Jobmonitor. Search results for Teaching professionals not elsewhere classified

78 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 78 results.
 • Company SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM.POCZTY POLSKIEJ W SKAWINIE in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: wychowawca wietlicyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- pozostae: studia magisterskie lub studia podyplomowe z oligofrenopedagogikiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHORZY in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: zajcia  z uczniami  szkoly podstawowej, praca w niepenym wymiarze czasu pracy - 18/22, wynagrodzenie uzalenione od stopnia awansu zawodwego wg tabeli wynagradze nauczycieliWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHORZY in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: zajcia  z uczniami  szkoly podstawowej, praca w niepenym wymiarze czasu pracy - 11/22, wynagrodzenie uzalenione od stopnia awansu zawodwego wg tabeli wynagradze nauczycieliWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel wspóorganizujcy ksztacenie w klasie z uprawnieniami do pracy z uczniem z autyzmemWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze - oligotrenopedagogikakwalifikacje do pracy z uczniem z autyzmem Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyUrzd Pracy Powiatu KrakowskiegoMazowiecka 21Kraków 30019- wymagane dokumenty: brak danych- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Św. Faustyny- Nie Lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Kontakt ze szkoami, sdami, poradniami specjalistycznymi, opieka nad dziemi i modzie przebywajcymi w placówce.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Magister pedagogiki lub magister pedagogiki specjalnej. Umiejtno atwego nawizywania kontaktów, umiejtno uwanego suchania, dyspozycyjnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie z urzdu- dla osób zarejestrowanych w PUP w Godapi.Osoby niezarejestrowane- bezporednio do pracodawcy naley wysa cv.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 3 in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - PRACA PEDAGOGA SZKOLNEGOWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Św. Faustyny- Nie Lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi i modzie przebywajc w placówce opiekuczo-wychowawczej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Umiejetno atwego nawizywania kontaktow, umiejtno uwanego suchania, dyspozycyjno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, skierowanie z PUP - dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie in Other
  11.07.2020

  Zakres obowizków: praca z dziemi Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel logopeda - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie dokumentacji wychowanków, praca indywidualna z dzieckiem, praca z rodzin.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: [Inne] : pedagogika opiekuczo-wychowawcza, specjalna, resocjalizacyjna, praca socjalna, psychologia.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE GÓRNYM in Leszno
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Dziaania w stosunku do uczniów, nauczycieli i rodziców, diagnozowanie, otaczanie opiek uczniów sprawujcych problemy wychowawcze, dydaktyczne i rówienicze.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Pedagog, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogiczne o kierunku pedagogika, resocjalizacja, wymagane dowiadczenie w zawodzie minimum 5 lat, nauczyciel kontraktowy lub mianowany.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Na spotkanie z pracodawc naley zgosi si z otrzymanym skierowaniem do pracy oraz dokumentami aplikacyjnymi.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze ,,NADZIEJA" in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca opiekuczo wychowawcza nad dziemi i modzie. Praca trzy zmianowa ( w tym nocki )Wymagania : wyksztacenie wysze pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub inny kierunek, którego program obejmuje resocjalizacj lub pedagogik opiekuczo wychowawcz, lub prac socjaln. Dowiadczenie mile widziane.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Wychowawca w placówkach owiatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuczych oraz instytucjach pieczy zastpczej, sta: 6 miesicy - dodatkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley w pierwszej kolejnoci wysa na adres mailowy : - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 Gorzów Wlkp in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: praca z dziemi posiadajcymi orzeczenie o niepenosprawnoci i opinie o potrzebie ksztacenia specjalnegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: umiejetno pracy z dziemiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, wiadectwa pracy, list motywacyjny, dyplomy do wgldu.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Dobrej in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wg stanowiska wychowawca internetu, nauczyciel z kwalifikacjami z pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika, praca 24 godz tygodniowo, typ: zmianowa oraz nocna.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: Opieka nad dziemi - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, kontakt tel: 183330029- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zada i obowizków zawodowych zgodnych z wymaganiami na stanowisku psychologa w niepublicznym przedszkoluWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: humanistyczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel psycholog - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MyliborzuPónocna 15Mylibórz 74300- wymagane dokumenty: nie wymagane- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Poprawczy Trzemeszno in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Udzielanie pomocy psychologicznej, diagnozowanie, opiniowanie, prowadzenie psychoterapii, udzielanie pomocy psychologicznej poprzez pomoc pozostaym pracow. pedag., wspódziaanie z pracownikami i rodzicami, organami zakadu, instytucjami pozazakladowymi.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH in Katowice
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - Organizacja pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla dzieci i modziey,  poprzez pomoc wychowawcom klas i wspódziaanie z dyrekcj, nauczycielami, rodzicami  organami szkoy.- Praca w godzinach: 7:40-15:30. Godziny pracy zgodnie z planem lekcji. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie: wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku wychowanie rewalidacja + surdopedagogika. Mile widziane dowiadczenie zawodowe. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt osobisty (ul. Michaa Grayskiego 17, 40-126 Katowice) w godz.: 8:00-13:00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Placówek Oświatowych" NASZ DOM" Gębice in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka i wychowanie dzieci i modziey z niepenosprawnoci intelektualnWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: list motywacyjny,cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie in Tarnów
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie bada psychologicznych dzieci i modziey - diagnoza, terapia psychologiczna.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze - psycholog, kwalifikacje pedagogiczne. Praca w abnie od pon. do pt. na jedn zmian w godz.: 8.00-12.00; 12.00-16.00; 14.00-18.00 (4 godz. dziennie, 20 godz. tygodniowo); umowa o prac w zastpstwie; wynagrodzenie od 2 920 z brutto wg karty nauczyciela. Kontakt: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul.: Krzyska 17a, wczeniejszy kontakt tel.: 14 627 29 59, e-mail: ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzajce kwalifikacje lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: 1.    Prowadzenie zaplanowanych i systematycznych oddziaywa wychowawczych motywujcych do pracy i nauki, korygujce i stymulujce rozwój wychowanek.2.    Udzielanie pomocy wychowankom i ich rodzicom w rozwizywaniu problemów.3.    Bezporednie przebywanie z grup wychowanek, zorientowanie w ich nastrojach i atmosferze wychowawczej. 4.    Przeciwdziaanie wnoszeniu na teren zakadu i posiadaniu przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych. 5.    Organizacja imprez ogólnozakadowych.6.    Dyspozycyjno w zakresie stawiennictwa w zakadzie w sytuacjach nadzwyczajnych  lub potrzeb placówki.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Inne] : 1.    Kierunkowe wyksztacenie:2.    Nieposzlakowana opinia,3.    Niekaralno prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestp...

 • Company Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie in Grupa
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: 1)    organizowanie i prowadzenie zaj wietlicowych oraz sprawowanie opieki nad grupa dzieci.2)    zapewnienie pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa, zajcia sportowe oraz rozwój zainteresowa,3)    Wspópraca z rodzicami, opiekunami w celu zapewnienia dzieciom warunków prawidowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.4)    Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy psychopedagogicznej , podwyszanie swoich kwalifikacji poprzez udzia w rónych formach doskonalenia.5)    inne czynnoci zlecone przez Dyrektora lub bezporedniego przeoonego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: ksieczka sanepidowska - konieczne; komputer - obsuga - konieczne; zdolno do pracy zespoowej i partnerskiej, ...

 • Company Studio Artystyczne AKADA Anna Mikołajczyk in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Odgrywanie przedstawie teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i modszym wieku szkolnym.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane- inne zawody: Animator czasu wolnego modziey (pracownik modzieowy) - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Jaworznie in Other
  10.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: opieka i wychowanie dzieci w placówce opiekuczo - wychowawczejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze pedagogiczne - preferowana specjalno opiekuczo-wychowawcza, resocjalizacja, dowiadczenie zawodowe - mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole " Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Wsparcie psychologiczne dzieci i rodziców, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , autyzm, zespó AsergeraWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: Autyzm i Zespó Aspergera - diagnoza i terapia - konieczne- pozostae: [Inne] : Mile widziane dowiadczenie zawodowe z dziemi w wieku przedszkolnym.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. TREFLIKA W ZABORZU in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel wspomagajcy dla dziecka z niepenosprawnoci, wspomaganie dziecka w rozwoju podczas pobytu w przedszkoluWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogika specjalna, umiejtno pracy z dziemi , uprawnienia do pracy z dzieckiem z autyzmem, mile widziana znajomo jzyka angielskiego.Pracodawca oferuje zatrudnienie w ramach umowy o prac na czas okrelony. Wysoko wynagrodzenia oraz warunki zatrudnienia regulowane s zapisami w Karcie Nauczyciela i uzalenione s od posiadanych kwalifikacji zawodowych i stopnia awansu zawodowego. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt z pracodawc mailowy - lub telefoniczny - (33) 842 29 37- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Okręgowa Komisja Egzaminacyjna in Dobra
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Koordynowanie pracy zespoów autorskich opracowujcych propozycje zada egzaminacyjnych. Prowadzenie i weryfikowanie pod wzgldem merytorycznym dokumentacji zwizanej z procesem koordynowania pracy zespoów autorskich. Koordynowanie pracy zespoów egzaminatorów sprawdzajcych i oceniajcych prace egzaminacyjne zdajcych egzamin potwierdzajcy kwalifikacje    zawodowe i egzamin potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: egzaminator z zakresu egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w zawodach zgodnych z kierunkowym wyksztaceniem i/lub egzaminator z zakresu egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie. Zdolnoci analityczne, komunikatywno, umiejtnoci pracy w zespole. Ogólna znajomo regulacji prawnych obowizuj...

 • Company SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W SZKLARACH GÓRNYCH in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: zgodnie ze stanowiskiem, wynagrodzenie zgodnie z KNWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie Pedagogiczne - konieczne; oligofrenopedagogika - konieczne- pozostae: wykszt. wysze mgr kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do pracy z uczniami z niepenosprawnoci intelektualn (oligofrenopedagogika)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio" in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: zajcia logopedyczne z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie ksztacenia specjalnegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: aktualna ksieczka Sanepid - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : praca z dziemi w wieku przedszkolnymSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Samorządowy Zespół Szkół w Gniewinie in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Psycholog szkolny. Wynagrodzenie wg tabeli MEN.Umowa na czas okrelony z moliwoci podpisania umowy na stae.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pruchnej in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel wspomagajcyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze mgr z przygotowaniem pedagogicznym, pedagogika specjalna, ksieczka sanitarna, dyspozycyjnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + zgoda na przetwarzanie danych osobowych + kwalifikacje- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pruchnej in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel psycholog w szkole podstawowej i w przedszkoluWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe psychologia, nauczyciel kontraktowy (lub inny stopie), ksieczka sanitarnaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + zgoda na przetwarzanie danych osobowych+kwalifikacje- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ALTO Marta Nowak in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie z dziecmi zaj terapeutycznych. Opieka nad dziemi. Praca w godz.: 6:30-17:00. Oferta dostpna w sali C. Kontakt z pracodawc - tel.: 501 508 578, e-mail: :- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Pedagog specjalny - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze lub ostatni rok pedagogiki, specjalno: oligofrenopedagogika,sta pracy: brak wymagaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Praca z modzie niedostosowan spoecznie. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Wychowawca w placówkach owiatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuczych oraz instytucjach pieczy zastpczej, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze z przygotowaniem pedagogicznym kierunkowe + resocjalizacja lub socjoterapiaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv, dokumenty kwalifikacyjne  ksero - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zgierz
  09.07.2020

  Zakres obowizków: Placówka opiekuczo-wychowawcza; praca opiekuczo-wychowawcza, praca wg. grafiku, 40 godzin tygodniowo. Praca w nowej Placówce Opiekuczo-Wychowawczej, ul. Cegielniana 3, Dbrówka-StrumianyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w pracy z dziemiSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZgierzuBarona 10/10Zgierz 95100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zgierz
  09.07.2020

  Zakres obowizków: Placówka opiekuczo-wychowawcza; objcie terapi pedagogiczn, praca wg. grafiku. Praca w nowej Placówce Opiekuczo-Wychowawczej, ul. Cegielniana 3, Dbrówka-StrumianyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w pracy z dziemiSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZgierzuBarona 10/10Zgierz 95100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Siemiatycze
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj z dziemi z niepenosprawnoci, prowadzenie terapi i diagnoz, realizacja programu dydaktycznego, opieka nad dziemi, nawizywanie wspópracy z rodzicami w celu udzielenia wskazówek dotyczcych oddziaywa terapeutycznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SiemiatyczachLegionów Pisudskiego 3Siemiatycze 17300- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: -praca opiekuczo wychowawcza z dziemi;-wspópraca z instytucjami pracujcymi na rzecz dziecka,-prowadzenie dokumentacji wychowankówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: Kurs prawa jazdy kat. B - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczeniew pracy z dziemi, dobra organizacja pracy, umiejtno pracy w zespole, badanie do celów sanitarno-epidemiologicznychSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Golubiu-DobrzyniuSzosa Rypiska 26Golub-Dobrzy 87400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W SKARSZEWACH in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: Praca z dziemi niepenosprawnymi.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wymagania konieczne: wyksztacenie min wysze licencjat kierunek/specjalno pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogikaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dziemi, prowadzenie zaj pedagogicznych, praca z rodzin dzieckaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy b  - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zgierskie Stowarzyszenie Romów in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Praca z dziemi w wietlicyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Umiejtno pracy z dziemiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie in Wysoka
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: staranno - konieczne; yczliwo - konieczne; Obsuga komputera - konieczne- pozostae: dowiadczenie w pracy w szkole podstawowej, wyksztacenie wysze pedagogiczne - licencjat lub stopie magistra, dodatkowe oczekiwania: niekaralno, punktualno, wysoka kultura osobistaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W MODLIMOWIE in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim in Sobótka
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca jako bibliotekarz  w szkole,mile widziane umiejtnoci informatyczne.Praca na czas okrelony: 01.09.2020-31.08.2021Godziny pracy 8:00 - 13:00Wymiar czasu pracy: 20/30Kontakt z pracodawc: lub 606790403Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  obsuga komputera - konieczne;  obsuga komputera - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze, sta pracy 5 lat, obsuga komputeraSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim in Sobótka
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca w szkole jako pedagog szkolny.Praca na czas okrelony: 1.09.2020-31.08.2021Godziny pracy 8:00 - 15:00Wymiar czasu pracy: 11/22Kontakt z pracodawc: lub 606790403Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; Dowiadczenie na podobnym stanowisku - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze, sta pracy 5 lat na podobnym stanowisku, biega obsuga komputera z obsug internetuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW" in Sosnowiec
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - Szukamy osoby kreatywnej, która podejmie si nastpujcych zada: twórcza pedagogika zabawy dla dzieci i modziey na boiskach, placach zabaw, podwórkach osiedla Juliusz w Sosnowcu; tworzenie mini projektów edukacyjnych, sportowych i rozwojowych z dziemi; animowanie spoecznoci lokalnej i dziaania na jej rzecz (. organizowanie pikników, imprez, odwieanie podwórek); prowadzenie zaj indywidualnych i grupowych dla dzieci i modziey podczas dziaa ulicznych oraz na wietlicy; przygotowywanie i wdraanie indywidualnych programów rozwojowych podopiecznych; wsparcie i praca socjalna na rzecz dzieci i modziey; wspópraca z rodzicami podopiecznych i lokaln spoecznoci na rzecz dzieci; wspópraca z trenerami prowadzcymi zajcia z rozwoju zainteresowa; prowadzenie dokumentacji Placówki i uczestn...

 • Company ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W JAWISZOWICACH in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - pomoc dziecku z Zespoem Aspergera podczas prowadzonych zaj dydaktyczno-opiekuczychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze,  kwalifikacje do prowadzenia zaj z dzieckiem z Zespoem Aspergera,  ksieczka sanepidowskaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt z pracodawc telefoniczny - 695 383 129 lub mailowy - - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacji "Świat Dzieci i Dorosłych" w Goszczynie in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca w wietlicy szkolnej Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, wiadectwo pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy in Wadowice
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: praca w charakterze nauczyciela pedagoga. Wymiar czasu pracy: 7/22 etatu (7h/tygodniowo). Kontakt z pracodawc osobisty: ul. Dworska 8, 34-100 Radocza, tel.: 33 823 40 89.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek: pedagogika opiekuczo wychowaczaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie obowizków wychowawcy w grupie przedszkolenej w Niepublicznym Przedszkolu Towarzystwa SalezjaskiegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel przedszkola - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MyliborzuPónocna 15Mylibórz 74300- wymagane dokumenty: nie wymagane- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: praca w zawodzieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej - konieczne- pozostae: oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: praca w zawodzieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Pedagog specjalny - konieczne- pozostae: oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals not elsewhere classified Edit filters