Jobmonitor. Search results for Stock clerks

423 Jobs found

Used filters:
 • Stock clerksx
Displaying 1-50 of 423 results.
 • Company "EPIROC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: ROZADUNEK ZAADUEK TOWARU,PRZYGOTOWANIE DO WYSYKI,WERYFIKACJA DOKUMENTÓW POD WZGL.ILOCIOWYM I JAKOCIOWYM,PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO ZWROTU REKLAMACJI.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: praca na magazynie, uprawnienia na wózek widowy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, PODANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "INTER-GRAHEN" HENRYK WORKOWSKI in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga magazynu: przyjmowanie,rozkadanie, kompletowanie towaru, kompletowanie zamówie, przygotowywanie towaru do wysyki, wydawanie towaru klientom, wystawianie dokumentów magazynowych. Dbanie o porzdek i organizacj stanowiska pracy.                            Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: zaangaowanie w wykonywan prac, umiejtno pracy w zespole, znajomo obsugi komputera, dokadno, staranno, uczciwo, odpowiedzialno za powierzone obowizki, mile widziane dowiadczenie  na podobnym stanowisku, mile widziane prawo jazdy kat. B. Praca od poniedziaku do pitku, w zakresie godzin: 6-18.                        Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TERMIKA Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Wydawanie oraz przyjmowanie materiaów;  utrzymanie porzdku na magazynie; zaadunek oraz rozadunek samochodówWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno, praca w zespole - konieczne; dokadno, odpowiedzialno - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WAGAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: zapoznanie z asortymentem, przygotowanie towaru dla klienta, rozwoenie towaru w punkty wyznaczone, przyjmowanie dostawWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Prawo jazdy kat.B - konieczne- pozostae: mile widziany sta pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE "JAWOR" ANTONI JAN GAWIŃSKI in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie wszelkich prac zwizanych z przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, prowadzenie ewidencji magazynowejWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wiadectwa pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HENNIGES AUTOMOTIVE PRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Zdolnoci manualneWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Podanie, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BURY SPÓŁKA Z O.O. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Konfekcjonowanie, skadowanie towaru na magazynie, przygotowanie zamówie na owoce i warzywa dla klientów.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: Orzeczenie  lekarskie  dla  celów  sanitarno – epidemiologicznych - konieczne; Obsuga wózków jezdniowych podnonikowych z mechanicznym napdem podnoszenia z wyczeniem wózków z wysignikiem oraz wózków z osob obsugujc - podane- umiejtnoci: koncentracja - konieczne; umiejtno jazdy wózkiem widowym - konieczne- inne zawody: Magazynier, sta: 6 miesicy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv, skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BURY SPÓŁKA Z O.O. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Konfekcjonowanie, skadowanie towaru na magazynie, przygotowanie zamówie owoców i warzyw dla KlientówSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZETWÓRSTWO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "ALTA" PAWEŁ ŻAK in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie i rozadunek dostaw, przygotowywanie wysyki, utrzymanie sprztu na magazynie. Dwiganie do 30 kg. Praca w Koobrzegu na umow zlecenie (po okresie próbnym umowa o prac) w godz. 7-15.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: uprawnienia na wózki widoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Alumaster Polska Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: przyjmowanie i rozadunek dostaw, weryfikacja zgodnoco dostawy z dokumentacj, rozmieszczenie i ukadanie towarów, kompletacja zamówie, kontrola stanów magazynowych, przygotowanie towarów do wysykiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: uprawnienia operatora wózka widowego UDT, wymagane dowiadczenie na podobnym stanowisku, sumienno, punktualnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv naley wysa na email: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PPHU Wojtowicz in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: praca na magazynie, zaadunek i rozadunek towaru, nadzór nad stanem magazynowym, sprzeda, obiegiem dokumentów, obsuga komputeraWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Operator wózka widowego - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CONSALNET S.A. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie dostaw towaru;planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej i rozmieszczenia towarów;rozkadanie towaru w magazynie; oznaczanie kartonów i metkowanie produktów;sprawdzanie zgodnoci przygotowanych do wysyki towarów z faktur;czynnoci zwizane z wysyk towaru;   zaadunek zamówie do aut dostawczych;obsuga urzdze magazynowych;sprawdzanie stanów magazynowych ;regularna inwentaryzacja magazynu;wspópraca z innymi dziaami firmy, np. z dziaem sprzeday, dziaem logistycznym czy dziaem zaopatrzenia;wspieranie pracy innych magazynierów – pomoc przy rozadunku i/lub zaadunku towaru, konsultowanie dostaw i dziaa logistycznychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: praca w zespole - konieczne; nawizywanie kontaktów midzyludzkich [komunikatywno] - kon...

 • Company NOWY SZTYNORT in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie towaru do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilociowym i jakociowym. Sporzdzanie odpowiedniej dokumentacji, wydawanie towaru z magazymów itp.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SFM Sp. z.o.o in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na magazynie zwizana z przygotowaniem i zaadunkiem towarów.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - podane- uprawnienia: operator wózka jezdnuiowego z napdem silnikowym - podane- pozostae: Chci do pracy, sumienno, dokadno i odpowiedzialno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PPHU TUDEN SP. Z O.O in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: prace magazynoweWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - dodatkowe- uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. B* - konieczne- pozostae: odpowiedzialno, punktualno, uczciwo, ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley wysa na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company AQUADEM-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  12.07.2020

  Zakres obowizków: - Pakowanie, ukadanie, przyjmowanie towaru, wydawanie klientom towaru. Dbanie o porzdek i czysto w miejscu pracy.- Godziny pracy: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno obsugi wózka widowego - podane- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. zawodowe. Mile widziane dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, ale niekoniecznie -> istnieje moliwo przyuczenia. Mile widziana umiejtno obsugi wózków widowych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt wstpnie telefoniczny (7:00-15:00) (Tel. 502-242-717) celem ustalenia spotkania z pracodawc (ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice).- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: prace serwisowe, warsztatowe oraz gospodarcze, prace remontowe, konserwacje terenów zielonych, do wynagrodzenia doliczana jest premiaWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno - konieczne; obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PROGRES HR POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: praca na produkcji, brana motoryzacyjna, praca na trzy zmiany w godzinach 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00, wynagrodzenie godzinowe bruttoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: I kontakt osobisty- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "IS-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Zaadunek, rozadunek samochodów ciearowych. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Umiejtno jazdy wózkiem widowy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Spółka Cywilna "AMPOL" Gabriel Janczewski, Katarzyna Kaźmierczak in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klientów, gospodarka magazynowa, wydawanie i przyjmowanie towaru.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: mile widziani emeryci Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje; praca w godz. 8:00 -  16:00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "KOM-EKO" SP. Z O.O. in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- pozostae: znajomo brany metalowej, umiejtno obsugi wózka widowegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PREZZO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: do uzgodnieniaWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Proszowice
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: przyjmowanie towaru, zaadunekWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane- uprawnienia: operator wózka widowego - podane- pozostae: wyksztacenie dowolne, znajomo brany warzywa-owoce (znajomo jakoci warzyw), mile widziane dowiadczenie na wskazanym stanowisku pracy, mile widziane prawo jazdy KAT-B oraz uprawnienia na wózekSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ProszowicachKrakowska 11Proszowice 32100- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nysa
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Rozadunek dostaw i wydawanie towaru, pakowanie i ekspedycja przesyek, dbao o porzdek na magazynie, rozwoenie towaru, zdolnoci organizacyjne. Moliwo rozwoju awansu.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie minimum zawodowe, komunikatywno, umiejtno pracy w zespole, zaangaowanie w wykonywan prac.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NysieSowiaska 19Nysa 48300- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: dostawy towaru, przyjmowanie towaru, rozadunekWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kategorii B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MawieWyspiaskiego 7Mawa 06500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Pakowanie towaru i przygotowanie do wysyki, sprawdzanie stanów magazynowych, fakturowanie.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Obsuga wózków jezdniowych podnonikowych z mechanicznym napdem podnoszenia z wyczeniem wózków z wysignikiem oraz wózków z osob obsugujc - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LubaczowieTadeusza Kociuszki 141Lubaczów 37600- wymagane dokumenty: wniosek+skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace na magazynie przy pakowaniu towarów oraz sortowaniu towarów, przenoszenie cikich paczek, praca w pozycji stojcej przy. Praca ze skanerami marek: symbol nr mc3090; symbol LS2208.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: PRACY W ZESPOLE - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : praca w haasie i zapyleniu, praca w pozycji stojcej i cigym ruchu[Inne] : Mie widziany jzyk ukraiski lub rosyjski wymagamy dobra zdolno fizyczn.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GoleniowieZakadowa 3Goleniów 72100- wymagane dokumenty: informacja starosty- zatrudnienie cudzoziemca- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: przyjcie towarów na magazyn, wydawanie rodków i materiaów, branie udziau w inwentaryzacjach i odpowiadanie za powierzone mienieWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Zotoryial. Mia 18Zotoryja 59500- wymagane dokumenty: wyksztacenie min. podstawowe- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: przyjmowanie towarów na magazyn, wydawanie rodków i materiaów, branie udziaów w inwentaryzacjach i odpowiadanie za powierzone mienieWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Zotoryial. Mia 18Zotoryja 59500- wymagane dokumenty: wyksztacenie podstawowe- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Chorzów
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: obsuga piy panelowej - cicie i obróbka pyt meblowych, blatówobsuga komputeraWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne; OBSUGA ELEKTRONARZDZI - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ChorzowieOpolska 19Chorzów 41-500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - logistyka- skanowanie towarów- obsuga systemu WMS- zaadunek i rozadunek- przepakowanie z wykorzystaniem skanera OCR Opticon, OPL-9728, Xenon 1902g- praca w ramach umowy zlecenia na okres 12 m-cy- miejsce wykonywania pracy: ód, ul. Dbrowskiego 4 / pl. Niepodlegoci 4Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: - umiejtno obsugi skanerów: OCR Opticon, OPL-9728, Xenon 1902g- umiejtno obsugi systemu WMSSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w odziMilionowa 91ód 93121- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: rozadunek i zaadunek artykuów ywnociowych, dystrybucja art. ywnociowych, utrzymanie czystoci w magazynie, zwoenie artykuów ywnoiciowych z placówek handlowych do magazynu Banku ywnoci, rozwoenie artykuów do organizacji charytatywnychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: uprawnienia operatora wózka widowegoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Miasta ToruniaMazowiecka 49aToru 87100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nysa
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace pomocnicze przy zaadunku, przewozu i rozadunku towarów.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zawodowe, chci do pracy, mile widziane uprawnienia na wózki widowe.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NysieSowiaska 19Nysa 48300- wymagane dokumenty: Skierowanie od porednika.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Drawsko
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie oraz wydawanie towarów, dokonywanie zamówie towaru, planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Prawo jazdy kat.B - konieczne; operator wózków jezdniowych z napdem silnikowym - konieczne- pozostae: Umiejtno pracy w zespole umiejtno zarzdzania magazynem, skrupulatno i umiejtno dbania o porzdek. Dowiadczenie zawodowe: praca w zawodzie magazyniera. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Drawsku PomorskimStarogrodzka 9Drawsko Pomorskie 78500- wymagane dokumenty: skierowania- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Piaseczno
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: przyjmowanie towarów do magazynu, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywanie i wydawanie rodków i materiaów, prowadzenie dokumentacji, inwentaryzacja  i odpowiedzialno materialna za powierzone mienieWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: przyjmowanie towarów do magazynu, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywanie i wydawanie rodków i materiaów, prowadzenie dokumentacji, inwentaryzacja  i odpowiedzialno materialna za powierzone mienie...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: przyjmowanie, wydawanie towarów, sporzadzanie dokumentacji (wz, rw, pz itp.)Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: uprawnienia na wózki widoweSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w EkuSuwalska 38Ek 19300- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prace magazynowe (sprzeda materiaów budowlanych)Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Tomaszowie Mazowieckimw. Antoniego 41Tomaszów Mazowiecki 97200- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zgierz
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Sortowanie przesyek, dwiganie przedmiotów zgodnie z umow indywidualn do 30 kg, zespoowo do 70 kg, praca z rcznym wózkiem paletowym, przenonikiem tamowym.Praca w godzinach nocnych, 5/8 etatuWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtno pracy z rcznym wózkiem paletowym i przenonikiem tamowymSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZgierzuBarona 10/10Zgierz 95100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "HR Work Force" Sp. z o. o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - weryfikowanie przesyek z odzie i akcesoriami wg standardów Klienta- przygotowywanie odziey i akcesoriów do ponownej wysyki- obsuga systemu komputerowegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Makrostal Tyburczy Fryderyk in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Rozadunek i zaadunek towaru. Prowadzenie dokumentacji magazynowej.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagane uprawnienia na wózki widowe.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BIZIOREK KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BIMA" in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: praca w magazynie sklepu z czciami do maszyn rolniczychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BURY SP. Z O.O. in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Konfekcjonowanie, skadowanie towaru na magazynie, przygotowanie zamówie owoców i warzyw dla KlientówSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ST. RĄBAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -Odbieranie i magazynowanie wyrobów gotowych z produkcji,-Praca 1-zmianowa w godz. 3:00-11:00,-Moliwo zakwaterowania i wyywienia,-Kontakt telefoniczny: 509-706-134; -Kontakt e-mail: :- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: Chci do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ST. RĄBAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - Praca w magazynie ywca,- Praca jednozmianowa,- Kontakt tel.: 58 536-18-08; 509-706-134, e-mail: :- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Magazynier - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA VALVO-TEC DARIUSZ FRONC in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Przyjmowanie i wydawanie towarów.  Prace porzdkowe.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podane- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - podane- umiejtnoci: dobra organizacja pracy - konieczne- inne zawody: Magazynier - konieczne- pozostae: niekaralnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "PREM-VIT" Frątczakowie Spółka Jawna in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: praca fizyczna na magazynieWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - podane- pozostae: wyksztacenie bez znaczenia,mile widziane prawo jazdy kat. B,mile widziana obsuga wózka widowegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, kontakt osobisty w siedzibie pracodawcy  po wczeniejszym telefonie 607 562 578 - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Underground Limited Kłos Łukasz in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad magazynem w sklepie sportowym. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagania: orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci, wyksztacenie podstawowe. Praca w Tarnowie od pon. do pt. na jedn zmian w godz.: 10.00-18.00, wynagrodzenie: 2 600 z brutto + premia. Kontakt: Underground Limited Kos ukasz; wczeniejszy kontakt tel.: 507 561 219; CV prosz przesya na adres e-mail: ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INDROL SP.ZO.O. SP.K. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - rozadunek i lokowanie surowców na magazynie- przyjmowanie surowców do systemu- utrzymywanie magazynu w czystoci i porzdku- skadanie opakowaForma kontaktu kandydatów z pracodawc: :- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga wózka widowego - konieczne; podstawowa obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INDROL SP.ZO.O. SP.K. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - rozadunek i lokowanie surowców na magazynie- przyjmowanie surowców do systemu- utrzymywanie magazynu w czystoci i porzdku- skadanie opakowaForma kontaktu kandydatów z pracodawc: :- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga wózka widlowego - konieczne; podstawowa obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CBMAX SP.ZO.O SP. KOMANDYTOWA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Podstawowe prace magazynowe (rozkadanie towarów w magazynie)Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stock clerks Edit filters