Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

239 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-50 of 239 results.
 • Company Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Inne] : wymagane:-  wyksztacenie wysze magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub  -  wyksztacenie wysze magisterskie na innym kierunku oraz studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie  biologii w klasach VII - VIIIWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe mile widziane, uprawnienia do nauczania bilogiiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj dydaktycznych z modzie. Praca w Koobrzegu w przedziale godz. 8-17.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Jana Kazimierza Kuczyńskiego w Karwi in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel matematyki - 18/18 ETATUWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM.POCZTY POLSKIEJ W SKAWINIE in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel religiiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- pozostae: studia magisterskie lub podyplomowe z oligofrenopedagogikiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM.POCZTY POLSKIEJ W SKAWINIE in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel fizyki w szkole podstawowej (4 godziny) oraz w brabowej szkole I stopnia (1godzina)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- pozostae: studia magisterskie lub studia podyplomowe z oligofrenopedagogikikwalifikacje do nauczania fizykiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach in Wysoka
  12.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, przygotowywanie, prowadzenie zaj z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoy podstawowej, dbanie o dobry wizerunek szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: wysoka kultura osobista - konieczne; kreatywno - konieczne- inne zawody: Nauczyciel wychowania fizycznego, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach in Wysoka
  12.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, przygotowywanie, prowadzenie zaj z plastyki w klasach IV-VIII szkoy podstawowej, dbanie o dobry wizerunek szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne; Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: wysoka kultura osobista - konieczne; kreatywno - konieczne- inne zawody: Nauczyciel plastyki, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach in Wysoka
  12.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, przygotowywanie, prowadzenie zaj z muzyki w klasach IV-VIII szkoy podstawowej, dbanie o dobry wizerunek szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: wysoka kultura osobista - konieczne; kreatywno - konieczne- inne zawody: Nauczyciel muzyki, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach in Wysoka
  12.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, przygotowywanie, prowadzenie zaj z chemii w klasach IV-VIII szkoy podstawowej, dbanie o dobry wizerunek szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: wysoka kultura osobista - konieczne; kreatywno - konieczne- inne zawody: Nauczyciel chemii, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie in Dęblin
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel matematyki w liceum ogólnoksztaccymWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- pozostae: Oferty prosz skada do dnia 20.08.2020 r. osobiie w sekretariacie ZSO w Dblinie lub na adres e-mail: ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Oferty prosz skada do dnia 20.08.2020 r. osobiie w sekretariacie ZSO w Dblinie lub na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHORZY in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: zajcia lekcyjne z uczniami  szkoly podstawowej, praca w niepenym wymiarze czasu pracy - 15/18, wynagrodzenie uzalenione od stopnia awansu zawodwego wg tabeli wynagradze nauczycieliWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHORZY in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: zajcia lekcyjne z uczniami  szkoly podstawowej, praca w niepenym wymiarze czasu pracy - 8/18, wynagrodzenie uzalenione od stopnia awansu zawodwego wg tabeli wynagradze nauczycieliWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel plastykiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkól Samorządowych w Komarówce Podlaskiej - Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: 17 godzin tygodniowo zaj jzyka niemieckiego (11 godzin w liceum ogólnoksztaccym w zakresie podstawowym i rozszerzonym i 6 godzin w szkole podstawowej), dyury podczas przerw midzylekcyjnych, zadania wynikajce z pracy na stanowisku nauczyciela zawarte w Statucie Zespou Szkó Samorzdowych w Komarówce Podlaskiej. 17/18 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: Komunikatywno - konieczne; Kreatywno - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne; umiejtno pracy z uczniem - konieczne; dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: Wyksztacenie:- tytu zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek - jzyk niemiecki lub mgr filologii lub lingwistyki stosowanej w zakresie jzyka ni...

 • Company STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA BĄCKA HUTA in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel chemii w szkole  podstawowej 1 dzie pracy w tyodniu 4/40Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie lub/i  CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: nauczanie geografii w LO - wasny etat                            Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: mgr geografii z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do nauczania geografii dwujzycznie - jz.angielski. uprawnienia pedagogiczne, egzaminator maturalny.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Kołczewie in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel geografii w szkole podstawowej Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. MIKOŁAJA REJA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie podstaw przedsibiorczoci w klasie I LO.Praca w Liceum Ogólnoksztaccym Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Biaej, 2 godziny tygodniowo wedug planu lekcji. Umowa o prac na okres 1 roku szkolnego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedsibiorczoci, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek - ekonomia, podstawy przedsibiorczoci; uprawnienia pedagogiczne; umiejtnoci kierunkowe, pedagogiczne; dowiadczenie zawodowe.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny oraz CV na adres e-mail.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. MIKOŁAJA REJA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie biologii w klasie I i II liceum czteroletniego.Praca w Liceum Ogólnoksztaccym Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Biaej, 2 godziny tygodniowo wedug planu lekcji. Umowa o prac na okres 1 roku szkolnego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel biologii, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztcenie wysze pedagogiczne, kierunek - biologia; uprawnienia pedagogiczne, kierunkowe; dowiadczenie zawodowe.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny oraz CV na adres e-mail.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. MIKOŁAJA REJA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie edukacji dla bezpieczestwa w klasie I LO.Praca w Liceum Ogólnoksztaccym Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Biaej,            2 godziny tygodniowo wedug planu lekcji.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze, o kierunku: edukacja dla bezpieczestwa; uprawnienia pedagogiczne; umiejtnoci kierunkowe, pedagogiczne, dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny oraz CV na adres e-mail.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie fizyki w szkole podstawowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze (w tym licencjat), kierunek fizyka, przygotowanie pedagogiczne. Wymiar etatu 4/18, umowa na czas okrelony 1 rok. Wynagrodzenie zalene od stopnia awansu zawodowego. Mile widziane dowiadczenie w pracy w szkole.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv+ podanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Kołczewie in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel fizyki w szkole podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie in Other
  11.07.2020

  Zakres obowizków: praca z dziemi na II etapie edukacyjnymWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel wychowania do ycia w rodzinie - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: nauka matematyki w liceumWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel matematyki - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznymSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, dyplom lub zawiadczenie o ukoczeniu studiów- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: nauka malarstwa lub grafiki w liceumWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: artystyczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - podane- inne zawody: Nauczyciel plastyki - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze magisterskie, mile widziane przygotowanie pedagogiczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, dyplom lub zawiadczenie o ukoczeniu studiów- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: nauka jzyka polskiego w liceumWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel jzyka polskiego - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 1/2 etatuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, dyplom lub zawiadczenie o ukoczeniu studiów- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: nauka wychowania fizycznego w liceumWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel wychowania fizycznego - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 3/4 etatuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, dyplom lub zawiadczenie o ukoczeniu studiów- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: nauka muzyki w liceumWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel muzyki - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 1/2 etatuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, dyplom lub zawiadczenie o ukoczeniu studiów- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj dydaktycznych (ilo godz/dzie w zalenoci od planu lekcji, doranych zastpstw). Nnadzór nad uczniami w czasie przerw midzylekcyjnych zgodnie z planem dyurów. Wykonywanie czynnoci zwizanych z przygotowaniem do zaj. Inne czynnoci wynikajce z organizacji pracy szkoy. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: hiszpaski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze Mgr - zgodne za § 12 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegóowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Umiejetno pracy w zespole oraz wykonywania zadan okrelonych dla stanowiska. Doswiadczenie zawodowe mile widziane. Biega znajomo jzyka hiszpaskiego. Dua motywacja do pracy.Spos...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel jzyka polskiego. Wymiar czasu pracy: 18/18 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Filologia polska. Przygotowanie pedagogiczne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESKICH in Ustka
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej w kl. VII i VIII po 2 godziny lekcyjne; istnieje moliwo negocjacji godzin pracy; wymiar czasu pracy: 4 godziny tygodniowo Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley przesa na adres  e- mail: lub na adres szkoy Zaleskie 28, 76-270 Ustka- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MEDUZA IGOR BURDZIŃSKI in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie nauk pywania dla dzieci, modziey dorosych na bydgoskich pywalniach w godzinach po 16.00. Codziennie 2-3h.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Instruktor sportu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv przesya na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur in Lubawa
  11.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj - nauczanie j.angielskiego w szkole podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze pedagogiczne ,filologia angielska. Praca w wymiarze 25 godzin tygodniowo (peen etat) .Miejsce pracy: Akademicki Zespó Placówek Owiatowych w Fijewie. Jeli masz du doz cierpliwoci i wyrozumiaoci, jeste naturalny, nieskrpowany, szczery i potrafisz wzbudza zaufanie. Jeste odpowiedzialny i wiadomy wagi pokadanych nadziei. Masz miy i serdeczny umiech oraz ciepe sowo- docz do zespou AZPO.Cv ze zdjciem przelij na .W treci maila dopisek nazwy stanowiska, o które kandydat ubiega si.Dodatkowe informacje: Akademicki Zespó Placówek Owiatowych, Fijewo 85, 14-260 Lubawa, tel. 575 141 005, Sposób aplikowan...

 • Company Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur in Lubawa
  11.07.2020

  Zakres obowizków: nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze pedagogiczne ,kierunkowe - fizyka. Praca w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Miejsce pracy: Akademicki Zespó Placówek Owiatowych w Fijewie. Jeli masz du doz cierpliwoci i wyrozumiaoci, jeste naturalny, nieskrpowany, szczery i potrafisz wzbudza zaufanie. Jeste odpowiedzialny i wiadomy wagi pokadanych nadziei. Masz miy i serdeczny umiech oraz ciepe sowo- docz do zespou AZPO.Cv ze zdjciem przelij na .W treci maila dopisek nazwy stanowiska, o które kandydat ubiega si.Dodatkowe informacje: Akademicki Zespó Placówek Owiatowych, Fijewo 85, 14-260 Lubawa, tel. 575 141 005, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- w...

 • Company Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur in Lubawa
  11.07.2020

  Zakres obowizków: nauczanie etyki w szkole podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze pedagogiczne ,kierunkowe - etyka. Praca w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Miejsce pracy: Akademicki Zespó Placówek Owiatowych w Fijewie. Jeli masz du doz cierpliwoci i wyrozumiaoci, jeste naturalny, nieskrpowany, szczery i potrafisz wzbudza zaufanie. Jeste odpowiedzialny i wiadomy wagi pokadanych nadziei. Masz miy i serdeczny umiech oraz ciepe sowo- docz do zespou AZPO.Cv ze zdjciem przelij na .W treci maila dopisek nazwy stanowiska, o które kandydat ubiega si.Dodatkowe informacje: Akademicki Zespó Placówek Owiatowych, Fijewo 85, 14-260 Lubawa, tel. 575 141 005, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane...

 • Company Szkoła Podstawowa w Ząbrowie in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z zakresu wiedzy o spoeczestwie w szkole podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie pedagogiczne , kierunkowe Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. 1 WARSZAWSKIEJ DYWIZJI KAWALERII W ŚWIERCZYNIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie edukacji dla bezpieczestwa w szkole podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Eduhelp in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z matematyki z kursantami w rónym wieku.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt telfoniczny bezporednio do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Eduhelp in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z jzyka angielskiego z kursantami w rónym wieku.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: hiszpaski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt bezporednio do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Eduhelp in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z jzyka angielskiego z kursantami w rónym wieku.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt bezporednio do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w GORZYCACH in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie matematyki w klasach 4-8Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: umiejtno pracy z dziemi, uprawnienia do nauczania matematyki w szkole, dowiadczenie w pracy z dziemiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dyplom, CV, wiadectwa pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻANNIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: nauczanie dydaktyczne w klasach VII i VIIIWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Społecznych Nr 2 in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel edukacji dla bezpieczestwaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie przedmiotu matematyka w szkole podstawowej. Praca wykonywana  midzy godzin 08:00- 14:30 w wymiarze 1/2 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowej SoliStaszica 1cNowa Sól 67100- wymagane dokumenty: CV + skierowanie do pracodawcy ( w przypadku osób zarejestrowanych w PUP)- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Drawsko
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie chemii w szkole podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Drawsku PomorskimStarogrodzka 9Drawsko Pomorskie 78500- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: nauczanie przedmiotuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WgrowcuKolejowa 22Wgrowiec 62100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: nauka przedmiotuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SubicachMickiewicza 3Subice 69100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: nauka jezyka angielskiego Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SubicachMickiewicza 3Subice 69100- wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters