Jobmonitor. Search results for Security guards

100 Jobs found

Used filters:
 • Security guardsx
Displaying 1-50 of 100 results.
 • Company EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Grupa
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona obiektuWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- pozostae: Wyk. brak, mile widziane dowiadczenie, obowizkowe posiadanie wpisu na list kwalifikowanych pracowników ochrony dyspozycyjnoPraca na II zmiany po 12 godzin zgodnie z grafikiem do ustalenia podczas rozmowy z pracodawcMiejsce pracy: dworzec PKP Kdzierzyn-Kole  5 stanowisk oraz Grupa Interwencyjna Kdzierzyn - KoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny w celu umówienia si na spotkanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LUNA & SOKÓŁ SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Zarzdzanie systemami bezpieczestwa obiektu. Praca w Siemianowicach lskich ul. Fitznerów 1 w systemie dwuzmianowym 8.00-20.00, 20,00-8,00 (40 godz. tygodniowo). Praca równie w dni wolne, wedug grafiku. Istnieje moliwo przyuczenia. Wymagana umiejtno obsugi komputera. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: dobra obsuga komputera - konieczne- inne zawody: Pracownik ochrony fizycznej - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PPHU "MEGA" Eksport-Import in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na portierni oraz obchody obiektu ochranianego. Praca w systemie 12 godzinnym ( 07:00-19:00 oraz 19:00-07:00)Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TOMBOR" CELINA TOMAN, JERZY TOMAN SPÓŁKA JAWNA in Gliwice
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: podstawowe; niekaralno; zakres obowizków: ochrona osób i mienia, obchody, prowadzenie wymaganej dokumentacji, kontrola ruchu osobowego, kontrola ruchu pojazdów; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice strefaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PPHU Prometeusz Wojciech Kras in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie podstawowe; niekaralno; dyspozycyjno;  zaangaowanie; sumienne i rzetelne wykonywania powierzonych zada; samodzielno i odpowiedzialno za realizowane zadania; zakres zada: ochrona powierzonego mienia i osób, praca przy monitoringu, udzielanie informacji, rejestr zdarze, sprztanie terenu wokó obiektu (koszenie trawy, zamiatanie parkingu); trzy zmiany; miejsce pracy: GliwiceWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: [Inne] : niekaralno; dyspozycyjno;  zaangaowanie; sumienne i rzetelne wykonywania powierzonych zada; samodzielno i odpowiedzialno za realizowane zadania.  orzeczenie o niepenosprawnoci - stopie umiarkowanySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-...

 • Company MUSI SP. Z O.O. in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: ochrona obiektów przemysowychWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: ! Prawo jazdy kategorii B - konieczne- pozostae: niekaralnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Delta Security dr Andrzej Bryl Sp. z o.o. Sp. k. in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona mienia przed wamaniem, kradzie. Obsuga komputera: MS Office. Umowa zlecenie 3 lata, ilo godzin w miesicu okooPraca bdzie wykonywana na terenie miasta Wrocaw oraz powiatu WrocawskiegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie i sta pracy bez zanczeniaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SKAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: do uzgodnieniaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: wpis na list kwalifikowany pracownik ochronySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company JARHEAD Sp. z o.o. in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: dozór obiektu na terenie Lubawy ( MLEKOVITA)Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Pracy Chronionej Agencja Ochrony Mienia "FENIKS" Irena Przyborowska in Other
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: ochrona obiektu Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagane orzeczenie o niepenosprawnociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z umowWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - konieczne; podstawowe - konieczne; rednie zawodowe 4-letnie - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Oferta przeznaczona dla osób bezrobotnych do 30 r.. zarejestrowanych w PUP w Wabrzychu. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WabrzychuOgrodowa 5bWabrzych 58306- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: - obsuga monitoringuWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - podane- inne zawody: Pracownik obsugi monitoringu - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie podstawowe, podane rednie.Obowizki: - obsuga monitoringuSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyUrzd Pracy Miasta Stoecznego WarszawyGrochowska 171bWarszawa 04111- wymagane dokumenty: Skierowanie z UP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PW KARABELA-CK SP. z o.o Kielce ZPChr in Other
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Dozorowanie obiektu, ochrona osób i mienia. Przestrzeganie wewntrznych przepisów i procedur dotyczcych bezpieczestwa. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: osoba sumienna - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowiskuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SOLID SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Kontrola ruchu koowego i osobowego, monitoring, obchody Praca w Bielsku-Biaej (ul. Rudawka, Regera, Wyzwolenia, Bestwiska, Sempoowskiej, I Dywizji Pancernej, Straacka) oraz Wilkowicach i Pszczynie. Praca w godz. 7.00-19.00, 19.00-07.00, grafik do ustalenia.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagana atwo w nawizywaniu kontaktów, spostrzegawczo. Mile widziane dowiadczenie zawodowe.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Ustalono kontakt telefoniczny lub mailowy.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fabryka Mebli RYŚ sp.z o.o. in Other
  12.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Pilnowanie terenu firmy, dbanie o porzdek - praca w Polance.Konieczne orzeczenie o  stopniu niepenosprawnoci - stopie umiarkowany lub lekki.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AGENCJA OCHRONY "JUWENTUS" SP. Z O.O. SP.K. in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona obiektu na terenie Siemianowic lskich. Praca w godzinach 7.00-19.00 oraz 19.00- 7.00 wg grafiku. Praca przy monitoringu.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: odpowiedzialno, dobra organizacja pracy, niekaralno - konieczne; znajomo obsugi komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Hengst Filter Polska sp. z o.o. in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Pilnowanie mienia, nadzorowanie obiektu, ewidencja wjazdów  wyjazdówWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Musi Sp. z o.o in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Praca w zakadzie przemysowym w godzinach 6-18 i 18-6.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci, mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowiskuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Simple Work Group Sp. z o. o. in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: nadzorowanie obiektu, rejestracja zdarze, obchody po obiekcieWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: podstawy obsugi komputera - konieczne- pozostae: obiekty na terenie Poznania; praca w godzinach 7-19, 19-7Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: obchody po obiekcie, nadzorowanie obiektu, rejestracja zdarzeWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: podstawy obsugi komputera - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe mile widziane, róne miejsca pracy, godziny pracy: 7-19 i 19-7 Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PoznaniuCzarnieckiego 9Pozna 61538- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: ochrona obiektu zamknitegoWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Pracownik ochrony fizycznej - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Tomaszowie Mazowieckimw. Antoniego 41Tomaszów Mazowiecki 97200- wymagane dokumenty: bez skierowania- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ST. RĄBAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Poznań
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: -Dozór na terenie obiektu,-Kontrola ruchu samochodoowego i osobowego,-Przestrzeganie wewntrznych procedur bezpieczestwa i regulaminu,-Praca 2-zmianowa  (czas pracy [16/24] do uzgodnienia z Pracodawc)Kontakt 58 536-18-08, 509-761-005 lub 660-203-767Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- pozostae: Odpowiedzialno, samodzielno, dyspozycyjno, punktualno, kultura osobista,Mile widziany kurs pracownika ochrony,Niekaralno,Mile widziany emeryt / rencista.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: dozór ochrona obiektuWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona obiektu - teren kopalni  - Stefanów. Praca w ruchu cigym w godzinach 7.00-19.00; 19.00 - 7.00Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: wymagane orzeczenie o niepenosprawnoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Karabela" Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona i dozór Równowany system czasu pracyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- uprawnienia: prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane ofert proszone s o kontakt z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Urząd Miejski w Tarnowskich Górach in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: zgodnie z ogoszeniem o naborze na str.: wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Zgodnie z ogoszeniem o naborze na str.: ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV; oferta konkursowa - wicej informacji zgodnie z ogoszeniem o naborze na str.: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company RESPECT SYSTEM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: dozór i ochrona mieniaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company UNIA Spółka z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: ochrona fizyczna obiektu Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: wpis na list kwalifikowanych pracowników ochrony, pozwolenie na bro,   mile widziani emeryci, mile widziane osoby  z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. 7:00 -16:00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SECURITAS POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA in Susz
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: liczenie towarów mankogennych,, obsuga systemu CCTV, ujcia sprawców kradziey, prowadzenie dokumentacji subowej.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: Poszukujemy osób: niekaranych, dyspozycyjnych, sumiennych i zaangaowanych w wykonywane obowizki. Mile widziane: dowiadczenie w pracy w ochronie, znajomo obsugi komputera. Praca midzy godz. 7:00-21:00 wg grafika. Praca w miejscowosci Susz  (w zalenoci od potrzeby). Kontakt telefoniczny.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Solid Security Sp. z o.o. in Pokój
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: ochrona obiektu, monitoring, obsuga komputeraWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne- pozostae: Wymagana obsuga komputera. Kontakt ul. Lubawska 3 m. pokoj 308 budynek IPB , 14-200 Iawa, tel.: 89 640 22 66. Praca w Lubawie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Osoby zarejestrowane w PUP ZabrzeWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP Zabrze, kontakt wycznie osobisty u doradcy klienta- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Chorzów
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: prace ochroniarskieWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ChorzowieOpolska 19Chorzów 41-500- wymagane dokumenty: oferta przeznaczona tylko dla osób zarejestrowanych w PUP Chorzów; skierowanie i dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona i dozór mienia, rejestracja wej iwyj, kontrola pojazdów, kontrola ruchu osobowegoWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Pracownik ochrony fizycznej - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GrójcuLaskowa 4aGrójec 05600- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracy z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company COMES S.C. in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Pracownik ochrony. Wynagrodzenie do uzgodnieniaWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: wymagane dowiadczenieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Umbrella sp zoo in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona powierzonego mienia na osiedlu mieszkaniowym.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: [Godzina zakoczenia pracy] : 6:00[Praca na okres próbny] : 3 miesiceSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - penienie dyurów zgodnie z zaakceptowanym grafikiem- obsuga we wskazanym zakresie urzdze alarmowych i skuteczne reagowanie na sygnalizowane przez nie zdarzenia- obsuga systemu monitoringu- wpuszczanie na teren LPR osób do tego uprawnionych, w tym obsuga szlabanów, furtek, bram- wydawanie oraz odbieranie kluczy do budynków i pomieszcze osobom do tego upowanionym- wygaszanie zbdnego owietlenia - po godzinach pracy Centrali LPR niewpuszczanie osób (poza osobami posiadajcymi zgod Dyrekcji)- cykliczne sprawdzanie, po godzinach pracy Centrali LPR, zamknicia wyznaczonych obszarów budynków i drzwi wewntrznychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Portier, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie zawodowe, 6 miesicy dowiadczen...

 • Company KSIĄŻNICA POMORSKA IM.STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: PROWADZENIE INTERWENCJI W ZWIZKU Z ZAGROENIEM OSÓB LUB MIENIA W KSINICY POMORSKIEJKWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ Z PRAWEM DO POSIADANIA BRONIWymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - konieczne; podstawowe - konieczne- umiejtnoci: KURS NA LICENCJ PRACOWNIKA OCHRONY - konieczne; KONIECZNO SZYBKIEGO REAGOWANIA - konieczne- inne zawody: Pracownik ochrony fizycznej - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski...

 • Company AGENCJA OCHRONY "ARGUS" Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: ochrona mienia na terenie ToruniaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia - konieczne- pozostae: niekaralno, orzeczenie o niepenosprawnociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, orzeczenie o niepenosprawnoci- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AGENCJA OCHRONY "ARGUS" Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: ochrona mienia na terenie ToruniaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: niekaralno, orzeczenie o niepenosprawnociSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, orzeczenie o niepenosprawnoci- jzyki aplikowania: polski...

 • Company RIM MONETA ZPCH Spółka Jawna in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -ochrona obiektów-mile widziany sta pracy- praca w godzinach: 7-19; 19-7;- kontakt tel. z pracodawc do godz. 15;Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt tel. do godz. 15- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Porządkowo-Ochronne "LEWPORZ" Lewandowski A in Warszawa
  10.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona obiektu, obsuga monitoringuWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Mile widziane uprawnienia palacza. Kontakt telefoniczny: 601-972-256Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Solid Security Sp. z o.o. in Other
  10.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Obchód obiektu, przeciwdziaanie kradzieom. Praca w Koobrzegu na umow zlecenie w godz. 8-20, 9-21równie w soboty i niedziele.Oferta przeznaczona równie dla osób niepenosprawnych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: niekaralnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company UNIA Spółka z o.o. in Other
  10.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona osób i mieniaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: [Inne] : dyspozycyjno, ch podnoszenia kwalifikacji, zaangaowanie w wykonywane obowizki, niekaralnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SOLID SECURITY in Bydgoszcz
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: - ochrona obiektow na terenie Warszawy- obchody- monitoringWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Pracownik ochrony fizycznej, sta: 2 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagania: 2 miesice dowiadczenia zawodowego. Obowizki:- ochrona obiektow na terenie Warszawy- obchody- monitoringPraca w systemie: 7:00-19:00, 19:00-7:00.[Zgoszenia: , 695 824 932]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Kompleksowa ochrona obiektu i mienia.Dbanie o wysok jako wiadczonych usug.Nadzór i prawidowa realizacja wymogów kontrahenta.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Niekaralno - konieczne- inne zawody: Pracownik ochrony fizycznej - konieczne- pozostae: dowiadczenie mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ORNO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Gliwice
  10.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: brak wymaga; mile widziane dowiadczenie zawodowe; zakres obowizków: pilnowanie obiektu; dwie zmiany po 12 godz. + weekendy; miejsce pracy: Gliwice;Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia HERKULES Jan Świeszczak in Other
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Ochrona obiektuWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, orzeczenie o niepenosprawnoci- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MLEKS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Wyszków
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy monitorach, komputerze, dbao o stanowisko pracy i powierzone mienie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- inne zawody: Pracownik obsugi monitoringu - dodatkowe- pozostae: mile widziane dowiadczenie w podobnej pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHWyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usugowe MLEKS Sp. z o.o. w Wyszkowie  07-200 przy ul. Komunalnej 2, zgodnie  z ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.2018 poz. 100...

 • Company "ORLEN OCHRONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: ochrona fizyczna obiektuWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: dopuszczenie do posiadania broni - konieczne- inne zawody: Pracownik ochrony fizycznej - konieczne- pozostae: wpis na list KPOF, wane badania KPOF, legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, umowa zlecenieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski...

 • Company "GALMET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" SP.K. - Głubczyce in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: ochrona mieniaWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Security guards Edit filters