Jobmonitor. Search results for Stationary plant and machine operators not elsewhere classified

3 Jobs found

Used filters:
 • Stationary plant and machine operators not elsewhere classifiedx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company APTIV SERVICES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA in Gdańsk
  17.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Ustawianie parametrów maszyn, wymiana materiaów eksploatacyjnych, przygotowywanie stanowisk do pracy. Po przeszkoleniu - wsparcie pracowników Dziau Utrzymania Ruchu w rutynowych pracach prowadzonych w obszarze montau, m.in. obsuga maszyn produkcyjnych w zakresie przezbrajania i ustawiania przed uruchomieniem produkcji, odblokowywanie maszyn i urzdze. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 6-14, 14-22, 22-6 (moliwa praca równie w soboty  zgodnie z ustalonym grafikiem). Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - podane - pozostae: dokadno, dobra organizacja pracy, zdolnoci manualne oraz tzw. zmys techniczny, umiejtno pracy w zespole oraz pod presj czasu, wysoko rozwinite umiejtnoci komunikacyjne, znajomo obsugi komputera, gotowo do pracy zmianowej...

 • Company APTIV SERVICES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA in Gdańsk
  17.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: Obsuga maszyn i stanowisk produkcyjnych w obszarze przerobów (PCB/SMT) tak, realizacja zakadowych celów dot. produkcji i jakoci. Po przeszkoleniu: praca przy produkcji i naprawach pytek drukowanych (PCB) na stanowisku rcznego lutowania komponentów elektronicznych. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 6-14, 14-22, 22-6 (moliwa praca równie w soboty, zgodnie z ustalonym grafikiem). Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne - pozostae: zdolnoci manualne i dobry wzrok, otwarto na nauk nowych umiejtnoci i gotowo do ich doskonalenia (wraz z uzyskaniem certyfikatów zawodowych), ch podjcia dugoterminowej pracy na wskazanym stanowisku, gotowo pracy w systemie 3-zmianowym. Cierpliwo, dokadno, spostrzegawczo, sumienno, dobra organizacja wasnej...

 • Company Powiatowy Urząd Pracy in Legnica
  17.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  Zakres obowizków: PRACE PRODUKCYJNE POLEGAJCE NA PRODUKCJI I MONTOWANIU ELEMENTÓW STELAY DO FOTELI SAMOCHODOWYCH, KONTROLA JAKOCI WYPRODUKOWANEGO ELEMENTU Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - umiejtnoci: zdolnoci manualne - konieczne - pozostae: - ZDOLNO DO DWIGANIA DO 10 KG, SIA FIZYCZNA- DOWIADCZENIE ZAWODOWE ZDOBYTE W OKRESIE OSTATNIEGO ROKU - CO NAJMNIEJ 1 MIESICSposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urzd Pracy Powiatowy Urzd Pracy w LegnicyAndersa 2Legnica 59220 - wymagane dokumenty: Oferta pracy tylko dla osób zarejestrowanych w PUP wymagane jest wydanie skierowania przez porednika pracy. - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: TAK...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stationary plant and machine operators not elsewhere classified Edit filters