyki aplik...

 • Company Szkoła Podstawowa w Płowężu in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie Historii w szkole podstawowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze kierunkowe (historia), przygotowanie pedagogiczne.............................................................................................................................................................................................................................................Praca wykonywana w godzinach 8:00-15:00 (zgodnie z obowizujcym planem lekcji). Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP + dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE in Other
  15.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z uczniami z przedmiotu przedsiebiorczo Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie edukacji muzycznej dla grupy max. 12 dzieci pochodzenia romskiego w wieku 6-13 lat w ramach realizacji Projektu "wietlica rodowiskowa dla dzieci"; rozwijanie wraliwoci muzycznej, dyspozycji suchowo-gosowych, pamici i wyobrani muzycznej, nauka czytania nut gosem oraz poprawnej intonacji, rozwijanie zainteresowa muzycznych, nauka piewu, przygotowanie grupy do wystpów publicznych wg programu artystycznego; rzetelne prowadzenie dokumentacji projektowej, staa wspópraca z Koordynatorem Projektu.WYMAGANE DOKUMENTY I OWIADCZENIA NALEY POBRA ZE STRONY INTERNETOWEJ - ZAKADKA PRACA W MOPS.DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEY SKADA DO SKRZYNKI PODAWCZEJ PRZY UL. LENEJ 17 Z ADNOTACJ "NAUCZYCIEL MUZYKI MOPS/NI/20/2020"Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- p...

 • Company Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr. 4 in Warszawa
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel chemii, praca z modzie niedostosowan spoecznie.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel chemii - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, chemia, resocjalizacja, co najmniej 6 miesicy dowiadczenia zawodowego.Obowizki:Nauczyciel chemii, praca z modzie niedostosowan spoecznie.[Zgoszenia: , 22 841 25 34, osobicie]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company EDUCA sp.z.o.o in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie fizyki w szkole zaocznej w trakcie weekendów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne- pozostae: Praca na weekendy w godz. 8.00-16.00, wynagrodzenie 30,00 - 35,00 z za godzin.Wyksztacenie rednie lub wysze z przygotowaniem pedagogicznym.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv+ podanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: zajcia z dziemi w grupie 3, 4, 5, 6 latkówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Angielski biegy - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KodzkuWyspiaskiego 2JKodzko 57300- wymagane dokumenty: skierpwanie z PUP.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ W NEKLI in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: praca nauczyciela przedmiotu geografia 18/18 + 3 godziny ponad wymiar ( w tym  przyroda 4 godziny)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze z przygotowaniem pedagogicznym (w tym licencjat)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzajce kwalifikacje- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa w Pisarowcach in Other
  15.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: do uzgodnieniaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W INOWROCŁAWIU in Other
  15.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: nauczanie jzyka polskiego w szkole podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt z pracodawc pod nr tel. 52 357 64 27 - jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: nauka fizyki w szkole podstawowej i liceum/technikumWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - konieczne- inne zawody: Nauczyciel fizyki i astronomii - konieczne- pozostae: kwalifikacje do nauki w szkole ponadpodstawowej, przygotowanie pedagogiczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: relizacja podstaw programowych Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze magisterskie - geografia, dowiadczenie w szkole ponadgimnazjalnej; znajomo podstaw programowych, umiejtnoci praktyczne; kwalifikacje pedagogiczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, LM- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁY SOKRATES SP Z O O, Technikum Menedżerskie in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - nauczanie geografii w jzyku angielskimWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Uprawnienia do nauczania geografii w jzyku angielskimSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv naley wysa na email: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "DIAPAZON" W POŻAROWIE in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie chemiiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy lub zoenie dokumentów aplikacyjnych na adres email: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "DIAPAZON" W POŻAROWIE in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie chemiiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy lub zoenie dokumentów aplikacyjnych na adres email: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "DIAPAZON" W POŻAROWIE in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie fizykiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy lub zoenie dokumentów aplikacyjnych na adres email: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "DIAPAZON" W POŻAROWIE in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie fizykiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy lub zoenie dokumentów aplikacyjnych na adres email: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "DIAPAZON" W POŻAROWIE in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie matematykiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy lub zoenie dokumentów aplikacyjnych na adres email: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 - EWA FROSZTĘGA-WALUŚ in Other
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie jzyka agielskiego w przedszkoluWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Posiadanie kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego w przedszkoluSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV i skierowanie do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters