Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

59 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-50 of 59 results.
 • Company PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BORKACH WIELKICH in Wysoka
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z dzieckiem sabosyszcym w wieku 3 latWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: bardzo wysoka kultura osobista - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wadowice
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z dzieckiem autystycznym.Umowa o prac na czas okrelony do 30.06.2021r., peny etat, jedna zmiana w godz.8-15, godziny pracy do ustalenia.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym  - konieczne- inne zawody: Pedagog specjalny - podane- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze, pedagogiczne, konieczne kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WadowicachMickiewicza 27Wadowice 34100- wymagane dokumenty: Skierowanie, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Zgodny z wykonywanym stanowiskiem. Umowa na czas okrelony do 25.06.2021r. Godziny pracy do uzgodnienia.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe min. 1 rok  - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: praca z uczniem posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: trening zastpowania agresji - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: praca z uczniem posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: trening umiejtnoci spoecznych - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: praca z uczniem posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: umiejtno integracji sensorycznej - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z dziemi z niepenosprawnoci intelektualnaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w ksztaceniu ucznia z orzeczonym stopniem niepenosprawnoci, indywidualna praca z uczniem na lekcji, wspóuczestnictwo w tworzeniu IPETU, realizacja ustalonego dostosowania wymaga edukacyjnych do moliwoci i potrzeb ucznia posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, przygotowywanie rodków dydaktycznych dostosowanych do moliwoci ucznia, utrzymanie staego kontaktu z rodzicami przydzielonego ucznia, udzia w konsultacjach, zebraniach, radach pedagogicznych i imprezach organizowanych dla ucznia przez szko. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Pedagogika specjalna- oligorfenopedagogika, uprawnienia do pracy na poziomie nauczyciela szkoy postawowej.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane d...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 6 W JAŚLE in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Zajcia rewalidacyjne i nauczanie wspomagajce.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel  niesyszcych i sabosyszcych (surdopedagog) - konieczne; Nauczyciel niewidomych i sabowidzcych (tyflopedagog) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Usługi Edukacyjne COGITO s.c. Beata Winkler-Krupińska, Bartłomiej Czarnecki in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj dydaktycznych w szkole podstawowej; 1/2 etatu; praca w godzinach 08.00-16.00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: kurs pedagogiczny - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogiczne kierunkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MŁOSZOWEJ in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: praca z dziemi z autyzmem oraz zespoem AspergeraWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II PRZY ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZN in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie informatyki w klasie VII w szkole podstawowej w Niepublicznym Orodku Szkolno-Wychowawczym. Oferta dostpna w sali C.  Kontakt kandydatów z pracodawc: tel. 71 390 69 74, e-mail: :- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze (licencjat) - oligofrenopedagogika, sta pracy: brak wymagaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II PRZY ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZN in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie matematyki w klasie VII w szkole podstawowej w Niepublicznym Orodku Szkolno-Wychowawczym. Oferta dostpna w sali C.  Kontakt kandydatów z pracodawc: tel. 71 390 69 74, e-mail: :- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze (licencjat) - oligofrenopedagogika, sta pracy: brak wymagaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Obowizki nauczyciela wspóogranizujcego ksztacenie uczniów niepenosprawnych. Wymiar czasu pracy: 22 godz. + 2 godz. rewalidacji.Praca w zastpstwie: rok szk. 2020/2021 z moliwoci przeduenia.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj rewalidacyjnych w przedszkolu z dzieckiem z niepenosprawnosci ruchowWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- inne zawody: Nauczyciel przewlekle chorych i niepenosprawnych ruchowo, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: wyk. wysze z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje dotyczce terapii pedagogicznej w zakresie pomocy osobom z niepenosprawnoci ruchow, 1 rok dowiadczenia, aktualne zawiadczenie o niekaralnoci, aktualna ksieczka do potrzeb sanitarno-epidemiologicznych.Praca zgodnie z grafikiem (do ustalenia)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA OLANKA in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie i rewalidacja dzieci niepenosprawnych intelektualnie.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie kierunkowe. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa w Turznie in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: wg karty nauczycielaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: specjalizaja dotyczca pracy z dziemi z autyzmemSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: zatrudnienie na stanowisku nauczycielaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel geografii - konieczne; Nauczyciel  niesyszcych i sabosyszcych (surdopedagog) - konieczne- pozostae: praca z dziemin  z wad suchuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z osobamio (dziemi/modzierz) z niepenosprawnoci intelektualn i niepenosprawnociami spronymi. Osoba zatrudniona na tym stanowisku bdzie praowadzia indywidualne/grupowe zajcia z zastosowaniem rónych  metod terapeuycznych, wedug ustalonego planu zajWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Pracodawca wymaga od kandydatów:wyksztacenie wysze - mile widziane olgofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z niepenosprawnoci intelektualn lub pokrewne.Umiejtnoci: atwo w nawizywaniu kontaktu, empatia.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Pisz
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: pomoc w organizacji procesu dydaktycznegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiszuZagoby 2Pisz. 12200- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel wspomagajcyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dokadno - konieczne; kreatywno - konieczne; Sumienno - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia: studia magisterskie lub podyplomowe z oligofrenopedagogikiSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym TarguSzpitalna 14Nowy Targ 34400- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziekiem z niedosuchem.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Aleksandrowie KujawskimPrzemysowa 1Aleksandrów Kujawski 87700- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 119 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W KRAKOWIE in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel ma by wspóorganizujacym zajcia dydaktyczne w klasie oraz prowadzi zajcia rewalidacyjne z uczniem.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog), sta: 1 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagane dowiadczenie w pracy z dziemi autystycznymi. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje oligofrenopedagogiczne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj z dziemiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - oligofrenopedagogika lub pedagogika opiekuczo - wychowawcza z oligofrenopedagogik lub edukacja wczesnoszkona z oligofrenopedagogik . Praca w Specjalnym Orodku Szkolno Wychowawczym przy ZSR w Kisielicach. Kontakt osobisty.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur in Lubawa
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj z dziemiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze pedagogiczne -kierunkowe. Praca w wymiarze 25 godzin tygodniowo (peen etat) .Miejsce pracy: Akademicki Zespó Placówek Owiatowych w Fijewie. Jeli masz du doz cierpliwoci i wyrozumiaoci, jeste naturalny, nieskrpowany, szczery i potrafisz wzbudza zaufanie. Jeste odpowiedzialny i wiadomy wagi pokadanych nadziei. Masz miy i serdeczny umiech oraz ciepe sowo- docz do zespou AZPO.Cv ze zdjciem przelij na .W treci maila dopisek nazwy stanowiska, o które kandydat ubiega si.Dodatkowe informacje: Akademicki Zespó Placówek Owiatowych, Fijewo 85, 14-260 Lubawa, tel. 575 141 005, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumen...

 • Company Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Janusza Korczaka w Lądku Zdroju in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj rewalidacyjno - wychowawczych z dzieckiem z niepenosprawnoci w stopniu gbokim.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej.Gównym zadaniem nauczyciela wspomagajcego jest pomoc w ksztaceniu dziecka  z orzeczonym stopniem niepenosprawnoci - afazja. W zakres jego obowizków wchodzi midzy innymi pomoc drugiemu nauczycielowi podczas lekcji. Oprócz tego nauczyciel wspomagajcy musi ocenia postpy swoich uczniów oraz informowa o nich reszt nauczycieli oraz rodziców. Nauczyciel wspomagajcy przygotowuje take program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do potrzeb swoich podopiecznych. Praca w godzinach 7:30 do 17:00.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze z zakresu pedagogiki specjalnej.Sposób aplikowania:- bezp...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Zajcia indywidualne z uczniem z orzeczeniem lub opiniWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MyliborzuPónocna 15Mylibórz 74300- wymagane dokumenty: skierowanieCV+ list motywacyjny wysa poczt- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie dzieci w Szkole Podstawowej ze Spektrum Autyzmu "Dalej Razem" w Gogowie w roli nauczyciela wspóorganizujcego nauczanie.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Prace interwencyjne, osoba do wyszukania na stanowisko nauczyciel wspóorganizujcy nauczanie, 4 mce refundacji plus 7 mc po ref. 1/1 etat, 7.30-15.00. Wyksztacenie wysze na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Mile widziane studia podyplomowe z zakresu pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika lub terapia i edukacja osób ze spektrum auytyzmu lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej/ oligofrenopedagogiki.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GogowiePiaskowa 1Gogów 67200- wymagane dokumen...

 • Company ALTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - prowadzenie szkole z zakresu obsugi komputera- doradztwo i poradnictwo z zakresu technologii informatycznych- projektowanie szkole- organizacja i przeprowadzenie pokazów nowoczesnych rozwiza tyfloinformatycznych i tyflorehabilitacyjnychWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: Jzyk braille'a - konieczne; Obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Nauczyciel niewidomych i sabowidzcych (tyflopedagog) - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie lub wysze, znajomo jzyka pisma Braille'a, zaawansowana znajomo obsugi komputera, komunikatywna znajomo jzyka angielskiego. Obowizki: - prowadzenie szkole...

 • Company Szkoła Podstawowa we Wrzesinie in Other
  15.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel wspóorganizujcy ksztacenie ucznia z orzeczeniem. godziny pracy 8-13Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 51 in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Ksztacenie specjalne.- Praca 2 godziny tygodniowo w godzinach: 8:00-14:00 (zgodnie z planem lekcji).Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze: Kierunek: Surdopedagogika. Dowiadczenie NIE jest wymagane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: praca na stanowisku nauczyciela - terapeutyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczne- pozostae: wymagane wyksztacenie wysze w kierunku oligofrenopedagogika Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KSIĘDZA PROFESORA JÓZEFA TISCHNERA W KRAKOWIE in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Wspóorganizowanie zaj uczniów z problemamiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno wspópracy z uczniem, nauczycielem, rodzicami - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze (kierunek pedagogika specjalna). Mile widziane dowiadczenie zawodowe. Uprawnienia terapeutyczne.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół w Siemianicach Publiczne Przedszkole Samorządowe w Siemianicach in Other
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wspomaganie w nauczaniu. Wymagane wyksztacenie wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Studia podyplomowe w zakresie pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przewlekle chorych i niepenosprawnych ruchowo - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV prosz wysya najpóniej do 26.10.2020r.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu in Grupa
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zada nauczyciela wspóorganizujcego ksztacenie integracyjne dzieci niepenosprawnych (Autyzm) w oddziale przedszkolnym - roczne obowizkowe przygotowanie przedszkolne. Grupa 25 dzieci, staa wspópraca z nauczycielem prowadzcym. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zwizanej z ksztaceniem dzieci z Autyzmem w oddziale ogólnodostpnym. Podane wynagrodzenie dotyczy nauczyciela staysty.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; Komunikatywno - konieczne; Praca z osobami niepenosprawnymi - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : Kwalifikacje do pracy z dziemi z Autyzmem[Inne] : Wymagane posiadanie wyszego wyksztacenia z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacji do pracy z dziem...

 • Company PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WIOSNA W LUBINIE in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: zajcia z dziemi niepenosprawnymi, 1/2 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wymagane wyksztacenie kierunkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel zatrudniony dodatkowo w celu wspóorganizowania ksztacenia specjalnego; pensum 3/20; Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: uprawnienia pedagogiczne - konieczne- pozostae: uprawnienia do pracy z dziemi niepenosprawnymi umysowoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dyplom ukoczenia studiów, uprawnienia do pracy z dziemi z autyzmem- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: praca z dzieckiem niepenosprawnym intelektualnie , zajcia rewalidacyjne; pensum 4/20; Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: uprawnienia pedagogiczne - konieczne- pozostae: uprawnienia do pracy z dziemi niepenosprawnymi umysowoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dyplom ukoczenia studiów, uprawnienia do pracy z dziemi z autyzmem- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO W WANDOWIE in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad uczniem niedosyszcym, wspomaganie jego pracy na lekcjach, wspópraca z nauczycielem prowadzcymWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze studia na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja surdopedagog, minimum rok dowiadczenia na podobnym stanowisku, przygotowanie pedagogiczne, umiejtno pracy z uczniem niesyszcymSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- inne zawody: Nauczyciel bibliotekarz - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SokóceKryska 40Sokóka 16100- wymagane dokumenty:  CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Brodnica
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dzieckiem niepenosprawnym intelektualnie. Prowadzenie zaj rewalidacyjnych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika.......................................................................................Praca w godz. 8:00-11:00Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Brodnicywirki i Wigury 3Brodnica 87300- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP + dokumenty aplikacyjnePrzed zgoszeniem kontakt terlefoniczny z pracodawc.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Usługowa Mariusz Tyński in Tarnów
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel oligofrenopedagog Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze - pedagogika specjalna ( oligofrenopedagogika), praca w Tarnowie od pon. - pt. na jedn zmian w godz. 8.00-16.00, wynagrodzenie 4 300 z brutto. Konatkt: Firma Usugowa Mariusz Tyski ( praca w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziaami Integracyjnymi " Mae Kroczki") ul. Mehoffera 20a, 33-103 Tarnów, wczeniejszy kontakt telefoniczny 603 040 319.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Twojego Malucha" Barbara in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie opieki nad niepenosprawnymi dziemi i modzie Prowadzenie zaj dydaktyczno-wychowawczych oraz terapeutycznych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Publiczne w Ciechowie in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Indywidualna praca z  z 6 - letnim dzieckiem w wymiarze 2 godzin tygodniowo.Kontakt z pracodawc od 28.07.2020rWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WITNICY in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: PRACA Z UCZNIEM Z AFAZJ MOTORYCZN,UPOLEDZENIE W STOPNIU LEKKIM Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 46 in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel wspomagajcy z uczniem z zagroeniem niedostosowania spoecznego w klasie V. Pomoc dziecku podczas zaj lekcyjnych a take przerw midzylekcyjnych. Nauczenie waciwych relacji spoecznych. Wdraanie dziecka do zespou klasowego podczas wyj i wycieczek klasowych.Pomoc podczas zaj lekcyjnych. Praca w godzinach 8:00-11:30, 11:30-15:30 od poniedziaku do pitku. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze - kierunek pedagogika specjalna. Dowiadczenie w pracy z dzieckiem z zagroeniem niedostosowania spoecznego. Posiadanie certfikatu ukoczonego szkolenia treningu umiejtnoci spoecznych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki ...

 • Company Niepubliczne Przedszkole "Kółko Graniaste" Marlena Rusztyk in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Na rozmow kwalifikacyjn z pracodawc naley umówi si telefonicznie.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczne Przedszkole Nr 7 Integracyjne in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wspomaganie nauczyciela gównego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: nawizywanie personalnego kontaktu - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Buczkowicach in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z dzieckiem autystycznym w oddziale przedszkolnym.Umowa o prac na okres roku szkolnego 2020/2021, system jednozmianowy w godz.: 8.00-15.00 w ramach 20/20 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze mgr pedagogiczne, kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym lub pedagogika specjalna. Dowiadczenie nie jest wymagane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na adres e-mail, kontakt telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters