Jobmonitor. Search results for Teaching professionals not elsewhere classified

129 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 129 results.
 • Company Fundacja WAŻNA EDUKACJA in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: zajcia z dziemi w wietlicy edukacyjnej; organizowanie czasu dla dzieci ( zajcia grupowe)Pracodawca zapewnia pomoc merytorycznWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- pozostae: wyksztacenie wysze pedagogiczne lub rednie i min. 3 letnie udokumentowane doswiadczenie w pracy z dziemi, obowizkowo, kreatywno, umiejtno pracy z emocjami lub chc nauczenia si Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV mona wysa na adres: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nysa
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w ksztaceniu dzieci z orzeczonym stopniem niepenosprawnoci. 25 godzin tygodniowo.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NysieSowiaska 19Nysa 48300- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUNDACJA SPORT-TRAVEL in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie grupy dzieci (przedzia wiekowy 6-15 lat), organizacja zaj w terenie, kontakt z rodzinWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Pedagog - konieczne- pozostae: w, dowiadczenie zawodowe mile widziane, umiejtnoci / uprawnienia kreatywno, komunikacja, nawizywanie kontaktów, budowanie relacjiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM REHABILITACJI DZIECIĘCEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (TĘCZA) in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Szkoa Specjalna w Wolicy zatrudni logoped/neurologoped z dowiadczeniem zawodowym. Praca w niepublicznej placówce edukacyjnej z dziemi i modzie z niepenosprawnoci intelektualn. Dodatkowe bonusy: urlop min. 36 dni oraz wiadczenia z ZFP.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe, umiejetno pracy w zespole, samodzielno, odpowiedzialno. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc lub o przesanie aplikacji na e-mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Berlitz Poland Sp. z o.o. in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Nauczanie jzyka hiszpaskiego metod Berlitz.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: hiszpaski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: nauczanie jzyków obcych metod Berlitz, Uprawnienia: kurs uprawniajcy do nauczania jzyków obcych metod Berlitz, kwota wynagrodznia 35,91 z brutto za 1 godz. lekcyjn (45 minut)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Nadzór pedagogiczny nad modzie w procesie nauczania i w procesie opiekuczo-wychowawczym.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe: Pedagogika Resocjalizacja lub pedagogika opiekuczo-wychowawcza.Mile widziane dowiadczenie zawodowe w pracy z modzie-min 1 rok.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad dziemi.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Jaworznie in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: opieka i wychowanie dzieci w placówce opiekuczo - wychowawczejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze pedagogiczne - preferowana specjalno opiekuczo-wychowawcza, resocjalizacja, dowiadczenie zawodowe - mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego Żnin in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: - wspóorganizowanie ksztacenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie ksztacenia specjalnego;- motywowanie ucznia do pracy;- biece wsparcie w zakresie opieki i realizacji polece.Wynagrodzenie w zalenoci od stopnia awansu zawodowego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wymagane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnejUmiejtnoci: sprawne i otwarte komunikowanie si, umiejtno obserwacji, autokreatywno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GDAŃSKIE POGOTOWIE OPIEKUŃCZE in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: 1) zapewnienie bezporedniej opieki i bezpieczestwa podopiecznym,2) realizacja Indywidualnego Planu Pracy z dzieckiem i rodzin,3) organizowanie zaj indywidualnych i zespoowych powierzonej grupy wychowanków,4) przygotowywanie wychowanków do samodzielnego ycia w penym zakresie obowizków domowych  dnia codziennego,5) staa wspópraca z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, sub zdrowia,6) staa wspópraca ze szkoami, sdem rodzinnym, policj, opiekunami prawnymi,7) prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanka.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Pomorska Wojewódzka Komenda OHP in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie rekrutacji modziey do Hufca Pracy, realizacja procesu wychowania zgodnie z ustalonym programem, pozyskiwanie pracodawców w celu zabezpieczenia praktycznej nauki zawodu dla uczestników hufca pracy, wspópraca z rodzicami ,opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników, rozwijanie zainteresowa kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych wród uczestników HP. Przygotowanie uczestników do udziau w rónego rodzaju konkursach i imprezach kulturalnych i sportowych. Staa kontrola i analiza wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej modziey. Wykonywanie innych zada statutowych OHP zleconych przez przeoonych. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 7:45- 15:45.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - koni...

 • Company Pomorska Wojewódzka Komenda OHP in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie rekrutacji modziey do Hufca Pracy, realizacja procesu wychowania zgodnie z ustalonym programem, pozyskiwanie pracodawców w celu zabezpieczenia praktycznej nauki zawodu dla uczestników hufca pracy, wspópraca z rodzicami ,opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników, rozwijanie zainteresowa kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych wród uczestników HP. Przygotowanie uczestników do udziau w rónego rodzaju konkursach i imprezach kulturalnych i sportowych. Staa kontrola i analiza wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej modziey. Wykonywanie innych zada statutowych OHP zleconych przez przeoonych. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 7:45- 15:45.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - koni...

 • Company Międzyszkolny Osrodek Sportowy Kraków "Wschód" in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj z taca towarzyskiegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych - konieczne- pozostae: kurs instruktora taca towarzyskiegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BOGUMIŁA GORZELANA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET LEKARSKI REHABILITACYJNY B in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie terapii zaleconej przez lekarza. Praca g grafików w godzi. 8-18Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Pedagog specjalny - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze mgr pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika lub rehabilitacja ale z ukoczon oligofrenopedagogik, mile widziane dowiadczenie w pracy z maym dzieckiem.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o przesanie aplikacji na podany adres e-mail - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Gniezno
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie bada i dziaa diagnostycznych,opracowywanie opinii psychologicznych ,organizowanie i prowadzenie rónych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów w formie indywidualnej i grupowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GnienieSobieskiego 20Gniezno 62200- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole w Maszewie in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Praca jako nauczyciel wspomagajcy dla dziecka z autyzmem w tym z AspergeremWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad wychowankamiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZEGINI DUCHOWNEJ in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Praca jako nauczyciel wspóorganizujcy ksztacenie w Szkole Podstawowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Inne] : Przygotowanie pedagogiczne, OligofrenopedagogikaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nowe
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: ZAPEWNIENIE OPIEKI, ARANACJA CZASU WOLNEGO DZIECI NIEPENOSPRAWNYCH  Z ORZECZENIAMI O KSZTACENIU SPECJALNYMWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; odpowiedzialno, umiejtno pracy w zespole, komunikatywno, otwarto na nowe dowiadczenia i atwo w nabywaniu nowych umiejtnoci, komunikatywno, ch podnoszenia kwalifikacji - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; polski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WoominieWarszawska 5aWoomin 05200- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Usługi Edukacyjne COGITO s.c. Beata Winkler-Krupińska, Bartłomiej Czarnecki in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj, opieka nad dziemi w wietlicy w szkole podstawowej; 1/2  etatu; praca w godzinach 08.00-16.00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: kurs pedagogiczny - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogiczne Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SUCHOWOLI in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie biblioteki szkolnej, zajcia biblioteczne w wymiarze 5/30 etatuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: osoba sumienna - konieczne; Umiejtno pracy z dziemi - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POWIATOWY DOM DZIECKA W GUBINIE in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj wychowawczych i opiekuczych dla dzieci, pomoc w nauce, wspópraca z rodzicamiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: + resocjalizacja, praca socjalnaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FUNDACJA VIRIBUS UNITIS - POŁĄCZONYMI SIŁAMI in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj i opieka nad osobami niepenosprawnymiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze - pedagogiczne, pracownik socjalny, psychologiczne, instruktor terapii zajciowejSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Parczew
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie indywidualnych zaj rewalidacyjmych z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dziecko z autyzmem)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ParczewieBema 2Parczew 21200- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: planowanie dziaa wychowawczych w stosunku do grupy dzieci i modziey w placówce wychowawczej, sprawowanie nadzoru nad realizacj planu zaj wychowanków itp.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle in Stronie
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie, w czasie dyuru, bezporedniej opieki nad wychowankami, czuwanie nad ich bezpieczestwem, odpowiedzialno za utrzymanie warunków bytowych, zdrowotnych, spoecznych i wsparcia edukacyjnego. Uczestnictwo w wizytach lekarskich i badaniach, w tym wyjazdowych. Prowadzenie procesów opiekuczych i wychowawczych.Praca w godz.: 7-15; 14-22; 22-8Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: pedagogika opiekuczo-wychowawcza, resocjalizacja, psychologia, nauki o rodziniedowiadczenie zawodowe mile widziane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV z podpisan klauzul informacyjn dostpn na stronie: /- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Domanice
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj grupowych dla dzieci i modziey, w tym zapewnienie pomocy w nauce szkolnej i organizacja czasu wolnego. Motywowanie i wspieranie beneficjentów poprzez prac w rodowisku domowym. Praca z rodzin w oparciu o metod zarzadzania przypadkiem.Wspópraca ze specjalistami w celu zapewnienia profesjonalnego wielodyscyplinarnego wsparcia. Wspópraca z innymi organizacjami i instytucjami dziaajcymi w rodowisku lokalnym na rzecz dzieci i ich rodzin. Dokumentowanie pracy z rodzinami i podopiecznymi. Praca w godzinach od 9.00 do 17.00. Warunki zatrudnienia (okres zatrudnienia) do indywidualnego ustalenia z pracodawc.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjaln...

 • Company PUP in Piaseczno
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: organizowanie i prowadzenie róznych form pomocy pedagogicznej, wspópraca z osobami i instytucjami zajmujcymi si sprawami dziecka, opracowywanie indywidualne diagnozy psychofizycznej dziecka, prowadzenie dokumentacji swojej pracyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie wyzsze pedagogiczne, pedagogika specjalnaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: tel. 609951331- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W STARGARDZIE in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z uczniami, prowadzenie dokumentacji z PPP, wprowadzanie danych SIO.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Pedagog szkolny, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wysoko wynagrodzenia w zalenoci od stopnia mianowania.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, zawiadczenie o niekaralnoci- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie opieki nad dziemi, prowadzenie zaj rozwijajcych zainteresowania, wspópraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami socjalnymiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogika, psychologia, socjologia3 letnie dowiadczenie w pracy z dzieckiemUmiejtnoci: praca socjalna, nauki o rodzinieSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w czycyH. Sienkiewicza 31czyca 99100- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: opieka psychologiczna nad uczniamiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dyspozycyjno - konieczne; diagnozowanie i rozwizywanie problemów - konieczne; obsuga komputera - konieczne- pozostae: wskazane s kwalifikacje dodatkowe w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniówSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w zakresie godz. 8:00 -  15:00, praca w zastpstwie: dwa lata- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa w Jaśliskach in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj indywidualnych (praca w wymiarze 2/18)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ognisko Wychowawcze w Jaworowej in Other
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Organizacja i prowadzenie zajc wychowawczych, opieka nad grup, pomoc w nauce, organizacja zaj sportowych i czasu wolnego, wspópraca z rodzicami, opiekunami i instytucjami. Umowa na zastpstwo, od poniedziaku do pitku w godzinach 13:00-19:00. Wynagrodzenie od 3100z do 4100z brutto. Praca w Raszynie.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie - wysze pedagogiczne specjalne, resocjalizacja i psychologia.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: nauczyciel wspóorganizujcy proces edukacyjny do dziecka z autyzmemWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Kwa;ifikacje: pedagogika specjalna, autyzm i zespó aspergerapodstawowa znajomo jzyków obcychSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym TarguSzpitalna 14Nowy Targ 34400- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio, Katarzyna Jodłowska in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w nauczaniu dziecka z niepenosprawnoci. Kandydaci proszeni s o wysyanie CV na adres e-mail: lub umawianie si telefoniczne: 665 057 760Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - podane- inne zawody: Pedagog specjalny - konieczne; Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - podane- pozostae: Mile widziane dowiadczenie z zakresu pedagogiki przedszkolnej lub wychowania przedszkolnego, lub pedagogiki specjalnej, uprawnienia do nauczania dziecka z niepenosprawnoci (oligofrenopedagogika)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Śląska Wojewódzka Komenda OHP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - opieka nad uczestnikami grupy wychowawczej,- prowadzenie zaj profilaktyczno  wychowawczych zgodnie z systemem wychowawczym  i programem zaj,- organizowanie czasu wolnego uczestnikom i stworzenie warunków do rozwijania zainteresowa,- wspópraca z rodzicami, opiekunami, kuratorami sdowymi, rynkiem pracy OHP,- monitorowanie obecnoci uczestników w szkole i na praktyce, - realizacja biecych planów pracy,- prowadzenie zaj wyrównawczych z uczestnikami Orodka na wietlicy rodowiskowej,- realizacja innych przedsiwzi dotyczcych pracy wychowawczej, profilaktycznej, resocjalizacyjnej, sportowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze pedagogiczne magisterskie - preferowa...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUCHACZOWIE in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: opieka nad dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie ksztacenia specjalnego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: kwalifikacje pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Nauczyciel upoledzonych umysowo (oligofrenopedagog) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV/skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie in Tarnów
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj pedagogicznych w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej z dziemi z niepenosprawnoci ( w tym intelektualn) oraz prowadzenie zaj opiekuczo-edukacyjno - wychowawczych prowadzonych w grupie przedszkolnej z dziemi z niepenosprawnoci (w tym intelektualn).Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz pedagogika specjalna, praca w Tarnowie na jedn zmian od pon. - pt. w godz. 7.30 -15.30, wynagrodzenie 3 300 z brutto. Kontakt: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepenosprawnoci Intelektualn - Koo w Tarnowie, ul. Zbylitowska 9a, 33-101 Tarnów, wczeniejszy kontakt telefoniczny 513 422 001. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty...

 • Company Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce in Other
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Wychowawca wchodzi w skad zespou placówki opiekuczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Jest odpowiedzialny za opiek nad dziemi i/lub modzie, ich wychowywanie oraz prowadzenie domu. Buduje stabiln relacj z kadym wychowankiem, zaspokaja potrzeby rozwojowe, emocjonalne, spoeczne i zdrowotne dzieci i/lub modziey. Wspiera wychowanków w pokonywaniu trudnoci dydaktycznych, organizuje czas wolny, zapewnia realizacj planu pomocy dziecku oraz zalece specjalistów i terapeutów, prowadzi program usamodzielnienia. Wspópracuje z rodzinami pochodzenia dzieci i/lub modziey i placówkami edukacyjnymi. Dokumentuje prac z podopiecznymi. Umowa na zastpstwo z moliwoci rozpoczcia staej wspópracy. Praca w równowanym systemie czasu pracy (12/24), równie w dni wolne ust...

 • Company Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: - opieka psychologiczna nad uczniami szkoyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze: psychologia + oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z dzieckiem z autyzmem w tym zespoem Aspergera w oddziale przedszkolnym. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyUrzd Pracy Powiatu KrakowskiegoMazowiecka 21Kraków 30019- wymagane dokumenty: Skierowanie do Pracy z Urzdu Pracy Powiatu Krakowskiego - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu in Jedlicze
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Uczenie i rozwijanie umiejtnoci niezbdnych do samodzielnego ycia, w tym: ksztatowanie umiejtnosci i zaspakajania podstawowych potrzeb yciowych i umiejtnoci spoecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywnoci, leczenia i rehabilitacji. Prowadzenie treningów umiejtnoci samoobsugi i umiejtnoci spoecznych oraz wspieranie, take w formie asystowania w codziennych czynnociach yciowych. Wspópraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzajcego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystajcej ze specjalistycznych usug.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, logopedy lub pedagoga.Osoby wiadczce specjalistyczne usugi opiekucze dla osó...

 • Company Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z dzieckiem: indywidualna i w grupie, realizacja zada wynikajcych z planu pomocy dziecku, stay kontakt z rodzin dziecka, wspópraca ze szko, wspópraca z asystentem rodziny, przygotowanie dziecka do samodzielnego radzenia sobie w yciu dorosym.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Kierunek studiów: pedagogika opiekucza, opiekuczo-wychowawcza, resocjalizacja. Umiejtno radzenia sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, Dobry kontakt z dziemi, Umiejtno pracy w zespole.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontak e-mailowy: Kontakt telefoniczny: 52-373-63-30 w 40- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Rozwijanie zainteresowa uzdolnie i wyzwalanie twórczych postaw wród uczniów. Pomoc w poszukiwaniu materiaów ródowych. Udostpnianie podrczników i materiaów edukacyjnych. Wypoyczanie ksiek i przyjmowanie zwrotów. Wspópraca ze rodowiskiem szkolnym i pozaszkolnym. Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych. Organizowanie konkursów tematycznych. Prowadzenie dziennika i statystyki. Uaktualnianie katalogów bibliotecznych. Prowadzenie administracji, dokumentacji bibliotecznej. Realizacja innych zada wynikajcych z biecej pracy szkoy.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: znajomo TIK - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- inne zawody: Nauczyciel bibliotekarz, sta: 5 lat - konieczneSposó...

 • Company Szkoła Podstawowa w Lubnowych in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie bada i dziaa diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych oraz moliwoci psychofizycznych uczniów w celu okrelenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowa i uzdolnie uczniów oraz przyczyn niepowodze edukacyjnych lub trudnoci w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ogranicze utrudniajcych funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w yciu przedszkola, szkoy i placówki;Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole celu rozwizywania problemów wychowawczych stanowicych barier i ograniczajcych aktywne i pene uczestnictwo ucznia w yciu przedszkola, szkoy i placówki;Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;Podejmowanie dziaa z zakresu profilaktyki uzalenie i...

 • Company III Liceum Ogólnokształcące im.Marynarki Wojennej RP in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - praca w administracji III LO- organizacja pracy obsugi- zagadnienia organizacyjno-gospodarczeWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagania: sta pracy minimum 2 lata, praktyka zawodowa w administracji w owiacie, nieposzlakowana opinia, uczciwo, odpowiedzialno. Podana znajomo funkcjonowania  i prawa zamówie publicznych. Praca w godzinach 8:00-16:00. Wynagrodzenie: 2500 z + premia regulaminowa 15% + dodatek za wysug lat zgodnie ze wiadectwami pracy (do 20 %)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - CV- dyplomy potwierdzajce wyksztacenie- kwalifikacje potwierdzajce okres dotychczasowego zatrudnienia- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach -Szkoła Podstaw. i Gimnazjum in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Wspóorganizacja ksztacenia w klasie I szkoy podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Inne] : Kwalifikacje do pracy z uczniem z Autyzmem w tym Zespoem AspergeraSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM DZIECKA W SŁAWIE in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Rozpoznanie sytuacji wychowawczej, opiekuczej i prawnej wychowanka w rodzinie i rodowisku. Wspópraca ze szkoami, poradni psych.-pedag. itp. Prowadzenie dokumentacji dziecka.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Pedagog - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Spółdzielnia Pracy "Oświata" w Rzeszowie in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj na kursach krawieckichWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne; rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze lub rednie, dowiadczenie zawodowe krawieckie,  mile widziane przygotowanie pedagogiczne, znajomo obsugi maszyn i narzdzi stosowanych w pracowni krawieckiej, projektowania i stylizacji odziey,  dowiadczenie min. 2 letnie, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Dziecka w Kórniku - Bninie in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Sczegóowy zakres obowizków obejmuje wspóprace z : powiatowymi centrami pomocy rodzinie i orodkami pomocy spoecznej, a zwaszcza asystentami rodziny, waciwymi ze wzgldu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci; orodkami adopcyjnymi a szczególne Towarzystwem Przywracania Rodziny w Poznaniu - Chrzecijaski Orodek Adopcyjny "Pro Familia"; szkoami, do których uczszczaj wychowankowie, ze szczególnym uwzgldnieniem wspópracy z wychowawc klasy i specjalistami zatrudnionymi w szkole, a take innymi nauczycielami; ponadto, zwaszcza w zakresie diagnozy nowo przyjtych dzieci, ze szkoami, do których uczszcza przez umieszczeniem w placówce; sdami rodzinnymi, kuratorami sdowymi; organizacjami i instytucjami zajmujcymi si statutowo pomoc dziecku i rodzinie, dziaajcymi w rodowisku r...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals not elsewhere classified Edit filters